Aktuality, novinky

To nejnovější ze světa kreacionismu.

Bratislava: "Život: náhoda, alebo zámer?" - VÝSTAVA*FILMY*PŘEDNÁŠKY-

Prof. RNDr. Vladimír Král, DSc.
RNDr. Jarmila Králová, CSc.
Mgr. Libor Votoček

Výstava pravých dinosauřích koster v Bratislavě

Druhým břemena nakládati, sami se jich však ni prstem tknouti

Mat 23:4

Následující informaci jsem dostal emailem od Tritura 4. srpna 2014. Nevím, kolik je na tom pravdy, berte to s rezervou, ale jako dobré poučení to jistě může fungovat. Vždyť touhu chtít od druhých mnoho a od sebe minimum, kritizovat a hledat na druhých chyby, ale sám sobě zrcadlo nenastavovat, vychovávat všechny kromě sebe, vlastníme asi mnozí. A protože podobnou iniciativu už na našem webu máme, tak jsem si řekl, že nebude na škodu i toto uveřejnit. Děkuji za shovívavost. Pavel Kábrt

Kanadská pacifistka napsala kanadským úřadům a stěžovala si na zacházení s teroristy zatčenými v Afghánistánu.

Ministr obrany jí odpověděl:

Univerzita umlčuje vědce po jeho objevu dinosauří měkké tkáně

(Z http://www.pacificjustice.org/press-releases/university-silences-scienti... přeložil Pavel Kábrt - 7/2014. Podle tiskové zprávy PJI vydané 23. 7. 2014.)

Když rozumný a slušný člověk pozná fakta, která popírají jeho názor, změní názor.
Evolucionista popře ta fakta a toho, kdo s tím přišel, začne nenávidět!

Pavel Kábrt

Evoluce neexistuje, vše stvořil Bůh. Učí se na prestižní ruské univerzitě


Evoluce vtipně

(Z http://zoom.iprima.cz/clanky/evoluce-neexistuje-vse-stvoril-buh-uci-se-n... vložil Pavel Kábrt - 8/2014.)

(Druhý článek níže: V evoluci nevěří 90 procent Američanů. A co vy?)

Přednášky Mgr. Libora Votočka v Bratislavě


Pohled pod pozlátko evoluce

Třebaže je evoluce často pouhou výmluvou, kterou ateisté užívají, aby ospravedlnili svou nevíru, je důležité se tím zabývat, abychom viděli, jaké jsou jejich skutečné námitky.

David Catchpoole

(Z http://creation.com/behind-the-evolution-facade přeložil M. T - 5/2014. Překlad stál 1 408 Kč. Článek vyšel na stránkách CMI 6. května 2014.)

Velké soudní vítězství pro napadeného křesťana

Soud nařizuje, aby bylo věřícímu navráceno jeho postavení a byl odškodněn za šikanu

Bob Unruh

(Z http://www.wnd.com/2014/04/targeted-christian-scores-major-legal-victory/ přeložil Pavel Kábrt – 4/2014. Vyšlo na stránkách WND 10. dubna 2014.)

Děkuji každému, kdo pomáhá dosvědčovat Boží stvoření a jeho lásku bez darwinistických mýtů a evolucionistických slátanin!
Pavel Kábrt

Thomas Nagel—ateista, který si dovolil zpochybnit materializmus

Recenzent odhaluje důvod, proč je tak mnoho akademiků rozzlobeno na jednoho ze svých lidí

Warren Nunn

(Z http://creation.com/angry-thomas-nagel-critics-rage-on přeložil zdarma David Mašek. Vyšlo na stránkách CMI 27. března 2014.)

Děkuji každému, kdo pomáhá dosvědčovat Boží stvoření a jeho lásku bez darwinistických mýtů a evolucionistických slátanin!
Pavel Kábrt

Tak vy tvrdíte, že bláto kdysi samo neožilo? Šup s vámi do vězení!


A JE TO TADY:
evolucionisty a jejich dějepravu musíme chránit zákonem!
Dav totiž miluje evoluční mýtus, jak bláto jedné planety kdysi ožilo a začalo myslet!

Jenže je tu průšvih: narůstající vědecké poznání tento mýtus stále víc ohrožuje. Že jde skutečně o vědecká fakta a ne tlak církví je jasné z toho, že religiozita a vliv církví celosvětově klesá, takže s náboženstvím to nemá nic společného. Stoupenci evolučního mýtu nejsou dnes ohrožováni církví, ale vědou! Proto chtějí svůj mýtus před vědou chránit zákonem: ne před faráři a kazateli, ale před vědci a vědeckými fakty!

TAKŽE POZOR:
přichází doba, kdy každý, kdo si bude myslet nebo dokonce otevřeně tvrdit, že bláto samo od sebe ožít nemohlo, bude po zásluze potrestán, bez ohledu na svoje tituly a vědecké úspěchy!

Pavel Kábrt

Customize This