Aktuality, novinky

To nejnovější ze světa kreacionismu.

Smutný úpadek Karla Gibersona

John G. West

Z http://www.evolutionnews.org/2015/11/the_sad_decline100731.html přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - 11/2015, /pavelkabrt@seznam.cz/. Článek vyšel na stránkách EVOLUTION NEWS AND VIEWS 9. listopadu 2015. Na webové stránky Evolution News and Views píší vědci, kteří ve svém výzkumu vycházejí z myšlenky inteligentního designu v přírodě (Discovery institute). Nepatří k tzv. fundamentálním kreacionistům „Mladé Země“, jsou však v opozici vůči darwinismu. Protože vědecky popírají evolucionistické báchorky, jak svět stvořil sám sebe, některé články z ID zde občas uvádíme.

„Evolucionismus je pohádkou pro dospělé. Tahle teorie vůbec nepomohla rozvoji vědy. Je bezcenná.“
(Bounoure, Le Monde Et La Vie, říjen 1963; Ředitel výzkumu v Národním centru vědeckého výzkumu ve Francii)

David Attenbourough: Charles Darwin a strom života

tree-of-life

Z http://creation.com/attenborough-darwin-tree přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 11/2015. Článek vyšel na stránkách CMI 15. října 2015. Translation granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com /CMI/, která je vydavatelem časopisu Creation. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde.
CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Naším cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od zhoubných mýtů, lží a neexistujících materialistických bohů. Svět nestvořily atomy vzniklé výbuchem ničeho, shoda okolností, záření a milióny let, ale živý, milující a vysoce inteligentní Bůh. Ten nám nabízí osvobození od hříchu, bláznění i smrti vírou v jeho syna, Ježíše Krista a pomoc vybřednout z pavědecké propagandy myšlenkových fekálií, kterými sekta prolhaných darwinistických darebáků už 150 let terorizuje lidskou společnost.
*******

Evoluční mýtus opět narazil na další problém


500 miliónů let staré mozky a život ve vesmíru.

Jé, to je legrace s těmi ateisty

Evolucionisti zuří (rozzuřila je vědecká fakta)

Výstava Genesis a přednášky mgr. Libora Votočka, Božího muže

Mgr. Libor Votoček, statečný a velmi pracovitý Boží muž, cestuje s historicko-vědeckou výstavou o původu a historii vesmíru, života a člověka po celé České a Slovenské republice a v různých městech přednáší vědecky fundované, přesto i pro naprosté laiky dobře pochopitelné přednášky porovnávající různé modely vzniku světa a jejich obhajitelnost v rámci současných vědeckých a historických poznatků.

Lež...a nic jiného než lež - Reakce na komentář

Pod avizovaným videem Achillovy paty evoluce se objevil tento krátký komentář:

"Nějaký další lži? Rád bych si je přečetl."

Nemohu odolat a jako prolhaný kreacionista musím této žádosti vyhovět.
Pavel Kábrt

Achillovy paty evoluce

Dobrá zpráva pro lidi dobré vůle

Dnes byl dokončen překlad knihy Achillovy paty evoluce.

Jak se nezbláznit - video

Customize This