Smysl a účel těchto webových stránek

Příbuzné webové stránky redaktora:

www.kreacionismus.cz/kreace
www.kreacionismus.cz/memento
www.kreacionismus.cz/hewer
Blog na Idnes.cz

Profil autora:
Rozhlasová beseda s Pavlem Kábrtem na Rádiu 7 (audio).
Brožurka "Jak se nezbláznit?" Tištěná verze zde.
Přednášková činnost

Webové stránky kreacionismus.cz

Tyto stránky jsem nezačal provozovat, řeknu-li to obrazně, jako stánek s lacinými lahůdkami. Tedy pro lidi, kteří kdysi, jako staří Řekové, stále chtěli slyšet něco nového - ale byli vesměs zcela povrchní a pravdu nehledali, jen duchovní laskominy a senzace. Chtěli něco, co jim polechtá uši a zbaví je nudy, jak to popisuje Bible.

Ne, pro tento účel tyto stránky zde nejsou. Nejsou stánkem s lacinými lahůdkami, ale velkoskladem trvanlivých potravin zdarma. Proto jsou zde tématické okruhy, kde si každý může vybrat to, co hledá, co jej trápí z oblasti původu světa a života a argumentů pro existenci Stvořitele, a kde dosud marně hledal odpověď a nemohl třeba skloubit to, co se učí ve škole s četbou Bible. Tyto webové stránky slouží česky a slovensky mluvícím lidem, kteří upřímně hledají smysl života, ať jsou ateisté, agnostici nebo věřící, a trápí je, jak to je s tou evolucí, darwinismem, Biblí a stvořením. Zde mohou najít odpovědi na svoje otázky.

Z výše uvedeného plyne, že jádrem a největší hodnotou těchto stránek nejsou články nové, nebo nečekané senzace, ale právě všechny ty články staršího data, které jsou ukryty pod nadepsanými tématy v pravém sloupci. Jádrem tohoto webu také určitě není diskuzní fórum, ani jeho bohatstvím. Já sám se zde ke starým článkům často vracím, protože jejich obsah za čas zapomenu a znovu se pak potýkám s otázkami, které už tu jsou vyřešeny - žel, patřím v tomto postoji asi k nepatrné menšině lidí. Mnozí chtějí nové a nové senzace a ptají se na otázky, které už tu dávno leží zodpovězeny v některých starších článcích, protože jsou příliš pohodlní si to (třeba znovu) přečíst. Chtějí rozptýlení z nudy. Nebráním jim, aby sem chodili, řečnili na diskuzním fóru, ale omlouvám se jim, že to, co hledají, tu nenajdou, anebo ne v té míře, která by jim vyhovovala.

Tento fakt nechápou samozřejmě nejen ateisté a kritici kreacionismu, ale bolestně ani křesťané. Nechápou, že tento web je jeden z mála v České republice, který prezentuje vědecký kreacionismus pro lidi, kteří nehovoří anglicky ani jiným světovým jazykem. Nechápou, že by se za tento web měli modlit a děkovat Bohu, že může existovat, protože už mnoha lidem pomohl upevnit svůj pohled na Krista a Boží slovo Bibli. Téměř neexistují lidé, ani z těch, kteří tento web pochválí, kteří by se zeptali: a co to stojí? Mohu nějak pomoct?

Pomoct se dá třeba tím, že odkaz na tyto stránky umístíte na svoje webové stránky, nebo o jeho umístění na jiné webové stránky požádáte někoho, kdo to může udělat. Pomoct můžete i s překlady článků nebo s jejich financováním.

Tento web provozují dva lidé ve svém volném čase a ze svého velmi skromného příjmu. Zvláště překlady článků, které zde najdete a zdarma si můžete zkopírovat, představují desítky tisíc korun. Píšu to zde proto, aby bylo jasno - aby nevznikl dojem, že nás podporuje bohatá kreacionistická lobby.

Je třeba se modlit, aby Pán požehnal překlady dalších článků, modlit se za světlo do životů lidí této ateistické společnosti, tak sužované rakovinou ducha, nesmysly a omyly všeho druhu. Jsem vděčen za všechny připomínky, jak něco vylepšit, budou-li tyto připomínky brát v potaz to, co jsem výše napsal.

Děkuji za pochopení.
Pavel Kábrt, 12. 1. 2010, Praha

Pavel Kábrt
(SPŠE Praha, nar. 1949) se zabývá především tematikou kreace-evoluce, a to již přes 40 let. Je členem CRS - Creation Research Society (Sustaining member) v USA. Kromě publikační činnosti již od roku 1988 přednáší studentům vysokých a středních škol i veřejnosti. Řadu pozvání vysvětlit omyly darwinismu a evoluční teorie přijal také od různých rozhlasových a televizních stanic.

V roce 2001 absolvoval sérii přednášek v Chorvatsku. Kromě členství v CRS (Creation Research Society) pochází informace a materiály pro přednášky a publikační činnost od řady dalších vědeckých institucí i jednotlivců: od vědců ze skupiny Intelligent Design (ID, Discovery Institut), Institute for Creation Research (ICR), Answers in Genesis (AiG) a od německé společnosti Wort und Wissen (W&W).

Při přednáškách jsou používány dokumenty, které jsou z velké části darem švýcarského kreacionisty Richarda Wiskina, který v ČR také přednášel. Mnoho informací pochází z osobního přátelství s americkým biochemikem Dr. Charlesem Thaxtonem, jedním ze tří autorů knihy The Mystery of Life´s Origin (Tajemství vzniku života) a organizátorem první kreační konference v ČR (Praha, 22. října 2005, viz www.darwinanddesign.org).

Kniha Tajemství vzniku života velmi přesvědčivě ukazuje, jak naivní a nevědecké je věřit v sebeoživení neživé hmoty, přestože je to běžně vyučováno na našich školách. To byl také hlavní, byť nevyjádřený důvod, proč tuto knihu tehdejší předseda AV ČR, prof. Václav Pačes, odmítl vydat pod záštitou Akademie věd. Byl by to příliš velký šok pro zažité dogma mnoha našich vědců a nebezpečný útok na jejich víru v evoluci.

Praha, leden 2009.

Customize This