Sebepotvrzující syndrom je ve vědách o Zemi všudypřítomný