Rozhovor s vědeckým pracovníkem Geofyzikálního ústavu Slovenské akademie věd RNDr. Petrem Vajdou, PhD.