Pokud má tu možnost, stane se každý slušný a rozumný člověk křesťanem