Nový skok vpřed v našem chápání původu počítačů – spontánní tvoření RAM na rané Zemi