Na počátku stvořil Bůh-nebo to byly kvantové fluktuace?