Řád pro diskuze

1. Pod jednotlivé články vkládejte, prosím, jen příspěvky týkající se obsahu článku, na "Přidat komentář" nebo na "komentáře" pod článkem, nebo na "odpovědět" pod diskusním příspěvkem. Pod články není dovoleno vkládat nic jiného než co se týká věcného obsahu článku, ani reakce na jiné diskutující pod článkem, které se netýkají přímo věcného obsahu článku, nejsou přípustné (čili např. hodnocení úrovně příspěvku diskutujícího) - to vše můžete praktikovat na obecné diskuzi.
2. Obecnou diskuzi veďte, prosím, jen na tomto obecném diskuzním fóru, které se jmenuje "Diskuze". To je to tlačítko "Diskuze" nahoře v liště .
3. Registrace na těchto stránkách není (zatím) povinná, jen doporučená, pro snadnější vkládání diskuzních příspěvků.
4. Může se stát, že diskuze pod článkem Vám sklouzne do obecné roviny. Pak se, prosím, ukázněte a přejděte s pokračováním v diskuzi na toto obecné diskuzní fórum ("Diskuze"), aby prostor pod články nebyl zaplevelen jinými tématy. Pokud bude pod články delší diskuze nesouvisející s článkem, je pravděpodobné, že ji smažu. Omlouvám se.
5. Uvědomte si, prosím, že jste na stránkách, které mají být oslavou Boha Stvořitele a Spasitele Ježíše Krista. A jste zde vítaní hosté, pokud nebudete urážet Boha. I když jej urážíme všichni denně svým chováním, mluvením i smýšlením, a je tedy obtížné stanovit nějakou jasnou definici urážky a hranici, jedno možné je: dbejte, prosím, napomenutí redaktorů, pokud byste něco z tohoto řádu překročili.
6. Pokud někoho pro porušování těchto pravidel zabanuji (zablokuji), považuji za slušné, že všichni ostatní hosté těchto stránek to budou respektovat a na případné komentáře takového člověka, který sem vleze přes zákaz, nebudou reagovat. V opačném případě budu postupovat individuálně, mazat takové reakce a při stálém opakování též takového člověka blokovat. Někteří lidé totiž nemají v hlavě srovnané kompetence: Pan Kábrt je majitelem těchto stránek a platí za ně značné peníze (máme už hodně velký objem koupené paměti) ani nemluvě o spoustě času, který k jejich udržování věnuji. Všichni ostatní, kromě dvou kolegů s přístupovými právy, jsou zde HOSTÉ a musejí dodržovat ta pravidla, která majitel těchto stránek kreacionismus.cz stanoví. Někteří nezvaní "hosté" se však chovají podle nedávného prohlášení islamistů v České republice: "Češi, pokud se vám islám nelíbí, tak se z České republiky odstěhujte pryč". Tak tento postoj a styl myšlení ("já pán ty pán") zde NIKOMU trpět nebudu.

Chce-li někdo odbanovat, pak je třeba napsat do veřejné diskuze omluvu a žádost o odbanování a nadále se pak chovat vzorně - případně mne ještě navíc upozornit emailem, nečtu všechny příspěvky.

Seznam banovaných osob:

Anonym/Hejkal/Mudla, Drsoňman (=asi SSK), Oberon, KTE, Tonda, Jura, Artex (=zablokován na vlastní žádost, Artex a Jura je asi jeden a ten samý Darwinův darebák),

(samozřejmě sem mohou tito lidé vlézt pod různými jinými jmény a mutacemi, občas to však jde rozpoznat dle stylu jejich příspěvků - když se chameleon přejmenuje na skřivana, zpívat se nenaučí)

Děkuji, že budete tento řád respektovat!
Pavel Kábrt

Průměr: 1.3 (122 votes)

Analogie

Jonáš 1:17 Červená Karkulka poté, co myslivec rozpáral vlkovi břicho, vyskočila i s babičkou živá a zdravá. Vlk je nedostatečně požvýkal.

Obrázek uživatele JHK

v případě evoluce - není mnoho různých věcí.

- není dobro a není zlo.
- neexistuje možnost jakkoli něco pojímat a říkat něčemu, že to je dobré, či zlé.
- neexistuje možnost jakéhokoli rozlišení mezi tím, zdali někdo dělá špatnou věc, nebo dobrou.
- neexistuje dokonce základní rozlišení na "dobrý život" a "zlou smrt" - které vnímá doufám na tomto světě aspoň do svých 30 let 99 procent lidí na celé zemi. 1 procento jsou lidé, kteří nemají žádné pocity a nemohou se tedy odrazit aspoň od svého vnímání toho, že jim zemřel např. nějaký dobrý kamarád, nebo někdo z rodiny.
- když sežere nějaké zvíře jiné zvíře - je to kvůli zdrojům. Zvíře má hlad, proto se snaží něco sníst - a´t už sežere člověka, nebo sežere nějaké zvíře, nebo nějaké zbytky mrtvého živočicha - podle evolučního pohledu se nic neděje. Všechno je v naprostém pořádku,/dodatek.- vlastně to říkám špatně - z evolučního pohledu to ani není v pořádku, protože slovo pořádek už vyžaduje určité rozlišování - a toto v evolucionismu neexistuje - neexistuje, že je něco v pořádku, stejně jako neexistuje, že je něco v nepořádku - prostě evoluce probíhá - evolucionista umí pouze konstatovat - že se něco vyvíjí - a nemůže k tomu říci vůbec nic, zdali je to v pořádku, nebo není - prostě se to vyvíjí, to je všechno, co k tomu může říci/ i kdyby toto zvíře sežralo několik lidí. Jediné, co se může stát je to, že se lidé pak třeba naštvou a na zvíře udělají hon a zabijí ho. Ale nic tragického se nestalo - není žádná tragedie, že při tom ti lidé zemřeli. Evolucionista nemá žádný důvod se na to dívat jako na tragedii z pohledu vědy - protože buňka na počátku toto dělala a "nevěděla nic". Evolucionista nemá odkud vzít "povědomí" že je něco zlé a dobré - nikdo mu to neřekl. Evolucionista proto nemá žádný podstatný fakt k tomu říci, že to je tragedie. Ve světě zvířat lev zabije všechny cizí mláďata, aby mohl počít vlastní - pro evolucionistu je to naprosto přirozené - normální. Nemůže v tom vidět nic zlého, ani nic dobrého protože nemá žádný faktický zdroj, kterým by to, že to je zlé - mohl dokázat/poměřit - evolucionista nemá žádný "etalon dobra, ani zla"/- kreacionista naproti tomu má - má Boha, který je živý a který dal člověku a všemu živému na této zemi možnost existence - života, kreacionista s těmito pojmy nemá problém je užívat a které jsou v souladu s tím, jak lidé své životy vnímají. Zvířata nemají žádný pocit, když žerou jiné zvíře, nestydí se při tom, nepřemýšlí o tom, zdali to je dobré - nebo zlé. Evolucionista nemá žádný odrazový můstek pro to, aby mohl vysvětlit, proč si lidé myslí, že někoho zabít je zlé, či že smrt je zlá. Toto vše totiž je poznatek, který se pouze sdílí. Je to sdělený poznatek - který se předává z generace na generaci - již od doby Adama a Evy.

Evoluce nezná pojem tragedie, nebo tragická událost. Evoluce také nezná slovo zmar.

- když se zmaří nějaký lidský život např. při autonehodě - tak pokud nedošlo k reprodukci, tak se pouze konstatuje, že daný "živočich" měl malé "fitnnes". To, že to byla pro druhé lidi tragedie - pro to nemá evolucionista z pohledu vývoje - žádnou faktickou připomínku. Evoluce nezná pojem - že buňka tragicky zahynula a nestačila předat geny budoucímu potomstvu.

- když dojde k vymření druhu - evolucionista pouze může konstatovat, že daný druh buď nepřežil, nebo vymřel, nebo tak něco.
- pokud evolucionista začne tvrdit, že to byla tragedie, tak nejspíše neříká pravdu - protože pocity - líbí nelíbí - nejsou vědecké.
- a spousty spousty spousty spousty dalších příkladů, co všechno nemá oporu v evolucionistickém přístupu při vzniku nejen světa, ale i života.

Naproti tomu křesťan, či kreacionista - má......

- má důvod k dobrému a ke zlému - a důvody má velmi dobré a zcela zásadní a rozumné a postavené na faktech, zcela zásadních faktech.
- má velmi dobrý důvod při pohledu na smrt jako naprostou tragedii a absolutní zmar
- má důvod k pohledu na to, že znásilnit někoho je zlé,
- že zabít někoho je zlé
- že zmlátit někoho a způsobit mu třeba úraz je zlé
- že život je dobrý a smrt je zlá
- že mít rád druhého člověka, nebo tuto Zem - je dobré
- že se snažit žít pro blaho druhého, aby mohli žít všichni v pokoji mezi sebou je dobré a potřebné
- že zahýbat své ženě a užívat si s jinou - je zlé
- že krást je zlé
- že lhát - je zlé
- že je dobré pomáhat druhým lidem, když by potřebovali s něčím pomoci.

spousty věcí samozřejmě zastávají i evolucionisté, či popř. ateisté, ale je tu jeden velký rozdíl - jen něco.

Podívejme se ale na důvody, proč křes´tan např. zastává, že život je dobrý, kdežto smrt je zlá.

Protože se toto všechno učili už první lidé - Adam a Eva. Adam s Evou žili nějaký čas v Ráji. Poznali na vlastní kůži, jaké to je, když všechny organizmy - žijí v souladu a žádný neškodí druhému, ani nežije na úkor druhého - osobně poznali toto všechno, kdy všechno "fungovalo dokonale". Také si osobně vyzkoušeli, jaké to je, když neexistuje smrt. Mohli poznat také svého Stvořitele, který s nimi během jejich života v Ráji promlouval. Mohli si vyzkoušet, jaký prostě život s Bohem v Ráji je. Mohli na vlastní kůži poznat - že to je "velmi dobré".

Proto také mohli svým dětem toto všechno, poté co zhřešili a z Ráje byli vyhnáni - říci. Jejich děti toto vše mohli od nich slyšet - a mohli se rozhodnout, zdali to přijmou, nebo nepřijmou. Už v tomto případě vidíme, že člověk má schopnost se rozhodnout pro - dobré - nebo - zlé. Má možnost volby. Pro možnost volby je "stvoření" pravdivé vysvětlení. Evoluce pro to nemá vysvětlení žádné v tom lepším případě - v tom druhém chce všem dokazovat, že to není podstatné pro to, jestli se člověk vyvinul - neboť to na doměnlý vývoj - nemá žádný vliv. I kdyby člověk neměl svojí vlastní svobodnou vůli - i tak se vyvinul. .

V kreacionismu je vše co se týče toho, že jsme lidé, že máme svobodnou vůli, že existuje dobro a zlo - podložené fakty a je to i v souladu s tím, jaký člověk vlastně je. Že má city, že umí přemýšlet, že se umí vcítit do pocitů druhého, že si uvědomuje důležitost nejen svého života, ale života druhých lidí, toto uvědomění je založeno na tom, že to Bůh "velmi dobře" učinil - vytvořil člověka, aby byl člověk člověkem a mohl toto všechno ve svém životě poznávat a uvědomovat si.

V evolucionismu není nic takového - a když se někdo snaží poukázat na to, proč třeba život není dobrý a smrt zlá - je zamluven tím, že to není pro evoluci podstatné - neboli - evoluce je pouhá domněnka, kterou se snaží někteří lidé dokázat, že je člověk tím, čím je - tzn. ničím nepodloženo, ale snažící se dokázat - že tomu tak není - ovšem zcela marně. V.S.

P.S. Musel jsem někdy hodně zobecňovat a říkat to jednoduše, aby to nebyl příliš dlouhý příspěvek, nechť to čtenář bere v potaz. K lepšímu vysvětlení může sloužit případná další diskuze.

Obrázek uživatele JHK

Re: - Sriber.-

Zkus sklapnout...

... zkuste trochu přemýšlet. V.S.

Obrázek uživatele Šriber

Hrabě

Ateistům se zřejmě líbí všelijací znásilňovači a prasáci.

Křesťanům tvého typu se líbí určitě. Mít s někým sex proti vůli dotyčného je znásilnění. Genocida je prasárna. Podle Bible se Židé obojího několikrát dopustili...

Nu což, vrána k vráně sedá...

Co prosím?

Hitler byl také kdysi dítě. Heydrich i Heinrich Himmler. Všechno to byly kdysi malé, roztomilé dětičky. Přesto z nich vyrostly ty největší stvůry.

A co jako?

Mimo to, i děti umí být zlé.

To neznamená, že je můžeš v pohodě zabíjet...

Bůh ví, co dělá.

Údajně. Lidé v jeho jménu zabíjejí určitě...

A proč by vůbec mělo být zlé zabíjet děti ?

Ze stejného důvodu, proč by mělo být zlé cokoliv jiného...

V evoluci snad děti neumírají... ?

Co v evoluci děti dělají, je úplně buřt. Evoluce je přírodní proces, ne návod na lidské jednání...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Šriber

Vlasta

Zkus sklapnout...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele JHK

RE: - poznání....

A proč by vůbec mělo být zlé zabíjet děti ? Podle čeho to ateista pozná ? V evoluci snad děti neumírají... ?

bohužel podle ničeho, pokud by měl podle sebe.

Jako křes´tan by na tom byl lépe, protože to člověku řekl např. Mojžíš v desateru - nezabiješ. Krom Boha, který dokonce Kaina označil, aby jej nikdo nezabil.

Bohužel evolucionisté nemají žádný "fakt", který by ukazoval na to, že zabití je nejen zlé, ale že je to vražda. Bakterie totiž od začátku nic nemohly vědět, zdali když se naučí "rozpitvat" druhou bakterii kvůli zdrojům, že to je vražda. Takže evolucionisté se nemohou od ničeho kloudného odpíchnout, aby mohli říci - to je vražda. Jen a pouze od toho, zdali se jim to líbí, nebo nelíbí - což je příliš málo. To pro objektivitu nestačí. A podobné je to v mnoha dalších případech. V.S.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Re: Treviso = *

Nemluvím o hříšnících.

Mluvil jiný.

Viz:

Napsal uživatel nuda (neověřeno) dne So, 05/13/2017 - 18:13.:

Nebude pro něj rozpor mezi tím že „Bůh je dobrý“ a „Bůh vyhladil Sodomu“

Ale než ulehli, obklíčili dům obyvatelé města, sodomští muži od mladíků až po starce, všechen lid ze všech stran. 5"Kde jsou ti muži, co k tobě přišli na noc?" volali na Lota. "Vyveď je k nám, ať si jich užijeme!
(Gn 19:4-5)

Ateistům se zřejmě líbí všelijací znásilňovači a prasáci.
Tací se zřejmě ateistům náramně líbí, stejně jako sexuální násilí. Nu což, vrána k vráně sedá...

Mluvím o nevinných: Děti (a nenarozené děti) v Sodomě, všechny děti (a nenarozené děti) při potopě světa, prvorozenní synové v Egyptě...

Hitler byl také kdysi dítě. Heydrich i Heinrich Himmler. Všechno to byly kdysi malé, roztomilé dětičky. Přesto z nich vyrostly ty největší stvůry.

Mimo to, i děti umí být zlé.

Gn 8:21 : Když Hospodin ucítil příjemnou vůni, řekl si v srdci: "Už nikdy kvůli člověku neprokleji zem, i když jsou myšlenky lidského srdce už od mládí zlé.

Bůh ví, co dělá.

Mluvím o nevinných: Děti (a nenarozené děti) v Sodomě, všechny děti (a nenarozené děti) při potopě světa, prvorozenní synové v Egyptě...

A proč by vůbec mělo být zlé zabíjet děti ? Podle čeho to ateista pozná ? V evoluci snad děti neumírají... ?

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Re: Hrabě

Bůh jako všemohoucí bytost nemusí zabít nikoho. Jen se tak rozhodl, i když situaci mohl vyřešit jinak.

Pro Stvořitele je zcela nepodstatné, co plácá nějaký Treviso.

Pro mě je zcela nepodstatné co pláca imaginární bytost. Zajímá mě co říkají lidé, kteří v ní věří.

Za hřích je smrt.

Ř 6:23 : Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Nemluvím o hříšnících. Mluvím o nevinných: Děti (a nenarozené děti) v Sodomě, všechny děti (a nenarozené děti) při potopě světa, prvorozenní synové v Egyptě...

Jejich jedinným hříchem bylo, že žili v nesprávný čas na nesprávném místě.

Bůh jako všemohoucí bytost nemusí zabít nikoho. Jen se tak rozhodl, že je zabije, i když by situace dokázal vyřešit bez smrti a utrpení. Proto je vrah.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Re: Treviso = bl*b

(Boha nazíváme vrahem, jelikož zabíjí bezdůvodně)

Vyjmenovaná slova po Z ...

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Re: Treviso = bl*b

Bůh jako všemohoucí bytost nemusí zabít nikoho. Jen se tak rozhodl, i když situaci mohl vyřešit jinak.

Pro Stvořitele je zcela nepodstatné, co plácá nějaký Treviso. Za hřích je smrt.

Tak Bůh rozhodl a tak to také (v některých případech) je a bude.

Ř 6:23 : Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu.

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Customize This