Řád pro diskuze

1. Pod jednotlivé články vkládejte, prosím, jen příspěvky týkající se obsahu článku, na "Přidat komentář" nebo na "komentáře" pod článkem, nebo na "odpovědět" pod diskusním příspěvkem. Pod články není dovoleno vkládat nic jiného než co se týká věcného obsahu článku, ani reakce na jiné diskutující pod článkem, které se netýkají přímo věcného obsahu článku, nejsou přípustné (čili např. hodnocení úrovně příspěvku diskutujícího) - to vše můžete praktikovat na obecné diskuzi.
2. Obecnou diskuzi veďte, prosím, jen na tomto obecném diskuzním fóru, které se jmenuje "Diskuze". To je to tlačítko "Diskuze" nahoře v liště .
3. Registrace na těchto stránkách není (zatím) povinná, jen doporučená, pro snadnější vkládání diskuzních příspěvků.
4. Může se stát, že diskuze pod článkem Vám sklouzne do obecné roviny. Pak se, prosím, ukázněte a přejděte s pokračováním v diskuzi na toto obecné diskuzní fórum ("Diskuze"), aby prostor pod články nebyl zaplevelen jinými tématy. Pokud bude pod články delší diskuze nesouvisející s článkem, je pravděpodobné, že ji smažu. Omlouvám se.
5. Uvědomte si, prosím, že jste na stránkách, které mají být oslavou Boha Stvořitele a Spasitele Ježíše Krista. A jste zde vítaní hosté, pokud nebudete urážet Boha. I když jej urážíme všichni denně svým chováním, mluvením i smýšlením, a je tedy obtížné stanovit nějakou jasnou definici urážky a hranici, jedno možné je: dbejte, prosím, napomenutí redaktorů, pokud byste něco z tohoto řádu překročili.
6. Pokud někoho pro porušování těchto pravidel zabanuji (zablokuji), považuji za slušné, že všichni ostatní hosté těchto stránek to budou respektovat a na případné komentáře takového člověka, který sem vleze přes zákaz, nebudou reagovat. V opačném případě budu postupovat individuálně, mazat takové reakce a při stálém opakování též takového člověka blokovat. Někteří lidé totiž nemají v hlavě srovnané kompetence: Pan Kábrt je majitelem těchto stránek a platí za ně značné peníze (máme už hodně velký objem koupené paměti) ani nemluvě o spoustě času, který k jejich udržování věnuji. Všichni ostatní, kromě dvou kolegů s přístupovými právy, jsou zde HOSTÉ a musejí dodržovat ta pravidla, která majitel těchto stránek kreacionismus.cz stanoví. Někteří nezvaní "hosté" se však chovají podle nedávného prohlášení islamistů v České republice: "Češi, pokud se vám islám nelíbí, tak se z České republiky odstěhujte pryč". Tak tento postoj a styl myšlení ("já pán ty pán") zde NIKOMU trpět nebudu.

Chce-li někdo odbanovat, pak je třeba napsat do veřejné diskuze omluvu a žádost o odbanování a nadále se pak chovat vzorně - případně mne ještě navíc upozornit emailem, nečtu všechny příspěvky.

Seznam banovaných osob:

Anonym/Hejkal/Mudla, Drsoňman (=asi SSK), Oberon, KTE, Tonda, Jura, Artex (=zablokován na vlastní žádost, Artex a Jura je asi jeden a ten samý Darwinův darebák),

(samozřejmě sem mohou tito lidé vlézt pod různými jinými jmény a mutacemi, občas to však jde rozpoznat dle stylu jejich příspěvků - když se chameleon přejmenuje na skřivana, zpívat se nenaučí)

Děkuji, že budete tento řád respektovat!
Pavel Kábrt

Průměr: 1.3 (122 votes)
Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Re: Václav Dostál

Třeba velmi slavná scéna o kamenování hříšnice "se objevila" v rukopisech až v 10 století.

Evangelium se od počátku chápalo jako součást Nového zákona a je obsaženo v nejstarších rukopisech. Dvanáct veršů (J 7,53-8,11), tzv. perikopa o cizoložné ženě, však v nejstarších rukopisech (např. Sinajský kodex a Vatikánský kodex) chybí a jeden rukopis je řadí do evangelia Lukášova. Přesto je řada odborníků pokládá za autentické, protože si lze daleko spíš představit, proč byly vypuštěny, než že by byly dodatečně přidány.

Jesus and the woman taken in adultery

Steve

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Obrázek uživatele vitas

Re: Václav Dostál

Zdrávím Václáva Dostála,

Texty se kontrolovaly (jinými, nezávislými písaři) a když se v opisu vyskytla drobná chyba, byla ihned opravena.

To možná platí o Starém Zákoně. Pokud se bavíme o Novém Zákoně tak to prostě není pravda. Rozdílů mezi jednotlivými dochovanými rukopisy, je více než kolik je slov. V drtivé většině jde o "překlepy" nebo chyby které se ani nenají přeložit (změněný slovosled), ale vyskytnou se závažnější zásahy. Třeba velmi slavná scéna o kamenování hříšnice "se objevila" v rukopisech až v 10 století. Podobně jako konec nejstaršího evangelia podle Matouše. A je zde i někol zjevných "opravav" přepisovatelů, kteří se snažili zahladit drobné nekonzistence (odkaz na špatného proroka, označení Josefa za otce Ježíše, a pod...)

A to se bavíme pouze o evangeliích, když přijde řeč na dopisy, kde velká část z nich jsou falzifikáty (tedy bezostyšně vydávané za dílo někoho jiného, za jasným účelem dodat dopisu kredibility).

Výše uvedené netvrdím já, ale AFAIK maintstream biblisté. To jen tak pro inforamaci.

S pozdravem

vitas
@;;

Obrázek uživatele JHK

Re: - nuda.

Starý zákon je fakt? A co Nový zákon, to je také fakt? A Korán je také fakt?

Ano, je spousta faktů..... V.S.

Obrázek uživatele JHK

Re: - SSK.

Budete se muset smířit s tím, že pokud jsou různě stará vydání a různé překlady i do stejného jazyka Bible různé, což jsou, tak to dokazuje to, co Dawkins píše. Je mi to líto.

Že je Vám něco líto, to je Vaše věc. Mě však není líto, že Dawkins si vymýšlí a to tak, že se mu až od pusy práší a Vy na to reagujete poukázáním na Bibli, kteroužto Dawkins vůbec nezmiňuje SSK. Dawkins poukazuje na proroctví/kteréžto se týká pouze Starého zákona/v té době ještě Bible vůbec neexistovala, ani část Starého zákona/ a na výraz - panna - a poukazuje na to, že došlo k chybě v chápání slova panna. Dawkins si tedy vymýšlí a vaří z vody svých domněnek, kteréžto ani on, ani Vy nemůžete jakýmkoli způsobem dokázat - je mi líto.... V.S.

Já po Vás nepožaduji SSK, aby Jste nad tím trochu popřemýšlel. Potřeba přemýšlet - je Vaše právo a svobodné rozhodnutí. K ničemu Vás tedy nenutím. Klidně si myslete, že Dawkins mluví pravdu. Já Vám to přeci vyvracet nebudu. Je to přeci Vaše volba, jak se postavíte k faktům.

Všimněte si těch obratů

Budete se muset smířit s tím, že... pokud jsou různě stará vydání a různé překlady i do stejného jazyka Bible různé, což jsou, tak to dokazuje to, co Dawkins píše. Je mi to líto.

Chachacha, nám je Vás taky líto.

Všimněte si těch SSK srdceryvných obratů, to píše často, když nemá žádné validní argumenty: "budete se muset smířit" a "je mi to líto". Chudáčkovi je líto, že má pravdu, nám je zase líto, že je to lhář prolhaný, jako i Šriber a další Darwinovi darebáci. O Bibli vědí kulové stejně jako o tom, jak byla Bible přesně přepisována: když se udělala chyba, byl celý text zničen a přepisovalo se znovu, počítala se písmena, zda počet souhlasí. Vlastik zmínil kumránské rukopisy, ty krásně dokázaly, právě z rozdílu mnoha staletí přepisování, jak přesná Bible je a případné chyby jsou většinou jen gramatické povahy. Stačí se podívat do interntu, kde je toho hafo. Je nám to líto, že se budete muset smířit s tím, že Bible je přesně předávána po tisíciletí a nemá nic společného s chaosem Vašich darwinistických, stále se měnících, srágor. Srovnejte si Darwinovy voloviny a současnou evoluční biologii - to se nachechtáte, a jde jen o 150 let! PK

Obrázek uživatele Šriber

Václav Dostál

1. Nenapsal jsi "opisy v Izraeli"...
2. Napsal jsem "při přepisování i otišťování". A Bibli krále Jakuba jsem uvedl jako příklad...
3. Odkud máš, že když se v opisu vyskytla drobná chyba, byla ihned opravena. Pokud se v opisu vyskytlo mnoho chyb nebo velmi vážná chyba, byl takový opis vyřazen a pořídil se nový bez chyb?

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Šriber

Pleteš hrušky s jablky.
Já jsem psal o starověkých opisech v Izraeli a Ty píšeš o Bibli "krále Jakuba", tedy o překladu.

To: JHK

Starý zákon je fakt? A co Nový zákon, to je také fakt? A Korán je také fakt?

Obrázek uživatele Šriber

Václav Dostál

Dawkins se hrubě mýlí, že ručním přepisováním Bible docházelo k chybám.

Dawkins se hrubě nemýlí, jelikož to, že při přepisování i přetišťování Bible docházelo k chybám, je fakt. Poměrně známý a nekontroverzní fakt. Například velmi oblíbená Bible krále Jakuba je plná chyb...

Takový písař nebyl přípustný. Texty se kontrolovaly (jinými, nezávislými písaři) a když se v opisu vyskytla drobná chyba, byla ihned opravena. Pokud se v opisu vyskytlo mnoho chyb nebo velmi vážná chyba, byl takový opis vyřazen a pořídil se nový bez chyb.

To jsi si vycucal z prstu?

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Šriber

Hrabě

1. Údajná potopa měla trvat přes rok...
2. I kdyby všechna zvířata na arše byla veliká jako myš, ani zdaleka by se tam všechny druhy nevešly...
3. Nevymýšlej, jak by se zvířata vešla na archu, když ještě nemáš dokázanou potopu...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Customize This