Žralok límcový...je stále žralokem

Frank Sherwin, M. A.

Z http://www.icr.org/article/8629/ přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 10/2015. Článek vyšel na stránkách ICR 2. února 2015. ICR – Institute for Creation Research /Institut pro výzkum stvoření/ byl založen v USA roku 1970 a patří k nejstarším kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. CRS, AiG, CMI aj./. Zabývá se výzkumem a rozšiřováním vědecké pravdy o Božím stvoření v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Děkuji všem, kteří modlitbou, slovem, vlastní prací i financemi pomáhají ostatním vybřednout z evolučních slátanin a zrůdné darwinistické mytologie.
Pavel Kábrt

Ta zpráva přišla 21.ledna 2015 - australský rybář ulovil "žijící fosilii". O tomto tvorovi zvaném žralok límcový (rod Chlamydoselachus, patřící do řádu Hexanchiformes - šedouni) se soudilo, že je starý 80 milionů let.1 Jeho vzhled je vskutku děsivý; ale je opravdu "prehistorický" a nějak spojený s evolucí žraloků?

Roku 1884 popsal americký taxonom S. W. Garman údajně vymřelého jedinečného žraloka límcového. Má stovky zubů ostrých jako jehla a odlišných od zubů všech ostatních žijících žraloků, protáhlý čenich a tělo připomínající úhoře. Podobně jako další zástupci řádu šedounů / hexanchids/ má i Chlamydoselachus jedinou hřbetní ploutev a dlouhou ocasní ploutev. Jedna fosilie druhu Notidanoides muensteri je datována do svrchní jury, údajně před 150 miliony let. Dnes existuje pět žijících druhů šedounů, včetně hlubokomořského žraloka sedmižábrého [žralok límcový řazený do zvláštní čeledi štíhlounovitých /uvažuje se o jeho zařazení i do zvl. řádu/ a čtyři druhy řazené do čeledi šedounovitých, angl. "cow sharks" - pozn. překl].

Ale žralok límcový jednoznačně není evoluční přechodnou formou. Šedouni jsou stoprocentními žraloky - nikoli chybějícími spojovacími články. Evolucionistka Barbara Stahlová je řadí mezi moderní žraloky.2

Zoologický slovník z roku 2014 se nezmiňuje o žraloku límcovém jako o chybějícím spojovacím článku či evoluční přechodné formě.3 Slovník biologie z roku 2011 za redakce Eleanor Lawrencové se o něm nezmiňuje vůbec.4 Nejnovější vydání Vertebrate Paleontology (Paleontologie obratlovců) Michaela Bentona neobsahuje rod Chlamydoselachus.5

Prakticky ve všech navrhovaných "přechodných žralocích" snadno poznáme žraloky, což svědčí pouze o tom, že v minulosti stejně jako dnes existovala široká škála žraloků i jiných chrupavčitých ryb.6,7 Uvnitř stvořeného druhu žralok existuje nepochybně pestrost forem, jak lze očekávat na základě stvoření, ale žádná z údajných přechodných forem nesvědčí o tom, že se chrupavčité ryby vyvinuly z nějaké či v nějakou jinou hlavní skupinu. Podobně jako všichni žraloci byl i žralok límcový vždycky žralokem.

Odkazy

1. 'Like a Horror Movie': Rare frilled shark caught off Australia. Fox News. Posted on foxnews.com on January 21, 2015, accessed January 26, 2015. [
2. Stahl, B. 1985. Vertebrate History. New York: Dover Publications, Inc., 186.
3. Allaby, M. 2014. Oxford Dictionary of Zoology. UK: Oxford University Press, 124.
4. Lawrence, E. 2011. Henderson's Dictionary of Biology. San Francisco: Pearson Publishers-Benjamin Cummings.
5. Benton, M. 2015. Vertebrate Paleontology. Malden, MA: Wiley Blackwell.
6. Thomas, B. Newly Named Fish an Evolutionary Enigma. Creation Science Update. Posted on icr.org October 6, 2014, accessed January 13, 2015.
7. Sherwin, F. and B. Thomas. 2012. Hybrid Sharks and Evolutionary Storytelling. Acts & Facts. 41 (3): 16-17.

PřílohaVelikost
00813-3.11.2015-zralok_limcovy.je_stale_zralokem.doc202 KB
Průměr: 1 (1 vote)

Jen připomínám

Jen připomínám, že kdyby se celá příroda skutečně kdysi po miliardu let vyvíjela z jedné či několika jednobuněčných organizmů, musely by být sedimentární vrstvy napěchovány miliardami a miliardami přechodných článků, třeba mezi rostlinami, stejně jako živočichy i lidmi, protože fosilizace (lépe tafonomické procesy) nejsou závislé vůbec na ničem jiném než na dobrém pohřbení, nějaké katastrofě, třeba i náhlém zamrznutí.

Copak si katastrofy vybírají? Tak, katastrofa č. 1 si řekla: zasypu jen už hotové ryby (třeba jednu miliardu sleďů v Kalifornii). Katastrofa č. 2: a já zasypu jen už hotové obojživelníky (např. 800 miliard zasypaných obojživelníků v Karoo v Již. Africe). Katastrofa č. 3: A já nyní zasypu jen všechny už vyvinuté a hotové dinosaury (např. obrovský masový hrob na západě Kanady)...Katastrofa č. 6 897: A já nyní zasypu jen hotové trilobity, ale z jejich předchůdců ani jednoho! A já zasypu jen savce (Cumberlandova jeskyně v Marylandu)...No a já, řekne si zase jiná katastrofa, zasypu některé hotové druhy dohromady, ale nic z toho, co se vyvíjí, vůbec nic. Třeba v Grand Staircase-Escalante v Utahu si katastrofa řekla, že zasype jen tohle: rostliny, dřevo, listy, zuhelnatělé dřevo, pyl, korály, mechorosty, hlemýždě, mlže, amonity, žraloky, ryby, mloky, žáby, želvy, ještěrky, krokodýly, pterosaury, dinosaury, ptáky a savce - do háje zelenýho, ale žádnej mezičlánek, vůbec žádnej. Že se ale ty katastrofy nestydějí, takhle ÚMYSLNĚ podvádět budoucí evoluční vědátory!

Takže vidíme jasný evolucionistický nesmysl: i kdyby měli evolucionisti tisíce mezičlánků od každého druhu - a to nemají!! - je to z hlediska tafonomických procesů málo. Pospolu žila celá hejna např. vyvíjejích se žraloků či rybovitých obratlovců, některé ty formy třeba vyvíjejících se ryb, dle evolučního mýtu, ještě neměly žádné nožičky, jen ploutve, jiné už měly kousky začínajících nožiček (a vesele si tak s těmi kousky žily milióny let, dle evoluční báchorky), další měly už téměř skoro hotové nohy a plíce a obojživelníkův krk (a vesele si žily s těmi kousky a polotovary milióny let, dle Darwinovy ideologie), jiné měly třeba pětinové nožky - tito všichni tvorové žili a vyvíjeli se po milóny let (dle evomýtu): kde jsou ve zkamenělinách, když tam jsou MILIARDY jejich příbuzných, hotových druhů? Proč ty obrovské skoky mezi skupinami, taxony?

Evolucionisti nejen že nemají mezičlánky žraloků, ale ani nevědí, z čeho by se měli vyvinout - (stačí zapátrat po internetu) - ani jejich obrazotvornost a čachry machry v embryonálním vývoji (to je pro ně jediný záchytný bod, hodně slabý) jim zde nepomáhá. Tomu se říká SÍLA VÍRY, pardon, síla slepé fanatické pověry. Nesmím to srovnávat s vírou v Boha, která vychází z faktů a rozumových důvodů a pozorování reality (třeba zkamenělin) - ne z bůjného přání chorého mozku, který žádná fakta nemá, ale zamiloval se do nějaké mytologie.

A připomínám dále: proč mnohé z těch mezičlánků dosud nežijí, když se zachovaly "živé zkameněliny" (žralok šotek, žralok límcový, latimérie atd.), tedy tvorové vesele si žijící a nezměnění po údajné milióny let? Tady vidíme, jaká je evoluční teorie SUPERLEŽ, SUPERBÁCHORKA, BEZ JAKÉKOLIV PODPŮRNÉ REALITY. Může kreacionista ukázat, jak inteligence tvoří, vyrábí, produkuje, mění, transformuje? Ano, může, dnes a denně na miliónech příkladů, je to pozorovatelný jev. Může evolucionista ukázat, jak evoluční procesy tvoří, vyrábí, produkují, mění a transformují, třeba něco před žralokem v žraloka?

Ano, může, jen ale pomocí lží: třeba když za evoluci vydává a oslavuje křížení dvou druhů, jako třeba zde, anebo k prokázání evoluce evolucionista potřebuje nutně počítač (na něm evoluce probíhá mnohem lépe než v přírodě); nebo když má evolucionista tužku, papír a barvičky a obrovské množství svojí patologické fantazie, pak lze také evoluci předvést na papíře dětem a tupým dospělým. PK

Tak nevím, neřekl bych, že byl tak primitivní.

Žralok límcový (Chlamydoselachus anguineus) je primitivní hlubokomořský druh žraloka

primitivní tvor by asi tak dlouho nepřežil na této planetě. V.S.

Podobá se dávno vyhynulým druhům, v současnosti již nemá příbuzné. - no není div, že se podobá - vždyť to před tím byli také žraloci přeci.... Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud

Ano, to přeci není žádný problém....

Prakticky ve všech navrhovaných "přechodných žralocích" snadno poznáme žraloky, což svědčí pouze o tom, že v minulosti stejně jako dnes existovala široká škála žraloků i jiných chrupavčitých ryb.6,7 Uvnitř stvořeného druhu žralok existuje nepochybně pestrost forem, jak lze očekávat na základě stvoření, ale žádná z údajných přechodných forem nesvědčí o tom, že se chrupavčité ryby vyvinuly z nějaké či v nějakou jinou hlavní skupinu. Podobně jako všichni žraloci byl i žralok límcový vždycky žralokem.

- že se žraloci mohou vyvinout ve formy různorodé, podobně jako spousty dalších živočichů. Pochopitelně že v případě žraloka z jednoho či více párů těch prvních "žraloků". Ohledně mořských živočichů totiž nevíme, zdali byli stvořeni jako páry. Osobně to jen tiše předpokládám. Pokud budou fungovat přírodní procesy tak, že se budou moci živí tvorové množit, pak různost forem je naprosto pochopitelná. Nežijí přeci na zemi neustále ti samí lidé. Jedni jsou větší, jedni menší, jedni tlustší, jedni štíhlí. A další zase černí a další bílí a další třeba jen trochu tmavší, atd. atd. Geny se prostě míchají a míchají a tak to není stále stejný "koktejl".

Podobně ani žralok nevypadá stále stejně, ale jeho tělesná stránka se mění. Podle toho, jaké měl rodiče. Na tom přeci není nic nejasného. Boží invence v této věci určitě myslela na roztodivnost i ohledně toho, že není všechno stejné. Krom toho tedy, že zvíře bylo a bude vždy zvíře, a lidé budou stále dál lidmi. Některé věci změnit zase nelze. Nelze ze zvířete udělat člověka. V.S.

Customize This