Způsobí obrácená evoluce zánik Darwinových pěnkav?

Experti na evoluci trvají na tom, že by pěnkavy měly být „chráněny“ před křížením, pokud takové přežívání vede k nivelizaci druhové diverzity.

Dr. Elizabeth Mitchellová

(Z http://www.answersingenesis.org/articles/2014/03/20/darwin-finch-reversed přeložil M. T. - 27. 3. 2014. Článek vyšel na stránkách AiG 20. března 2014. Překlad stál 352 Kč.)

Děkuji všem, kteří modlitbou, slovem, vlastní prací i financemi pomáhají ostatním lidem vybřednout z otroctví evolučních slátanin a zrůdné darwinistické mytologie.

Když rozumný člověk zjistí fakta, která popírají jeho názor, změní názor. Evolucionisti popřou ta fakta!

Pavel Kábrt

„Tohle je v podstatě vymírání druhů evolucí“,1 říká biolog Ole Seehausen z Eawagu, švýcarského federálního institutu pro hydrologický výzkum a technologie, a dodává, „biologie ochrany přírody v podstatě ještě nezačala brát tento problém s náležitou vážností.“1

Tento poplašný komentář následoval poté, co tým biologů vedený Soniou Kleindorferovou objevil, že jeden druh Darwinových pěnkav se vytratil. Jak může živočich „v důsledku evoluce vymřít“? Tak, že v důsledku hybridizace zmizí jeden jeho specificky vymezený druh, což badatelé nazývají „obrácenou evolucí.“2

O třech druzích Darwinových pěnkav se ví, že obývají ostrov Floreana v souostroví Galapágy od 50. let 19. století. Prostřední druh se vyskytuje pouze na Floreaně a biologové mají podezření, že vznikl poté, co na Floreanu pronikl („1“) druh velký a následně došlo k jeho hybridizaci s druhem malým. Pozdější osídlení Floreany velkým druhem („2“) po mnoho let v hybridizaci nevyústilo. Obrázek: P. Grant & R. Grant, „Speciation undone“ (Ukončená speciace), Nature 507 (13. března 2014): 178-179, doi: 10.1038/507178b.

Jedna z Darwinových pěnkav chybí

Ostrov Floreana v souostroví Galapágy hostil dlouho tři druhy pěnkav – pěnkavu malou (Camarhynchus parvulus), pěnkavu střední (hmyzožravou - Camarhynchus pauper) a pěnkavu velkou (papouščí - Camarhynchus psittacula). Tyto druhy byly popsány v letech 1852 až 1900. Liší se tvarem zobáku, velikostí i zpěvem, zatímco jejich opeření je totožné. Za pouhé století zbyly ze tří druhů dva a biologové se obávají, že by z nich mohl časem zbýt pouze jeden. V článku v časopisu Nature napsali Peter Grant a Rosemary Grantová, autoři knihy 40 Years of Evolution: Darwin´s Finches on Daphne Major Island (40 let evoluce: Darwinovy pěnkavy na ostrově Daphne Major), „ Pěnkava velká z Floreany zmizela!“3

V posledních letech biologové zaznamenali, že ony tři specifické druhy pěnkav začínají hybridizovat. Hybridizace může vést k vzniku odolnějších zvířat a někdy je odpovědná za vytváření nových druhů. Biologové spekulují, že nejvzácnější z oněch tří druhů – pěnkava papouščí – se zkřížila s jiným druhem pěnkavy, a nakonec v důsledku série hybridizací zanikla a předala své geny jiným pěnkavčím populacím na Floreaně. „Zpěv pěnkavy velké vycházející z úst pěnkavy střední by mohl být kvílením ze záhrobí svědčícím o době předchozího křížení“, napsali Grant a Grantová, ale po mnoho uplynulých let zatím nebyli slyšet na Floreaně ptáci takto zpívající.

Obrácená evoluce

Třebaže mohla pěnkava papouščí prostě vyhynout beze stopy, Kleindorferová a spolupracovníci v článku v The American Naturalist píší, „Důkazy, které zde předkládáme, však svědčí o tom, že tyto tři druhy mohou představovat případ obrácené evoluce; na ostrově Floreana mohla pěnkava velká v nedávné době vyhynout kvůli hybridizaci s jinými druhy rodu Camarhynchus.“2

Z analýzy markerů na sekvencích DNA provedené Kleindorferovou vyplývá, že v současné době existují na Floreaně jen dvě různé populace pěnkav, pěnkava malá a pěnkava střední. V době, kdy byly ony tři druhy pěnkav poprvé určeny (na základě jemných rozdílů zobáku, těla a zpěvu), se samozřejmě o DNA nic nevědělo. Mezitím však byli ptáci různých druhů identifikováni i podle markerů DNA zvaných mikrosatelity. („Mikrosatelity“ nejsou úplné genomy, nýbrž krátké opakované sekvence vhodné při mapování příbuzenských vztahů.) A dnes vyplývá z pečlivého srovnávání morfologie zobáků i velikostí těl, že se u některých konkrétních ptáků vyskytuje kombinace znaků malého a středního druhu, což svědčí o tom, že dochází k další hybridizaci. Takže se zdá, že ony tři specifické druhy mohou snadno splynout v jeden.

Původní druhy se nedokáží vyrovnat s parazity

Biologové mají podezření, že popudem k přednostní selekci hybridních ptáků poté, co se začali objevovat, byla zřejmě introdukce parazitické mouchy Philornis downsi před 50 lety. Larvy této mouchy zabíjejí pěnkavčí mláďata. Ve zkoumaných hnízdech hybridních pěnkav bylo much méně. Proto se biologové domnívají, že hybridy jsou odolnější vůči napadání parazitickými mouchami.

„Výsledky zde předkládané se dotýkají podstaty evoluční biologie: na základě jakých kritérií vymezujeme druh, a podle jakých kritérií se tvoří či zanikají nové druhy?“ píší. „Předkládáme zde důkazy o tom, že tři sympatrické druhy Darwinových pěnkav, přítomných ve 20. století, byly začátkem 21. století cestou hybridizace zredukovány na druhy dva. Podíl ročních hybridních ptáků vzrostl z 0 % v roce 2005 na 14,6 % v roce 2010, což svědčí o potenciálu pro zvýšenou zdatnost hybridů v tomto systému. I když bylo v hnízdech hybridů méně parazitů Philornis downsi, nemyslíme si, že by paraziti byli příčinou hybridizace. Spíše je asi v novém prostředí hybridní potomstvo zvýhodněno – zvláště zajišťuje-li mu jeho fenotyp a/nebo genotyp větší odolnost vůči novému parazitu. Existuje široká shoda na tom, že výhody hybridizace zahrnují zvýšenou genetickou různost, která usnadňuje sledování nových evolučních trajektorií v měnících se prostředích.“2

Třebaže tato hybridizace může dokonce být výhodou v procesu přírodního výběru, protože vytváří hybridní ptáky schopné lépe odolávat útokům parazita, biologové oplakávají „vymření“ pěnkavy papouščí. Grant a Grantová píší, „Jelikož jsou jedinečně cenné pro pozorování toho, jak probíhá speciace, zaslouží si takové druhy zvláštní ochranu před umělým zánikem.“ Doporučují proto, aby lidé dbali na to, aby se předcházelo změnám jejich přirozeného prostředí, protože považují syntézu tří druhů ve dva (přestože výsledkem byl žádoucí hybrid s větší imunitou) za tragickou ztrátu biodiverzity.3

Typický případ pro evoluci

Darwinovy pěnkavy zůstávají jedním z klasických příkladů běžně uváděných jako důkaz darwinovské evoluce. Ovšem ve skutečnosti nebyla evoluce jednoho druhu organizmu v jiný druh nikdy pozorována, což evolucionisté zdůvodňují tím, že takový proces by prý probíhal miliony let. Ale protože k variacím, které vytvářejí – a ničí – různé zoologicky chápané druhy pěnkav, skutečně dochází, a děje se to za tak krátkou dobu, ve které to můžeme pozorovat, jsou takové změny uváděny v učebnicích a v tisku jako důkazy „na první pohled“, důkazy toho, že k evoluci od molekul k člověku také dochází. Evoluce pěnkav je dokonce zařazena v jednom oddílu Biologos – což je financovaný on-line program, který studentům vymývá mozky nesmysly teistické evoluce.

Molekulární genetička a autorka knihy Galápagos Islands: A Different View (Souostroví Galapágy: odlišné pojetí) Dr. Georgia Purdomová vysvětluje:

Na vytváření nových zoologických druhů pěnkav, a naopak „zánik“ takových druhů, bychom měli hledět jako na proces přírodního výběru a další mechanizmy sloužící k zachování či udržení pěnkavčích populací na ostrovech. Když jsem navštívila Galapágy, řekl odborný pracovník parku naší skupině, že pěnkavy, jak se zdá, „vycítí“ blížící se velkou změnu počasí (jako třeba příchod jevu El Niño). Různé druhy se pak páří a vytvářejí tak pěnkavy hybridní, které jsou zdatnější a dokáží lépe odolat dramatickým změnám způsobeným těmito zásadními klimatickými jevy. Je úžasné si představit, že Bůh vytvořil ony pěnkavy se schopností citlivě vnímat své prostředí a reagovat na jeho změny strategiemi, kterým ještě úplně nerozumíme. I když může hybridizace eventuálně vést k vymření zoologického druhu, je to prospěšné pro pěnkavčí populaci jako celek – pomůže jí to přežít. Možná to není moc „politicky korektní“ v naší moderní době, snažící se o zachování biodiverzity, ale je to nutné pro přežití pěnkav.

Darwinovy pěnkavy skýtají plodnou půdu ke studiu mechanizmů i důsledků jak vzniku, tak zániku zoologických druhů. V Božím Slově (Genesis 1:20–23) se dovídáme, že Bůh stvořil všechny druhy ptáků pátého dne stvořitelského týdne, a že ptáky stvořil tak, aby se množili podle svých stvořených druhů. V souladu s touto biblickou pravdou prokázalo více než půldruhého století studia, že všechny zoologické druhy pěnkav vždy zůstávají pěnkavami. Proto nepřekvapuje, že se mohou mezi sebou křížit. Variabilita pěnkav je často podvodně vydávána za „evoluci pozorovanou v akci“ a tvrdí se, že i evoluci od molekul k člověku, která nikdy pozorována nebyla, bychom pozorovat mohli, jen kdybychom k tomu měli dostatek času. Avšak rozdíly ve tvaru zobáku, velikosti těla a zpěvu svědčí pouze o variacích mezi pěnkavami, variacích, které nemají vůbec nic co dělat s evolucí v nové druhy zvířat.

Odkazy

1. www.sciencenews.org/article/charms-small-males-may-collapse-darwin’s-finch-species
2. S. Kleindorfer et al., “Species Collapse via Hybridization in Darwin’s Tree Finches,” The American Naturalist 183(3):325–341, doi:10.1086/67489
3. P. Grant & R. Grant, “Speciation undone,” Nature 507 (13 March 2014):178–179, doi:10.1038/507178b.

PřílohaVelikost
00660-28.4.2014-zpusobi_obracena_evoluce_zanik_darwinovych_penkav.doc236 KB
Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)

Šriber

Ano, ateizmus neexistuje. Pomýlil som sa. Existuje len pocit ateistu.

To je jen jakási filosofie. Navíc, vzhledem k tomu, že ateismus existuje, je Fotonův "přiznaný omyl" současně popřením reality. Ovšem uznávám, že klást tomu šílenci podobné otázky byla chyba.

Obrázek uživatele Šriber

KTE

V posledním jeho komentáři určenému mně...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Foton

Keby som sa mýlil, tak si to priznám.

Nemohl bys ve zdejší diskusi ukázat nějaký příklad, kdy jsi se mýlil a přiznal to? Nějak si nejsem vědom, že by kdy k takovému jevu došlo.

Obrázek uživatele Šriber

Foton

Pocit ateistu = vedieť bez dôkazov, že to či ono je pravda. Dotyčný to "vie" len preto, lebo je to ním očakávaný status skutočnosti. Praje si, aby taký bol.

1. Definici pocitu, ne definici pocitu ateisty...
2. Já nevím, jestli Bůh existuje, či nikoliv...

Lze zo měřit podobným spůsobem, jako existenci Spartaka či Hanibala.

To je jak? Spartacus a Hannibal jsou mrtví, bohové jsou taky mrtví?

Pokiaľ je prirodzené to čo dokázal Spartakus či Hanibal, je prirodzená i existence bohů.

Není. Bohové na rozdíl od Spartaka a Hannibala umí mimo jiné měnit svou podobu, ovládat přírodní živly a žít věčně...

To je síce pravda, ale nie vždy je to taká taplota, aby jedinec mal dôvod hlásiť, že cíti teplo.

Nesmysl. Na to, abys měl důvod hlásit, že cítíš teplo, není třeba určitá teplota...

Reč bola o hlásení subjektu v hovorovej reči.

Ale proč? "V místnosti není horko" neznamená nic o hlášení subjektu...

Irelevantné.

Nemůže to být irelevantní. Pokud by ta věta měla znamenat, co píšeš, tak musí být splněny všechny podmínky, které jsou obsaženy v tom významu...

Opakujem oznam:

A opakuješ ho stejně špatně, "v místnosti není horko" prostě neznamená, co píšeš...

Teplomer v miestnosti je súčasťou vysvetlenia, odpovede na tvoju otázku. Nemôžeš ho odtiaľ vybrať.

Vybrat ho nemůžu, ale větu můžu použít, i když žádný teploměr není. Nějaké divné, ne?

Když v místnosti není teplota přesahující tělesnou teplotu jedince

To přece neřeším. Když slovo něco znamená, tak jeho významem můžu to slovo nahradit. Tak jak jsem to uvedl. Nějaké nejasnosti?

Už byla odvozena.

Kde?

Kdybys to necítil, neby bys ateistou, ale agnostikem.

Nikoliv. Ateismus je záležitostí víry, agnosticismus vědění - ateista nevěří, agnostik neví. Něco si o ateismu přečti...

Novinka pro tebe - patří to do množiny pocitů.

Nepatří. Pocit je emoce. Zastávat něco, co nelze dokázat je názor neutvořený na základě důkazů...

Oxymoron.

Nikoliv. Ateista = nevěřící v bohy. Nevěřit v bohy můžeš, aniž bys zastával, že bohové neexistují. Je pro to ovšem potřeba umět rozlišovat mezi osobní vírou a realitou, což tobě může dělat problémy...

Každý více či méně věří v bohy.

Dokaž to...

Tak, že jsi sám sobě bohem.

Spoléhat sám na sebe neznamená být sám sobě bohem, ale prostě spoléhat sám na sebe. Když na něco spoléháš, neznamená to, že to něco je bohem...

Je to opravdu ten důvod.

Nejde o to, co děláš, ale jak to děláš...

Od Svedkov Jehovových, keď som porovnával ich učenie s bibliou.

Nejen od nich...

Už som sa podelil. To musí stačiť.

Ale nestačí. Krom toho, pokud jsi opravdu psychicky v pořádku, je to ještě horší, jelikož nemáš polehčující okolnost. Jednáš vědomě a dobrovolně...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Foton

KTE

Budeš-li do zblbnutí opakovat, že interakcí mezi neutrinem a elektronem byla od začátku míněna interakce elektromagnetická, pravdou se to nestane.

Na začátku nebyl použit výraz "interakce mezi neutrinem a elektronem", ale výraz "správa pre elektrón". -Pojem "správa pre elektrón" bol synonymum pre elektromagnetickú interakciu (ako som neskôr objasnil) ...Lenže to máš tak: evolucionista si prečíta len polovicu viet z niektorých príspevov, a potom z toho vyvodzuje skreslené závery. -To ťa naučil Darwin, a teraz tak jednáš všade. (keď sa útočí na tvoju primitívnu obľúbenú rozprávočku). Smile
Vysvetlivky:
Správa pre elektrón je niečo viac, než len "odovzdanie hybnosti častice A, častici B. (Podobne, ako správa pre operačný systém je viac, než len načítanie akýchkoľvek dat do pamäti).

Ty jen nemůžeš přiznat, že jsi se mýlil.

Keby som sa mýlil, tak si to priznám. Lenže v tomto prípade nešlo o omyl, ale o snahu Stouru za každú cenu nájsť nejaký omyl. (Preto podstatnú časť pôvodného príspevku vypustil, a začal cediť komára.) Smile Podobne jednáš aj ty a ďalší evolucionistickí primitívi. (Okrem Telesta, lebo Telesto takto nejedná.)

Obrázek uživatele Foton

Šriber

Já po tobě celou dobu chtěl definici pocitu...

Pocit ateistu = vedieť bez dôkazov, že to či ono je pravda. Dotyčný to "vie" len preto, lebo je to ním očakávaný status skutočnosti. Praje si, aby taký bol.

Lze je nějak měřit?

Lze. Lze zo měřit podobným spůsobem, jako existenci Spartaka či Hanibala.

Běžné zřejmě ne, ovšem přirozené ano. Jen by mě zajímalo s jakým malým počtem?

Pokiaľ je prirodzené to čo dokázal Spartakus či Hanibal, je prirodzená i existence bohů.

Vždyť jsi tvrdil, že ateismus neexistuje, teď zas, že ano. Máš v tom bordel...

Ano, ateizmus neexistuje. Pomýlil som sa. Smile Existuje len poci ateistu. Wink

Jistě - teplo je okolo něj vždy...

To je síce pravda, ale nie vždy je to taká taplota, aby jedinec mal dôvod hlásiť, že cíti teplo.

Je. "V místnosti je teplo" opravdu neznamená totéž, jako tvé souvětí s hlášením subjektu a teploměrem...

Reč bola o hlásení subjektu v hovorovej reči. Ak to chceš exaktne, tak: Existujú prípady keď subjekt hlási, že mu je teplo, avšak v místnosti není taková teplota, aby mal dôvod hlásiť, že mu je teplo.

Relevantní. Pokud ta věta znamená, co jsi tvrdil, tak by nemohla být použita, pokud v místnosti není teploměr, nebo subjekt v minulosti nehlásil teplotu...

Irelevantné.
Pýtal si sa: "Co to znamená "v místnosti horko není"?"
Opakujem oznam:
Teploměr neukáže rozdíl teploty oproti předešlému stavu v místnosti, kdy subjekt ještě hlásil, že mu není horko.
Vysvetlivky:
Teplomer v miestnosti je súčasťou vysvetlenia, odpovede na tvoju otázku. Nemôžeš ho odtiaľ vybrať. (Zvyšok sú len nejaké tvoje projekcie.) Smile

Ještě jednou: 1. Horko = teplota přesahující tělesnou teplotu jedince... 2. V místnosti není horko... Tudíž: V místnosti není teplota přesahující tělesnou teplotu jedince...
Ty tvrdíš, že tomu tak není, protože ne vždy, když subjekt hlásí horko, v místnosti horko i skutečně je. To je naprosto mimo...

Když v místnosti není teplota přesahující tělesnou teplotu jedince, a jedinec přesto hlásí horko, je to pocit horka bez reálneho základu ve skutečnosti. (něco jako ten ateistický pocit) Wink

No a co?

No a to. Je to jako s těmi pocity ateistu. Wink

Tak ji odvoď...

Už byla odvozena.

Já necítím, že Bůh neexistuje, a neznám člověka, který by cítil. To, že se neexistence Boha nedá dokázat, je mi známo...

Kdybys to necítil, neby bys ateistou, ale agnostikem.

Novinka pro tebe - pocit není to, že někdo zastává něco, co nelze dokázat.

Novinka pro tebe - patří to do množiny pocitů. (Protože tvrdí něco, co nelze dokázat.)

Krom toho ne všichni ateisté zastávají, že Bůh neexistuje...

Oxymoron.
(To už by byl agnostik.)

I to je tvrzení bez důkazu, které navíc, i kdyby bylo pravdivé, neznamená, že každý věří v bohy...

Každý více či méně věří v bohy.

Proč v nejhorším případě? A jak je spoléhání se na sebe víra v bohy?

Tak, že jsi sám sobě bohem. (New Age)

Ne, to opravdu není ten důvod.

Je to opravdu ten důvod.

Krom toho své nelichotivé názory na tebe zazněly i od kreacionistů...

Od Svedkov Jehovových, keď som porovnával ich učenie s bibliou. (Do toho sa nepleť keď sa ťa to netýka)

Nepředpokládám, že bys se s námi podělil...

Už som sa podelil. To musí stačiť.

Foton

Další doktrína, tzv. pozitivní vyznávání, říká, že dostanete to, co říkáte, což znamená, že promluvená slova mají moc měnit realitu. Pokud řeknete, že jste nemocní nebo se necítíte dobře, podle této doktríny se budete cítit ještě hůř, což je negativní vyznání.

Budeš-li do zblbnutí opakovat, že interakcí mezi neutrinem a elektronem byla od začátku míněna interakce elektromagnetická, pravdou se to nestane. Ty jen nemůžeš přiznat, že jsi se mýlil.

Obrázek uživatele Šriber

Foton

Říkaní nieje definice, ale prejav pocitov.

1. Netvrdím, že říkání je definice...
2. Já po tobě celou dobu chtěl definici pocitu...

Aj bohovia sú prirodzení a bežní.

Lze je nějak měřit?

To, že jeden človek dokáže s malým počtom poraziť početnú prevahu organizovaného cvičeného vojska, nieje "naprosto přirozené a běžné"

Běžné zřejmě ne, ovšem přirozené ano. Jen by mě zajímalo s jakým malým počtem?

Existuje oboje.

Vždyť jsi tvrdil, že ateismus neexistuje, teď zas, že ano. Máš v tom bordel...

Když je někomu teplo to neznamená, že okolo něj je skutečně teplo.

Jistě - teplo je okolo něj vždy...

To není "souvětí říkající něco úplně jiného".

Je. "V místnosti je teplo" opravdu neznamená totéž, jako tvé souvětí s hlášením subjektu a teploměrem...

irelevantní

Relevantní. Pokud ta věta znamená, co jsi tvrdil, tak by nemohla být použita, pokud v místnosti není teploměr, nebo subjekt v minulosti nehlásil teplotu...

Protože ne vždy, když subjekt hlásí horko, v místnosti horko i skutečne je

Ještě jednou:
1. Horko = teplota přesahující tělesnou teplotu jedince...
2. V místnosti není horko...
Tudíž: V místnosti není teplota přesahující tělesnou teplotu jedince...

Ty tvrdíš, že tomu tak není, protože ne vždy, když subjekt hlásí horko, v místnosti horko i skutečně je. To je naprosto mimo...

Každá teplota převyšující tělesnou teplotu jedince je horko, ale ne každé horko, které jedinec hlásí, je teplota převyšující tělesnou teplotu jedince

No a co?

To není tvrzení, ale odvozená realita

Tak ji odvoď...

Ateistický pocit je když někdo cítí, že Bůh neexistuje, přičemž tato skutečnost se z principu nedá dokázat.

Já necítím, že Bůh neexistuje, a neznám člověka, který by cítil. To, že se neexistence Boha nedá dokázat, je mi známo...

Proto je ateismus jen pocit

Novinka pro tebe - pocit není to, že někdo zastává něco, co nelze dokázat. Krom toho ne všichni ateisté zastávají, že Bůh neexistuje...

To není sugesce.

A co to je? Fakt? Pokud ano, tak ho dokaž...

Každý se v kritických chvílích na něco/někoho spoléhá

I to je tvrzení bez důkazu, které navíc, i kdyby bylo pravdivé, neznamená, že každý věří v bohy...

v nejhorším případě sám na sebe

Proč v nejhorším případě? A jak je spoléhání se na sebe víra v bohy?

Minulý týždeň som si dal spraviť psychologické testy vrámci neurologického vyšetrenia. Som úplne v poriadku

Nepředpokládám, že bys se s námi podělil...

Prasa som len pre evolucionistov, pretože kopem do ich predsudkov voči kreacionistom, a do ich primitívnej rozprávočky

Ne, to opravdu není ten důvod. Krom toho své nelichotivé názory na tebe zazněly i od kreacionistů...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Foton

KTE

Může se přesvědčit, že všetko čo telesto robil, je spochybňovanie predkladaných dôkazov podľa vzoru Tunguska. Smile

Keď sa nerozumieš tomu, čo je to elektromagnetická interakcia, radšej sa do toho nepleť, lebo sa ešte viac hovadíš, než si. Smile

Múdry človek verí premnohým očitým svedectvám o pekle a nebi. Hlúpy popiera všetko, čo je v rozpore s jeho primitívnym svetonázorom. Wink

Foton

Co jsi zač se každý může přesvědčit v nedávné diskusi Foton-Telesto pod článkem DNA a kostní buňky nalezeny v dinosauří kosti. Svoji neschopnost přiznat omyl jsi nově prokázal zde v "interakci" se Stourou ohledně neutrin a elektronů. Jen zcela mimořádně zhlouplý člověk může věřit, že Jan Pavel II. je v pekle. Už tě známe dobře.

Customize This