Způsobí obrácená evoluce zánik Darwinových pěnkav?

Experti na evoluci trvají na tom, že by pěnkavy měly být „chráněny“ před křížením, pokud takové přežívání vede k nivelizaci druhové diverzity.

Dr. Elizabeth Mitchellová

(Z http://www.answersingenesis.org/articles/2014/03/20/darwin-finch-reversed přeložil M. T. - 27. 3. 2014. Článek vyšel na stránkách AiG 20. března 2014. Překlad stál 352 Kč.)

Děkuji všem, kteří modlitbou, slovem, vlastní prací i financemi pomáhají ostatním lidem vybřednout z otroctví evolučních slátanin a zrůdné darwinistické mytologie.

Když rozumný člověk zjistí fakta, která popírají jeho názor, změní názor. Evolucionisti popřou ta fakta!

Pavel Kábrt

„Tohle je v podstatě vymírání druhů evolucí“,1 říká biolog Ole Seehausen z Eawagu, švýcarského federálního institutu pro hydrologický výzkum a technologie, a dodává, „biologie ochrany přírody v podstatě ještě nezačala brát tento problém s náležitou vážností.“1

Tento poplašný komentář následoval poté, co tým biologů vedený Soniou Kleindorferovou objevil, že jeden druh Darwinových pěnkav se vytratil. Jak může živočich „v důsledku evoluce vymřít“? Tak, že v důsledku hybridizace zmizí jeden jeho specificky vymezený druh, což badatelé nazývají „obrácenou evolucí.“2

O třech druzích Darwinových pěnkav se ví, že obývají ostrov Floreana v souostroví Galapágy od 50. let 19. století. Prostřední druh se vyskytuje pouze na Floreaně a biologové mají podezření, že vznikl poté, co na Floreanu pronikl („1“) druh velký a následně došlo k jeho hybridizaci s druhem malým. Pozdější osídlení Floreany velkým druhem („2“) po mnoho let v hybridizaci nevyústilo. Obrázek: P. Grant & R. Grant, „Speciation undone“ (Ukončená speciace), Nature 507 (13. března 2014): 178-179, doi: 10.1038/507178b.

Jedna z Darwinových pěnkav chybí

Ostrov Floreana v souostroví Galapágy hostil dlouho tři druhy pěnkav – pěnkavu malou (Camarhynchus parvulus), pěnkavu střední (hmyzožravou - Camarhynchus pauper) a pěnkavu velkou (papouščí - Camarhynchus psittacula). Tyto druhy byly popsány v letech 1852 až 1900. Liší se tvarem zobáku, velikostí i zpěvem, zatímco jejich opeření je totožné. Za pouhé století zbyly ze tří druhů dva a biologové se obávají, že by z nich mohl časem zbýt pouze jeden. V článku v časopisu Nature napsali Peter Grant a Rosemary Grantová, autoři knihy 40 Years of Evolution: Darwin´s Finches on Daphne Major Island (40 let evoluce: Darwinovy pěnkavy na ostrově Daphne Major), „ Pěnkava velká z Floreany zmizela!“3

V posledních letech biologové zaznamenali, že ony tři specifické druhy pěnkav začínají hybridizovat. Hybridizace může vést k vzniku odolnějších zvířat a někdy je odpovědná za vytváření nových druhů. Biologové spekulují, že nejvzácnější z oněch tří druhů – pěnkava papouščí – se zkřížila s jiným druhem pěnkavy, a nakonec v důsledku série hybridizací zanikla a předala své geny jiným pěnkavčím populacím na Floreaně. „Zpěv pěnkavy velké vycházející z úst pěnkavy střední by mohl být kvílením ze záhrobí svědčícím o době předchozího křížení“, napsali Grant a Grantová, ale po mnoho uplynulých let zatím nebyli slyšet na Floreaně ptáci takto zpívající.

Obrácená evoluce

Třebaže mohla pěnkava papouščí prostě vyhynout beze stopy, Kleindorferová a spolupracovníci v článku v The American Naturalist píší, „Důkazy, které zde předkládáme, však svědčí o tom, že tyto tři druhy mohou představovat případ obrácené evoluce; na ostrově Floreana mohla pěnkava velká v nedávné době vyhynout kvůli hybridizaci s jinými druhy rodu Camarhynchus.“2

Z analýzy markerů na sekvencích DNA provedené Kleindorferovou vyplývá, že v současné době existují na Floreaně jen dvě různé populace pěnkav, pěnkava malá a pěnkava střední. V době, kdy byly ony tři druhy pěnkav poprvé určeny (na základě jemných rozdílů zobáku, těla a zpěvu), se samozřejmě o DNA nic nevědělo. Mezitím však byli ptáci různých druhů identifikováni i podle markerů DNA zvaných mikrosatelity. („Mikrosatelity“ nejsou úplné genomy, nýbrž krátké opakované sekvence vhodné při mapování příbuzenských vztahů.) A dnes vyplývá z pečlivého srovnávání morfologie zobáků i velikostí těl, že se u některých konkrétních ptáků vyskytuje kombinace znaků malého a středního druhu, což svědčí o tom, že dochází k další hybridizaci. Takže se zdá, že ony tři specifické druhy mohou snadno splynout v jeden.

Původní druhy se nedokáží vyrovnat s parazity

Biologové mají podezření, že popudem k přednostní selekci hybridních ptáků poté, co se začali objevovat, byla zřejmě introdukce parazitické mouchy Philornis downsi před 50 lety. Larvy této mouchy zabíjejí pěnkavčí mláďata. Ve zkoumaných hnízdech hybridních pěnkav bylo much méně. Proto se biologové domnívají, že hybridy jsou odolnější vůči napadání parazitickými mouchami.

„Výsledky zde předkládané se dotýkají podstaty evoluční biologie: na základě jakých kritérií vymezujeme druh, a podle jakých kritérií se tvoří či zanikají nové druhy?“ píší. „Předkládáme zde důkazy o tom, že tři sympatrické druhy Darwinových pěnkav, přítomných ve 20. století, byly začátkem 21. století cestou hybridizace zredukovány na druhy dva. Podíl ročních hybridních ptáků vzrostl z 0 % v roce 2005 na 14,6 % v roce 2010, což svědčí o potenciálu pro zvýšenou zdatnost hybridů v tomto systému. I když bylo v hnízdech hybridů méně parazitů Philornis downsi, nemyslíme si, že by paraziti byli příčinou hybridizace. Spíše je asi v novém prostředí hybridní potomstvo zvýhodněno – zvláště zajišťuje-li mu jeho fenotyp a/nebo genotyp větší odolnost vůči novému parazitu. Existuje široká shoda na tom, že výhody hybridizace zahrnují zvýšenou genetickou různost, která usnadňuje sledování nových evolučních trajektorií v měnících se prostředích.“2

Třebaže tato hybridizace může dokonce být výhodou v procesu přírodního výběru, protože vytváří hybridní ptáky schopné lépe odolávat útokům parazita, biologové oplakávají „vymření“ pěnkavy papouščí. Grant a Grantová píší, „Jelikož jsou jedinečně cenné pro pozorování toho, jak probíhá speciace, zaslouží si takové druhy zvláštní ochranu před umělým zánikem.“ Doporučují proto, aby lidé dbali na to, aby se předcházelo změnám jejich přirozeného prostředí, protože považují syntézu tří druhů ve dva (přestože výsledkem byl žádoucí hybrid s větší imunitou) za tragickou ztrátu biodiverzity.3

Typický případ pro evoluci

Darwinovy pěnkavy zůstávají jedním z klasických příkladů běžně uváděných jako důkaz darwinovské evoluce. Ovšem ve skutečnosti nebyla evoluce jednoho druhu organizmu v jiný druh nikdy pozorována, což evolucionisté zdůvodňují tím, že takový proces by prý probíhal miliony let. Ale protože k variacím, které vytvářejí – a ničí – různé zoologicky chápané druhy pěnkav, skutečně dochází, a děje se to za tak krátkou dobu, ve které to můžeme pozorovat, jsou takové změny uváděny v učebnicích a v tisku jako důkazy „na první pohled“, důkazy toho, že k evoluci od molekul k člověku také dochází. Evoluce pěnkav je dokonce zařazena v jednom oddílu Biologos – což je financovaný on-line program, který studentům vymývá mozky nesmysly teistické evoluce.

Molekulární genetička a autorka knihy Galápagos Islands: A Different View (Souostroví Galapágy: odlišné pojetí) Dr. Georgia Purdomová vysvětluje:

Na vytváření nových zoologických druhů pěnkav, a naopak „zánik“ takových druhů, bychom měli hledět jako na proces přírodního výběru a další mechanizmy sloužící k zachování či udržení pěnkavčích populací na ostrovech. Když jsem navštívila Galapágy, řekl odborný pracovník parku naší skupině, že pěnkavy, jak se zdá, „vycítí“ blížící se velkou změnu počasí (jako třeba příchod jevu El Niño). Různé druhy se pak páří a vytvářejí tak pěnkavy hybridní, které jsou zdatnější a dokáží lépe odolat dramatickým změnám způsobeným těmito zásadními klimatickými jevy. Je úžasné si představit, že Bůh vytvořil ony pěnkavy se schopností citlivě vnímat své prostředí a reagovat na jeho změny strategiemi, kterým ještě úplně nerozumíme. I když může hybridizace eventuálně vést k vymření zoologického druhu, je to prospěšné pro pěnkavčí populaci jako celek – pomůže jí to přežít. Možná to není moc „politicky korektní“ v naší moderní době, snažící se o zachování biodiverzity, ale je to nutné pro přežití pěnkav.

Darwinovy pěnkavy skýtají plodnou půdu ke studiu mechanizmů i důsledků jak vzniku, tak zániku zoologických druhů. V Božím Slově (Genesis 1:20–23) se dovídáme, že Bůh stvořil všechny druhy ptáků pátého dne stvořitelského týdne, a že ptáky stvořil tak, aby se množili podle svých stvořených druhů. V souladu s touto biblickou pravdou prokázalo více než půldruhého století studia, že všechny zoologické druhy pěnkav vždy zůstávají pěnkavami. Proto nepřekvapuje, že se mohou mezi sebou křížit. Variabilita pěnkav je často podvodně vydávána za „evoluci pozorovanou v akci“ a tvrdí se, že i evoluci od molekul k člověku, která nikdy pozorována nebyla, bychom pozorovat mohli, jen kdybychom k tomu měli dostatek času. Avšak rozdíly ve tvaru zobáku, velikosti těla a zpěvu svědčí pouze o variacích mezi pěnkavami, variacích, které nemají vůbec nic co dělat s evolucí v nové druhy zvířat.

Odkazy

1. www.sciencenews.org/article/charms-small-males-may-collapse-darwin’s-finch-species
2. S. Kleindorfer et al., “Species Collapse via Hybridization in Darwin’s Tree Finches,” The American Naturalist 183(3):325–341, doi:10.1086/67489
3. P. Grant & R. Grant, “Speciation undone,” Nature 507 (13 March 2014):178–179, doi:10.1038/507178b.

PřílohaVelikost
00660-28.4.2014-zpusobi_obracena_evoluce_zanik_darwinovych_penkav.doc236 KB
Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)
Obrázek uživatele Šriber

Foton

Pocit je emoce.

To není mnou vymyšlená definice, nýbrž synonymum...

Nedeefinoval si, čo presne znamená slovo nevíra.

Definoval jsem naprosto jasně, že je to absence víry. Krom toho takový šikovný kluk jako ty by to mohl odvodit ze slova samotného - ne víra...

Je.

Jak je absence víry pocit?

Odpověď si dostal. Nestačilo ti to, začal si vytrhávať slová z kontextu. -Potom nastúpil na radu príklad.

Tvoje odpověď byla to souvětí s teploměrem a hlášením subjektu. Co byl příklad? Nebo bylo to souvětí příklad? Pokud ano, co byla odpověď? Slova jsem z kontextu nevytrhával, nekecej...

Poviem ti to znovu vlastnými slovami:

To je sice hezké, jenže to není odvození ani důkaz. Zakládat něco na pocitech neznamená, že to něco je pocit. Krom toho se tvůj příklad týká jen podmnožiny ateismu, nikoliv celku. Jsou ateisté, kteří existenci bohů neodmítají, zejména právě proto, že se v budoucnosti může ukázat, že existují. Ne, není to oxymóron..

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Chameleon

Šriber

Jmenuj jednu...

Pocit je emoce.
http://kreacionismus.cz/comment/reply/1428/122877
http://cs.wikipedia.org/wiki/Emoce#T.C4.9Blesn.C3.A9_pocity

V případě ateismu ten čas nenastal...

Nedeefinoval si, čo presne znamená slovo nevíra.

Ani podle té definice není ateismus pocit...

Je.

Když se tě zeptám, co znamená věta X, tak po tobě chci význam věty X, ne příklad, který si navíc uvedl hned, takže jsem neměl význam, který bych mohl nepochopit...

Zeptal ses, co znamená věta X. Odpověď si dostal. Nestačilo ti to, začal si vytrhávať slová z kontextu. -Potom nastúpil na radu príklad. Smile

Zkopíruj ten důkaz a odvození, díky...

Poviem ti to znovu vlastnými slovami:
Ateizmus je pocit, že neexistuje predmet X, ktorého neexistencia sa z princípu nedá dokázať. ...Dal som ti aj príklad: Vezmime si vetu "neverím v existenciu éteru" (som Aéterista) -Tým, že som "aéterista" všetkým oznamujem, že odmietam myšlienku existencie éteru. Tzn. odmietam pripustiť, že by éter existoval. -Ano, je pravda, že doterajšie experimenty existenciu éteru nepotvrdili. Lenže to nevylučuje, že v budúcnosti sa vyskytne nejaký iný experiment, ktorý existenciu éteru dokáže. -Čiže zakladám svoj názor na pocitoch.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pocit
"Pocit znamená aj mienenie alebo názor, napr vtedy, keď hovoríme Mám pocit, že…."

Obrázek uživatele Šriber

Foton

Veď medzi prvými si to bol ty, kto tu vymýšlal vlastné definície.

Jmenuj jednu...

Treba si uvedomiť, že v určitých veciach niesu "obecně přijímané definice" striktne záväzné, a môžu časom podliehať zmenám

V případě ateismu ten čas nenastal...

Definícia najbližšia významu o ktorom som hovoril, je táto:

Ani podle té definice není ateismus pocit...

Keď si ho nebol schopný pochopiť, použil som príklad. (Bežne používaný postup napr. aj vo vede.)

Když se tě zeptám, co znamená věta X, tak po tobě chci význam věty X, ne příklad, který si navíc uvedl hned, takže jsem neměl význam, který bych mohl nepochopit...

Dokázal i odvodil, ale ty si to proste buď:

Zkopíruj ten důkaz a odvození, díky...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Foton

Šriber

To, co po tobě celou dobu chci, prý není třeba, neuznáváš obecně přijímané definice a a vymýšlíš si vlastní,

Veď medzi prvými si to bol ty, kto tu vymýšlal vlastné definície. (=žiaden zdroj, žiaden citát)
Teraz hovorím za seba:
Treba si uvedomiť, že v určitých veciach niesu "obecně přijímané definice" striktne záväzné, a môžu časom podliehať zmenám. Trvať potom i napriek tomu na "obecně přijímaných definicích" v takýchto prípadoch hraničí s "ad verecundiam", či dokonca "ad populum". Tak je tomu aj v prípade definície slova "pocit". Je to slovo, ktoré má viac významov. Definícia najbližšia významu o ktorom som hovoril, je táto:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pocit
"Pocit znamená aj mienenie alebo názor, napr vtedy, keď hovoríme Mám pocit, že…."

místo významu věty meleš cosi o příkladu

Keď si ho nebol schopný pochopiť, použil som príklad. (Bežne používaný postup napr. aj vo vede.)

tvrdíš, že jsi odvodil, i když neodvodil, tvrdíš, že jsi dokázal, i když nedokázal, ad hominem.

Dokázal i odvodil, ale ty si to proste buď:
A) nepochopil
B) ignoroval
C) nevšimol si
....Tipujem B.

Obrázek uživatele Foton

Stoura

Tedy asi takto.

Ja samozrejme s guľovým bleskom problém nemám, a som rád, že si sem dal tento zdroj. -Ale pretože rád nastavujem pokrytcom zrkadielko, odpoviem ti slovami niektorých tunajčích evolmanov:
Očité svědectví není důkaz. Wink
(...a aby som nezabudol: aj fotky a zábery ufo ti dodám ak treba...) Smile

...ukáž mi, kde si môžem JA zmerať guľový blesk, keby som chcel...

Obrázek uživatele Šriber

Foton

To, co po tobě celou dobu chci, prý není třeba, neuznáváš obecně přijímané definice a vymýšlíš si vlastní, místo významu věty meleš cosi o příkladu, tvrdíš, že jsi odvodil, i když neodvodil, tvrdíš, že jsi dokázal, i když nedokázal, ad hominem. Mockrát ti děkuji, že jsi tak ochotně poskytl další materiál. Mám, co jsem chtěl, takže zatím...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Stoura

Re: kuolvý blesk

-Dobre. Dám ti iný príklad, na ktorom to lepšie uvidíš: "Lze zo měřit podobným spůsobem, jako existenci kulového blesku."

Tedy asi takto.

Obrázek uživatele Foton

Šriber

1. Definici pocitu, ne definici pocitu ateisty...

Netreba.

2. Já nevím, jestli Bůh existuje, či nikoliv...

Potom niesi ateista.

To je jak? Spartacus a Hannibal jsou mrtví, bohové jsou taky mrtví?

Nepochopil si. Tu nejde o to zda jsou mrtví či nikoliv. -Dobre. Dám ti iný príklad, na ktorom to lepšie uvidíš: "Lze zo měřit podobným spůsobem, jako existenci kulového blesku."

Není. Bohové na rozdíl od Spartaka a Hannibala umí mimo jiné měnit svou podobu, ovládat přírodní živly a žít věčně...

To nevadí. Zázraky techniky už dnes dokážu to, čo bolo ešte pred 500 rokmi pre mnohých ľudí nepredstaviteľné. (A to ešte neovládame úplne všetko.)
www.youtube.com/watch?v=_r_6G0nxYPg
www.youtube.com/watch?v=Wrv8nqNQXIc
Boh ovláda komplet celú fyzikálnu podstatu, preto tebou spomínané veci sú pre neho hračkou.
Poučenie:
Za to, že je niečo pre teba príliš podivné ešte neznamená, že je to nemožné a že to neexistuje. Wink

Nesmysl. Na to, abys měl důvod hlásit, že cítíš teplo, není třeba určitá teplota...

To nevadí. Dôležité je, že nie vždy keď jedinec hlási, že mu je teplo, musí to mať nejakú fyzickú príčinu. (Pocit tepla bez fyzických príčin je ako ako ateistické pocity)

Ale proč? "V místnosti není horko" neznamená nic o hlášení subjektu...

Zaujíma nás hlásenie subjektu, a nie či sú splnené fyzické príčiny pre vznik pocitu tepla.

Nemůže to být irelevantní. Pokud by ta věta měla znamenat, co píšeš, tak musí být splněny všechny podmínky, které jsou obsaženy v tom významu...

Bylo to irelevantní. Šlo o vysvetlenie na príklade, v ktorom musia byť prítomné všetky spomenuté prvky. (Aby ten príklad fungoval.)

A opakuješ ho stejně špatně, "v místnosti není horko" prostě neznamená, co píšeš...

Reč bola o hlásení subjektu, že mu je horko. Negovať príklad si začal ty. (V prípade negácie je situácia iná.)

Vybrat ho nemůžu, ale větu můžu použít, i když žádný teploměr není.

Když žádný teploměr není, nedá sa už príklad použiť na vysvetlenie. Můžeš ju síce použít, ale vysvetľuješ tý už niečo iné.

To přece neřeším. Když slovo něco znamená, tak jeho významem můžu to slovo nahradit. Tak jak jsem to uvedl. Nějaké nejasnosti?

Z viet nemôžeš robiť guláš. Musíš spolupracovať s významom celej vety, a nie osamostatňovať slová a meniť potom ich význam. Smile

Kde?

V tomto príspevku.

Ateismus je záležitostí víry, agnosticismus vědění - ateista nevěří, agnostik neví.

Nevíra je vědění, že předmět nevíry neexistuje.

Nepatří. Pocit je emoce. Zastávat něco, co nelze dokázat je názor neutvořený na základě důkazů...

Každá emoce je pocit, ale ne každý pocit je emoce.
Zastávat názor bez důkazů je jedna věc, být přesvědčen (tvrdit) něco bez důkazů, je věc druhá.

Ateista = nevěřící v bohy.

Nevíra je přesvědčení, že předmět nevíry neexistuje. (Rovnako, ako viera je presvedčenie (vědění), že predmet viery existuje.
)
Nevěřit v bohy můžeš, aniž bys zastával, že bohové neexistují.

Nepravda. Človek, ktorý nezastáva názor, že bohovia neexistujú, nieje ateista.

Je pro to ovšem potřeba umět rozlišovat mezi osobní vírou a realitou, což tobě může dělat problémy...

Viera je presvedčenie o veciach ktoré sa nevidia, ktoré však majú základ v realite.
Napríklad:
Verím, že existujú neutrína, i keď som ich a dôkazy o nich nikdy osobne nevidel.
Verím, že existujú guľové blesky, i keď som guľový blesk nikdy nevidel.
....Naopak: tvrdiť napríklad, že neverím, že existuje éter (pretože jeho existencia sa v praxi nepotvrdila) je totálny nezmysel, pretože v budúcnost sa môže vyskytnúť niečo, čo existenciu éteru potvrdí.

Dokaž to...

Už sa stalo.

Spoléhat sám na sebe neznamená být sám sobě bohem, ale prostě spoléhat sám na sebe.

Spoléhat sám na sebe znamená být sám sobě bohem.

Když na něco spoléháš, neznamená to, že to něco je bohem...

Znamená to, že to je TOBĚ bohem. (modlou)

Nejde o to, co děláš, ale jak to děláš...

Jde i o to, co děláš.

Nejen od nich...

Jde o neschopnost člověka, který si vytvořil vlastní pojetí skomaného předmětu, vzdát se tohoto hluboce zakořeněného pojetí. (Evolucionisti, adventisti, SJ, motmoni, etc)

Ale nestačí. Krom toho, pokud jsi opravdu psychicky v pořádku, je to ještě horší, jelikož nemáš polehčující okolnost. Jednáš vědomě a dobrovolně...

Ke tvým chorým projekcím, které projektuješ na oponenta, nikto nepotřebuje "polehčující okolnost". Vědomě a dobrovolně tu odhaluji jen tvůj zacyklený maglajz, který nejsi schopen vidět. Podľa mňa by si mal do týchto diskusii vstupovať len pod dohľadom svojho lekára. Smile

Obrázek uživatele Samain

KTE

Já bych řekla, že nejlepší je zanechat Chamfota v jeho pocitu, že má ve všem pravdu a nebavit se s ním.

Dancing with the moonlight knight.

Obrázek uživatele Stoura

Re: KTE - neexistující pocit

ad Ano, ateizmus neexistuje. Pomýlil som sa. Existuje len pocit ateistu.

Vlastně tím říká, že neexistují pocity.

Oprava:
I když - tady se nejspíš zase mýlím já.

Customize This