Zprohýbaná země

Zprohýbaná země
David Allen

Poprvé publikováno: Stvoření 25(1):40–43, prosinec 2002, autor: David Allen, přeložil M. H. v 1/2010
http://creation.com/warped-earth

Stočené vrstvy hornin_úvodní.jpg

Učili vás, že zvrásněné horniny byly po miliony let deformovány pozvolným působením vysokých teplot a tlaků? Mě to tak učili na střední škole. Geologická uskupení často jasně dokazují, že horniny nemohly být tvrdé a křehké předtím, než byly zvrásněny.

Měkké a tvárné

Když jsem studoval na univerzitě, prověřoval jsem mnoho horninových výchozů na geologických exkurzích. Na většině z nich, kde byly zvrásněné horniny, vysvětlovali přednášející, že hornina musela být deformována, když byla usazenina stále ještě nezpevněná a nasáklá vodou.

/Poz. editora: Výchoz, angl. outcrop, je místo, kde horniny vystupují na zemský povrch, jsou obnaženy a je možné je studovat. – Geologická encyklopedie/

Řekli to proto, že přestože byly horniny značně deformované /ostře stočené/, nebyly zde prakticky žádné praskliny. Všem nám došlo, že hornina nemohla být křehká, když byla tak značně zprohýbána. Musela být měkká a tvárná. Pokud by byly horniny před zdeformováním tvrdé a pevné, popraskaly by, namísto aby se zvrásnily.

Při své práci geofyzika jsem si povšimnul mnoha příkladů zvrásnění měkkých sedimentů, včetně hornin v řece Turon (viz níže obrázky 3-4) a Ulladulla (viz níže obrázek 7) v Austrálii a v Jaipuru v Indii (viz níže obrázky 8, 10 a 11).

Přednášející po nás také chtěli, abychom podrobně prozkoumali minerály a vzory na horninách z výchozu. Poukázali na to, že nic nenasvědčovalo tomu, že by byly horniny vystaveny vysokým teplotám nebo tlakům. Namísto toho bylo zřejmé, že ohýbání nastalo při normálních teplotách.

Pozorovali jsme mnoho obrovských zvrásněných vrstev hornin. Co mohlo zformovat taková zvlnění? Ve většině případů to podle přednášejících nasvědčovalo nějaké katastrofě. Nedomnívali se, že se jednalo o postupný proces, který mohl horniny bez zlámání zdeformovat v tuhé vlny za normálních teplotních podmínek. Dokonce silné vrstvy v Grand kaňonu byly stále měkké a tvárné, když byly deformovány.

Obrovské síly

Existují však i jiné případy, u kterých je evidentní, že ke zvrásnění došlo, když byla hornina pevná. Experimenty s deformacemi ukázaly, že takové zvrásnění je uskutečnitelné buď krátkodobým působením extrémního tlaku, nebo dlouhodobým působením mírného tlaku. Některé značně zvrásněné vrstvy hornin jsou tak velké, že je možné pozorovat je pouze z ptačí perspektivy (obrázek 6).

Stočené vrstvy hornin_6.jpg

Masivní zvlnění tvrdé horniny v tak rozlehlé oblasti muselo být nutně spojeno s enormními silami, které mohou mít původ pouze v kolosální katastrofě. Mohly zemské pohyby kontinentálních rozměrů během potopy, jak ji známe z knihy Genesis, způsobit ohromné síly potřebné k tak velkému a rychlému zvrásnění?

Globální katastrofa

Mnozí se vysmívají myšlence celosvětové potopy a tvrdí, že normální klimatické jevy nemohou způsobit takovou událost. Mají pravdu! Nebyla to normální událost. Potopa začala, když „se provalily všechny prameny propastné tůně a nebeské propusti se otevřely.“ (Genesis 7,11 – Český ekumenický překlad). Bible nepochybně považuje potopu za reálnou událost – za takřka neuvěřitelnou celosvětovou pohromu.

Navzdory tomu si někteří lidé myslí, že Bible popisuje jen lokální povodeň. A pouze hledají důkazy pro velkou lokální povodeň na Středním východě. Kdyby však byli ochotni připustit (byť jen jako čistě teoretickou možnost) nesmírnost biblické potopy, brzy by „viděli“, že geologické důkazy pro globální pohromu jsou ohromující.

Logické vysvětlení

Mnoho geologů, kteří jsou kreacionisty, věří, že potopu z knihy Genesis provázel značný pohyb obřích desek, ze kterých se skládá zemská kůra. To vysvětluje, proč bylo tolik usazenin stále ještě měkkých, když byly deformovány. Jen co vody záplavy naplavily velký objem bahna a písku, pohybující se desky pomačkaly a zdeformovaly sediment, když byl ještě nasáklý vodou. Potopa také vysvětluje kolosální síly potřebné ke zvrásnění rozměrných oblastí tvrdých hornin. Biblická potopa je jednoduchým, logickým a platným vysvětlením pro nálezy katastrofou zdeformovaných hornin na všech kontinentech.

Zvrásněný vápenec

V peruánských Andách (v provincii Ancash) byl zvrásněn vápenec (obrázek 1) při tom, jak oceánská deska tlačila na okraj jihoamerické desky. Zkamenělé mušle nalezené v hornině (obrázek 2) byly kdysi v moři. V této oblasti byly také nalezeny stopy dinosaurů. Experimenty s deformováním vápence (1) ukazují, že vrstva, jako je tato, mohla být zvrásněna během jednoroční potopy popsané v knize Genesis.

Tektonické pohyby během této potopy vyzdvihly peruánskou vrstvu do výšky pěti tisíc metrů nad mořem. Prudká eroze způsobená během tohoto výzdvihu přívalem směsi vody a horniny, následovaná ledovcovou erozí v popotopní době ledové, zanechala krajinu v takové podobě, jakou vidíme dnes na obrázku 1. Do dnešního dne ledovce ustoupily a eroze se zpomalila. Dokonce i při dnešní rychlosti se zdá být eroze příliš rychlá na to, aby toto pohoří mohlo existovat tak dlouho, jak navrhuje evoluční geologická časová osa. (2)

Stočené vrstvy hornin_1.jpg

Stočené vrstvy hornin_2.jpg

Zvrásněné bahno

Celá skála na obrázku 3 je značně zvrásněná – detailní záběr (obrázek 4) ukazuje jednu vrásu.

Stočené vrstvy hornin_3.jpg

Stočené vrstvy hornin_4.jpg

Minerály v hornině svědčí o tom, že hornina nebyla příliš zahřáta, takže musela být zvrásněna, když byl sediment nasáklý vodou a nezpevněný. Potopa z knihy Genesis nám poskytuje logické vysvětlení toho, jak mohlo být tak velké množství sedimentu tak značně zvrásněno ještě předtím, než mělo možnost se zpevnit. (uskupení Chelseigh, greywacke /droba/ a jílovitá břidlice na řece Turon, západně od Sofala, Nový jižní Wales, Austrálie)

Velké a malé

Vrásy všech velikostí pozorujeme v horninách po celé Zemi – mnoho jich je tak malých, že je můžete vidět pouze pod mikroskopem (obrázek 5). Jiné jsou tak velké (obrázek 6), že je lze pozorovat jen z ptačí perspektivy.

Stočené vrstvy hornin_5.jpg

Stočené vrstvy hornin_6_0.jpg

Obrázek 5 (zvětšeno 160x) ukazuje značně deformovaný křemen a moskevskou slídu (poblíž Cooma, Nový jižní Wales, Austrálie). Mineralogické mikrosnímky ukazují, že v tomto případě byla hornina při deformaci pevná. Takový typ vrásnění byl napodoben a zaznamenán během experimentu v laboratoři, takže již není potřeba milionů let. (3)

V protikladu k tomu ukazuje letecký snímek (obrázek 6) obrovské vrásy poblíž hory Isa v Queenslandu v Austrálii. Prudký pohyb desek během biblické potopy mohl vyvolat ohromné síly potřebné ke stlačení a zvlnění tak velkého objemu horniny. V tomto případě zjištění odpovídá vzniku určitého tepla v hornině, které pravděpodobně souvisí s působícími silami.

Zlomy a sesuvy půdy

Nejenže je všude po světě mnoho důkazů pro vrásnění měkkých a vodou nasycených sedimentů, což bylo způsobeno katastroficky, ale také pro zlomy a sesuvy velkých kusů materiálu. Na obrázku 7 se odtrhnul blok sedimentu o rozloze čtyř čtverečních kilometrů a prudce se sesunul do této pozice.(4) Pod přední částí tohoto bloku je sediment extrémě zdeformovaný. Kdyby byl tento sediment ukládán po miliony let, zpevnil by se a ztvrdnul by, což by znemožnilo tak neuvěřitelný pohyb. Během celosvětové potopy by se však daly časté pohyby velkých mas sedimentů, nasycených vodou a nezpevněných, předpokládat. (Ulladulla Mudstone, Warden Head, Ulladulla, Nový jižní Wales, Austrálie)

Stočené vrstvy hornin_7.jpg

Směs na „duhový koláč“

Rozsáhlá plocha katastrofou zdeformovaného jílovce, která se nachází severně od Jaipur v Radžastánu v Indii (obrázek 8/, byla naplavena vodou a značně zdeformována předtím, než mohla ztvrdnout v pevnou horninu. Žádný postupný proces trvající miliony let nemůže vysvětlit tak rozsáhlé deformace.

Jiná hornina na tom samém místě v Indii (viz obrázky 9, 10 a 11) byla tak značně zdeformována, že vypadá jako směs na duhový koláč (obrázek 12). Katastrofa celosvětové potopy je událostí, která logicky vysvětluje, jak se mohlo takové promíchání objevit – ne malými postupnými každodenními událostmi po miliony let.

Jako se spirály či kroužky v duhovém koláči utvoří krátce předtím, než je koláč upečen, vrásy na mnoha místech zemské kůry byly zformovány rychle během vodní pohromy, předtím, než horniny ztuhly. Mineralogický důkaz potvrzuje, že takové vrásy nemohly vznikat pomalu po miliony let. V kontextu biblické potopy se dají všechny tyto jevy dobře vysvětlit.

Stočené vrstvy hornin_8.jpg

Stočené vrstvy hornin_9.jpg

Stočené vrstvy hornin_10.jpg

Stočené vrstvy hornin_11.jpg

Stočené vrstvy hornin_12.jpg

David Allen má titul B.App.Sc. v oboru aplikované geologie z Univerzity Nového jižního Walesu v Sydney. Pracoval deset let po celém světě jako průzkumný geofyzik pro mezinárodní geofyzikální společnost, jejímž zadavatelem je těžební průmysl.

Odkazy

1. Clark, I.F. and Cook, B.J., Geological Science—Perspectives of the Earth, Ausralian Academy of Science, Canberra, Fig. 15.49, p. 404, 1986.
2. Allen, D., Sediment transport and the Genesis Flood—case studies including the Hawkesbury Sandstone, Sydney, CEN Tech. J. 10(3):358–378, 1996.
3. Wilson, C.J.L., Burg, J.P. and Pottage, A., Dynamic processes in shear of ice as a rock analogue, video, University of Melbourne, 1986. The video is available from the Audio-visual Coordinator—Centre for the Study of Higher Education, The University of Melbourne, Parkville, Victoria, 3052, Australia. Videos of deformation experiments with materials other than ice are also available.
4. Gostin, V.A. and Herbert, C., Stratigraphy of the Upper Carboniferous and Lower Permian sequence, Southern Sydney Basin, Journal of the Geological Society of Australia, 20(1):49–70, 1973.

PřílohaVelikost
Zprohýbaná země.doc4.19 MB
Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)

blbost

Tak takovyhle blbosti jsem fakt uz dlouho necetl, a to ctu internetove diskuze dost casto Smile

Obrázek uživatele Ondra

to: TELESTO !!!

chci vám něco poslat a potom mě bude zajímat váš názor...
rád bych to poslal přes mail...nechci to tady posílát. a zároveň pokud nechcete tady zveřejňovat e-mail (nejsem si v tom jistý), tak se ozvěte na můj a já to potom pošlu

tru.boy@seznam.cz

Rozum znamená vidět i to co nevidím

Rozum znamená věřit i v to co nevidím = ve většinu vesmíru již patrně tvoří temná energie a temná hmnota = pouze menšina vesmíru je ověřitelná senzorikou našich smyslů = z 80 % preferujeme ověřování zrakem = to co spadá do viditelného pásma světelného spektra je ještě výseč z výseče toho co je možné ověřit opticky. A pak, že lze věřit jen tomu co je vidět !!! Tak toho je ve vesmíru, žalostně, žalostně málo. A co zbytek = naprostá většina vesmíru ? Neexistuje kvůli tomu snad ?
Náš pohled je zkreslený a předpojatý omezenou pozemskou empirií, kde je většina věcí viditelných a myšlenkově uchopitelných, protože mají omezené parametry v prostoru a čase = vše zde má konec, míru. Většina zbytku vesmíru je přesným opakem tohoto. A přesto nemusíme mít tendenci vesmír hodnotit pozemskou optikou. Proč pak Boha ano ???

Další slabé dílo

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=1072

Tak na tomto blogu jsem začínal. A na tomto už bych asi měl skončit. Máte pravdu, že se opakuji, nic nepřidávám, někdy dokonce urážím. Tak se mějte.

Známe ho!

Autor tohoto blogu je skutečně "geniální". Stejně jako jeho nezapomenutelný výrok.

Přímo bije do očí, že základní přírodní konstanty a zákony jsou takové, že tento vývoj od počátečního chaosu ke stále složitějším strukturám nejen umožňují, ale jakoby přímo vynucují.

Nicméně z diskusí na blogu tohoto autora vybírám něco skutečně velmi hodnotného. Autorem je Fialový Krokodýl.

1) Neco nemohlo vzniknout z niceho.

2) Tedy existuje puvodní prícina. Nazveme ji VelkéMango. Pokud není VelkéMango první VelkéMango, není puvodní prícinou ale existovala jiná VelkáManga. Máme tedy nekonecnou radu a otázka zustala nezodpovezena.

3) Pokud je VelkéMango stejné podstaty jako to co je stvorené a je to prístupné našemu poznání (Vesmír, Cas, Prostor, Hmota, Energie a jejich vzájemné premeny) pak nedošlo ke vzniku, ale jen k premene. Otázka vzniku tak zustává nezodpovezena.

4) Pokud je VelkéMango stejné podstaty jako to co je stvorené ale neprístupné (zatím) našemu poznání, pak bude jednou poznáno potom viz 3).

5) Pokud je VelkéMango jiné podstaty (jiné substance), než to co je stvorené a neprístupné našemu poznání pak o ní nemužeme vypovídat (chybí nám podstatné jméno - substantivum) a nemužeme jí tedy definovat.

Záver:

VelkéMango je tedy první prícina ale my jí nejsme schopni rozumem pojmout.

Praktické dusledky:

a) Jakákoliv definice VelkéhoManga je nedostatecná a pohybujeme se v terminologické nouzi.
b) Nebrání nám to ale v poznávání vlastností VelkéhoManga. Vlastnosti popisujeme prídavnými jmény, adjektivy. (Nekonecné, nepoznatelné, milosrdné, tajemné, VelkoMangovité).

VelkéMango je osoba:

6) Osobu (subjekt) definujeme jako objekt schopný reflexe (osoba "o sobe" ví). Pokud o sobe ví, má tedy vedomí je si "sebe vedoma".

7) Je li VelkéMango pasivní, nic nevytvorí. Nemuže být tedy pasivní, a zároven první prícinou to je spor.

Cool Je li VelkéMango aktivní jako puvodní prícina, ale není si toho vedomo pak tedy existuje nejaký faktor který uvándí VelkéMango do pohybu. VelkéMango je prvotní prícina která je uvádena do pohybu necím jiným, což je spor.

9) Je li tedy VelkéMango aktivní a je prvotní prícinou, musí tak cinit samo od sebe. Jedná tedy aktem vule. Musí mít tedy vedomí, jinak by nejednalo aktem vule vlastní ale cizí a bylo by objektem ne subjektem.

Záver: VelkéMango má vedomí tudíž je osoba.

Terminologická poznámka. Vymažte výraz VelkéMango a dosadte výraz Buh.

Bylo mi ctí diskutovat na blogu, na který přispíval Fialový!

Obrázek uživatele Telesto

ondra_breather

Momentálně mám jiné priority než kupovat si DVD za 10 dolarů. Ostatně pochybuji, že by tam bylo něco jiného než se dá najít na webu nejznámějších kreacionistických organizací...

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

Obrázek uživatele Telesto

Pro howto

No tak to je pak škoda. V takovém případě asi jakákoliv diskuze ztrácí smysl, nemyslíte?

Jo k té přezdívce. Mě je to jedno, že mě píšete Tele100, ale já jsem Telesto. V těchto diskuzích přispíval někdo jiný pod přezdívkou Tele100. Tak jen aby nebyla mýlka Smile

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

Obrázek uživatele Telesto

Názory

"já myslim, že ten názor změníte už teď
když Vám řeknu, život nevznikl, ale byl předán nějakým stvořitelem. nebo snad víte jak vzniknul život v "nicotě" ?"

A toto má někoho přesvědčit ke změně názoru??? Smile Vám taky stačí takové tvrzení, abyste změnil svůj názor? No zkusme to.

Bůh neexistuje. Nebo snad víte o nějaké jiné nehmotné inteligenci, která by dokázala cokoliv stvořit? Hm... a už je z vás ateista? Smile

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

Obrázek uživatele Telesto

Pavlovi

"V podstate mi šlo jen o to,naznačit Telestovi,že i on je pevně přesvědčen o své pravděm a nehodlá ji měnit za žádnou cenu."

Ale Pavle, já jsem jasně napsal, že bych byl ochoten změnit svůj názor. Ale přesně jsem to odhadl Smile že vás to nezajímá. A měl jsem pravdu. Zase si opakujete tu svou. Ať řeknu co řeknu...

O zarputilosti a "bolesti" bych nemluvil. Ale diskuze s vámi je holt obtížná. Vy si uděláte svůj obrázek, a ať napíšu cokoliv, tak je to zbytečné. Vy si budete stát za svým ať se děje co se děje Smile Spíš mě mrzí, že se ženete do tohoto typu diskuze místo do diskuzí o konkrétních tématech jako bylo například to s tím datováním. Na druhou stranu chápu, že máte jistě i jiné věci na práci, než pročítat neustále dokola toto sáhodlouhé "fórum".

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

Obrázek uživatele Telesto

Ondrovi

"těžko říct, o tom jsem nikdy neslyšel...nemůžu to argumentovat, protože o tom doposud nečetl"

No pochopitelně. Předpokládám, že vás to nějak nezajímá, takže si to nezjišťujete. Mě také řada věcí nezajímá. Jenže to je můj koníček, a proto se pídím po tom do hloubky Smile A každou chvíli se dozvím zajímavé překvapení... to byste se divil Smile

Váš koníček bude jiný a o tom bych například já zase nic nevěděl.

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

Customize This