Země – jedinečné těleso ve vesmíru

Václav Dostál

Na stránkách České astronomické společnosti vyšel 9. 11. 2012 zajímavý článek "Pás asteroidů správné velikosti - nutnost pro život?", jehož autorem je pracovník F. Martínek ze Hvězdárny Valašské Meziříčí. Výstižný je citát Rebeccy Martin(ové): „Naše výzkumy ukazují, že pouze malá část doposud pozorovaných planetárních soustav pravděpodobně obsahuje obří plynné planety ve správné poloze, aby mohly vytvářet pásy planetek vhodného rozsahu, které by mohly dodávat blízkým kamenným planetám základní stavební kameny života.“ „Náš výzkum napovídá, že Sluneční soustava může být v tomto ohledu spíše výjimečná.“

Autor článku píše: „Rebecca Martin a Mario Livio předpokládají, že poloha pásu asteroidů vzhledem k planetě velikosti Jupiteru není náhodná. Hlavní pás planetek, který se nachází mezi drahami planet Mars a Jupiter, je oblastí miliónů úlomků těles, které se nacházejí poblíž tzv. sněžné čáry, která vyznačuje okraj chladnější oblasti, kde těkavé látky jako je vodní led, jsou dostatečně daleko od Slunce, aby zůstaly nezměněny. V době, kdy obří planety ve Sluneční soustavě vznikaly, oblasti za sněžnou linií obsahovaly hustou směs ledů, horniny a kovů, které poskytovaly potřebné množství materiálu pro vznik obřích planet.“

Pro existenci života na planetě nestačí, že se nachází ve „správné“ vzdálenosti od své centrální hvězdy, ale také, že planetární soustava obsahuje pás planetek (asteroidů) vně, ale ne daleko této planety a dále pak ještě dále obří planetu, která tento pás „udržuje“. Autor dále cituje:

„K vytvoření takovýchto ideálních podmínek potřebujete obří planetu podobnou Jupiteru obíhající vně pásu asteroidů, která ještě kromě toho nepatrně migruje, avšak příliš nenarušuje pás planetek,“ vysvětluje Mario Livio. „Pokud velká planeta typu Jupitera migruje skrz oblast planetek, může jeho materiál rozptýlit. Naopak pokud velká planeta nemigruje (nepřibližuje se ke Slunci a opět se nevzdaluje), to také není příliš dobrá situace, protože pás asteroidů zůstane příliš hmotný. To by zase vedlo k přílišnému bombardování planet a přítomný život by neměl vhodné podmínky na rychlý vývoj.“

F. Martínek uzavírá: „Oba astronomové pak studovali dřívější pozorování 520 obřích planet objevených mimo naši Sluneční soustavu. Pouze 19 z nich se usadilo vně sněžné čáry, z čehož vyplývá, že většina obřích planet, které mohly vzniknout vně sněžné linie, migrovala příliš hluboko do vnitřních oblastí planetárního systému. Nezůstala tedy zachována existence nepatrně rozptýleného pásu asteroidů, potřebného k podpoře zrychlené evoluce života na planetách podobných Zemi kroužících v blízkosti hlavního pásu planetek. Jak se zdá, pouze necelá 4 % pozorovaných planetárních soustav mohou ve skutečnosti obsahovat vhodný pás planetek.“

Ptejme se: kolik procent hvězd ve vesmíru má planetární soustavu podobnou té naší? 90? 80? Nebo spíše maximálně 10? Kolik % z nich má malou planetu v podobné vzdálenosti od centrální hvězdy jako je tomu u Země? Dejme tomu zase 10. To je celkem 1%. Kolik % z těchto planet má podobný sklon své osy? 10? To už je celkem 0,1% celkem. Kromě existence „správného“ pásu planetek můžeme přidat další podmínky: „správná“ tloušťka zemské kůry, složení atmosféry, excentricita oběžné dráhy, poměr souše a vodních ploch, „správná“ poloha sluneční soustavy v naší Galaxii, existence Měsíce ve „správné“ vzdálenosti, nejen možnost ale existence života a z toho pak existence inteligentního života. Vyjde nám „směšně“ malé procento. Nicméně – vzhledem k nepředstavitelně velkému počtu hvězd – platí: Možná, že „tam“ „někde“ nějací inteligentní tvorové nám trochu podobní existují. Možná. Ale zde na Zemi existují zcela určitě. Z tohoto hlediska je naše Země naprosto JEDINEČNÁ.

10. 11. 2012

PřílohaVelikost
00566-26.12._2012-jedinecnost_zeme_-_vaclav_dostal.doc33.5 KB
Průměr: 3.8 (6 votes)

pro Noso tonda

Vaše: "Jen ten ponižuje, kdo sám je nízký. /Exupery" - Vzhledem k tomu, že to Vy tu za těch posledních pár let - co Vás tu Smrt eviduje - hrubě a nenávistně ponižujete a urážíte všechny jinak smýšlející a odlišné - tak to jste si našel moc hezký citát, který na Vás sedí.

Vaše: "A jak jste na tom vy?" - Smrt Vás nijak neponižuje. Smrt o Vás jen píše pravdu.

Vaše: "Nejste na tom ještě hůř?" - A tak jako vždy - Jak Vy na Smrt či jinak smýšlející a odlišné voláte - takového se Vám od Smrti i dostává, takže NE - Smrt na tom není hůře než Vy.

To, že si nedovedete připustit o sobě pravdu - a tak se tu snažíte svalovat své odporné chování na jiné - Smrt nepřekvapuje.

DEATH333

Obrázek uživatele Šriber

Nosotonda

Jsem vážně zvědav, jak dlouho ti ty "medové řeči" vydrží...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Sriber

Sriber
Pokud jsem tě někdy snižoval, nebylo to v žádném případě z nenávisti, zlých úmyslů a nikdy jsem o někom netvrdil, že se nehodí do společnosti slušných lidí. Naopak. Několikráte jsem ti dokonce nabízel přátelství.
Někdy je pravdou, že v afektu nad tím, že někdo není schopen pochopit skutečně velmi jednoduché a přitom základní principy skutečnosti, jsem použil neadekvátní výraz.
Od toho po nás Bůh žádá odpouštění. Jestli jsem tě někdy "snížil" prosím, abys mi to nepřičítal.

Obrázek uživatele Šriber

Nosotonda

Jen ten ponižuje, kdo sám je nízký.

Pokud není ovšem Nosotondou, nebo někým, s kým Nosotonda souhlasí, že ?

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Death

Jen ten ponižuje, kdo sám je nízký. /Exupery
A jak jste na tom vy? Nejste na tom ještě hůř?

...

Mimochodem, Dajanovou znas predpokladam take, ze? Smile

DEATH333

Smrti teď zemřela jedna velmi stará přítelkyně a tak jí není moc do zpěvu.

Skoro bych i rekl, ze myslis Ritu...

pro Noso tonda

Vaše: "Jsou skutečně učební pomůckou toho, jak zaslepenost vede k totální ztrátě osobnosti jako Božího dítěte." - A opět se mýlíte, protože Smrt - a to stejně tak jako Vy a i všichni lidé na celém světě - se narodila jako ateistka - bez "boha".
To, že jste Vy a i další lidé - uvěřili až v průběhu života, že jste něco jiného - a tak zavrhli svou přirozenost - Smrt nijak netrápí.

Horší je to však s nenávistnými lidmi - takovými jako jste i Vy - které jejich víra v "boží výlučnost" totálně zaslepila a tak nevidí pravdu o tom, co jsou vlastně zač.

Vaše: "Baví vás to, pronásledovat někoho pro jiné názory?" - Smrt nikoho za jiné názory nepronásleduje - samozřejmě pak s výjimkou, že takový "jiný" názor je nenávistný a propagující ZLO - tak jako ten Váš - že všichni jinak smýšlející a odlišní bez rozdílu jsou deviantní zločinci. Pak - ač to Smrt nijak nebaví - tak na to upozorní.

Je totiž povinností každého slušného člověka netolerovat ZLO a pak - je to část Smrti práce.

Navíc - a Smrt Vám to zcela jasně - po své delší nepřítomnosti - napsala, že pokud se Vy ke své nenávistné rétorice opět navrátíte, tak se Vám Smrt zase přizpůsobí.

A Vy jste tak učinil - a to dokonce i v případě jinak smýšlejícího věřícího - a tak teď nebrečte.

Smrt chápe, že se Vám nelíbí, když někdo upozorňuje na Vaší úpornou snahu propagovat Vám tak vlastní nenávist a ZLO - ale to Vám nijak nepomůže a tak - můžete snad být jen rád, že žijete v civilizované Evropě - protože jinak byste ty své nenávistné hnusy nepropagoval vůbec.

Vaše: "Máte klid v duši?" - Vzhledem k tomu, že "duše" neexistuje, tak ne. Smrt má však čistou mysl, neboť - dobrému vše dobré.

Vaše: "Nedoprovází vás vaše frustrace z dětství?" - Nyní již jen frustrace? Již tedy Smrt není podle Vás "obludně zdegenerovaná a totálně duševně narušená"?
Smrt samozřejmě VÍ, že někdo jako Vy - něco tak jednoduchého nepochopí - ale to, že někdo poukazuje na Vaší nenávistnou povahu - neznamená, že je na tom tak špatně - jako Vy.

Vaše: "Skutečně pomáháte nebo je vaše přítomnost neštěstím pro všechny lidi dobré vůle, kdekoliv se nalézáte?" - Lidé dobré vůle se Smrti nemusí nijak bát. O čemž svědčí i to, že tací si na "neštěstí způsobené jim Smrtí" nikdy nestěžují. To totiž dělají jen lidé jako jste Vy - jimž je nenávist k jinak smýšlejícím a odlišným a též jakákoli absence dobré vůle - bytostně vlastní.

Smrt říká: Stále však platí - a to pro každého - jak dobře či špatně jednáte - tak s Vámi bude jednat i Smrt.
Každému - co zaslouží.

DEATH333

Obrázek uživatele Šriber

Trituruss

v tom ET obdivuju, že je TEORETICKY schopná vyřešit téměř cokoli a odpovědět skoro na vše

Od toho taky teorie jsou - aby teoreticky řešily...

Rozdíl mezi teoretickou a empirickou vědou jsem zde řešil se Šriberem

Evoluční biologie je empirická věda...

Ono i kdyby to nějak (???) stvořil designér, tak mu nevidíme do "hlavy" a možná tam hledat naši logiku je chybná projekce = mohl mít X důvodů, které neznáme

Ovšem, tahle možnost je tu vždy. Jenže jelikož ji nelze dokázat ani vyvrátit, nemá smysl se jí zabývat...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Sriber

Navíc, od tebe, mi to nepřipadá tak ponižující a dovoluji si na základě předchozí diskuse usuzovat, že v tvém konstatování není nenávist a zloba, byť paradoxně je ve slově bigotní imanentně obsažena.

Customize This