Želvy a hadi: žádná evoluční cesta

Želvy a hadi: žádná evoluční cesta
John D. Morris, Ph. D.
Dr. John Morris je prezidentem a ředitelem výzkumu v ICR.
(Přeložil M. T. v 7/2009 z časopisu Acts & Facts, roč. 38, č. 6 – červen 2009, str. 15).

Evoluce, názor, že každý druh zvířete vyšel z nějakého jiného druhu zvířete, čelí mnoha znepokojivým výzvám. Mezi těmi obtížnějšími překážkami, které musí evoluce objasňovat, je vznik želv z ne-želv i vývoj hadů z ne-hadů. Darwina obě tyhle skupiny fascinovaly a otevřeně ho zajímalo, jakou cestou se jejich evoluce ubírala. Želvy a hadi jsou plazi – společně s ještěrkami, plesiosaury, krokodýly a pterodaktyly, abychom uvedli pár příkladů dalších zástupců. Široké spektrum jedinečných plánů pozorované u plazů mluví pro účelné naplánování veškerého života.

elvy a hadi - žádná evoluční cesta.jpg

Vezměte si pomalu se pohybující želvu. Želvy jsou zcela odlišné od jiných tvorů, ale snadno poznáme je i jejich fosilie, které se zachovávají v dobrém stavu. Jejich tvrdá hřbetní část krunýře (karapax) i jejich tvrdý břišní díl krunýře (plastron) odolávají rozkladu a snadno je poznáme, i když jsou rozlámané. Žádný jiný plaz nemá nic, co by byť jen vzdáleně připomínalo takový krunýř a co by se eventuálně mohlo v něj přeměnit a vytvořit takový dominantní rys. Jedna učebnice paleontologie konstatuje, že „první pravé želvy se objevily v pozdním triasu, kdy byly velmi vyvinuté již v souladu s adaptivní radiací, kterou nacházíme u želv moderních“ (1).

Uvažované přechodné formy nebyly nalezeny. Z jakého jiného plaza se asi tak mohly želvy vyvinout? Nebo se vyvinuly samostatně z ještě odlišnějšího obojživelníka? Jak se dalo předpokládat, žádný takový návrh nemohou podpořit fosilní důkazy.

To by mělo být výborným testovacím příkladem evoluce. Typické rysy želv se tak snadno fosilizují, jsou tak zřetelné a tak odlišné od jakéhokoli jiného dřívějšího tvora, že bychom přechodné formy k želvám jistě našli, kdyby existovaly. Takové formy se však nikde nenalézají. Evoluční teorie opět jednou prohrává.

Hadi jsou stejně tajemní. Jsou řazeni do téhož řádu jako ještěři a věří se, že se z nich vyvinuli, přičemž po cestě ztratili nohy. Jsou však od ještěrů zcela odlišní, s velmi dlouhou páteří, někdy s několika stovkami obratlů. Žádný had nemá přední končetiny a jen u několika hadů nalézáme zakrnělé končetiny zadní, nepatrné orgány užívané při kopulaci.

Rozdíly mezi hady a ještěry jsou samozřejmě velké a jestliže se vyvinuli jedni z druhých, očekávali bychom, že uvidíme nějaké fosilní důkazy. Nestačí pouze tvrdit (jak je běžné), že selekční tlaky způsobily, že hadi ztratili nohy, protože ze své přirozenosti žili pod zemí. Kde jsou důkazy, které by podporovaly takové tvrzení? Proč by přírodní výběr způsobil ztrátu užitečné struktury?

Paleontolog Michael J. Benton tvrdí, že o hadech „se věří, že se vyvinuli z ještěrů, ale povaha těchto předků je záhadná“ (2). Existují tisíce fosilií hadů a mnoho tisíc fosilií ještěrů. „Bohužel je fosilní historie hadů velmi kusá, takže je nutno dovozovat mnoho z jejich evoluce ze srovnávací anatomie moderních forem“ (3). Evoluční dohady tak opět popírají potřebu důkazů a ignorují jejich nedostatek.

Zdá se, že fosilní nálezy jsou v souladu s myšlenkou, že Bůh Bible stvořil všechny základní typy zvířat „rozmanitého druhu“ před nedávnem, právě tak, jak to čteme, jdeme-li „Zpět ke Genezi“.

Odkazy:

1. Colbert, E. H. and M. Morales. 1991. Evolution of the Vertebrates. New York: John Wiley and Sons, 216, as cited in Gish, D. T. 1995. Evolution: The Fossils Still Say No! El Cajon, CA: Institute for Creation Research, 113.
2. Benton, M. J. 2005. Vertebrate Palaeontology. Malden, MA: Blackwell Science, 244.
3. Colbert and Morales, Evolution of the Vertebrates, 223, as cited in Gish, Evolution: The Fossils Still Say No!, 112.
4. Genesis 1:25.

PřílohaVelikost
elvy a hadi-žádná evoluční cesta.doc68.5 KB
Průměr: 1 (1 vote)

:)

Milí autore, pokud tento článek není legrace, musíte být neuvěřitelně zaslepený hloupostí, kterou je kreacionismus, jsem evoluční biolog. Nechci (a ani nemůžu) zde rozepisovat, co všechno nechápete, jaké mylné informace máte ani jak lžete (patrně nezáměrně). Evoluce je na všech frontách prokázaná záležitost, zkuste dál studovat (ale skutečně studovat) tento krásný proces. V dnešní době existuje celá řada výborných publikací i v našem mateřském jazyce. Celý proces je poměrně dost komplikovaný (a celkem se dost bavím nad tím, když někdo např. v hospodě začne evoluci rozebírat, je neuvěřitelné, jak to obecně lidé nechápou, resp. chápou dost špatně), ale pochopitelný (nemyslím si, že bych byl génius Laughing out loud). Když jste fanatický věřící, tak se držte toho, že Bůh stvořil život, protože to říkal farář a protože to je napsáno ve 4000 let staré knize (cca.). Prosím, nepopírejte proces evoluce, je to nepopiratelné a jste pouze za hlupáka...

Hadi a želvy

Jistěže fosilní záznam předků hadů a želv není nikterak výjimečný, ale není úplně nulový.

Tak třeba u těch hadů. Tvrzení "Jsou však od ještěrů zcela odlišní, s velmi dlouhou páteří" je poněkud zavádějící. Zcela odlišní je totiž silné slovo. Sdílí s ještěry mnohem více společných znaků než se savci. TI jsou od hadů zcela odlišní. Ale u ještěrů bych to tak jasně neviděl.

Například fosilní druh ještěra Adriosaurus měl zakrnělé přední i zadní končetiny. Tělem připomínal hada. Stejně tak morfologické analýzy mnoha charakteristik napovídají jeho příbuznost s hady. Žil před cca 100-95 miliony let. Podobně 95 mil. let starý druh Pontosaurus. Adriosaurus s více než sto obratli a Pontosaurus s více než 160 obratli se jasně vyrovnají s některými hady, kteří mají nad sto obratlů.

V mladších horninách již nacházíme předchůdce hadů pouze se zadními končetinami, které jsou však mnohdy velmi dobře vyvinuté a poměrně velké jako například u nedávno objeveného druhu Najash starého 90 mil. let. Z tohoto období známe i několik dalších hadů s malinkými zadními končetinami jako byl Pachyophis, Eupodophis, Pachyrhachis nebo Haasiophis.

U žel je to horší, ale i tak se minulý rok podařilo nalézt úžasný přechodný článek, který kreacionisté tak dlouho "hledali". Samozřejmě potěšil hlavně evolucionisty. Kreacionisté ho samozřejmě zametou pod koberec, protože je to přece "hotový druh" bez známek vývoje Smile

Jedná se o druh Odontochelys semitestacea. Ten měl plně vyvinutý plastron, ale pouze náznak hřbetního krunýře karapaxu. Což potvrdilo jedny hypotézy, které tvrdily, že krunýř vznikl nejprve na břiše a posléze jako výběžky obratlů a žeber na hřbetě. Obě tyto struktury se pak spojily a vytvořily pevný krunýř. Přesně toto (tedy vznik krunýře z výběžků obratlů) lze vidět jak u embryí žel, tak také právě u tohoto fosilního druhu. Tento druh je o několik milionů let starší než doposud nejstarší fosílie želvy.

Takže sice nic moc, ale aspoň něco. Pro začátek! Smile Můžeme se těšit na další objevy...

Customize This