Ze studie vyplývá, že se ptačí druhy mění rychle

**

Brian Thomas, M. S.

(Z http://www.icr.org/article/6529/ přeložil M. T. – 12/2011. Článek byl publikován 21. prosince 2011 na stránkách a v časopise ICR.)

Biologové nedávno zjistili, že u některých druhů jihoamerických kněžíků (rod Sporophila) dochází ke změnám barvy peří i melodií zpěvu. Zarážející však je, že nezjistili žádné genové rozdíly v povaze DNA markerů charakteristických pro ten který druh. Hodí se vůbec zmíněné variace do nějakého evolučního vzorce?

Badatelé zveřejnili zprávu o srovnávání uvedených druhů ptáků v časopise Proceedings of the Royal Society B. Napsali v ní, že „Uvážíme-li všechny okolnosti, pak soudíme, že tohle je křiklavý příklad mimořádně rychlé, nedávno proběhlé a stále ještě pokračující pevninské radiace, kdy se samečkové jednotlivých druhů liší v barevných vzorech opeření i v melodiích, které zpívají“ (1).

Termíny „radiace“ a „divergence“ (rozrůzňování, vytváření odlišností) jsou obvykle užívány k vystižení údajných pomalých a postupných darwinovských změn, které vedou k vytváření nových živočišných druhů – třeba radiace dinosaurů, která údajně vedla ke vzniku ptáků. V našem případě docházelo však k jediné divergenci, kterou badatelé vlastně pozorovali, striktně v rámci populace kněžíků, což dává smysl jedině tehdy, byli-li tihle ptáci stvořeni s potenciálem přizpůsobit se jakémukoli novému prostředí a usadit se v něm (2).

Autoři studie se pokusili vysvětlit, proč může docházet k expresi tolika fyzických odlišností, aniž by to bylo podloženo očekávanými odlišnostmi genomů. Naznačili, že se ptáci změnili tak rychle a tak neočekávaně, že s tím prostě geny neudržely krok.

To je však stejné, jako byste řekli, že na upečeném dortu už je poleva, ale recept se na to ještě „nestihl připravit“ a popsat, jak se ta poleva vlastně dělá! Ať už je takový recept přítomen fyzicky v psané formě nebo pekař prostě improvizuje podle momentální inspirace, musí výslednému produktu vždy předcházet plán.

Zdá se, že nevědecký výklad zmíněných autorů nebere v potaz fakt, že odlišné znaky mají původ ve vnitřním stavu organizmu. Žádná vnější přírodní síla nezasahuje do ptačího vejce, neprochází skořápkou a žloutkem, a nepřidává nové barvy peří či nové vzorce mozkových buněčných spojů, které by umožnily ptákům zazpívat novou melodii.

Výzkum v oblasti DNA přesvědčivě prokázal, že obtížně označitelné sekvence DNA mění rysy organizmu tak, že specifikují množství a načasování jednotlivých druhů buněk i proteinů uplatňovaných během embryonálního vývoje i v dalším životě (3).

Přední autor studie o kněžících a čerstvý absolvent studia biologie Leonardo Campagna uvedl v tiskové zprávě Queen´s University, „Jednou z Darwinových zásluh je to, že prokázal, že se druhy mohou měnit, že nejsou neměnnými produkty Stvoření“ (5).

Avšak Bible nikde neříká, že se druhy nemohou měnit! Naopak, zdá se, že se měnit musely – v mezích přípustného křížení druhů blízce příbuzných - , aby naplnily Boží přikázání v Genesis 1 : naplnit Zemi a všechny její niky.

Darwin tvrdil, že se pomalu mění jeden druh v jiný. Na rozdíl od toho u kněžíků pozorujeme, že se mění rychle v rámci svého druhu. I když Campagna reklamně vynáší Darwinovy „zásluhy“, jde u těchto ptáků o naplánované variace, nikoli o evoluci.

Odkazy

1. Campagna, L. et al. Rapid phenotypic evolution during incipient speciation in a continental avian radiation. Proceedings of the Royal Society B. Published online before print November 30, 2011.
2. Guliuzza, R. 2010. Natural Selection Is Not "Nature's Intelligence." Acts & Facts. 39 (5): 10-11.
3. See, for example, von Sternberg, R. and J. A. Shapiro. 2005. How repeated retroelements format genome function. Cytogenetic and Genome Research. 110 (1-4): 108-116.
4. Moyle, R. G. et al. 2009. Explosive Pleistocene diversification and hemispheric expansion of a "great speciator." Proceedings of the National Academy of Sciences. 106 (6): 1863-1868.
5. Study shows species can change. Queen's University news release, December 8, 2011.

PřílohaVelikost
00477-26.12.2011-ze_studie_vyplyva_ze_se_ptaci_druhy_meni_rychle.doc71 KB
Průměr: 3 (2 votes)

Takze "vyriesili" ste problem

Takze "vyriesili" ste problem baraminov u vtakov. Teraz ma napada ako vysvetlite vznik octomiliek po velkej potope, kedze je to pre kreacionistov "dokaz" o neexistencii evolucie (alebo premenu nazvyte to ako chcete).

Customize This