Zásadní rozdíl mezi lidmi a zvířaty


Michael Egnor

Z http://www.evolutionnews.org/2015/11/the_fundamental_2100661.html
přeložil M. T., editace Pavel Kábrt – 11/2015, /pavelkabrt@seznam.cz/. Článek vyšel na stránkách EVOLUTION NEWS AND VIEWS 5. listopadu 2015.

Jonathan Marks je biologickým antropologem [není kreacionistou, ale často se vysmívá evolucionistům, např. v knížce: Jsme téměř 100 % šimpanzi?]; nedávno napsal esej (essay) o hlubokých rozdílech mezi lidskými bytostmi a lidoopy. Paul Nelson a Ann Gaugerová se k němu i jeho spisům už vyjádřili (zde a zde). Marksův esej rozproudil určité spory (controversy), ale jeho základní myšlenka je správná.

Marks tvrdí:

    Argument, že "jsme opicemi" není platným evolučním argumentem. Koneckonců, významný evoluční biolog George Gaylord Simpson napsal v klasické práci z roku 1949, "Není pravda, že je člověk lidoopem, ať už se vám to líbí nebo ne."

Marks přijímá teorii o původu ze společného předka a věří, že pocházíme z opic. Zdůrazňuje, že evoluční vztahy nejsou totéž jako totožný charakter příslušných tvorů. Původ z opic neznamená, že jsme opicemi. Taxonomie není totéž jako identita. Souhlasím.

Marks to vyjadřuje takto:

    Věda neříká, že jsem opice, protože mám opičí předky, stejně jako neříká, že jsem otrok, protože moji předkové byli otroci. Výrok, že jste tím, čím byli vaši předci, vyjadřuje bio-politický fakt, nikoli biologický fakt.

Nehledě na silné i slabé stránky evolučního argumentu, že lidé pocházejí z opic, jsou rozdíly mezi lidmi a opicemi tak hluboké, že činí z názoru, že lidé jsou opice, absolutní nesmysl.

Je důležité uvědomit si zásadní rozdíl mezi lidmi a zvířaty. Zvířata jako třeba opice mají materiální duševní síly. Pod slovem materiální mám na mysli schopnosti, které jsou v daném okamžiku přítomny v mozku a ve svém fungování závisí zcela na hmotě. Tyto schopnosti zahrnují cítění, vnímání, představivost (schopnost vytvářet mentální obrazy), paměť (vnímaného či viděného) a chuť. Zvířata mají duševní schopnost vnímat a odpovídat na konkrétní jednotlivosti, což jsou specifické hmotné předměty jako třeba jiná zvířata, potrava, překážky a predátoři.

Lidské bytosti mají duševní schopnosti, které zahrnují materiální duševní schopnosti zvířat, ale nadto je jim vlastní zásadně odlišný druh myšlení. Lidské bytosti myslí abstraktně a zvířata nikoli. Lidské bytosti mají schopnost zamýšlet se nad abstraktními [obecnými], celovesmírnými záležitostmi, což jsou koncepty, které nemají předlohu v momentálním, konkrétním hmotném světě. Lidské bytosti přemýšlejí o matematice, literatuře, umění, jazyku, spravedlnosti, milosrdenství a nekonečné knihovně abstraktních pojmů. Lidské bytosti jsou racionálními zvířaty.

Lidská racionalita není pouhým vysoce vyvinutým druhem zvířecího vnímání. Lidská racionalita je kvalitativně odlišná - - ontologicky odlišná - - od zvířecího vnímání. Lidská racionalita je odlišná, protože je nehmotná. Přemýšlení o celovesmírných záležitostech nemůže být zakotveno v momentálním hmotném bytí, protože ani tyto univerzální záležitosti nejsou samy o sobě hmotné a nemohou najít své sídlo v žádné hmotné momentální entitě.

Zdůrazňuji zde rozdíl mezi zastoupením a přímou konkrétní existencí. Zastoupení (znázornění) je mapa určité věci. Konkrétní momentální jev je věc sama. Všeobecnosti lze znázornit ve hmotě - - slova, která píšu v tomto textu, reprezentují určité pojmy - - ale všeobecné pojmy nemohou být zhmotněny. Pojmy samy o sobě nelze vložit do monitoru, nebo na kus papíru, ani nemohou tyto pojmy existovat fyzicky v mém mozku. Pojmy, které jsou univerzální, všeobecné, jsou nehmotné.

Zvířata jsou čistě hmotná jsoucna. Nepoužívají koncepční myšlení. Zažívají hlad a bolest. Nezamýšlejí se nad nespravedlností utrpení.

Lidská bytost je hmotná i nehmotná - - složená bytost. Máme hmotná těla a naše vnímání a představy a chutě jsou materiální síly momentálně fyzicky přítomné v našich mozcích. Ale náš rozum - - naše schopnost abstraktně myslet - - je zcela nehmotná síla a naše vůle, která jedná v souladu s naším rozumem, je nehmotná síla. Náš intelekt a naše vůle závisí na hmotě, pokud jde o jejich běžné fungování, do té míry, že závisí na vnímání a představivosti a paměti, ale samy o sobě nemají hmotnou povahu. Je to naše schopnost abstraktně myslet, která nás odlišuje od opic. Je to radikální rozdíl - - nezměrný kvalitativní rozdíl, nikoli kvantitativní rozdíl.

Lišíme se od opic víc než se liší opice od virů. Naše odlišnost je metafyzickou propastí. Projevuje se to zřetelně a jasně v našem biologickém bytí. Jsme rozumnými zvířaty a naše racionalita je jediným a svrchovaným zdrojem naší odlišnosti. Taxonomické soustavy, které zdůrazňují fyzické a genetické podobnosti a ignorují fakt, že lidské bytosti jsou zčásti nehmotnými jsoucny, která jsou schopna abstraktního myšlení a přemýšlení o mravním zákoně a věčnosti, jsou žalostně nepřiměřené nástroje, máme-li popsat člověka.

Tvrzení, že člověk je opice, popírá samo sebe. Nebyli bychom schopni vyjádřit podobně nesmyslnou myšlenku, kdybychom byli opicemi a ne lidmi.

[Poznámka pro křesťany: Bible říká jasně, že vyšší zvířata jsou živou duší, ale pouze člověk byl stvořen k obrazu Božímu a dostal Božího ducha, hebrejsky ruách, a stal se i živou duší, nefeš. Při smrti se duch vrací k Bohu, duše odchází do šeolu, kde "spí" a čeká na vzkříšení a někteří na soud.]

PřílohaVelikost
00828-27.12.2015-zasadni_rozdil_mezi_lidmi_a_zviraty.doc70.5 KB
Průměr: 5 (1 vote)

Re: citový výlev KLM

I jdi ty rozumbrado Smile
City a pocity lidské jsou soukromou věcí každého člověka. A z nich vyplývající názory též. To my evolučníci nikomu nebereme (ač tomu PK nevěří). Každý potřebuje ve svém životě pevný bod.
Ovšem pozor!!!
Zde jsi na stránkách "vědeckého kreacionismu", takže pocity musí jít (dle PK) stranou. Zde mají váhu jen vědecká fakta!!!

Takže pokud ke svému vyznání nepřidáš i vulgární a arogantní odsouzení evolučníků (tzn. vědecká fakta), nebudeš do PK církve přijat Sad

Smile :-) Smile

Obrázek uživatele KLM

Mimo evoluci

Mimo evoluci biologické, existuje i evoluce fyzikální, evoluce podstaty všeho. Existuje na jakémkoliv podkladu kde se něco děje, což je podstatou času bez nějakých změn nelze definovat čas, který je pro naše chápaní světa podstatný.
Dílčími výsledky nejsme schopni chápat komplexní kauzalitu všehomíra.
Proč by se nemohl chápat Big Bang jako projev lokálního výbuchu vesmírnovy ze všemi důsledky a následky a pozorováními i předpověďi.
Fantazii se meze nekladou, a třeba z pohledu fyzikální evoluce jako abstraktního faktu někde v kosmu poplují Anonymovi Blaníčtí rytíři.

Jak realna je pak pozice Boha v nudném světě dálkoměru interferometrů či amfetamínu pánů KTE či Šribera.
Bůh musí "existovat" - je nesmysl tvrdit že můžeme kontrolovat jestli pro nebo proti existuji důkazy.
.

KLM

Pazdera

Konečně jste sem, pane Pazdero, po dlouhé době, dal něco užitečného, tedy odkaz na zhodnocení Marksovy knihy. Sice tam autor neřekl celkem nic jiného, než jen zopakoval, co je v knize, nicméně i to je dobré.

Já mohu být pyšný, že je dokonce v knize i pod čarou zmínka o mně od překladatele: "Autor se zde zabývá kreacionismem v americky specifické podobě, která je u nás téměř neznámá (výjimkou je jistý pan Kábert)".

No, ke slávě má tato poznámka hodně daleko, ale jako první vlaštovku bych to mohl chápat, vlastně druhou, vedle Stříbrného balvanu od Sisyfů.

Ale pan Pazdera si neušetřil svůj ideologicko-stranický výštěk:
O tom, že si kreacionisté vybírají jen to, co se jim hodí není ovšem třeba diskutovat.

Ne, o tom není třeba diskutovat, snad jen dodat, že se evolucionisté k takovéto hanebnosti (vybírat jen to, co se jim hodí) nikdy nesníží. Váš výštěk je stejně legrační, jako když KTE napíše, že kreacionisté jsou agresivní. To je po 150 letech historie evoluční "mírumilovné party darwinistických beránků" opět PRAVDA JAKO PĚST NA OKO. PK

O darwinistickém gestapu je zde.

Obrázek uživatele KLM

Re: KTE

Kreacionismum (mladé Země) si ve 21. století zesměšňování plně zaslouží.Napsal uživatel KTE dne Út, 12/29/2015 - 11:38.
Milý KTE myslím, že výdobytky politiky politiky předčí, výdobytky vědy ve "vašem" podání. Díky politice máme svobodu projevu. Nevím jestli, (alespoň z toho co jsem prozatím pochopil), vám jde o nápravu věcí, (podle dosavadních obecních a specifických poznatků věci), nebo o zesměšnování něčí celoživotní (alespoň myslím), úpřimné práce. Samozřejmně bořit stavením je těžko, ale ve skutečnosti jste na stejné lodi jako p. Kabrt či Vlasta nebo ja.
Otázkou zůstává, jak to že to spíš chápou představitele humanitní vědy jako př. přírodních věd.

Zkuste jinak to se lepe čte. Díky

KLM

Re: Zásadní rozdíl mezi lidmi a zvířaty

Zajímavá recenze uvedené knihy ZDE včetně kritiky recenze v komentářích. Já se přikláním spíše k názoru kritika recenze. Ovšem uznávám, že v něčem má Marks pravdu. Systém grantů a citačních indexů bohužel není vždy vědě ku prospěchu.

O tom, že si kreacionisté vybírají jen to, co se jim hodí není ovšem třeba diskutovat Sad

KTE

Nevím, celkový tón toho, jak se vyjadřuje Marks, nasvědčuje, že to mohl takto říct, ale nevím.

Pavel Kábrt

Možná knihu J. Markse mám doma také nebo jsem ji aspoň četl. Z vašich komentářů však cítím, že si z četby vybíráte jen co se vám líbí, jinak byste asi věděl, že Jonathan Marks by sotva kdy napsal:

(1) Lišíme se od opic víc než se liší opice od virů.

(2) Lidské bytosti jsou zčásti nehmotnými jsoucny, která jsou (KTE: na rozdíl od zvířat) schopna abstraktního myšlení a přemýšlení o mravním zákoně a věčnosti.

KLM

Vážení zdejší bořiči mýtů, v každém díle i detailu vám jde o to jak zesměšnit víru jiných svým nedokonalým přístupem.

Kreacionismum (mladé Země) si ve 21. století zesměšňování plně zaslouží.

KTE

Mám doma knihu J. Markse "Jsme téměř 100 % šimpanzi?". Tam si tento evolucionista dělá z Vás, stoprocentních šimpanzů, srandu na každé stránce, to byste se zapotil nalhávat lidem, že Marks nemyslí vážně to, co říká, ale že to tam říká nějaký duchař. Ale abych Vás nepodceňoval: Vy byste, při svém mistrovství lhát, se z toho určitě vylhal, jen jsem chtěl vyjádřit to, že byste se i při svém mistrovství zapotil, nic víc. PK

Obrázek uživatele KLM

Cituj slavných....

Pokud by byl člověk lidoopem předtím, co je dnes?
Vážení zdejší bořiči mýtů, v každém díle i detailu vám jde o to jak zesměšnit víru jiných svým nedokonalým přístupem. Pořád bude existovat "ale co kdyby" které vám nedá spát. Jestli byl třeba Einstein nebo jiný rozum Brada, panteista ateista či agnostik, nebo co. není vůbec triviální vzorová záležitost, ani směrodatna záležitost v oblasti víry, pro jejich ctitele, protože popsal svět a to co viděl, ve svém čase, a své úrovni lidoopizmu.

Dnes frčí KIC 8462852 co zítra?

KLM

Customize This