Zamyšlení nad přílohou Kostnických jisker o kreacionismu a evoluci

Týdeník nekatolických křesťanů Kostnické jiskry vydali zvláštní přílohu o kreacionismu a evoluci, ke které se však vyjadřovali pouze evolucionisté a to RNDr. Pavol Javornický z Církve bratrské (biolog a bývalý pracovník Hydrobiologické laboratoře ČSAV, autor knihy „Když se věda s vírou nehádá“) a RNDr. Jiří Nečas (odborný asistent na katedře matematiky a statistiky VŠE, člen Ekologické sekce České křesťanské akademie). Přílohu naleznete v dvojčísle 2-3/2013 ze dne 23. ledna, pdf verze ZDE. K příloze si dovoluji dodat několik svých zamyšlení.

Autor prvního článku, RNDr. Pavol Javornický, CSc. z Církve bratrské nazval svůj článek velmi výstižně: „Bezbožná evoluce“ Nicméně to je asi všechno. Následuje povzdech nad skutečností, že na internetu bojují někteří křesťané proti teorii biologického vývoje - evoluci. Zároveň dodává, že bulvárnější část vydává Darwina jako lstivého ateistu, který připravuje o víru ve Stvořitele. V této souvislosti mne velice mrzí, že bratr Javornický, snad v obavách z toho, že by si náš web někdo vyhledal, do článku neuvedl konkrétně, jaké bulvární média má na mysli.Autor dále pokračuje historickým exkurzem, jak se věřící mýlili, např. v otázce vnímání blesku jako akt Božího hněvu a vysvětluje, že si lidé Bohem vysvětlovali to, co nevěděli. Pochopitelně, jak jsme si již zvykli, mezi řádky se vzpomene na geocentrický systém, placatou Zemi a Gelilea s uvedením konkrétních veršů, které jsou v Bibli špatně, např. Ž 104:5, Ž 19:7, ad. Úvod plně postačuje, aby čtenář pochopil, kam článek míří a to zřejmě k podpoře Darwina.

Úvod má však závažné argumentační vady. Pominuli skutečnost, že z hermeneutického hlediska zavádějícím způsobem uvádí autor jako vědecky chybné části Bible Žalmy, tzn. literární útvar báseň, poezie a informační kvalitu těchto textů srovnává s literárním stylem ZPRÁVA (o stvoření) a že cituje slavné teology (Kalvín, Barth) vytržené z kontextu mi už připadá jako nefér. Nicméně největší chybou bratra Javornického už je samotný fakt zpochybňování biblické zvěsti. Zpochybníme-li totiž zprávu o stvoření obsaženou v knize Genesis kvůli současnému postoji převážné části vědecké veřejnosti, tak analogicky můžeme zpochybnit Kristovo zmrtvýchvstání, nanebevzetí, proměnění vody ve víno, uzdravování očí bahnem a další zázraky, které věda rovněž odmítá. Ptám se: "Co pak z Božího Slova zbude?"

Javornického myšlení mi připomíná modernistický racionalismus 20-30. let 20. století, kdy se například přechod Izraelitů přes moře vysvětloval ne jako zázrak, ale jako jakási náhoda, kdy odliv umožnil přejí v rákosí (např. časopis Seménka, apod.) Autor sám sice nic díky Bohu nevysvětluje, nejspíše proto, že vysvětlením je pro něj Darwin, a navíc tvrdí, že přírodou a přírodními vědami nedokážeme existenci Boha. V tomto ohledu jde dokonce dál než katolík Vácha, který sice nepovažuje přírodu za zjevení Boha, ale alespoň připouští, že člověk, který Boha poznal z Písma, může Boha v přírodě poznat. Každopádně se domnívám, že úvahy typu zda je nebo není v přírodě obsažen Bůh a kdo ho tam vidí, stejně vědce nezajímají. Myslím, že kompromisní úvahy jsou směrovány hlavně k uším tradičních konzervativních věřících, kteří se dosud neodklonili od víry svých předků a od Pravdy o Stvoření obsažené v Bibli. Věda se totiž s vírou nehádá a taky proč. Věda považuje víru i Boha za nadbytečný prvek, kterým se nezabývá.

Pokud vydržíte číst dál, asi vás nepřekvapí, že si autor neodpustí útok na kreacionisty, kteří prý tvrdí, že evoluce je nedokázaná domněnka, hypotéza, která popírá Stvořitele. A hned přitaká darwinistům, že evoluce na Zemi proběhla a že je dobře zdokumentovaná. To jsme ovšem od evolucionisty mohli čekat, i když není dosti informován, neboť moderní kreacionismus z části pozorovatelnou evoluci v rámci původně stvořených druhů připouští (mikroevoluci), ale to by bylo na jinou diskuzi. Co je však pozoruhodné, že obratem Javornický varuje před čistě materialistickým pojetím přírodních procesů a všímá si například, že lásku, důvěru nebo přátelství čistě mechanicky vysvětlit nelze. Pozn. samozřejmě lze, ale to jen na okraj.

Autor pak dále opět cituje Váchu, se kterým sdílí jeho obavu o to, aby kreacionisté svojí bojovností neodradili vědce od víry a opět si povzdechne, že bibličtí fundamentalisté vydávají knihy, videa, prezentace nebo že prý zakládají muzea, které mají diskreditovat darwinistickou evoluci. A navíc má pocit, že tyto "výtvory" budí senzace a dobře se prodávají. Pozn. v této souvislosti vyjmenoval hned několik argumentů z našeho webu. Bratr Javornický pak dodává, že máme nechat vědce ať si samy korigují své teorie.Nejzajímavější myšlenka článku je myslím : "Evoluce nepopírá Stvořitele, ale objevuje Jeho metody." S touto myšlenkou souhlasím i já osobně, neboť evoluce je fakt, který můžeme pozorovat, např. vývoj psů z vlka, koní z osla, apod., ale tím rozhodně na rozdíl od autora nepřitakávám hrubému darwinismu, který s žádným Bohem vůbec nepočítá. Od této chvíle jako by autor přikročil od biologie k teologii. Snaží se zajímavým způsobem překonat některé biblicky nepřekonatelné koncepty jako např. evoluce-smrt, evoluce-smysl-cil-života, apod. Velmi oceňuji a to bych rád zdůraznil, že biolog Javornický nepovažuje svět za souhru náhod a upozorňuje na nenáhodnost a cílenost existence člověka. Všímá si v Písmu, že Bůh může jednat buď okamžitým zásahem a nebo tvůrčími procesy (rovněž souhlasím) a že podivuhodnost Božího díla spočívá hlavně v absolutním začátku, který nese zárodečný plán.

Autor by se klidně mohl přihlásit k ID, neboť jeho teologické myšlenky s progresivními kreacionisty více méně korespondují, je však škoda, že se neustále sám řadí na stranu evolucionistů. V závěru opět bohužel použil staré známé heslo, že Bible není encyklopedie a že je to hlavně kniha o Bohu a o člověku. Je však dobré, že si stále uchovává víru v to, že všechno živé na světě je Božím stvořením, způsob zkoumání stvoření však přenechává vědě. Článek, přestože se tváří protikreacionisticky, hodnotím jako velmi podnětný a zajímavý a doporučuji jeho přečtení.

Další článek s názvem "Víra a věda se vzájemně potřebují" napsal evangelík RNDr. Jiří Nečas. Jak však název mylně napovídá, bohužel, rozhodně nejde o oponenturu br. Javornickému. Články autora jsou již známé a v průběhu let se moc, co se týče hlavních myšlenek, nemění, nicméně přesto cítím jakýsi posun k lepšímu. Autor hned v úvodu hovoří opět a již asi po tisící o Galileovi (proti kreacionismu se již 150 let argumentuje podobně), ale pak překvapivě píše o faktoru "náhoda", kterým lidé vysvětlují to, čemu nerozumí. Pozn. dříve se říkalo to Bůh! a nyní to náhoda! Nečas se pak přeci jen trochu vymezuje proti Javornickému a tvrdí, že věda a víra se vzájemně potřebují, s čímž souhlasím.

Je vidět, že autor se věnuje ekologii a že rozpoznal kladný vliv víry na vztah ke stvoření, na který opakovaně a nejen v tomto článku upozorňuje. Zdůrazňuje lásku ke stvoření, ale zároveň on osobně vidí jako důležité mít i vděčnost za vědu, která je podle něj vzácným Božím darem. Nečasův článek je proti Javornickému nezvykle mírný a vůči kreacionistům méně útočný. Rovněž doporučuji k přečtení.Závěr:
Jak vidno, týdeník Kostnické jiskry (šéfredaktor baptista Jiří Kejř) našel odvahu vydat přílohu na kontroverzní téma, za což jim patří díky. Bohužel však nebyl osloven žádný vyloženě prokreacionistický autor, ovšem respektujme názor redakce prezentovat směr, který si vybrala a tím je zacílenost na kompromis vědy a víry.

Ten má podle mého názoru svá velká úskalí v podobě zpochybňování Písma svatého a následného odpadávání věřících od víry, což jsme mohli ve velkém pozorovat v II. polovině 20. století. Zároveň se domnívám, že strategie církevně si myslet něco jiného a nedbat na názor vědy není účinná a že odpadnutí vždy nezabrání. Líbí se mi i některé teologické myšlenky Javornického a pokud by si odpustil dehonestování kreacionistů, byl by pro apologetiku víry vůči ateistickému darwinismu jistě přínosem. Obdobně Nečas má podle mého názoru svoji kladnou část v ekologické rovině a je škodou, že ač minimálně teista, stále cítí s darwinismem jistou přináležitost.

Byl bych velice rád, kdyby si křesťané uvědomili, že Písmo svaté je základ, na kterém naše víra stojí a že Pravda o Stvořiteli je pilířem, který, když se zhroutí, padá vše ostatní. Jistě, není nutné se přít o detaily biologie, ale myšlenka KREACE - stvoření, by měla být vlastní všem křesťanům, kteří na stvoření světa věří. Tedy každý kdo věří na kreaci je vlastně kreacionista, i když se za něj jako například výše uvedení autoři, k lítosti Boží, nepovažují.

Zdroj: http://www.evangelickytydenik.cz/archiv/et-2013-2.pdf?fid=1358957913

Průměr: 2.9 (10 votes)
Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Šriber

Sedm párů měl právě proto, aby se daný druh zachoval, i když někteří jeho zástupci byli snědeni, nebo obětováni. Jestli to nepochopíš ani teď, tak už vážně nevím...

Sedm párů tam měl proto, aby po potopě byla zajištěna velká rozmanitost, aby se zvířata mezi sebou mohla křížit a aby po potopě byla zajištěna velká rozmanitost v přírodě během následujících staletí a tisíciletí až dodnes. Smile Smile Smile

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Hrabe

Ne! žádný takový důvod v bibli není, vy si zkrátka jen bohapustě vymýšlíte! V bibli je uveden jediný důvod proč byla zvířata a arše. Proto aby se zachovala naživu!!

Jen je problem, ze v tech versich co mi tu porad zduraznujes se zjevne nemluvi o tech zviratech, ale o jejich "potomstvu". Potomstvo - souhrn vsech potomku. Tudiz i kdyby to nakrasne opravdu bylo 7 paru, 6 nekdo sezral/obetoval a ten jeden zbyvajici se rozmnozil a zanechal potomky, tak to porad nebude nic proti "aby zůstalo naživu potomstvo na celé zemi".

Pokud si tu nekdo bohapuste vymysli, tak spis ty.

Obrázek uživatele Šriber

Hrabě

Ne! žádný takový důvod v bibli není, vy si zkrátka jen bohapustě vymýšlíte!

O zachování rozmanitosti tam nic není, ty si jen bohapustě vymýšlíš...

V bibli je uveden jediný důvod proč byla zvířata a arše.

Nejde o to, proč byla zvířata na arše, ale proč některých bylo sedm párů...

Proto aby se zachovala naživu!!

Na to přeci podle vás stačí jen jeden pár...

Pokud by je Noe všechny snědl a obětoval, tak by se pochopitelně naživu nezachovala.

Já mám takový pocit, že si děláš pr.del...
Sedm párů měl právě proto, aby se daný druh zachoval, i když někteří jeho zástupci byli snědeni, nebo obětováni. Jestli to nepochopíš ani teď, tak už vážně nevím...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

George

At to ctu jak to ctu, tak si tam vymyslis zduvodneni (toho, proc zrovna sedm paru) a to zduvodneni zni "aby byla v popotopnim svete zajistena velka rozmanitost...".
Ten BIBLICKY duvod "aby se zachovala zvirata nazivu" jsi zacal dokladat teprve az v reakci na moje prispevky. Ja ale celou dobu mluvim o tom duvodu "aby byla v popotopnim svete zajistena velka rozmanitost", v kontextu ktereho sis navic neodpustil ani vety typu "...takže buď Noe znal Mendelovy zákony nebo je znal Bůh..." a TOTO sis podle me vymyslel. Odpovedi jinych krestanu na onu otazku "proc zrovna sedm paru" jsou zjevne uplne jine.

Jako zapálený evolucionista máte samozřejmě problém chápat určité souvislosti... Že se tomu vůbec divím. ? Puzzled
Místo toho se budete zaklínat všelijakými výklady, bez kterých zřejmě nejste schopen pochopit biblický text. Mě ale žádné interpretace moc nezajímají. Je to věc názoru.

No jestliže Noe naložil některých druhů zvířat sedm párů je otázka co ta zvířata po potopě, poté co vyšla z archy asi dělala????

Já bych řekl, pane George, že se asi množila, plodila aby naplnila zemi.... Tak proč asi sedm párů.... Laughing out loud ???

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Šriber

Od každého druhu jeden pár, aby se zachoval...
Sedm pár od těch druhů, která byla navíc k jídlu/obětování...

Ne! žádný takový důvod v bibli není, vy si zkrátka jen bohapustě vymýšlíte! V bibli je uveden jediný důvod proč byla zvířata a arše. Proto aby se zachovala naživu!!

N--A--Ž--I--V--U (čtěte a pomalu u toho dýchejte Laughing out loud )

Nic o účelu jídla ani obětování, tam není! Pokud by je Noe všechny snědl a obětoval, tak by se pochopitelně naživu nezachovala.

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Hrabe

Ja sem ten odkaz na jiny vyklad daval uz vcera, kdyby sis ho ovsem rozkliknul. Tongue


Sedm sedm“ v 1. Mojžíšově 7:2 proto neznamená sedm párů neboli čtrnáct zvířat, stejně jako zopakování číslovky „dva“ v 1. Mojžíšově 7:9, 15 neznamená dva páry neboli čtyři zvířata. Zopakování číslovky v těchto verších označuje podílnost, nikoli součet. Jinými slovy, čistá zvířata byla do archy vzata „po sedmi“ a nečistá zvířata „po dvou“ neboli ‚jen dvě‘.

Proč je tedy v 1. Mojžíšově 7:2 hned za slovy „po sedmi“ uvedeno „samce a jeho samici“? Právě tato slova vedla některé překladatele k závěru, že Noe měl vzít do archy sedm párů z každého druhu čistých zvířat. Čistá zvířata však nebyla vzata do archy jen proto, aby přežila a mohla se rozmnožovat. První Mojžíšova 8:20 totiž uvádí, že když Noe po potopě vyšel z archy, „začal stavět Jehovovi oltář a brát některé ze všech čistých zvířat a ze všech čistých létajících tvorů a obětovat na oltáři zápalné oběti“. Díky tomu, že Noe měl k dispozici sedmé zvíře z každého čistého druhu, mohl obětovat zvířecí oběť a přitom zůstaly tři páry, aby se daný druh mohl na zemi rozmnožovat.

Tady pro zmenu tvrdi, ze zustaly tri pary - taky vyklad o ktery by ses teoreticky mohl oprit, nicmene porad uplne jiny, nez ten tvuj (a navic nevim jak k tomu autor vlastne dosel, ze zustaly prave tri pary a ne treba dva atd.).

ÓÓÓ, nikolivěk!!! Já si přeci žádný důvod nevymyslel. Já vám jasně dokládám BIBLICKÝ důvod: A ten byl "aby se zachovala zvířata naživu"!

Vcera jsi psal toto:

Proč zrovna sedm párů? Odpověď je velmi prostá: Aby byla v popotopním světě zajištěna velká rozmanitost jakou kolem sebe dnes vidíme.

At to ctu jak to ctu, tak si tam vymyslis zduvodneni (toho, proc zrovna sedm paru) a to zduvodneni zni "aby byla v popotopnim svete zajistena velka rozmanitost...".
Ten BIBLICKY duvod "aby se zachovala zvirata nazivu" jsi zacal dokladat teprve az v reakci na moje prispevky. Ja ale celou dobu mluvim o tom duvodu "aby byla v popotopnim svete zajistena velka rozmanitost", v kontextu ktereho sis navic neodpustil ani vety typu "...takže buď Noe znal Mendelovy zákony nebo je znal Bůh..." a TOTO sis podle me vymyslel. Odpovedi jinych krestanu na onu otazku "proc zrovna sedm paru" jsou zjevne uplne jine.

Hrabě

Ano, vzhledem k dnešním poznatkům, víme že je to z hlediska budoucí rozmanitosti a variability velmi praktické, tj. mít více párů zvířat, které mezi sebou můžeme křížit . Jaká to shoda okolností.... Že..?

Ano, vzhledem k dnešním poznatkům populační ekologie označujeme jako druhy KRITICKY ohrožené vyhynutím ty, jejichž počet je několik set kusů..Jaká shoda okolností, že?.. Smile

a to teď neřeším, která že jsou vlastně ta "nečistá" zvířata po jednom páru..

Obrázek uživatele Šriber

Hrabě

Od každého druhu jeden pár, aby se zachoval...
Sedm pár od těch druhů, která byla navíc k jídlu/obětování...

George to nikterak nezašifroval, takže by neměl být problém to pochopit, přesto pro tebe je...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

George

Smile

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

George

zduraznujes se zjevne vztahuje predevsim k tomu "samce a samici", nikoliv k "po sedmi parech".

No hlavně jde o to, aby se zvířata zachovala naživu. A pokud vezmu sedm samic a sedm samců, tak mám sedm párů, Jak prosté....

v tom prekladu co sem davas jde spis o vysvetleni toho, proc ma brat samce + samici

Ano vysvětlení, aby se zvířata zachovala naživu. Vysvětlení, které pořád nejste schopen pochopit.

ze podle jinych prekladu proste vubec o sedm paru nejde

Ale to snad ne....! Já mám doma Ekumenický překlad, kontroverzní překlad Svědků Jehovových, na internetu je i Kralický překlad a všude je to stejné. Sedm samic, sedm samců z čistých zvířat. Tedy konkrétně sedmá kapitola Genesis, druhý verš, to by mě zajímalo co máte za překlady kde to není.....?

Třeba zde: 2 Of every clean beast thou shalt take to thee by sevens, the male and his female: and of beasts that are not clean by two, the male and his female.
3 Of fowls also of the air by sevens, the male and the female; to keep seed alive upon the face of all the earth.

nebo zde:
2. Ze všech hovad čistých vezmeš sobě sedmero a sedmero, samce a samici jeho, ale z hovad nečistých dvé a dvé, samce a samici jeho.
3. Z ptactva také nebeského sedmero a sedmero, samce a samici, aby živé zachováno bylo símě na vší zemi.

nebo zde:
2 Ze všech zvířat čistých vezmeš s sebou po sedmi párech, samce se samicí, ale ze zvířat, která nejsou čistá, jen po páru, samce se samicí.
3 Také z nebeského ptactva po sedmi párech, samce a samici, aby zůstalo naživu potomstvo na celé zemi,

To ale plati i pro ta zvirata, ktere mel brat jen po jednom paru.... nebo snad chces tvrdit, ze se ten tebou zvyraznovany dodatek vztahuje vyhradne k te casti "sedm paru"

Ne nic takového netvrdím, všechna zvířata byla naložena proto, aby se zachovala naživu.

potomstvo techto zvirat (od kterych mel brat jen jeden par) na cele zemi nazivu zustat nemelo??

Mělo.

Mno, tak to by byla hoooodne zajimava interpretace...

No to je vaše překroucená a mimo mísu interpretace.

Vzdyt ty ani nevis, jaka zvirata byla pokladana za "cista" a jaka za "necista"

To není třeba přesně vědět. Jde o princip, který zcela očividně funguje, což bylo prokázáno experimentem!

genetickych duvodu bylo dobre mit vic k dispozici nez jen jeden par

Ano, vzhledem k dnešním poznatkům, víme že je to z hlediska budoucí rozmanitosti a variability velmi praktické, tj. mít více párů zvířat, které mezi sebou můžeme křížit Smile . Jaká to shoda okolností.... Že..? Wink

Jak rikam, ten duvod proc nekterych zvirat udajne bral vic nez jeden par sis tu podle me proste vymyslel, protoze se ti to zrovna hodi "do kramu"

ÓÓÓ, nikolivěk!!! Já si přeci žádný důvod nevymyslel. Já vám jasně dokládám BIBLICKÝ důvod: A ten byl "aby se zachovala zvířata naživu"! To zřejmě znamená, aby zvířátka po potopě mohla mít potomstvo... Smile Nebo snad chcete i toto zpochybňovat??

Od nikoho jineho jsem takovou interpretaci az dosud neslysel

Váš problém, že bez "interpretací" ani ránu Laughing out loud a to neumíte číst biblický text a přemýšlet o něm i bez interpretací všelijakých rozumbradů???? A navíc celá tato diskuze odhaluje jeden váš reflex!!! A sice: se ve vás cosi brání, že by bible mohla být božím slovem a mohla být v takové jednoduché věci, jako zajištění budoucí variability a křížení nadčasová... Tedy slovo od Boha! Přičemž je zcela průkazné, že křížení a šlechtění nových variet se provádí jistě lépe pokud máme k dispozici více exemplářů, mezi kterými můžeme křížit.

Než byste, jakožto zapálený evolucionista, přiznal jakýkoliv kredit božímu slovu, tak raději zapřete i nos mezi očima! A shodíte to něčím přízemním jako například: "bylo to kvůli žrádlu". Laughing out loud ! apod.

Mno, jenze ono to tam tak jasne napsane praveze vubec neni a proto to take jini krestane vysvetluji uplne jinak, ze...

Ale to víte, že to tam je jasně napsané je! Bylo to proto, aby se zvířata zachovala naživu a aby se po potopě mohla na zemi hemžit, na zemi plodit a množit. (Gn 8:17) Kvůli tomu byla primárně archa. Wink Smile

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Customize This