Základní věroučná dogmata prolhané party evolucionistických darebáků

Dogma základní č. 1:

Všechno na této Zemi a ve vesmíru, co není výsledkem činnosti člověka, živé přírody nebo cizí civilizace, se udělalo samo - včetně Země, vesmíru, člověka, přírody i případně té cizí civilizace.

Dogma č. 2:

Pokud by vám někdy při aplikaci Dogmatu č. 1 na složitost přírody, vesmíru nebo lidského těla a jeho designu zůstával rozum stát a vaše zkušenost se vzpírala tomu uvěřit, okamžitě si bez váhání zopakujte Dogma č. 1 (doporučujeme naučit se ho nazpaměť) a aplikujte to na všechno, co ve vás vzbuzuje pochybnosti. Jste-li vědec, velkou pomocí zbavit se pochybností vám bude vědomí, že nesouhlas s Dogmatem č. 1 vás může stát kariéru. (Nezapomeňte, že máte ženu a děti)

Dogma č. 3:

Přátelé v boji za velkého Darwina a evoluční mýtus. Uvědomme si, že náš boj je především rétorický, spočívá ve vymýšlení důvěryhodných příběhů a myšlenkových konstruktů. To, co dnes v přírodě skutečně pozorujeme, je celkem vedlejší, náš evoluční příběh je o minulosti. Už náš velký guru Darwin většinu energie soustřeďoval na propagaci evoluční teorie (psal tisíce dopisů a přesvědčoval vědce); jestli skutečně evoluce v přírodě probíhá ho až tolik nezajímalo. Nezapomeňte, že nepříjemná fakta vždycky nějak okecáme. Proto se cvičme v rétorice, vytváření pravdě podobných příběhů, používání logických klamů a nepostřehnutelných myšlenkových zkratů. Pamatujme: dokud bude mezi námi dostatek tlučhubů s fantazií Barona Prášila (Host), evoluční teorie bude davy vyznávána a považována za pravdivou vědu a my budeme oslavováni.

Dogma č. 4:

Víra v Boha se toleruje, pokud jej nebudete zatahovat do vědy a hledat v Boží inteligenci příčinu pozorovatelných věcí a jevů. Používat inteligenci při vysvětlování původu Země, vesmíru, člověka či přírody je nepřípustné. To, co existuje, se udělalo samo z toho, co neexistovalo, bez přispění inteligence. Genetický program vznikl bez programátora, první život bez předchozího života a první hmota bez předchozí hmoty či energie. Vše tehdy vznikalo naprosto jinak, než to dnes pozorujeme! Trvejte na tom, že tehdy byly jiné podmínky, příhodné pro evoluční zázraky, aby mrtvé ožilo, slepé začalo vidět, hluché slyšet a opice se změnily na lidi. Žádného Boha či inteligence k tomu nebylo potřeba, jak říká Dogma č. 1.

Tak přísaháme my, Darwinovi darebáci

(A tak to budeme vnucovat dalším generacím na školách a hlásat do médií)

PřílohaVelikost
1002.-112.2017-zakladni_veroucna_dogmata_prolhane_party_evolucionistickych_darebaku.doc26.5 KB
Průměr: 5 (1 vote)

to Vlasta

Zkus, Vlasto, zapřemýšlet a třeba na to příjdeš sám. b

Obrázek uživatele JHK

Pro biotyp.

Všimněme si, jak kábrt krásně potvrzuje biotypovi předpoklady: Zahleděnost do vlastní inteligence mu neumožní pochopit, že biotyp tady nic neobhajuje, ale nastavuje Kábrtovi zrcadlo vlastní argumentační ubohosti. Kábrt tady předvádí rétorické cvičení na obhajobu kreacionistického mýtu. Stále jen opakuje svoje nadávky (na argumenty nemá invenci) a zesměšňuje se. Na nic jiného se nezmůže. Této duševní nemoci se říká pýcha, čili sebestřednost. Těžiště kreacionismu je v rétorických cvičeních a opakování ani vzdáleně se pravdě nepřibližujících mýtů. V debatách mají kreacionističtí šašci profesionálně prořízlé pusy. Fakta z přírody jsou kreacionistickým šaškům lhostejná a velmi často hnusně protivná. Ale prořízlé huby a zalepené oči a uši to zvládnou. Kábrtovi díky za potvrzení mých ženiálních myšlének.

Proč takhle odpovídáte? V.S.

Obrázek uživatele Route 66

Re: biotroll

jediny zrcadlo, který nastavujes, je to tve sam sobe, tvému fanatizmu a tve tuposti...
jenomze ty to nepochopis. ty ne! Big smile
jsi ostuda vsech slusnych ateistu

"Ježíšek je, jenže my to nesmíme říkat, abychom byli připuštěni na vyšší stupeň všeobecně vzdělávacích škol. A zapřeme-li ho docela, možná i na školu vysokou"
Yvonka - sestřenice pionýra Vasila Krátkého

Obrázek uživatele SKEPTlK

Re: Pavel Kábrt

Včera jsem se ovšem nedozvěděl jak je možné na základě složitosti určit soustavu, které pro svůj vznik potřebovala inteligenci.

Žádné zásluhy o moje myšlení si nepřipisujte. V diskuzi s Vámi nebudu pokračovat. To, co jsem dnes dal na web, je asi tak deset let staré. Jste namyšlený tupec. Témata, která probírám s Vámi, jsem s podobnými hovady probíral před desítkami let. PK

Děkuji za vaší nejlaskavější pozornost. Vaše blahosklonná slova mě vždy pohladí na duši, slunce naše jasné.

Jen je škoda, že jste těm hovadům nikdy neodpověděl na tuto otázku.

už žádná další dogmata

Všimněme si, jak kábrt krásně potvrzuje biotypovi předpoklady: Zahleděnost do vlastní inteligence mu neumožní pochopit, že biotyp tady nic neobhajuje, ale nastavuje Kábrtovi zrcadlo vlastní argumentační ubohosti. Kábrt tady předvádí rétorické cvičení na obhajobu kreacionistického mýtu. Stále jen opakuje svoje nadávky (na argumenty nemá invenci) a zesměšňuje se. Na nic jiného se nezmůže. Této duševní nemoci se říká pýcha, čili sebestřednost. Těžiště kreacionismu je v rétorických cvičeních a opakování ani vzdáleně se pravdě nepřibližujících mýtů. V debatách mají kreacionističtí šašci profesionálně prořízlé pusy. Fakta z přírody jsou kreacionistickým šaškům lhostejná a velmi často hnusně protivná. Ale prořízlé huby a zalepené oči a uši to zvládnou. Kábrtovi díky za potvrzení mých ženiálních myšlének.

Biotyp

Všimněme si, jak biotyp krásně potvrzuje Kábrtova slova: předvádí rétorické cvičení na obhajobu Darwinova mýtu. Papouškuje Kábrtovy myšlenky (na svoje vlastní nemá invenci) a zesměšňuje je. Na nic jiného se nezmůže. Této duševní nemoci se říká Pseudologia phantastica, čili bájivá lhavost, psychiatři ji také znají pod názvem mýtománie čili syndrom Barona Prášila. Těžiště darwinismu je v rétorických cvičeních a vytváření pravdě podobných mýtů. V debatách mají Darwinovi darebáci profesionálně prořízlé pusy. Fakta z přírody jsou evolučním prolhancům lhostejná a velmi často hnusně protivná. Ale prořízlá huba to zvládne. Biotypovi díky za potvrzení mých slov. PK

Dogma č. 4 pro kábrta a jemu podobné mudrce

Dogma č. 4

Nezapomeňte nikdy, že Boží existenci dokazujeme neúnavným opakováním opakovaného. Cvičte tedy důkladně opakování pravd pravdoucích, jediná možná benevolence je při převádění našich pravd do prolhaných jazyků, ve kterých nebyla naše pravda dosud zjevena. Bůh vás bude při bezchybném převodu našich pravd vést. Na to, jak to funguje v přírodě, NEHLEĎTE. To je při dokazování pravdy vedlejší. Naše kreacionistická zbraň je především ve slovech, příbězích a biblických vyprávěnkách. Ty budou vždy pravdivé, bude-li na světě dostatek mudrců jako jsem já, váš PK.

Dogma č. 4 pro biotypa a jemu podobné rétory

Dogma č. 4

Přátelé klubu Darwinovy pracky:
Nezapomeňte nikdy, přátelé v boji za Darwina, že evoluční procesy dokazujeme pouze rétorickým cvičením. Cvičte tedy důkladně rétoriku, schopnost vymývání mozků, používání logických klamů a učte se prokazovat evoluční procesy na počítači. Na to, jak to funguje v přírodě, NEHLEĎTE. To je při dokazování evoluce vedlejší. Naše evolucionistická zbraň je především ve slovech, příbězích, vyprávěních. Evoluční teorie bude vždy pravdivá, bude-li na světě dostatek tlučhubů s fantazií Barona Prášila. PK

Základní dogmata jediné pravdivé party kreacionistických mudrců

Dogma č. 1:

Všechno na Zemi a ve vesmíru, bezvýhradně, udělal Bůh.

Dogma č. 2:

Pokud by vám někdy při aplikaci dogmatu č.1 na jednoduchost přírodních zákonů, složení hmoty, nebo jednoduchých přírodních dějů váš rozum a bezprostřední zkušenost nalhávala, že se něco může dít i bez přímé účasti Boha, okamžitě si bez váhání zopakujte Dogma č. 1 (doporučujeme naučit se ho nazpaměť) a aplikujte to na všechno, co ve vás vzbuzuje pochybnosti. Jste-li kněz, velkou pomocí zbavit se pochybností vám bude vědomí, že nesouhlas s Dogmatem č. 1 vám neumožní vstup do Ráje, ani profesní postup vaší církví směrem nahoru.

Dogma č. 3:

Víra v neexistenci Boha se toleruje pouze v případě, že nepracujete jako vědec, historik, učitel, politik, novinář, voják, a nebo policista, u ostatních pouze v případě, že o tom taktně pomlčíte. Nepoužívat Boží inteligenci při vysvětlování původu Země, vesmíru, člověka či přírody je nepřípustné. To, co existuje, se nikdy neudělalo samo z toho, co již existovalo, bez přispění inteligence. Genetický program nevznikl bez programátora, první život bez Boha a první hmota bez slova a ze slova. Vše bylo uděláno Bohem od Boha!

SKEPTIK

Žádné zásluhy o moje myšlení si nepřipisujte. V diskuzi s Vámi nebudu pokračovat. To, co jsem dnes dal na web, je asi tak deset let staré. Jste namyšlený tupec. Témata, která probírám s Vámi, jsem s podobnými hovady probíral před desítkami let. PK

Customize This