Základní předpověď Darwinovy teorie je vyvrácena degradací informace

Kirk Durston

Z http://www.evolutionnews.org/2015/07/an_essential_pr097521.html přeložil M. T., edtiace Pavel Kábrt – 7/2015, /pavelkabrt@seznam.cz/. Článek vyšel na stránkách EVOLUTION NEWS AND VIEWS 9. července 2015. Webové stránky Evolution News and Views píší vědci, kteří ve svém výzkumu vycházejí z myšlenky ID – inteligentního designu v přírodě. Nepatří tedy ke kreacionistům „mladé Země“. Protože se naše stránky kreacionismus.cz zabývají všemi informacemi o vědeckém výzkumu z různých oblastí Božího stvoření, v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe, některé články ID zde občas uvádíme. Naším cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od zhoubných mýtů, lží a neexistujících materialistických bohů. Svět nestvořily atomy, shoda okolností, záření a milióny let, ale živý, milující a vysoce inteligentní Bůh. Ten nám nabízí osvobození z pavědecké propagandy myšlenkových fekálií, kterými sekta darwinistických darebáků už 150 let terorizuje lidskou společnost, a nabízí nám osvobození od hříchu, bláznění i smrti vírou v jeho syna, Ježíše Krista.
*******

Poznámka redakce: jsme velmi potěšeni, že můžeme přivítat Kirka Durstona jako nového přispěvatele. Dr. Durston je vědec, filozof a duchovní s doktorátem věd v biofyzice, titulem MA ve filozofii, BSc ve strojním inženýrství a BSc ve fyzice.

Nebyl jsem překvapen, jen zaražen výrokem, který nedávno učinil Neil Turok, ředitel ústavu Perimeter pro teoretickou fyziku, zde, ve Waterloo, Ontario. V referátu o očividném selhání důkazů pro podstatnou složku teorie Velkého třesku odpověděl na jednu z otázek, „I když nějakou myšlenku rozpracovávají stovky či tisíce lidí, přece se může jednat o omyl.“

Jeho výrok je předzvěstí daleko většího selhání, které se rýsuje na vědeckém horizontu, a které rovněž postihne tisíce vědců. Přibývá totiž důkazů, že většina, ne-li všechny klíčové předpovědi neodarwinovské teorie makroevoluce, jsou vyvráceny pokrokem vědy. Zde si povšimnu základní předpovědi, kterou činí darwinizmus ohledně nárůstu genetické informace.

Počítačové informace jsou digitálně kódovány s využitím pouhých dvou symbolů („1“ a „0“). Dnes víme, že pokyny pro celou rozmanitou škálu života jsou digitálně kódovány v DNA všech živých organizmů s použitím abecedy o čtyřech symbolech. V odbornější terminologii se o tom mluví jako o funkční informaci.

V neodarwinovském scénáři pro počátek a rozmanitost života by měla digitální funkční informace pro život začínat na nule, časem narůstat tak, že nakonec nakóduje první jednoduchou formu života, a pak nadále vzrůstat přirozenými procesy, až nakóduje digitální informace pro celou rozmanitou škálu života.

Základní, falzifikovatelnou předpovědí darwinovské teorie proto je, že funkční informace musí v průměru časem narůstat.

Je zajímavé, že předpověď vědy o inteligentním plánu je právě opačná. Jelikož informace vždy časem degraduje, ať už je skladována jakkoli a v jakémkoli replikačním systému, postuluje věda o inteligentním plánu, že digitální informace života byla do genomů naprogramována v celém rozsahu už na počátku. A předpovídá, že v průměru je genetická informace neustále ničena přírodními procesy. Krása těchto dvou vzájemně neslučitelných předpovědí ve vědě spočívá v tom, že vyvrácení jedné znamená potvrzení druhé. Takže kterou předpověď věda vyvrací a kterou věda potvrzuje?

Zeptejte se počítačových programátorů, jaký dopad by měly neustálé náhodné změny v kódu na integritu programu, a všichni se shodnou na tom, že to degraduje software. To je první problém pro neodarwinovskou teorii. Mutace mají za následek náhodné změny v digitální informaci života. Má se za to, že tempo zhoubných mutací je mnohem vyšší než tempo mutací přínosných. Z mé vlastní práce s 35 proteinovými rodinami vyplývá, že tempo destrukce je minimálně 8krát vyšší než tempo neutrálních či přínosných mutací.

Jednoduše řečeno, digitální informace života je ničena mnohem rychleji, než může být opravována či vylepšována. Mohou se snad vyvíjet nové funkce, ale celková ztráta funkční informace v jiných oblastech genomu bude v průměru významně větší. Čistým výsledkem pak je, že digitální informace života degeneruje.

Druhá řada [evoluční teorii] falzifikujících pozorování vychází z dnes živých organizmů, které jsme co nejpodrobněji prostudovali. Za prvé, digitální informace pro bakteriální svět pomalu degenerují vzhledem k čisté tendenci mutací k deleci v procesu inzerce a delece. Druhým příkladem je octomilka, jedna z nejprostudovanějších forem života v evoluční biologii. U ní též pozorujeme rozsáhlé ztráty DNA po celé šíři genomu napříč celým jejím rodem.

A na závěr ani lidé nejsou výjimkou. Jak konstatuje biolog Michael Lynch v článku v PNAS, „Rate, molecular spectrum, and consequences of human mutation“ (Tempo, molekulární spektrum a důsledky mutací u lidí):

[Z]amyslíme-li se nad dlouhodobými důsledky současného hromadění zhoubných mutací u lidí, vede nás to k závěru, že v příštích pár staletích lze očekávat podstatné omezení zdatnosti lidí v industrializovaných společnostech, pokud nebudou vyvinuty nové prostředky genetické intervence.

Stále nalézáme další příklady ztráty DNA svědčící o tom, že biologický svět pomalu degeneruje. Mikroevoluce je schopna jemně dolaďovat existující formy života v rámci jejich informačních limitů a občas se něco zlepší, ale neustálé hromadění zhoubných mutací ve větším měřítku svědčí o tom, že evoluce poháněná mutacemi ve skutečnosti ničí biologický život, a ne ho vytváří.

Tohle sotva překvapí, jelikož všechny další oblasti vědy, až na evoluční biologii, poskytují důkazy, že přírodní procesy degradují informaci bez ohledu na druh úložného média a kopírovacího procesu. Aby tedy fungovala neodarwinovská makroevoluce, vyžadovalo by to něco, co je pravým opakem reálného světa.

PřílohaVelikost
00782-16.7.2015-zakladni_predpoved_darwinovy_teorie_je_vyvracena_degradaci_informace.doc631 KB
Průměr: 3 (2 votes)

Vlasta

Jak z Bible všichni křesťané ví...jak také z Bible víme

Nikoliv, z bible nic nevíte, jen tomu věříte. Starověké fantasmagorické báchorky vydáváte za pravdu.

To jiné národy dopadly mnohem hůře.... Sad

Ano, křesťanská zrůda je nechala do posledního vyvraždit.

KTE, Drsoňman.....

kšááá, kšááááá.....

Což, to samozřejmě je všechno asi zřejmé, že když někdo je

Méně zdatní mají nakonec méně vnuků.
Méně může znamenat i nula.
Nula vnuků znamená zaniknutí mutace, vzniklé u prarodiče.

méně "zdatný", tak má méně dětí. Ale tak to asi nefunguje, ne? Jak z Bible všichni křesťané ví, tak Abraham měl jen jednoho syna Izáka z Ráchel. Víc synů z ní prostě neměl. A Izák také z Rebeky neměl více synů než jen 2. Každý z nich byl naprosto jiný, jak také z Bible víme. Jeden byl mnohem více chlupatý než druhý a to tak zásadně, že si na sebe při určité příležitosti musel vzít ovčí kůži, aby ho Izák nemohl rozpoznat, že to není ten určitý syn. Ale to jen tak nadhazuji, neříkám zase nic určitého - je to přece jen více než 0. Na nule to v Izraeli zatím neskončilo - díky Bohu... Smile To jiné národy dopadly mnohem hůře.... Sad
No, není sa zase co divit, naplňuje se jen to, co je předpovězeno, že Bůh zachrání svůj lid. Kdyby nebyl Izrael, nemohl by Bůh zachránit nikoho. Tedy je asi zřejmé, že tento lid má za sebou mnohem více, než jen nějaký - "přirozený výběr".

Takže z toho, co bylo řečeno - je tedy důležité to, že se někdo hodně rozmnoží? Čím více se rozmnoží, tím více bude potomků a tím více bude té - "prospěšné" mutace? Já myslel, že více se rozmnoží např. ten, kdo prostě chce hodně dětí a má štěstí tzv. na manželku, která je také pro. Je tedy prospěšná mutace to, že člověk něco chce? Akorát nevím, jak tuto mutaci dokázat, že lidské rozhodování je také nějaká mutace. Mám totiž za to, že tomu tak není. Ale je to jen můj názor. V.S.

Vlasta

Své otázky si račte vetknouti za klobouk a pak račte nakráčeti rovnou do řiti. Vám, tedy přemítavému hlupákovi, který klade otázky, aniž by ho zajímaly odpovědi, odpovídat nehodlám.

Autononym

Vlasta sice klade otázky, ale odpovědi jej velmi často vůbec nezajímají.

Re: Vlasta: Přirozený výběr něco odstraňuje?

A jak to odstraňuje? V.S.

Méně zdatní mají nakonec méně vnuků.
Méně může znamenat i nula.
Nula vnuků znamená zaniknutí mutace, vzniklé u prarodiče.

Přirozený výběr něco odstraňuje?

Jinak, pane Kábrte, přirozený výběr má tu vlastnost, že škodlivé mutace z populace odstraňuje. Proto se kreacionistum nelibi a rádi ho ignorují předstírajíc, že tak činí i evoluční biologové. Nečiní.

A jak to odstraňuje? V.S.

Re: Základní předpověď Darwinovy teorie je vyvrácena ...

(?-jak, nějaké číslo to chce)
Jsem rád, že s mou kritikou článku souhlasíte, ani jsem to nečekal...

Proč ne biotyp?
Kdysi jsem to uměl a dokonce i párkrát udělal, ale to víte, degradace mé DNA způsobila, že už to neumím.

Tímto způsobem, "šriberováním"
Opravdu díky, tolik chvály nezasloužím.

Co takhle udělat sám to, co radím druhým:doložit fakta.
Pavle, až budete chtít dokládat jakákoliv FAKTA, dejte vědět, třeba se hecnu a něco dodám, do té doby sorry.

Re: Kimurův box

Jak jste prisel na to, že přirozený výběr nevidí škodlivé mutace? Vždyť právě proto, že je přirozený výběr vidí, jsou škodlivé. Pavle, Pavle, padesát let studia, dvakrát přečteno O původ druhů a pisete takove bláboly.

Mimochodem, kde v ET se píše o tom základním předpokladu, který byl podle tohoto článku vyvrácen? Ve skutečnosti žádný takový předpoklad ET nemá a dokonce z ní nic takového nevyplývá. To, že ET podobne věci vysvětluje, neznamená, že z nich vychází nebo je predikuje. Celý ten článek tedy bori vzdušné zámky a kreacionisticke vymysly.

A jinak, samozřejmě, že škodlivé mutace, které jsou ve vazbě s těmi pozitivními, mohou být oddeleny.

Re: Kimurův box

přirozený výběr má tu vlastnost, že škodlivé mutace z populace odstraňuje

Aha, přírodní výběr je nevidí a nerozezná, ale odstraní. To bude nějaká specifická vlastnost evolučního přírodního výběru, že?

Navíc škodlivé mutace jsou často fyzicky vázané na dobré mutace a v dědičnosti nemohou být odděleny. PK

Customize This