Žádná evoluce octomilek ani po 600 generacích

dná evoluce octomilek ani po 600 generacích.jpg

Brian Thomas, M. S.

(Z http://www.icr.org/article/5779/ přeložil M. T. – 12/2010)

Článek byl uveřejněn 16. listopadu 2010 organizací ICR v časopise Acts and Facts)

Většina Američanů nevěří ve velkolepý příběh evoluce tak, jak ho běžně vykládají profesoři biologie (1). Nebaští jim hlavně to, že prý veškerý život pochází z jediného společného předka, který se zrodil jakýmsi zázrakem před mnoha miliony let. A to je od nich rozumné, uvážíme-li, že neexistují žádné skutečné příklady takové evoluce.

Kdyby nám mohli evoluční biologové ukázat v praxi, jak zmíněná evoluce probíhá, potvrdili by správnost svých názorů a byli by s to doložit seriózním bádáním svá ztřeštěná tvrzení. Roku 1980 dovedla tahle snaha o podání důkazu badatele k tomu, že začali s velkým úsilím a tvrdošíjností navozovat mutace všech jaderných genů účastnících se vývoje octomilek. Výsledky výzkumu, který je dnes ve vědě již „klasikou“ a za který obdrželi jeho autoři roku 1995 Nobelovu cenu, byly zveřejněny v časopisu Nature (2). Pokusy v jeho rámci přitom prokázaly, že z mutací kteréhokoli ze zmíněných jaderných vývojových genů – mutací, které by byly zásadní při vývoji octomilky v nějakého jiného tvora – vznikaly pouze octomilky mrtvé či deformované. Tak bylo dokázáno, že se octomilky prostě vyvinout nemohly.

Podobně hledal známky evoluce u bakterií evoluční biolog z Michiganské státní univerzity Richard Lenski se svými kolegy; sledovali celkem 40 000 generací (3). Nakonec byl výsledek tento: druh bakterií, se kterým vědci pokusy začali, byl zmrzačen nahromaděnými mutacemi, takže jediné změny, ke kterým došlo, byly degenerativní. Čestný profesor bakteriologie na bristolské univerzitě Alan Linton celou situaci shrnul těmito slovy:

„Jaké důkazy o evoluci tedy vlastně pokusy přinesly? Literatura o evoluci tvrdí, že byl prokázán vývoj jednoho druhu v jiný; ve skutečnosti však nedisponuje žádným takovým důkazem. Bakterie, nejjednodušší formy nezávislého života, jsou ideální pro tenhle druh studia; pomnoží se během 20 až 30 minut a dospělosti dosahují po 18 hodinách. Po 150 letech existence bakteriologické vědy však stále nemáme důkaz o tom, že by se jeden druh bakterií změnil v jiný, navzdory faktu, že jejich populace byly vystavovány silným chemickým i fyzikálním mutagenům a že bakterie mají jako jediný organizmus extrachromozomální plazmidy, které se mohou též nezávisle množit. Jelikož neexistují důkazy o změně druhu v druh u zmíněných nejjednodušších forem jednobuněčného života, nepřekvapí nás konstatování, že neexistují ani důkazy o evoluci od prokaryotických k eukaryotickým organizmům, nemluvě ani o následné škále vyšších mnohobuněčných organizmů“ (4).

V nedávné práci zveřejněné rovněž v Nature zkoumala Molly Burkeová z Kalifornské univerzity v Irvinu genetické změny, ke kterým došlo za dobu kultivace 600 generací octomilek. Univerzitní laboratoř chovala octomilky od roku 1991 a oddělovala ty, které rostly rychle a žily kratší dobu od těch, které rostly pomalu a žily déle (5).

Vědci z této univerzity pak srovnávali sekvence DNA odpovědné za růst a délku života u obou skupin octomilek. Za dobu svého života, srovnatelnou s 12 000 lety evoluce člověka, vykázaly mušky překvapivě málo rozdílů.

Jeden z požadavků Darwinovy teorie zní, že mutace – údajná hybná síla evoluce – se musí v populaci „zafixovat“. V opačném případě změny DNA hned zase rychle z populace vymizí. Vědci nezjistili žádnou známku toho, že by se do populace octomilek zafixovaly mutace ovlivňující délku jejich života.

Autoři celou studii uzavřeli konstatováním, že „u imag jejich mušek není adaptace spojena s ‚klasickou‘ gonozomální fixací nově vzniklé jednoznačně přínosné mutace“ (5).

Autoři této studie napsali, že „V našich pohlavně se rozmnožujících populacích není adaptace spojena s ´klasickým´ vymizením, při kterém jsou nově vzniklé, bezpodmínečně výhodné mutace, zafixovány.“ (5)

(U imag octomilek není adaptace spojena s klasickou gonozomální fixací nově vzniklé jednoznačně přínosné mutace – pozn. překl.)

Vědci spekulují, že třeba nebylo dost času na to, aby se relevantní mutace zafixovaly. Navrhli také alternativu: přírodní výběr možná pracuje jen s již existujícími variacemi. To však není evoluce a kreacionistické studie právě tohle demonstrují už mnoho let (6).

Evoluci nikdo nepozoroval ani při genetických manipulacích s octomilkami v roce 1980 ani při studiích bakterií a octomilek trvajících dlouhá desetiletí. Pokusy prokázaly pouze fakt, že tihle tvorečkové mají velmi účinné meze vůči genetickým změnám, které chtějí tolerovat. Když se tyto meze poruší, organizmy se nevyvíjejí – prostě zemřou.

I když se evolucionisté typicky vykrucují z těchto experimentálních zjištění, skutečné pokusy ukazují nepochybně, že se bakterie ani octomilky nevyvinuly, ale byly stvořeny.

Odkazy:

1. Dao, C. Poll: Majority of Americans Don't Believe in Evolution. ICR News. Posted on icr.org February 24, 2010, accessed November 9, 2010.
2. Nüsslein-Volhard, C. and E. Wieschaus. 1980. Mutations affecting segment number and polarity in Drosophila. Nature. 287 (5785): 795-801.
3. Barrick, J. E. et al. 2009. Genome evolution and adaptation in a long-term experiment with Escherichia coli. Nature. 461 (7268): 1243- 1247.
4. Linton, A. H. 2001. Scant Search for the Maker. Times Higher Education. Posted on timeshighereducation.co.uk April 20, 2010, accessed November 9, 2010.
5. Burke, M. K. et al. 2010. Genome-wide analysis of a long-term evolution experiment with Drosophila. Nature. 467 (7315): 587-590.
6. For example: "Normal variations operate only within the range specified by the DNA for the particular type of organism, so that no truly novel characteristics, producing higher degrees of order or complexity, can appear. Variation is horizontal, not vertical!" From Morris, H. 1974. Scientific Creationism, Public School Edition. San Diego, CA: Creation Life Publishers, 51.

PřílohaVelikost
dná evoluce octomilek ani po 600 generacích.doc213.5 KB
Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)

Nosotonda

Ten článek je pouze vědecko populární shrnutí objevu v denním tisku,vybral jsem tento odkaz proto,aby pro tebe byl stravitelný..
Tady to máš trošku obšírněji- http://www.osel.cz/tisk.php?clanek=4821

a pokud chceš,tak všechny odpovědi na tvé otázky najdeš v tomto článku - jsou tam shrnuty připomínky světových kreacionistů a odpovědi člověka,který uvedenou problematiku studuje a orientuje se ve vědecky recenzovaných článcích..Vše naprosto konkrétně,vřele doporučuji..
http://pan-aves.blogspot.com/2010/04/fosilie-nelzou-kreacioniste-ano-rec...

a zajímavost na závěr,jeden z prvních,kdo předpokládal teplokrevnost dinosaurů a jejich možný vývoj v ptáky byl americký kreacionista(nyní propagátor teistické evoluce) a paleontolog Robert Bakker... Smile

Obrázek uživatele Nosotonda

Čulis

Příteli!
Ten článek není dlouhý, nemusel jsem se bránit jeho přečtení. Asiloisaurus kongwe "chodil po čtyřech, měl zobák a zuby jako býložravec".
1. Pokud usuzujeme na vznik ptáků, stačilo by, kdyby přišli vývojem o zuby. Jakou výhodu by měla v boji o přežití ztráta zubů?
2. Jakou evoluční výhodu by měla proměna zobáku u ostatních dinosaurů v tlamu?
3. Čím bylo pokryto tělo silesaurů?
4. Proč se z býložravců vyvinuli masožravci, když býlí bylo v těch dobách asi dost?

Zajímavé vědecké důkazy v článku, nic neobvyklého u evolučníků. "že dinosauři byli ve skutečnosti pouze jednou z několika velkých a rozmanitých skupin zvířat, myslí si dr. Nesbitta" nebo "Takže se zdá, že v těch dávných dobách žili ještě jiní dinosauři, které jsme zatím nenašli," říká dr. Irmis.
A na základě toho, co si někdo pouze myslí,co se někdo domnívá nebo, co se zdá se vytváří sáhodlouhé a rádoby důvěryhodné teorie. Jsou tedy empirické nebo neempirické? A kde jsou důkazy těchto tvrzení?

Takže původně před byli před 245 miliony let býložraví, z nichž se údajně vyvinuli masožraví dinosauři - heterodontosaurové, jako další "prapředek" před 190 miliony let, tak, aby se z nich zase pro změnu vyvinuli býložraví http://digiweb.ihned.cz/c1-29410020-dinosauri-se-stali-vegetariany-v-obd.... Heterodontosaurové byli prťaví, neboť se našel 200 g prcek. V té době navíc žili, pokud je to pravda, tedy před 200 mil lety také ardonyxové celestae, z nichž nalezený exemplář byl 1,7 m vysoký, aby se z nich vyvinuly až 60 m kolosy.
Není v tom zmatek?

Nosotonda
................................................................................................................ Lepší jest muž trpělivý než silný; a kdo panuje nad myslí svou, lepší jest než ten, kterýž dobývá města /Kniha Přísloví/

Obrázek uživatele Nosotonda

Čulis

Přeji pěkný den!
Principiální je skutečně "pradinosaurus". Pokud evoluční teorie tento problém neřeší, jako že ani nemůže, veškeré diskuse na téma "kuřecí" zuby či "opeřený saurus" nepostihuje základní problémy vývoje "nových" organismů.
Odkaz jsem nečetl, rád bych, abys mi zodpověděl mé dotazy a ne aby se ze mne stal dinosaurolog.
Omlouvám se za hloupý dotaz ohledně tvého chrupu. Promiň.

Nosotonda
................................................................................................................ Lepší jest muž trpělivý než silný; a kdo panuje nad myslí svou, lepší jest než ten, kterýž dobývá města /Kniha Přísloví/

Nosotonda

četls vůbec ten odkaz?
ad 3- zuby mám vlastní,přesto pořád nechápu souvislost s vývojem ptáků,či dinosaurů..

Zkusil bys pro změnu ty nějaké konkrétní vyjádření třeba k těm kuřecím zubům,které se vnitřní morfologickou strukturou podobají ještěřím? Jak bys to vysvětlil z kreacionistického hlediska? není třeba kuře baramin všech dinosaurů,nebo nějaký dinosaurus baraminem všech ptáků?

Obrázek uživatele Nosotonda

Čulis

Zdravím!
Otázka 3. byla osobní, na kterou očekávám spíše kladnou odpověď. Pokud by již zoubky byly nahrazeny protézou, nemusíš odpovídat.
Díky za odkaz. Z toho vyplývá, že otázky 1. a 2. nelze zodpovědět, nebo že na ně neumíš odpovědět. Zpravidla se v dílech evolucionistů nedozvíme to, co skutečně hledáme. Neboť je tam vždy spousta zcela nepodstatných detailů, občas něco rozumného - spíše náhodou a především teorie vyplývající z neověřitelného a přírodním zákonům odporujícího fantazírování.
Pokud mi nemůžeš odpovědět, nemám čas si to sám hledat. Omlouvám se, ale slíbil jsem ještě odpovědi ke geo - či helio.

Nosotonda
................................................................................................................ Lepší jest muž trpělivý než silný; a kdo panuje nad myslí svou, lepší jest než ten, kterýž dobývá města /Kniha Přísloví/

Nosotonda

ad 1 i 2 - třeba http://digiweb.ihned.cz/c1-40883050-vedci-objevili-zatim-nejstarsi-predk... plus další spousta odkazů,pokud se chceš o tématu skutečně něco dozvědět ...

3.nerozumím,jak to souvisí s tématem,ale jistě se mi dostane vysvětlení...

Obrázek uživatele Nosotonda

Čulis

Tak ještě několik komických otázek.
Vyvinuli se všichni dinosauři ze společného předka?
1. V případě, že se vyvinuli, měl tento nezvaný pradinosaurus peří nebo šupiny, zobák nebo ozubenou čelist? A jak byl asi veliký?
2. Existuje také možnost, že se dinosauři vyvinuli z více typů (druhů) pradinosaurů?
3. Máš ještě ozubenou čelist?

Nosotonda
................................................................................................................ Lepší jest muž trpělivý než silný; a kdo panuje nad myslí svou, lepší jest než ten, kterýž dobývá města /Kniha Přísloví/

Nosotonda

i ten,co rozumu nenabral,by neměl tvrdit,že se šupina proměnila v peří, že dinosaurus s naprosto odlišným dýchacím ústrojím se najednou díky svými proměněnými nohami naučil létat a že jeho zubatá čelist se změnila v zobáček

no rozhodně se vlivem mutace ,nebo přidáním beta-kateninu během embryonálního vývoje kuřete může změnit zobáček v ozubenou čelist...http://www.osel.cz/index.php?clanek=1800

A to,že Ichtyornis,coby pták,měl i v dospělosti zuby a některé druhy dinosaurů naopak peří ,je těm,co jsou ochotni trochu se dozvědět o paleontologii,také známo...

Možná by to chtělo pro změnu nabrat trochu rozumu i z jiných knih,než je bible a ty o filosofii, a tím se vyhnout komickým vyjádřením...

Šťoura + withson

Díky za podněty k otázce definice druhu.

ad Tak místo toho použijme

TAK MÁM ALESPOŇ "VLASTNÍ" NÁZOR, NE ?

Omlouvám se, ale to byla pouze ironie, i když nebyla mířená na vás - ona ta potrefená husa už pozná, že se jí to týká Smile

Customize This