Vzorek kůže je starý dva miliony let?

IFIF

Brian Thomas, M. S.

(Z http://www.icr.org/article/6508/ přeložil M. T. – 12/2011. Článek vyšel 13. prosince 2011 na stránkách ICR.)

Mnozí lidé jsou přesvědčeni o tom, že fosilie představují organizmy, které zemřely před mnoha miliony let. Ve vědecké literatuře však najdeme tucty dobře zdokumentovaných původních měkkých tkání ve fosiliích. Jelikož laboratorní testy prokázaly, že se organické tkáně rozpadají za pouhých několik tisíc let, rozvířila se kolem zmíněných fosilií bouřlivá diskuze.

Vědci zveřejňující podobné kontroverzní nálezy si užívají dost a dost pronásledování ze strany horlivých obhájců staré Země, i když vycházejí z týchž základních evolucionistických představ. Nyní se dva vědci snaží obejít standardní proces odborného recenzování a uplatnit nová pravidla při zkoumání toho, co se zdá být mumifikovanou kůží na fosiliích hominidů.

Paleoantropolog a výzkumník Lee Berger přišel s myšlenkou, že z jistých fosilií vyhynulých lidoopů objevených blízko Malapy v Jihoafrické republice roku 2008 je patrné, jak vypadal před dávnými časy raný člověk (1). Všiml si totiž, že některé části fosilií jsou mimořádně dobře zachované. V pořadu BBC News pak prohlásil, že „to vypadá jako kůže; je to na správném místě, tam, kde kůže má být – ale neobvyklá tvrzení vyžadují neobvykle přesvědčivé důkazy“ (2).

Proč by však měla být tahle kůže něčím mimořádným? A proč by Berger nemohl prostě referovat o tom, co pozoroval, jak by člověk očekával od nestranného a objektivního vědce?

Místo toho začali Berger a jeho kolega John Hawks z Wisconsinské univerzity v Madisonu s projektem Měkká tkáň z Malapy. Jeho cílem je zapojit do bádání „reprezentativní vzorek širokého okruhu lidí, kteří mají zkušenosti i znalosti, kterými by pomohli pochopit nález měkké tkáně na místě výskytu 2 miliony let starých homininů“ (3).

Projekt usiluje o to dát prostor „otevřené vědě“ a kritizuje „vědu pěstovanou v uzavřeném procesu“, Hawksova webová stránka však tyto pojmy nedefinuje. Zdá se pouze, že Hawks považuje normální pravidla výzkumu a jeho zveřejňování za „uzavřený proces“; i tyhle procesy však umožnily zveřejnění empirických vědeckých objevů učiněných jinými technologiemi, než těmi, které jsou ve světě běžné, a ověřily jejich použitelnost v daném kontextu. Takže mají zmínění dva vědci skutečně námitky vůči praxi zaběhnuté ve vědě či existuje pro jejich projekt jiný důvod?

V úvodu k malapskému projektu Hawks napsal, „Tahle představa [kůže staré dva miliony let] je samozřejmě zarážející. Mnozí čtenáři si jistě vzpomenou, jaké pozdvižení vyvolal nález měkkých dinosauřích tkání před několika lety” (3).

Zdá se, že nový přístup chce pomoci takovým sporům zabránit. Ale protože prostě neexistuje rozumný důvod pro interpretaci originálních měkkých tkání v kontextu milionů let, jejich nová taktika patrně nebude s to „přispět k pochopení celého problému“ či odstranit zásadní rozpor mezi vědeckým pozorováním, prokazujícím nestabilní fosilie měkkých tkání, a na víře založeným historickým konceptem „milionů let“ (4).

Změny v procesu standardního vědeckého recenzování přijatých článků (i když možná mají jiné výhody) zřejmě nebudou s to obejít zřejmou skutečnost, že má-li tahle fosilie „stará dva miliony let“ mumifikovanou kůži, pak prostě není stará dva miliony let.

Odkazy

1. Berger, L. R. et al. 2010. Australopithecus sediba: A New Species of Homo-like Australopith from South Africa. Science. 328 (5975): 195-204.
2. Amos, J. 'Human Ancestor' replicas arrive in London. BBC News. Posted on bbc.co.uk November 16, 2011, accessed November 30, 2011.
3. Hawks, J. Malapa Soft Tissue Project. Posted on johnhawks.net, accessed November 30, 2011.
4. Thomas, B. Fossil Pigment Paints Long Ages into a Corner. ICR News. Posted on icr.org July 21, 2011, accessed November 30, 2011.

PřílohaVelikost
00473-14.12.2011-vzorek_kuze_je_stary_dva_miliony_let.doc374 KB
Průměr: 3 (4 votes)

Oldrich

Studovat a pochopit su dve rozdielne veci.

Obrázek uživatele Šriber

Oldřich

Studoval jsem ET z učebnic biologie pro vysoké školy zdravotnické.

Tomu se dost těžko věří vzhledem k těm pitomostem, které jsi o ní psal...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Evoluční literatura

Studoval jsem ET z učebnic biologie pro vysoké školy zdravotnické. Také jsem si přečetl některé názory českých vědců - zastánců ET, např. Zrzavého.

Takže o evoluci nevíte zhola nic. Snad pár názorů pana profesora Zrzavého by vám něco mohlo dát. Ale kdo ví, v jak překroucené formě jste se k nim dostal.

Šriber

Oldřich prostě nechápe, že každý jsme nějaký. Nečetl jsem jeho oblíbenou literaturu a on je zřejmě přesvědčen, že právě to mi brání stát se příkladným křesťanem. Jemu prostě nevysvětlím, že ani kdybych si ty jeho kvalitní apologetická díla přečetl, nic to na mém světonázoru nezmění. Navíc evangelizační snažení, které právě on provozuje, mi připadá samo o sobě odpudivé a Oldřich patrně nikdy nepochopí, proč to tak je. Oldřich má nastudováno, jak přesvědčovat potenciální ovečky, těžiště mých znalostí a zkušeností je někde jinde, lidé jsou různí. Mě například těší, že jsem schopen v článcích zde uváděných rozeznat lež a manipulaci, což Oldřich nejspíš neumí.

Obrázek uživatele Šriber

KTE

Nemáš tušení, co myslí Oldřich tím nemám důvod se s Vámi na toto téma dále bavit ? Smile
Nějak jsem si nevšiml, že by to s tím, o čem jsi psal, souviselo...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Oldřich

Bylo mi potěšením.
Smile

KTE

Jelikož zřejmě nemáte ani tušení o kvalitních apologetických dílech, nemám důvod se s Vámi na toto téma dále bavit. Buďte dál ve své nevědomosti:-) a namyškeně si myslete, že jste "nad tím vším". ¨
Sbohem

Sriber

Studoval jsem ET z učebnic biologie pro vysoké školy zdravotnické. Také jsem si přečetl některé názory českých vědců - zastánců ET, např. Zrzavého.

Oldřich

Kvalitní fakta, k čemu může vést fanatické rádobykřesťanství, sbírám na těchto stránkách. Náboženským "poučením" jsou nejen lži a fabulace kreacionistů, ale i omyly vaše, především úsměvné úlety ohledně biblických proroctví (k hodnocení proroctví je totiž také třeba statistika).

Z hlediska literatury, která se zabývá historií a náboženstvím, se mi například líbily práce Paula Johnsona - Dějiny křesťanství a Dějiny židovského národa. Ale autor je (fuj fuj) římský katolík, co si budeme nalhávat. Křesťanskou agitku určenou prostším jedincům číst rozhodně nebudu.

Obrázek uživatele Šriber

Oldřich

Ale ano, dokážu. Také jsem býval ateista.

A opilý dokáže řídit, protože býval střízlivý...

PS: Sribera nekomentuju... Ztráta času.

Ale copak ? Že bych udeřil hřebíček na hlavičku ? Proč nám pane velký kritiku evoluční teorie nepovíš, co si o ní přečetl ?

P.S. Těší mě, že jsi to okomentoval jen takhle a nepleteš do toho zase moji nemoc, jak máš v oblibě...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Customize This