Vzdálené galaxie vypadají příliš pokročile na velký třesk

Vzdálené galaxie vypadají příliš pokročile na veký třeskVzdálené galaxie vypadají příliš pokročile na veký třesk
Image credit: ESO/L. Calçada

Brian Thomas, M. S.

(Z http://www.icr.org/article/6498/ přeložil M. T. – 12/2011. Článek vyšel na stránkách ICR 30. listopadu 2011)

Gama-záblesk prošel na své pouti k Zemi dvěma velmi vzdálenými galaxiemi, přičemž je nasvítil zezadu, a vrhl tak nové světlo na modely původu a struktury vesmíru. Snímky šokovaly některé astronomy, protože je z nich zřejmé, že chemické složení těchto zdánlivě mladých galaxií je mnohem vyzrálejší, než by odpovídalo teorii velkého třesku.

„Tyhle galaxie mají mnohem víc těžkých prvků, než jsme kdy zaznamenali u galaxií v tak raném stadiu vývoje vesmíru. Nečekali jsme, že bude vesmír tak vyzrálý, tak pokročilý ve svém chemickém vývoji, v tak raném stadiu“, řekla německá badatelka Sandra Savaglio, hlavní autorka článku na podobné téma, který má vyjít v časopisu Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (1).

Ústřední doktrínou teorie velkého třesku je, že jisté hvězdy přeměňují lehčí prvky na prvky těžší. Po velkém třesku prý existovaly jen ty nejlehčí prvky, vodík a hélium. Astronomové předpokládají, že za miliony let se z oblaků vodíku vytvořily hvězdy. A pak uplynuly celé věky, než ony hvězdy vyzrály natolik, že se v nich začaly vytvářet prvky těžší, které astronomové všechny nazývají „kovy“. Hvězdy by se však nikdy nebyly mohly vytvářet tímhle způsobem, a zmíněná nová pozorování jsou prostě s onou doktrínou v příkrém rozporu (2).

Místo nevyzrálých a lehkých galaktických prvků v těchto velmi vzdálených galaxiích, „se nyní situace v tomto ohledu jeví tak, že rozsah metalicity je velký ve všech [směrech] rudého posuvu“, podle autorů (3). Z analýzy spektrálních čar gama-záblesku, kterou vědci provedli, vyplynulo, že galaxie, kterými gamazáření procházelo, obsahovaly víc kovů než Slunce.

Zdá se, že vzdálené galaxie jsou stejně vyzrálé jako galaxie nacházející se blízko Země, jako by neexistoval relativní časový rozdíl mezi dobou jejich vzniku. Tak se například zdá, že velmi vzdálené spirální galaxie – kde hvězdy jsou uspořádány do velkých spirálních ramen – se zavinuly do spirály v témž rozsahu jako ty Zemi bližší. Tato skutečnost potvrzuje teorii o tom, že astronomický čas běží, nebo dříve běžel, tempem velmi odlišným od času pozemského (4). Rovněž to potvrzuje teorii o tom, že se světlo ze vzdálených hvězd ocitá na Zemi okamžitě, aniž by jeho cesta zabrala nějaký čas (5).

Astronomové běžně nacházejí vyzrále vypadající velmi vzdálené galaxie, což odporuje příběhu velkého třesku o tom, jak asi je příroda vytvořila, jakož i o tom, kdy vznikly (6).

Proč vypadají zmíněné galaxie tak pokročile? Velký třesk nemohl vytvořit hvězdy a galaxie, mohl vytvořit jen rovnoměrně rozptýlený materiál (7). Asi dá rozum, že když samotná existence hvězd a galaxií vyžaduje nadpřirozenou příčinu, tak také stejná příčina stojí za složením oněch hvězd a galaxií.

Odkazy

1. VLT Observations of Gamma-ray Burst Reveal Surprising Ingredients of Early Galaxies. Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics news release, November 2, 2011.
2. DeYoung, D. 1996. New Stars, New Planets? Acts & Facts. 25 (4).
3. Savaglio, S. et al. 2011. Super-solar Metal Abundances in Two Galaxies at z ~3.57 revealed by the GRB090323 Afterglow Spectrum. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Published online before print October 19, 2011.
4. Humphreys, R. How do spiral galaxies and supernova remnants fit in with Dr. Humphreys' cosmological model? Creation Ministries International. Posted on creation.com, accessed November 17, 2011.
5. Lisle, J. 2010. Anisotropic Synchrony Convention—A Solution to the Distant Starlight Problem. Answers Research Journal. 3: 191-207.
6. Thomas, B. 'Old' Galaxy Found in 'Young' Part of the Universe. ICR News. Posted on icr.org May 24, 2011, accessed November 17, 2011.
7. Coppedge, D. 2007. Inflating the Evidence. Acts & Facts. 36 (12): 15.

PřílohaVelikost
00467-1.12.2011-vzdalene_galaxie_vypadaji_prilis_pokrocile_na_velky_tresk.doc228 KB
Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)
Obrázek uživatele Šriber

Nosotonda

Polopaticky:
Ano je to na wiki a je to tam špatně - pokud tedy napíšeš to, co je tam, je to rovněž špatně. Já tě upozorňuji, že je to špatně a ty, když ji cituješ, to máš taky špatně. Ty se "vztekáš", protože ti píšu, že to máš špatně s tím, že špatně to mají na wiki....
Závěr: Je to blbě pořád, ať je to napsané kde chce a kým chce...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Stoura

to Nosotonda - definice

Autoři na české Wikipedii to opsali z první kapitoly Flégra. Jenže ta je podle mne nepřesná a sám Flégr dál používá trochu jinou definici (vizte mnou uvedené citáty, ale je toho víc)

Zkuste třeba definici z anglické Wikipedie, když už využíváte využíváte Wikipedii jako zdroj. Je převzata z této knihy:

Evolution is any change across successive generations in the heritable characteristics of biological populations. Evolutionary processes give rise to diversity at every level of biological organisation, including species, individual organisms and molecules such as DNA and proteins.

Váš nápad opravit definici na Wiki není špatný a zkusím to průběžně udělat. Šťourat do do takovéhoto tématu na Wikipedii ale vyžaduje čas na dohledání co nejdůvěryhodnějších zdrojů.

Obrázek uživatele Nosotonda

Sriber, Stoura

Znovu opakuji definici z WiKi
Evoluce (přesněji biologická evoluce) je dlouhodobý a samovolný proces, v jehož průběhu vznikl z neživé hmoty pozemský život a dále se rozvíjí a diverzifikuje.
Tak neopravuj mne, ale oprav definici na Wiki. A jestli máš k dispozici definici teorie evoluce od Flégra, sem s ní. Nechce se mi ji hledat.
Tedy já to nesměšuji, ale autoři definice na WiKi. Připadáte mi fakt jako natvrdlí!

Nosotonda
................................................................................................................ Lepší jest muž trpělivý než silný; a kdo panuje nad myslí svou, lepší jest než ten, kterýž dobývá města /Kniha Přísloví/

Nosotonda - dodatek

Krom toho směšuješ evoluci a evoluční teorii - zase...
Takže:
Evoluční teorie = teorie vysvětlující vývoj organismů
Evoluce = samovolný proces, vývoj
Chemická evoluce = proces vývoje chemických látek, který vedl ke vzniku života
Biologická evoluce = proces vývoje živých organismů

Jasné ?

Nosotonda

Už si konečně přečti, co je to evoluce

Ty si přečti, jaký zdroj wikipedie cituje - co si o tom myslí Flégr je nepodstatné...

Obrázek uživatele Eva

Antonio

ad - No to je právě to, co nás rozlišuje. Já osobně naopak vítám, když se něco rozhodne. Tobě to vadí, neboť ty stavíš na první místo intuici, svobodu, vnitřní prožitek. Není-liž pravda?

Nevím, Antonio...asi jak kdy a jak v čem. Autoritu ctím, když si jí můžu vážit, když jí důvěřuju. Když vidím zcela zřetelně, že tyhle vazby nefungují, tak to pro mě autorita být nemůže.
Určitě se musím ledasčemu přizpůsobit a podřídit, ale co se týká vnitřního světa, duchovní dimenze - to je pouze mezi mnou a Bohem.
Ani můj duchovní průvodce mi nikdy nic nenařizoval a už vůbec "nerozhodoval"...vždy jsem měla možnost svobodně rozlišit, co je zrno a co je pleva.
Autorita z Vatikánu je pro mě skutečně ta poslední z posledních...ba co dím - ta autorita je pro mě zcela nulová, opravdu ji k životu nepotřebuji.

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Obrázek uživatele Nosotonda

Evi

Jak může někdo "ROZHODNOUT" o výkladu čehokoliv, neřku-li Genesis, a Bible vůbec? Co to je za pitomost?
No to je právě to, co nás rozlišuje. Já osobně naopak vítám, když se něco rozhodne. Tobě to vadí, neboť ty stavíš na první místo intuici, svobodu, vnitřní prožitek. Není-liž pravda?
O výkladu Bible rozhoduje mnoho subjektů. Správně porozumět Bibli je pro život velmi důležité. Také proto byly v minulosti velké spory, které vyústily v nenávist a války. Pokud by to nebylo důležité, proč by tyto nechutné spory existovaly? Stačí jen spory ohledně Božství Ježíše Krista, bohorodičky Panny Marie nebo přítomnosti Ježíše v hostii.

Nosotonda
................................................................................................................ Lepší jest muž trpělivý než silný; a kdo panuje nad myslí svou, lepší jest než ten, kterýž dobývá města /Kniha Přísloví/

Obrázek uživatele Stoura

to Eva - co to je ID48157

Nosotonda odkazuje na můj příspěvek z 04/15/2012 - 14:50
Předmět: To Nosotonda: debakly .
Čísla příspěvků jsou vidět na http://www.kreacionismus.cz/comments/recent?items_per_page=100

Obrázek uživatele Eva

Antonio

ad - U tebe je obdivuhodné, že hledáš sice složitě a někdy i mimo,

: -)))))))))))))))))))))
Ty jsi drahoušek....-)...

ad - Mým snem je být pozorovatelem na Pavlači, tak tímto zde končím. Snad jen, co ještě Stourovo ID48157?

Tak sni, uvař si kafe a pozoruj.
Stourovo ID? Netuším co máš na mysli, zeptej se Stoury.
Požádala jsem ho o pomoc při administraci těch stránek, tak je tam uvedený jako moderátor, to je OK.

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Obrázek uživatele Eva

Antonio

ad - Už se nemohu dočkat, abych se přestěhoval, nejraději jen jako pozorovatel na "Pavlač".

No...taky jsem tam víceméně jen jako "pozorovatel"...a nestačím koukat...:- ))))))))))))...občas se dobře bavím a občas si raději zakrývám oči i uši...: -))))

ad - Papežská biblická komise, která rozhoduje o výkladu knihy Genesis, je spolu s encyklikou Pia XII. Humani generis, jednou ze závazných prohlášení k tématu stvoř
ení.

Neznám....ale podle toho, co píšeš, to jsou docela solidní magoři, ne?
Jak může někdo "ROZHODNOUT" o výkladu čehokoliv, neřku-li Genesis, a Bible vůbec? Co to je za pitomost?

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Customize This