Vývoj života

Představujeme vám další číslo kreacionistické přílohy časopisu Život v Kristu.
Více o časopisu naleznete zde

Kolem nás můžeme žasnout nad nejrůznějšími projevy života. Široké spektrum bakterií, hub, rostlin či živočichů nás obklopuje nejen „venku v přírodě“, ale i v celém našem bezprostředním okolí, dokonce i uprostřed našich domovů na místech, kde bychom to nečekali. A aby toho nebylo málo, živé organizmy jsou i v našem těle. Náš vlastní život je závislý na životech jiných organismů! Život je podivuhodný. Bez nadsázky můžeme říci, že s celou lidskou moudrostí i výdobytky moderních technologií nedokážeme uměle napodobit ani primitivní živý organismus. Život prostě nedokážeme vdechnout, sestrojit, nebo syntetizovat. Je příliš složitý, jedinečný a úctyhodný.

Bible nám podává zprávu o Stvořiteli,který je původcem všeho živého i neživého. Lidé mají možnost
poznávat Boha v jeho úžasném díle a vzdávat mu právem čest a chválu. Není pochyb o tom, když si prohlížíme v největších světových galeriích umělecké sbírky, že ty obrazy či sochy nevznikly jen tak, samy od sebe pouhým působením hmoty a přirozených přírodních procesů. Když pozorujeme krásy přírody, která nás svou pestrostí, nápaditostí i důmyslem přivádí k úžasu, můžeme spatřovat odraz Toho, který ji vytvořil. Vše bylo stvořeno skrze něho a pro něho. My lidé máme příležitost Stvořitele poznávat osobně a sdílet s ním nejen radost ze všeho stvoření, ale i hlubokou lásku, která je tou hlavní motivací, proč nás i vše kolem stvořil.

Někteří lidé mohou z celé své duše říci Amen, jiní kategoricky nesouhlasí. Podle názorů těch, kteří zastávají evoluční teorii, se prvotní primitivní život objevil samovolně komplikovanou souhrou biochemických procesů před mnoha stovkami milionů let ve vhodném prostředí. Od té doby se vyvíjí všemožnými směry, ty úspěšné formy života přežívají a rozvíjejí se do nových, vyšších struktur. Od jednobuněčných organismů postupují k mnohobuněčným, od jednoduchého ke složitému, od společných prapředků se rozvíjejí rozmanité druhy. Mnohé druhy se prý vydaly slepou cestou a byly odsouzeny „uvolnit místo“ úspěšnějším.

Geologická období, jak je definují zastánci evoluční teorie, jsou (podle jejich víry) lemována katastrofami, při nichž se nejen dramaticky měnily životní podmínky na Zemi, ale při nichž docházelo k hromadnému vyhynutí obrovského počtu (desítky procent) soudobých živočišných či rostlinných druhů. Tak se snaží vysvětlit nejen, „Jak je možné, že se na Zemi ještě všichni vejdeme?“, či „Kde se berou zkameněliny např. dinosaurů?“, ale především všechno směřuje k základní otázce „Jak mohlo všechno ve vší své rozmanitosti a rovnováze vzniknout?“

Odpovědí evolucionistů je: kombinace času a vývojových procesů. Jenomže není vývoj jako vývoj. Jedna věc je „vývoj“ jedinců (různých variant) uvnitř druhu, ale něco jiného je vývoj různých biologických druhů ze společného prapředka. Ponecháme-li stranou spory a komplikace při stanovování přesné definice druhu a spokojíme-li se s tím, že druh tvoří navzájem geneticky podobní jedinci schopní produkovat plodné potomstvo, zjistíme, že hranice těchto druhů je nepřekročitelná. Přestože husy a kachny žijí na společném rybníku, přestože to jsou všechno vodní ptáci (a jistě by se našly desítky podobných rysů), jsou to dva různé druhy ptáků, které nelze křížit. Podobně jako husy a kachny nemohou mít společnou budoucnost, nemohou mít ani společnou minulost.

Evolucionisty předpokládaný prapředek, z něhož se ve dvou vývojových liniích začaly vyvíjet jedním směrem husy (ve všech svých variantách) a druhým směrem kachny (rovněž v rozmanitých podobách), je jen vysněnou teoretickou představou. Zjednodušeně řečeno: podle Bible Bůh stvořil živočichy i rostliny „podle svých druhů“, tj. každý samostatně, NE ze společného prazákladu. Druh (hebr. min) je v Bibli mnohem širší pojem než současný biologický termín (angl. species) a má velký potenciál k následné diferenciaci jedinců, proti tomu se Bible nestaví. Jedinci svého druhu se mohou vyvíjet a přizpůsobovat svému prostředí či změně životních podmínek dokonce mnohem rychleji, než by podle zákonů evoluce vůbec mělo být myslitelné. Tyto rychlé změny můžeme označit za variabilitu stvořených druhů (min) a s evolucí nemají nic společného.

Badatelé zaznamenávají případy, kdy se takové změny odehrávají během několika málo let či generací (evoluci by to mělo trvat deset tisíckrát až deset milionkrát pomaleji, aby to odpovídalo jejich závěrům). Např. rybičky známé jako „paví očka“ dokázaly během čtyř let změnit počet a velikost svých mláďat, aby se v nové lokalitě lépe vyhnuly novým predátorům. Kukačky zase „záludně“ přizpůsobily vzhled svých vajíček, aby zmátly hostitelské rodiny pěvců a tak zvýšily šanci na přežití svým mláďatům. Takových „neuvěřitelných“
a rychlých změn lze popsat celá řada.

Jak na taková pozorování reagovat? Můžeme je jednoduše odmítnout, protože přece neodpovídají našemu vědeckému schématu. Nebo si můžeme doplnit a upravit naši teorii a zkoumat dál. Zastánci stvoření se mohou znovu přesvědčit, že Bible platí a Bůh je ten, který se pečlivě stará. Za tak rychlými a komplikovanými proměnami nemůže stát jen nahodilost a evoluční vývoj. To je „technicky“ neproveditelné a naprosto mimo myslitelnou pravděpodobnost, navíc bychom byly svědky obrovského množství eúspěšných pokusů o „lepší řešení“, což nejsme ani dnes, ani v průběhu celé (fosilní) minulosti. Dokladem nám může být velké množství zkamenělých nálezů nejrůznějších živočichů a rostlin, kdy nalézáme „hotové a plně funkční“ jedince. Logicky bychom měli v nesrovnatelně větší míře nacházet i ty „nepodařené mezistupně“, ale ty se nám nedostávají. Evolucionisté to vysvětlují pomocí teorie skoku, kdy se z jedné vývojové úrovně náhle vytvoří nová, vyšší a dokonalejší forma (zase zcela komplexně „vychytaná a funkční“).

Zamyslíme-li se například nad vývojem mikroprocesoru počítače, vysledujeme podobné rysy jako při vývoji živočichů. U obou je na počátku vývoje něco „nižšího a na konci něco vyššího“. Zkušenosti se kopírují a při vývoji modelu poukazují na jistý trend. Jenomže za technologií musíme hledat tvůrce, inteligentní mysl inženýrů, kteří se z chyb učí z tisíců omylů (podobně jako Edison při práci na žárovce) zjišťují, kudy cesta
nevede. Evoluce nemá Tvůrce, ani mysl, ani doložitelné „tisíce omylů“... Holt, něco tu nehraje.

Z pohledu Bible není potřeba dlouhých milionů let, ani vývoj nad rámec druhů. Bůh stvořil vše napoprvé (proto nejsou k dispozici nálezy mezičlánků)a s pestrou škálou možností k přizpůsobení se v rámci druhu. Proto můžeme pěstovat velké sladké jahody, které se s planými divokými jen těžko poměřují. Proto se
z původního páru psů (či spíše vlků), které biblický Noe zachránil v arše, mohou diferencovat nejrozmanitější druhy současných ras psů. Proto mohl Darwin na Galapágách objevit a studovat celou řadu druhů pěnkav, které se přizpůsobovaly svému prostředí tak výrazně, až se mu zdálo, že je možné tento princip (variabilitu) chápat jako evoluci a mylně interpretovat jako důkaz vývoje všeho živého – od molekuly k člověku.

Vývoj v rámci druhu sice přináší viditelné i funkční změny, ale nedává vzniknout nové genetické informaci. To je velmi důležité. Bůh „dal každému do vínku“ všechnu potřebnou genetickou výbavu k životu a mnoho nad to do rezervy (genotyp), což se ukázalo jako velice praktické. Co všechno se z výbavy v součinnosti s prostředím projevilo (fenotyp) už určuje aktuální potřeba.

Podobně to je i s poznáním Boha osobně – máme k dispozici všechny potřebné informace, ale jen na nás záleží, zdali jich využijeme k vlastnímu přežití.

PřílohaVelikost
stvoreni_a_evoluce_16.pdf4.25 MB
Průměr: 3 (6 votes)

"protikreacionisticky" zakon v UK

v UK schvalen zakon, podle nehoz skoly (konkretne tzv. free schools) vyucujici kreacionismus nebo ID mohou nyni prijit o dotace:

http://www.guardian.co.uk/education/2012/jan/15/free-schools-creationism...

Marek

Osobní zkušenost musí být ve skutečném životě primární.

Skvele - pak urcite chapes, proc rikam o evolucni biologii to co o ni rikam. Wink

Obrázek uživatele Šriber

Nosotonda

Pokud jsi čelovjék, měl bys cítit lásku.

Měl bych.

I smutek po lásce je stále ještě láska.

Já necítím ani smutek.

Tvé humorné obrázky jsou bohužel bez intence, moudrosti a tím postrádají i lásku.

Za to vtipy od howto překypují genialitou... Ty obrázky jsou hlavně pravdivé. Smile

A kdybys měl pocit, že nemáš úctu, předpokládám, že většina diskutujících oceňuje tvou touhu po poznání a to, že jsi "host" na tomto světě, zrovna jako my. A z úcty je jen krůček k tomu, že tě máme rádi a howto!

To je sice vážně pěkné, ale já s ničím takovým problém nemám. Já jen prostě necítím lásku tak jako slepý nevidí a hluchý neslyší... Když v mozku příslušné části nefungují, tak se můžu snažit sebevíc, ale stejně to neucítím.

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Nosotonda

Sriber

"Because from respect love is born" Před čtyřiceti léty jsem četl první knihu in English. Bylo to o Alfonozovi Muchovi. Pamatuji si výše uvedený citát.
Člověk potřebuje kontakt, možnost poznávat, lásku dávat i přijímat. Pokud jsi čelovjék, měl bys cítit lásku. I smutek po lásce je stále ještě láska. "Bez ní život šťastný není..."
Ale nemusí se vždy jednat o lásku muže a ženy. Je mnoho "single men and women". Myslíš, že žijí bez lásky?
Tvé humorné obrázky jsou bohužel bez intence, moudrosti a tím postrádají i lásku. Věnuj se něčemu pořádnému a věz, že kdyby tě nikdo neměl rád, miluje tě náš nebeský otec.
A kdybys měl pocit, že nemáš úctu, předpokládám, že většina diskutujících oceňuje tvou touhu po poznání a to, že jsi "host" na tomto světě, zrovna jako my. A z úcty je jen krůček k tomu, že tě máme rádi a howto!

Nosotonda
................................................................................................................ Lepší jest muž trpělivý než silný; a kdo panuje nad myslí svou, lepší jest než ten, kterýž dobývá města /Kniha Přísloví/

Obrázek uživatele Šriber

PP

Jsi šťastný, že v Boha nemusíš věřit, ale chceš být "pozichrovaný", kdyby přece jenom náhodou byl.
Tak sonduješ, jak je to s tím peklem atd.

Vůbec ne, jen chci ukázat v jak zvrácenou fantasmagorii věříte.

To se prostě musíš rozhodnout, za jakou stranu chceš "kopat".

Já jsem rozhodnut - křesťanství ne. V Boha nevěřím, příběhům v Bibli nevěřím, v posmrtný život nevěřím, vaše pravidla se mi nelíbí, vaše sebemrskačství se mi nelíbí, vaše představa vlastní výjimečnosti až nadřazenosti se mi nelíbí.

Opravdická hluboká láska se nedá vynutit násilím.

To ani hrozbou - pardon - varováním...

Každý se do Boha musí zamilovat svobodně a dobrovolně. I do manželství se musí vstupovat dobrovolně a odpovědět na dotaz oddávajícího - ano.

Teď a tady to platí, přičemž je to zásluha např. těch zlých sekularistů. Když byla u kormidla církev, tak si o tom lidi mohli nechat zdát...

Pokud někdo chápe Boha jako despotu, tak má na mysli ve skutečnosti Satana.

Satan se chová mnohem víc jako anarchista, než despota. Já moc dobře vím koho mám na mysli - vaši předtavu Boha...

A k tomu použil to nejhroznější násilí.

Co násilného Satan provedl, aby dosáhl svého cíle ?

Takže ti přeji do Nového roku co nejvíce chápající lásky.

Děkuji, ale já necítím lásku.

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Nosotonda

KTE

V dnešním světě je třeba si vážit těch, kteří jsou tolerantní vůči víře. Osobně jsem otázku Boží existence polovinu svého života odmítal. Ale potom jsem byl postaven do situace, kdy jsem cítil povinnost vysvětlit studentkám zahradnictví jejich zaostalou víru. Argumentoval jsem proti Bohu "žehnáním zbraní", upalováním čarodějnic, tím, že přírodní věda se obejde bez Boha. Přeji Tobě a ostatním, aby je Bůh přivedl do situace, kdy budou mít potřebu problematiku Boží existence řešit.
Dovoluji si přát, abys odpovědně odpovědně řešil problematiku Boží existence. Ne však z hlediska přírodních věd, které skutečně Boha nezměří, nezváží, nepodrobí testu a pod. Pro život je poznání Boží existence zásadní.

Nosotonda
................................................................................................................ Lepší jest muž trpělivý než silný; a kdo panuje nad myslí svou, lepší jest než ten, kterýž dobývá města /Kniha Přísloví/

Sriber

Ty mě opravdu bavíš.
Jsi šťastný, že v Boha nemusíš věřit, ale chceš být "pozichrovaný", kdyby přece jenom náhodou byl.
Tak sonduješ, jak je to s tím peklem atd.
To se prostě musíš rozhodnout, za jakou stranu chceš "kopat". Pokud by ses rozhodl pracovat v nějakém špičkovém vědeckém zařízení, ale odmítl bys studovat vysokou školu, protože by ti to připadalo diskriminační, tak by tě nezaměstnali. A bylo by to spravedlivé. Nechceš - nebudeš mít.
Opravdická hluboká láska se nedá vynutit násilím. Proto nás Bůh k této Lásce nemůže nutit. Každý se do Boha musí zamilovat svobodně a dobrovolně. I do manželství se musí vstupovat dobrovolně a odpovědět na dotaz oddávajícího - ano.
Pokud někdo chápe Boha jako despotu, tak má na mysli ve skutečnosti Satana. Ten byl původně jedním z nejkrásnějších andělů v nebi. Ale bylo mu to málo. On chtěl být bohem. A k tomu použil to nejhroznější násilí. On se vydává za boha a mnoho lidí si myslí, že on je ten skutečný Bůh. Proto tolik nepochopení v této oblasti.
Každý se musí rozhodnout buď pro dobro nebo pro zlo a hlavně podle toho každý den žít. Nestačí to jenom deklarovat. Člověk musí s Bohem každodenně žít, protože jenom to ho dokáže naplnit láskou a soucitem. Všechno ostatní je druhotné.
Takže ti přeji do Nového roku co nejvíce chápající lásky.

Obrázek uživatele Šriber

PP

Bůh nemůže zasahovat do naší svobodné vůle. To je jeho svobodné rozhodnutí.

Může, jen nechce.

Můžeme žít s ním a pro něho nebo bez něho a proti němu.

"Kdo nejde s námi, jde proti nám". Něco mi to přípomíná, nebylo to tu už náhodou ?

To, že v Boha nevěříš je také tvoje svobodné rozhodnutí. Nebo tě snad k víře v Boha někdo násilím nutí?

Vzhledem k tomu, že jsem měl štěstí a narodil se v Evropě v 21. století, mě k tomu naštěstí nikdo nenutí. Ovšem jsou tací, kteří moji volbu odsuzují, považují mě za kvůli ní za devianty a "varují" před peklem...

Tvoje chápání všemohoucnosti je značně naivní.

Jaképak chápání ? Všemoucí = může (je schopen udělat) cokoliv.

Jakoby všemohoucí soudce osvobodil brutálního vraha, protože je všemohoucí. Ale nebyl by spravedlivý. A to Bůh je.

Máš pravdu, nebyl by spravedlivý. A to Bůh taky není. Co je spravedlivého na tom poslat všechny, kteří se svobodně rozhodli ho nevyznávat, do pekla ? To není spravedlivé, tak se chová narcistický sadistický diktáror...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Nosotonda

Ale já nechci existenci boha dokazovat ani vyvracet, protože to není objektivně možné. Proto věta "bůh existuje" má stejnou informační hodnotu jako "bůh neexistuje". V obou případech výrok vypovídá jen o subjektivním názoru svého autora, nikoli o existenci skutečného boha.

Satan je vlastně

přesnou podobou nás lidí.Všechny naše zlé lidské vlastnosti jsou v abnormálu soustředěny v něm:pýcha,pomluva,závist atd,atd.Vše jen zmnohonásobeno a Bůh je také i podobou nás-všechny dobré vlastnosti.Dále Adam s Evo byli dospělí lidé,zcela vyvinuti-nelze srovnávat s malým dítětem.Jinak Bible je samozřejmě sepsána lidmi ,kteří ji psali pod vlivem Ducha svatého.

Host

Customize This