Výstava Genesis a přednášky mgr. Libora Votočka, Božího muže

Mgr. Libor Votoček, statečný a velmi pracovitý Boží muž, cestuje s historicko-vědeckou výstavou o původu a historii vesmíru, života a člověka po celé České a Slovenské republice a v různých městech přednáší vědecky fundované, přesto i pro naprosté laiky dobře pochopitelné přednášky porovnávající různé modely vzniku světa a jejich obhajitelnost v rámci současných vědeckých a historických poznatků.

Přednášky Mgr. Votočka odhalují kromě mnoha veřejně zamlčovaných vědeckých a historických poznatků také skryté - často nevyslovené - předpoklady evolučního i stvořitelského modelu. Na mnoha názorných příkladech jsou odhalovány principiální slabiny a nevědecké předpoklady i závěry evolučního modelu ve srovnání s biblickým židovsko-křesťanským modelem vzniku světa.

Ačkoliv se může mnohým zdát, že výstava má silný náboženský a dogmatický rozměr … tak její hlavní význam spočívá v představení skutečného vědeckého, kritického myšlení - v otevřeném prezentování skrytých předpokladů různých vědeckých i náboženských představ o vzniku a (ne)fungování světa - a ve vyvození konkrétních důsledků do života jednotlivce i celé společnosti.

Přijďte na výstavu GENESIS ve vlastním zájmu a zjistěte už konečně, co se učí (čemu se učí věřit) vaše děti ve školách … co je jim prezentováno (o jejich původu, hodnotě a smyslu) v oficiálních médiích … v učebnicích a v encyklopediích. Odhalte vůbec největší spor a podvod všech dob … který se odehrává před zraky široké veřejnosti “za zavřenými dveřmi”, do kterých se většina lidí neodváží sama nikdy vstoupit! Nedovolte, aby ty nejzávažnější otázky lidské existence zůstaly pro Vás nezodpovězené nebo ještě hůře odbyté povrchní a vědecky neudržitelnou vírou v něco, co se podle všeho nikdy nestalo … ani stát nemůže.

Pro aktuální informace o výstavě a místě konání sledujte tyto odkazy:

www.facebook.com/genesisexpo
www.genesisexpo.cz
www.genesisexpo.sk

V současné době (od 19. 10. do 23. 10.) výstava probíhá v plném rozsahu v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v centru Michaloviec a zároveň ve zkráceném rozsahu v Hanušovicích (od 19. 10. do 29. 10.) na severní Moravě.

Od 26. 10. do 30. 10. 2015 bude výstava probíhat v plném rozsahu v Lučenci (Dom Matice Slovenskej, Rázusova 33), dále

od 2. 11. do 12. 11. 2015 včetně bude výstava probíhat v plném rozsahu v Obchodním Centru SAFIR, v ulici Garbiarska, v centru Liptovského Mikuláše.

Od 22. 11. do 27. 11. bude výstava probíhat v plném rozsahu v Kulturním domě v Litoměřicích a následně

od 30. 11. do 10. 12. 2015 bude poslední letošní výstava v plném rozsahu v Kulturním domě v centru Českých Budějovic (adresa bude ještě upřesněna).

Průměr: 3.5 (2 votes)

Re: Výstava Genesis a přednášky mgr. Libora Votočka, Božího muže

Dnes jsem byl na přednášce pana magistra Votočka V Písku. Moc jsem toho nepochopil. Na mé myšlení moc složité.

Host

Zdravím Hosta - modlím se za Vás stále a děkuji za Vás a jak asi víte, občas používám Váš výrok: Evoluční teorie nepotřebuje ke své existenci vůbec nic, jen partu tlučhubů s fantazií Barona Prášila. Díky za autorská práva. PK

Re: Výstava Genesis a přednášky mgr. Libora Votočka, Božího muže

Tisíceré díky a nechť Pán žehná osvětové činnosti pana Libora Votočka,pana Pavla Kábrta a mnoha dalších,kteří neustále brání hodnoty pravdy a křesťanství ve stále více prolhaném světě.

Host

Ondra

Viz obecná diskuze, i když téma výchovy dětí by se sem celkem "vešlo", Libor Votoček ve svých přednáškách o tom též mluví, jakožto o morálce ve školách atd. PK

koroslav

Kéž by často nemuseli učitelé suplovat za rodiče, kteří své děti nevychovávají! Výchova v rodině je dnes na velmi špatné úrovni (až na výjimky).
Jiný fakt: už jen vzděláváním vychováváme, tím silněji učitel ve škole. Přitom nemusí vůbec "mentorovat" (a ani to není žádoucí), spíše působit příkladem: postojem, vážností, opravdovostí, tolerancí i zásadovostí, atd. Negativně působí např. nemanželské sexuální vztahy v učitelském sboru.
V tzv. rámcovém výchovném plánu školy je výchova k rodičovství obsažena, avšak je dost přehlušována tzv. sexuální výchovou (která je tam také).
Navíc existují výchovné předměty: Hudební výchova, Výtvarná výchova, aj.

Obrázek uživatele Ondra

Václav Dostál/Koroslav

Re: Pavel Kábrt

Tady bych se Pavla zastal. Ve škole opravdu nikdo nikoho nenaučí, jak vychovávat děti.
Narozdíl od něj si myslím, že to ani není úkolem školy. Škola má vzdělávat, vychovávat mají rodiče.
Ve škole vám sice řeknou, jak lsd ovlivňuje psychiku a které drogy jsou návykové a jak vzniká závislost. Ale už vám neukáže lidi z vašeho okolí, které závislosti zničily.
Škola naučí, jak funguje reprodukční soustava, ale neřekne, jak si vybrat partnera pro život.
Ve škole se učí vědecké teorie, vštěpování hodnot je úkolem rodiny.

Nejhorší den pro vědu bude, až se nebude na co ptát.

Re: Výstava Genesis a přednášky mgr. Libora Votočka, Božího muže

Je jednodušší se zeptat na fóru, než jet X kilometrů do Litoměřic.

Nejhorší den pro vědu bude, až se nebude na co ptát.

Obrázek uživatele Ondra

Pavel Kábrt

Situace ve školách je jasná, tedy v těch materialistických: vychovat kolečka průmyslu. Holka vyjde, zná vzorec kyseliny sírové, ale má hlavu plnou lží o životě, neví nic o své úloze ženy, možná už umí dobře souložit, ale jak vychovávat děti neví - úžasná budoucnost se vzorcem kyseliny sírové v hlavě a potratovou pilulkou v kapse v patnácti letech. Toť moudrost materialistů, jak připravovat budoucí generace.

Pavle, myslím, že je to zobecněné.

Obrázek uživatele Ondra

Re: Výstava Genesis a přednášky mgr. Libora Votočka, Božího muže

Je po tzv přednášce i diskuze, nebo je strach z názorových oponentů?

Na Votočkovi jsem jednou byl a diskuze možná byla. Stejně jako jsem byl několikrát na přednášce pana Kábrta - diskuze byly možné.

Nejjednodušší je tam jít a zjistit to.

Customize This