Výsledky průzkumu: ve veřejných školách je evoluční přesvědčení stále slabé, přestože u soudu v Doveru evoluční teorie vyhrála

Christine Daová

Článek publikován 7. března 2011 na stránkách časopisu ICR

(Z http://www.icr.org/article/5987/ přeložil M. T. – 3/2011)

Sociologové z Pennsylvanské státní univerzity zveřejnili nedávno v časopisu Science zprávu nazvanou „Kreacionismus poražen u soudu, ale ne ve školních třídách“.

Zmínili se v ní o procesu Kitzmiller v. Dover z roku 2005, kdy federální soud rozhodl, že inteligentní plán „není vědeckým názorem…nýbrž spíše snahou hlásat náboženství prostřednictvím veřejných škol, což porušuje ustanovení ústavy USA o oddělení církve od státu“ (1).

(Pozn.: O procesu Kitzmiller versus Dover je na těchto stránkách zde: http://kreacionismus.cz/content/ncse-soudce-jones-evolucionisticke-blafy...)

„Mnozí vědci tohle rozhodnutí přivítali…Myslíme si, že tahle radost byla předčasná a vítězství je ještě hodně neúplné“, napsali dále (1).

Zmínění sociologové vymysleli a od března do května 2007 provedli průzkum – který nazvali „Národní anketa mezi středoškolskými učiteli biologie“, přestože neměli podporu federální vlády – mezi 926 americkými středoškolskými učiteli biologie. Zjistili přitom, že pouze zhruba 28 procent dotazovaných učitelů schvalovalo výuku evoluční biologie na školách, zatímco 13 procent bylo pro kreacionizmus.

„Data svědčí o stále trvající nechuti učitelů učit otevřeně evoluční biologii“, konstatovali autoři průzkumu. „Z dat dále vyplývá, že existuje opakující se neznalost neustále posilovaná místním sentimentem posilujícím antievoluční postoje“ (1).

Ve svém resumé pak citovali odpověď jednoho učitele z Minnesoty: „Neučím ve svých hodinách biologie evoluční teorii ani neučím teorii velkého třesku v hodinách věd o Zemi…Nemůžeme plýtvat časem na něco, co je mírně řečeno jen slabou vědou“ (1).

Šedesát procent tázaných učitelů zastávalo názor, že by se neměla učit ani evoluce ani stvoření. „Naše data svědčí o tom, že se tihle učitelé z pochopitelných důvodů chtějí vyhnout sporným tématům. Často neprodělali řádné vyškolení v evoluční teorii, z čehož plyne nedostatek sebedůvěry, zda ji budou s to obhájit“ (1).

Autoři studie také uvedli:

Značný počet učitelů předkládá studentům přírodovědnou látku ze všech pohledů – ať už vědeckých či nikoli. Studenti by si pak měli udělat vlastní názor, vysvětloval jeden učitel z Pennsylvanie, názor „založený na vlastní víře a bádání. Nikoli na tom, co říká učebnice či učitel“. Mnozí z těchto učitelů důvěřují asi hodně schopnosti svých studentů učit se cestou přímé osobní zkušenosti. Ale má 15letý student opravdu dost informací k tomu, aby byl s to objektivně zhodnotit a eventuálně zavrhnout tisíce vědeckých článků od renomovaných autorů? Tenhle přístup jim totiž vlastně říká, že o uznávaných teoriích jako je původ ze společného předka lze diskutovat a zpochybňovat je jako diskutujeme o věcech, kde rozhoduje ryze osobní názor (1).

Jinými slovy, nezastávají-li studenti v otázkách týkajících se vědy tytéž názory jako tito vědci, pak prostě nemají „dostatek informací“, aby si mohli udělat vlastní závěry z vědeckých poznatků a vyrůst v rozumně uvažující dospělé lidi.

„Problém“ však ve skutečnosti s největší pravděpodobností není v tom, že by studenti i jejich učitelé potřebovali větší osvětu v otázkách evoluce, jelikož z výsledků tohohle průzkumu vyplývá, že evolucionisticky orientovaných učitelů biologie je víc než dvakrát tolik než učitelů orientovaných kreacionisticky. Výsledky nedávné ankety mezi americkými studenty provedené ministerstvem školství rovněž potvrdily, že na evoluci se ve výuce klade značný důraz (2).

Zdá se však, že navzdory snaze zlomit lidskou vůli tak, že se věci ženou až k soudu, nemohou zastánci snahy, aby jen a pouze evoluční teorie byla obsahem školní výuky, nijak úspěšně překonat fakt, že je evoluční teorie neschopná vysvětlit holá vědecká data (3). A jak konstatoval zmíněný učitel z Minnesoty, výukou „slabé vědy“ plýtváme časem i prostředky.

Odkazy:

1. Berkman, M. B. and E. Plutzer. 2011. Defeating Creationism in the Courtroom, But Not in the Classroom. Science. 331 (6016): 404-405.
2. Dao, C. Test Scores Suggest American Students Struggle to Think Critically in Science. ICR News. Posted on icr.org March 2, 2011, accessed March 2, 2011.
3. The Institute for Creation Research's website contains many articles on the life sciences that analyze how a plethora of scientific discoveries refute the theory of evolution. See Evidence for Creation: The Life Sciences.

PřílohaVelikost
Výsledky průzkumu - ve veřejných školách je evoluční přesvědčení stále slabé.jpg31.13 KB
Průměr: 4.5 (2 votes)
Obrázek uživatele howto

K dobrému přidává člověk často zlé

S tím bylinkářstvím to bylo myšleno tak, že léčivé bylinky stvořil Bůh dobré a pokud by je člověk užíval ve víře a poslušnosti Bohu, nebyl by důvod ke skepsi vůči tomuto druhu léčby.

Jenomže člověku to nestačilo a přidal si k bylinkám zaříkávání, pohanské nauky, pověrčivost, apod. Také lektvary lásky a další zajímavosti bab čarodějnic přispěli k tomu, že ty jejich praktiky i s bylinkama nakonec církev zakázala.

Původně však ani Ježíš neměl nic proti, když ho mazali olejem, tak jen na vysvětlenou.

Písmo a celá historie

Písmo a celá historie Izraelského lidu. Proklatě málo.

Připadáš mi KTE jak když odpovídají missky

Co byste chtěla zajistit? No já bych chtěla zajistit světový mír.Záslužné,ale v současnosti neproveditelné.Války skutečně vznikají pro prachy ,suroviny a přírodní zdroje.Jinak opět se mýlíš KTE já nevýdávám za pravdu ,že jediný pravý Bůh je Hospodin.To,že to tak je nejen jasně dotvrzuje Písmo,ale celá historie Izraelského lidu .Takže ještě jednodušeji.Hospodin-jediný pravý Bůh,jehož součástí je Ježíš Kristus není jen pravda ,ale zároveň fakt.

Evě

ano, může se to stát, někdy opravdu není snadné stanovit smrt když nejsou přítomny tzv. jisté známky smrti.
nebo to lékař odflákl.
nebo nastalo druhé zmrtvýchvstání v historii lidstva.

naštěstí se tyto události stávají maximálně jednou za deset let...

?

otazka pro HOWTO

mi to nejak vypadlo Wink

otazka pro

Bohužel bylinkářství a další dobré věci dokáže člověk svojí hříšností zneužít k šíření zcestných nauk

Co se tim mysli?

Pieter

No to je nádherné, jak se tu schází samí přátelé....ta opačná strana...hmmm....sever-jih-východ-západ...???

ad - to je čistá Hlava XXII.

Nevím, jestli mě to má těšit, či mám zpozornět...??????
Smile

PS - přeji i Vám krásný den, patříte mezi "moje" nejmilejší ateisty.... Smile

Ideologický příspěvek k dobrému ránu - pro howto

Prašlá zíma, nastálo léto, spasíbo pártii za éto.

Tuhle roztomilou básničku mám od svých ukrajinských kolegů. V době Sovětského svazu se za dobré ráno (konec zimy a léto a vůbec za všechno) děkovalo komunistické straně. Nevidím žádný zásadní pokrok, když dnes za totéž děkujeme Hospodinu (nikoli však Aštarovi, Višnuovi, Kálí, Alláhovi).

Ondro,

v přečtení Bible to není...na tohle zapomeň...Ty jsi zřejmě prožil něco, co Tě přesvědčilo o pravdivosti Tvého smýšlení a deptá Tě, když Ti to někdo nevěří. Bojuješ za to ale způsobem, který Tě stáčí úplně jinam. Možná se /můžu se mýlit/ stýkáš s lidmi, se kterými se vzájemně utvrzujete v podobném bojovném postoji, nevím, jestli taky např. křesťanský rap navozuje klid a mír v duši...nedávno jsi psal, že máš nějaké problémy,může toho být víc a projektuješ to do DEATH, je pro Tebe takovým emocionálním "čističem". Jeden z vás to bude muset utnout, jestli Ti to tak vadí, tak prostě nereaguj, to je na int. diskusi jediná možnost.
Nejsi sám, kdo je "v tom sám"...v konečné fázi totiž každý zůstáváme sám, jen sám se sebou a ...?....

/PS - Telesto Ti krásně píše,takovým lidem naslouchej.../

Customize This