Výsledky průzkumu: ve veřejných školách je evoluční přesvědčení stále slabé, přestože u soudu v Doveru evoluční teorie vyhrála

Christine Daová

Článek publikován 7. března 2011 na stránkách časopisu ICR

(Z http://www.icr.org/article/5987/ přeložil M. T. – 3/2011)

Sociologové z Pennsylvanské státní univerzity zveřejnili nedávno v časopisu Science zprávu nazvanou „Kreacionismus poražen u soudu, ale ne ve školních třídách“.

Zmínili se v ní o procesu Kitzmiller v. Dover z roku 2005, kdy federální soud rozhodl, že inteligentní plán „není vědeckým názorem…nýbrž spíše snahou hlásat náboženství prostřednictvím veřejných škol, což porušuje ustanovení ústavy USA o oddělení církve od státu“ (1).

(Pozn.: O procesu Kitzmiller versus Dover je na těchto stránkách zde: http://kreacionismus.cz/content/ncse-soudce-jones-evolucionisticke-blafy...)

„Mnozí vědci tohle rozhodnutí přivítali…Myslíme si, že tahle radost byla předčasná a vítězství je ještě hodně neúplné“, napsali dále (1).

Zmínění sociologové vymysleli a od března do května 2007 provedli průzkum – který nazvali „Národní anketa mezi středoškolskými učiteli biologie“, přestože neměli podporu federální vlády – mezi 926 americkými středoškolskými učiteli biologie. Zjistili přitom, že pouze zhruba 28 procent dotazovaných učitelů schvalovalo výuku evoluční biologie na školách, zatímco 13 procent bylo pro kreacionizmus.

„Data svědčí o stále trvající nechuti učitelů učit otevřeně evoluční biologii“, konstatovali autoři průzkumu. „Z dat dále vyplývá, že existuje opakující se neznalost neustále posilovaná místním sentimentem posilujícím antievoluční postoje“ (1).

Ve svém resumé pak citovali odpověď jednoho učitele z Minnesoty: „Neučím ve svých hodinách biologie evoluční teorii ani neučím teorii velkého třesku v hodinách věd o Zemi…Nemůžeme plýtvat časem na něco, co je mírně řečeno jen slabou vědou“ (1).

Šedesát procent tázaných učitelů zastávalo názor, že by se neměla učit ani evoluce ani stvoření. „Naše data svědčí o tom, že se tihle učitelé z pochopitelných důvodů chtějí vyhnout sporným tématům. Často neprodělali řádné vyškolení v evoluční teorii, z čehož plyne nedostatek sebedůvěry, zda ji budou s to obhájit“ (1).

Autoři studie také uvedli:

Značný počet učitelů předkládá studentům přírodovědnou látku ze všech pohledů – ať už vědeckých či nikoli. Studenti by si pak měli udělat vlastní názor, vysvětloval jeden učitel z Pennsylvanie, názor „založený na vlastní víře a bádání. Nikoli na tom, co říká učebnice či učitel“. Mnozí z těchto učitelů důvěřují asi hodně schopnosti svých studentů učit se cestou přímé osobní zkušenosti. Ale má 15letý student opravdu dost informací k tomu, aby byl s to objektivně zhodnotit a eventuálně zavrhnout tisíce vědeckých článků od renomovaných autorů? Tenhle přístup jim totiž vlastně říká, že o uznávaných teoriích jako je původ ze společného předka lze diskutovat a zpochybňovat je jako diskutujeme o věcech, kde rozhoduje ryze osobní názor (1).

Jinými slovy, nezastávají-li studenti v otázkách týkajících se vědy tytéž názory jako tito vědci, pak prostě nemají „dostatek informací“, aby si mohli udělat vlastní závěry z vědeckých poznatků a vyrůst v rozumně uvažující dospělé lidi.

„Problém“ však ve skutečnosti s největší pravděpodobností není v tom, že by studenti i jejich učitelé potřebovali větší osvětu v otázkách evoluce, jelikož z výsledků tohohle průzkumu vyplývá, že evolucionisticky orientovaných učitelů biologie je víc než dvakrát tolik než učitelů orientovaných kreacionisticky. Výsledky nedávné ankety mezi americkými studenty provedené ministerstvem školství rovněž potvrdily, že na evoluci se ve výuce klade značný důraz (2).

Zdá se však, že navzdory snaze zlomit lidskou vůli tak, že se věci ženou až k soudu, nemohou zastánci snahy, aby jen a pouze evoluční teorie byla obsahem školní výuky, nijak úspěšně překonat fakt, že je evoluční teorie neschopná vysvětlit holá vědecká data (3). A jak konstatoval zmíněný učitel z Minnesoty, výukou „slabé vědy“ plýtváme časem i prostředky.

Odkazy:

1. Berkman, M. B. and E. Plutzer. 2011. Defeating Creationism in the Courtroom, But Not in the Classroom. Science. 331 (6016): 404-405.
2. Dao, C. Test Scores Suggest American Students Struggle to Think Critically in Science. ICR News. Posted on icr.org March 2, 2011, accessed March 2, 2011.
3. The Institute for Creation Research's website contains many articles on the life sciences that analyze how a plethora of scientific discoveries refute the theory of evolution. See Evidence for Creation: The Life Sciences.

PřílohaVelikost
Výsledky průzkumu - ve veřejných školách je evoluční přesvědčení stále slabé.jpg31.13 KB
Průměr: 4.5 (2 votes)

pro Host

Přeji pěkný den,

Vaše: "Vytrhávání vět z kontextu-manipulace věřejným míněním na to jseš kápo Death." - Smrt je jen Smrt. To náboženští manipulátoři to jsou esa. Takové výmysly a přesto tomu miliardy lidí podléhají, stamiliony lidí to mají raději než své děti a miliony se kvůli tomu zabíjejí.

Vaše: "Za tu dobu víš ,že nacismus,komunismus a militantní ateismus hážu do jednoho pytle." - Ano, vím moc dobře, jak hrubě se mýlíte, ale tím, že jste nyní nově dodal k ateismu ten pojem "militantní", tak to je vývoj. Ještě nedávno byl pro Vás totiž zločinem ateismus jako takový.
Že byste konečně pochopil, že je nutné lidi rozlišovat podle skutků a ne podle škatulky? Pokud ano, tak Vám Smrt gratuluje, protože to by byl opravdu u Vás nevídaný posun.
Pokud však ne a Vy pojmem "militantní" myslíte stejně jen všechny ateisty, kteří si dovolují otevřít ústa a říkat pravdu, která se samozřejmě zcela obejde bez "boha", tak na tu mou gratulaci zapomeňte a ještě na sobě pracujte.

Vaše: "My spíše musíme ideologicky porazit tyto hnutí." - Pokud tím "MY" myslíte náboženství, tak to nemá co nabídnout. Dokud totiž nemůže být náboženství prosazováno silou a nemůže rozsévat hrůzu a děs, tak zachází na úbytě. Sice osloví pár těch, kteří "něco" hledají, ale jinak je na ústupu, neboť bez násilí, se takovéto myšlenky masově neprosazují.

To je ostatně jasně vidět na dřívějším stavu křesťanství, které vyvraždilo skoro všechny nevěřící (s významnou pomocí jiných náboženství) a tak nemělo ve svém regionu konkurenci a dnešním stavu, kdy se mu moc nedaří a pokud ano, tak jen tam, kde je to pořád povinné, byť třeba jen tradicionalisticky a to vše zvláště vyniká v porovnání s islámem, kterému se daří velmi, protože je to povinné všude (tradicionalisticky i násilně) a běda, když se tomu protivíte.

Vaše: "Lidé co odpadnou od Krista se stávají snadnou kořistí nacistických a komunistických hnutí." - A nejen jich, ale i islámu a jiných náboženských sekt. Žádný div, zvyk je totiž železná košile a tak - hurá - z jedné totality do druhé.

Vytrhávání vět z kontextu-manipulace věřejným míněním

na to jseš kápo Death.Za tu dobu víš ,že nacismus,komunismus a militantní ateismus hážu do jednoho pytle.Ne do tyto party bych si nikdy nesedl.Ale jedno si nepochopila smrtko.Omlouvá Tě že v umrlčí lebce mozku není .Svoboda je nedělitelná a proto i sebeblbší názor ,komunismus,nacismus či ateismus dokonce ani symboly těchto hnutí ještě nejsou trestným činem.Trestný čin nastává až tehdy když se nacista,komunista,začne ozbrojovat či dávat si hadr přes obličej zrovna tak jak anarchista.My spíše musíme ideologicky porazit tyto hnutí. Alexandr Solženicyn,řekl podstatnou věc.Jak mohl v Rusku zvítězit bolševismus?Zvítězil proto,že lid Ruska odpadl od Boha. A o tom to je.Lidé co odpadnou od Krista se stávají snadnou kořistí nacistických a komunistických hnutí.

pro Host

Přeji pěkný den,

Vaše: "I když stručně řečeno i na těchto vytrhlých větách,které si asi zapisuješ do deníčku nevidím nic zlého.Ano jsou to důrazné věty určené jak ateistům tak evolučním spolubratřím,aby se vzpamatovali než propásnou šanci." - je velmi poučné slyšet, že např. věta:
"Proto bylo správné jim jejich pozemský život vzít, protože jej používali v rozporu s Boží vůlí," - je některými lidmi bráno jako: "Na tom nevidím nic zlého".
Jste zářný příklad toho, jak někteří věřící uvažují a co by se stalo ateistům, kdyby Vaše náboženství opět získalo moc.

Vaše: "Jestli nějaký potrhlý anarchista,či krajní levičák tyto stránky zařadil do nějakýho spolku to nevím,ale pokud je to pravda,tak je pomalu v naší republice čas bubnovat na poplach ,protože by to značilo,že hydra totality opět zdvihá hlavu." - Bubnujte si na poplach jak chcete, ale postavíte se do řady jen s neonacisty a neokomunisty (soukmenovci ve spolku), kteří budou proti "hydře totality" bubnovat spolu s Vámi.
Vrána k vráně prostě sedá a tak to nebude nic moc překvapivého, když se takovéto totalitní ideologie spojí proti sekulárně demokratické společnosti.

Takže smrtko

co tu děláš.No mírně řečeno žvatláš.Neb vytrhávání vět z kontextu diskuse je skoro překrucování .I když stručně řečeno i na těchto vytrhlých větách,které si asi zapisuješ do deníčku nevidím nic zlého.Ano jsou to důrazné věty určené jak ateistům tak evolučním spolubratřím,aby se vzpamatovali než propásnou šanci.Jestli nějaký potrhlý anarchista,či krajní levičák tyto stránky zařadil do nějakýho spolku to nevím,ale pokud je to pravda,tak je pomalu v naší republice čas bubnovat na poplach ,protože by to značilo,že hydra totality opět zdvihá hlavu.

pro Ondra

Přeji pěkný den,

Vaše: "Jste ignorantskej skeptickej člověk, který má vygumovanej mozek protináboženskýma ideologiema, které jsou výplody chorých mozků. O životě víte houby. Věříte kreténské myšlence, že život nepotřeboval na začátku inteligenci, že život vzniknul bez stvořitele." - Myslím, že Vám už Telesto řekl velmi rozumný poznatek o tom, co je to diskuse. Jak také jinak - je to chytrý Telesto.
Jeho poznatek, že se měníte svým vyjadřováním k horšímu, jsem Vám sdělovala už asi před měsícem a tak by bylo dobré se nad tím zamyslet. Nicméně, Smrti je jasné, že když hledáte "správnou víru" tady, tak je něco špatně a pro Smrt je zcela evidentní, že se Vaše chování opravdu zhoršuje pod vlivem této víry v "boha". Jak nepřekvapující.

Vaše: "To, že Bůh obrací lidem životy k lepšímu je dokázané, tak jako 1+1=2." - Tak buď jste Vy 1+1=1 nebo Váš pojem "k lepšímu" pro Vás znamená to, co skutečný pojem "k lepšímu" rozhodně neznamená.

Vaše: "A to, že vycházím ze své zkušenosti, že mladí ateisté se chovají, tak jak se chovají, tak to je bez debat. Člověk - křesťan se nechovají jako násilník." - Vy jste opravdu naivní. Ve svém původním nenávistném komentáři jste ale neuváděl, že "ti mladí ateisté, které znáte" se chovají, tak jak se chovají, ale že to ateismus se takto projevuje.
To, že se tu někteří věřící v "boha" nikdy nenaučí rozlišovat mezi dobrým člověkem, a to ať už je věřící či nevěřící nebo zlým člověkem, a to ať už je věřící či nevěřící, není nijak překvapující, protože jejich interpretace víry v "boha" jim již zcela přeházela skutečné morální hodnoty na "hodnoty" jejich náboženstvím interpretované, které jsou ve své podstatě amorální a tak pomalu, ale jistě, tak jak se propadáte čím dál tím hlouběji do té Vaší "správné víry" se jim začínáte svým vyjadřováním podobat. Jak se říká - vrána k vráně sedá.

Vaše: "Kolik petard by Vám člověk musel narvat do hlavy a by se Vám potom v hlavě ROZSVÍTILO?" - A kolik byste asi tak myslel? Připomíná mi to otázku jistého mladíka na jiném webu, který se ptal: "Kolikrát ti budu muset uříznout hlavu, abys pochopila, že "bůh" existuje? (dost volný a sprostá slova vynechávající překlad)
Odpověď je přitom na obě otázky velmi jednoduchá: Stačí jedna/jednou, ale skutečnost i tak zůstane pořád stejná a tak se Smrti nerozsvítí a "bůh" nebude existovat stejně.

pro Host

Přeji pěkný den,

Vaše: "co jste pochytila ze zdejší diskuse je celkem fuk,když nic nepochytíte ze článků sem vkládaných." - Vždyť o tom jsme již spolu jednou mluvili a tak byste si mohl pamatovat, že právě bezbřehá absurdita a až trapná humornost zdejších článků (krom jiného) vlastně Smrt (v čase snížené aktivity jiných fanatických webů) na zdejší web přivedla. To, že se tu bohužel objevila i nesnášenlivost k odlišným, pak zase Smrt přimělo zůstat.

Vaše: "Ale pokud už diskutujete tak jsem byl zvědavý jak se vyjádříte do dvojsečnosti paragrafů a jejich zneužívání soudy ke kriminilizaci osob důvěrýhodných ,jen politicky nepohodlných.Toto vyjádření jsem očekával, neb nevím z jakých důvodů už podruhé v tomto roce jste odkazy na tyto paragrafy vložila." - Smrt netušila, že chcete odpověď. A jak jsem to také měla tušit? Vždyť z Vašeho:
"Ano Death, zajimavé peragrafy,kterými soudy spíše potlačují svobodu slova a svědomí už nejen u nás,ale v celé Evropě a už i v USA.Viz soudní proces s Wildersem a s protimuslimskou rakouskou aktiviskou ,či nucené odstoupení politika německého Sarazina.O nátlaku na běžné občany nemluvě.",
nijak nevyplývalo, že nějakou odpověď chcete. Prostě jste řekl "Ano Death" a něco jste konstatoval. Zkuste příště, až budete chtít po Smrti nějakou konkrétní odpověď, položit také nějakou otázku. Víte, to jsou takové ty věty, za které se dává otazník.

Vaše: "P.S.Vysvětlení bych očekával neb se sporem evluce-kreace nemá jurisdikce nic do činění." - Vy si opravdu myslíte, že tu je Smrt proto, aby rozsoudila spor mezi evolucí a kreací? Vy už jste zapomněl na nenávistné výroky některých zdejších věřících oproti "odlišným", a to i včetně těch svých? Proč si asi tak myslíte, že je kreacionismus.cz v monitoringu Smrti? Snad protože si tu povídá pár věřících v "boha" s pár jinými věřícími v "něco" jiného či nevěřícími o tom, jestli jsou fantazie věřících v "boha" pravdivé či ne? Ne, to v žádném případě! Je to proto, že se zde paragrafy, Smrtí uvedené a v ČR platné, porušují.

A tak pro ty, kdož si při lásce k J.K. tzv. "nepamatují" či pro jiné, kteří nezaregistrovali, uvedu jen namátkou:
- "Evoluční teorie je založena na bezmezné duševní tuposti (hlouposti) a zločinném myšlení. Evolucionista je pro mne duševní mrzák, odborně "mentalkripl"
- "Stále více zjišťuji, že ateistům to prostě nemyslí. Jsou to obyčejní hlupáci. Hlupáctví však není náhodné, je to trest Boží za špatné srdce, špatnou povahu, špatný charakter."
- "Proto bylo správné jim jejich pozemský život vzít, protože jej používali v rozporu s Boží vůlí,"
- "Když si přečtete příběh Oty Bengy, pochopíte, proč všechny evolucionisty považuji za bandu zločinců?"
- "evoluční parta podvádí a otravuje lidskou mysl už 150 let svými nesmysly. Bude to takhle zločinecká banda dělat ještě dlouho?"
- "Protože vím, že evolucionista nikdy neuzná omyl a není schopen přestat škodit, je třeba vzít biče a vypráskat evolucionisty ze škol a médií a vědeckých institucí. Ano, to je jediná cesta, jak se těch nenapravitelných lhářů zbavit. Jsem rád, že mi dobře rozumíte."
- "..a jak jste správně řekl, všechny ty vulgaritaské evoluční knížky spálit, to je samozřejmost."
- "Minimálně zločinnou ideologii (pozn.: ateismus) podporuješ Death. Ano tvé jednání je zločinné".
(Výroky kdo a kdy je "pronesl" lze doložit - jsou uložené)

Některé z těchto odporných výroků, jsou totiž ze stejného soudku, jako když si neonacisté "povídají" o Židech a velebí přitom svého mesiáše Hitlera.

Ne nadarmo, byly tyto stránky zařazeny do spolku s dalšími sektářskými, neofašistickými a neokomunistickými servery, které propagují netoleranci a násilí proti jiným skupinám obyvatel.

Smrt doufá, že Vám tedy takovéto, Vámi požadované vyjádření, stačí a že Vám plně osvětlilo to, co tu Smrt dělá.

Tedy krom toho, že tu Smrt poznává i slušné věřící, kteří i přes své značně diametrálně odlišné názory, jsou přesto schopni rozlišit zločin od "zločinu", zlo od "zla" a dobro od "dobra", a to se zcela jasným a rozumným přístupem, kterým neházejí všechny jinak odlišné do jednoho "odporného, zločineckého, mentálkriplovského pytle", zasluhujícího pouze trest, násilí či smrt, protože se protiví jejich "bohu".
Těmto naopak Smrt děkuje.

Vaše: "jak se vyjádříte do dvojsečnosti paragrafů a jejich zneužívání soudy ke kriminilizaci osob důvěrýhodných ,jen politicky nepohodlných." - Pokud se tak děje, tak je to velmi špatné a Smrti se to nelíbí.
Myslím, že pokud bychom spolu vedli diskusi o (bohužel) nefungujícím multikulturalismu a velmi vzrůstajícím nebezpečí fanatického islamismu ve světě, tak bychom možná, byť je to s podivem, našli nějaké shodné body.
Ale pamatujte - Smrt jde vždy jen po těch zlých - padni komu padni.

Smrt říká: Ti hodní a slušní ať si klidně věří čemu chtějí.

Eva

Myslel jsem to tak, ze rad piju vina ktera si nemuze dovolit kazdy, ale nemusi to byt jen kvuli cene. Ac samozrejme obvykle plati, ze cim vzacnejsi vino - tim vyssi cena, tak nektera vina se proste "verejnosti" stejne neprodavaji a tady tohle klasterni melo byt prave jedno z nich. Podle toho co jsem slysel, tak lahve nebyly ani nijak oznacene a rozhodne neslo o vino urcene k normalnimu prodeji.

Jinak ja osobne jsem se "hledal" ve svete vina pomerne dlouho, ale nakonec jsem krome sektu nejvic propadl "tezkym" a sladkym bilym vinum, jako napr. Chateau Romer du Hayot Sauternes Grand Cru. Ceska vina v podstate vubec nepiju (s vyjimkou slamoveho/ledoveho vina), cervena (at uz jakakoliv) jen velmi prilezitostne - netvrdim, ze jsou nejak spatna, ale co se vin (alkoholu obecne) tyce, tak patrim proste k tem konzumentum, kteri hledaji neco vic. Rikam si, ze kdyz uz jednou piju (predevsim u tvrdeho alkoholu, kdy s vlivem na zdravi je to trochu horsi nez zrovna u vina), tak at to alespon stoji za to - takze ne slivovice, ale tricetileta Metaxa, whisky od dvaceti let nahoru etc. Zijeme asi jen jednou. Smile

Death

co jste pochytila ze zdejší diskuse je celkem fuk,když nic nepochytíte ze článků sem vkládaných.Ale pokud už diskutujete tak jsem byl zvědavý jak se vyjádříte do dvojsečnosti paragrafů a jejich zneužívání soudy ke kriminilizaci osob důvěrýhodných ,jen politicky nepohodlných.Toto vyjádření jsem očekával,neb nevím z jakých důvodů už podruhé v tomto roce jste odkazy na tyto paragrafy vložila.P.S.Vysvětlení bych očekával neb se sporem evluce-kreace nemá jurisdikce nic do činění.

pro Anonym3

Přeji pěkný den,

Vaše: "Tímto přístupem totiž, svým a argumentům, byť by byly sebe zajímavější, na důvěryhodnosti příliš nepřidáváte." - No, pokud snad potřebujete pravdu ještě zabalit do hezkého obalu a ovázat mašlí, protože jinak se Vám to nezdá dost důvěryhodné, tak to Smrt nemůže sloužit.
Jsem jen stará a ošklivá Smrt a tak buďto, to pochopíte takové, jaké to je a nebo ne a pak zkuste nějaké pozlátko. To Vám zajisté nabídne kde, kdo.

Co ta "psychiatrická diagnóza"? Našel/a jste něco? Smrt doufala, že se opět o něčem novém poučí. A Vaše diagnóza nikde.

Takže jsem tak akorát, ze zdejší diskuse, pochytila nové výrazivo stran alkoholu a drog. Jenže, to není Smrti moc co platné.

pro Death333

Tímto přístupem totiž, svým a argumentům, byť by byly sebe zajímavější, na důvěryhodnosti příliš nepřidáváte.
Škoda.

Customize This