Vybavení pro přežití

Jonathan C. O’Quinn, D.P.M., M.S.

Z https://creationresearch.org/index.php/creation-matters-newsletter/curre... (=jen pro předplatitele) přeložil M.T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz - 11/2015. Článek je z časopisu Creation Matters, Svazek 20, číslo 5, září/říjen 2015. Vydává Creation Research Society v USA, která patří ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, AiG, CMI aj./. Zabývá se výzkumem a rozšiřováním vědecké pravdy o Božím stvoření v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

„Chci, aby ateismus byl pravdou, a je mi velmi nepříjemným faktem, že někteří nejinteligentnější a dobře informovaní lidé, které znám, jsou nábožensky věřící. Nejde jen o to, že prostě nevěřím v Boha a tudíž přirozeně doufám, že žádný Bůh neexistuje! Já nechci, aby nějaký Bůh existoval; nechci vesmír, který by podle toho vypadal.“
(Thomas Nagel)

„Lidstvo se buď vrátí k Bohu, nebo se zničí.“
(Albert Einstein)

Základní myšlenkou biologické evoluce je, že náhodné genetické mutace po nesmírně dlouhá časová období vedly ke vzniku fyzických či jiných znaků, které poskytly organizmům nějakou výhodu při přežívání. V důsledku toho, že přežívající organizmy, ať už rostliny či zvířata, byly úspěšnější v rozmnožování, vyvinuly se nové druhy - a postupně vedl tento proces ke vzniku stále pestřejší škály živých organizmů.

Studium Darwinových spisů odhalí neměnný zákon, že ony nově vyvinuté znaky musely s sebou přinést výhodu při přežívání - jen tak mohly v populaci převážit.

Jedním ze zádrhelů evoluční teorie je problém "přechodných forem", totiž oněch organizmů, u kterých se jisté znaky ještě docela "nevyvinuly". Darwin zjistil, že ve fosilním záznamu zoufale chybějí přechodné formy, a zamýšlel se nad tím, proč nejsou "v hojném počtu pohřbeny v zemské kůře." (Darwin, 1861)

Takže zásadní námitkou proti Darwinově teorii je, že všechny biologické struktury (např. oko) musí řádně fungovat od počátku - jinak by ubohý tvor disponující jen zčásti "vyvinutým" tělem nebyl tím nejzdatnějším jedincem pro přežití. Vezměme si například zadní nohy larev skokanů, které skákáním unikají predátorům. V každé takové zadní noze je doslova ozubení, které umožňuje synchronizované skákání pomocí obou zadních nohou (jedna vůči druhé v intervalu 30 mikrosekund) přímým směrem, se změřeným zrychlením řádově 400 až 500krát větším, než je síla zemské přitažlivosti.

Pro tvory, jejichž přežití závisí na jejich schopnosti skákat neuvěřitelně rychle, je nelogické, aby mohli někdy zdatně skákat, a tak přežít, pokud by jejich nožní soukolí bylo neúplně "vyvinuto".

*****

[Viz též ´Živý ozubený převod´by mohl dohnat evolucionisty k šílenství]

Odkazy

Anonymous. (12 September 2013). Functioning ‘mechanical gears’ seen in nature for the first time. University of Cambridge, Research News. Retrieved October 13, 2015, from www.cam.ac.uk/research/news/functioning-mechanical-gears-seen-in-nature-...

Darwin, C. 1861. On the Origin of Species by Means of Natural Selection, Third Edition. London:
John Murray, p.190.
Nuwer, R. (31 December 2014). Picture of the Week: Plant-hopper Gears. Science Friday.com. Retrieved October 13, 2015, from www.sciencefriday.com/blogs/12/31/2014/picture-of-the-week-planthopper-g...

Photos courtesy of Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Interactive_gears_in_the_hind_le...
https://commons.wikimedia.org/wiki/Issus_coleoptratus#/media/File:Auchen...

PřílohaVelikost
00822-6.12.2015-vybaveni_pro_preziti.doc490 KB
Průměr: 5 (1 vote)
Štítky:

Telesto

Nejprve uvedu, že odpovídám až v pozdnějším večeru, což u mne znamená, že jsem unavený a že tedy odpověď může být tímto faktem poznamenána.
Myslíte, že pohyb toho jablka v prostoru je přímo řízen inteligentní bytostí? Tedy že nehmotná a neviditelná inteligence vezme jablko a dá ho na podlahu?
To si tedy nemyslím. Zákonitostí volného pádu popisují tento děj, ale ty zákonitosti samotné ("instrukce") určila ona "nehmotná a neviditelná inteligence" - stejně jako všechny ostatní zákony, jimž říkáme "přírodní".

Dále popisujete lidmi vyrobené zuby na ozubených kolech, ale tak nějak ignorujete rozdíly, které jsou mezi lidskými koly zuby u rodu Issus.
Popis zubů? - Jen jsem uvedl , že oba druhy zubů jsou popsány týmiž zákonitostmi, jimž můžeme říkat "přírodní". Např. rozteč zubů (tj. jejich vzdálenost na roztečné kružnici) je konstantní. I když se profil (tvar, průřez) zubu Issuse od profilu zubu vyrobeného segmentu liší.Nicméně adresu http://scienceintheclassroom.org/research-papers/gearing-jump/highschool jsem si uložil a rád se na to "podívám" podrobně. Jen bych rád nejprve prostudoval některé hypertextové odkazy, uvedené v textu článku (zejména originální článek oněch dvou badatelů, http://www.sciencemag.org/content/341/6151/1254)

O svém závěru jsem Vám napsal, že je předběžný a že se může změnit. Tzn. že moje kritická slova mohou být upravena. Tzn. že také po teď Vámi doporučeném článku. Se svým závěrem jsem Vás seznámil proto, že jsem jej připojil k překladu, který jsem poslal PK. Dále proto, abyste si rozšířil znalost o mém myšlení. Jak bude vypadat mé konečné zpracování "zadaných" článků, to dosud nevím. Takže Vaše napomenutí je předčasné.

Obrázek uživatele Telesto

Václavovi

Ano... už jsem vám chtěl napsat co myslíte tím:

Z tohoto důvodu jsem si – přibližně uprostřed článku – dovolil vsunout svou poznámku.

Tímto se to vysvětluje.

„Evoluční návrh = návrh evoluce“ vzniku ozubeného mechanismu u Issusů může sice být simulován pomocí počítače, ale to je návrh nějakého zdatného programátora, který navíc rozumí biologii. Vypovídá to ve prospěch inteligentního návrhu a ne proti němu!

Rád bych se vás zeptal na zdánlivě nesouvisející věc. A to simulace gravitace. Když při zemětřesení spadne jablko se stolu na zem. Myslíte, že pohyb toho jablka v prostoru je přímo řízen inteligentní bytostí? Tedy že nehmotná a neviditelná inteligence vezme jablko a dá ho na podlahu?

Ač se to může zdát absurdní, tak můžete prosím odpovědět?

Dále popisujete lidmi vyrobené zuby na ozubených kolech, ale tak nějak ignorujete rozdíly, které jsou mezi lidskými koly zuby u rodu Issus. Na následující stránce je obrázek detailu zubů. Můžete se na to pozorně podívat a vidět tam ty rozdíly?

http://scienceintheclassroom.org/research-papers/gearing-jump/highschool

PS: Prosím pokud komentujete některé konkrétní pasáže jakéhokoliv článku, tak prosím citujte. Jinak se v tom nedá vyznat. Na co přesně narážíte. Na řadu kritiky se mi ani nepodařilo najít konkrétní pasáž v článku...

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

Telesto

Doplňuji předchozí:
Jednak jsem možná neměl použít RE, jednak jsem asi měl také uvést, že překlad Vámi doporučeného článku - včetně svých poznámek - jsem poslal Pavlovi K.

Re: Václavovi

Psal jsem o tomto: http://www.smithsonianmag.com/ist/?next=/science-nature/this-insect-has-...
Z tohoto článku (doplněného pěknou videosmyčkou) jsem si udělal předběžné závěry, které chci upravit po prostudování odkazů v něm.
Nejprve však děkuji za
http://www.kiv.zcu.cz/studies/predmety/uir/gen_alg2/E_alg.htm
kde bohužel se mi nezobrazují obrázky, a za
http://www1.osu.cz/~volna/Evolucni_algoritmy_a_neuronove_site.pdf
což je hodně podrobná práce a také hodně odborná.
Na základě těchto dvou textů mohu upravit své předběžné závěry a to možná podstatně.
Chci ovšem být poctivý a tak Vám své předběžné závěry předkládám:

Tedy, to jsou termíny: „vědecký reportér“ a „digitální (číslicový) reportér“! (Tak je titulován autor)
Podle použitých „vědeckých“ termínů v článku můžeme poznat, že autor nerozumí ani ozubení ani možná biologii. Já biologii nerozumím, takže nemohu hodnotit jeho „výklad“ či „reportáž“ po této stránce. Vystudoval jsem však Střední průmyslovou školu strojnickou a ozubení, ozubeným kolům či soukolím tudíž rozumím. Jinak bych tam propadl! A na předmět Mechanika, v jejímž rámci jsme ozubení probírali, jsme měli velmi přísného inženýra! Z tohoto důvodu jsem si – přibližně uprostřed článku – dovolil vsunout svou poznámku.
V článku je ovšem několik odkazů, zejména na původní článek objevitelů. Postrádal jsem odkaz na jiný článek, který by popisoval „výčnělky“ u dospělého Issuse. V článku je pouze podiv, že mechanismy dospívajícího a dospělce jsou rozdílné. O termínu „výčnělky“ bych rád věděl, co tím autor článku míní.
Ačkoli autor píše o „přírodním návrhu“, vzápětí uvádí, že o žádný návrh nejde. To je rozpor. Tak existuje ozubený mechanismus nebo mechanismus „s výčnělky“ u daného tvorečka díky návrhu přírody nebo díky vývoji = evoluci? Co však je „přírodní“ (nebo „přirozený“ či „naturální“) návrh (design)? Někdo by mohl tvrdit, že jde o návrh samovolné evoluce. Má ovšem toto tvrzení smysl? Znamená tvrzení „dané zařízení se vyvinulo“, že se vyvíjelo bez nějakého návrhu? Pak ovšem neexistuje „přírodní“ návrh! Jak to tedy vlastně je?
„Evoluční návrh = návrh evoluce“ vzniku ozubeného mechanismu u Issusů může sice být simulován pomocí počítače, ale to je návrh nějakého zdatného programátora, který navíc rozumí biologii. Vypovídá to ve prospěch inteligentního návrhu a ne proti němu!
Konstrukční zásady, platné pro vyráběné ozubení (ozubená kola, ozubené segmenty) jsou platné i pro ozubení u daného hmyzu. Tyto zásady jsou „přírodními zákony“, jež popisují každé ozubení. Vyráběné ozubené segmenty a segmenty u hmyzu Issus nejen lze srovnávat, ale je to dokonce nutné! Tedy po stránce konstrukční (tj. z hlediska přírodních zákonů).

Ta moje poznámka (vsunutá do mnou uloženého překladu článku do mého archivu) zní takto:
To, že autor článku musí odkazovat na metrické jednotky, když se v anglicky mluvících zemích stále běžně používají jejich jednotky (zejména u laiků), je pochopitelné. Já jsem zase musel převést míle na km. Je však zřejmé, že autor není technik (strojař) a že o umělých ozubených kolech mnoho neví. Jinak by nepopisoval zuby tak nešikovně: Nejprve tvrzením, že profil zubů je kužel a poté, že má zaoblení u paty zubu, přičemž si nevšímá zaoblení u hlavy zubu. Dále neví, že profil zubu musí mít u kola či u segmentu na svých bocích křivku, jinak by spolu zuby nemohly zabírat a hned při prvním „záběru“ by se vylomily. Boční křivky na zubech tedy neomezují opotřebení [autor píše, že důvodem "zaoblení" je právě omezení opotřebení], ale vůbec umožňují vzájemný záběr zubů.

Obrázek uživatele Telesto

Václavovi

Václave, materiálů pro studium evolučních algoritmů je nepřeberné množství. Zkuste např. Google:

http://www.kiv.zcu.cz/studies/predmety/uir/gen_alg2/E_alg.htm
http://www1.osu.cz/~volna/Evolucni_algoritmy_a_neuronove_site.pdf

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

Telesto

Vámi doporučený článek (či "video") jsem prostudoval, ale ještě se chci "podívat" na odkazy v něm. Některé výrazy mi nejsou jasné a tak bych si je rád objasnil. To bez onoho "podívání" nepůjde.

Poněvadž chci prostudovat něco o evolučních algoritmech, tak Vás žádám o odkaz na literaturu (jeden či dva stěžejní články).

Telesto

Nabídl jste mi dost obtížný úkol. Takže:
1.Hodlám (plánuji)
-prostudovat Vámi navržené „video“: http://www.smithsonianmag.com/ist/?next=/science-nature/this-insect-has-...
Tím chci vyhovět žádosti: Zkuste se prosím nad tím zamyslet, než sem něco napíšete. Pořádně zamyslet.
To zabere nějaký čas.
- prostudovat něco o evolučních algoritmech. K tomu Vás žádám o odkaz na literaturu (jeden či dva stěžejní články). To proto, abych se nedopustil stejné „boty“ jako v případě záměny anatomie hmyzu s anatomií člověka, kdy jsem „sáhl“ po tom prvním, co se mi zadání do vyhledávače objevilo.
2. Sdělení
a) Nějakou literaturu o „informaci“ jsem už prostudoval (něco podruhé) a vytvořil si šest vlastních článků jako zpracování tohoto studia
b) Dosud se mi podařilo vytvořit 10 knih, které shrnují a zpracovávají články z mého webu. Právě dokončuji jejich verzi v pdf, kterou na ten web rovněž dám (i když se mnohé texty v knihách a na webových stránkách obsahově kryjí)
c) Takže bodem b (dosud nedoknončeným) se mé studium (to co plánuji – vizte bod 1) oddaluje a termín mé případné reakce na Vaše „zadání“ se posouvá – těžko říct kam: Předpokládám tak půl roku.
d) Tím ovšem neruším možnost nějaké okamžité reakce na Váš poslední diskuzní příspěvek. Nejsem si ovšem jistý, zda takto reagovat budu.

3. Žádost.
Výše naznačené studium zabere hodně času – hlavně pro mou velmi zeslabenou schopnost něco nového nastudovat včetně zpracování, což vede ke zdlouhavosti této činnosti.
Žádám tedy o shovívavost, že na něco Vám neodpovím brzy, ale (snad) odpovím pozdě. To slovo „snad“ dávám proto, že už mám 77 a tudíž jsem na tomto světě dva roky „přes čas“ neboť průměrně se muži v ČR dožívají 75. Každou hodinou se zvyšuje pravděpodobnost mého odchodu z tohoto světa.

4. Jiné sdělení: Předpokládám, že své zpracování Vámi doporučené literatury zahrnu do mnou už zpracovaných článků o informaci, takže jejich počet by se zvýšil ze 6 na 7 nebo 8. Tyto články by posléze mohly tvořit samostatnou knížku (přičemž už hotových 6 bych z jedné dosavadní knihy vyňal). To je ovšem předpoklad, k jehož splnění nemusí dojít vůbec nebo jenom částečně.

Re: Václavovi

Musím odejít a večer budu unavený. Nevím, KDY budu pokračovat

Obrázek uživatele Telesto

Václavovi

Jenže pak musí tento algoritmus obsahovat možnost přerušení, tedy krok rozhodnutí. Algoritmus se dále komplikuje. Tedy také ten Váš!

Je mi to fuk. Nechápu co touto prkotinou sledujete. Opravdu. Když jsem dělal vlastní simulace, tak jsem v algoritmu podmínku neměl a prostě jsem ukončil simulaci (zabil jsem program). Ale pokud tam chcete mít podmínku, tak si ten jeden řádek tam můžete dopsat. Opravdu ukončování evolučního algoritmu je naprosto neřešitelný problém... (ironie)

To by tedy znamenalo, že daný hmyz měl či má stehenní kost velmi podobnou lidské stehenní kosti. OPRAVDU??

Co takhle se podívat do anatomie HMYZU a ne do anatomie ČLOVĚKA. To si ze mě děláte legraci???

Na TOTO odvalování jsem nemyslel. Jenže právě z příkladu odvalování kola vozu po vozovce je zřejmé, že k žádnému prokluzu nemůže docházet. To by nebylo odvalování, ale prokluzování. To by nastalo v případě kluzké vozovky (např. námrazy nebo olejové vrstvičky).

To jako fakt? Pokud se něco odvaluje a rázem to podklouzne, tak došlo ke smyku. Ano. O tom celou tu dobu mluvím. A co má být??? Václave co to tady řešíte za nesmysly?

Odvaluje se trochanter pro jiném trochanteru. Tzn., že tyto dva trochantery se dotýkají. JE to tedy třecí mechanismus (podobný třecímu mechanismu „kolo po silnici“). Trochantery MUSEJÍ bát k sobě přitlačovány (podobně jako je kolo vozu přitlačováno na vozovku tíhou kola + částí tíhy celého vozu). Ozubené segmenty kol k sobě naopak přitlačovány být nesmějí – jsou pouze v pevných vzdálenostech (svých hřídelí).

Co to na mě zase zkoušíte za hlouposti? Víte co Václave? Podívejte se nejprve na toto video:

http://www.smithsonianmag.com/ist/?next=/science-nature/this-insect-has-...

A teď si představte, že tam ty zuby nejsou. Co se stane? Zkuste se prosím nad tím zamyslet, než sem něco napíšete. Pořádně zamyslet. Děkuji... Ušetříte nám oběma čas.

To by znamenalo, že algoritmus vygeneruje matematický vztah a postup výpočtu. JAK?

Ne. Algoritmus nic nevygeneruje. To je úkol programátora. V přírodě je fitness zpětná vazba organismu na prostředí/predátory apod. V počítači se to holt musí nějak stanovit výpočtem.

Pořád přidáváte další komplikace – další u Vás neurčené instrukce; a navíc by měly být ve správném pořadí.

Jaké probůh komplikace? Vždyť ani jedna vaše námitka není relevantní! A navíc by měly být ve správném pořadí? No samozřejmě... od toho je to algoritmus. A co jako?

Vážně nevím o co se tady snažíte...

Navíc tam máte ten "prokluz".

A?

Ale vždyť se mi to snažíte vyvrátit.

Já se vám snažím vyvrátit, že ozubení u hmyzu Issus vzniklo řízeným procesem? Prosím vás kde? Jak se to dá dokázat, že všemohoucí nehmotná entita NEvyrobila tento mechanismus?

Čím se liší jednotlivé instrukce evolučního algoritmu od instrukcí používaných při programování?

Tak si prosím zkuste nejprve něco nastudovat o evolučních algoritmech. Ušetříte nám oběma čas... Takto je to vysvětlování úplně o ničem, když nevíte o co jde...

Když jsem četl (a pak rozebíral ten Váš algoritmus), který velmi pravděpodobně evoluční je, tak jsem žádné rozdíly nezaznamenal (až na nepřesnost!)

No právě. To je ta chyba, když nevíte co to evoluční algoritmus je... Zkuste si to někde zjistit a nastudovat. Evoluční algoritmus se totiž dost liší... Má zásadní odlišnosti a těmi jsou - náhodné mutace, dědičnost, výběr, rozmnožování...

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

Telesto

Uživatel může evoluční algoritmus přerušit kdykoliv se mu zlíbí.
Jenže pak musí tento algoritmus obsahovat možnost přerušení, tedy krok rozhodnutí. Algoritmus se dále komplikuje. Tedy také ten Váš!

Mluvil jsem o části nazvané trochanter (česky příkyčlí), což je část femuru v těsné blízkosti kloubu - proto jsem dal kloub do uvozovek.

Ptal jsem se zda výraz „kloub“ byl nepřesný a Vy jste nyní odpověděl, že ano. Jenže:
Velký lékařský slovník (http://lekarske.slovniky.cz/pojem/trochanter) udává::
„trochanter – lat. kostní výstupek v horní části stehenní kosti femuru, v blízkosti kyčelního kloubu, čes. chocholík. Na stehenní kosti jsou 2 t., oba jsou místem úponu řady velkých svalů, vč. svalstva hýžďového řec. trochanter běžec, trecho běžet“
Podle https://cs.wikipedia.org/wiki/Stehenn%C3%AD_kost:
„Stehenní kost (latinsky: femur nebo os femoris) je nejdelší kost lidského těla…“

To by tedy znamenalo, že daný hmyz měl či má stehenní kost velmi podobnou lidské stehenní kosti. OPRAVDU??

Vysvětlíte mi pak co je myšleno odvalováním pneumatiky po vozovce?
Na TOTO odvalování jsem nemyslel. Jenže právě z příkladu odvalování kola vozu po vozovce je zřejmé, že k žádnému prokluzu nemůže docházet. To by nebylo odvalování, ale prokluzování. To by nastalo v případě kluzké vozovky (např. námrazy nebo olejové vrstvičky).

Odvaluje se trochanter pro jiném trochanteru. Tzn., že tyto dva trochantery se dotýkají. JE to tedy třecí mechanismus (podobný třecímu mechanismu „kolo po silnici“). Trochantery MUSEJÍ bát k sobě přitlačovány (podobně jako je kolo vozu přitlačováno na vozovku tíhou kola + částí tíhy celého vozu). Ozubené segmenty kol k sobě naopak přitlačovány být nesmějí – jsou pouze v pevných vzdálenostech (svých hřídelí).

Já: "Musí tedy předem být znám matematický vztah a přitom být zabudovaný do algoritmu a totéž platí o postupu výpočtu.¨
Vy: Vždyť to v algoritmu mám - bod č. 2.
Bod 2 však zní: „Vytvořit fitness funkci, která zohlední přesnost (prokluz) mezi nohami a tedy i lepší skok.“
To by znamenalo, že algoritmus vygeneruje matematický vztah a postup výpočtu. JAK? Pořád přidáváte další komplikace – další u Vás neurčené instrukce; a navíc by měly být ve správném pořadí. Navíc tam máte ten "prokluz".

Vaše tvrzení, že ozubení u hmyzu Issus vzniklo řízeným vývojem je věc netestovatelná a hlavně nefalzifikovatelná.
Ale vždyť se mi to snažíte vyvrátit.

Václave, máte vůbec nějaké zkušenosti s evolučními algoritmy???

Čím se liší jednotlivé instrukce evolučního algoritmu od instrukcí používaných při programování? K programování svého času „přičichl“ – vytvářel jsem výukové programy v jazyku BASIC. K tomu jsem potřeboval i obecnou teorii programování, takže pojem „algoritmus“ mi musel být známý PŘED započetím toho programování. Šlo tedy o záměrnou TVORBU programu.
Když jsem četl (a pak rozebíral ten Váš algoritmus), který velmi pravděpodobně evoluční je, tak jsem žádné rozdíly nezaznamenal (až na nepřesnost!)

Customize This