Vědci se ptají: A proč ne celosvětová potopa?

Průměr: 3.1 (7 votes)

zbabělec

Popírači potopy byli předpovězeni Biblí v proroctví apoštola Petra

Já předpovídám, že úplně každá myšlenka, každé hnutí, každé náboženství, každá politická strana bude podrobena kritice, nastane její rozmach, vrchol, postupně pak bude upadat až vymizí zcela. To jsem ale prorok, co? Zatím se to vždycky splnilo. A nepotřebuji být nadpřirozená modla.

Takže je to další splněné proroctví a věřící křesťané, kteří rovněž akceptují i Boží slovo, byli na existenci těchto ateistů a evolucionistů prorocky upozorněni před téměř 2000 lety.

Nebyli. Ve vaší báchorce není o ateistech či evoluci ani slovo. Optě lžeš.

Toto se myslím vyplnilo zcela jasně. Židé si za uplynulých 2000 let zakusili své

Zejména od vyznavačů křesťanské ideologie.

Pak pokud byl Kristus ukřižován v roce 33 pak bychom krátce po uplynutí "dvou dní" mohli očekávat návrat Krista. Tedy někdy kolem roku 2033.

Takových proroctví již byly desítky, možná stovky. A co se stalo? Nikdy nic. Stejné to bude "tak někdy kolem roku 2033".

Zvláštní na tom je, ten ztučněný verš je obklopen takovými hrůznými katastrofami jako nesnesitelný žár, démoni, lidé se bolestí koušou do jazyka atd.

Nikoliv, to není vůbec zvláštní. Celá křesťanská ideologie se zrůdnostmi jen hemží.

Re: Vědci se ptají: A proč ne celosvětová potopa?

Milí kreacionisté, pane Kábrte, nepřišel jsem útočit či napadat, přišel jsem se tázat povolanějších a to ve vší úctě k Vám, Vašemu poznání i božské otázce..
Můj život naplnila nepopsatelná touha po hledání a tážete-li se, či se tázati budete chtít, jsem-li věřící, odpovím ,,prověřil jsem co se dalo a prověřuji dál". Ačkoliv inu dá se říci, že věřím. Jen je již můj život prodchnut v mnohém rozsuzování tím, že věřiti mohu pouze tomu co spatřím na vlastní oči nebo procítím z přirozenosti mého nitra a tak ač mohu věřiti, definitivně snad uvěřím jen až mi samotný stvořitel potřese pravicí, že jsem ho našel.
Do té do té doby i ti s vírou podle mého mínění stále mohou říkat ,,vím, že nic nevím".

Připravil jsem si několikero otázek a některé i banální, v celku však pro mne důležitých abych znal Váš názor. A snad mi prominete, že tím plevelím diskuzi jiného článku, ale volil jsem otevřenost před soukromou korespondencí zda-li by se rád nevyjádřil i někdo jiný.

Berte moji zvídavost jako tázání se toho, jenž není ani kreacionista, ani křtěný křesťan, ani evolucionista, ani ezoterista, ani árijec, ani hermetik či ani Dänikenista, toho jenž stojí mimo proud, toho co věří ale prověřuje..
Toho co ze všeho nejvíce má již po dlouhé cestě nejblíže k bibli a Kristu, ale stále se ptá i ptáti bude.

Ať už jde o Vás nebo o ty jenž jsem nyní jmenoval nebo ateisty mrzí mne, že se věčně jen hádáte div ne neválčíte a každý jste již skálopevně přesvědčen, že máte tu svou neprobijnou pravdu přes níž vlak nejede. (Tím nikoho nenapadám prosím). Ač znám od každého náplň jeho učení a příběhu a mohl bych se během chvíle přidat na jakoukoliv stranu, tak stále stojím opodál sledujíc tento urputný názorový rozkol a teskně mi připadá, jakoby jste si mysleli o tisíce (kreacionismus) ba miliony (evolucionismus) let později než se ony skutečnosti děly a udály, že můžete naprosto s jistotou tvrdit jak to doopravdy bylo i přesto, že tam nikdo nebyl, neexistuje videozáznam a jediné pojítko mimo pár nálezů jsou tisíce let staré texty.
(jichž kvalitu a autentičnost nyní nijak neřeším a nenapadám!)

I přeze všechno můžeme stále a jen říkat ono otřepané ,,vím, že nic nevím" a doufat zda se někdy celou pravdu dozvíme.
Bádáním a odkrýváním slupek to asi nebude, respektive bude to přinejmenším pořád jen dohad. Takže pokud nesestoupí na zemi sám bůh nebo jiná entita nebo se nenaučíme cestovat časem měli bychom spíše dávat hlavy do hromady za přispění rozumu a logiky..

A nebo jen důvěřovat v to co cítíme.

Toť je asi vše k úvodu co jsem považoval za nutné (z mých pohnutek) říci.

Prosím Vás úpěnlivě o řádné a zodpovědné zodpovězení pár otázek..

1) Lidské tělo je věru dokonalý biologický stroj v každém coulu. Kdo nepadá v úžas nad jeho sofistikovaností těžko může tušit jak vážně to myslím.
Podle Vás nás však stvořitel stvořil k naprosté dokonalosti a nic z toho čemu říkáme dokonalost lidského těla, mozku aj. nebylo možné býti uskutečněno pouhou evolucí.
Snažil jsem se zde na webu něco najít pomocí vyhledávače, ale nic moc adekvátního jsem nenašel.

Proto se ptám na jednu zarážející vlastnost lidského těla a tou je funkce lidského ochlupení?

Byli bychom-li stvořeni evolucí, tudíž by jsme vznikli z opic, dá se s tímto ,,problémem" počítat jako s pozůstatkem jenž ještě potřebuje čas k plnému olysení? Však jsou i známy případy plně zarostlích lidí (tzv. Vlčích) a kde kdo možná i z čitatelů honosí se hřívou na své hrudi nebo zádech.
Nebyli-li jsme stvořeni evolucí, prosím, budete muset nejen mě ještě vysvětlit proč nám bůh daroval takovou věc jako je ochlupení?

Nemluvím nyní o vlasech, vousech, obočí či chlupech v nose, ale o tom co je nám káždému shodné a to ochlupení na intimních partiích a v podpaždí.

K čemu je tato ,,věc" nám ku prospěchu či funkci tělesné?
Pochopil bych snad ochlupení pouze na intimních partiích jakožto třeba určitý prvek intimity od doby Adama s Evou, tedyž náhrady olistění, jakýsi výraz krytí, ovšem spíše než to jakýsi trest za to, že Adam s Evou poznali, že jsou nazí a v hanbě se kryli. Budiž jim tyto partie na věky skryty, utajeny před zrakem druhých.

Nebo jakýsi ochraný prvek posvátnosti oněch míst nebo i jako ,,ochranné vylepšení" proti prochladnutí intimních partií kupříkladu.

Věru bych uvěřil čemukoliv.

Nicméně proč i podpaždí?

Znáte snad někdo důvod podobný důvodu ochlupení ohanbí proč bychom měli míti ochlupení i v podpaždí?
Když je právě zde ochlupení přínosné tak akorát potivostí (jakožto každé ochlupení)..

Vlas a chlup nám slouží k termoregulaci, což se dalo chápat, když jsme chodili nahatí.
K udržování tělesné teploty, tedy ke krytí tříselné tepny (Arteria femoralis myslím) to zřejmě nebude, to bychom měli chlupatý i krk.

Pokud jsme dříve po opicích, jako neandrtálci bývali ochlupeni celí někdo by i řekl, že jsme pak o ochlupení přišli z důvodu vynalezení oděvu jimž jsme nahrazovali přirozenou termoregulaci. Což však nemá své opodstatnění, protože například genitálie máme skryté pořád po celé věky a chlupaté zůstávají.

A nebo naopak? Že právě jak jsme tato místa zakrývali došlo u nich k vytvoření snad dá se i říci externality? Čili vyvolání růstu ochlupení pokud jsme bývali chodívali nazí a lysí?
U indiánů jsou po věky známy bederní roušky a podpaždí je ze své přirozenosti skryto trvale.

Je věru možné, že trvalý kontakt vzduchu, větru, slunečního záření udržoval naší pokožku lysou čímž by se dali vysvětlit i abnormality ochlupení nohou, rukou i trupu od dob co jsme vynalezli kompletní oděv..

Což však sice řeší i vlasy (klobouky, čepice) ale už ne tak pánské vousy. (Věru i dámám někdy rostou)

Pokud se zaměříme na vlasy, mimo tu zajímavost ohledně vlasu, že má podobnou pevnost jako kevlar, co je na vlasech pro lidské tělo tak zajímavého a prospěšného, že nám rostou?
Např. slované ve svých starobylích védách (ať už jsou pravé či nikoliv) je přirovnávají k jakému si ,,přijímači"..moudrosti nebo čehokoliv jiného to je teď jedno..

Nebo dá se opět jejich účel vysvětlit pouze jako ochrana? a měli jsme vlasy od počátku nebo nám byli později bohem ,,dovybaveni" nebo se nám dle evolucionistického hlediska ,,vyvynuly" sami, protože jsme např. používali přikrýky proti úžehu i dešti.. ?

Nemalou zajímavostí je i proč nemáme všichni vlasů po stejnu, např. světlovlasí lidé mají nejvíce okolo 140 000 (snad jako andělské vlasy Smile s prominutím) a nejméně pak zrzaví asi 80 000.

Faktem je, že se tak rodíme po tisíciletí, bez jakékoliv abnormality, že by se někdo narodil zcela lysý.

Faktem je, že se tu a tam narodí tzv. Albín.

Ovšem faktem je i to, že například mužů, mužných ochlupených hrudí ci zarostlých jak Ezau? bývalo řekl bych více než-li dnešních mladíků? Proč?
Úbytek testosteronu nebo už dochází k odchlupování?
Dospějeme snad, promiňte mi, postupem evoluce ke ztrátě zbylého ochlupení nebo jsme ještě nedostatečná verze či takto jsme k obrazu božímu?

V neposlední řadě je faktem i to, že k dnešnímu dni se stalo celkem standardem zbavovat se ochlupení, depilace, stříhání jako by to bylo pro nás něco nepřirozeného.

Teď něco zajímavého...
Může snad i být ochlupení jakým si následkem našeho upadnutí do hříchu, do zvířecího stavu?
Vzdání se čistoty čistého božího stvoření? Stejně jako trvalé upadnutí k smrtelnosti?

Jak víme ochlupení není vzásadě moc hygienické. Trpí potivostí, následnou vyrážkou, u špindír různými nemocemi apod.

Čili zajímá mě Váš názor...

2) Druhá otazka trochu šťouravější..
Dokázali by jste jako kreacionisté přijmout třeba tuto hypotézu, že jsme sic byli stvořeni evolucí, do nějaké podlidské úrovně, ale na finální, nám dnes podobnou, inteligentní, nás posunul svou mocí a přáním bůh?

Nebo ani to ne, protože stejně tak jak Vy předkládáte fakt, že jsme byli stvořeni před 6000 lety nebo alespoň naše inteligence doznala v tomto období expanze objevují se taktéž informace o tom, že v tomto období mělo na planetu zemi dopadat značné záření ze souhvězdí Labutě (cygnus), což zase jiná skupina lidí pokládá za mutaci našeho genomu.

3) Oko...
Je mi známo, dle kreacionismu, že vytvoření oka je tak složitý proces, že je nepředstavitelné jeho stvoření pouhou evoluční cestou..
Prosím o popření práce Neil de grease Tysona v jeho dokumentové sérii Kosmos aneb časoprostorová odyssea, kde hned v prvním díle mám ten dojem takovýto evoluční proces vytvoření oka celkem smysluplně vysvětluje a znázorňuje.

4) Přirozený výběr, ovlivněné změny ve vývoji jedinců, mutace, změny vyvolané prostředím,silnější přežije a podobné termíny..
Nedáme se mi již dnes určit a označit jako další evoluční typ člověka?
Nejsme sami již evolučně jinačí než kdysi pravý člověk býval.
Nosíme brýle, matky kuřačky přenášejí nemoci na děti, ženy pomalu nedokáží porodit přirozenou cestou, řídnou nám kosti, tělesněji upadlejší, alergičtějsí, co vím tak nikdy nebývalo tolik dětí se záněty Eustachovy trubice co dnes a mnoho dalšího..
Vícero se dá označit za civilizační změny, ale není to náhodou i změna evoluční když nás to mění ve své podstatě.
Nemyslíte si, že kdyby člověk celý život chodil po čtyřech, že nezakrní a co víc, že jeho děti tak nepolezou také?

5) Co říkáte na apokryfní Evangelium Esejské?
V českém jazyce je o něm pramálo napsáno..
Toto evangelium dává o něco lepší náhled na celou boží tématiku, protože např. přibírá k božství i matku zemi jako stvořitelku našich těl z prachu. A v celém významu naše těla připodobňuje k matce zemi...
Totiž když jsem mluvil o dokonalosti našeho těla je tu jakási spojitost s naší planetou poněvadž je to znát nejen z evangelia, z toho co údajně Ježíš praví, ale dnes to potvrdí každý environmentalista.. Nebo i takový James Lovelock.
Lidské plíce - stromy, deštný prales
Ledviny - močály
Krev - voda
Žíly - řeky
A mnohé.....
Dává to i souvislost k tomu, že jsme stvořeni k obrazu božímu, protože naše tělo je takový podobný mechanismus. Dává to i souvislost s tím,co vypraví evangelium, že naše tělo dokáže udržovat regulaci, regeneraci a nestárnout, neumírat a tím vysvětlovat například vysoký věk předpotopních lidí.

Otázek je miliony a odpovědi tisíciletímy lhaní a manipulací bravůrně zamaskovány a mě baví dopátrat se té jedné jediné..

Děkuji a přeji příjemný den

T.M.Universalis

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Udavač

Foton nám také sděluje pravdu.

Na pravdu nemá nikdo doživotní copyright. Dokud to nepochopíte, budete furt jen zabedněnec...

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Znovu připomínám

Znovu připomínám všem kreacionistům těžce pochopitelný fakt (protože si myslíme, naivně, že lidé jsou ve své podstatě dobří a že ďábel se jen tak nějak zmýlil) - ne, nikoli, evolucionisté jsou ve svém základním charakterovém nastavení notoričtí lháři. Lžou a lžou, oslepili sebe sama a zatvrdili se vůči Bohu. Nemají žádná fakta na své straně, jen lži. Smiřme se s tímto těžko pochopitelným faktem. PK

Sdělování pravdy

Foton nám také sděluje pravdu.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Tonda

Psal jsi o "našem přesvědčení", které je podpořeno uvedenými důkazy. Což naznačuje, že naše přesvědčení, není tvé přesvědčení. Naše přesvědčení jest, že celosvětová potopa se konala a že Bůh nám v Písmu sděluje pravdu, včetně pravdivé historie světa.

Napsal uživatel Tonda (neověřeno) dne Po, 05/30/2016 - 17:07
Vy věříte každé kravině, která podporuje vaše přesvědčení

Steve

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Re: Hrabě

údajněvěřící tuto potopu prohlašuje za "kravinu" ???
Zde není logika trochu potlačena...?

Na tvé odpovědi je vidět jak jsi zblblej a už nedokážeš ani používat mozek.
V příspěvku jsem nepsal, že potopa nebyla, ale že vaše "důkazy" jsou pochybné.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Udavač

Je však třeba si všimnout, že popírači potopy se zákonitě objeví i v případě, že bible pravdu nemá a žádná potopa se nekonala.

Dt 28:64 : Hospodin vás rozptýlí mezi všechny národy, od jednoho konce světa po druhý.

1Kr 9:7 : pak vyhladím Izrael ze země, kterou jsem jim dal, a z chrámu, který jsem posvětil pro své jméno. Vyženu Izrael ze své přítomnosti, takže bude mezi národy za pořekadlo a posměšek.

Jr 29:18 : Budu je stíhat mečem, hladem a morem. Učiním je odstrašujícím příkladem pro všechna království země. Budou vzbuzovat kletby a děs, posměch a nadávky u všech národů, kam jsem je rozptýlil,

L 21:24 : Budou padat ostřím meče a budou odvedeni do zajetí mezi všechny národy. Po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se časy pohanů nenaplní."

Jr 31:8-12: Hle, přivedu je ze země severní, od konců světa je shromáždím. Mezi nimi i slepce a mrzáky, těhotné ženy a rodičky - vrátí se jich sem celé zástupy! Budou přicházet s pláčem, půjdou v modlitbách, až je povedu. K potokům s vodou je přivedu přímou cestou, na níž neklesnou. Jsem přece Izraelův otec, můj prvorozený je Efraim! Slyšte slovo Hospodinovo, národy, zvěstujte v krajích daleko za moři: ‚Ten, který rozehnal Izrael, jej zase shromáždí, nad svým stádem bude jako pastýř bdít.' Ano, Hospodin Jákoba vykoupí, vysvobodí ho z rukou silnějších! S jásotem přijdou na vrchol Sionu, rozzáří se Hospodinovou dobrotou - všude obilí, víno, olej, mladý brav a skot! Jejich duše budou zavlažovanou zahradou a chřadnout už nikdy nebudou.

A tohle, Kájo, to biblický pisatel "tautologicky" vydedukoval jak ??? (Téměř před a více než 2000 lety)
Crazy

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Tautologie

Pokud je bible pravdivá, pak se objeví popírači potopy. Je však třeba si všimnout, že popírači potopy se zákonitě objeví i v případě, že bible pravdu nemá a žádná potopa se nekonala. Tudíž je Hráběcí "argument" nicnedokazující tautologií.

další nezpochybnitelný důkaz celosvětové potopy

Ano, nezavírejte oči před důkazy celosvětové potopy, zde je další a zcela nezpochybnitelný:

http://www.jpeg.cz/obrazek/eVQy

Customize This