Vědci se ptají: A proč ne celosvětová potopa?

Průměr: 3.1 (7 votes)
Obrázek uživatele Foton

Mixovaný zbabelec

Vlasta

Celosvětová potopa je jednou z nejzdokumentovanějších událostí v historii země.

Předlož ty dokumenty o celosvětové potopě či na ně dej odkaz.

Druhou nejzdokumentovanější historií je historie toho, co všechno se dělo při vzniku země, vesmíru a původu člověka a všeho živého na této zemi.

Předlož ty dokumenty či na něj dej odkaz.

Celosvětová potopa - krom dalších věcí z minulosti

je jednou z nejzdokumentovanějších událostí v historii země. Druhou nejzdokumentovanější historií je historie vzniku Izraele a toho, co všechno se dělo při vzniku země, vesmíru a původu člověka a všeho živého na této zemi.

Někteří lidé mají proto tendence znevěrohodňovat tuto zapsanou historii - ovšem bez jasných důkazů, které by to mohly nějakým rozumným způsobem vyvrátit. V.S.

Univerzál

Milý Univerzále,
děkuji za zajímavé otázky. Žel, zajímavé jsou jen pro lidi, kteří nikdy nečetli náš web kreacionismus.cz, kde na mnohé z toho najdete odpovědi. Takže srdečně doporučuji pročíst si přes 900 článků, velmi se tím refrešuje Vaše zvídavá a po pravdě se pídící duše (čehož si velmi vážím, nejhorší lidé jsou ti, kterým je to všechno jedno). Jsem rád, že Vás tolik zajímá ochlupení, to vše se dá hezky dohledat, např. zde ale i jinde. Boží pokoj do Vaší duše přeje
Pavel Kábrt

(Jistě mi odpustíte, že na každou Vaši zvídavou otázku neodpovím, to bych nemohl nic jiného dělat než sedět u počítače od rána do večera a odpovídat na otázky lidí, kteří si nepročtou náš web kreacionismus.cz a chtějí mít naservírované odpovědi v diskuzním okně. To opravdu není v mých silách. Děkuji za pochopení. PK)

A proč ne celosvětová potopa?

Jen ze zvědavosti. Ta projížďka v autě měla pro rozhovor k potopě světa nějaký účel? Ta projížďka mi přišla poněkud zvláštní, jako by se jelo jenom proto, aby se jelo, navíc jako s hnojem. Možná bylo vhodnější navštívit nějakou lokalitu, která svědčí o potopě světa, a v ní rozhovor natočit. I rozhovor samotný působí dosti uměle.

A proč ne celosvětová potopa?

Protože pro ni nejsou žádné důkazy. Protože žádné detailní vysvětlení průběhu potopy neexistuje. Již několikrát jsem zde dával odkaz na geologické mapy ČR a vyzval kreacionisty ať vysvětlí v které době probíhal vznik jakého geologického útvaru. Netřeba dodávat, že je ticho po pěšině...

zbabělec

To jsou slátaniny:

V tom spočívá záludnost evoluční ideologie, která si osobuje priviligeium TVRDIT S NAPROSTOU JISTOTOU.

Kreacionistická lež. ET je jako každá vědecká teorie falzifikovatelná. Pokud to zvládneš, můžeš na vědeckém poli dokázat, že není věrohodná a nahradit ji báchorkami o nadpřirozeném čáryfukovi. Hodně štěstí.

Nicméně, dovolujeme si tvrdit, že křesťanská víra a biblický kreacionismus je založena alespoň na tom, kterým směrem dostupná fakta ukazují, ačkoliv ani tyto, nedávají "naprostou jistotu".

Na kreaci neukazuje ani jeden fakt. Pokud tvrdíš, že ano, dolož jeden jediný. Začít můžeš třeba důkazem existence stvořitele. Ale konečně jsi přiznal, že vaše fantasmagorie jsou opravdu jen fantasmagorie.

Zkrátka zde máme nějaké Slovo a musíme k němu zaujmout nějaký jasný a čestný postoj.

Jaký jasný a čestný postoj zaujímáš vůči Starým pověstem českým?

Navíc o funkci ochlupení máme nějaké vědecké poznatky.

Vědecké poznatky z TV Nova. Bez komentáře...

Evolucionisté zakládali jen na své neznalosti.

A s příchodem vědeckých poznatků své neznalosti opustili. To jen pánbíčkáři stále věří na čerty, mluvící hady a fantasmagorické čáryfuky.

takže evoluční ideologie z tohoto pohledu je spíše brzdou vědeckého pokroku.

Evoluční ideologie opravdu je, vždyť je to také tvoje dítě. A když se podíváme do historie, tak kdyby fanatičtí křesťani měli dostatek moci, dodnes chodíme po placatém středu vesmíru.

Slovům Neil de grease Tysona vám problém VĚŘIT nedělá, ale Kristovým slovům uvěřit, se budete zbaběle kroutit ?

U inteligentního člověka nepostiženého poruchou vnímání reality to tak vskutku je. Nemá problém věřit zaznamenaným slovům reálného člověka. Zato má problém věřit údajným slovům neexistující modly, když nikdo není schopen dokázat existenci té modly ani způsob a věrohodnost zaznamenání jejích slov.

Z čehož máte očividně bobky a tak lavírujete...

Ty máš očividně bobky z definitivní smrti, proto se fanaticky upínáš k pohádkám pro malé děti.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

T.M.Universalis

jakoby jste si mysleli o tisíce (kreacionismus) ba miliony (evolucionismus) let později než se ony skutečnosti děly a udály, že můžete naprosto s jistotou tvrdit jak to doopravdy bylo i přesto, že tam nikdo nebyl, neexistuje videozáznam a jediné pojítko mimo pár nálezů jsou tisíce let staré texty.

Naprostou jistotu nemáme, protože ji totiž nemá nikdo. V tom spočívá záludnost evoluční ideologie, která si osobuje priviligeium TVRDIT S NAPROSTOU JISTOTOU. Ve skutečnosti je to podvod a je to také víra. To však na první pohled není jasně patrné. Nicméně, jinou možnost nemáte, pokud se vám zdá víra v evoluční větříček a sluníčko smysluplnější, pak vám nelze bránit. Nicméně, dovolujeme si tvrdit, že křesťanská víra a biblický kreacionismus je založena alespoň na tom, kterým směrem dostupná fakta ukazují, ačkoliv ani tyto, nedávají "naprostou jistotu". Jsou to také jen interpretace toho, co máme k dispozici.

I přeze všechno můžeme stále a jen říkat ono otřepané ,,vím, že nic nevím" a doufat zda se někdy celou pravdu dozvíme.

Alibismus. Ve vašem osobním životě, když vám někdo něco řekne, tak také volíte takovou vyčkávací taktiku mrtvého brouka ? Zkrátka zde máme nějaké Slovo a musíme k němu zaujmout nějaký jasný a čestný postoj. To, co navrhujete, je postoj člověka, který nechce nést riziko. Který se bojí vsadit, aby neprohrál. Jenže, kdo nehraje také nic nevyhraje.

Připomenu Jana 20:29:
"Uvěřil jsi, protože jsi mě viděl," řekl mu Ježíš. "Blaze těm, kteří neviděli, a uvěřili."

Proto se ptám na jednu zarážející vlastnost lidského těla a tou je funkce lidského ochlupení?

Že nevíte, k čemu to je, nebo že se bez toho nějak obejdeme, neznamená, že to k ničemu není. Všechny tyto evolucionistické úvahy se prokázaly jen jako neznalost funkce. Navíc o funkci ochlupení máme nějaké vědecké poznatky.

Byli bychom-li stvořeni evolucí, tudíž by jsme vznikli z opic, dá se s tímto ,,problémem" počítat jako s pozůstatkem jenž ještě potřebuje čas k plnému olysení?

Ne.

Nebyli-li jsme stvořeni evolucí, prosím, budete muset nejen mě ještě vysvětlit proč nám bůh daroval takovou věc jako je ochlupení?

Viz odkaz výše.

Nebo jakýsi ochraný prvek posvátnosti oněch míst nebo i jako ,,ochranné vylepšení" proti prochladnutí intimních partií kupříkladu.

Neznalost funkce nerovná se znalosti o zbytečnosti. To kdysi evolucionisté tvrdili o mnoha dalších součástech lidského těla. U všeho se našla funkce. Evolucionisté zakládali jen na své neznalosti.

A nebo naopak? Že právě jak jsme tato místa zakrývali došlo u nich k vytvoření snad dá se i říci externality?

Ne, moc to komplikujete a uvažujete jako typický evolucionista. Nevíte k čemu to je. Toť vše. Z této vědomostní prázdnoty fantazírujete a blábolíte z hladu.
To proto, že nemáte víru. Když byste vsadil na víru, čehož se však bojíte, pak byste uvažoval jinak. A sice, nevíme k čemu to je, avšak protože lidské tělo stvořil Stvořitel, tak to asi k něčemu bude a tudíž budu hledat a bádat, abych našel odpověď k čemu. To však evolucionisté nečiní nebo dlouho nečinili, takže evoluční ideologie z tohoto pohledu je spíše brzdou vědeckého pokroku.

Dospějeme snad, promiňte mi, postupem evoluce ke ztrátě zbylého ochlupení

Ne.

nebo jsme ještě nedostatečná verze či takto jsme k obrazu božímu?

Ne. Jen jsme všichni originály a různí. Někdo má tedy ochlupení více a někdo méně. Tyto rozdíly a variabilita je však zoufale nedostatečná, aby se dalo extrapolovat, že když má někdo o jeden chlup méně, než druhý, že to je totéž, jako změna od nějakého prvoka bez očí, srdce, jater, ledvin, nohou, rukou atd, do člověka s tímto vším. To je věru mnohem více rozdílů, než nějaké počty chlupů, kteréžto vás tolik uhranuly.

Dokázali by jste jako kreacionisté přijmout třeba tuto hypotézu, že jsme sic byli stvořeni evolucí, do nějaké podlidské úrovně, ale na finální, nám dnes podobnou, inteligentní, nás posunul svou mocí a přáním bůh?

Ne.

Prosím o popření práce Neil de grease Tysona v jeho dokumentové sérii Kosmos aneb časoprostorová odyssea, kde hned v prvním díle mám ten dojem takovýto evoluční proces vytvoření oka celkem smysluplně vysvětluje a znázorňuje.

Papír snese všechno. I evolucionistické bláboly a fantazie. Kde vznikají oči tvorům, kteří oči v předchozích generacích nemají, kde takový spontánní proces můžeme pozorovat v přírodě dnes.?

Slovům Neil de grease Tysona vám problém VĚŘIT nedělá, ale Kristovým slovům uvěřit, se budete zbaběle kroutit ?

Nejsme sami již evolučně jinačí než kdysi pravý člověk býval.
Nosíme brýle, matky kuřačky přenášejí nemoci na děti, ženy pomalu nedokáží porodit přirozenou cestou, řídnou nám kosti, tělesněji upadlejší, alergičtějsí, co vím tak nikdy nebývalo tolik dětí se záněty Eustachovy trubice co dnes a mnoho dalšího..
Vícero se dá označit za civilizační změny, ale není to náhodou i změna evoluční když nás to mění ve své podstatě.

Jistě, a tak se miliony let chátralo, onemocňovalo, řídlo, upadalo, až jsme se od neživých šutrů do chátrali, doonemocňovali, dořídli a doupadali až k člověku... Big smile
Hurá evoluce!

5) Co říkáte na apokryfní Evangelium Esejské?

Neznám. Dejte mi pevný bod a pohnu zemí. Ten pevný bod musí být pro křesťana Písmo v současné podobě. Tomu se musí podřídit, neboli na to musí VSADIT. Z čehož máte očividně bobky a tak lavírujete...

Steve

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Sdělování pravdy

Naše přesvědčení jest, že celosvětová potopa se konala a že Bůh nám v Písmu sděluje pravdu, včetně pravdivé historie světa.
Napsal uživatel Hrabě Monte Cri... dne Po, 05/30/2016 - 21:46.

Foton nám také sděluje pravdu.
Napsal uživatel KTE dne Po, 05/30/2016 - 21:56.

Na pravdu nemá nikdo doživotní copyright. Dokud to nepochopíte, budete furt jen zabedněnec...
Napsal uživatel Hrabě Monte Cri... dne Út, 05/31/2016 - 01:58.

Re: Vědci se ptají: A proč ne celosvětová potopa?

o dokonalosti ludskeho tela by sa dalo dlho polemizovat, staci najma neschopnost jest a dychat zaroven. co ma za pricinu vela mrtvych.
Atavizmy a rudimenty tiez nesvedcia o tom, ze sme stvoreni na obraz bozi, hadam len z nedostatku tvorivych schopnosti stvoritela, co ale potom degraduje nie cloveka, ale jeho tvorcu.

Customize This