Vědci se ptají: A proč ne celosvětová potopa?

Průměr: 3.1 (7 votes)

Re: Vědci se ptají: A proč ne celosvětová potopa?

Ještě pokud mi dovolíte mimo téma, když už mám tu možnost se vyjádřit.

Kreacionismus asi bude věčně dehonestován.
Podle mě je totiž základním kamenem úrazu pro ty co nemohou slovo kreacionismus ani vyslovit, ne víra, ne bible, nejde ani tak o to jestli svět stvořil bůh, ale spíše mnohé dopaluje jen to ,,kdy". To je to co nejvíc dopaluje ateisty jestli byl stvořen před 6000 lety nebo ne nebo byl zažehnut, nechán evoluci, upravován apod...

Víte základním a hlavním problémem uvěření v boha pro mnoho ateistů je, že není nic moc hmatatelného. Kdyby jsme tu a tam čas od času viděli anděla, boží tvář v oblacích nebo něco podobného, bylo by to snažší, ale není nic co může člověk na vlastní oči vidět aby mohl uvěřit, jediné co je z biblického světa, tak duch svatý.
Jenž toho nemá kdekdo a to je to co ateistům chybí a aby ho mohli okusit musí zase přijmout pána Ježíše...
Takže zamotaný kolotoč, proto asi to věčné dohadování nepomine dokud nepomine úplně vše.

Pavel Kábrt

Srdečně Vám doporučuji napřít Vaši zvědavost tím správným směrem, např. si důkladně zjistit, jestli byla či nebyla celosvětová potopa a jaké pro to existují "pro a proti".

Pro a proti zvažuji, zatím jsem toho názoru, že v téhle otázce jde spíše o víru, než vědění.

Jedeme autem proto, že si kamarád Roman chtěl vyzkoušet novou drahou kameru, její stabilizátor, všimněte si, že nejsem moc dobře učesaný, sako mám ušmudlané a jsem hodně unavený, protože jsem toho moc nenaspal.

No tak tím se to vlastně vysvětluje. Jenom si ještě dovolím takovou poznámku, jestli to byla drahá kamera, otázka je, jaká je pro koho drahá, možná měl kamarád nastavenou nízkou kvalitu záznamu, protože ten obraz zrovna moc dobrý není.

Doporučuji kvůli tomu nezavrhnout důkazy pro celosvětovou potopu,

Jak už jsem napsal výše, v této otázce jde spíše o víru než vědění, můžu Vám zodpovědně sdělit, že jakýkoliv důkaz potopy světa nezavrhnu a to v žádném případě.

tím i pro pravdivost Bible a tím i pro Vás důležitou zprávu, že existuje Bůh, který za Vás, za nás, dal spasitele Ježíše Krista. Když ho přijmete za svého Pána, Váš život se fantasticky promění, přestanete se zajímat o nepodstatné věci a čas Vám vyměřený a velmi cenný začnete věnovat skutečným hodnotám.

I zde je to záležitost víry, ale to je v pořádku.

Tak jen taková přátelská rada, Vy jste mi ve svém komentáři také dal docela pěkné rady k dalšímu natáčení, za což děkuji, a toto je zase rada ode mne Vám. Pavel Kábrt

Já děkuji Vám za reakci.

zbabělec

Proto já jsem se rozhodl, že božskou inspiraci Bible přijmu jako axiom, který již dále relativizovat nebudu

Konečně jsi otevřeně přiznal, že jsi svůj život založil na starověké fantasmagorické báchorce, kterou máš jako dogma. Nesmíš o ní pochybovat. Tento přístup je již několik století překonán.

Re: Vědci se ptají: A proč ne celosvětová potopa?

,,Mě spíš připadáte, že chcete mít jistotu. Obávám se, že nic takového není možné."

Snažím se toho pouze co nejvíce zjistit. Ano na 100% v tomto případě jistoty nedosáhneme
Nedokážu vysvětliti proč se mi stále hlavou linou všetečné otázky jen toho chci prostě znáti co nejvíce, tím se však pane Cristo netrapne.
Tak či tak má svobodná vůle stejně záleží jen a jen na mě a jestli mi má pomoci mé všetečné tázání se?

Pane Cristo, doporučoval bych Vám se na ten dokument alespoň podívat o čem mluvím, online někde k sehnání bude, ať víte, že jen tak nemluvím do prázdna, ať víte o čem mluvím. Ten dokument vysvětloval jak se oči začali utvářet pod vodou a další věci, už si ho sám moc nepamatuji.

Ale ano máte pravdu, i v tomto případě tomu stejnak musím věřit protože jsem to nespatřil na vlastní oči...
To je to proč mé otázky pořád postuluji hlouběji a hlouběji..

,,Takže i kdyby byla pravda, že se nikdy nevyvinuly, nýbrž že je stvořil Bůh, tak evolucionista vám tuto pravdu nikdy nesdělí."
Nebo se dojde k tomu, že bůh dal počin k jejich vytvoření se a ony se vytvořili... a bylo to dobré.

OD:
,,Ani v křesťanské VÍŘE tomu nemůže být jinak. Základní předloha je Písmo a když budeme neustále tento základní pilíř zpochybňovat, nebude žádné víry, nebude žádný pevný bod. Samozřejmě, nutit vás k tomu nikdo nemůže, stejně jako vás nemůže nikdo přinutit, abyste nekrad, nevraždil a podobně. Pokud však tyto přirozené meze porušíte a nebudete je respektovat, pak se nemůžete divit tomu, že se pohybujete v jakémsi permanentním rozvratu, pochybnostech a chaosu............."
-AŽ DO KONCE

Rozumím plně co se mi snažíte říct.... a velmi hezká slova věru.

Každý člověk má přeci jen tu svou svobodnou vůli.
Již od Evy.

Děkuji za komentování..

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

T.M.Universalis

Žel je to snad na škodu mou, že jsem z těch lidí, že kdyby mi řeklo deset jiných, že koza umí létat a i si to někde nasledně přečetl, že tomu budu věřit teprve tehdy dokud to neuvidím. Prostě to musím zjistit. A pokud pak zjistím, že se jedná o kozu vyhozenou z letadla, tak pak uvěřím.

Kozu ověřit můžete, pak je ovšem spousta věcí, které nikdy takto ověřit nepůjdou. A tudíž je marnost se o něco takového snažit. Neboli chorobně se pokoušet o nabytí jakési jistoty, když tato jistota není pro žádného člověka dostupná. Zkrátka, máme v některých otázkách omezené možnosti.

Mám osobní prožitky pane Cristo, i přesto se však stále ptám a dovzdělávám....

Mě spíš připadáte, že chcete mít jistotu. Obávám se, že nic takového není možné.

Jinak tedy musí být tento svět již silně zmanipulovaný satanem, až tak, že tedy dle Vás i sám Neil de grease Tyson je v jeho podrůčí. Úmyslně.. Schválně..

Nevím, neznám, nechápu proč. Argumentoval jste argumentací dotyčného, jak se krásně udělají samy oči. Samozřejmě pouze na papíře. V praxi a v přírodě žádný takový proces nikde nepozorujeme. Musíte těmto vybájeným a neviditelným procesům pouze jen věřit. Evolucionisté se neptají ZDA SE VYVINULY OČI, evolucionista se jen ptá, jak se vyvinuly...

Čili již implicitně předpokládá, že se určitě vyvinuly. Samy, bez Boha. Takže i kdyby byla pravda, že se nikdy nevyvinuly, nýbrž že je stvořil Bůh, tak evolucionista vám tuto pravdu nikdy nesdělí. Takové poznání totiž evolucionista nemá v popisu práce. Naopak je zaúkolován, bádat nad tím, jak se to tu všechno uplácalo samo.


Slovo podřídit nemám hrozně rád, připomíná mi to něco diktátorského a bez lásky..

Některým věcem se lidé musí podřízovat. Je to znak pokory i lásky. Například nějakému společenskému řádu, univerzání morálce a nebo matematickým axiomům. Kdyby se lidé takto nepodřizovali, nastal by zmatek chaos a zmar.

Ani v křesťanské VÍŘE tomu nemůže být jinak. Základní předloha je Písmo a když budeme neustále tento základní pilíř zpochybňovat, nebude žádné víry, nebude žádný pevný bod. Samozřejmě, nutit vás k tomu nikdo nemůže, stejně jako vás nemůže nikdo přinutit, abyste nekrad, nevraždil a podobně. Pokud však tyto přirozené meze porušíte a nebudete je respektovat, pak se nemůžete divit tomu, že se pohybujete v jakémsi permanentním rozvratu, pochybnostech a chaosu.

Proto já jsem se rozhodl, že božskou inspiraci Bible přijmu jako axiom, který již dále relativizovat nebudu a pokorně se tak připojím ke všem těm generacím lidí, kteří učinili totéž, včetně lidských pisatelů Písma, i těch kteří z nějakého důvodu tyto svaté spisy za svaté považovali. I Ježíš v evangeliích potvrzuje tuto autoritu, když se odvolává na proroky, jako je například Mojžíš, Daniel, Izájáš a tak dále. Písmo je tedy pro mě pevný bod, bez kterého se dále nelze hnout z místa.

Nebo také všechno prohraje..

To by mě zajímalo, co byste mohl prohrát s Kristem vs. prohrou/výhrou ve víře v evoluční ideologii. ???

S Kristem nelze prohrát nic více, než to k čemu nás předurčuje ET, pro případ, že by křesťanství nebylo pravdivé. V ET totiž není žádné spásy. Evolucionisté udělali z Božího daru života kupu hnoje a to také nakonec dostanou. Vrátí se do prachu na věky věků. To je satanovo učení a jeho účel, svést lidi od naděje věčného života, který nabízí Bůh. S Kristem můžete vyhrát věčný život, to s žádným evolucionistou získat nemůžete.

Steve

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Re: Univerzál?????

Pane Kábrte, děkuji za odpověď a Váš přístup.

Pravda je, že jsem očekaval obsáhlejší odpovědi.

Ano máte pravdu, nějakých 830 článků mi stále chybí, ale uznejte, že bylo výhodnější se raději nejdříve zkusiti optat.

A i tak jsem odpovědi dostal, pro které jsem přišel.
Nad některými je potřeba rozsáhlejší diskuse.
Děkuji Vám za odkaz stejně jako Hraběti Monte Cristovi.

Jsem rád za potvrzení si, že i tímto nás bůh neobdaroval z ničeho nic, žel si popel na hlavu sypu, že se to válí takto na očích jakobych byl až přehršele ledabylí v hledání...

Nejsem ani evolucionista, ani kreacionista, ale ten kdo už to chce rozsoudit. Proto potřebuji odpovědi, proto mám všetečné otázky z ,,veškerého" možného..

Boží pokoj i do Vaší duše přeji a příště naslyšenou..

Pro Monte Crista

Připomenu Jana 20:29:"Uvěřil jsi, protože jsi mě viděl," řekl mu Ježíš. "Blaze těm, kteří neviděli, a uvěřili."

Ano tento verš znám velmi dobře...

Žel asi nebude náhodou, že i já vlastním stejné křestní jméno (T.).

Žel je to snad na škodu mou, že jsem z těch lidí, že kdyby mi řeklo deset jiných, že koza umí létat a i si to někde nasledně přečetl, že tomu budu věřit teprve tehdy dokud to neuvidím. Prostě to musím zjistit. A pokud pak zjistím, že se jedná o kozu vyhozenou z letadla, tak pak uvěřím.

,,Jenže, kdo nehraje také nic nevyhraje."
Nebo také všechno prohraje..

Mám osobní prožitky pane Cristo, i přesto se však stále ptám a dovzdělávám....

O esejském evangeliu např. rozsáhle pouze zde
http://www.essene.com/GospelOfPeace/index.html
V CZ pouze úryvky zde http://avalon.wz.cz/Knihy/Evangelium_Esejskych.htm a zde http://rozkvet.cz/texty/evang-esej.htm

Jinak tedy musí být tento svět již silně zmanipulovaný satanem, až tak, že tedy dle Vás i sám Neil de grease Tyson je v jeho podrůčí. Úmyslně.. Schválně..

A ještě k Vám..
,,Tomu se musí podřídit, neboli na to musí VSADIT."
Slovo podřídit nemám hrozně rád, připomíná mi to něco diktátorského a bez lásky..

,,Z čehož máte očividně bobky a tak lavírujete..."
Sice píšete jako bychom se znali, ale budiž, odpouštím, jen si nemyslím pane Cristo, za svůj život nemám už bobky ani ze samotného satana to spíše z toho, že promarním svůj život, protože o život se nevsázím, proto se urputně táži... a pro upřesnění nemluvím o životě jako o těle.

Jen prosím, třeba pro příště, nesnažte se nade mnou učiňovat nějaké závěry.

Jinak Universalis, od latinského Universalis tj. veškerý, to jest něco co jest složité vysvětlovat o mém polidském duchu..

Pěkny den všem

Re: co to

Srdečně Vám doporučuji napřít Vaši zvědavost tím správným směrem, např. si důkladně zjistit, jestli byla či nebyla celosvětová potopa a jaké pro to existují "pro a proti".

Pro: lidé věřící Bibli to tak chtějí.
Proti: není žádný důkaz globální potopy.

Znovu se ptám - pokud by měli kreacionisté uvést ten nejsilnější důkaz o celosvětové potopě, který by to byl? Je něco o čem můžete s jistotou říct: toto nemohlo vzniknout jinak než celosvětovou potopou?

co to

Jen ze zvědavosti. Ta projížďka v autě měla pro rozhovor k potopě světa nějaký účel? Ta projížďka mi přišla poněkud zvláštní, jako by se jelo jenom proto, aby se jelo, navíc jako s hnojem. Možná bylo vhodnější navštívit nějakou lokalitu, která svědčí o potopě světa, a v ní rozhovor natočit. I rozhovor samotný působí dosti uměle.

Srdečně Vám doporučuji napřít Vaši zvědavost tím správným směrem, např. si důkladně zjistit, jestli byla či nebyla celosvětová potopa a jaké pro to existují "pro a proti". Jedeme autem proto, že si kamarád Roman chtěl vyzkoušet novou drahou kameru, její stabilizátor, všimněte si, že nejsem moc dobře učesaný, sako mám ušmudlané a jsem hodně unavený, protože jsem toho moc nenaspal.

Doporučuji kvůli tomu nezavrhnout důkazy pro celosvětovou potopu, tím i pro pravdivost Bible a tím i pro Vás důležitou zprávu, že existuje Bůh, který za Vás, za nás, dal spasitele Ježíše Krista. Když ho přijmete za svého Pána, Váš život se fantasticky promění, přestanete se zajímat o nepodstatné věci a čas Vám vyměřený a velmi cenný začnete věnovat skutečným hodnotám. Tak jen taková přátelská rada, Vy jste mi ve svém komentáři také dal docela pěkné rady k dalšímu natáčení, za což děkuji, a toto je zase rada ode mne Vám. Pavel Kábrt

Obrázek uživatele Foton

Mixovaný zbabelec.

Ten web obsahuje dokumenty. (Fanatický je len tvoj prístup k nevyhovujúcim faktom.)

Feťák

Chtěl jsem dokument, nikoliv fanatický web ze současnosti.

Customize This