Vědci se ptají: A proč ne celosvětová potopa?

Průměr: 3.1 (7 votes)

zbabělec

Nicméně můžeme nahlédnout nějaké indicie

Tou základní indicií je, že nadpřirozené bytosti neexistují.

Tak například, jak asi vzniká nějaká lidmi vyrobená kamera?

Kamera není oko, jsou to falešné analogie.

Slepý proces nikdy nevytvoří vidoucí oko.

Dokaž to. Hlavně dokaž, že vaše modla existuje.

A to platí o nedokonalém člověku, co teprve dokonalý a vševědoucí Bůh...? Ten jistě tvořil rychle a bez nějakého pokusničení.

O výsledcích tvoření vaší modly jsem psal včera - diletantství a fušeřina i podle vaší báchorky.

Dále máme jistotu ohledně textu Božího slova:

Jistotu? Jistě, jen ještě zbývá dokázat, že ta modla existuje a jakým způsobem byla její slova zaznamenávána. Legrační je, že nejste schopni prokázat ani existenci báchorkovského JK, není o něm ani jedna dobová zmínka, zato přesně víte, co řekl.

Bůh chtěl vytvořit člověka a tudíž se lze domnívat, že Boží záměr a slovo bylo úspěšně naplněno ihned!

Především je nutné nechat si vymýt mozek křesťanskou ideologií, aby člověk přijal to, že jakási fantasmagorická postavička ze starověkých báchorek reálně existuje.

A on ihned prohlédl Hned, okamžitě, stačí Boží příkaz

JK je i podle tebe už bohem? Nějak měníš názory, když se to hodí...

Takový je náš mocný Bůh!

Superfanatický blábol. Jen dokázat, že aspoň je...

Při stvoření nového, dokonalého Adama a Evy se nelze domnívat, že by Bůh člověka plácal metodou pokus-omyl

Domnívat ne, protože podle vaší báchorky máme jistotu - své dokonalé dílo musel spláchnout a utopit.

T.M.Univerzalis

Každý člověk má přeci jen tu svou svobodnou vůli.

Ano, tím se křesťanští ideologové velmi často a rádi ohání. Jaká je však skutečnost?
Podle křesťanské ideologie člověk žádnou svobodnou vůli nemá. Hned první přikázání člověka nutí milovat křesťanskou modlu. To samozřejmě ještě nic neznamená. V křesťanskoideologické báchorce se můžeme dočíst o několika příkazech křesťanské modly vraždit jinověrce. Sám JK přikazuje lidem milovat ho nejvíce ze všech, přikazuje nenávist v rodině. Za nepřijetí křesťanské ideologie a nemilování křesťanských model jsou v ideologické báchorce stanoveny jasné, nekompromisní a sadistické tresty včetně věčného utrpení v pekle.

"Obráceni buďte bezbožníci do pekla, všichni národové, kteří se zapomínají nad Bohem".

Připadá ti tedy, že má člověk podle křesťanské ideologie svobodnou vůli? Jaká je to svobodná vůle pod krutými hrozbami za odmítnutí? Svobodná vůle je, když můžeš odmítnout a nic ti nehrozí.

Obrázek uživatele JHK

Někteří zase na druhou stranu -

Já jsem ateista a nevěřím v bohy proto, že žádní neexistují. Nikdo, a to ani ti nefanatičtější náboženští fanatici, neumí dokázat existenci žádného boha.

- jsou zcela rozumní a jsou si jisti, že naopak žádný Bůh není. Považují se ale za zcela normální. Normálnější dokonce než ti, kteří důkaz o Bohu dostali ve svém životě a proto v Boha věří. V.S.

P.S. Pravý křesťan není věřící na Boha, na toho věří skoro více ateistů, než křesťanů. Pravý křesťan věří Bohu. Věřit na Bohy a věřit Bohu - jest zásadní rozdíl. - ovšem kdo zde toto z ateistů pochopí?

Obrázek uživatele JHK

Dodal bych - neživý proces.....

Slepý proces nikdy nevytvoří vidoucí oko.

Neživé procesy nejsou nositelem života. A už vůbec netvoří nic, co by se dalo za živé aspoň považovat.

Bohužel - některá část živých bytostí si myslí, že to není pravda. V.S.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

T.M.Universalis

Ale jakou máme jistotu, že nejen oko, ale například adama stvořil z prachu během okamžiku, minuty, hodinky?

Opakuji, že jistoty nemáme. Nicméně můžeme nahlédnout nějaké indicie, které samy o sobě jisté jsou. Tak například, jak asi vzniká nějaká lidmi vyrobená kamera? Již vymyšlená naplánovaná, dle programu a plánu na výrobní lince někde v továrně. Vzniká rychle, vzniká kreačně a kdyby nebylo inteligence, nic jako kamera, fotoaparát apod., nikdy by nevzniklo. Jak tedy přisoudit oko, před kterými jsou lidské výrobky jen trapnou napodobeninou, evolučním náhodným a slepým procesům? Vidíte jak se nám to rýmuje.

Slepý proces nikdy nevytvoří vidoucí oko.

Takže máme tyto jistoty analogických situací, které můžeme považovat za indicie, například:
inteligence procesy urychluje, inteligence nespoléhá na chaotické procesy, nýbrž se náhodě spíše snaží zabraňovat. A to platí o nedokonalém člověku, co teprve dokonalý a vševědoucí Bůh...? Ten jistě tvořil rychle a bez nějakého pokusničení.

Dále máme jistotu ohledně textu Božího slova:

Tehdy Bůh řekl: "Učiňme člověka k našemu obrazu

Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je

Bůh řekl a Bůh učinil. A to se opakuje v první Genesis vícekrát. Zde myslím není prostor pro nějaké náhodné evoluční procesy. Bůh totiž nejen řekl, nýbrž také učinil. Ten, kdo činí a tvoří, je tvůrce. Nespoléhá se na náhodu a na to, že to nějak dopadne.

Iz 55:11 : takové je i mé slovo, jež z mých úst vychází: nenavrátí se ke mně s prázdnou, ale vykoná, co chci; úspěšně naplní své poslání.

Boží slovo vykonává to, co Bůh chce. Chce-li vidoucí oko a slyšící ucho, jistě to nezahrnuje nějaké primitivní polofunkční oko a ucho, které by se muselo krvežíznivým procesem nějak samo zdokonalovat, neb tvor si přeje přežít a zároveň nedobře vidí. Taková tvůrčí metoda je pro Stvořitele opravdu nedůstojná. Bůh chtěl vytvořit člověka a tudíž se lze domnívat, že Boží záměr a slovo bylo úspěšně naplněno ihned!

A poslední jistota textu Písma jsou Ježíšovy zázraky:

L 18:41: "Co mám pro tebe udělat?" "Pane, ať vidím!" zvolal.

L 18:42: "Prohlédni," řekl mu Ježíš. "Tvá víra tě uzdravila."

L 18:43: A on ihned prohlédl. Potom šel za ním, oslavoval Boha a všechen lid, který to viděl, vzdal chválu Bohu.

Za povšimnutí stojí ono : A on ihned prohlédl Hned, okamžitě, stačí Boží příkaz a děje se přesně to, co Bůh přikazuje. Žádné hokusy pokusy, žádné zda to tentokrát klapne. Nýbrž rozkaz a naplnění!

Takový je náš mocný Bůh!

A to šlo jen o pouhou opravu poškozeného zraku. Při stvoření nového, dokonalého Adama a Evy se nelze domnívat, že by Bůh člověka plácal metodou pokus-omyl z nějakého opičáka...

Steve

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Obrázek uživatele banán v čokoládě

T.M.Universalis

Každý člověk má přeci jen tu svou svobodnou vůli.

Již od Evy.

Pokud má každý člověk svou svobodnou vůli, a Eva byla prvním člověkem, pak tedy již od Evy. Pokud ovšem Eva prvním člověkem nebyla, pak tedy již ne od Evy, ale již od někoho jiného. Smile

zbabělec

Bůh by tedy tvořil metodou hokus pokus a takové nešikovné tvoření přisuzovat Bohu je nedůstojné.

Máš o vaší modle zkreslené představy, což odpovídá tvému fanatizmu. Vaše modla neexistuje, nemohla nic stvořit. Ale fušer a diletant je to i podle vaší ideologické báchorky. Stvoření světa se mu hrubě nepovedlo, musel začít lidi sadisticky trestat, začal dokonce trestat podle tebe i zvířata za hříchy lidí, musel se dopouštět hromadných vražd a genocid a nakonec se vztekl tak, že všechno živé utopil. Tomu říkáš šikovné tvoření?

T.M.Univerzalis

Kreacionismus asi bude věčně dehonestován.

Nebude, protože to nejde.

Víte základním a hlavním problémem uvěření v boha pro mnoho ateistů je, že není nic moc hmatatelného.

Já jsem ateista a nevěřím v bohy proto, že žádní neexistují. Nikdo, a to ani ti nefanatičtější náboženští fanatici, neumí dokázat existenci žádného boha.

Re: Hrabě Monte Cristo

,,počkáme a uvidíme a kam vítr tam plášť"

Ne ne, to u mě věřte mi opravdu nehrozí, nepatřím a nebudu patřiti k těm jenž eventuálně přecházejí na víru až na smrtelné posteli.

Př 20:12 Slyšící ucho, vidoucí oko - obojí učinil Hospodin.

Ano, rozumím, článek si po odepsání ihned přečtu.
Ale jakou máme jistotu, že nejen oko, ale například adama stvořil z prachu během okamžiku, minuty, hodinky?

Pokud se toho v článku dočtu prosím nereagujte..

,,Izraelité viděli i slyšeli"
Stačil by bohatě smajlík zvednutého palce protože nemám nic co bych dodal.

Pane Monte Cristo, děkuji..
A přeji pevnou vůli nejen v boji s islámem.

S přáním příjemného večera

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

T.M.Universalis

Tak či tak má svobodná vůle stejně záleží jen a jen na mě a jestli mi má pomoci mé všetečné tázání se?

Tázání se je v naprostém pořádku, nástraha však spočívá v tom, aby se za tázání neschovával postoj, počkáme a uvidíme a kam vítr tam plášť. Takový vyčůraný oportunismus, řekl bych, Bůh schvalovat nebude.

Nebo se dojde k tomu, že bůh dal počin k jejich vytvoření se a ony se vytvořili... a bylo to dobré.

Nikoliv. O nepřípustnosti teistické evoluce je nedávný článek, přečtěte si ho. A navíc, kdyby takto Bůh tvořil oči, pak by jich spousty dobrých nebylo. Tedy ty mezifáze, které by musely být vyselektovány přírodním výběrem. Bůh by tedy tvořil metodou hokus pokus a takové nešikovné tvoření přisuzovat Bohu je nedůstojné.


Př 20:12 :
Slyšící ucho, vidoucí oko - obojí učinil Hospodin.

Víte základním a hlavním problémem uvěření v boha pro mnoho ateistů je, že není nic moc hmatatelného.

Je hmatatelné stvoření. Dokonce v naší době "velmi hmatatelné", kdy věda objevuje úchvatnou složitost ve všem živém. To je, dle Božího slova, hmatatelný důkaz Boha. Že na to pleskli špínu v podobě evoluční mytologie, je pouze jejich problém. Ale dle Bible nám Boží dílo má stačit na to, abychom uznali, že za vším stvořením stojí Bůh.

Kdyby jsme tu a tam čas od času viděli anděla, boží tvář v oblacích nebo něco podobného, bylo by to snažší, ale není nic co může člověk na vlastní oči vidět aby mohl uvěřit

Izraelité viděli i slyšeli, dle Starého zákona, stejně to nepomohlo. Navíc si vaši otázku umím představit na Božím soudu. A možná odpověď...? Když jste mohli uvěřit v neviditelnou evoluci, a tedy v lež, nic vám nestálo v cestě uvěřit v neviditelného Boha a tudíž v pravdu.

Takže zamotaný kolotoč, proto asi to věčné dohadování nepomine dokud nepomine úplně vše.

Možná se tím osvědčují lidská nitra. Ten, kdo myšlením a ve svém srdci dojde k tomu, že existuje nějaké (nej)vyšší dobro a upíná se k němu, ačkoliv ho nevidí, možná má sám v sobě také nějaké dobro.

Kdo všechno zahodí do údajně samoobživlého evolučního bláta a hnoje a klidně přijme smrt, nedocenil Boží dar života a tudíž ho není hoden.

L 16:11 : Když jste nebyli věrní v zacházení se špinavými penězi, kdo vám svěří opravdové bohatství?

Ř 8:24 : Byli jsme totiž spaseni nadějí. Naděje, kterou je vidět, ovšem není žádná naděje. Když někdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Když ale doufáme v to, co nevidíme, pak to trpělivě očekáváme.

Steve

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Customize This