Věda hledá Boha: ateista obhajuje inteligentní plán

Věda hledá Boha-ateista obhajuje ID.jpg

Věda hledá Boha: ateista obhajuje inteligentní plán

Bradley Monton
Měkká vazba, 177 stran, rok vydání: 2009, cena: 25 dolarů v USA, 35 dolarů mimo severoamerický kontinent

(Informaci o nově vydané knize přeložil Pavel Kábrt, 10/2009, z http://www.arn.org/arnproducts/php/book_show_item.php?id=132)

Toto je průlomová kniha v debatách o původu světa. Proč? Protože profesor filozofie na sekulární univerzitě a ateista napsal knihu, která obhajuje ID – inteligentní plán. Jak by asi sám autor připustil, jde jen o částečnou obhajobu, protože nepovažuje argumenty ID za naprosto přesvědčující, ale na druhé straně je nemůže považovat za triviální: proto věří, že by tyto argumenty měly být brány otevřeně a měly být v diskuzích školních tříd. Dokonce šel tak daleko, že ve veřejné debatě v roce 2008 obhajoval ID, a tak na svou hlavu svolal hněv darwinistů i svých ateistických kolegů, protože má význačnou etablovanou pozici vyučujícího profesora. Vítáme Vás mezi nás, doktore Montone!

Věda hledá Boha-ateista obhajuje ID_Bradley Monton.jpg

Už jen jeho úsilí o rigorózní definici inteligentního plánu v 1. kapitole stojí za cenu celé knihy. Zatímco mnoho obhájců ID používá zvukově malebné definice inteligentního plánu pro komunikaci s publikem, Monton vytvořil rigorózní definici tak, aby to pomohlo ID testovat. Nic menšího bychom od profesora filozofie vědy nečekali a myslíme, že jeho definice povede k mnohem smysluplnějšímu dialogu. Ale žádné obavy: nemusíte být filozofem, abyste rozuměli jeho knize. Monton vykonal velkou práci, aby svoje argumenty zpřístupnil běžnému čtenáři.

Obsah knihy:

Kapitola 1: Co je inteligentní plán a proč by v něj mohl ateista věřit?
Kapitola 2: Proč je ve vědě legitimní zabývat se inteligentním plánem?
Kapitola 3: Některé víceméně přijatelné argumenty inteligentního plánu
Kapitola 4: Měl by se inteligentní plán vyučovat na školách?

Dr. Bradley Monton je profesorem filozofie na univerzitě v Coloradu, Boulder. Pracuje v oblasti filozofie vědy (zvláště fyziky), epistemiologie pravděpodobnosti, eternalismu (filozofie času) a filozofie náboženství. Vysokoškolský diplom ve fyzice a filozofii získal na univerzitě v Rice v roce 1994 a doktorát ve filozofii získal v roce 1999 na univerzitě v Princetonu. Jeho rozsáhlá publikační činnost zahrnovala oblast základů fyziky a teorii pravděpodobnosti a v New Yourk Times se diskutovala jeho práce na téma predikce budoucna ze současnosti. Organizace ARN (Access Research Network) jej zařadila mezi důležité autory pro jeho zájem a práce v tématu inteligentního plánu.

Citát o knize:
„Tohle je statečná a důležitá kniha. Monton nebrání inteligentní plán jako pravdivý – myslí si, že nejspíše je falešný. Ale brání ID jako hypotézu, která by se měla brát vážně. Přesvědčivě argumentuje, že ID může být formulován jako vědecky testovatelná hypotéza a že existují jisté empirické důkazy pro ni – ne tolik důkazů, jak zastánci ID prohlašují, ale některé. Nyní je to však tak, že všechny hlasy v této debatě tvrdí buď, že ID není vůbec hoden, aby byl brán vážně, anebo, že je jasně pravdivý. Je velmi osvěžující vidět talentovaného filozofa uvést věci do pravých mantinelů a pokusit se vážně posoudit důkazy pro a proti, aniž by nad každou větou visel těžký boj ideologické doktríny.“ – John T. Roberts, docent filozofie na univerzitě v Severní Carolině

Citát z knihy:
„Jeden důvod pro vyučování inteligentního plánu je v tom, že jde o nástroj kritického myšlení. Toto sice zastánci učení ID říkají, ale kritici namítají, že je to jen povrchní služba kritickému myšlení a odmítají to...Mým postojem je, že kritické myšlení by se mělo vyučovat, a pokud to vyvede z míry antievolucionisty, nechť se tak stane. Chci, aby ID byl vyučován férově, což znamená prezentovat nejsilnější argumenty pro a proti ID. A pakliže – jak si většina ateistů myslí – argumenty proti ID jsou silnější než pro něj, pak studenti s kritickým a objektivním myšlením ID odmítnou. Ano, jistě, toto pak vyvede některé nábožensky orientované rodiče z míry, ale vyvede to z míry i některé ateisticky orientované rodiče, protože ti nechtějí o ID ani slyšet. Ale toto je právě pro studenty to nejlepší. Chci, aby všichni studenti, zvláště přesvědčení ateisté a přesvědčení teisté, museli čelit této výzvě. Budeme-li vyučovat kritické myšlení skutečně správně, studenti nebudou testovat jen nějakou vnější autoritu, ale i svoji vlastní víru a vlastní myšlenkový proces, který je k této víře přivedl.“ Bradley Monton, Věda hledá Boha:ateista obhajuje inteligentní plán, str. 12.

PřílohaVelikost
Věda hledá Boha-ateista obhajuje ID.doc104.5 KB
Průměr: 3 (1 vote)

answer this topic

Every one knows that today's life is very expensive, nevertheless different people require cash for different issues and not every person gets enough cash. Hence to get good credit loans and just consolidation loans would be a right solution.

Customize This