Včelka a pošťák


Gordon Howard

(Z www.creation.com/bee-postman přeložil M. T. - 11/2011. Vyšlo na stránkách CMI.)

Včelka a pošťák

Otázka: Jak může včelka fungovat jako pošťák?

Abychom na tuhle otázku odpověděli, musíme se zamyslet nad tím, co vlastně tihle dva dělají. Nejdříve si tedy vezměme pošťáka.

Odesílatel má informaci, kterou chce předat adresátovi, a tak napíše dopis, obálku označí příslušnou adresou a vloží ji do poštovní schránky. Pošťák pak dodá dopis adresátovi. Adresát si dopis přečte a odpoví na odesílatelovy podněty. Prosté! Pošťáka vůbec nezajímá ani odesílatel ani adresát, a nezná obsah dopisu, sehrál však v celém procesu zásadní roli - příslušnou informaci doručil.

A co dělá včelka? Sbírá z květu pyl a doručuje ho jiné květině. Pylové zrno obsahuje informaci o tom, jak se vyvíjí nová rostlina. Květina-adresát odpoví na obsah informace tak, že ho spojí s určitými vlastními údaji, což pak vede ke vzniku semene, ze kterého může vyrůst rostlina nová, na které se vytvoří nový květ, a celý proces se opakuje. Přesně jako pošťák doručila i včelka svou informaci. Prosté!

Přesně jako pošťák doručila i včelka svou informaci.

Je to však tak jednoduché? Podíváme-li se na celý proces blíže, zjistíme, že jsou s ním spojeny některé zásadní otázky, na které si musíme odpovědět, máme-li porozumět svému světu. Zmíněné otázky se týkají informace.

V případě dopisu víme, že sdělení se zrodilo v hlavě inteligentní bytosti. (Informace se takhle rodí vždycky.) Ona bytost (osoba) měla záměr (informovat adresáta) a očekávala odpověď ve formě nějakého úkonu (jako třeba zaplacení účtu či účasti na večírku). Zakódovala tedy svou informaci do znaků (které nazýváme jazykem), o nichž věděla, že jim adresát porozumí, protože zde byla domluvena pravidla kódu (to znamená, že oba lidé mluví týmž jazykem). Odesílatel pak propůjčil svým myšlenkám, které se mu ve formě slov rodily v hlavě, fyzickou existenci – v tomto případě je zaznamenal pomocí inkoustu a papíru, ačkoli by byl mohl použít i digitální formu sdělení a poslat je e-mailem nebo by byl mohl použít kód zvukový a sdělit svou zprávu telefonicky. Na kódu a jeho fyzické formě nezáleží – záleží pouze na informaci. Pošťák donesl fyzickou formu informace adresátovi, který ji pak musel dekódovat, aby mohl odpovědět.

Tohle není snadná práce, a je jasné, že pro její zdolání je třeba víc než jen pouhá hmota. Dopis nepředstavuje samotnou informaci, nýbrž jen obsahuje informaci v kódované, fyzické formě. Je absolutně nutné, abychom si uvědomili, že informace nevznikla žádným fyzikálním procesem a že není vlastností hmoty, nýbrž že pochází z vědomí, a že informace je pouze realizována (je jí dána na konci procesu příslušná „konkrétní podoba“) ve formě odpovědi, akce. Do té doby, než k takové akci dojde, nemáme důkazy o tom, že zde skutečně nějaká informace byla, protože zmíněný dopis by mohl docela dobře obsahovat pouhé náhodné nesmyslné sledy inkoustových skvrn.

Včelka a pošťákVčelka a pošťák

A co naše včelka a pyl? Měl první květ (odesílatel) své vědomí, aby byl s to pochopit informaci v abstraktní formě? Bylo jeho záměrem informovat ostatní květiny o tom, jak se rozmnožovat? Byl natolik inteligentní, aby dokázal formalizovat kód? Není těžké si uvědomit, že k ničemu takovému nedochází ani docházet nemůže. Květina nemůže vyvinout informaci či kód. Fungující informace a kódy musela vnější inteligence vytvořit předem s cílem (záměrem) „naučit“ květinu růst a předávat uvedenou informaci dál, aby se květiny uměly množit (to znamená používat danou informaci k budování příští generace rostlin podobných).

Podobně jako náš pošťák neměla ani včelka potuchy o obsahu toho, co doručuje, avšak ona „obálka“, ona nepatrná nadýchaná hrudka pylu, obsahovala více informací, než si dokážeme představit, a ty byly zakódovány v nejsevřenější a nejúčinnější formě, kterou kdy lidstvo znalo – kódem tvořeným pouhými čtyřmi chemickými „písmeny“ skladovanými a předávanými médiem zvaným DNA.

Takže pokud ji nemohl zajistit „vysílající“ květ, odkud pochází tahle informace pro tvorbu a přežívání rostlin, které kvetou, a tohohle zázračného kódu, který ji skladuje a předává dál? Existují tací, kdo věří, že „první samovolně se rozmnožující forma života“ (ze které se později stala květina) vznikla jaksi náhodou. Předpokládají, že kdysi kdesi vzniklo jaksi náhodou klubíčko proteinů vyvíjející se dlouhou dobu, a nakonec samo od sebe oživlé navzdory přírodním zákonům. Přitom zároveň vznikl zmíněný zázračný složitý kód, pomocí něhož první živé klubíčko informovalo jiné klubíčko proteinů o tom, jak se také nastrukturovat a oživnout týmž způsobem, jak to udělalo ono. A k tomu všemu prý došlo bez účasti jakékoli inteligence, která by příslušný kód formulovala, a bez pevného záměru či vůle či vědomí vlastního já či jakéhokoli vztahu či jakéhokoli jiného atributu myšlenkové aktivity.

Tohle je závratně absurdní myšlenka!

Protože zmíněný kód i kvalitu a množství informace jím přenášené neumíme ani v nejmenším napodobit, musí být ona osoba naprosto mimo dosah naší inteligence a schopností.

Existuje snad lepší koncept pro vysvětlení kódu DNA a vší té masivní spousty informací nutných k vytvoření všech organizmů na Zemi (nejen uvedené konkrétní květiny či včelky či dokonce pošťáka), k řízení jejich životních procesů a možnosti dalšího rozmnožení v nové generaci? Jak k tomu všemu mohlo vůbec dojít? Samozřejmě, že ne náhodným působením hmoty po dlouhá období, protože veškerá informace vzniká v mysli, takže vědomí, a nikoli pouhá hmota, je prvním a nejdůležitějším požadavkem. A jelikož je přitom zapotřebí rovněž úmyslu a vůle (vedoucí organizmy k využívání informace za účelem přežívání a rozmnožení se), musí tohle vědomí existovat jako osoba – mimořádně inteligentní osoba. A protože zmíněný kód i kvalita a množství informace ani zdaleka neumíme vytvořit, musí být ona osoba daleko za hranicemi naší inteligence i schopností. A protože všechny živé organizmy obsahují nějakou formu zmíněného kódu, musel příslušný programátor existovat před všemi živými organizmy, do kterých vložil informace. A kdo je tím pravým na tuhle pozici? Existuje jen jediný realistický kandidát: Bůh Bible.

Pošťák přináší informaci pocházející z mysli konkrétního člověka, ale včelka je nositelkou poselství od Boha!

PřílohaVelikost
vcelka_a_postak.doc402.5 KB
Průměr: 2.3 (6 votes)
Obrázek uživatele Foton

Video

withson

Není větší ztráty času,než debatovat s člověkem, u kterého se snoubí blbost s nadutostí. Bohužel Foton má jasno: co poví on je důkaz, co poví oponent je jen tvrzení... ten člověk má kolem sebe zeď a nemůže ven - bylo by mi ho tak trochu líto... kdyby to nebyl takový vůl.

nazdar withsone, tebe jsem tady neviděl jak je rok dlouhej...

Obrázek uživatele Foton

withson

.

co poví on je důkaz, co poví oponent je jen tvrzení...

1. Prejdi si viac, než len tento jeden môj príspevok.

2. Medzi tým si preštuduj čo je to dôkaz a ako má vyzerať.

3. Jasné. -Ja teda nemôžem. -Ale evolucionisti môžu? Oni môžu zo seba chŕliť svoje nedokázané špekulatívne tvrdenia, a tlačiť ich nasilu do škôl a verejných dokumentárnych filmov a prezentovať ich ako pravdu? Shock (...tam to prepáčiš však?..) Smile ---Veď keby mohli nedokázané tvrdenia kvitnúť, tak evolucionisti sú tu samý kvet! -Ja by som tých kvetov mal iba zopár, lebo na mnoho tvrdení som dôkazy priniesol. (...priame i nepriame...)

u kterého se snoubí blbost s nadutostí.

Z mojej a iných praktických skúsenosti, sú nadutý práveže väčšina "ateisto-evolucionistov". Nepáči sa vám to? -Nepáči sa vám, keď vám tu nastavujem zrkadielko vášho štýlu vyjadrovania?
(...prejdi si diskusné príspevky "ateisto-evolucionistov" tu, ale aj na mnohých iných fórach. -Pozri si, ako reagujú na slušné príspevky kresťanov a veriacich. -Ja som sa rozhodol použiť ich štýl proti nim. -Zrkadlo. (...nech plačú sami nad sebou, a konečne sa uvedomia))
-Čiže tvoje vyjadrenia o mne, platia paradoxne na teba. -Si rád? Big smile
(...v praktickom živote jednám diametrálne odlišne (omnoho jemnejšie), a podľa štýlu vyjadrovania by si ma nespoznal...) Wink

kdyby to nebyl takový vůl.

Ja sa o svojich oponentoch nevyjadrujem vulgárne. (pokrytec) Wink
...Vulgarizmy ani nepoužívam. (ľudia ako ty a Sriber, však často) -Používam občas síce trošku tvrdšie provokatívne vyjadrenia (...s cieľom prebrať ateistu-evolucionistu so spánku lži), ale nie vulgarizmy. (...na tie ste odborníci vy...) Smile

Sriber

Není větší ztráty času,než debatovat s člověkem, u kterého se snoubí blbost s nadutostí. Bohužel Foton má jasno: co poví on je důkaz, co poví oponent je jen tvrzení... ten člověk má kolem sebe zeď a nemůže ven - bylo by mi ho tak trochu líto... kdyby to nebyl takový vůl.

Obrázek uživatele Foton

Sriber

.

Citát:
Štatisticky to bola síce len vzorka, ale v nej je už vidieť hrubý pomer medzi ateistami pseudoskeptickými a nepseudoskeptickými.
....No to pozor. Ty jsi hovořil o celku a ten takhle statisticky nevypočítáš,...

Odpoveď:
Výpočty celku, meraním na vzorkách náhodne vybratých z celku, je bežný postup vo vede.

Citát:
....krom toho tvoje označování za pseudoskeptiky je subjektivní a domnívám se, že v mnoha případech mylné.

Odpoveď:
Pseudoskeptik je každý, kto i napriek dôkazom naďalej tvrdí svoj "předjímaný závěr". (...vyvrátený dôkazmi....)

Citát:
Nepredpokladám, že by sa časom tento pomer výrazne zmenil
....To, že to ty nepředpokládáš, protože nemáš ateisty prostě rád, je irelevantní.

Odpoveď:
1. Nemám rád iba ateizmus, a nie ateistov.
2. Nepredpokladám to zo skúsenosti. (...zo skúsenosti mojej, ale aj iných...)

Citát:
vzorka pre výskum niekedy stačí. Tá napovie často hodně
....Jistě, 19 z 20 ve dvou zemích, to hovoří o celosvětovém ateismu fakt hodně...

Odpoveď:
Dawkins je tiež 19 z 20? Smile

Citát:
Aj "enemy unknown" je ateista - a mal by byť teda môj nepriateľ, ale nieje. -Nikto nieje môj nepriateľ!
....Tomu se dost těžko věří...

Odpoveď:
Pri pseudoskeptikovi sa tomu moc nedivím. Smile

Citát:
Za mojich nepriateľov sami seba považujú iba pseudoskeptici, ktorých som usvedčil z pseudoskepticizmu, ale stále vzdorujú, že oni vraj niesu pseudoskeptici.
....1. Za tvého nepřítele jsem se považoval ještě předtím, než jsi mě "usvědčil".

Odpoveď:
Lebo si poznal a čítal moje argumenty v diskusiách s inými.

Citát:
2. Tvoje "usvědčení" mám někde, vzhledem k tomu, co jsi zač.

Odpoveď:
Tvoj názor "čo som zač" je vybudovaný na základe toho, že tu priamo a bez okolkov usvedčujem zo lži tvoju rozprávku. (...rozprávku, ktorej sa chceš zubami-nechtami držať, bo ti umožňuje žiť v hriechu a žiadostiach tela...) Smile -Zároveň sa tu tiež šírim pravdu o existencii neba a pekla, ktorá konfrontuje tvoje svedomie. Proti nej sa snažíš neúspešne bojovať tým, že ju prehlasuješ za rozprávku. (...neúspešne pod tlakom mojich argumentov a dôkazov...) -To je celé. Wink
Wink

Citát:
Moje závery vychádzajú s objektívneho skúmania faktov, dôkazov a svedectiev. (...tj. bez okuliarov zaujatosti...)
....To lžeš mě, nebo sobě ? Vážně tomu věříš ? V tom případě jsi ztracen a dobře ti tak...

Odpoveď:
Plakanie ti nepomôže prehlušiť skutočnosť, že od začiatku tu prinášam dôkazy, usvedčujúce tvoje úbohé nápady a špekulácie z omylov a lží, a potvrdzujúce biblické pravdy. Wink

Citát:
Ak za fanatika považuješ človeka, ktorý svoje názory upravil akceptovaním pádnych dôkazov
...Ne, takového člověka za fanatika nepovažuji, protože sám jsem takový člověk.

Odpoveď:
Keby si bol taký človek, už dávno by si upravil svoje názory akceptovaním dôkazov, ktoré tu prinášam.

Citát:
Tys psal "připouští jiné vysvětlení" - vždy je třeba připustit jiné vysvětlení, i když jsou "pádné důkazy". Ten, kdo jiné možnosti nepřipouští, je fanatik...

Odpoveď:
Ok. Pripúšťaš teda vysvetlenie, že Zem môže byť doska plávajúca na vodách? Laughing out loud
-Ja to nepripúšťam. Som teda fanatik? Shock Smile
Wink

Citát:
Čiže ľudia, ktorí ešte nikdy neboli v Antarktíde, a práve tam cestujú, by mali iba "pripúšťať", že taký kontinent vôbec existuje.
....Co to zase meleš ? Nač "jen" připouštět, že Antarktida existuje, když o její existenci dost dobře víme ?!

Odpoveď:
Odkud to "víte"? -Bol si tam? Shock
...Vidíš:
Aj v prípade Antarktídy si odkázaný iba na dôkazy vo forme svedectiev či fotografii, o ktorých si pred chvíľou prehlásil, že (citujem): "...vždy je třeba připustit jiné vysvětlení, i když jsou "pádné důkazy". Ten, kdo jiné možnosti nepřipouští, je fanatik..." -Teda si fanatik, lebo si povedal, že: "...Antarktida existuje, o její existenci dost dobře víme..." (...čiže si nepripustil iné vysvetlenie pádnych dôkazov o existencii Antarktídy, tj., že možno neexistuje...) Wink
...p.s.: si poriadne rozpoltená osobnosť... Smile

Citát:
Já psal, že když něco připouštím, tak to nemůžu popírat a ty napíšeš takovou kravinu, která s mým tvrzením nesouvisí...

Odpoveď:
Keď niečo iba pripúšťaš, musíš počítať aj s tým, že to tak možno nieje.

Citát:
Kde som vylúčil nevyhovujúce dôkazy?
...Prakticky u všech, které dokazují jiný pohled na svět, než tvůj, tedy většinou co se evoluce týče.

Odpoveď:
1:
Ani raz som nevylúčil dôkaz. Vždy som vylúčil len tvrdenie, vydávajúce sa za dôkaz. (...to, že nevieš rozlíšiť dôkaz od tvrdenia, je tvoj problém...)
2:
Vo všetkých podstatných bodoch, kde som priniesol odlišný názor, som ho aj podložil dôkazmi minimálne v takej miere, v akej podkladajú ten svoj evolucionisti.
(....to isté platí aj v prípade "jiného pohledu na svět"....)

Citát:
Ja vylučujem iba ateistove predpoklady, pseudoskeptikove tvrdenia, a infantilné pohľady evolucionistu na svet.
.....Samozřejmě. Protože nekorespondují s tvým myšlením, proto jsou špatné a proto je musíš vylučovat.

Odpoveď:
Nejde o to kto má aké myslenie, ale kto má aké dôkazy. Wink

Citát:
Tvoje "důkazy a fakty" nepovažuji za skutečné důkazy a fakty.

Odpoveď:
Veď ty ani nevieš, čo je to dôkaz, a ako má vypadať. (...ako už bolo vyššie vidieť...)
...Lepšie by si spravil, keby si o sebe napísal: "...důkazy a fakty nepovažuji za skutečné důkazy a fakty..." (...konečne by si tak o sebe napísal aspoň kus pravdy...) Wink

Citát:
Ty vůbec nejsi schopen uvažovat alespoň trochu objektivně. Já ano...

Odpoveď:
Ak za objektivitu považuješ pripúšťanie iného vysvetlenia aj tam, kde už boli prinesené pádne dôkazy, to už nieje objektivita, ale pseudoskepticizmus. (...mysli pri tom na Antarktídu alebo Zem-dosku...)
...Viem, že pseudoskepticizmus môže byť mylne považovaný za objekivitu, ale nieje to objektivita. -Je to pseudoskepticizmus. Wink

Citát:
ateizmus.sk je reprezentatívna vzorka komunity ateistov. (...krom nej existuje v en množstvo ďalších...)
....Tak jinak - tvrdit, že ateismus je ideologie je jako tvrdit, že křesťanství je církev...
Podle tvojí logiky by tedy mohli být všichni křesťané považováni za římské katolíky...

Odpoveď:
Medzi kresťanstvom a rímskym katolicizmom je veľký rozdiel. -Aký je však rozdiel medzi komunitou ateistov na ateizmus.sk a ateizmom? Puzzled

Citát:
Nikdy som netvrdil, že neexistujú ateisti výnimky.
....Ateisté-vyjímky, kteří nevyznávají žádnou ideologii, přestože je podle tebe ateismus ideologií ? Nebo jaké výjimky máš na mysli ?

Odpoveď:
Už samotný názov a-teizmus ukazuje, že sa jedná o pravidlo z gr. atheos = bezbožný (a = nie- + theos = boh). -Z tohoto axiomu je potom odvodená celá sústava ďalších sebaistých tvrdení, ktoré dohromady tvoria ateistickú ideológiu. (...čiže nieje to "nevyznávanie žiadnej ideológie", ako sa stúpenci ateizmu o sebe mylne domnievajú...)

Citát:
Na ateismus ne - to je absence víry. Ideologie je třeba snaha protlačit ho do společnosti.

Odpoveď:
Ateizmus sa snaží do spoločnosti tlačiť svoj základný axiom a z neho odvodené tvrdenia. (...pričom ateisti bývajú dosť často agresívni, keď sa stretnú s kresťanmi, ktorí im s láskou svedčia o opaku ich názorov....)

Citát:
Na evoluční teorii ne - to je vědecká teorie.

Odpoveď:
Evolučná teória nemá s vedou nič spoločné. (...podobne, ako nemali ani teórie do vedy pretláčané za čias komunizmu...) -Evolučná teória je ideológia založná iba na špekuláciach, a prekrucovaní faktov, ktoré v skutočnosti svedčia o niečom inom.

Citát:
Tvorca auta, procesoru, vesmíru má absolútnu pravdu keď povie: "toto som stvoril ja". (...pričom štruktúra samotného výrobku je toho dôkazom...)
....Ovšem ne každý, kdo řekne: "toto jsem stvořil já" je skutečným tvůrcem...

Odpoveď:
Keď existuje výrobcov viac, vzniká konkurencia, a motív podvodu. -Toto samozrejme v prípade Vesmíru, naprojektovaného podľa jedného plánu, neplatí. (...neexistuje tu totiž konkurencia a nevzniká tak motív podvodu...)

Citát:
A struktura výrobku jako důkaz autorství nestačí.

Odpoveď:
Stačí.

Citát:
1. To, čo tvorca vytvoril je dôkaz. (keď to objektívne skúmame)
2. Tvorcove slová vyjdené v osobnej diskusii s človekom, kde sa priznal, že on tie veci vytvoril.
obe veci dohromady tvoria dôkaz...

....Zapomínáš ovšem na to, že oba můžou kecat...

Odpoveď:
Zapomínaš, že Boh okrem iného stvoril aj svedomie, lásku, rodinu, zmysel pre spravodlivosť, zmysel pre správnosť, atď... -Ten, kto toto stvoril, nekecá. Wink

Citát:
Veda, ateizmus a evolučná teória sú nezlučiteľné, ako olej a voda.
....Samozřejmě, protože Foton nemá ateismus a ET rád...

Odpoveď:
Nie. -Je to kôli povahe a podstate E.T. a ateizmu: oboje sú iba výmysly, cucnuté z pršteka. -Nič viac.

Citát:
...ateimus nepřináší nic, je to osobní přesvědčení.

Odpoveď:
Tak potom neprinášaj jeho postuláty do tejto diskusie. -Maj ho doma len ako osobné presvedčenie. Wink

Citát:
Cieľom vedy nieje dokazovať bytosti.
...To jsem vážně rád, že se na tom shodneme.

Odpoveď:
To samozrejme neznamená, že človek ako bytosť neexistuje. (...človek je totiž tiež bytosť...) Smile -Veda sa totiž zaoberá iba určitou časťou súcna. -To, že veda niečo neskúma, nieje dôkaz, že to "niečo" neexistuje. -Sú veci, kde nastupuje na radu svedectvo, ako dôkaz.

Citát:
Je rozdiel medzi knihou ktorú niekto vymyslel s cieľom napísať knižný román (...pričom sám pisateľ jasne hovorí, že ju vymyslel), a knihou, ktorá obsahuje opis očitého svedectva.
...Ano. Jenže Bible nemusí (a evidentně ani není) popis očitého svědectví...

Odpoveď:
1. Bibia je písaná štýlom očitého svedectva.
2. Pisatelia biblie jasne píšu (často hneď v úvode niektorých kníh), že sa jedná o popis očitého svedectva.
3. Všade tam, kde sa to dá overiť, dokázalo sa, že je to očité svedectvo. (...historické časti biblie dokázané archeológiou; geografiou; lingvistikou; miestnymi zvykmi (ktoré boli krátko po zaznamenaní zabudnuté, avšak dnes odhalené v záznamoch na tabuľkách); atď....)

Citát:
Ako tak pozerám - pseudoskeptik má taký chaos, že už nevie rozlíšiť ani "Lovcov mamutov" od napríklad "Napoleon Bonaparte, jeho maršálové a ministři"
....Jak jsi na to přišel ? Samozřejmě, že dokážu - rozdílnost názvů je dobrý začátek, ovšem hlavní bude rozdílnost autorů a obsahu...

Odpoveď:
Tak si konečne všimni aj rozdílnost názvů, autorů a obsahu medzi "Lovcami mamutov" a biblickými knihami. Wink

Citát:
Robot či program klidně můžou psát o osobním životě, ovšem vzhledem k tomu, že žádný nemají, by to byly lži.

Odpoveď:
Na to by sa dalo ľahko prísť, či je to program. -Stačilo by zopár rozhovorov, a všímanie si spôsobu jeho odpovedí.

Citát:
Stav hriešnosti je večný stav, preto musí byť aj utrpenie večné.
....Nevidím důvod, proč by muselo. Bůh je snad všemocný, tudíž může nastavit pravidl jak chce.

Odpoveď:
Samozrejme. -Veď ich už nastavil. Toto sú oni.
...Čo si človek vyberie, to dostane. (...aj s patričnými trvalými následkami svojho rozhodnutia...) -Z 5-teho poschodia sa tiež môže človek rozhodnúť skočiť len raz. -Trvalé následky si však ponesie stále.

Citát:
Ten, kto túto "amnestiu z pekla" za svojho života neprijme, je navždy zatratený v pekle.
....Tedy platí to, co jsem psal. Jestli si takto někdo představuje spravedlnost, je zrůda.

Odpoveď:
Predchvíľou som vysvetlil, prečo je to spravodlivé. -A ty sa na to pýtaš (...nad tým podivuješ) znova?

Citát:
1. "Svědectví" také může být výmysl.

Odpoveď:
Ak sú nezávislé a pritom zhodné, tak s prižmúrenými očami snáď dve tri. -Ale tisíce? Shock Smile

Citát:
S pohľadu pseudoskeptika je odpudzujúce všetko, čo protirečí jeho primitívnemu pohľadu na svet.
....Tento názor nemám pouze já.

Odpoveď:
Nikdy som netvrdil, že pseudoskeptik je na svete len jeden. Smile

Citát:
Nevěřím automaticky všemu, co kdo řekne, když je to v rozporu s každodenní zkušeností.

Odpoveď:
Kvantová mechanika je ešte viac v rozpore s každodennou skúsenosťou. Nebedeš preto veriť slovám fyzikov zameraným na kvantovku?

Citát:
Herodotos sú náboženské texty?
...Tedy i informace o zprávě z věštírny je od Herodota ? Pokud ano, uznávám, že se nejedná o náboženský text.

Odpoveď:
Informace z věštírny, jsou informace z věštírny. Reč tu bola o TEXTE! (...text je písomná postupnosť slov a viet, napísaná nejakým pisateľom. (...v tomto prípade Herodotom))

Citát:
Pseudoskeptik nevie, čo je to dôkaz. -Tomu sú dôkazom jeho názory a nápady.
....Tak třeba v otázce evoluce toho je k dispozici mnohem víc, než jen názory a nápady. Za to tvoje "důkazy" jsou akorát spisy a svědectví, obojí je dílem člověka. Lidé lžou - fakta nikoliv...

Odpoveď:
1. Ano. V otázce evoluce toho je k dispozici víc, než jen názory a nápady. Sú tam ešte lži a prekrucovanie faktov, svedčiacich v skutočnosti o niečom inom. (...na to často zabúdam to uviesť...) Laughing out loud
2. Svedectvo je forma dôkazu.

Citát:
Pseudoskeptikovi nestačí ani 1000 nezávislých očitých svedectiev. -Vždy si bude trepať svoje.
...To, že nic víc, než svědectví nemáš, není můj problém.

Odpoveď:
Už som ti povedal, že na pozorovanie hvieznej oblohy nepoužívaj mikroskop,či na dokazovanie udalostí, ktoré sa stali v priestore a čase, chemický rozbor.

Citát:
Pseudoskeptikovi nestačí poukázať na dôkazy ani miliónkrát. -Vždy bude o dôkazoch, ktoré protirečia jeho primitívnemu názoru tvrdiť, že sú vymyslené.
.....Nečiníš tak náhodou ty ohledně evoluce ? Neodpovídej...

Odpoveď:
Teória evolúcie nemá žiadne dôkazy.

Citát:
To je úplně fuk. Vyhlazení se prostě ospravedlnit nedá.

Odpoveď:
Aj v prípade pandémie morovej nákazy, na ktorý zatiaľ neexistuje liek?

Citát:
Tak i čarodějnice existují ? Tohle fakt nemá smysl...

Odpoveď:
A kto si myslíš, že napodobňoval v Egypte Božie zázraky konané skrz Mojžiša? -Krokodýli? Smile
+ vidno nečítal si:
http://www.knihy.own.cz/process.php?file=Vysvobozen.pdf
http://www.knihy.own.cz/process.php?file=Vesmlouvesknizetem.pdf
http://www.knihy.own.cz/process.php?file=Jim%20McCoy%20-%20Ucednik%20car...
http://www.knihy.own.cz/process.php?file=JohnMulinde-Bojvponebeskychobla...

Citát:
Pseudoskeptikovi nestačí, ani keby veci sám videl, počul či NAMERAL - pamätáš?
.....Ne, nepamatuji. Nestačilo by mi vidět či slyšet, naměřit však ano a to jsem také tvrdil, tak laskavě nekecej...

Odpoveď:
1:
Keď ti nestačili autentické fotky s analýzou a menom + adresou kto analýzu robil, nebudú ti stačiť ani výsledky iných meraní.
2:
Neodpovedal si mi na 2 otázky:
A) Odkiaľ vieš, že tvoje halucinácie niesu realita?
B) Odkiaľ vieš, že nami pozorovaná realita neprebieha iba v tvojej mysli.
...Dokiaľ mi neodpovieš na tieto 2 otázky, môžeš si svoj výše citovaný argument napísať maximálne na toaletný papier, a vzápätí ho aj príslušne použiť. Smile
Wink

Citát:
stromy mohli byť pováľané buldozérmi
...V roce 1908 ? Na střední Sibiři ? Když stromy byly spálené ?
Že k Tunguské události došlo víme, co bylo příčinou však nikoliv...

Odpoveď:
Bolo to niekoľko rokov pred prvou svetovou vojnou a rôznymi revolúciami, kedy sa testovali rôzne zbrane. Niekto ich testoval práve na sibíri (mimo dosahu ľudí), a najal si pritom hromadu falošných očitých svedkov, ktorí zhodne vypovedali o tunguskej katastrofe.
(...páči sa ti moja simulácia pseudoskepticizmu?...) Big smile

Obrázek uživatele Šriber

Foton

Štatisticky to bola síce len vzorka, ale v nej je už vidieť hrubý pomer medzi ateistami pseudoskeptickými a nepseudoskeptickými.

No to pozor. Ty jsi hovořil o celku a ten takhle statisticky nevypočítáš, krom toho tvoje označování za pseudoskeptiky je subjektivní a domnívám se, že v mnoha případech mylné.

Nepredpokladám, že by sa časom tento pomer výrazne zmenil

To, že to ty nepředpokládáš, protože nemáš ateisty prostě rád, je irelevantní.

vzorka pre výskum niekedy stačí. Tá napovie často hodně

Jistě, 19 z 20 ve dvou zemích, to hovoří o celosvětovém ateismu fakt hodně...

Aj "enemy unknown" je ateista - a mal by byť teda môj nepriateľ, ale nieje. -Nikto nieje môj nepriateľ!

Tomu se dost těžko věří...

Za mojich nepriateľov sami seba považujú iba pseudoskeptici, ktorých som usvedčil z pseudoskepticizmu, ale stále vzdorujú, že oni vraj niesu pseudoskeptici.

1. Za tvého nepřítele jsem se považoval ještě předtím, než jsi mě "usvědčil".
2. Tvoje "usvědčení" mám někde, vzhledem k tomu, co jsi zač.

Moje závery vychádzajú s objektívneho skúmania faktov, dôkazov a svedectiev. (...tj. bez okuliarov zaujatosti...)

To lžeš mě, nebo sobě ? Vážně tomu věříš ? V tom případě jsi ztracen a dobře ti tak...

Ak za fanatika považuješ človeka, ktorý svoje názory upravil akceptovaním pádnych dôkazov

Ne, takového člověka za fanatika nepovažuji, protože sám jsem takový člověk.
Tys psal "připouští jiné vysvětlení" - vždy je třeba připustit jiné vysvětlení, i když jsou "pádné důkazy". Ten, kdo jiné možnosti nepřipouští, je fanatik...

Čiže ľudia, ktorí ešte nikdy neboli v Antarktíde, a práve tam cestujú, by mali iba "pripúšťať", že taký kontinent vôbec existuje.

Co to zase meleš ? Nač "jen" připouštět, že Antarktida existuje, když o její existenci dost dobře víme ?! Já psal, že když něco připouštím, tak to nemůžu popírat a ty napíšeš takovou kravinu, která s mým tvrzením nesouvisí...
Složitý je život fanatika...(tím myslím tebe)

Kde som vylúčil nevyhovujúce dôkazy?

Prakticky u všech, které dokazují jiný pohled na svět, než tvůj, tedy většinou co se evoluce týče.

Ja vylučujem iba ateistove predpoklady, pseudoskeptikove tvrdenia, a infantilné pohľady evolucionistu na svet.

Samozřejmě. Protože nekorespondují s tvým myšlením, proto jsou špatné a proto je musíš vylučovat. Samozřejmě, že si to neuvědomuješ, protože to děláš ty a sám sobě nejsi schopen přiznat, že jednáš chybně. Ovšem označovat za špatné ostatní, to ti jde...

a nie dôkazy a fakty

Tvoje "důkazy a fakty" nepovažuji za skutečné důkazy a fakty. To samé platí naopak. Samozřejmě ty jsi ten "správnej" a já zase pseudoskeptik. Tak to vidíš ty, ovšem svět se neřídí podle Fotona. Ty vůbec nejsi schopen uvažovat alespoň trochu objektivně. Já ano - možná máš ve všem pravdu, sice se domnívám (a doufám), že ne, ale může to tak být. V tom případě je ale všechno pěkně v p.deli...

Veď ty mícháš náboženství a církev. -Nepáči sa ti to?

Ne.

ateizmus.sk je reprezentatívna vzorka komunity ateistov. (...krom nej existuje v en množstvo ďalších...)

Tak jinak - tvrdit, že ateismus je ideologie je jako tvrdit, že křesťanství je církev...
Podle tvojí logiky by tedy mohli být všichni křesťané považováni za římské katolíky... Tak jako je mnoho církví, je i mnoho ideologií. Ne všichni ateisté vyznávají stejnou ideologii. Ateismus je absence víry, pokud je ideologií, tak i její opak - víra - musí být ideologií. Je ?

Nikdy som netvrdil, že neexistujú ateisti výnimky.

Ateisté-vyjímky, kteří nevyznávají žádnou ideologii, přestože je podle tebe ateismus ideologií ? Nebo jaké výjimky máš na mysli ?

Porovnaj:
http://en.wikipedia.org/wiki/Conviction

Pokud se jedná o trestní právo, tak slovo conviction znamená "usvědčení , uznání vinným , odsouzení", nikoliv přesvědčení...

To sa pekne hodí na ateizmus, komunizmus a evolučnú teóriu nasilu pretláčanú do škôl.

Na ateismus ne - to je absence víry. Ideologie je třeba snaha protlačit ho do společnosti.
Na komunismus ano.
Na evoluční teorii ne - to je vědecká teorie. Ideologie je třeba to násilné cpaní do škol.

Tvorca auta, procesoru, vesmíru má absolútnu pravdu keď povie: "toto som stvoril ja". (...pričom štruktúra samotného výrobku je toho dôkazom...)

Ovšem ne každý, kdo řekne: "toto jsem stvořil já" je skutečným tvůrcem...
A struktura výrobku jako důkaz autorství nestačí.

1. To, čo tvorca vytvoril je dôkaz. (keď to objektívne skúmame)
2. Tvorcove slová vyjdené v osobnej diskusii s človekom, kde sa priznal, že on tie veci vytvoril.
...obe veci dohromady tvoria dôkaz...

Zapomínáš ovšem na to, že oba můžou kecat...

Veda, ateizmus a evolučná teória sú nezlučiteľné, ako olej a voda.

Samozřejmě, protože Foton nemá ateismus a ET rád...

Veda prináša fakty, kdežto ateizmus a evolučná teória iba výmysly. (...niet divu. Veď sú to ideológia...)

Znovu - ateismus a ET nejsou ideologie. Navíc, ateimus nepřináší nic, je to osobní přesvědčení.

Cieľom vedy nieje dokazovať bytosti.

To jsem vážně rád, že se na tom shodneme.

Nesnaž sa používať ďalekohľad na skúmanie molekúl.

Já se o nic takového nesnažím, naopak to odmítám (analogii chápu, neboj)...

Zložitý je život ateistu-pseudoskeptika, keď takúto možnosť pripúšťa. -To len ukazuje, aký chorý musí byť jeho mozog.

Mám dojem, že ti není plně znám význam slova "připouštět". Choré je naopak nepřipouštět jiné možnosti, než tu, o které jsem přesvědčen...

Veď vidím, aký máš prístup k mojim príspevkom, keď si schopný moje príspevky považovať za produkt programu.

1. Neodpověděl jsi mi na otázku. Ano/Ne
2. Nedomnívám se, že tvoje příspěvky jsou produktem programu.
3. Možnost, že jsi (či kdokoliv jiný, včetně mě) program existuje, přestože velmi nepravděpodobná.

Pseudoskeptický ateista vlastne ani nevie, či sám existuje.

Vím, že v nějaké formě rozhodně existuji.

Celý jeho život a názorový svet sa nachádza v chaose.

Vůbec ne.

Je rozdiel medzi knihou ktorú niekto vymyslel s cieľom napísať knižný román (...pričom sám pisateľ jasne hovorí, že ju vymyslel), a knihou, ktorá obsahuje opis očitého svedectva.

Ano. Jenže Bible nemusí (a evidentně ani není) popis očitého svědectví...

Ako tak pozerám - pseudoskeptik má taký chaos, že už nevie rozlíšiť ani "Lovcov mamutov" od napríklad "Napoleon Bonaparte, jeho maršálové a ministři"

Jak jsi na to přišel ? Samozřejmě, že dokážu - rozdílnost názvů je dobrý začátek, ovšem hlavní bude rozdílnost autorů a obsahu...

...to už je choroba...

To, že nepovažuji Bibli za očité svědectví, není choroba. To, že mi přikládáš svoje výmysly už by mohla...

otázka: liečil si sa niekedy u psychiatra?

Pravidelně ho navštivuji kvůli své schizoidní poruše.

Ateista-pseudoskeptik vždy predpokladá, že ten druhý lže.

1. Špatně jsi mě pochopil. Robot či program klidně můžou psát o osobním životě, ovšem vzhledem k tomu, že žádný nemají, by to byly lži.
2. Na tebe to sedí rovněž. Ateisté, evolucionisté - ti všichni podle tebe lžou (protože jsou "ti druzí")...

Pseudoskeptik je chorý už zo samotnej podstaty. Toto sa prejavuje aj v jeho príspevkoch.
...s pseudoskeptikom treba zaobchádzať ako s postihnutým... (pseudoskepticizmus je postihnutie)

To, že mi vypíšeš vlastnosti pseudoskeptika, je dobrá reakce na tvrzení, že tak nazýváš své oponenty...

Pripúšťaš to. (...to stačí...)

Chápu, že máš i k připouštění takový odpor, když jiné možnosti než tu svou jedinou "pravdu" nepřipouštíš...

Odepsal.

Vážně ? Nevšiml jsem si, že by tvá snaha přinesla nějakou změnu...

pozorovateľnosť pre všetkých
toto všetko má Boh pripravené pre úprimných hľadačov pravdy

Tak si vyber...

Stav hriešnosti je večný stav, preto musí byť aj utrpenie večné.

Nevidím důvod, proč by muselo. Bůh je snad všemocný, tudíž může nastavit pravidl jak chce.

Ten, kto túto "amnestiu z pekla" za svojho života neprijme, je navždy zatratený v pekle.

Tedy platí to, co jsem psal. Jestli si takto někdo představuje spravedlnost, je zrůda.

Lepšie, ako tvoje výmysly pseudoskeptika.

1. "Svědectví" také může být výmysl.
2. Moje "výmysly" mohou být pravda.

S pohľadu pseudoskeptika je odpudzujúce všetko, čo protirečí jeho primitívnemu pohľadu na svet.

1. Tento názor nemám pouze já.
2. Neodpuzuje mě vše, co protiřečí mému pohledu na svět. Ve skutečnosti to platí spíš na tebe. Tak schválně: neodpuzuje mě islám, pohanství, environmentalismus, feminismus, homosexualita, hedonismus...

Tvoja obmedzenosť ignoruje fakty, ktoré mnohí videli a zažili.

Skutečně to viděli a zažili ? Sorry, ale mě "čestné slovo" nestačí. Nevěřím automaticky všemu, co kdo řekne, když je to v rozporu s každodenní zkušeností.

Primitívny život pseudoskeptika je takmer vo všetkom obmedzený.

Primitiní život fanatika je téměř ve všem omezený...

Herodotos sú náboženské texty?

Čti:
Tedy i informace o zprávě z věštírny je od Herodota ? Pokud ano, uznávám, že se nejedná o náboženský text.

Pseudoskeptik nevie, čo je to dôkaz. -Tomu sú dôkazom jeho názory a nápady.

Tak třeba v otázce evoluce toho je k dispozici mnohem víc, než jen názory a nápady. Za to tvoje "důkazy" jsou akorát spisy a svědectví, obojí je dílem člověka. Lidé lžou - fakta nikoliv...

Pseudoskeptikovi nestačí ani 1000 nezávislých očitých svedectiev. -Vždy si bude trepať svoje.

To, že nic víc, než svědectví nemáš, není můj problém. Já tomu prostě bez objektivních (nezávislých na člověku) důkazů nevěřím, mám na to právo a nazvat mě proto pseudoskeptikem je pitomé.
Že ty sežereš všechno, pokud to souhlasí s tvým názorem, je jen známkou tvojí zaujatosti...

Pseudoskeptikovi nestačí poukázať na dôkazy ani miliónkrát. -Vždy bude o dôkazoch, ktoré protirečia jeho primitívnemu názoru tvrdiť, že sú vymyslené.

Nečiníš tak náhodou ty ohledně evoluce ? Neodpovídej...

Všetci boli po tejto stránke skazení. (...obetovanie detí tam bolo napríklad na dennom poriadku...)

Jistěže, děti byly zkažené a to až tak, že si zasloužily smrt...

odstránení mali byť len títo - tj. obyvatelia Kaanánu.

To je úplně fuk. Vyhlazení se prostě ospravedlnit nedá.

1. Pre skutočnú čarodejnicu nieje nič nemožné

Tak i čarodějnice existují ? Tohle fakt nemá smysl...

Keď to, čo som ti už poslal (...a bolo toho celkom dosť) ti nestačilo, nebudú ti stačiť ani ďalšie veci.

Což pořád není důvod, abys ty další věci neposlal. Nic ti v tom nebrání - vždyť co se může nejhoršího stát ? Akorát se utvrdíš ve svém názoru...

Pseudoskeptikovi nestačí, ani keby veci sám videl, počul či NAMERAL - pamätáš?

Ne, nepamatuji. Nestačilo by mi vidět či slyšet, naměřit však ano a to jsem také tvrdil, tak laskavě nekecej...

Nie jeden.

A co jako ?

stromy mohli byť pováľané buldozérmi

V roce 1908 ? Na střední Sibiři ? Když stromy byly spálené ?
Že k Tunguské události došlo víme, co bylo příčinou však nikoliv...

-------------------------------------------------------
Tvůj příspěvek je plný slova pseudoskeptik a smajlíků. Jsi snad puberťák ? Otravnost tvého projevu a citelná arogance naznačuje, že ano. V takovém případě by se to dalo částečně omluvit, ovšem domnívám se, že jsi již dospělý člověk a tedy máš nějaký problém...
Dále nehodlám v diskuzi pokračovat, protože je to naprosto zbytečnou ztrátou času (v tomto obdivuji Telesta). Pokud bys to chtěl považovat za své vítězství, tak ti jen připomenu:
Pseudoskeptikovi nestačí poukázať na dôkazy ani miliónkrát. -Vždy bude o dôkazoch, ktoré protirečia jeho primitívnemu názoru tvrdiť, že sú vymyslené
Naproti tomu pre pseudoskeptického ateistu nieje nič dôkazom, čo odporuje jeho primitívnemu svetonázoru.
Ono to platí i na tebe... Nevidím důvod, proč se s tebou nadále bavit, když tě to stejně nepřesvědčí a akorát neustále opakuješ jaký jsem pseudoskeptik (přičemž tak uvažuješ ty sám)...

Nashle v pekle...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Foton

Sriber

.

Citát:
Na diskusnom fóre potom poznám ešte zopár ďalších ateistov, a na ateizmus.sk mnoho ďalších.
....To je ovšem pořád jen nepatrné množství z celkového počtu ateistů.

Odpoveď:
Štatisticky to bola síce len vzorka, ale v nej je už vidieť hrubý pomer medzi ateistami pseudoskeptickými a nepseudoskeptickými. (...rozloženie celku...) -Celkovo som debatoval zhruba s 20-timi ateistami, z ktorých normálny bol zatiaľ iba 1. -Nepredpokladám, že by sa časom tento pomer výrazne zmenil, keď vzorku rozšírim trebárz na 200 či 2000. -Podľa praktickej skúsenosti sa bude tento pomer pohybovať niekde medzi číslami 10:1 až 20:1.
(...vzorka pre výskum niekedy stačí. Tá napovie často hodně...) Wink

Citát:
Zistil som, že skoro všetci ste "postavený" podľa rovnakej schémy, takže nieje to zovšeobecňovanie.
....Jistě, že jsi to zjistil. Jsme totiž tvoji nepřátelé a tudíž všichni jedeneme podle jedněch "osnov zla"...

Odpoveď:
Aj "enemy unknown" je ateista - a mal by byť teda môj nepriateľ, ale nieje. -Nikto nieje môj nepriateľ! -Za mojich nepriateľov sami seba považujú iba pseudoskeptici, ktorých som usvedčil z pseudoskepticizmu, ale stále vzdorujú, že oni vraj niesu pseudoskeptici. (komédia) Smile

Citát:
Pseudoskeptik si všade tam, kde víťazí tvoj předjímaný závěr pred dôkazmi.
....V tom případě jsi pseudoskeptik.

Odpoveď:
Moje závery vychádzajú s objektívneho skúmania faktov, dôkazov a svedectiev. (...tj. bez okuliarov zaujatosti...)

Citát:
Jeden zo znakov pseudoskepticizmu je, že pseudoskeptik "připouští" iné vysvetlenie aj vtedy, keď už boli prinesené pádne dôkazy.
....V tom případě jsou pseudoskeptici prakticky všichni mimo fanatiků...

Odpoveď:
Ak za fanatika považuješ človeka, ktorý svoje názory upravil akceptovaním pádnych dôkazov, tak ešte stále žiješ v stredoveku, kde mali problém akceptovať Kopernikove závery. Wink

Citát:
záver induktívneho úsudku je odmietnutý, napriek existencii dôkazov na jeho podporu
....Když ho připouštím, tak ho přeci nemůžu odmítat.

Odpoveď:
Čiže ľudia, ktorí ešte nikdy neboli v Antarktíde, a práve tam cestujú, by mali iba "pripúšťať", že taký kontinent vôbec existuje. Smile
....zložitý je život pseudoskeptika... Big smile

Citát:
aby sme dosiahli žiaduci úsudok, je niekedy nutné nevyhovujúce skutočnosti z úvahy vylúčiť, a to napríklad ich zamlčaním
.....Tak je to jasné - jsi pseudoskeptik.
(Vážně, to co udáváš sedí mnohem více na tebe, než na mě)

Odpoveď:
Kde som vylúčil nevyhovujúce dôkazy? Shock
...Ja vylučujem iba ateistove predpoklady, pseudoskeptikove tvrdenia, a infantilné pohľady evolucionistu na svet. Wink (a nie dôkazy a fakty)

Citát:
Veď si prečítaj aj niektoré ich články a príspevky
...To dokazuje leda tak, že krom toho, že jsou ateisté vyznávají nějakou ideologii, nikoliv, že ateismus je ideologie. Je to jako míchat náboženství a církev (tedy např. tvrdit, že ŘKC je náboženství)...

Odpoveď:
1. Veď ty mícháš náboženství a církev. -Nepáči sa ti to? Smile
2. ateizmus.sk je reprezentatívna vzorka komunity ateistov. (...krom nej existuje v en množstvo ďalších...)
3. Nikdy som netvrdil, že neexistujú ateisti výnimky.

Citát:
Presvedčenie je istota o existencii či platnosti určitých vecí či javov, ktoré boli pozorované zmyslami dostatočne veľkého počtu ľudí.
....Já znám tuto definici:
Přesvědčení – názor, který vyjadřuje zaujetí určitého hodnotícího stanoviska a který pokládáme bez výhrad za správný.
Tedy podle tebe je přesvědčení objektivní, já nesouhlasím - je subjektivní.

Odpoveď:
Porovnaj:
http://en.wikipedia.org/wiki/Conviction

Citát:
Nieje to kravina. Rovná sa to.
....Přečti si laskavě definici ideologie. Je to mnohem víc, než jen předjímaný názor...

Odpoveď:
Ideológia .... sa chápe buď ako všeobecná veda o ideách zameraná na prejasnenie a skvalitnenie verejného myslenia (Destutt de Tracy) alebo ako systematická a všezahrnujúca politická doktrína slúžiaca ako základ zdôvodňujúci program politického konania. ....Ideológia môže byť učenie sa komplexného pohľadu, cestou nadhľadu na veci (porovnávaním svetového názoru), zdravého rozumu (videním ideológie v každodennej spoločnosti) ) a ďalším filozofickým tendenciám (videnia politickej ideológie). Hlavným účelom ideológie je ponúknuť zmenu v spoločnosti cez proces myslenia. Ideológie sú procesom abstraktného myslenia, ktoré sa uplatňujú vo veciach verejných.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ideol%C3%B3gia
....To sa pekne hodí na ateizmus, komunizmus a evolučnú teóriu nasilu pretláčanú do škôl. Laughing out loud

Citát:
až dokedy neprinesieš dôkaz tvojho: "...když je něco nevyvratitelné, tak se nemá cenu tím zabývat..."
1. Proč bych ti měl dokazovat něco, co jsi v podsatě sám tvrdil (skoro by se dalo říct, že jsi se o to hádal) ?

Odpoveď:
V podstate si to začal prvý tvrdiť ty, ale inak mal si pravdu.
....Tvorca auta, procesoru, vesmíru má absolútnu pravdu keď povie: "toto som stvoril ja". (...pričom štruktúra samotného výrobku je toho dôkazom...) Wink

Citát:
2. Jak si takový důkaz jako představuješ ?

Odpoveď:
1. To, čo tvorca vytvoril je dôkaz. (keď to objektívne skúmame)
2. Tvorcove slová vyjdené v osobnej diskusii s človekom, kde sa priznal, že on tie veci vytvoril.
...obe veci dohromady tvoria dôkaz...

Citát:
3. Moje tvrzení pro vědu platí a to je důvod,...

Odpoveď:
Veda, ateizmus a evolučná teória sú nezlučiteľné, ako olej a voda.
(...pokusy zlúčiť ich niesu zlúčením...)
...Veda prináša fakty, kdežto ateizmus a evolučná teória iba výmysly. (...niet divu. Veď sú to ideológia...) Wink

Citát:
....proč Bůh a všechny jiné nadpřirozené bytosti nemají ve vědě co dělat.

Odpoveď:
Cieľom vedy nieje dokazovať bytosti. (...či už ľudské, anjelske, alebo démonské...) -Nesnaž sa používať ďalekohľad na skúmanie molekúl. Smile

Citát:
pokroky v tom, že už začínaš chápať, že "ano". (posledné slovo tvojej vety)
....Jo tak. Takže ty si vybíráš jednotlivá slova ? Jaký jsi to ale "šikovný" manipulátor. Celá věta však zněla:
protože ty mi budeš zatvrzele tvrdit, že ano...

Odpoveď:
Už to, že si to spomenul a premýšľaš o tom naznačuje, že zachvíľu budeš o tom možno aj vážne uvažovať. (...preto som spomenul tie pokroky...) Smile

Citát:
Minule si dokonca vyslovil možnosť, že moje príspevky píše "hodně chytrý program".
....Tato možnost je velice nepravděpodobná, ale existuje.

Odpoveď:
Zložitý je život ateistu-pseudoskeptika, keď takúto možnosť pripúšťa. -To len ukazuje, aký chorý musí byť jeho mozog. Wink

Citát:
Preto sa už nedivím, keď ateista povie, že autorom slov napr. Izaiáša 45,5 je niekto iný - a to i napriek faktu, že sa tam prihovára Boh človeku v prvej osobe:
....Děláš si srandu ? Tedy, když v nějaké knize někdo hovoří v první osobě, znamená to automaticky, že je autorem daného výroku?

Odpoveď:
Veď vidím, aký máš prístup k mojim príspevkom, keď si schopný moje príspevky považovať za produkt programu. -Pseudoskeptický ateista vlastne ani nevie, či sám existuje. -Celý jeho život a názorový svet sa nachádza v chaose. Smile

Citát:
Příklad: Když v Lovcích mamutů Kopčem říká: "Já Kopčem" znamená to, že existoval Kopčem a tohle řekl, ba co víc, všechno, co se v té knize píše se stalo přesně tak, jak se v ní píše ?

Odpoveď:
Je rozdiel medzi knihou ktorú niekto vymyslel s cieľom napísať knižný román (...pričom sám pisateľ jasne hovorí, že ju vymyslel), a knihou, ktorá obsahuje opis očitého svedectva.
...Ako tak pozerám - pseudoskeptik má taký chaos, že už nevie rozlíšiť ani "Lovcov mamutov" od napríklad "Napoleon Bonaparte, jeho maršálové a ministři" (Stanislav Wintr). Big smile
...to už je choroba...
...otázka: liečil si sa niekedy u psychiatra?...

Citát:
samozrejme, že ateista má potom problém veriť pravdivosti tým častiam mojich príspevkov, v ktorých hovorím napr. o svojom osobnom živote, ktoré takto vylučujú robota či program, atď
....To, že hovoříš o osobním životě nevylučuje, že jsi robot nebo program. Oni totiž taky můžou lhát...

Odpoveď:
Ateista-pseudoskeptik vždy predpokladá, že ten druhý lže. (...to je podstata pseudoskepticizmu...) Laughing out loud
...pseudoskepticizmus je choroba... Wink

Citát:
Máte to pseudoskeptici zložité.
....Jistě, ten kdo ti odporuje, je pseudoskeptik. Tudíž mi tím vlastně lichotíš...

Odpoveď:
Pseudoskeptik je chorý už zo samotnej podstaty. Toto sa prejavuje aj v jeho príspevkoch.
...s pseudoskeptikom treba zaobchádzať ako s postihnutým... (pseudoskepticizmus je postihnutie) Wink

Citát:
Máte to veru kliku, keď evolučnú teóriu a ateizmus dokázal usvedčiť a odpísať obyčajný chatbot
....1. Netvrdím, že jsi chatbot.

Odpoveď:
Pripúšťaš to. (...to stačí...)

Citát:
2. Ty jsi evoluční teorii a ateismus neusvědčil, ani neodepsal.

Odpoveď:
Odepsal. (je koniec) Smile

Citát:
Každému, kto ho úprimne hľadá, dá sa objektívne poznať.
.....To je oxymoron. Víš, co znamená objektivně ?

Odpoveď:
Je to tautológia.
Objektivně = nestrane, nezaujate, nezávisle od subjektívnych vplyvov, vecne, všeobecná platnosť, pozitívna dokázateľnosť, existencia, pozorovateľnosť pre všetkých. (...toto všetko má Boh pripravené pre úprimných hľadačov pravdy, a nie pre vypočítavých rypáckych pseudoskeptikov. Pre nich je pripravené peklo...)

Citát:
F:
Ateisti, ktorí sú dness už v pekle (tj. zomreli), stále dúfajú, že je to len halucinácia, ktorá jedného dňa skončí.
S:
...Žádní ateisti v pekle nejsou, protože peklo neexistuje.
F:
Sú, a existuje.
S:
...V tom případě je Bůh odporná zvrácená sadistická nespravedlivá svině.

Odpoveď:
Stav hriešnosti je večný stav, preto musí byť aj utrpenie večné. (...miera utrpenia je potom závislá od miery hriešnosti danej osoby...)
...Jednotlivé hriechy sú ako kvapky atramentu, ktoré natrvalo začerňujú vodu (ľudské vnútro). Preto sa z človeka stáva hriešnik, ktorý má pripravené miesto v pekle. Cesta k vyslobodeniu z tohoto STAVU vedie cez Kristovo utrpenie na kríži Golgoty.
....Ten, kto túto "amnestiu z pekla" za svojho života neprijme, je navždy zatratený v pekle. Na veky vekov ho budú trýzniť plamene ohňa. (nikdy to neskončí) -Je to žiaľ realita, s ktorou sa budeš musieť stretnúť po smrti aj ty, ak neučiníš METANOIA:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Metanoia#Teol.C3.B3gia
....ďalej viď:
http://www.youtube.com/watch?v=R-FzhkVgEsU
http://www.youtube.com/watch?v=wqtbyhkvRNk
http://www.youtube.com/watch?v=pL7oWJq2ifM

Citát:
-Viď. napr. svedectvo ateistu B.W.Melvina
...Jistě, další "svědectví". To je vskutku důkaz nad důkazy...

Odpoveď:
Lepšie, ako tvoje výmysly pseudoskeptika. Wink

Citát:
Snažím sa všemožnými prostriedkami ľudí presvedčiť, aby sa tam nedostali.
....V tom případě tě upozorňuji, že na to jdeš fakt špatně. Tvoje metody lidi spíše odpuzují.

Odpoveď:
S pohľadu pseudoskeptika je odpudzujúce všetko, čo protirečí jeho primitívnemu pohľadu na svet. Wink

Citát:
hneď mu bolo vnuknuté meno "Ježiš Kristus". Sám sa tomu divil
.....Bylo mu vnuknuté != věděl. Jsi tak omezený nebo je to další tvá manipulace ?

Odpoveď:
Tvoja obmedzenosť ignoruje fakty, ktoré mnohí videli a zažili.
...Primitívny život pseudoskeptika je takmer vo všetkom obmedzený. Wink

Citát:
Veď tys to ani nečííítal!!!
.....Je tam řečeno, že dostal zprávu z věštírny. Potom, že informace o Menkaureovi máme od Herodota. Tedy i informace o zprávě z věštírny je od Herodota ? Pokud ano, uznávám, že se nejedná o náboženský text. Co je však hlavní - je to úplně fuk, protože ani Herodotos není moc spolehlivý zdroj.

Odpoveď:
Herodotos sú náboženské texty? Shock -Nebol Herodotos historik?
(...spoľahlivosť Herodotata teraz neriešime, ale povahu jeho textu...)

Citát:
To, že existujú, nieje dokázané vierou, ale dôkazmi.
....Zřejmě každý jinak chápeme slovo "důkaz".

Odpoveď:
Pseudoskeptik nevie, čo je to dôkaz. -Tomu sú dôkazom jeho názory a nápady. Smile

Citát:
Tvrzení a vyprávění mi prostě nestačí.

Odpoveď:
Pseudoskeptikovi nestačí ani 1000 nezávislých očitých svedectiev. -Vždy si bude trepať svoje. Wink

Citát:
koľký krát to vlastne tomu pseudoskeptikovi už hovorím? 10ty krát?
.....I kdybys to tvrdil třeba milionkrát, tak se z toho pravda nestane, navzdory tomu, co tvrdil Goebbels...

Odpoveď:
Pseudoskeptikovi nestačí poukázať na dôkazy ani miliónkrát. -Vždy bude o dôkazoch, ktoré protirečia jeho primitívnemu názoru tvrdiť, že sú vymyslené. ;

Citát:
Je v pořádku potrestať smrťou vrahov a zločincov?ˇ
....Všichni v těch městech do jednoho, tedy včetně žen a dětí, byli vrazi a zločinci ?
A abych odpověděl - někdy ano, někdy ne.

Odpoveď:
Všetci boli po tejto stránke skazení. (...obetovanie detí tam bolo napríklad na dennom poriadku...)
5 Mojžišova 12,31
".....všetko, čo je Hospodinovi, tvojmu Bohu, ohavnosťou, čo nenávidí, to oni robili svojim bohom, lebo spaľovali aj svojich synov a svoje dcéry na poctu svojich bohov..."

....odstránení mali byť len títo - tj. obyvatelia Kaanánu. (...iní nie...)

Citát:
Ateisti si nevymýšlí důkazů o nadpřirozených bytostech.
.....Pravda. Jelikož si nevymýšlí nadpřirozené bytosti, tak ani důkazy o nich. To je snad logické ne ? Co jsi jako chtěl tou úpravou říct ?

Odpoveď:
Stihol si na to odpovedať prv, než som to opravil. (urobil som tam totiž chybu)
...Má byť správne:
Ateisti si nevšímají důkazů o nadpřirozených bytostech. Wink (...dôkazy sa totiž nedajú vymýšľať. Vymýšľať sa dajú iba výmysly, a na to sú ateisti experti...) Wink

Citát:
Ide o princíp a prístu pseudoskeptika-ateistu k historickým písomným záznamom.
....Uvědom si, že písemné záznamy nejsou tak spolehlivé, jak si myslíš.

Odpoveď:
Uvědom si, že písemné záznamy nejsou tak NEspolehlivé, jak si myslíš. Wink

Citát:
Ovšem mě je naprosto jasné, proč jsou pro tebe písemné záznamy/svědectví důkazem nad důkazy...

Odpoveď:
Naproti tomu pre pseudoskeptického ateistu nieje nič dôkazom, čo odporuje jeho primitívnemu svetonázoru. Wink

Citát:
Tak teda dala by sa postaviť tá perníková chalúpka, či nedala?ˇ
....Dala. Nedalo by se vní však bydlet. Nesnaž se mi tvrdět, že si ji ta čarodějnice postavila jen na jednu sezónu...

Odpoveď:
1. Pre skutočnú čarodejnicu nieje nič nemožné
2. Dalo by se v ní dočasně bydlet.
(...satan je bohom kamufláží...):
http://www.knihy.own.cz/process.php?file=Vysvobozen.pdf

Citát:
Pseudoskeptika a presvedčiť?
....Když mi je pošleš, tak tě neubude. To, že nechceš, protože "by to stejně bylo na nic" je jen výmluva...

Odpoveď:
Keď to, čo som ti už poslal (...a bolo toho celkom dosť) ti nestačilo, nebudú ti stačiť ani ďalšie veci.
...Pseudoskeptikovi nestačí, ani keby veci sám videl, počul či NAMERAL - pamätáš?... Big smile

Citát:
Tí, čo to fotili to aj videli. -A nielen oni, ale všetci tam prítomný.
...Což "na tuty" víme, protože to říkají, že ?

Odpoveď:
Nie jeden. Smile
...Na tuty nevíme ani to, či bola Tunguská katastrofa - napriek tomu, že to videlo veľa svedkov. (...stromy mohli byť pováľané buldozérmi) ...Tunguská katastrofa našťastie neodporuje primitívnemu pseudoskeptickému ateizmu. (...to je jej jediné šťastie; inak by bola už dávno spochybnená...) Big smile

Citát:
Je. (...a okrem toho ešte mnoho ďalších spisov a očitých svedectiev...)
...Předpokládám, že jiné důkazy, než zápisky a svědectví, nejsou, že ?

Odpoveď:
Ja osobne som v 12-tich rokoch videl, a bol som z toho týždeň vystrašený.
....Mám dvoch ďalších kamarátov, ktorí mali však drastickejšie skúsenosti (...jeden z nich bol učeníkom Sri Chinmoya...). Našťastie sme dvaja z nich dnes kresťania, a slobodní od diabla. (tretí zostal neveriaci)
...keby som tie skúsenosti tu podrobne rozpísal, tak chuderka DEATH333 by mala opäť problémy, že je to moc "rozprávkové". Big smile
....ale čo už: Obmedzený svet skeptika, vždy zostane obmedzeným svetom skeptika. Wink

Obrázek uživatele Šriber

Foton

Na diskusnom fóre potom poznám ešte zopár ďalších ateistov, a na ateizmus.sk mnoho ďalších.

To je ovšem pořád jen nepatrné množství z celkového počtu ateistů.

Zistil som, že skoro všetci ste "postavený" podľa rovnakej schémy, takže nieje to zovšeobecňovanie.

Jistě, že jsi to zjistil. Jsme totiž tvoji nepřátelé a tudíž všichni jedeneme podle jedněch "osnov zla"...

Pseudoskeptik si všade tam, kde víťazí tvoj předjímaný závěr pred dôkazmi.

V tom případě jsi pseudoskeptik.

Jeden zo znakov pseudoskepticizmu je, že pseudoskeptik "připouští" iné vysvetlenie aj vtedy, keď už boli prinesené pádne dôkazy.

V tom případě jsou pseudoskeptici prakticky všichni mimo fanatiků...

záver induktívneho úsudku je odmietnutý, napriek existencii dôkazov na jeho podporu

Když ho připouštím, tak ho přeci nemůžu odmítat.

aby sme dosiahli žiaduci úsudok, je niekedy nutné nevyhovujúce skutočnosti z úvahy vylúčiť, a to napríklad ich zamlčaním

Tak je to jasné - jsi pseudoskeptik. Smile
(Vážně, to co udáváš sedí mnohem více na tebe, než na mě)

Veď si prečítaj aj niektoré ich články a príspevky

To dokazuje leda tak, že krom toho, že jsou ateisté vyznávají nějakou ideologii, nikoliv, že ateismus je ideologie. Je to jako míchat náboženství a církev (tedy např. tvrdit, že ŘKC je náboženství)...

Presvedčenie je istota o existencii či platnosti určitých vecí či javov, ktoré boli pozorované zmyslami dostatočne veľkého počtu ľudí.

Já znám tuto definici:
Přesvědčení – názor, který vyjadřuje zaujetí určitého hodnotícího stanoviska a který pokládáme bez výhrad za správný.

Tedy podle tebe je přesvědčení objektivní, já nesouhlasím - je subjektivní.

Nieje to kravina. Rovná sa to.

Přečti si laskavě definici ideologie. Je to mnohem víc, než jen předjímaný názor...

až dokedy neprinesieš dôkaz tvojho: "...když je něco nevyvratitelné, tak se nemá cenu tím zabývat..."

1. Proč bych ti měl dokazovat něco, co jsi v podsatě sám tvrdil (skoro by se dalo říct, že jsi se o to hádal) ?
2. Jak si takový důkaz jako představuješ ?
3. Moje tvrzení pro vědu platí a to je důvod, proč Bůh a všechny jiné nadpřirozené bytosti nemají ve vědě co dělat. Není za tím ateistické spiknutí.

pokroky v tom, že už začínaš chápať, že "ano". (posledné slovo tvojej vety)

Jo tak. Takže ty si vybíráš jednotlivá slova ? Jaký jsi to ale "šikovný" manipulátor. Celá věta však zněla:
protože ty mi budeš zatvrzele tvrdit, že ano...

Minule si dokonca vyslovil možnosť, že moje príspevky píše "hodně chytrý program".

Tato možnost je velice nepravděpodobná, ale existuje.

Preto sa už nedivím, keď ateista povie, že autorom slov napr. Izaiáša 45,5 je niekto iný - a to i napriek faktu, že sa tam prihovára Boh človeku v prvej osobe:

Děláš si srandu ? Tedy, když v nějaké knize někdo hovoří v první osobě, znamená to automaticky, že je autorem daného výroku ? Příklad: Když v Lovcích mamutů Kopčem říká: "Já Kopčem" znamená to, že existoval Kopčem a tohle řekl, ba co víc, všechno, co se v té knize píše se stalo přesně tak, jak se v ní píše ?

samozrejme, že ateista má potom problém veriť pravdivosti tým častiam mojich príspevkov, v ktorých hovorím napr. o svojom osobnom živote, ktoré takto vylučujú robota či program, atď

To, že hovoříš o osobním životě nevylučuje, že jsi robot nebo program. Oni totiž taky můžou lhát...

Máte to pseudoskeptici zložité.

Jistě, ten kdo ti odporuje, je pseudoskeptik. Tudíž mi tím vlastně lichotíš...

Máte to veru kliku, keď evolučnú teóriu a ateizmus dokázal usvedčiť a odpísať obyčajný chatbot

1. Netvrdím, že jsi chatbot.
2. Ty jsi evoluční teorii a ateismus neusvědčil, ani neodepsal.

Každému, kto ho úprimne hľadá, dá sa objektívne poznať.

To je oxymoron. Víš, co znamená objektivně ?

Sú, a existuje.

V tom případě je Bůh odporná zvrácená sadistická nespravedlivá svině.

-Viď. napr. svedectvo ateistu B.W.Melvina

Jistě, další "svědectví". To je vskutku důkaz nad důkazy...

Snažím sa všemožnými prostriedkami ľudí presvedčiť, aby sa tam nedostali.

V tom případě tě upozorňuji, že na to jdeš fakt špatně. Tvoje metody lidi spíše odpuzují.

hneď mu bolo vnuknuté meno "Ježiš Kristus". Sám sa tomu divil

Bylo mu vnuknuté != věděl. Jsi tak omezený nebo je to další tvá manipulace ?

Veď tys to ani nečííítal!!!

Četl jsem tohle:
http://www.tlg.estranky.sk/stranka/menkaure-potrestana-spravodlivost
Je tam řečeno, že dostal zprávu z věštírny. Potom, že informace o Menkaureovi máme od Herodota. Tedy i informace o zprávě z věštírny je od Herodota ? Pokud ano, uznávám, že se nejedná o náboženský text. Co je však hlavní - je to úplně fuk, protože ani Herodotos není moc spolehlivý zdroj.

To, že existujú, nieje dokázané vierou, ale dôkazmi.

Zřejmě každý jinak chápeme slovo "důkaz". Tvrzení a vyprávění mi prostě nestačí.

koľký krát to vlastne tomu pseudoskeptikovi už hovorím? 10ty krát?

I kdybys to tvrdil třeba milionkrát, tak se z toho pravda nestane, navzdory tomu, co tvrdil Goebbels...

Je v pořádku potrestať smrťou vrahov a zločincov?

Všichni v těch městech do jednoho, tedy včetně žen a dětí, byli vrazi a zločinci ?
A abych odpověděl - někdy ano, někdy ne.

Ateisti si nevymýšlí důkazů o nadpřirozených bytostech.

Pravda. Jelikož si nevymýšlí nadpřirozené bytosti, tak ani důkazy o nich. To je snad logické ne ? Co jsi jako chtěl tou úpravou říct ?

Ide o princíp a prístu pseudoskeptika-ateistu k historickým písomným záznamom.

Uvědom si, že písemné záznamy nejsou tak spolehlivé, jak si myslíš. Ovšem mě je naprosto jasné, proč jsou pro tebe písemné záznamy/svědectví důkazem nad důkazy...

Ateista možno, ale nie ateista-pseudoskeptik.

Samozřejmě, kdo ti odporuje, je pseudoskeptik...

Tak teda dala by sa postaviť tá perníková chalúpka, či nedala?

Dala. Nedalo by se vní však bydlet. Nesnaž se mi tvrdět, že si ji ta čarodějnice postavila jen na jednu sezónu...

Pseudoskeptika a presvedčiť?

Když mi je pošleš, tak tě neubude. To, že nechceš, protože "by to stejně bylo na nic" je jen výmluva...

Tí, čo to fotili to aj videli. -A nielen oni, ale všetci tam prítomný.

Což "na tuty" víme, protože to říkají, že ?

Je. (...a okrem toho ešte mnoho ďalších spisov a očitých svedectiev...)

Předpokládám, že jiné důkazy, než zápisky a svědectví, nejsou, že ?

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Foton

Sriber

.

Citát:
Stačí mi poznať teba.
....To ti stačí teda málo. Zevšeobecňování...

Odpoveď:
Na diskusnom fóre potom poznám ešte zopár ďalších ateistov, a na ateizmus.sk mnoho ďalších. -Zistil som, že skoro všetci ste "postavený" podľa rovnakej schémy, takže nieje to zovšeobecňovanie. (...štýl vašich príspevkov je veľmi podobný. (...tj. pseudoskepticizmus)) Smile -Výnimkou je zatiaľ iba nick "enemy unknown", na diskusnom fóre sk.
...Keď ku tomuto pridáme ešte fanatika Dawkinsa, tak to začína byť už REPREZENTATÍVNA VZORKA. (...a nie nereprezentatívna, ako znie logický klam...) Smile

Citát:
.....Od té doby meleš jako kolovrátek o mém pseudoskepticismu.

Odpoveď.
Pseudoskeptik si všade tam, kde víťazí tvoj předjímaný závěr pred dôkazmi. (...ktorých som tu priniesol nie málo...)

Citát:
Když něco připouštím, tak to znamená, že to nepopírám (neneguji), tudíž nemohu být pseudoskeptik...

Odpoveď:
Jeden zo znakov pseudoskepticizmu je, že pseudoskeptik "připouští" iné vysvetlenie aj vtedy, keď už boli prinesené pádne dôkazy.
....v obore logických klamov sa tomuto klamu hovorí "Lenivá indukcia", tj.: "záver induktívneho úsudku je odmietnutý, napriek existencii dôkazov na jeho podporu."
-Je tam uvedený aj jeden príklad na lenivú indukciu:
"Pán F. bol dnes ráno zadržaný polícíou celý od krvi, keď sa pokúšal hodiť do verejnej priehrady veľký barel so zatiaľ nezisteným obsahom. Ako povedal riaditeľ polície, zhodou okolností to bol brat zadržaného, avšak zatiaľ neboli nájdené žiadne stopy naznačujúce, že by celá záležitosť mohla súvisieť so včera oznámeným zmiznutím svokry pána F."
....S tvojim pseudoskepticizmom potom súvisí ešte ďalší logický klam, "Klam daný vylúčením" - čiže: "aby sme dosiahli žiaduci úsudok, je niekedy nutné nevyhovujúce skutočnosti z úvahy vylúčiť, a to napríklad ich zamlčaním". (...zamlčaním a vylúčením dôkazov...)
...zatiaľ toľko, ostatné potom...
Smile

Citát:
Pozri sem, a uvidíš
....Uvidím co ? Sdružení slovenských ateistů ? To má jako dokázat, že ateismus je ideologie ? Ale no tak...

Odpoveď:
Veď si prečítaj aj niektoré ich články a príspevky. Smile -Ak hento nieje ideológia, tak potom nech zemeguľa je kocka. Laughing out loud

Citát:
Zrejme nechápeš význam slova "PŘESVĚDČEN".
....Tak mi ho teda vysvětli a já to srovnám se svým pohledem.

Odpoveď:
Presvedčenie je istota o existencii či platnosti určitých vecí či javov, ktoré boli pozorované zmyslami dostatočne veľkého počtu ľudí.
Napr.: Platnosť gravitačného zákona, existencia rádiových vĺn pozorovaná ich prejavmi, farba oblohy, chlad snehu, atď...

Citát:
Už jsem ti psal, že předjímaný závěr = ideológia je kravina. Prostě se to sobě nerovná.

Odpoveď:
Nieje to kravina. Rovná sa to. Smile

Citát:
S:
...když je něco nevyvratitelné, tak se nemá cenu tím zabývat...
F:
Práveže tým má cenu zabývat se na prvním místě.
S:
....Vždyť si mi po několik příspěvků psal, že nikoliv. Baví tě odporovat si ?

Odpoveď:
A ja som ti zas v minulom príspevku psal, že ano. -Baví ťa stavať sa tvrdením proti tvrdeniu? -Mňa ano, až dokedy neprinesieš dôkaz tvojho: "...když je něco nevyvratitelné, tak se nemá cenu tím zabývat..." Smile Wink

Citát:
Pokroky v tom, že Boha zaznamenávame.
.....Jak jsi na to přišel ? Já napsal, co bys mi odpověděl, z toho nevyplývá, že souhlasím...

Odpoveď:
Povedal si:
"Mohl bych ti odvětit, že ani biblického Boha nezaznamenáváme, ale to by bylo jako házení hráchu na stěnu, protože ty mi budeš zatvrzele tvrdit, že ano..."
Ja som ti odpovedal:
"Tak, tak... (robíš pokroky)"
....pokroky v tom, že už začínaš chápať, že "ano". (posledné slovo tvojej vety) Smile

Citát:
Biblia?
....Ano, Bibli někdo napsal. Drsný, co ?
Ovšem stejně jako z tvých příspěvků nepoznám, jestli jsi profesor Fero Foton, Číňan Fo-ton nebo třeba robot Foton-235, tak z Bible nepoznám, jestli byla skutečně "diktována" Bohem...

Odpoveď:
Minule si dokonca vyslovil možnosť, že moje príspevky píše "hodně chytrý program". Laughing out loud
Preto sa už nedivím, keď ateista povie, že autorom slov napr. Izaiáša 45,5 je niekto iný - a to i napriek faktu, že sa tam prihovára Boh človeku v prvej osobe:
Izaiáš 45,5
"Ja som JHWH, a niet viacej neni Boha okrem mňa."
(...samozrejme, že ateista má potom problém veriť pravdivosti tým častiam mojich príspevkov, v ktorých hovorím napr. o svojom osobnom živote, ktoré takto vylučujú robota či program, atď...) Smile
...Máte to pseudoskeptici zložité. Big smile

Citát:
Evolucionista nezaprie svoju povahu. Program je tvorcom príspevkov
....Evolucionismus s tím nemá nic společného, to akorát informovanost. Slyšel jsi o chat botech ? Ještě mají svoje mouchy, ale už jsou celkem funkční.

Odpoveď:
Máte to veru kliku, keď evolučnú teóriu a ateizmus dokázal usvedčiť a odpísať obyčajný chatbot. -Načo potom ešte veríš takým nezmyslom? Laughing out loud

Citát:
To by si musel najprv chcieť ho poznať.
....A v tom je právě problém - nedá se poznat objektivně...

Odpoveď:
Každému, kto ho úprimne hľadá, dá sa objektívne poznať.
(...je to podobné, ako s hľadaním si životného partnera. Vypočítavcom sa Boh nikdy nedá poznať, ale úprimne hľadajúcim ano. A tak to má byť. Úprimnosť srdca je "filter", kto sa ku nemu môže dostať...)

Citát:
Napríklad aj našu realitu?
...U naší reality jsem si celkem jistý, že je to vážně realita a ne halucinace.

Odpoveď:
Ako si si istý? Čo ak je to halucinácia?
Alebo:
-Čo ak halucinácia je realita?
(...zatiaľ to rozlišuješ iba názvom: Keď niečo nazveš, že je to realita, to ešte neznamená, že je to realita. -Keď niečo nazveš, že je to halucinácia, ešte neznamená, že je to halucinácia...) Wink

Citát:
Ateisti, ktorí sú dness už v pekle (tj. zomreli), stále dúfajú, že je to len halucinácia, ktorá jedného dňa skončí.
...Žádní ateisti v pekle nejsou, protože peklo neexistuje.

Odpoveď:
Sú, a existuje.
-Viď. napr. svedectvo ateistu B.W.Melvina
http://www.knihy.own.cz/process.php?file=REKNIVSEM.pdf
...strana 71 - 76....

Citát:
A navíc, tobě tahle zvrácená představa přijde úplně v pořádku, obhajuješ ji, dokonce se tomu "směješ".

Odpoveď:
Snažím sa všemožnými prostriedkami ľudí presvedčiť, aby sa tam nedostali. (...u tých, u ktorých sa to ešte dá - tj. žijúcich...)

Citát:
Dobytku jeden, zasloužil bys pořádně přes držku...

Odpoveď:
Každá ideológia musí mať aj svojich inkvizítorov. (inak by to nebola ideológia) -Začalo to komunizmom, a ktovie kde to ešte skončí. Smile

Citát:
Veď to tam vysvetľuje. Stačí sa naučiť pozorne čítať/počúvať.
...Ne, nevysvětluje.

Odpoveď:
Vysvetľuje!
-Tu:
http://klinickasmrt.cz/files/u1/svedectvi_o_klinicke_smrti_Jan_Bostik.mp3
...hovorí tam jasne, že nikdy síce o tom mene nepočul, ale keď sa objavil mimo telo na dne rieky Orlice, a ocitol sa v prítomnosti tej osoby, hneď mu bolo vnuknuté meno "Ježiš Kristus". Sám sa tomu divil.
.....Nepovedal som ti, že nevieš pozorne počúvať? -Povedal..... Wink

Citát:
To neboli náboženské texty.
....Dobrá tedy. Jaké to tedy byly texty ?

Odpoveď:
Veď tys to ani nečííítal!!! Shock
http://www.egyptologie.cz/52/menkaure/
http://www.tlg.estranky.sk/stranka/menkaure-potrestana-spravodlivost

Citát:
Tvoja nevera nič nezmení na realite, že existujú.
....Tvoje víra nic nemění na realitě, že neexistují...

Odpoveď:
To, že existujú, nieje dokázané vierou, ale dôkazmi:
http://spiritlessons.com/czech/Prisel_osvobodit_zajate_R_Brown.pdf
http://www.knihy.own.cz/process.php?file=Vesmlouvesknizetem.pdf
http://www.knihy.own.cz/process.php?file=Vysvobozen.pdf
http://www.knihy.own.cz/process.php?file=Jim%20McCoy%20-%20Ucednik%20car...
http://www.knihy.own.cz/process.php?file=JohnMulinde-Bojvponebeskychobla...

Citát:
Iba voči falošným "bohom", a ich nasledovníkom.
....Jistě, takže je úplně v pořádku vyhladit celé město. Hovado...

Odpoveď:
Je v pořádku potrestať smrťou vrahov a zločincov? Puzzled

Citát:
Lidská omezenost ateistu.
.....Ateisti si nevymýšlí nadpřirozené bytosti,...

Odpoveď:
Trochu to opravím:
Ateisti si nevšímají důkazů o nadpřirozených bytostech. Wink

Citát:
Od ateistu, vydávajúceho sa za historika?
....1.) U Spartaka je úplně fuk, jestli se jedná o ateistu.

Odpoveď:
Nieje to fuk. Ide o princíp a prístup pseudoskeptika-ateistu k historickým písomným záznamom. (...či o Kristovi alebo Spartakovi...)

Citát:
2.) Dotyčný se za historika nevydává, skutečně jím je

Odpoveď:
Rád by som v praxi videl toho dotyčného "historika", ako do učebnice píše text (citujem):
"...Spartacus pravděpodobně existoval, ale SPOUSTA informací o něm je buď zkreslená nebo nadnesená...." Smile

Citát:
3.) Ateista může být úplně v klidu historikem, stejně jako jakýmkoliv jiným vědcem

Odpoveď:
Ateista možno, ale nie ateista-pseudoskeptik. (....čiže niekto, ako ty...) Smile

Citát:
Bola to iba ukážka toho, že je možné postaviť veľké stavby z jedla.
O tom jsem se ani nepřel.

Otázka:
Tak teda dala by sa postaviť tá perníková chalúpka, či nedala? Smile

Citát:
Veď si pozri najprv tie fotky, čo som ti poslal.
....Díval jsem se. Okomentoval.

Odpoveď:
A ja som ti na ten komentár už odpovedal. Smile

Citát:
Potom podľa toho, čo na ne povieš, budú za odmenu aj videá.
....Jakou odměnu ? Ty mě snad chceš přesvědčit, měl bys mi je sem hrnout. Laughing out loud

Odpoveď:
Pseudoskeptika a presvedčiť? Laughing out loud Smile Laughing out loud Smile -A o čom? Laughing out loud -Že platí už ten neodarwinizmus? Big smile -Do toho sa veru hrnúť nebudem. Wink

Citát:
Sú to fotky s prvej polovice 20 stor. (kedy neboli počítače) -Niektoré z nich boli dané na preskúmanie expertom, a ukázali sa ako pravé:
....Vždyť píšu "chyba fotografického procesu" - tedy nejsou upravené, jsou pravé.

Odpoveď:
Tí, čo to fotili to aj videli. -A nielen oni, ale všetci tam prítomný. -Čiže o akej chybe fotografického procesu ty vlastne hovoríš? Shock

Citát:
Biblia je relevantný dôkaz o satanovi.
....Ne, není.

Odpoveď:
Je. (...a okrem toho ešte mnoho ďalších spisov a očitých svedectiev...) Wink

Sriber

To by šlo. Teď to ještě zkuste vysvětlit kreacionistům.

Martine, už nemám potřebu vysvětlovat nikomu nic...: -)))

Dobrou...Smile

Customize This