Váza ano – kytky ne?

Váza ano - kytky ne.jpg

Tahle váza byla promyšleně vytvořena – a co ty kytky?
Zde je odkaz na krátký anglicky psaný článek, neklikejte "Číst dál", nic víc už dál není. Myslel jsem, že jedna věta stačí. Děkuji. PK
(http://creation.com/flower-vase)

Průměr: 5 (1 vote)

Daniel

K té geologii - když určí paleontolog vrstvu 36O milionů let starou na základě geologické mapy,tak v souladu s ET má nějaký předpoklad,jaké fosilie v příslušné vrstvě najde.Přesně takhle byl nalezen Tiktaalik rosae,protože podle předpokladů ET měl být někde v této vrstvě nalezen.A mimochodem před nálezem tohoto tvora byla kreacionisty uváděna absence tvora,jež by přesvědčivě spojil ryby s obojživelníky,jako jeden z parciálních důkazů neplatnosti ET,po nálezu tyto hlasy kupodivu umlkly..
Pokud budu vycházet z teorie stvoření,co podle vás bych měl najít třeba v geologické vrstvě datované na 570 000 000 let?Máte vůbec nějaký předpoklad? Proč nejsou v jedné vrstvě promixované třeba fosilie savců a fauny ediakara,dinosaurů a jelenů,atd atd..
A pokud se chcete bavit o mezičláncích,tak ho exaktně definujte,abychom se oba bavili o tomtéž..Jestli je to třeba živočich,který má zároveň plazí a savčí čelistní kloub..

A k těm evolučním,nebo genetickým algoritmům - nemáte pravdu - a s tím souvisí i ten váš oblíbený hodinář a hodinky,nebojte,já ho pochopil dobře,je to hodně profláknutý argument v diskusi..

Nejde o pouhý matematický aparát,jde o matematické využití principů evoluce při tvorbě něčeho,co je třeba klasickými analyzačními metodami nedosažitelné ..např.

http://www.kiv.zcu.cz/studies/predmety/uir/gen_alg2/E_alg.htm

Já neznám pana Váchu osobně

a je mi celkem jedno jestli přijal teorii,že Bůh evolucí tvořil.Já si osobně myslím,že se mýlí,ale přesto mě jedno s p. Váchou asi spojuje a tím je víra ve zmrtvýchvstání Ježíše Krista.No hypoteticky připusťme,že Bůh evolucí tvořil.Jak by to vypadalo?Tento úsek evoluce by byl překotný a velmi krátký.Vše by proběhlo v 6 dnech tvoření.I když den tvoření neznáme-délku,s klidem můžeme říci ,že nepřesáhne tisíce let.Adam a Eva jsou hlavním výtvorem doby stvoření.Pak opět vše známe.Ano plaz v ptáka,ryba v obojživelníka by se mohla změnit jedině kdyby tomu Hospodin chtěl.Jinak je celý proces zcela nemožný.

čulis

"Já myslím,že to je věc toho kterého věřícího,nakolik dá do souladu vědecké poznání s vírou.Mě víra nevadí,jen by se podle mne neměla plést do vědy a věda příliš do náboženství(ale ne tak,že budeme v zájmu víry zatajovat vědecké poznatky)
Ale jistě je zajímavé,že tento kněz a zároveň biolog ,je na základě svého vzdělání a informacím,ke kterým má přístup,přesvědčen o fungování evoluce..(a není to jediný kněz v tomto oboru)"

Myslím si,že člověk je komplexní bytost (tělo,duch a duše) a splnit to,aby se neprolínalo vyznání nějakého určitého druhu-postoje víry do vymezujících základních definic jednotlivých teorií,je nemožné.Zpravidla každý ji tam vkládá na základě spousty působících faktorů.Možná častěji lidé slabé víry,ať už kterékoliv,mohou zatajovat jim nepohodlné informace.
Čulisi,vlastní proces evoluce funguje,jde o to podle jakých vymezení a definic.

"Ale nějak si nevybavuji ateistického biologa,kterého by vědecké informace z biologie vedly k přesvědčení o správnosti teorie stvoření."

No vidíte a jsme opět u těch prvotních vymezujících definic a předpokladů.Proč by je měl měnit tak radikálně,když to zatím jde méně "bolestně" v rámci původního paradigmatu ET?

---------------------------------------------------

Dobrou noc všem!

Bůh jako Stvořitel

může stvoření,která se zkazila zničit.Vždyť totéž děláme my lidé.My zde nejsme od toho abychom soudily činy Boží.Bůh jako Stvořitel jednou bude soudit své dílo.Jako architekt po létech soudí své.

Host

Tvá logika má trošku díru,z Váchy se nestal přijmutím ET ateista...

Pro Čulise

Jste na omylu, pokud mě hodnotíte jen jako člověka znalého kreacionistické literatury. Do učebnic přírodních věd a skript se dívám poměrně často.

Je mi jasné, že evoluce nepovažuje nahodilost jen za hnací motor, ale evidentně jste nepochopil, co je hodinářem a hodinkami ve skutečnosti myšleno. Jde o řád a uspořádání v systému. Jde o logos v procesu, kterému my říkáme stvoření. Pokud považujete evoluci za obecně nevědomou, pak je mi jí líto, protože si neuvědomuje, jak je vlastně geniální.

Nevím, že by např. geologie přinášela důkazy o evoluci. Jistě myslíte historickou geologii. Pokud si nyní k ruce přinesu učebnici geologie a nalistuji předpokládaný vývoj od prekambria až po kvartér, naleznu jen encyklopedický přehled druhů a nikoliv fotografie fosilních mezičlánků.
Objevím tam sice hypotetické mezičlánky a možné změny v konturách tvaru, ale stěží mi tato učebnice bude schopna říci, na kolik jsou tyto změny dílem mikroevoluce a na kolik jsou jen afinitou k jinému druhu.

Pokud jde o Vámi zmíněné algoritmy. Jen stěží bychom je mohli nazvat evolučními. Jsou to matematické operace. A pokud je mi známo, jsou dílem inteligentní bytosti, která je stvořila a aplikovala v praxi. Nic víc.

A vo tom to je čulisi 2

ateististický biolog,kterého bádání přivede k přesvědčení o správnosti teorie stvoření se stává automaticky teistou to je logické ćulisi.

Host

Jo?,a proč tedy nemohl třeba bůh zadat v okamžiku velkého třesku parametry a čekat,co se z toho vyvine? Rozhodně by to bylo inteligentnější a svědčilo by to o vševědoucnosti víc ,než tvořit X milionů druhů zvlášť , pak je všechny utopit a po páru zachránit na 150 ti metrové dřevěné lodi...

anonym

.Zkuste se ale např. zeptat,zda víra ve zmrtvýchvstání Ježíše Krista,která je pro všechny křesťany klíčovou,není v přímém rozporu s těmito základními principy ET.

Já myslím,že to je věc toho kterého věřícího,nakolik dá do souladu vědecké poznání s vírou.Mě víra nevadí,jen by se podle mne neměla plést do vědy a věda příliš do náboženství(ale ne tak,že budeme v zájmu víry zatajovat vědecké poznatky)
Ale jistě je zajímavé,že tento kněz a zároveň biolog ,je na základě svého vzdělání a informacím,ke kterým má přístup,přesvědčen o fungování evoluce..(a není to jediný kněz v tomto oboru)Ale nějak si nevybavuji ateistického biologa,kterého by vědecké informace z biologie vedly k přesvědčení o správnosti teorie stvoření...

Obrázek uživatele Nosotonda

Anonym, Daniel

Nastoupili noví borci Anonym, Daniel a další. Super!
Argumenty perfektní, tak mohu do hajan...
Navíc je tu diskusně starší Host. Snad po přečtení článku o Velkém třesku pochopil, že velký třesk se neshoduje s přírodními zákony, jak by se tedy mohl hodit do Božího stvořitelského díla?
Nevím už kdo tu posměšně napsal, že vyvracení VT je na úrovni středoškolské fyziky. Je samozřejmě ostudou, když taková teorie, která nás stála tolik peněz a přinesla tolik slávy primitivnímu ateismu, je zpochybněna středoškolskou fyzikou. Je to přesně taková teorie jako jsou císařovy nové šaty, ale bohužel není to pohádka. Je to jeden velký a přitom nepovedený podvod.
VT je samozřejmě totálně filosofický brak na úrovni marxismu leninismu. Jen trochu více rozšířený a proklatě rafinovaný!

Nosotonda
................................................................................................................ Lepší jest muž trpělivý než silný; a kdo panuje nad myslí svou, lepší jest než ten, kterýž dobývá města /Kniha Přísloví/

Customize This