Váza ano – kytky ne?

Váza ano - kytky ne.jpg

Tahle váza byla promyšleně vytvořena – a co ty kytky?
Zde je odkaz na krátký anglicky psaný článek, neklikejte "Číst dál", nic víc už dál není. Myslel jsem, že jedna věta stačí. Děkuji. PK
(http://creation.com/flower-vase)

Průměr: 5 (1 vote)

Anonym

samozřejmě záleží na úhlu pohledu a neexistuje na světě příliš mnoho vědeckých problémů,u kterých panuje absolutní shoda.

K tomu vašemu odkazu - autor hodnotí konkrétní program pro simulaci evoluce vytvořený konkrétním autorem,nikoli evoluční,či genetické algoritmy jako takové.O praktickém využití genetických algoritmů je hezky napsáno na tomto odkazu - je zde zdůrazněna i nenáročnost použitého softwaru pro získání složitých výpočtů,pokud použijeme genetický algoritmus,čili to,co odpůrci evoluce tvrdí,že není možné....A je tam popsáno i konkrétní praktické využití

http://www.systemonline.cz/clanky/geneticke-algoritmy-a-jejich-vyuziti-v...

mojí otázce,jestli teorie stvoření může dát nějaký předpoklad,který potvrdí fosilní nálezy v určité geologické vrstvě,jste se dvakrát vyhnul...

čulis

Snad zatím ještě k těm algoritmům,ono docela záleží na tom úhlu pohledu.Někteří tento postoj, na základě dalšího výzkumu,již přehodnocují.Pokud máte zájem,přečtěte si:
http://biologicinstitute.org/2010/12/17/evolutionary-algorithms-are-we-t...

Anonym

Ještě k té geologii - je tedy teorie stvoření schopna vyslovit nějaký relevantní předpoklad ohledně výskytu konkrétních fosilií v geologické vrstvě tak,aby byl v rozporu s ET ?Možností,jak vyvrátit ET pomocí fosilních nálezů je obrovské množství,ale zatím nic...

Možná na Araratu - pokud zastánci bible tvrdí,že onen geologický útvar je Archa,tak bychom měli na úbočích Araratu nacházet alespoň nějaké kostry zvířat,které přežili potopu,ale zahynuli stresem,zimou a nedostatkem potravy při sestupu z Araratu ...Měli bychom,alespoň podle názorů na zdejším webu,nacházet nějaké fosilie dinosaurů,mohl by tam být i australopiték atd atd a to vše v nejmladších geologických vrstvách...

A k těm algoritmům - nejsou jen dílem pozorování,a ani se netýkají jen kolektivního chování v rámci přírodního výběru..je to matematická aplikace evolučních mechanismů,která přináší často atypická řešení hodně složitých problémů..

http://cs.wikipedia.org/wiki/Genetick%C3%BD_algoritmus

Pro Čulise

Tiktaalik rosae z devonských vrstev skutečně naznačuje, že by mohlo jít o jistý stupeň mezivývoje. Lze ale také namítnout, že nemáme úplnou jistotu v tom, zda máme před sebou vývoj směrem k jiné speciaci či zda se nejedná o samostatný druh, který má s rybami a plazy jen určité podobnosti. Co když se jedná o pouhé homologie? Jako mezi šimpanzem a člověkem?

Pokud jde o Vámi postulovaný názor, proč ve vrstvách nejsou promíšeny Ediacara s vyšší faunou, uznávám, že to je problém. Jestliže kreacionizmus určitého typu vysvětluje vznik většiny sedimentárních hornin kataklyzmaticky, pak by vykazovaly turbiditní gradaci. Tato gradace bývá přítomná na bázi stratifikací. Vody potopy se mohly "zklidnit" a sedimentace se vytřídila jak v rychlosti, tak ve facii. I tak máme ale co dělat se stálostí sedimentačních podmínek po dlouhá období. Okometricky se významné série sedimentů jeví jako náhle akumulace - sledují stejný směr, úhel, podobné složení.

Algoritmy jsou dílem pozorování. Bylo mi jasné, že máte na mysli kolektivní chování v rámci přirozeného výběru. Podobá se to ale jen inteligentní snaze najít východisko pro ten určitý systém. Navíc vložen do systému člověkem.

pro Host

Přeji pěkný den,

Vaše: "Tento hluboce věřící muž v Boha otroctví zrušil." - To bylo od něho velmi praktické, protože teprve pak mohli černoši vstupovat do armády Unie, což se opravdu dost hodilo, protože Unie dostávala do té doby od Konfederace pěkně na frak.
Takže, pravda je to, že on to vůbec nedělal kvůli nějakým černochům v otroctví a díky "křesťanské lásce", ale z úplně jiných důvodů.

Už z jeho několika prohlášení:
- "Protože nemohou žít v rovnosti (bílí a černí), ale přesto musí žít spolu, musí existovat nadřazení a podřízení, a já se zasazuji jako každý jiný o to, aby nadřazené postavení bylo přisouzeno bílé rase. Lincoln, 18. září 1858" nebo
- "Rovnoprávnost pro černochy. Nesmysl. Jak dlouho pod vládou Boha, který je dost silný ke stvoření a udržovaní vesmíru, budou darebáci šířit tyto nesmysly a tupé stádo blbců jim bude hltat tuhle ubohou demagogii. Lincoln, 1859",
(a to nejsou jediná) je to více než zřejmé.

Navíc každý hluboce věřící se musí řídit "slovem a vůlí boží" a protože to je "prý" podle věřících bible, ve které je otrokářství schvalováno, tak se věřící lidé, kteří otroctví neschvalují, dle bible evidentně neřídí a tak asi zřejmě nejsou hluboce věřící. No, díky alespoň za ně.

Jen namátkou:
- Gn 9:25-27 - "řekl:„Zlořečený buď Kanaán; ať je pro své bratry otrokem všech otroků!“, Řekl také: „Požehnán buď Hospodin, Bůh Semův, jemuž bude Kanaán otročit! Kéž Bůh rozšíří Jáfeta, ať bydlí ve stanech Semových, jemuž bude Kanaán otročit!“"
- Ex 21:2 - "„Když koupíš hebrejského otroka, ať u tebe slouží šest let,",
- Ex 21:20-21 - "Když někdo udeří svého otroka nebo děvečku holí tak, že mu zemře pod rukou, musí být dotyčný pomstěn. Jestliže však zůstane naživu den nebo dva, nebude pomstěn, neboť je jeho majetkem."
- Lv 25:44-45 - "Tvůj otrok i tvá děvečka, které budeš vlastnit, budou z národů okolo vás; od těch si smíte koupit otroka i děvečku. Smíte si je koupit také z potomků přistěhovalců, kteří u vás pobývají, i z jejich soukmenovců, kteří jsou u vás a kteří se narodili ve vaší zemi – ti budou vaším vlastnictvím."
- 1Tm 6:1 - "Všichni, kdo nosí otrocké jho, ať prokazují svým pánům veškerou úctu, aby Boží jméno a učení nemělo špatnou pověst."

A samozřejmě by se dalo ještě dlouho pokračovat, ale i z toho mála Smrtí uvedeného je zjevné, že otroctví se "bohu" zamlouvalo a tak své věřící prostřednictvím bible utvrzuje v tom, že otroctví je schválené a "správné".

Helo

Nic jsem nepřekrucoval.Jen jsem upozornil na to,že do dnešní doby je převážně v zemích Sahelu,otroctví stále legální.Citovala jste zde osobu presidenta konfederace pana Davise.Ano .Občanská válka Severu proti Jihu v letech 1860-1865,kterou vyhrál Sever pod vedením křesťanského politika a do dnešních dnů jednoho z největších presidentů USA Abrahama Lincolna.Tento hluboce věřící muž v Boha otroctví zrušil.Od roku 1865 bylo otroctví v USA a Evropě zcela mimo hru.Darwin svoji knihu O původu druhů poprvé představil v roce 1859.No předpokládám,že evolučníci by po roce 1865 otroctví už nehájili.Nebyla na to už příhodná doba.V podstatě v civilizovaném světě už otroctví nebylo.
P.S.Jinak novodobé otroctví v ateistických,komunistických lágrech .Od Gulagu Stalina,přes pracáky Gottwalda,po Pol Potovy,Maovy tábory smrti a v dnešní době tábory převýchovy Kim Čong Ila.O nacistických pracovních táborech a koncentrácích nemluvě.

Ne Čulisi to mě opravdu nenapadlo.

Myslel jsem ptačí chřipka,kdy prý v zájmu prevence byly vybity tisícihlavé chovy drůbeže,nemoc šílených krav,kdy pro nemoc jediné krávy je zabito celé stádo,naposledy Mexická-prasečí chřipka pobíjení prasat ve velkém.No ,ale když se na to podíváme máš pravdu.V Číně v době omezení porodnosti se hlavně na venkově zabíjeli holčičky.Předevčírem odhalený otřesný případ potratového doktora co 8 měsíčním plodům přestřihával páteř.Dalo by se dlouho pokračovat kdy lidé zabíjejí i dokonalá stvoření.

Host

může stvoření,která se zkazila zničit.Vždyť totéž děláme my lidé.My zde nejsme od toho abychom soudily činy Boží.Bůh jako Stvořitel jednou bude soudit své dílo.Jako architekt po létech soudí své.

Ano,to má logiku,třeba můžeme zabít děti,když zjistíme,že nejsou podle našich představ..Naštěstí se tvou logikou neřídí náš právní systém...

Obrázek uživatele Helo

Hoste

Já jsem přece neřekla, že co křesťan, to otrokář, ale že otrokáři byli křesťané. Tak to nepřevracejte. To je spíš specialita vaší strany, že přisuzujete nějakou "charakterovou vadu" šmahem všem.

Nicméně já jsem tady dale příklady lidí, kteří na základě "boží vůle" podporovali otrokářství. Můžete citovat jediného člověka, který tvrdil: Na základě evoluce je otrokářství správné?

Say it with a pick up truck: MAN-LOVE RULES OK

anonym

No vidíte a jsme opět u těch prvotních vymezujících definic a předpokladů.Proč by je měl měnit tak radikálně,když to zatím jde méně "bolestně" v rámci původního paradigmatu ET?

Aha,takže to nemůže být třeba tím,že vědecké poznatky v biologii prostě svědčí pro evoluci,byť o jednotlivé mechanismy jsou i mezi vědci spory ?

Customize This