Váza ano – kytky ne?

Váza ano - kytky ne.jpg

Tahle váza byla promyšleně vytvořena – a co ty kytky?
Zde je odkaz na krátký anglicky psaný článek, neklikejte "Číst dál", nic víc už dál není. Myslel jsem, že jedna věta stačí. Děkuji. PK
(http://creation.com/flower-vase)

Průměr: 5 (1 vote)

NIC

Nemám co bych k tomu dodal svůj názor jsem sdělil a pokračovat dále by bylo jen a jen slovíčkaření na podobné variace.

Proč to dělají kreacionisté, kterým zjevně chybí i základní znal

To nevím, nejsem v jejich hlavě, takže nemohu odpovídat za ně, budeš se muset ptát jinde. Ale pozor na ZOBECŇOVÁNÍ !

Ale mohu ti dvojsečně položit stejný dotaz :

Proč to dělají evoluční diskutující, kterým zjevně chybí i základní znalosti v oborech, které kritizují?

Jistě, řekl jsi, že ty to neděláš a já to beru, navíc i takhle položená otázka zavání ZOBECŇOVÁNÍM.

měli bychom spíše v obou případech psát NĚKTEŘÍ.

KTE

Ale to jsou extrémní příměry, které nelze zobecňovat = z toho by plynul paskvil. Jestliže nějaký astronom podporuje či nepodporuje geocentrismus, co z toho obecně vyplývá o všech astronomech ?

To samé lze vyvozovat z existence teologa, který nevěří v Boha vzhledem ke všem ostatním teologům.

Zde ale znám vyjímky, poznal jsem několik teologů, o nichž by se dalo říct, že v Boha ani už nevěří, neboť o Boha jim jde až na posledním místě, a taky znám některé co o víru přišli a odešli z církve, což jsou ale opět vyjímky nepotvrzující pravidlo.

963214785

To je i otázka subjektivního úhlu pohledu, takže nemá cenu se o to přít, zkončilo by to slovíčkařením. Já jisté definice vnímám jinak než vy a nijak to nelze objektivně vyřešit.

Já těch vědců nevěřících v ET, či některé její dílčí aspekty znám dost, tedy alespoň jméno a vystudovaný obor. Kdysi jsem si dal tu práci a sepsal takový seznam jmen o kterých vím jen já a bylo to kolem stovky - a to zdaleka i ovšech nevím, takže je to mnohem více.

Ale kvalita nemá nic společného s kvantitou a nikdo se zde přece nepře o ten fakt, že evoluční vědci jsou z určitých důvodů ve vědě majoritní skupinou a neevoluční minoritou. Jak říkám, to má své důvody, které zde nehodlám pitvat, ale nemá to nic společného s pravdou.

Ostatně ani v evoluční vědě neexistuje konsensus, jinak by na trhu názorů nepřežili ty nejlepší, takže mluvit o nějaké jednotě vědecké komunity je iluzorní - nejde jen o rozdíly mezi evolučními a kreačními vědci, ale o konkurenci a neshody mezi evolucionisty samotnými. Samozřejmě záleží na míře = v něčem základním se jiste shodují.

Ve vědě žádný konsensus ani být nemůže :

Jak může panovat SHODA,když lidská mysl ( ač fungující na stejných fyziologických mechanismech,jak jsem poukazoval v úvaze o SHODÁCH v příčinách růstu populace) je v otázkách (a oblastech),které se netýkají věcí praktických pro přežití (otázky a oblasti týkající se mechanismů a vynálezů nutných pro přežití musejí vykazovat míru SHODY protože jejich funkčnost je limitována SHODNÝMI a JEDNOTNÝMI fyzikálními a chemickými zákonitostmi) - tedy např.v otázkách ryze SUBJEKTIVNÍCH,jako je vkus a názor,když v těchto oblastech (a vědecké teorie do nich bohužel většinou také patří) jsou lidé tak pestrobarevní a lidské myšlení (ač pracující na STEJNÝCH principech a zákonitostech) tak rozmanité ?

To,že lidské myšlení pracuje v ZÁKLADNÍM programu na STEJNÝCH elektrochemických principech,ještě neznamená,že musí v detailech docházet ke SHODNÝM řešením,protože tyto principy fungování mozků jsou SHODNÉ jen na úrovni základního fungování tvorby myšlenek,nikoli na úrovni samotného myšlení,které je u každého jedinečným pohledem/úhlem subjektivního vnímání reality.Takže hledat nějaký konsensus je už z principu nemožné.To bychom museli být tupé,uniformě myslící kopie bez svobodné vůle - pak by mohlo docházet k jednomyslné názorové SHODĚ/KONSENSU.

KONSENZU brání i to,že ve vědě neexistuje něco jako konečný stav či setrvalý STATUS QUO,ale vzhledem k novým objevům vznikají stále nové otázky a díky technologiím se tento proces STÁLE URYCHLUJE,takže paradoxně čím rychleji získáváme odpovědi na své otázky tím ještě rychleji a více otázek přibývá = odpovědi nikdy otázky nedoženou,ba naopak.To ovšem brání konzistentnímu pojetí stavu vědy.Nové objevy budou vyžadovat nové TEORIE,které však budou narušovat JEDNOTU stávajících PARADIGMAT.
Hledání odpovědí na otázky o nekonečném vesmíru,prostoru a čase pokračuje a konec tohoto pátrání je v nedohlednu.
Biolog Lewis Thomas poznamenal : Tento proces nikdy neskončí.Patříme totiž k biologickému druhu,který má neukojitelnou zvědavost,a proto stále zkoumáme,hledáme a snažíme se věci pochopit.Tyto otázky však stejně nikdy nevyřešíme.Neumím si představit moment,kdy by si každý s úlevou vydechl a řekl : Nyní jsem pochopil všechno.Toho nikdy nedosáhneme.

Zatímco konsensus je běžný v politice, ve vědě není přípustný jako argument.

http://neviditelnypes.lidovky.cz/diskuse.asp?iddiskuse=A070401_100237_p_...

Universální (nikoli kosmologická) všezahrnující jednotná TEORIE VŠEHO asi ve vědě nikdy nebude reálná.

Často slyšíme formulace, jako konsensus vědců sdružených kolem Mezivládního panelu OSN IPCC varuje, že...

Co se týče nějakého vědeckého konsensu, říká o tom nedávno zesnulý Michael Crichton:

Já na něj pohlížím jako na velice zhoubný jev, jehož vznik se měl potlačit hned v zárodku. Historicky vzato byla vždycky odvolávka na konsensus hlavní únikovou cestou pro všelijaké šejdíře, kteří se tak vyhýbali diskusi o problému a kteří tvrdili, že záležitost je vlastně již vyřešena. Kdykoli uslyšíte, že vědci dospěli k nějakému konsensu, držte si pevně svou peněženku, protože vás právě někdo chce napálit. Udělejme si v tomto bodě jasno: vědecká práce nemá s konsensem nic společného. Konsensus je záležitostí politiky. Věda naproti tomu vyžaduje, aby alespoň jeden vědec měl pravdu. To znamená, že má výsledky, které se dají v reálném světě ověřit. Konsensus ve vědě je irelevantní, důležité jsou pouze reprodukovatelné výsledky. Největší vědci v dějinách byli velcí právě tím, že porušili konsensus. Na konsensus se vědci odvolávají v těch situacích, kdy věda nemá dostatečně pevné základy. Nikdo neřekne, že se konsensus vědců shodl, že E = mc2. Nikdo netvrdí, že podle konsensu je Slunce od nás vzdáleno 150 miliónů kilometrů. Nikoho by nikdy nenapadlo takto hovořit. Vědecký konsensus neexistuje. Jestliže se jedná o konsensus, pak to není věda. Jestliže se jedná o vědu, pak to nemůže být konsensus. Tečka.

Nesmíme zapomínat, že to, co se předkládá jako fakta, jsou ve skutečnosti počítačové simulace. Předpoklady se ne vždy shodují s naměřenými hodnotami.

http://kareldrabek.blog.idnes.cz/c/57502/Globalni-oteplovani-zbytecna-hy...

Konsensus je ukazatel, nikoli ověřená a potvrzená hypotéza,konsensus do vědy nepatří.
www.virtually.cz/art_download.php?art=14680

Skutečně ustavuje konsensus vědu? Vtělení konsensu do podstaty vědy

www.claritatis.cz/file.html?id=91

Triturus

Na tohle musím zareagovat. Je rozdíl jestli člověk nevystudovaný v daném oboru mluví O TOM OBORU, nebo DO TOHO OBORU. Já nejsem biolog, natož pak evoluční, což víš, proto by mě nikdy nenapadlo kritizovat biologa a říkat mu, že něco dělá špatně. Proč to dělají kreacionisté, kterým zjevně chybí i základní znalosti v oborech, které kritizují?

Myslím, že označení pro

Myslím, že označení pro evolučního biologa nemělo znamenat jeho postoj, ale zaměření.

V tom budete mít nejspíš pravdu. Moje chyba v biologii zas až tak moc nevyznám. Ale jak jsem si přečetl váš komentář, snažím se přijít na obor, do kterého evoluce nezasahuje a nic mě nenapadá.

George

OK, beru to, možná jsem si tvá slova opravdu špatně vyložil. Souhlasím i s tím co píšeš dál - ohledně problematičnosti obhajoby někoho citovaného (ale vyhnul ses tomu, že toto dělá i druhá strana - nestudovaní diskutující věřící v evoluci. I oni vpodstatě jen kompilují převzaté názory druhých, protože pokud obor nestudovali, tak vše mají jen načtené z knížek a netu, jako ostatně většina lidí, kteří se tak nenarodili, ale jejich názor je jen výslednice vlivů od narození do smrti. Takže z tohoto hlediska bys měl uznat, že i oni by měli MLČET = všichni co nevystudovali určitý obor by neměli diskutovat mimo rámec svého vzdělání = eletrikáři by se měli celý život vyjadřovat jen k eliktrikařině, biologové k biologii, doktoři k lékařství a tak by to mělo být rozkastováno).

Na druhou stranu si nemyslím výše uvedený extrém, takže je docela možné, aby i nevystudovaný jedinec pochopil a nastudoval alespoň dílčí oblasti a v rámci těch pak citovat autority. Nemusí dle mého nutně rozumět naprosto všemu, aby byl schopen posoudit platnost či neplatnost určitých tvrzení.

AD : tenhle take pise neco proti evoluci, nu tak to musi mit rozhodne ve vsem pravdu a hned to tem evolucionistum pekne nandam

Tím já se osobně už neřídím, takže si něco vezmu a něco vidím jinak, nevidím důvod k jakési nábožné nekritičnosti jen z principu. Je ale možné, že někdo takto postupuje.

Ale opět to platí i pro druhou stranu = někdy mám pocit, že evolučně zaměření diskutující dělají totéž = tenhle take pise neco proti kreaci, nu tak to musi mit rozhodne ve vsem pravdu a hned to tem kreacionistům pekne nandam

Nevidím od evolucionistů vždy tutéž nestranost s jako studují i informace od kreačních autorů, a když tak už předem s předporozuměním, že tam musí najít hnidy. Ze stejných důvodů možná někteří kreacionisté čtou evoluční informace, takže si v zásadě obě strany ve svých přístupech, nezaujatosti a objektivitě nemají co vyčítat, protože každá selektivně upřednostňuje určité předpoklady a jim přizpůsobuje pohled na oponenturu a také motivy jejího zkoumání.

Také jsem to tak kdysi dělal, myslím ale, že dnes jsem již dále, protože si bez pocitu ohrožení a bez motivů hledání chyb dokážu přečíst i knihu evolučního autora a najít v ní i spoustu zajímavých věcí s nimiž souhlasím. Bohužel stejně jako v případě informací od kreačních autorů, ani u těch evolučních nejsem vždy schopen posoudit platnost určitých tvrzení a odlišit fakta od interpretace. Měl bych kvůli tomu přestat tyto věci číst - a když kreační, tak i evoluční, a radši mlčet a nediskutovat ?

Kdysi jsem ti psal, že existují různé úrovně poznání a pochopení = není buď všechno nebo nic, buď vzdělaný biolog, nebo zcela nevzdělaný eletrikář. Myslím, že dnešní doba informací umožňuje do jisté míry vyrůst i lidem, kteří daný obor nestudovali, i když vím, že třeba nemít přístup do laborky může mít v jistých otázkách zásadní dopad.

Jinak promiň na tvé důvody proč jsem přispíváš jsem už zapoměl, stejně jako mnozí zapoměli na mnoho věcí, které jsem zde opakovaně vysvětloval a ptají se stále dokola, což je při počtu příspěvků na diskuzích zákonité.

Takže abych to nezakecal, můj dotaz zněl :

Něměli by zde tedy MLČET i evolučně zaměření diskutující, kteří daný obor nevystudovali a jen si někde vyčetli něco, čemu beze zbytku do všech detailů nerozumí ?

Protože pokud jsi to vztáhl na kreacionisti, eletrikáře aspol. (= jiné kasty), proč by měl pro ně platit jiný metr, není liž pravda ?

Odpovíš mi na to, nebo se tomu vyhneš ?

Díky

963214785

Ale tak zase trochu opatrne - to ze nekdo biologickou evoluci uznava jeste neznamena, ze je na ni stejne tak odbornik jako nekdo jiny ("vidi" do ni dostatecne hluboko). Tim chci rict (snazil jsem se to naznacit uz v predchozich prispevcich), ze pokud znam nekoho kdo se o evolucni biologii zajima, tak ho poslu za clovekem ktery se na ni specializuje spis nez treba na fyziologii rostlin.

Jasne, kdyz budeme slovickarit tak takovy Flegr je taky primarne parazitolog, ale venuje se zrovna evolucni biologii na mnohem vetsi urovni, nez vetsina jinych parazitologu co jsem kdy poznal. Jde take o dlouhodobe zamery te ktere katedry (na co se spis soustreduji) atd.

Trituruss

Neznáš nějakého současného astronoma hájícího geocentrismus, který má aspoň teoretickou šanci opravdu něco ve vesmíru vyzkoumat?

Nebo z jiného soudku - jak by se ti líbil teolog, který nevěří v boha?

963214785

Myslím, že označení pro evolučního biologa nemělo znamenat jeho postoj, ale zaměření.

Customize This