V troskách! Exoplanety vyvracejí naše teorie o vzniku planet

(Z http://www.creationresearch.org/members-only/creation_matters/CM16%2002%... přeložil M. T. -5/2011)

Creation Matters, Volume 16, Number 2, March/April 2011

Slavný lovec exoplanet Geoff Marcy zamotává teoretikům hlavy. Hlavní teorie o vzniku planet neobstojí před pozorováními stovek exoplanet, které známe. V National Geographic News (1) si zpravodaj Richard Lovett stěžoval, že „čím více nových planet nalézáme, tím méně zdá se víme o tom, jak planetární soustavy vznikají, podle čelného lovce planet.“
Nemůžeme aplikovat teorie vytvořené pro naši sluneční soustavu na soustavy jiné: „Podle teorie by měly jiné hvězdy s planetami vznikat podobně. Podle Marcyho však teorie pracuje se skutečnostmi, které odporují realitě.“

Konkrétně by oběžné dráhy planet měly být kruhové, mnoho exoplanet však obíhá po elipsách. Všechno by mělo obíhat v téže rovině a týmž směrem, dráhy mnohých exoplanet mají však strmý sklon nebo jsou dokonce retrográdní /obíhají v opačném směru/. „Se skloněnými orbitami se setkáváme po celé obloze“, konstatoval Marcy. A planet o rozměrech Neptuna by mělo být málo, jelikož modely našich vodních obrů vyžadují velmi neobvyklé startovní podmínky; my jich však mezi exoplanetami nacházíme příliš mnoho, poznamenal Marcy. „Teorie pohořela“, řekl před měsícem Americké astronomické společnosti.

Jeho kritici namítali, že modelování je složité a obtížné. Hal Levison konstatoval, že jejich zjednodušování vede k „mizerným modelům“. Marcy je toho názoru, že nebudeme-li brát v úvahu planetární interakce, zavdají další množící se objevy „teoretikům ještě více příčin rvát si vlasy.“

Odkaz:

1. Lovett, R.A. (2011, February 22). Three theories of planet formation
busted, expert says. National Geographic News.
Retrieved March 31, 2011, from
http://news.nationalgeographic.com/news/2011/02/11022
2-planets-formation-theory-busted-earth-science-space/

Exoplanety.jpg
Ilustrace planety s vysoce skloněnou orbitální dráhou u hvězdy HAT-P-11

Průměr: 3.7 (9 votes)

Novinářské bubliny

Siločáry magnetického pole nesené "větrem" nabitých částic uvolňovaných ze Slunce narážejí na mezihvězdné gravitační pole a jsou rozbíjeny a zase spojovány. Vznikají tak gravitační bubliny, které jsou i desítky miliónů kilometrů široké.

Podle mě je celý článek hodně zmatený. Jednou se píše o gravitačních bublinách, podruhé o magnetických bublinách; pravděpodobně je míněn tentýž jev, kdy novinář nejspíš mezi gravitací a magnetismem nerozlišuje.
Puzzled

zajímavé

Stoura

No já mám také stále silnější pocit, že každý hovoříme jinou řečí - nic ve zlém Smile

Takže to nepochopení je vzájemné. Ale toto :

"Takže pro Vás má stejnou váhu existence i neexistence Boha a tohle považujete za víru?"

...jsem tím rozhodně říct nechtěl - to byla reakce na vaše "MŮŽE" dojít k justičnímu omylu. A já na to, že stejně tak NEMUSÍ = že ten argument je DVOJSEČNÝ a to že "MŮŽE"(dijít k justičnímu omylu) má stejnou argumentační hodnotu jako že k němu dojít NEMUSÍ ...

Takže to se týkalo pouze vašeho tvrzení, nikoli otázky důkazů ohledně Boha - to by bylo značně nesmyslné.

Ale já to už stopnu, protože se z toho stává, byť asi nechtěně, slovíčkaření a to mě už nebaví.

Obrázek uživatele Stoura

to Trituruss - co když ne

ad Nemusí, ale může, to má tak stejnou váhu jako CO KDYŽ ano, CO KDYŽ ne ...

Už se v těch Vašich přirovnáních trochu ztrácím. Takže pro Vás má stejnou váhu existence i neexistence Boha a tohle považujete za víru?

ad Číselně to vyjádřit nedokážu, nejsem matematik.
OK. Beru to tedy jako vyjádření Vašeho pocitu a nic víc.

ale ten závěr nemusí být správný

Nemusí, ale může, to má tak stejnou váhu jako CO KDYŽ ano, CO KDYŽ ne ...
Číselně to vyjádřit nedokážu, nejsem matematik.

Obrázek uživatele Stoura

to Trituruss - hodnota nepravděpodobnosti

Co to je "hodnota nepravděpodobnosti"? Mohl byste ji přímo číselně uvést? Já takový pojem neznám a nevím, co si pod ním představit.

Jinak: Soud na základě nepřímých důkazů sice může dojít k nějakému závěru, ale ten závěr nemusí být správný (justční omyl)

pro Trituruss

S ohledem na Vaše upřesnění otázky:
"No já se na to ptal spíše v souvislostí s tím, jestli takové prosazování nezcizitelného práva není moc riskantní a jestli to stojí za to riziko, že jí nějaký fanatik může uříznout hlavu ...",
Smrt říká: Je to buď velmi statečná žena a nebo také ne a jen si, v zoufalé snaze uvolnit se z okovů náboženských dogmat, které omezují ženy, dost dobře neuvědomila, co vlastně dělá.

Tak jako tak, ukazuje ostatním ženám, že dobrovolná nahota nemusí být žádným snižováním důstojnosti žen (ba právě naopak) a že bojovat proti náboženskému fanatismu se dá opravdu všemi způsoby.

Je ovšem (bohužel) smutnou pravdou, že naše německá sekce již eviduje desetitisíce výhružek smrtí, z nichž asi něco přes 700 je vedeno jako velmi vážných.

A jestli jí to za to riziko stojí? To Smrt neví.

Desetitisíce jiných žen již bylo bohužel náboženskými fanatiky povražděno a další stamiliony byly a jsou dnes a denně (po stovky generací) bez trestu vystavovány bezbřehému náboženskému násilí, které má dokonce často oporu v náboženských zákonech a tak jakýkoli takovýto projev občanské statečnosti proti náboženským represím žen (byť by byl i z nerozvážnosti), je chvályhodný.

Šťoura

Nevím, jako to vyjádřit DOKONALE přesně aby to odpovídalo nejvyším standartům.

Hlavní MYŠLENKA, kterou jsem chtěl vyjádřit byla, že je to podobné jakou u soudu, kde se rozhodujícím důkazem může stát pouhá komulace nepřímých důkazů - tedy jakoby součet všech dílčích nepřímých důkazů, který statisticky překročí hodnotu nepravděpodobnosti.

Obrázek uživatele Stoura

to Trituruss - selská logika a nepřesnosti

Ad selská logika: Snažil jsem se ukázat, že ta logika Vám v těchto případech dává nesmyslné výsledky.

U těch oprav nepřesností: Myslím si, že nepřesné formulace jsou jedním z nástrojů manipulace. A obvykle si nejprve prozkoumám pár stromů, abych se ujistil, že se jedná o les a ne třeba o hromadu kamení, nastavěné stožáry, nebo drúzu krystalů.

V případě, který jsme rozebírali, se jedná o to, že počítání s pravděpodobnostmi je výrazně jiné, než jak by to vyplývalo z Vašeho příspěvku.

Šťora - sčítání

Já na to nejdu přes matematické zákony, spíše selskou logikou Smile

Není třeba mě tahat za nepřesně formulované obraty, jde mi o myšlenku a nemíním slovíčkařit. Potřeba opravovat každé slovo mi už přijde přehnaná - obcese dokonalostí, posedlost za každou cenu někoho opravit a pak se pro stromy nevidí les.

Customize This