V Mléčné dráze byly nalezeny mladé modré hvězdy

V Mléčné dráze byly nalezeny mladé modré hvězdy.jpg
Image credit: G. De Marchi (STScI and Univ. of Florence, Italy) and F. Paresce (STScI)/NASA, ESA

Brian Thomas

(Článek byl publikován 9. června 2011 na stránkách Acts&Facts. Z http://www.icr.org/icr-magazines/ přeložil Pavel Kábrt-7/2011.

Hubbleův vesmírný dalekohled, naprogramovaný k hledání planet, našel 42 „podivných“ modrých hvězd v galaxii Mléčná dráha. Tyto hvězdy hoří tak jasně, že spotřebovávají svoje palivo mnohem rychleji než ostatní hvězdy. I když jsou nalézány ve velké hojnosti ve vzdálenějších galaxiích, objev modrých hvězd poblíž nás představuje význačný problém pro standardní kosmologii dlouhých věků.

Modré hvězdy by ve vesmíru starém 13,7 miliardy let neměly existovat, přetože už by před miliardami let měly shořet. Astronom Danny Faulkner z Univerzity v Jižní Karolíně nedávno poznamenal: „Je pravda, že nejteplejší modré hvězdy by mohly existovat přinejlepším jen pár miliónů let. Tento fakt uznávají jak kreacionisté, tak evolucionisté.“ A tak evolucionisté mají za to, že tyto hvězdy byly neustále produkovány během těch dlouhých věků. To ale znamená, že by se modré hvězdy měly tvořit i nyní. „Avšak i přes jejich velmi pilné hledání /astronomové/ nikdy nepozorovali vznik nové modré hvězdy – ale ostatně vůbec jakékoliv jiné hvězdy“, napsal Faulkner. (1)

Fyzikální překážky k tomu, aby se vytvořila hvězda zhroucením plynů – což je jediná standardní teorie pro samovolnou tvorbu hvězd – neumožňují tento proces, protože když se zvyšuje hustota oblaku plynů, velmi prudce se zvyšuje i odpudivost jednotlivých částic, jedné od druhé. (1) A tak se astronomové vyznávající dlouhé věky museli uchýlit k vysvětlení, které žádným vysvětlením není a je nerozeznatelné od odvolávání se na magii: modré hvězdy se nějak tvořily v dávné minulosti neznámými, nepozorovanými procesy. Ve zprávě NASA, kde se oznamuje tento objev Hubbleovým teleskopem, připouští, že „Není jasné, jak se modří opozdilci tvoří.“ (2)

Tyto hvězdy jsou považovány za „opozdilce“, protože se jakoby loudají za procesem stárnutí jejich domněle starších, červeně zbarvených kolegyň. Podle té samé zprávy je možné, že ne všech 42 objektů jsou modré hvězdy, ale „směsice bližších těles“, a z 37 objektů je 18 pravděpodobně pravých modrých opozdilců. (2) Dalekohled byl nastaven ve směru galaktického jádra, které má velkou hustotu hvězd a plynů.

Během let pozorovali astronomové daleko od nás víc modrých hvězd, tím tedy i více do minulosti. Proto výroky, založené na víře, že tyto hvězdy o krátkém životě vznikly samovolně dosud neznámými procesy, mohly být zahalovány závojem velkých vzdáleností. Pokud se něco stalo před miliardami let, pak odvolávání se na „neznámé procesy“ nezní až tak pomateně.

Ale tyto nově objevené modré hvězdy jsou vzdáleny jen 26000 světelných roků. (3) Pokud tedy vznikly samovolně a ne Božím stvořením, pak by mechanizmus tohoto samovolného vzniku měl být zřetelný. Ale není. Mladé horké modré hvězdy jsou velmi blízko (stejně jako jsou i hodně daleko), a tudíž už není možné svalovat neznalost jejich samovolného vzniku na jejich velké vzdálenosti. Na druhé straně, pokud jsou vesmír a hvězdy staré jen tisíce let, pak modré hvězdy nepotřebují žádné zvláštní vysvětlení.

Vědecká zjištění ukazují i Bible to jasně tvrdí, že modré hvězdy byly umístěny na oblohu záměrně nedávno. (4)

Odkazy:

1. Faulkner, D. 2010. Blue Stars—Unexpected Brilliance. Answers. 6 (1): 50-53.
2. Gundy, C. NASA's Hubble Finds Rare 'Blue Straggler' Stars in Milky Way's Hub. NASA news release, May 25, 2011.
3. Světelný rok je jednotkou vzdálenosti, nikoli času. Je to vzdálenost asi 9,46x10^12 km.
4. "Hledejte toho, kdo vytvořil Plejády i Oriona" /Amos 5:8/.

(Nekreacionistický článek o modrých hvězdách můžete v češtině najít i zde: http://www.livingfuture.cz/clanek.php?articleID=10280)

PřílohaVelikost
V Mléčné dráze byly nalezeny mladé modré hvězdy.doc246.5 KB
Průměr: 3.6 (5 votes)

Re: PK

Akorát nevím proč by nějaká hvězda vzdálená několik tisíc, miliónů, neb miliard světelných let měla být také tak stará. To že neznáme větší rychlost, než-li rychlost světla, neznamená že neexistuje. Například při vzniku vesmíru, (expanzí) z jednoho bodu, se hmota pohybovala daleko vyšší rychlostí. Jako kdyby jsme chtěli poměřovat zrod myšlenky s její realizací.

A ... to, že se objevily hvězdy, jejichž stáří je určeno tímto možná ne příliš pravdivým odhadem v jiné vzdálenosti než odhadované možná pozbývá údivu. Třeba je jen takto daleko ještě nenašli, vždyť do těchto vzdáleností mnoho zraků nehledí.

Modré hvězdy

Podívejte se třeba na velkou mlhovinu v Orionu, nebo Orlí mlhovinu ... tam vnikají stovky modrých hvězd právě nyní Wink

Podobných mlhovin vidíme nespočetně jak v našich tak cizích galaxiích.

Proč autor článku záměrně tento fakt popírá lživým tvrzením?

pro Ferda

Přeji pěkný den,

Vaše: "Pánové Nosotonda, Host a jejich velmistr PK jsou trošku omezení ve vědeckých názorech, ale alespoň jsou hodní." - Vám přijde "hodné" to, že tu jinak smýšlející obviňují ze zločinů, mají je za degenáráty apod., které je třeba i vypráskat bičem a jejich knihy spálit?
Tak to máte velmi podivný názor na význam slova "hodní", který tedy (jak jinak) s Vámi Smrt nesdílí.

Vaše: "Z vás ovšem jde strach." - Vy se rozhodně bát nemusíte.

Vaše: "Nechtěl bych se s vámi někdy osobně setkat, jste chladný studený psí čumák co sežral Šalamounovo hovno." - To osobní setkání by ani nešlo, ale i kdyby ano, tak by Vám došlo, že "chladná" to já tedy opravdu jsem. To víte, jen pár kostí. Smile

Vaše: "Extrém z druhé strany." - To víte, už na tom sledování fanatických náboženských, neofašistických a neokomunistických stránek pracuji opravdu hodně dlouho (a většina je jich opravdu ukrutných - ne jako tehle sranda web s jen pár nenávistně smýšlejícími) a tak chtě-nechtě, se i Smrt proti takové nenávisti občas zatvrdí a pak to nechtě přenese i do diskuse s někým jiným.

Sice si to v diskusi s Vámi (a to i když si to přečtu zpětně) neuvědomuji, ale pokud se Vám to tak zdá (což je asi důležitější), tak sorry.

Vaše: "Materialistická neomylnost - víra bez lásky." - S tou neomylností to přeháníte a já bych to takto rozhodně nanazvala. Co vím, to vím. Co nevím, to nekomentuji.

Nicméně chápu, že Vám "bourání" Vašich představ může způsobovat šok, ale Smrt opravdu nemůže za to, že s "vírou" a "bohem" se žádná "láska" nikdy nepojila a nepojí a přeci Vám nebude lhát jen proto, že se Vám nelíbí pravda a její sdělení považujete za nelaskavé a toho, kdo Vám jí sděluje, dokonce za neschopného lásky.

Smrt říká: Když nechcete znát pravdu, tak se na ní Smrti neptejte. Pokud se však Smrti zeptáte, neočekávejte od Smrti lež jen proto, aby Vás snad Smrt potěšila.

Smrt Vás totiž lhaním nepotěší.

Ale hlavu vzhůru - vždyť pořád ještě můžete věřit. A dokonce v cokoli. A to je moc dobře. Vy se v ČR tedy máte. Kéž by to tak bylo všude.

Chladně, bez lásky a marně hledající Šalamounovo "cokoli" - Smrt. Grade

333

Pánové Nosotonda, Host a jejich velmistr PK jsou trošku omezení ve vědeckých názorech, ale alespoň jsou hodní. Z vás ovšem jde strach. Nechtěl bych se s vámi někdy osobně setkat, jste chladný studený psí čumák co sežral Šalamounovo vulgaritaExtrém z druhé strany. Materialistická neomylnost - víra bez lásky.

pro Ferda

Přeji pěkný den,

Vaše: "Budu odpovídat postupně tak říkajíc per partes." - No, hlavně když to nebude per anum. Smile

Vaše: "Atomy taky dlouho lidé hledali, a našly se teprve nedávno." - To je omyl. Znalosti o jejich existenci jsou samozřejmě ještě starší než třeba nějaké křesťanství. To, že existovaly znalosti o těchto skutečnostech, které absolutně odporovaly tvrdě prosazovanému "stvoření bohem", a které byly skoro úplně zničeny různými náboženstvími, a to napříč celým světem, je docela známá skutečnost a tak mne překvapuje, že zrovna Vy byste to nevěděl.

Zkuste tedy skupinu vědců z Mílétu a Abdér - např. Anaximandrose, Leukippose, Démokritose a hlavně se nespoléhejte jen na to, že si přečtete, že něco vymysleli a že se po nic nedochovalo.
Oni to však vše nevymysleli - předávali vědomosti a informace (a nejen o atomech a o tom, že to jsou nejjednodušší části hmoty, které nevznikají ani nezanikají) dál a tak hledejte ještě více do historie, protože se přeci jen něco dochovalo.

Zkuste třeba Indii (Lókajáta - Čavráka - Sánkhja) - vědění, které se svým popisem vesmírného dění, které je bez počátku, věčné a nebude mít nikdy konec - jen po proběhnutí určitého období se prakrti (podstata hmoty) vrací do rovnovážného stavu, což znamená, že svět se stáhne (velký křach), a pak po dalším období je rovnováha opět otřesena a nový svět je tvořen (velký třesk) nebo, že: "Žádná věc či bytost - prostě NIC - nemůže být příčinou sebe samého" - už dávno tyto skutečnosti znalo.
A zkuste hledat tyto vědomosti už u původního předárijského obyvatelstva tohoto subkontinentu. Zjistíte, že s vědomím a věděním o energii a hmotě a bez "bohů a duší", byly lidé již velmi, velmi dávno a že to bylo prvotní.

Bohužel, se časem projevil známý faktor - a to byla (a pořád je) potřeba ovládat neustále se množící masy lidí. Proto bylo potřeba religiozity, jako v té době nejjednoduššího prostředku k ovládání lidí, protože bezbřehou touhu člověka po nějaké pomoci v jeho těžkém životě, po jakékoli lásce, po vykoupení z utrpení, bídy, hladu a nemocí a po vysněném ráji, se dala velmi dobře využít, což 100% využili různí myslitelé jako třeba v Indii Ádžívakové - tvořitelé "bohů".

Vaše: "O té duši bych ve vašem případě raději volil slovní spojení - zatím nevíme." - Možná, že ve Vašem případě, je to tak správné (protože nevíte), ale ne tak u Smrti. Až dojdete od Lókajáty a předárijců k Babylónu, Akkadu a dál až k Sumeru, tak to třeba také pochopíte.

Vaše: "Protože zřejmě biochemie a medicína je vám blízká, řekněte mi prosím, jak dlouho trvá přenos informace soustavou neuronů, které využívají jak známo elektrochemickou trasu." - Hele, chtěl jste atheisticky vysvětlit, co se s Vámi dělo při klinické smrti a co zapříčinilo Vaše NDE a to jsem udělala (byť velmi laicky a zkráceně - takže máte dost šancí to napadat). Hádat se s Vámi o tom však nebudu. Cool
Kdybych měla udělat přesný popis, tak by to obsahově vydalo na další knihu.

Myslete si třeba, že za to může nějaký "bůh, duše či třeba digitální matrix" a můžete mě klidně i utlouci svým: "Vylitý neurotransmiter z vezikuly atakuje další neuron, v němž dojde k otevření sodíkového kanálu a tím vzniká elektrický potenciál, jež dále řídí otevírání dalších váčků s nerotransmiterem atd." - ale to je Vaše věc.

Mimochodem, nezapomeňte ale, že toto je popis běžného stavu, kdy dýcháte normální vzduch a ne extrému, kdy umíráte a kdy je při oživování používán čistý kyslík.
A víte co vysoká reaktivita čistého kyslíku udělá, když se dostane do přímého kontaktu s organickou látkou a co to tedy udělá s těmi Vašimi "vylitými neurotrasmitery z vezikuly atd."? To je pak pěkný fofr. Snad mi prominete tento laický popis, neboť odborný popis by tu zabral pár stránek.

Jen namátkou (teď to fakt nebudu hledat) vzpomínám na případ hlubinného potápěče, který dostal nesprávnou dávku čistého kyslíku a jehož poslední slova byla: "Velmi špatně vidím....Co to je?...Tolik světla....To je nádhera." - a pak umřel.

Kdyby byl na pevnině a v dosahu lékaře, tak by možná o světle vyprávěl to co Vy, jenže tak hluboko pod vodou, neměl žádnou šanci na "návrat".

Vaše: "A sídlí v mozku opravdu vědomí? Kdysi jsem se řízl nožem hluboko do prstu. Ztratil jsem na chvíli zrak, ale byl jsem plně při vědomí. Vidět jsem začal asi po čtvrt hodině. Bylo to velmi zajímavé. Obraz se skládal nejprvem z velkých pixelů a ty se postupem času pořád zjemňovaly. Bylo to naprosto digitální. Tehdy jsem si uvědomil, že mozek funguje zcela jinak, než si dnes myslíme." - Teda Vy jste úplná studnice záhadných jevů. Smile

Takže, pixely? Fakt? No jo - takže to Vás asi ovládá Matrix, že? Zajímavé. Že vy jste si od Morphea vzal tu červenou pilulku? Grade No, ne nadarmo je po něm pojmenované morfium.

A teď něco trochu nesouvisejícího: http://blisty.cz/art/21807.html - třeba se tak alespoň na něčem shodneme.

Obrázek uživatele Stoura

To Ferda - oko

ad Já jsem měl spíše na mysli přenosovou cestu od jednoho čípku či tyčinky - ta je jednovláknová, žádný paralelismus tam není.
Máte na mysli přenosovou cestu ke gliové buňce? Ta má ale délku jen několik desítek mikrometrů. Nebo máte na mysli bipolární zesilobače? Z Vašeho vyjádření to není moc jasné.

Stoura

Já jsem měl spíše na mysli přenosovou cestu od jednoho čípku či tyčinky - ta je jednovláknová, žádný paralelismus tam není. Přesto ze zkušenosti víme, že reakce je rychlá a co se týče intenzity vjemu - ta je v rozmezí několika řádů. Mezi vláknem jsou synapse s neurotransmitery, které jsou aplikovány z váčků zvaných vesikuly. Když se vesikula otevře, vyleje se neurotransmiter a další vzruch musí přijít z nové vesikuly. Ta ovšem musí putovat nervovým zakončením daleko delší dobu než je naše rychlost vnímání. Něco je určitě jinak.

Obrázek uživatele Stoura

to Ferda - mozek

ad Chci tím říci, že přenos informace nerovým systémem je pomalý. Ale my vnímáme podstatně citlivěji a rychle. A také rychle přemýšlíme a analyzujeme. Nikdo zatím nevysvětlil, jak mozek funguje, co se týká zpracování informací. A sídlí v mozku opravdu vědomí ?

Ta rychlost zase tak zázračná není - reakční doba je kolem 200 milisekund.

Finta je v masivním paralelismu práce mozku. Ze simulace neuronových sítí je známo minimálně to, jak lze rychle analyzovat obraz (a simulobané neurony se použávají k rozpoznávání tvarů). Ale máte pravdu v tom, že fungování mozku je zatím prozkoumáno pouze z části.

Klinická smrt

Pokud někoho zajímají zajímavé okolnosti ohledně klinické smrti, tak je možno si stáhnout knihu: Řekni všem, že žiju.

www.uloz.to/8135330/klinicka-smrt-rekni-vsem-ze-ziju-pdf

Death

Koukám, že máte docela přehled.

Budu odpovídat postupně tak říkajíc per partes.

Vaše: "Existuje duše? - "NE". - Jo, a jak to víte paní učitelko?" - To je jednoduché - za posledních cca 5000 let (ať se držíme při zemi), se na téhle planetě vystřídalo asi cca 50-70 miliard lidí, z nichž nejenže nikdo existenci "duše" neprokázal, ale ani se u nikoho "nenašla". A že jí hledalo a hledá lidí.

Atomy taky dlouho lidé hledali, a našly se teprve nedávno. Strukturu mikročástic hledalo a hledá dnes také spousta vědců, a zatím jen tuší, ale nevědí. O té duši bych ve vašem případě raději volil slovní spojení - zatím nevíme. Řeknete-li NE, řeknete-li ANO, není to vědecké - prostě dnes nevíme.

Protože zřejmě biochemie a medicína je vám blízká, řekněte mi prosím, jak dlouho trvá přenos informace soustavou neuronů, které využívají jak známo elektrochemickou trasu. A zda-li je ta informace digitální či analogová. Vezměte si např. tyčinku v sítnici. Optický vzruch je v rozmezí několika řádů intenzity světla. Přenos se děje pomocí neurotrasmiterů. Počet vesikul v nervovém zakončení je maximálně 100. Není tedy možné, aby osvětlení tyčinky generovalo signál v rozmezí řekněme 3 řádů. Ale my vnímáme velké rozdíly v jasu. A také je tu velká rychlost změn. Vylitý neurotransmiter z vezikuly atakuje další neuron, v němž dojde k otevření sodíkového kanálu a tím vzniká elektrický potenciál, jež dále řídí otevírání dalších váčků s nerotransmiterem atd. Jak rychle degraduje neurotransmiter v synapsi ?

Chci tím říci, že přenos informace nerovým systémem je pomalý. Ale my vnímáme podstatně citlivěji a rychle. A také rychle přemýšlíme a analyzujeme. Nikdo zatím nevysvětlil, jak mozek funguje, co se týká zpracování informací. A sídlí v mozku opravdu vědomí ?

Kdysi jsem se řízl nožem hluboko do prstu. Ztratil jsem na chvíli zrak, ale byl jsem plně při vědomí. Vidět jsem začal asi po čtvrt hodině. Bylo to velmi zajímavé. Obraz se skládal nejprvem z velkých pixelů a ty se postupem času pořád zjemňovaly. Bylo to naprosto digitální. Tehdy jsem si uvědomil, že mozek funguje zcela jinak, než si dnes myslíme.

Customize This