Úžasná DNA

**

Don Batten

(Z časopisu Creation 35(1) 2013, str. 38, přeložil M. T. – 2/2013)

Dnes je pro kreacionisty skvělá doba! Po pilotních studiích zveřejněných roku 2007 (1) publikoval nyní projekt ENCODE (Encyklopedie prvků DNA) ve druhé fázi asi 30 článků svědčících o tom, že většina naší DNA je funkční, a zcela tak pohřbil evolucionistický názor o tom, že téměř všechna naše DNA je „odpadem“.

Výzkum provádělo přes 440 vědců ze 32 institucí, a v jeho rámci proběhlo přes 1600 pokusů (2). Zjistili, že přes 80% lidské DNA něco dělá, i když podrobnosti o tom, co přesně to je, nejsou většinou ještě k dispozici. Méně než 2% DNA kóduje bílkoviny; zbytek se zdá být čímsi jako obřím velínem, s miliony přepínačů, které zapojují či vypojují geny produkující proteiny. A různé buňky mají různé uspořádání takových přepínačů, protože potřebují pro svou činnost aktivitu různých částí DNA.

Na webových stránkách časopisu Discover se píše (3):

„A co je ve zbývajících 20 procentech? Možná, že ani tam není odpad, podle Ewana Birneye, koordinátora řídicí analýzy projektu a, podle vlastních slov, ´vedoucího stáda´. Vysvětluje, že ENCODE zkoumal pouze (!) 147 druhů buněk, a v lidském těle jich je několik tisíc. Daná část genomu možná kontroluje gen jednoho druhu buněk, ale ne jiných druhů. Prozkoumáme-li všechny buňky, objevíme možná funkce i pro zbývající část genomu. ´Je pravděpodobné, že se z 80 procent stane 100 procent´ , říká Birney. ´Skutečně nemáme žádné velké shluky přebytečné DNA. Ta metafora s odpadem je dosti jalová´“.

Evoluce potřebuje „odpadní DNA“

Ani při nejpříznivějších předpokladech nedokázali evolucionisté vysvětlit víc než jen nepatrnou část lidské DNA, takže dlouho tvrdili, že 97% či více DNA tvoří nepoužitelné zbytky z evoluce – „odpad“. Naproti tomu, na základě předpokladu, že jsme byli stvořeni superinteligentním Stvořitelem – „úžasně a jedinečně stvořeni“ - , zpochybňovali kreacionisté dlouho představu, že máme hlavně nepoužitelnou DNA. Roku 1994 napsal zakladatel časopisu Creation Carl Wieland,

„Kreacionisté měli dlouho podezření, že se nakonec ukáže, že tato ´odpadní DNA´ má svou funkci“ (4).

Mnoho evolucionistů tyto nové objevy nemá vůbec v lásce. Jeden z nich v diskuzi na webových stránkách Scientific American napsal, že pochybuje o smrti odpadní DNA, stěžoval si na ´škodu způsobenou veřejnosti´ publikováním zprávy projektu ENCODE (5). Škodu čemu? Jistě ne vědě? Ateizmu? Poté, co uvedl tři důvody, proč evoluce potřebuje spousty odpadní DNA, usoudil, že objev 80% (+) funkčnosti DNA musí být omylem či si ho špatně vykládáme. Ale odpadní DNA je mrtvá a tato diskuze ukazuje jen na to, že evoluce by měla zemřít s ní.

„Práce zdaleka nekončí“

Vědci mají před sebou obrovský kus práce při zjišťování toho, čemu všemu tato aktivní DNA slouží. Mnohé z jejich objevů budou nepochybně velmi důležité, další část jejich práce snad méně. Je to obrovský úkol. Genetik Rick Myers poznamenal, „Ještě jsme zdaleka neskončili. Mohli byste namítnout, že takhle by to mohlo pokračovat donekonečna.“

**

PřílohaVelikost
00581-13.2.2013-uzasna_dna-2-creation.doc2.33 MB
Průměr: 2.3 (3 votes)

Pro Sriber

Pro vás. To znamená, že tomu věříte...

Bibli mám před sebou, nemusím věřit tomu, že existuje. V.S.

Pro Sriber

Bůh učinil člověka tak, že dokáže zjistit, co je pravda, když ta pravda se projeví, dá se znát.

Pak člověk pozná, že to, co slyší, je pravda.

Je to jako malý tučňák, který v tom milionovém davu, když zapiští, tak jeho matka ho v tom milionovém davu bezpečně najde. V.S.

Obrázek uživatele Šriber

Vlasta

zaprvé Bible je pro mě historický fakt

Pro vás. To znamená, že tomu věříte...

A za druhé existuje něco jako vědomí si toho, že to, co je řečeno, je pravda.

Vážně ? A jak se projevuje ?

Ano jistě, po internetu lze zjistit všechno, to vím.

?

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Pro Sriber

Vědět Sribere, zaprvé Bible je pro mě historický fakt, který může věda vyvracet jak dlouho jen bude chtít, a říkat si přitom i třeba Biblická věda. A za druhé existuje něco jako vědomí si toho, že to, co je řečeno, je pravda.

Ano jistě, po internetu lze zjistit všechno, to vím. V.S.

Pro Patrika

Ten kdo bude sociálně orientovaný,bude pak i sociální.Sociální není člověk automaticky,ale pokud sám bude chtít.K tomu,aby byl člověk sociální,může být i veden,vychováván.

Bůh tvoří jen sociální, neboli společenské bytosti. On nemůže tvořit nic jiného. On je "společenský", kdyby nebyl, netvořil by. Bohudík.

Jestli to člověk přijme, nebo ne, je ale už druhá věc.

To říkám jen proto, protože věřím Bohu, že své dílo započal jen proto, protože se rozhodl nežít "sám". Avšak Kristus toto ještě prohlubuje.
Bůh, abych byl trošku přesnější se rozhodl sdílet s námi to, co je mezi NIMI - Otcem, Synem, a Duchem. To, co se rozhodl na základě toho udělat je "impossible" pro toho, kdo má vlohy k jásání a "věčná úcta" pro toho, kdo má vlohy k přemýšlení. Protože má však každý kousek, ví, co ten druhý může prožívat a tak ten, kdo jásá je také skloněn, a ten kdo je skloněn také i jásá. A Bůh jásá nade vším.

Bůh ti žehnej Patriku. V.S.

Obrázek uživatele Šriber

Vlasta

Vědět Sribere, vědět.

Věřit, Vlasto, věřit. Vy totiž nevíte ani to, jestli Kristus žil, natož co hlásal...

Nestraším.

Tak jako tak byste s tím měl přestat, jinak by se vám nebo vašim blízkým mohla stát nějaká nepříjemnost...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Pro Sriber

Mě stačí vědět, že Kristus o sobě řekl, že je pravda, cesta a život.

Věřit...

Jestli tohle dokáže i Popperova břitva, to se na Božím soudu přece dokáže, jestli ne, tak budou mít mnozí problém a to velký.

Uvědomujete si, že tohle vaše "bububu" nefunguje zvláště pak na mě ?

Vědět Sribere, vědět. Věřím tomu, že se nejen vydával za Syna Božího, ale že jím skutečně i byl.

Uvědomuji. Nestraším. V.S.

Obrázek uživatele Šriber

Patrik

Tím,co jsem ti docela obšírně popsal,jsem ti chtěl vysvětlit,že stát není něco co vznikne bez vůle někoho.

Já netvrdil, že stát vznikne bez vůle nikoho, nýbrž že vznikne postupným vývojem, aniž by někdo předem věděl, co to stát je...

Není vůbec podstatné,jestli si na začátku řekli,pojďme,udělejme si stát.

Je, vzhledem k tomu, že jsi tvrdil, že to tak "v podstatě" bylo...

Ano,dneska aby se založil stát,kdy už se ví co to stát přesně je,musí jeho zakladatelé vědět,než ho založí,co vlastně stát je,aby to jako stát respektovali i všichni ostatní.Dnes bez vědomí toho,co je stát,stát nevznikne,protože už je přesně stanoveno co je stát.

Krom toho vzniká z jiného státu, tak jako se dnes rodí život ze života. Původně však stát vznikl z nestátu a život z neživota...

Znám význam toho slova,takže ti ještě jednou píšu,Bůh evidentně Je!

Tak sem s evidencí...

Proč bych dokazoval něco,co se dokazuje samo,stačí jenom vidět a přemýšlet.

Protože nic se "nedokazuje samo" a "nestačí jenom vidět a přemýšlet", to je jen fráze, kterou používají ti, kteří důkazy nemají...

Bůh se tu na zemi prokázal už dostatečně

Pokud to Patrikovi stačí, neznamená to, že je to dostatečně. Dostatečně je prokázána třeba kulatost Země...

ale těm,kteří přesto vidět nechtějí

Je pravda, že vidět nechci, ovšem rovněž nechci nevidět, což je správný přístup. Věci, které musíš chtít vidět, abys je viděl, jsou velice pochybné...

protože nevíš,jakým způsobem může had mluvit k člověku.

Vím to přesně - žádným...

Ani já jsem nikdy neslyšel hada mluvit,ale co jsem v životě viděl určitě je to,že někdo může mluvit skrze něco,co není přímo on,stačí vědět,jak to něco ovládat.

Viděl jsi někdy, aby někdo ovládal a mluvit skrze živočicha ?

Všech ostatních,které jsou od této ve své podstatě rozdílné.

Např. kterých ?

Nevyvratitelné je to,co prokazatelně existuje,nebo taky to,co nelze žádným způsobem prokázat/em>

Ne, to není. Ve vědě je (a musí být) všechno vyvratitelné včetně prokazatelně existujícího. To, co nelze žádným způsobem prokázat je neprokazatelné. Ani jedno z tebou uvedených tedy neplatí. Nevyvratitelné je to, co nelze vyvrátit...

zřejmě Boha zařadíš do té druhé možnosti co?

Ne...

Ale ve skutečnosti je v té první.

Ve skutečnosti není ani v jedné...

Důkaz pro to?Všechno co vidíš,registruješ.

Všechno, co vidím a registruji je důkazem Ásů a Vanů...

A něco ti řeknu Šribere,kdyby přišel v dnešní době,tak by ho lidé odmítli a odsoudili naprosto stejně

Dnes by ho poslali do blázince...

To nic je myšleno absolutně.Otázka proč je teda úplně zbytečná.

Já vím, že je myšleno absolutně, moje otázka zůstává - proč ?

Pokud si takové to nic dokážeš nějak představit,z čeho by pak něco mělo vzejít?

Z ničeho. Chápu, že ti to přijde zvláštní, ale to neřeš, neb s tím mají problémy i ty největší mozky lidstva...

To něco,ale já spíše uvádím Ten Někdo,musí být jednoduše absolutně všechno.

Takže je Bůh a zároveň Ra, Zeus, Taranis, Odin, Azathoth, čajová konev ?

Pochopit by se to nemělo podle tebe proč?

Protože není vůbec jisté, že to tak je...

Ale je to jisté Šribere,je.

Není...

Každý upřímně smýšlející člověk si toho to musí být v sobě velmi dobře vědom.

Každý upřímně smýšlející člověk si musí být vědom, že firma Coca-cola přidává do svých výrobků drogu ovlivňující myšlení, aby ovládla svět...

Znovu,proč bych měl dokazovat něco,co se tu dokazuje samo?

Protože znovu se to nedokazuje samo stejně jako cokoliv jiného. Snažíš se to jen odbýt, protože nemáš nic...

Stačí se jenom dívat,všechno tu máš jako na dlani,tak co ještě chceš?

Ne, když tvrdíš, že je to neporušitelné, tak se dívat okolo sebe opravdu nestačí. K tomu bys potřeboval prozkoumat celý vesmír ve všech časových obdobích...

Můžeš mi tedy rozepsat,čeho jsem si podle tvého vnímání a chápání mě vědom,když píšu o Bohu?

Ne...

Zkus mi tedy popsat,jakou představu o Bohu podle tebe mám

Vševědoucí všudypřítomná všemocná entita existující mimo čas a prostor...

jakým způsobem Ho podle tebe vnímám

Žádným...

Dokážeš se dostat do mého vědomí?

Ne...

Vůbec ne

Ale ano. Já bych najednou cítil všechny ty věci, které jsem celý život necítil. To je jako kdybys najednou užil spoustu různých drog. Tvoji reakci na moje vědomí si představuji jen stěží...

Snad leda proto,že nejsi člověk,který chce poznat pravdu.Já chci znát pravdu,ať už je jakákoliv.

Já mám větší problém s tím, že bych měl tvoje vědomí než naopak...

Nezáleží na tom,v kolika a v jakých formách může hmota být.

Záleží...

Sama ze sebe?

Možná. Pro mě za mě klidně mohla existovat vždy. Klidně té kouli říkej Bůh...

Je to na nás obou.

Nikoliv. Mně je to úplně jedno...

Pravdu si člověk má možnost dokazovat,pokud ovšem sám skutečně chce.

Takže ty nechceš, když tu možnost nevyužíváš ?

Jenže to je pro tebe málo.

Ano, tvoje víra v to, že máš pravdu, je pro mě opravdu málo...

To že mi věříš,že ve věci,které ti píšu skutečně věřím,pro tebe nemusí nic zásadního znamenat.

Taky neznamená...

Jenže nyní,je součást věčnosti

Fajn - posmrtný věčný život...

Co ty na to Šribere,si si vědom toho,že jsi nyní ve věčnosti?

Ne. Možná je to tím, že součástí věčnosti nejsem...

Je to zvláštní pocit

Být sjetý DMT rovněž...

I my umíme různými technikami naučit různé živočichy různému chování,různým povelům.

Na to se tě neptám...

Dejme tomu,že tohle už někdo umí hodně dlouho.

To je právě to, co potřebuješ dokázat. Nevidím důvod, proč bych měl "dát tomu"...

Pak ti doporučuji,aby sis v Bibli přečetl o tomto muži úplně všechno,možná pak poznáš,že zdroj jeho obrovské síly nebyl ve vlasech.

Když mu byly ostříhány, tak o svou sílu přišel...

Ne když Patrik napíše,je to prostě tak

Patrik si o sobě nějak moc myslí...

Jednoduše proto,protože nic nemůže existovat

No a ? Nemusí něco existovat...

Nebylo!

Bylo. To je fyzika na mnohem vyšší úrovni než tvá základoškolská...

Dokázali tak prd,ze vyšel z prdele

Patrik je chytřejší než vědci, kteří se tím zabývají léta ?

Když tohle píše nějaký Šriber,je to irelevantní.

A kdyby to napsal někdo jiný než nějaký Šriber, irelevantní by to nebylo ?

Dokazovat něco,co normálně je?

Ano...

Proč bych to dělal?

Protože životní síla není prokázána...

Je to jednoduché,když tě zbavím životní síly,díky které žiješ,skončíš.

A jak bys mě té životní síly zbavil ?

Ale houby,síla stejně jako působí,tak i řídí.

Znáš ještě nějakou sílu, která řídí ?

Kdybys dával pozor při čtení toho,co ti píšu,tak bys věděl,že chemicko-biologické procesy v živém organismu,bez životní síly probíhat nebudou.

Nevidím důvod, proč bych měl přikládat váhu tomu, co píšeš. Tvoje slovo opravdu nestačí...

Rozdílná v tom smyslu,že ona beze mě být může,ale já bez ní ne.

V takovém případě jsou rozdílné entity i tvoje končetiny...

Já v tomto nejsem žádná výjimka.

Kolik vás je ?

Živé je jen to,v čem je životní síla činná,a co dokáže nějakým způsobem cítit.

Takže rostliny, houby, jednobuněčné organismy nejsou živé. Co já se od tebe ještě nedozvím...

ale u drtivé většiny živočichů

Takže ta menšina živočichů není živá ?

Popiš to podrobněji,v jakém smyslu má být stádo krav sobecké

Krávy se sdružují, protože je to v jejich zájmu, mají z toho vlastní prospěch...

a stejně tak tebou uvedená firma

Existuje za účelem zisku...

Ty neurčuješ charakter druhu

Já vím. Souvislost ?

ale svůj charakter

Do jisté míry...

Ten kdo bude sociálně orientovaný,bude pak i sociální.

Ale obráceně to neplatí. Člověk, který je sociální (=téměř každý) nemusí být sociálně orientovaný...

Sociální není člověk automaticky

Ano, je. Má k tomu genetické predispozice...

Máme i duchovní smysl

Který orgán ho zajišťuje a kde je jeho centrum v mozku ?

Zeptám se tě,jak můžeš objektivně poznat,co je špatné a co je dobré?

Nijak. Dobro a zlo nejsou objektivní...

Máš v životě nějaký způsob,jak spolehlivě poznáš,že něco je skutečně špatné,a že něco je opravdu dobré?

Ne...

Nebo je to také postaveno na nějakém tvém přesvědčení,které si během života ohledně dobrého a špatného nějak přijal,a podle toho se taky nějak orientuješ?

Ano...

Když dojmy a přesvědčení můžou být mnohdy tak různorodé,kdy to,co je pro jednoho špatné,již pro druhého špatné není?

Dobré a špatné je výsledek společenského konsensu...

Nemůže být špatné a dobré všechno,co lidé za špatné a dobré považují,protože to jde často proti sobě,takto bychom se nikam nedostali.

Existuje něco, na čem se většina dohodla, že to je buď dobré, nebo špatné...

Já bych k tomu přidal,že hřích se dostal do života člověka skrze projev nedůvěry

Odpovídal jsem, co to je, ne kde se to vzalo...

A další věc je ta,že i když víš,že Bůh je skutečný,není to záruka toho,že se proti Němu nepostavíš.

Jistě, jenže ten, kdo to udělá, je idi0t...

Jednou na to třeba přijdeš,že lidé se od dob kdy tu byli první lidé,Adam s Evou v jistých věcech vůbec nezměnili.

To je klidně možné, ale nikterak to nedokazuje, že tebou uváděná hlavní příčina nevíry v Krista, je skutečně hlavní příčinou nevíry v Krista...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

pro Šribera

Ale ano, přesně o to jde, protože jsi tvrdil, že aby vznikl stát, musí předem někdo vědět, co to stát je. A nemusel bys se tolik rozepisovat...

Tím,co jsem ti docela obšírně popsal,jsem ti chtěl vysvětlit,že stát není něco co vznikne bez vůle někoho.Od samotného začátku vzniku organizace,kterou můžeme nazvat taky státem,se vše dělo při plném vědomí těch,kterých se to týkalo.Čili vědomě si lidé na začátku řekli,pojďme,dejme se dohromady,dělejme věci spolu,mluvme jazykem,kterému rozumíme,existujme spolu.Není vůbec podstatné,jestli si na začátku řekli,pojďme,udělejme si stát.Stát se to pojmenovalo až později,to co je podstatné je to,že se na začátku lidé museli rozhodnout k tomu,co vedlo ke vzniku něčeho,co dnes nazýváme stát.Jinak řečeno,organizace,kterou označujeme jako stát nevznikla žádnou náhodou,ale na přání a vůli lidí.Bez těch vědomích rozhodnutí které jsem popsal,by organizace,kterou dnes nazýváme stát,prostě nevznikla.Přiznávám,že jsem ti to před tím napsal poněkud nešikovně,když jsem ti odpovídal,že aby vznikl stát,musí předem někdo vědět,co to stát je,tohle jsem myslel především,pro dnešní dobu,kdy už je jasně stanoveno,specifikováno,co to stát vlastně je.Ano,dneska aby se založil stát,kdy už se ví co to stát přesně je,musí jeho zakladatelé vědět,než ho založí,co vlastně stát je,aby to jako stát respektovali i všichni ostatní.Dnes bez vědomí toho,co je stát,stát nevznikne,protože už je přesně stanoveno co je stát.

Zjisti si, co znamená slovo "evidentně"...

Znám význam toho slova,takže ti ještě jednou píšu,Bůh evidentně Je!

navíc Bůh tu Je i bez hmoty,hmota bez původce hmoty čili Boha,tu být nemůže

Oboje dokaž...

Proč bych dokazoval něco,co se dokazuje samo,stačí jenom vidět a přemýšlet.

Já netvrdím, že je to v nepořádku, ovšem to, že věří, znamená, že nevědí, jelikož Boží existence není potvrzena...

Bůh se tu na zemi prokázal už dostatečně,ale těm,kteří přesto vidět nechtějí,se vnucovat jistě nebude Šribere.

je to víra která je se zdravým rozumem v naprostém souladu

Oba máme jinou představu o významu slova "zdravý rozum". Podle mě je např. mluvící had se zdravým rozumem v naprostém rozporu a nikoliv souladu...

Podle tebe je to se zdravým rozumem v rozporu proto,protože nevíš,jakým způsobem může had mluvit k člověku.Ani já jsem nikdy neslyšel hada mluvit,ale co jsem v životě viděl určitě je to,že někdo může mluvit skrze něco,co není přímo on,stačí vědět,jak to něco ovládat.Jistě to nebyl pouze had,kdo kdysi mluvil k člověku,had byl použit jako prostředník,nebo sdělovací prostředek,neboť dotyčný,který za tím stál,se nemohl či nechtěl zjevit přímo.

na rozdíl od jiných věrouk

Např. kterých ?

Všech ostatních,které jsou od této ve své podstatě rozdílné.Protože všechny ostatní které jsou s tímto v rozporu nikam nevedou.

Opravdu,není žádný skutečně rozumný argument,který by Boha vyvracel

V tom je právě problém - Bůh je nevyvratitelný...

Nevyvratitelné je to,co prokazatelně existuje,nebo taky to,co nelze žádným způsobem prokázat,zřejmě Boha zařadíš do té druhé možnosti co?Ale ve skutečnosti je v té první.Důkaz pro to?Všechno co vidíš,registruješ.Bůh lidem nemůže za to,že Ho nechtějí vidět.Stejně jako nebyla vina Krista,že ho spousta lidí odsoudila k smrti.A něco ti řeknu Šribere,kdyby přišel v dnešní době,tak by ho lidé odmítli a odsoudili naprosto stejně,jako kdysi,znevážili by Ho,zesměšnili,nechali by ho odstranit,protože by vedle něho nesnesli sami sebe,přesněji ne všichni,ale velká sousta lidí jistě ano,a krom lidí,by Ho tu nesnesl ještě někdo,a sice někdo,kdo byl Bohu kdysi dávno hodně blízko,zde na zemi totiž nejde jenom o spor mezi člověkem a Bohem,to bychom se trochu přeceňovali.Ano,Bůh totiž tak velice miloval svět,že dal svého Jediného zplozeného Syna,aby žádný kdo v Něj projevuje víru,nebyl zahuben,ale měl věčný život.Ale jde tu ještě vedle toho o něco jiného,nejenom o člověka,ale i o Boha Samého.

Pokud by totiž někdy nebylo vůbec nic,tak by toto nic zůstalo ničím,na věky věků

1. Proč ?

To nic je myšleno absolutně.Otázka proč je teda úplně zbytečná.Zkus na chvíli přijmout,že neexistuje vůbec nic.Ani sebemenší částečka hmota,žádný prostor,žádná energie,absolutně vůbec nic.Pokud si takové to nic dokážeš nějak představit,z čeho by pak něco mělo vzejít?

2. To něco bez počátku nemusí být Bůh...

To něco,ale já spíše uvádím Ten Někdo,musí být jednoduše absolutně všechno.Víš co,možná u tebe ještě není ten čas na to,abys to dokázal vstřebat,to ale neznamená,že ten čas u tebe přijít nemůže.Já už ti v tomhle asi nic víc neřeknu,jak to ty v životě nakonec dokážeš pochopit a přijmout,je na tobě.

Pochop už konečně, co znamená slovo "chápat". To, že z ničeho nikdy nic nevzejde není něco, co by se mělo pochopit, nýbrž přijmout.

Pochopit by se to nemělo podle tebe proč?Já to chápu úplně prostě.

Není jisté, že je to tvrzení pravdivé...

Ale je to jisté Šribere,je.Každý upřímně smýšlející člověk si toho to musí být v sobě velmi dobře vědom.

pokud zde existuje život,pak tento život musel vzejít rovněž ze života,tohle je neporušitelný princip,zákon života.

Dokaž to...

Znovu,proč bych měl dokazovat něco,co se tu dokazuje samo?Stačí se jenom dívat,všechno tu máš jako na dlani,tak co ještě chceš?

Já opravdu nepíšu o nějaké postavičce,sedící někde na obláčku!

Ty se domníváš, že si představuji, že si představuješ Boha jako postavičku sedící na obláčku ?

Víš co Šribere,často píšeš,že rozumíš tomu,co ti píšu,ale že tomu prostě jenom nevěříš,že to tak je,nu dobrá.Můžeš mi tedy rozepsat,čeho jsem si podle tvého vnímání a chápání mě vědom,když píšu o Bohu?Zkus mi tedy popsat,jakou představu o Bohu podle tebe mám,jakým způsobem Ho podle tebe vnímám,kdo pro mě Bůh podle tebe Je?Dokážeš se dostat do mého vědomí?

Je škoda že si aspoň na chvíli nemůžeme vyměnit přímo svoje vědomí

Ne, to není škoda, to je velmi dobře. Kdybychom si vyměnili svoje vědomí, s velmi vysokou pravděpodobností by to pro nás byla velmi nepříjemná zkušenost...

Vůbec ne!Snad leda proto,že nejsi člověk,který chce poznat pravdu.Já chci znát pravdu,ať už je jakákoliv.

Je to stejná hloupost jako když bych řekl,že jsem vzešel sám ze sebe.

Ne, to není. Hmota je široký pojem, kdežto ty jsi konkrétní jedinec...

Nezáleží na tom,v kolika a v jakých formách může hmota být.Z menši ve své představě veškerý vesmír a všechno co v něm jakýmkoliv způsobem existuje,do koule o průměru třeba jednoho metru,a řekni mi,z čeho se ta koule vzala?Sama ze sebe?Co může vzejít samo ze sebe,když to samo jednoduše neexistuje?To co vidíš,mohlo vzejít jenom z něčeho,co Je věčně.Když si jednou uvědomíš Věčnost,všechno se ti v životě změní,pochopíš,že i ty si součástí té věčnosti.

má cenu v té diskuzi vůbec pokračovat?

To je na tobě...

Je to na nás obou.

Můžeme se my dva v takovém případě něčemu dobrat

To je pro mě irelevantní...

To je škoda.

Já budu stát vždycky na straně pravdy

Na straně toho, co považuješ za pravdu. To co ty prohlašoval kde kdo - např. nacisté...

Pravdu si člověk má možnost dokazovat,pokud ovšem sám skutečně chce.

Nemohl bych žít,když bych si byl vědom toho,že se stavím proti pravdě,to bych nesnesl!

Já věřím, že tomu, co tvrdíš, skutečně věříš...

Jenže to je pro tebe málo.Dokazuj si ve svém životě sám,jestli to co ti sděluji,že je pravda,taky pravda je.To že mi věříš,že ve věci,které ti píšu skutečně věřím,pro tebe nemusí nic zásadního znamenat.

Myslíš nyní?

Ne. Když píšu o věčném životě, tak logicky nemluvím o nynějšku...

Jenže nyní,je součást věčnosti,není to žádným způsobem mimo ní,proč by bylo?Všechno totiž,co je,je nyní součástí věčnosti,tím neříkám že vždycky bylo a navždy bude,ale nic mimo věčnost existovat nemůže.Je docela zajímavé si toto uvědomit.Spousta lidí mluví o věčnosti,věčném životě,touží po něm,ale při tom si neuvědomují,že nyní ve věčnosti normálně jsou.Co ty na to Šribere,si si vědom toho,že jsi nyní ve věčnosti?Je to zvláštní pocit Smile

Ano, je. Znáš nějaký zdokumentovaný případ, kdy tak někdo organismus využil ?

I my umíme různými technikami naučit různé živočichy různému chování,různým povelům.Dejme tomu,že naše techniky se budou postupem času více a více zdokonalovat,a že tyto živočichy nebudeme muset dlouho něčemu učit,aby něco udělali,ale oni udělají přímo v daný okamžik přesně to,co si my v danou chvíli budeme přát.Dejme tomu,že tohle už někdo umí hodně dlouho.

Myslíš Samsona?

Ano...

Pak ti doporučuji,aby sis v Bibli přečetl o tomto muži úplně všechno,možná pak poznáš,že zdroj jeho obrovské síly nebyl ve vlasech.

a ono bez počátku něco existovat musí

Když Patrik napíše, že "musí", ještě to neznamená, že opravdu musí...

Ne když Patrik napíše,je to prostě tak,a neuděláš s tím vůbec nic.

Může věčně existovat např. NIC?

Nevím. Nevidím však důvod, proč by nemohlo...

Proč by nemohlo?Jednoduše proto,protože nic nemůže existovat,existovat může vždycky jenom něco.Věčná existence ničeho,je nesmysl.

Pokud by bylo věčně NIC,pak by dnes nemohlo být něco.

To však neznamená, že věčně nic být nemůže...

Nic nemůže ani věčně být,stejně jako věčně existovat.

tohle je prostě fakt,který nikdo nezpochybní

Není to fakt, ale tvrzení, které už bylo zpochybněno...

Nebylo!

a to ani teoreticky ne

Fyzici to dokázali...

Dokázali tak prd,ze vyšel z prdele.Na to sem ale přišel i bez nich.

jenom to zkus,a sám uvidíš,že na nic rozumného nepřijdeš

To, že to nedokážu já, je irelevantní...

To tvoje irelevantní,je zde k ničemu.

Jistě je však na tom v tomto ohledu mnohem lépe než Patrik...

Když tohle píše nějaký Šriber,je to irelevantní.

Ale řídí,životní síla ve mně

1. Životní sílu musíš nejprve dokázat, teprve potom ji můžeš používat ve vysvětlení...

Dokazovat něco,co normálně je?Proč bych to dělal?Je to jednoduché,když tě zbavím životní síly,díky které žiješ,skončíš.

2. Síla neřídí, nýbrž působí...

Ale houby,síla stejně jako působí,tak i řídí.

Kdybys dával ve škole pozor, věděl bys, že to není díky životní síle, ale díky chemickým reakcím...

Kdybys dával pozor při čtení toho,co ti píšu,tak bys věděl,že chemicko-biologické procesy v živém organismu,bez životní síly probíhat nebudou.

Je podle tebe ta životní síla rozdílná entita než ty ?

Rozdílná v tom smyslu,že ona beze mě být může,ale já bez ní ne.

Fajn, ty možná ne, ale ostatní lidé včetně mě ano...

Já v tomto nejsem žádná výjimka.

Já rostliny nepovažuji za živočichy

To děláš správně, protože rostliny nejsou živočichové, což vědí i děti ve školce. Jsou však živé...

Živé je jen to,v čem je životní síla činná,a co dokáže nějakým způsobem cítit.U rostlin cítění nefunguje.Rostliny tudíž nežijí.Navíc podstatný rozdíl mezi rostlinami a ostatními živočichy je,že rostliny rostou přímo ze země,či z vody,čili jsou pevně spjaty se zemí,ale u drtivé většiny živočichů je to tak,že se buď v zemi pohybují,nebo se pohybují na povrchu,nebo ve vodě,nebo ve vzduchu,čili živý živočichové nejsou se zemí spjaty na pevno,nerostou přímo ze země,existují sice na zemi,ale jsou to vesměs samostatné organismy,které byli ze země vzaty silou,která nepochází z této země.Ale samozřejmě že i země samotná má svůj původ v Někom,kdo přivedl svojí životní silou k životu veškeré živočichy,žijící na této zemi.

Stádo krav, firma poskytující něco, co nikdo jiný neposkytuje...

Popiš to podrobněji,v jakém smyslu má být stádo krav sobecké,a stejně tak tebou uvedená firma.

Záleží na každém člověku individuálně

Nezáleží. Jedinec nemění charakter druhu...

Ty neurčuješ charakter druhu,ale svůj charakter.

jestli bude sociálně orientovaný,či nikoli

"Sociální" a "sociálně orientovaný" jsou dvě různé věci...

Ten kdo bude sociálně orientovaný,bude pak i sociální.Sociální není člověk automaticky,ale pokud sám bude chtít.K tomu,aby byl člověk sociální,může být i veden,vychováván.

A teď zkus přemýšlet,jsi si jist,že nejde vnímat věci ještě jinak,než našimi základními pěti fyzickými smysli?

Jistěže jde, máme i vedlejší smysly např. rovnovážný...

Máme i duchovní smysl.Tento smysl u tebe zřejmě zatím není příliš vyvinut.

Za špatné lze obecně považovat to,co stojí v principu proti životu.

To jistě lze, ale to neznamená, že je to skutečně za zlé obecně považováno...

To už není moje záležitost.V podstatě co brání člověku,aby sám sebe přesvědčil o tom,že něco v principu špatné,v jeho vnímání špatné nebude,pokud se o tom on sám uměle přesvědčí?Mohu se např.sám v sobě přesvědčit o tom,že můj život stojí nad život jiných lidí,a že mi jejich život brání v tom,abych svůj život mohl žít svobodně a na plno.Na základě toho,se rozhodnu tyto lidi odstranit.V přesvědčení takového člověka tento skutek nemusí být viděn jako něco špatného.Zeptám se tě,jak můžeš objektivně poznat,co je špatné a co je dobré?Máš v životě nějaký způsob,jak spolehlivě poznáš,že něco je skutečně špatné,a že něco je opravdu dobré?Nebo je to také postaveno na nějakém tvém přesvědčení,které si během života ohledně dobrého a špatného nějak přijal,a podle toho se taky nějak orientuješ?Jak spolehlivě rozeznáme špatné od dobrého?Jak?Na základě svého dojmu?Na základě svého přesvědčení?Když dojmy a přesvědčení můžou být mnohdy tak různorodé,kdy to,co je pro jednoho špatné,již pro druhého špatné není?Nemůže být špatné a dobré všechno,co lidé za špatné a dobré považují,protože to jde často proti sobě,takto bychom se nikam nedostali.Takže jak spolehlivě rozeznat špatné od dobrého?Víš ty?

Ať v tom máme jasno,popiš,co je dle tvého chápání hřích?

Protivení se Bohu/porušení jeho zákona způsobující "kažení" dotyčného...

Já bych k tomu přidal,že hřích se dostal do života člověka skrze projev nedůvěry vůči Bohu,aniž by k tomu měl člověk sebemenší důvod.Je to bezdůvodné ale při tom vědomé odloučení se od Boha,a to je pro člověka začátek konce.

Jejich víra v Boha a život s Bohem bylo mizerné divadlo,obyčejné pokrytectví,a samozřejmě že se jim vůbec nezamlouvalo,když jim to dal Kristus zřetelně najevo.

Věděli, že je Bůh skutečný ?

Někteří to jistě věděli,ale nechtěli si připustit,že skutečný je i Kristus.A další věc je ta,že i když víš,že Bůh je skutečný,není to záruka toho,že se proti Němu nepostavíš.

A tohle je opravdu i dnes základní příčina,proč lidé nechtějí věřit v Krista,jednoduše proto,protože nechtějí žít s Bohem.

Ne, to opravdu není...

Jednou na to třeba přijdeš,že lidé se od dob kdy tu byli první lidé,Adam s Evou v jistých věcech vůbec nezměnili.To co kdysi udělali první lidé,se dnes a denně na světě opakuje u spousty lidí pořád dokola,jako na běžícím pásu.Lidé jsou prakticky nepoučitelní.

Obrázek uživatele Šriber

Vlasta

Jestli Vás na Božím soudu zachrání Popperova břitva, tak jí klidně užijte, nikdo Vám v tom bránit nebude.

Boží soud je v tomto kontextu irelevantní. Bavím se o vědě a v té se postupuje dle Popperovy břitvy..

Mě stačí vědět, že Kristus o sobě řekl, že je pravda, cesta a život.

Věřit...

Jestli tohle dokáže i Popperova břitva, to se na Božím soudu přece dokáže, jestli ne, tak budou mít mnozí problém a to velký.

Uvědomujete si, že tohle vaše "bububu" nefunguje zvláště pak na mě ?

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Customize This