Úžasná DNA

**

Don Batten

(Z časopisu Creation 35(1) 2013, str. 38, přeložil M. T. – 2/2013)

Dnes je pro kreacionisty skvělá doba! Po pilotních studiích zveřejněných roku 2007 (1) publikoval nyní projekt ENCODE (Encyklopedie prvků DNA) ve druhé fázi asi 30 článků svědčících o tom, že většina naší DNA je funkční, a zcela tak pohřbil evolucionistický názor o tom, že téměř všechna naše DNA je „odpadem“.

Výzkum provádělo přes 440 vědců ze 32 institucí, a v jeho rámci proběhlo přes 1600 pokusů (2). Zjistili, že přes 80% lidské DNA něco dělá, i když podrobnosti o tom, co přesně to je, nejsou většinou ještě k dispozici. Méně než 2% DNA kóduje bílkoviny; zbytek se zdá být čímsi jako obřím velínem, s miliony přepínačů, které zapojují či vypojují geny produkující proteiny. A různé buňky mají různé uspořádání takových přepínačů, protože potřebují pro svou činnost aktivitu různých částí DNA.

Na webových stránkách časopisu Discover se píše (3):

„A co je ve zbývajících 20 procentech? Možná, že ani tam není odpad, podle Ewana Birneye, koordinátora řídicí analýzy projektu a, podle vlastních slov, ´vedoucího stáda´. Vysvětluje, že ENCODE zkoumal pouze (!) 147 druhů buněk, a v lidském těle jich je několik tisíc. Daná část genomu možná kontroluje gen jednoho druhu buněk, ale ne jiných druhů. Prozkoumáme-li všechny buňky, objevíme možná funkce i pro zbývající část genomu. ´Je pravděpodobné, že se z 80 procent stane 100 procent´ , říká Birney. ´Skutečně nemáme žádné velké shluky přebytečné DNA. Ta metafora s odpadem je dosti jalová´“.

Evoluce potřebuje „odpadní DNA“

Ani při nejpříznivějších předpokladech nedokázali evolucionisté vysvětlit víc než jen nepatrnou část lidské DNA, takže dlouho tvrdili, že 97% či více DNA tvoří nepoužitelné zbytky z evoluce – „odpad“. Naproti tomu, na základě předpokladu, že jsme byli stvořeni superinteligentním Stvořitelem – „úžasně a jedinečně stvořeni“ - , zpochybňovali kreacionisté dlouho představu, že máme hlavně nepoužitelnou DNA. Roku 1994 napsal zakladatel časopisu Creation Carl Wieland,

„Kreacionisté měli dlouho podezření, že se nakonec ukáže, že tato ´odpadní DNA´ má svou funkci“ (4).

Mnoho evolucionistů tyto nové objevy nemá vůbec v lásce. Jeden z nich v diskuzi na webových stránkách Scientific American napsal, že pochybuje o smrti odpadní DNA, stěžoval si na ´škodu způsobenou veřejnosti´ publikováním zprávy projektu ENCODE (5). Škodu čemu? Jistě ne vědě? Ateizmu? Poté, co uvedl tři důvody, proč evoluce potřebuje spousty odpadní DNA, usoudil, že objev 80% (+) funkčnosti DNA musí být omylem či si ho špatně vykládáme. Ale odpadní DNA je mrtvá a tato diskuze ukazuje jen na to, že evoluce by měla zemřít s ní.

„Práce zdaleka nekončí“

Vědci mají před sebou obrovský kus práce při zjišťování toho, čemu všemu tato aktivní DNA slouží. Mnohé z jejich objevů budou nepochybně velmi důležité, další část jejich práce snad méně. Je to obrovský úkol. Genetik Rick Myers poznamenal, „Ještě jsme zdaleka neskončili. Mohli byste namítnout, že takhle by to mohlo pokračovat donekonečna.“

**

PřílohaVelikost
00581-13.2.2013-uzasna_dna-2-creation.doc2.33 MB
Průměr: 2.3 (3 votes)
Obrázek uživatele Šriber

Vlasta

spousta proroctví se naplnila Sribere

Když spousta, tak jmenujte další čtyři...

Třeba to, že Izrael bude 400 let v područí Egypta. Potom vyjde ven a stane se národem samostatným.

Kdy byl Izrael 400 let v područí Egypta ze kterého vyšel ven a stal se národem samostatným ?

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Pro Sriber

spousta proroctví se naplnila Sribere. Jsou napsaná v Bibli. Třeba to, že Izrael bude 400 let v područí Egypta. Potom vyjde ven a stane se národem samostatným. To je jen jedno proroctví. Ale je jich více. V.S.

Obrázek uživatele Šriber

Patrik

To že to nejsem schopen dokázat způsobem,aby to tebe přesvědčilo,ještě neznamená,že to není pravda.

"Dokázat" a "přesvědčit mě" jsou dvě různé věci. I kdyby mě to, co píšeš, přesvědčilo, pořád bys to nedokázal...

Ani ty my nejsi schopen prokázat,že to tak není.

Jestli se domníváš, že je tedy skóre 1:1, tak se pleteš. Já vůbec nemusím dokazovat, že to tak není, natož abych tě o tom přesvědčoval, břemeno důkazu leží na tvé straně...

Jenže software je jaksi záležitost,která z hmoty nepochází

Ne, to tedy není. Částice nesoucí náboj jsou taky hmota...

Program však nemůže pocházet z hmoty

Program z hmoty pochází, takže evidentně může...

u živého organismu však není primární pohonnou energií el.energie. Jednoduše nemůžeš napojit organismus na zdroj el.energie a předpokládat,že se tak z neživého organismu stane automaticky živý

To proto, že živý organismus využívá několik forem energie...

Organismy pohání primárně jiná síla,kterou nijak ničím nezměříš

Síla, kterou nijak ničím nezměřím, je neexistující síla...

Nikdy jsem však neviděl jak se s prokazatelně neživé látky začali formovat látky živé

Slyšel jsi o efektu pána hory ?

Proč fanatika?

Protože to je slovo, kterým se takový jedinec označuje...

Proč ne jenom naprosto přesvědčeného člověka?

Protože i naprosto přesvědčený člověk může být přesvědčen o svém omylu...

Věřící samozřejmě taky

Musí být věřící, přemýšlející už ne...

Já za to opravdu Šribere nemůže,že je Kristus skutečnější,než-li jsi ty sám

Pokud je pro tebe Kristus skutečnější než já, se kterým na rozdíl od Krista přímo komunikuješ, tak zřejmě trpíš nějakou poruchou a nejspíš za to opravdu nemůžeš...

Já jsem si to Šribere nevymyslel

Ne, ty jsi tomu uvěřil...

Tvoje myšlení je zasaženo jiným směrem,a sice přesvědčením o tom,že jsi schopen svým způsobem myšlení rozpoznat,představy od skutečnosti

Tímto moje myšlení zasaženo opravdu není, neboť nejsem přesvědčen, že jsem schopen svým způsobem myšlení rozpoznat představy od skutečnosti...

Charismatický a nadaný člověk,nebude jednak odpovídat všem napsaným proroctvím,a jednak nebude schopen činit skutky,které není schopen činit sebe nadanější,a sebe charismatičtější člověk

Jak víš, že odpovídá napsaným proroctvím, když nevíš, jaký ve skutečnosti byl a vlastně ani jak zněla ta proroctví ? Jak víš, že byl schopen zázračné skutky ? Máš k dispozici jen text, který, jak jsem psal, nemusí odpovídat skutečnosti. Dopouštíš se důkazu kruhem...

Kdybys chtěl tvrdit,že to o Kristu prostě není pravda,nebudeš k tomu mít žádné pádné argumenty

Já k tomu vlastně nepotřebuji žádné argumenty, břemeno důkazů leží na straně toho, kdo tvrdí, že byl Kristus syn Boží a konal zázraky. Boha ani zázraky běžně nepozorujeme, nejsou dokázány, takže výchozí předpoklad je, že neexistují, tím pádem je výchozí předpoklad, že pokud Ježíš žil, nebyl synem Božím a nekonal zázraky...

Žádný historik,žádný archeolog,ani kdokoliv jiný nikdy s ničím takovým nepřišel,a jsem si naprosto jistý,že s tím nepřijdeš ani ty.

S tím, že evangelia nepopisují přesnou skutečnost už přišli mnozí a je to prokázáno naprosto spolehlivě, že o tom nepochybují ani normální věřící. Zda to přijímá jakýsi Patrik, je zcela irelevantní...

A proč by pisatelé evangelií museli být za Kristova působení děti?

Protože evangelia byla napsána 50 a více let po Ježíšově smrti...

Kdo byl historiku podle tebe třeba takový Matouš? Pisatel prvního evangelia v Novém zákoně.

Ach tak, ty věříš, že evangelia vážně napsali Matouš, Lukáš, Marek a Jan. Měl bys vědět, že křesťanský kánon a historická skutečnost jsou dvě různé věci...

Kolik měl asi let,kdy Kristus započal svojí službu,a kolik mu asi bylo let,když svoje evangelium dopsal?

Budu předpokládat, že mu bylo přibližně tolik, co Ježíšovi. Ježíš zemřel někdy kolem roku 30, Matoušovo evangelium bylo napsáno někdy mezi roky 80 a 90. Pokud se tedy nedožil na tu dobu výjimečného věku, tak autorem evangelia není. Prý ho diktoval dlouho po Ježíšově smrti, což by bylo dávalo smysl, ale v takovém případě kdo ví, jak by to s textem dopadlo. Většina badatelů se však domnívá, že autor vycházel z Markova evangelia (které je nejstarší). Jak se popereš s možností, že evangelisté od sebe opisovali, je tvoje věc...

To je pouze tvůj názor

Ne, to není můj názor, ale fakt. V historii je plno lží, které se rozšířili i takových, které mají ještě dnes vliv. Nebo ty si vážně myslíš, že Mohamedovi se zjevil anděl ?

Abys tohle mohl tvrdit,musíš to věrohodně prokázat

Ne, to tedy nemusím. Můžu si tvrdit cokoliv mě napadne. Krom toho píšu, že se "mohlo" jednat o omyl. Jak se podle tebe věrohodně prokazuje, že něco mohlo být omyl ?

jestli to ovšem neprokážeš,budeš pouze nevěrec a zaujatý zpochybňovač Kristovi skutečnosti

Nevěrec (ateista) jsem, zaujatý ovšem nikoliv. Já tvrdím, že to tak mohlo být, nikoliv že to tak bylo a nemohlo být jinak. Zaujatý jsi ty...

aniž bys měl v rukách něco,co by jeho skutečnost naprosto vyvracelo

Já nepotřebuji mít v rukách něco, co by jeho skutečnost naprosto vyvracelo, protože nehodlám jeho skutečnost naprosto vyvracet...

takže tvé zpochybňování a tvá nevíra bude už v takovém případě neoprávněná

Samozřejmě, že budou oprávněné - absence důkazů na podporu tvrzení, že byl Ježíš Kristus Boží syn konající zázraky...

ale jasně to vyjadřuje jakou hodnotu a vážnost to pro takové lidi má

Vážnost a hodnotu měl pro mnoho lidí Hitler a nacismus a to takovou, že za to byli ochotni zemřít...

Lidé zastávající evoluci jí budou zastávat pouze do té doby,dokud z toho budou mít nějaký profit

Podle tebe lidé, kteří zastávají evoluci, z toho mají nějaký profit ? Jaký ?

Teď nemám vůbec na mysli nějakou kreacionistickou revoluci,ale něco úplně jiného.

A co ? Druhý příchod Krista ?

Kdyby si byl v situaci,že bys neměl úniku,a síla opozice by byla nad tvoje síly,a měla by tě ve své moci,a tato síla by ti dala možnost,ještě před tím,než by tě zneškodnila,že si můžeš vybrat,buď smrt,anebo opustit svoje bezvýznamné přesvědčení o pravdivosti evoluce,tak bys zvolil nejpravděpodobněji život.

Jistěže - udržel bych se naživu, dokud bych neměl možnost úniku nebo opozice. Možnost, že by má volba nebyla definitivní, tě zřejmě vůbec nenapadla...

Proč bys obětoval život pro něco,co pro tebe ve skutečnosti nemá takovou cenu,jako život samotný,a o čemž ani ty sám nejsi vnitřně naprosto přesvědčen

Pro mě má cenu svobodný život. Možnost být přesvědčen o pravdivosti evoluční teorie a jíst mrkev patří mezi moje svobody. Pokud mi je bude někdo chtít vzít, ať si to zkusí...

A ten život by zvolila drtivá většina zastánců evoluce

Co by udělala většina zastánců evoluce, mě nezajímá...

čímž by jasně ukázali,jakou vážnost jejich přesvědčení o pravdivosti evoluce má,dá se říct,že v podstatě vůbec žádnou

Pravdivost tvrzení není určena ochotou pro něj zemřít...

Evoluce je pojem,kterým někteří lidé označují něco,co ve skutečnosti neexistuje

Evoluce je pojem, kterým se označuje soustavný proces, při kterém dochází ke změně stavu v čase...

Na to snad nemusím odpovídat.

Nemusíš, ale tvá odpověď by mě velice zajímala...

Všechna jiná Svatá písma než ta,která pocházejí od Boha Samého,jsou rozpoznatelná tím,že nedávají rozumný smysl

1. O kterých věříš, že pocházejí od Boha...
2. Nedávají tobě rozumný smysl...

Podařilo,akorát že ty tomu stále jenom nevěříš.

Nepodařilo, akorát že ty tomu stále jenom věříš. Vidíš ? Taky to umím...

Jako historik by si je mohl i znát,a taky by si jako historik mohl vědět,čím se dá prokázat splnění těchto proroctví.

Jako historik vím, že není ani jedno proroctví, které by se spolehlivě vyplnilo...

Nikoliv,víc možností ohledně této postavy nemáš.

Samozřejmě, že mám - částečná lež, naprostý omyl, částečný omyl, kombinace pravdy, lži a omylu...

Takže tomu nevěříš,protože jsi to neviděl?

Ne. Nevěřím tomu, protože to nebylo spolehlivě dokázáno...

Musel kdy Kristus aby Ho někdo přijal za Syna Božího někoho terorizovat,nutit násilím k poslušnosti?

Ne. Ale to ani Rasputin...

Nikoliv,když si někdo bude na Syna Pravého Boha hrát,ale nebude jím,je to pouze blázen,kterého si není třeba nijak všímat.

Nebo je to šikovný podvodník, který dobře ví, co dělá. Vidíš ? To je třetí možnost...

Máš dojem,že v dnešní společnosti je větší pořádek,než ve společnosti Izraelského národa v Kristově době?

Ne. Vím, že tomu tak ve většině států tomu je...

To co je v dnešní společnosti není větší pořádek

Možná bys si měl zjistit, jak to v říši/Izraeli fungovalo. Upozorňuji tě na takové věci, jako že nejrychlejší pozemní dopravní prostředek byl kůň a neexistovaly matriky...

určitá rezignace a smíření se s nepořádkem

Kdybych tehdy někoho zabil, celkem snadno by mi to prošlo a mohl bych si z toho udělat živobytí. Dnes je to dost problém...

Nikoliv Šribere,nestačí jenom v něco věřit.

Evidentně stačí...

Pokud věříš v nepravdu,tak ta nepravda dříve či později nadobro skončí a můžeš v ní věřit sebevíc.

V ideálním světě, kde je vše jak má být, možná ano, ale v tomto světě nikoliv...

nepravda nemá takovou sílu jako pravda

Pravda ani nepravda žádnou sílu nemá, sílu mají lidé, kteří jí věří...

A ty síly podle tebe nikým neřízené,či nenaprogramované,se asi tak vzali odkud?

Nevím...

A chápu i to,že se nic neudělá samo.

Už vím, že máš se slovním spojením "udělat se samo" potíže. Fajn - ono se to neudělá samo, ale kvůli vnějším podmínkám a vlastnostem těch látek plynoucích z jejich složení a struktury...

A život nevzejde nikdy z neživota.Budu ti to opakovat neúnavně stále dokola

To klidně můžeš, ale nejsi schopen to dokázat. Je pravda, že já nejsem schopen, že život vzejde z neživota a břemeno důkazu leží na mojí straně, ale já tom netrvám...

Ale je,a prokaž mi,že to tak není.

Břemeno důkazů leží na tvojí straně...

No vidíš,takže nemáš.

Mám ponětí, co by mělo být takovým důkazem - nic...

ono ani není důležité všechno znát

Tvůj problém není, že neznáš všechno, ale že znáš velice málo...

Pro mě je podstatné hlavně to,abych uměl rozpoznat pravdu

K rozpoznání pravdy jsou potřeba vědomosti. Čím více vědomostí, tím větší pravděpodobnost na rozpoznání pravdy...

Jak bys ho odvodil,či jaký experiment by si provedl?Podotýkám,že bys k tomu neměl použít žádné zařízení,jenom své smysli.

Takže z "rádiového přijímače" je najednou "žádné zařízení" ? Tím pádem odpadá možnost použít spektroskop. Vlastně když nemůžu použít vůbec žádné zařízení, tak ani nevím, že elekromagnetické záření existuje a můžu se domnívat, že světlo a teplo spolu nikterak nesouvisí. Tím pádem nemůžu odvozovat, stejně jako provést experiment. Tvá úprava daného požadavku znemožňuje jeho splnění...

Víš tím...

Nebo platí to, co jsem napsal...

Já ale nežiji v tvém experimentu.

Smysl té věty ?

Evoluce probíhá v tvém vidění reality,ale opravdu si uvědom,že tvá realita a REALITA nemusí být jedno a totéž.

Já jsem si naprosto vědom, že moje vidění reality a realita nejsou totéž, přesto opakuji, že evoluce neprobíhá v mém vidění reality, ale v realitě stejně jako eroze, fotosyntéza či koloběh vody...

Já to opravdu neurčuji,ale dokážu rozeznat,když něco logiku nemá,a když je něco v rozporu se zdravým rozumem.

Nedokážeš, jelikož jsi sám postižen. Pokud nevěříš mě, nech se otestovat a třeba i několikrát...

K vnímání slouží i schopnost přemýšlet

Ne, schopnost přemýšlet slouží k přemýšlení...

Když ti napíšu nevidět pouze očima,a neslyšet pouze ušima,pochopíš jak to myslím?

Ano - jako metaforu. Já na metafory nejsem, upřednostňuji přesně a jasné vyjadřování...

Víš Šribere,tu možnost,že Bible je vymyšlena člověkem jsem kdysi přijímal jako fakt

A pak jsi otočil o 180°, jinými slovy jsi přešel z extrému do extrému...

Šribere,co kdyby si dal Bibli stejnou šanci jako jsem jí dal já

Co to znamená "dát Bibli šanci" ?

přestaň si dělat nějaké povrchní názory,ale postav se k ní bez jakýchkoliv předsudků

Když jsem poprvé Bibli četl, tak jsem byl bez jakýchkoliv předsudků. Rovněž jsem byl bez svých současných vědomostí, zkušeností a moje logické uvažování nebylo na takové úrovni...

Nic falešného v tom nehledej.

Pokud uvádíš dvě možnosti, když jich existuje víc, jedná se o falešné dilema...

ale ty jí ani dobře neznáš

Co to znamená "znát ji dobře" ?

To je docela možné.

To není docela možné, to je tak...

nejsem na tom o nic hůř,než běžná většina lidí

V jaké lokalitě žiješ ?

Já ale nežiji jenom dle definice Šribere!

To mě opravu nezajímá. Ptal jsi se, kdo je v mém chápání teolog, tak jsem ti odpověděl. Pokud ty za teologa považuješ někoho jiného, je to tvoje věc...

Takže ty tvrdíš že teologové,které vlastně ani neznáš,jsou odborníci na Bibli,a že tito odborníci mi můžou potvrdit nesoulad v Bibli?

Ano...

Jenže nikdo doposud nevyvrátil,že to co je v Bibli uvedeno,není pravda

1. Taky nemusí, protože břemeno důkazu leží na straně těch, kteří tvrdí, že to, co je v Bibli uvedeno, je pravda...
2. Mnohé věci uvedené v Bibli vyvráceny byly...

Nikdy se nepřišlo s tím,že by Bible tvrdila něco,co by bylo prokazatelně nepravdivé.

Samozřejmě, že přišlo - např. celosvětová potopa a Noemova archa...

Kdy byl podle tebe napsán Izajáš 13,14 kapitola?

Přibližně v 8. století před naším letopočtem...

To je nejlepší způsob,jak si můžeš udělat jasno v tom,jestli se někdo může označit za odborníka na Bibli,a jestli je nebo není Bible v souladu.

Aplikuješ tento "nejlepší způsob" třeba na lékaře ?

ale pak měj na zřeteli,že s takovým postojem jen těžko poznáš,kdo je odborníkem na Bibli

Nepotřebuji umět provést operaci srdce, abych poznat, že je někdo odborník na operaci srdce...

Ale klidně,to je tvoje záležitost,ale nezapomínej,že jednostranné zaměření v chápání,bývá většinou zaujaté.

Věd je mnoho, takže to není jednostranné zaměření. Spíš se starej o své jednostranné zaměření na Bibli a zda nemáš problém se zaujatostí...

Nevím nic o tom,že by se měli lidé věřící v Boha vměšovat do světských záležitostí

To je dost špatná formulace, ale chápu, co jsi tím chtěl sdělit. V nejednom státě se náboženství míchá do politiky, u nás tomu dříve bylo taky tak. Byl bych spokojenější, kdyby tomu tak nebylo...

Když toto někdo dělá,a prohlašuje se zároveň za věřícího v Boha,tak u něj s vírou nebude něco v pořádku

Když to někdo dělá, tak mě nikterak neuklidňuje, že u něj s vírou nebude něco v pořádku...

Takže za sebe Šribere ti můžu sdělit,že bych se nijak nestaral o to,aby se ateismus postavil mimo ústavu

Ne všichni jsou jako ty. Jsou země, ve kterých je ateismus postaven mimo zákon. Jsou i země, kde se trestá smrtí. Zajímalo by mě, na čí stranu bys se postavil, kdyby to chtěli tvoji souvěrci zavést u nás...

Ale i samotář k sobě většinou někoho potřebuje.

Ta potřeba není absolutní závislost. Přežít se dá i bez jiných lidí, stejně jako se dá žít bez vědeckých výdobytků. Je to komplikovanější, ale jde to...

V dětství jsem byl docela společenský,rychle jsem si hledal kamarády,a byl jsem rád mezi lidmi,a celkem vzato,jsem byl i docela oblíbený.Od nějakého věku,se to ale poněkud změnilo,a potřeba lidí už u mě nebyla tak silná,dokonce bych řekl,že velmi poklesla,tohle trvalo nějakou dobu,a teď se to zase pomalu vrací k těm lidem.

Mě se ostatní děti báli nebo mě šikanovali, protože jsem byl jiný. Jejich společnost jsem nevyžadoval, moje sestra a kamarád ze školky byli více než dost. Když mi bylo deset, začal jsem se učit bojovat, pak šikana skončila. Postupně jsem se naučil svou odlišnost maskovat a když jsem končil základní školu, byl jsem už schopen přesvědčivě předstírat, že jsem normální. Na gymnáziu jsem díky tomu byl celkem populární...

Tak jsme si vyměnili osobní informace. Jsi spokojen ?

Zbytečná otázka.

Chci na ni znát odpověď, takže není zbytečná...

Určitě ses v životě nedostal do všech možných situací a stavů,ani já ne,ale přesto vím,bez čeho bych žít určitě nechtěl a nevydržel.

Já moc dobře vím, že existují stavy, při kterých bych žít nechtěl, přesto bych se nedokázal zabít. Z tohoto důvodu mám se svou sestrou dohodu, že mě v takovém případě zabije...

Myslím že to by ti asi nestačilo k zabránění toho,aby si sám se sebou přestal žít,až by ti to všechno postupně došlo.

Tomu nerozumím. To, co jsem měl na mysli, je fakt, že můj pud sebezáchovy mi znemožňuje se zabít...

Ty nestojíš o věčný život,ale při tom sám se sebou bys tu věčně žil?

Ne. Žil bych, dokud bych nezemřel...

Nejsi si toho zřejmě vědomí Šribere,ale i když se považuješ za samotáře,věčně bys tu sám se sebou prostě nevydržel,pokud by si neztratil vědomí sebe samého.

Já o věčnosti nic nepsal. Věčně bych nevydržel žít ani s někým, natož sám...

Tak jsi praštěný asi přirozeně.

Proč ?

Asi by ses divil tomu,co je všechno člověk schopný ze sebe "udělat“.

Nejspíš ne. Stroj mezi to nepatří. Je pravda, že myšlení psychopatů je poněkud podobné stroji, ale to neznamená, že se jím může stát...

Jsi úplně mimo panáčku!

Nejsem úplně mimo, to jsi skutečně psal, přičemž "absolutně všechno" a "sám sebe" mají dost odlišné významy. Možná bys si měl dávat větší pozor na to, co píšeš. Dle toho, že se ani nepokoušíš o vysvětlení, to vypadá, jako kdybys si svůj omyl uvědomoval, ale tvá ješitnost ti brání to přiznat, tak to zakecáváš...

Nevyjadřuji,neboť úplně všechno,je můj život

Ne, úplně všechno je úplně všechno od kvarků po kvasary...

Zbytečná otázka.

Ne, to není. Využívat sluneční energii můžeš prostřednictvím fotosyntézy nebo třeba solárních panelů...

Trochu zbytečně to dramatizuješ.

Nedramatizuji, konstatuji fakta. To, že ti skutečnost přijde dramatická, je druhá věc...

Dostatečné hygienické předpisy dostali od Boha už Hebrejci za dob Mojžíše

1. Hygienické předpisy měli už Sumerové, Akkaďané a Egypťané před tím, než Mojžíš údajně žil...
2. I přes ty hygienické předpisy byla úmrtnost velmi vysoká...

Takové předpisy jaké dostali oni od Boha,byli v jejich době nadčasové.

Proto je jiné civilizace měli už tisíc let předtím...

Krásně to lze vidět na dětech,nejsou schopné si tvořivě hrát,neboť jsou zvyklé na hračky,které hrají sami

Tak jim je rodiče nemají kupovat...

pak jsou ještě o něco starší,a jelikož se na jejich schopnosti se bavit nic nezlepšilo,tak to první na co přijdou,když jsou takový mladí spolu je z hulit se,když zjistí,že to je docela bžunda,zvyknou si na trávu,a později se bez ní skoro ani nezasmějí,o alkoholu ani nemluvím.Další alternativa této počítačové generace je závislost na sexu.Přístup k internetu má dnes většina mladých,pornografii tam mají jako na podnose,každý si najde to svoje,a tak se tímto krmí jeden za druhým,víc a víc,a k čemu to asi tak za čas povede?

Tohle je dramatizace...

No jistě,touhy je potřeba uspokojit,a jelikož jsou tito mladí bez jiných zájmů,pak se zájem o sex stane prioritou číslo jedna

Sex jako priorita číslo jedna dává naprostý smysl, vzhledem k tomu, že rozmnožování je prioritou číslo jedna pro veškeré organismy...

Lidé jsou už dnes tak zlenivělí,že se spolu nechtějí ani stýkat.

Já se s lidmi taky nechci moc stýkat, což však není dáno lenivostí. U ostatních to může být také tak...

Kde jsou ty časy,kdy za sebou jezdili rodiny

Včera. Dneska ráno jsem přijel ze Slovenska, kde jsem byl na tři týdny s rodinou...

A tohle je docela obecný problém!

Pro mě to problém není...

To je moje odpověď,proč neuctívám Zemi,Slunce ani cokoliv jiného,krom Pravého Boha

Odpověď "protože to nedělali Hebrejci" je vážně dobrá...

A pomůže mi toto k pochopení smyslu života?

Ne. Smysl života patří do metafyziky, což je součást filosofie...

Pomůže mi to k pochopení jeho skutečného původu?

Ne. K tomu ti pomůžou jiné poznatky...

Já se nechci celý život zabývat volovinami

Já taky ne, proto taky neřeším smysl života a metafyziku obecně...

ale poněkud hlubší pravdu,než kterou mi je schopna poskytnout věda,ta je se svojí "pravdou“ někde jinde,než o jakou pravdu mi v životě jde

Věda na rozdíl od jiných způsobů poznávání prokazatelně funguje a má v praxi použitelné výsledky...

Nebudu ti vypisovat různé vědecké omyly,bludy,výmysly.

To po tobě ani nechci. Já chci jen jeden, který splňuje tebou uváděné podmínky...

Protože toto bádání nemá žádný smysl,směr

Samozřejmě, že má - rozšířit naše poznání a zkvalitnit nám životy...

Je jisté Šribere,že některé vědecké pravdy,které se dnes považují za platné,zcela jistě pravdivé nejsou,historie o tomto svědčí docela jasně.

Historie svědčí o něčem poněkud jiném - lidské poznání se zpřesňuje...

Je jedno jestli trvá nějaký omyl,blud či dokonce lež 1 měsíc

Ne, to není, jelikož jsi tvrdil, že jsou případy, kdy věda něco vydává za pravdu, ale za měsíc je to nesmysl, přičemž nejsi schopen uvést příklad...

Není tomu tak dlouho,co se údajně podařilo objevit částice pohybující se rychleji než světlo,aniž by to bylo ověřeno,už se o tom senzačně psalo

A senzačně o tom psal kdo - vědci, nebo novináři ? Rozlišuj výsledky bádání, které jsou uváděny v odborných časopisech, a novinářskými články, kterým jde o to, aby je četlo co nejvíce lidí...

Evoluční lež už tu je taky docela dlouho

Evoluční lež neexistuje, takže tu není docela dlouho...

i když si to její zastánci nepřipouští,neboť předpokládají,že se postupem času bude více a více prokazovat dalšími a dalšími nálezy a pozorováními

Její zastánci si to nepřipouští, protože to není pravda. Otázka, zda evoluce probíhá, či nikoliv, je už dávno spolehlivě vyřešena, teď se už se řeší, jaké mechanismy se při ní uplatňují apod. Kreacionisté jsou jako japonští vojáci na tichomořských ostrovech, kteří po desetiletí žili v domnění, že válka stále probíhá...

neboť pokud je to lež

Pokud...

Zdravě rozumně myslícímu člověku který není zblblý z některých teorií by mělo být jasné,že evoluce je pouhý lidský výmysl

Ne, to tedy nemělo, protože to není pravda. Pouhé lidské výmysly se nedají pozorovat ani experimentálně testovat...

ale hold

Holt. Hold můžeš skládat panovníkovi...

Šribere,můžeš se schovávat za koho chceš

Ano, to skutečně můžu, ale nevidím důvod, proč bych to v této situaci dělal...

No tohle mi jen těžko dokážeš.

Ještě, že nemusím...

Protože jí potřebuješ,když sám tvrdíš,že nedokážeš cítit lásku.

Proč bych ji měl potřebovat ? Žiji bez ní celý život...

Pokud bys skutečně sám stál o to,abys tu lásku mohl opravdu cítit,prožívat ji,pak je tu někdo,kdo by ti s tím mohl pomoct.

1. Nevidím důvod, proč bych o ni měl stát. Vidím, co s vámi dělá...
2. Není nikdo, kdo by mi s tím mohl pomoct. Medicína ještě tak daleko nepokročila...

Kdyby se ti ukázal takový jaký Je,tak by tě to zcela pohltilo

Na to se tě neptám. Byl bych nemyslící loutka neschopná se rozhodovat ?

neboť jak se v Bibli samotné píše,Boha žádný člověk nikdy přímo neviděl

No a co ? Představovat si lze věci, které dotyčný neviděl. Vlastně většinou si lidé představují věci, které neviděli...

To že je všechno něčeho součástí jsem směroval právě k Věčnosti,nebýt této Věčnosti,tak bychom si nyní spolu nepsali.

Příště si dávej větší pozor na to, co píšeš...

Tak to potom klobouk dolů.

Mám výjimečnou paměť, což je pro historika dost užitečná vlastnost...

A Šribere,nemysli si,že postižený člověk svým postižením jenom něco ztrácí,mnohdy totiž získá

Mnohdy tím získá akorát nesnesitelnou bolest. To já si sice představit neumím, ale předpokládám, že ty ano...

Neboť může např.vnímat lidi z jiného uhlu pohledu

Nebo vůbec, protože jeho stav ho zbavuje vědomí...

v závislosti na tom,jak se on sám ke svému handicapu postaví

Pokud se ke svému handicapu vůbec může nějak postavit...

Víš,vysvětlit,že při smrti opouští organismus životní síla se dá pouze tak,že aby organismus vůbec žít začal,musí tato životní síla do něj napřed vstoupit,bez ní žít nebude.

Napsal jsem ti dvě varianty - v jedné figuruje životní síla, ve druhé nikoliv. Ptal jsem se tě, jaký je mezi nimi v praxi rozdíl. Nechci po tobě vysvětlovat životní sílu...

ale znovu už pro mě není nijak podstatné,že ti ho nedokážu ukázat na konkrétní části svého mozku

Ptal jsem se tě, zda znáš někoho, kdo to dokáže...

Šribere,ty věříš v to,že se z původně naprosto neživé látky stane život v podobě v jaké ho vidíš dnes.

Ano. Vím totiž, z čeho se organismy skládají a jak fungují...

Všechno co jsi uvedl,ohledně hada,rozestoupení moře atd.,je mnohem menší pohádka,než to,v co věříš ty.

Ne, to tedy není. To, v co věříš ty, odporuje všem třem břitvám a nepodporují to žádné důkazy. Bílkoviny jsou z aminokyselin, což jsou deriváty karboxylových kyselin, což jsou deriváty uhlovodíků. Nukleové kyseliny jsou z nukleotidů, které jsou z pětiuhlíkatého sacharidu, zbytku kyseliny trihydrogenfosforečné a dusíkaté báze. Základní stavební prvky života jsou jednoduché sloučeniny, které se za vhodných podmínek spojují. Vznik organismů přirozenou cestou je naprosto logický...

protože si je nepřesně vysvětluješ,např.to s tou archou

Vysvětli to tedy přesně...

Co je přirozeného na nedůvěře dítěte ke svojí matce?

Pouto mezi matkou a dítětem je zvláštní případ - jedná o chemicky způsobené pouta zajišťující přežití potomstva...

Co je přirozeného...

To, že je to původní stav...

My jsme neřešili,jak to vypadá v tomto směru u každého z nás v životě osobně,ale bavíme se o tom,co by mělo být přirozené.

Ty nejsi takový, jaký bys měl být přirozeně ?

Samozřejmě že přirozené by mělo být si navzájem důvěřovat,a nezáleží na tom,jestli se jedná o mého rodinného příbuzného,či člověka,které jsem potkal poprvé v životě.

1. Já neřeším to, co bylo podle Patrika mělo být, ale to, co je...
2. To, co by mělo podle Patrika být, Šriberovi přijde nemoudré...

Jaký bych měl mít přirozený důvod k tomu,projevit k takovému člověku nedůvěru?

Asi jsme narazili na problém, který v češtině. Nedůvěra je absence důvěry, ne opak (podezíravost)...

Ne Šribere,tento přístup není vůbec naivní

Každému automaticky věřit naivní je...

Je to naopak jediný možný správný životní postoj.

Když někdo tvrdí, že je něco "jediné možné správné", je třeba se mít na pozoru...

Důvěra má být od počátku přirozená,pokud ale tuto důvěru někdo zřetelně zneužije

Tak už je pozdě...

Šribere,tento svět je už nyní ztracen,neboť má absolutně převrácené hodnoty a smysl pro dobro

Nelze mít absolutně převrácené hodnoty a smysl pro dobro, jelikož ty nejsou absolutní, nýbrž relativní...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Eva

Patrik

ad - Pokud mě paměť neklame Evo,tak jsme si tykali,budu ti tedy tykat.Nesouhlasím s tebou Evo,když píšeš,že dělám z něčeho paskvil tím,že do názorů které tu zastávám přidávám různé biblické verše apod..

Ach...ano, tykáme si, omlouvám se.
Patriku, vždycky si rezignovaně povzdechnu, když musím namísto navázání plynulého dialogu nejdříve opravovat reinterpretace mých slov. Já jsem nenapsala nic o přidávání biblických veršů. Napsala jsem:

"...Škoda, že je to pak následně celé zabalené do balíčku křesťanských dogmat a náboženské koncepce, čímž se z čiré logiky stává paskvil....fakt škoda."

ad - A na tvou poznámku,že nikdo nikdy neviděl prokazatelně mrtvý organismus znovu ožít.Pokud Evo organismus ožil jednou,pak může zákonitě znovu,a bude přitom platit ten samý zákon,který platil na počátku.

Patriku, náboženství k lidské kultuře patří, je to její tmel. Lidské společenství zastřešuje, posiluje a spojuje. Nabízí jistoty a sounáležitost, je pojítkem generací. Víra je přirozenou potřebou duše a jak tady kdosi (nebyl jsi to Ty?) velmi trefně vyjádřil - člověk je uzpůsobený tak, aby nejen jeho tělo, ale i duše měla "hlad".
Potud je všechno OK.

Potíž nastane, když se člověk přestane kriticky orientovat v čase a prostoru a začne směšovat sdělení mystiků a proroků s praxí a zkušeností hmotného světa. Víra, náboženství a poznání sebe v Pravdě jsou odlišné věci. JK byl gnostik, to, co se na ranném křesťanství následně vystavělo (ŘK církev), to už je de facto světská záležitost. Nekritické až fanatické lpění na dogmatech nemá s duchovním životem nic společného, je to jen otroctví a znásilnění duše.
Mrtvý organismus neožil - nikdy, ani jednou, ani neožije znovu, je mi líto. Platí stále ten stejný zákon, jako platil po všechny věky.

ad - Pokud v Krista nevěříš,pak je logické,že nevěříš ani ve z mrtvých vstání,a v podstatě tak nevěříš v nic jiného,než v člověka.

Víra ani láska se Patriku nedá nijak vyjádřit. Jakýkoliv pokus o to je jen torzo. Biblický Bůh řekl: nikdy mi nepohlédneš do tváře a nikdy nevyslovíš moje jméno. Biblickým jazykem to v překladu znamená: očima/smysly nepoznáš a slovy/jazykem, popisem nevyjádříš Boha. Těžiště učení JK spočívá v "obracení", "obrácení", znovuzrození duše, která vědomě přijala poznání sebe v Pravdě - v Bohu. S církevními dogmaty a celým tím jarmarkem okolo to ale nemá nic společného.

ad - Ale jsi inteligentní člověk,takže si musíš být vědoma aspoň toho,že člověk mnoho věcí určovat nemůže,ani zákon života,už jenom z toho důvodu,že tu žije,aniž by se o to nějakým způsobem přímo zasloužil.

Samozřejmě. Člověk si v podstatě nemůže určovat vůbec nic. Ale znovu opakuji: náboženství jsou jen prsty, které ukazují na Měsíc, ale není to Měsíc sám.

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

pro Evu

Pokud mě paměť neklame Evo,tak jsme si tykali,budu ti tedy tykat.Nesouhlasím s tebou Evo,když píšeš,že dělám z něčeho paskvil tím,že do názorů které tu zastávám přidávám různé biblické verše apod..Pokud sis nevšimla,jsem člověk,který je o pravdivosti a skutečnosti Bible jako Slova Božího bytostně přesvědčen,proto názory a myšlenky které tu prezentuji nemohu oddělovat od tohoto Slova.K mnoha názorům,které mám,nebo které jsem přijal jak na sebe,tak na ostatní lidi,čili na člověka obecně,tak na všechno co kolem mě existuje,jsem dospěl právě díky Bibli,jsem jí vděčný za mnohé,a proto nemohu a nebudu tuto knihu nijak zapírat,jenom ať lidé dobře vědí co obsahuje,to nikomu neublíží,ublížit si může pouze člověk sám svým špatným postojem k dobrému a k pravdě.
Chtěl bych se vyjádřit i k tobě osobně Evo,nepochop to zle,ale někdy mi připomínáš biblickou Evu,která byla sama nerozhodná,a nechala se přesvědčit zrovna tím,kdo na ní více zatlačil,svojí vychytralostí,šalebností atp.Upřímně Evo,nemám v tobě vůbec jasno,snad máš v sobě jasno aspoň ty sama.
A na tvou poznámku,že nikdo nikdy neviděl prokazatelně mrtvý organismus znovu ožít.Pokud Evo organismus ožil jednou,pak může zákonitě znovu,a bude přitom platit ten samý zákon,který platil na počátku.A jestli to nikdo nikdy neviděl jak píšeš,tak je to ve vztahu ke Kristu spíše záležitost tvojí víry,nikoliv vědění,my jsem hold v Jeho době nežily,na nás je se na základě různých svědectví,a indicií rozhodnout tomu buď věřit,nebo se rozhodnout tomu nevěřit,pokud nám to žádný smysl dávat nebude,v tomto ať se každý člověk rozhodne úplně sám.Pokud v Krista nevěříš,pak je logické,že nevěříš ani ve z mrtvých vstání,a v podstatě tak nevěříš v nic jiného,než v člověka.Ale jsi inteligentní člověk,takže si musíš být vědoma aspoň toho,že člověk mnoho věcí určovat nemůže,ani zákon života,už jenom z toho důvodu,že tu žije,aniž by se o to nějakým způsobem přímo zasloužil.

Obrázek uživatele Eva

Patrik/Odp: pro Šribera

Omlouvám se za vstup do Vaší debaty, ale některé Vaše myšlenky a argumenty mě zaujaly, mají logické jádro. Škoda, že je to pak následně celé zabalené do balíčku křesťanských dogmat a náboženské koncepce, čímž se z čiré logiky stává paskvil....fakt škoda.

ad - Slyšel.Nikdy jsem však neviděl jak se s prokazatelně neživé látky začali formovat látky živé,následně pak v živé organismy,až se nakonec z formovaly ve všechny žijící živočichy,které dnes můžeme vidět,a mezi které my lidé sami patříme.A tohle jsi panáčku nikdy neviděl ani ty,ani kterýkoliv biolog,mikrobiolog,genetik apod.

Jenže zrovna tak nikdy nikdo neviděl prokazatelně mrtvý organismus znovu ožít. Příroda/Kosmos nemůže popřít Logos, Patriku.
Bůh = Logos a věci se nemůžou dít jinak, než určuje Zákon.

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

pro Šribera

Ale látky samotné nejsou podstatou daného života,nedělají sami o sobě život,jsou pouze jeho nositeli.

To je tvrzení, které nejsi schopen dokázat...

To že to nejsem schopen dokázat způsobem,aby to tebe přesvědčilo,ještě neznamená,že to není pravda.Ani ty my nejsi schopen prokázat,že to tak není.Ty rovněž nedokážeš,že se prokazatelně neživá látka stane živým organismem,aniž by vyšla ze živého organismu.

Software je pak něco ve smyslu,asi jako naše duševní schopnosti,myšlení,vědomí,atd.

Takže je závislý na hmotě a nemůže bez ní existovat...

Jenže software je jaksi záležitost,která z hmoty nepochází,pouze zajišťuje,aby hmota fungovala správně,neboť hmota samotná to sama o sobě neumí,hmota může sama o sobě pouze být,nikoliv však správně fungovat.Aby hmota určitým způsobem fungovala,musí být k tomu naprogramována.Program však nemůže pocházet z hmoty,ale odjinud.

a energie,v tomto případě el.energie u počítače,je něco podobného,jako u živého organismu životní síla

Ne. Elektrická energie u počítače je něco podobného jako elektrická energie u živého organismu...

El.energie u počítače je nezbytná k tomu,aby počítač mohl fungovat,u živého organismu však není primární pohonnou energií el.energie.Jednoduše nemůžeš napojit organismus na zdroj el.energie a předpokládat,že se tak z neživého organismu stane automaticky živý,to ani náhodou.Organismy pohání primárně jiná síla,kterou nijak ničím nezměříš,el.energie v organismu je pak pouze vedlejší projev žijícího organismu.

stejně tak se sami neudělají jednotlivé stavební prvky z nichž jsou složeny organismy,stejně tak se z těchto jednotlivých prvků sami neudělají organismy

Samozřejmě, že udělají. Slyšel jsi někdy o chemických reakcích ?

Slyšel.Nikdy jsem však neviděl jak se s prokazatelně neživé látky začali formovat látky živé,následně pak v živé organismy,až se nakonec z formovaly ve všechny žijící živočichy,které dnes můžeme vidět,a mezi které my lidé sami patříme.A tohle jsi panáčku nikdy neviděl ani ty,ani kterýkoliv biolog,mikrobiolog,genetik apod.

Já si tento Život uvědomuji natolik,že mi jej žádný vědec byť sebe chytřejší,sebe geniálnější,nemůže ani zpochybnit.

To z tebe dělá fanatika...

Proč fanatika?Proč ne jenom naprosto přesvědčeného člověka?Jsem fanatikem když uvidím jak pouze ženy rodí děti,a pak řeknu,že mi nikdo nemůže zpochybnit,že děti rodí ženy?

Pro skutečně přemýšlející lidi je Kristus jistější,než cokoliv,co jim tvrdí věda

Ne "přemýšlející", nýbrž "věřící"...

Věřící samozřejmě taky,proč bych nevěřil v Krista,když jsem o něm naprosto přesvědčený,a to krom jiného i na základě přemýšlení o Něm.Já za to opravdu Šribere nemůže,že je Kristus skutečnější,než-li jsi ty sám.Opravdu nemůžu za to,že přišel na zem,a zjevil se tu zřetelně lidem,kteří pak o tomto dokázali bez obalu a snad i beze strachu svědčit.Já jsem si to Šribere nevymyslel,já jsem se v životě jenom ubezpečil,že ten Kristus tady skutečně na zemi přišel,a že byl a stále je právě tím,kým je označován.Jsou to věci,které přesahují veškerou lidskou inteligenci a schopnosti na to,aby to bylo pouze vymyšleno,jinými slovy aby to nebyla pravda,a s tím neuděláš absolutně nic ani ty psychopate.

Tohle ty ale se svým způsobem myšlení nyní asi těžko pobereš.

Ano, moje myšlení není zasaženo náboženstvím ani jinou ideologií...

Tvoje myšlení je zasaženo jiným směrem,a sice přesvědčením o tom,že jsi schopen svým způsobem myšlení rozpoznat,představy od skutečnosti,pravdu od lži,pokud by to tak opravdu bylo jak píšu,tak bys pouze klamal sám sebe.

V tomto případě to byl právě tento důvod.

1. Na to jsem se tě neptal...
2. Jak to víš ?

Vím to,protože bych to na jejich místě v té době udělal právě z tohoto a žádného jiného důvodu.Věřím jim zcela.

Takže nezbývá Šribere,než se prostě rozhodnout mezi tím,jestli byl Kristus zcela vymyšlená postava,a žádné skutky o kterých se píše v evangeliích nikdy nevykonal,a nestali se ani jiné události které s touto postavou souvisely,a nebo byl Kristus zcela skutečná postava,vykonal všechny skutky o kterých podávají zprávu evangelia

Jistěže zbývá - předvádíš falešné dilema. Kristus mohl být skutečná postava, ale jen byl to jen člověk, třebaže charismatický a nadaný., přičemž autoři evangelií nepopisují přesnou skutečnost...

Ale třeba byl i charismatický,a nadaný,ale charismatický a nadaný člověk,bude pořád jenom člověk,a ne někdo v podstatě úplně jiný.Charismatický a nadaný člověk,nebude jednak odpovídat všem napsaným proroctvím,a jednak nebude schopen činit skutky,které není schopen činit sebe nadanější,a sebe charismatičtější člověk.Kdybys chtěl tvrdit,že to o Kristu prostě není pravda,nebudeš k tomu mít žádné pádné argumenty,kterýma by si jeho věrohodnost opravdu zpochybnil,či dokonce vyvrátil,vždycky to max.skončí na tom,že prostě a jenom uvedeš,že nevěříš,že někdo jako Kristus popsaný v evangeliích opravdu byl,ale to je tak asi všechno,co s tím ty sám pro sebe můžeš udělat.Já jsem o jeho skutečnosti zcela přesvědčen,neboť mi nikdo nikdy nepodal nic,co by jeho skutečnost vyvrátilo,absolutně nic,vždycky jsou to jenom jakési domněnky či představy,jak to mohlo či nemohlo být atd.,ale nic pádného a skutečně prokázaného,co by Jeho skutečnost vyvrátilo,jsem nikdy neviděl.Žádný historik,žádný archeolog,ani kdokoliv jiný nikdy s ničím takovým nepřišel,a jsem si naprosto jistý,že s tím nepřijdeš ani ty.

Co je podstatné je to,jestli jsou pravdivá,a také to,že je napsali Kristovi současníci

Nenapsali je Kristovi současníci, pokud tedy nebyli za Ježíšova života děti a v době psaní starci...

A proč by pisatelé evangelií museli být za Kristova působení děti?Jak jsi na tohle přišel?Kdo byl historiku podle tebe třeba takový Matouš?Pisatel prvního evangelia v Novém zákoně.Kolik měl asi let,kdy Kristus započal svojí službu,a kolik mu asi bylo let,když svoje evangelium dopsal?

Pokud by zpráva o Kristu byla lež,nerozšířila by se v takovém rozsahu jak se stalo,a už by zde v dnešní době ani neměla takový vliv,o tomto jsem naprosto ujištěn.

1. Pak jsi ujištěn špatně...

To je pouze tvůj názor,a co já s ním mám společného?

2. Nemusela to být lež, ale mohl to být omyl...

Abys tohle mohl tvrdit,musíš to věrohodně prokázat,jestli to ovšem neprokážeš,budeš pouze nevěrec a zaujatý zpochybňovač Kristovi skutečnosti,aniž bys měl v rukách něco,co by jeho skutečnost naprosto vyvracelo,takže tvé zpochybňování a tvá nevíra bude už v takovém případě neoprávněná.

Prostě kdybys jim dal na výběr,jestli chtějí žít,ale s tím že přestanou tvrdit,že Kristus je Syn Pravého Boha,a že pouze skrze Něj mohou být lidé spaseni,a nebo je prostě zbavíš života,tak většina skutečně žijících lidí s Kristem,se rozhodne pro smrt,o tom nepochybuj!

Pravdivost tvrzení není určena ochotou pro něj zemřít...

To jistě,ale jasně to vyjadřuje jakou hodnotu a vážnost to pro takové lidi má.Nikdy bych neobětoval svůj život pro něco,co by pro mě nemělo hodnotu ale spíše větší hodnotu,než je hodnota mého života,a pokud bych nebyl o skutečnosti tohoto sám bytostně přesvědčen,a nepředpokládám,že by to u ostatních fungovalo úplně jinak.

Naopak většina lidí zastávajících evoluci by pod pohrůžkou smrti evoluci přestali zastávat,o tom rovněž nepochybuj,ostatně ty sám jsi toho příkladem.

1. Možná proto, že lidi zastávající evoluci nejsou fanatici, jejichž život se kolem evoluce točí...

Lidé zastávající evoluci jí budou zastávat pouze do té doby,dokud z toho budou mít nějaký profit,a dokud to všechno budou lidé bezmyšlenkovitě přijímat.Nepředpokládám ale,že toto období spánku bude trvat ještě dlouho.Teď nemám vůbec na mysli nějakou kreacionistickou revoluci,ale něco úplně jiného.

2. Nejsem příkladem. Kdyby mi někdo vyhrožoval smrtí, tak ho zabiji nebo uniknu, ať by to bylo kvůli evoluci nebo jezení mrkve...

Kdyby si byl v situaci,že bys neměl úniku,a síla opozice by byla nad tvoje síly,a měla by tě ve své moci,a tato síla by ti dala možnost,ještě před tím,než by tě zneškodnila,že si můžeš vybrat,buď smrt,anebo opustit svoje bezvýznamné přesvědčení o pravdivosti evoluce,tak bys zvolil nejpravděpodobněji život.Proč bys obětoval život pro něco,co pro tebe ve skutečnosti nemá takovou cenu,jako život samotný,a o čemž ani ty sám nejsi vnitřně naprosto přesvědčen,čili nebylo by to pro tebe jednoznačnou pravdou,čili nemohl by ses ani obětovat pro pravdu,neboť ty sám by si o té pravdě nebyl zcela přesvědčen.A ten život by zvolila drtivá většina zastánců evoluce,čímž by jasně ukázali,jakou vážnost jejich přesvědčení o pravdivosti evoluce má,dá se říct,že v podstatě vůbec žádnou.

Evoluce je naprostá šaškárna

Ne, evoluce je vývoj...

Evoluce je pojem,kterým někteří lidé označují něco,co ve skutečnosti neexistuje,je zbytečné se k tomu dále vyjadřovat.

a kdo rozumný by za šaškárnu chtěl obětovat život?

Muslim ?

Na to snad nemusím odpovídat.

Žádný jiný Boží Syn z té doby,neodpovídal proroctvím ze Svatých písem,odpovídal jím pouze jeden,a tím byl Ježíš z Nazaretu,narozený z panny v Betlémě.

Jistěže odpovídal, akorát jiným svatým písmům, než těm židokřesťanským...

Všechna jiná Svatá písma než ta,která pocházejí od Boha Samého,jsou rozpoznatelná tím,že nedávají rozumný smysl,a nevedli by lidi k dobrému ani tehdy,když by se přesně dodržovali,a když by si je lidé vzali k srdci.

Ta všechna proroctví,která se napsala dopředu,měla sloužit právě k tomu,aby se takový omyl naprosto vyloučil.

Možná měla, to však neznamená, že se to podařilo. Pokud byla vůbec ta proroctví pravdivá...

Podařilo,akorát že ty tomu stále jenom nevěříš.Proroctví byla jistě napsána,a každé proroctví,které bylo napsáno z Boha,bylo pravdivé,a splnilo se,pokud se vztahovalo k době již minulé,a nebo se jistě splní,pokud se vztahuje k době budoucí.Byli napsány i proroctví ohledně jiných záležitostí,krom Syna Božího,která se taky později prokazatelně splnila.Jako historik by si je mohl i znát,a taky by si jako historik mohl vědět,čím se dá prokázat splnění těchto proroctví.

Buď je Kristus Pravda,anebo úplná lež

Opět falešné dilema...

Nikoliv,víc možností ohledně této postavy nemáš.

Buď je někdo schopen vyléčit skrze víru v Něj jakoukoliv nemoc,nebo ne.

Ne...

Takže tomu nevěříš,protože jsi to neviděl?

Buď je někdo schopen přivést zpět k životu prokazatelně mrtvého člověka nebo ne.

Ne...

Znovu,nevěříš tomu,protože jsi to ty sám nikdy na vlastní oči neviděl?

Buď je někdo schopen utišit bouři,nebo toho schopen není

Není...

Nevěříš tomu!

a takového by nebral v podstatě nikdo vážně

To si jenom myslíš. Dějiny jsou plné magorů, které lidi brali naprosto vážně a nemusíme chodit ani do příliš vzdálené minulosti - Hitler a Rasputin...

No,jenom si dobře uvědom,co bylo zapotřebí,aby tyto postavy získali vliv.Musel kdy Kristus aby Ho někdo přijal za Syna Božího někoho terorizovat,nutit násilím k poslušnosti?Získával svoje učedníky a vyznavače pod nějakou hrozbou?A vyhrožoval snad někomu,kdo ho přijmout nechtěl?Vracel snad někdy někomu násilí násilím?Bránil se někdy ze zbraní v ruce?Utočil na svoje nepřátele?Řekni mi,komu kdy Kristus ublížil,aby v něj někdo uvěřil,aby Ho někdo přijal jako Syna Pravého Boha?

buď je někdo Syn Pravého Boha,nebo je to někdo,kdo je jenom obyčejný blázen,který nemá lidem absolutně co ukázat a říct

Opět falešné dilema...

Nikoliv,když si někdo bude na Syna Pravého Boha hrát,ale nebude jím,je to pouze blázen,kterého si není třeba nijak všímat.

No povím ti to asi tak,dneska může být historik prakticky kde kdo,stačí mít přístup k internetu,a vědět kde co hledat

Ne, to nemůže, protože to vážně nestačí...

Na internetových diskuzích jako je třeba tato,to stačí.Pokud budu mít dostatek času,abych si mohl všechno potřebné vyhledat,tak se mi to vesměs podaří.Je to tak,pokud spolu lidé komunikují pouze tímto způsobem,ale osobně se nikdy nesetkají,můžou si díky internetu hrát téměř na kohokoliv,podotýkám,pokud budou mít dostatek volného času,a budou dobře vědět,kde co na internetu hledat.Není to nic nemožného.Problém by ovšem nastal,pokud by mělo dojít k osobnímu setkání,tam by se teprve ukázalo,jak na tom kdo opravdu je.

Nedělám.

Děláš. V říši byl pořádek - na tu dobu, ale ve srovnání s dneškem to byla bída...

Máš dojem,že v dnešní společnosti je větší pořádek,než ve společnosti Izraelského národa v Kristově době?To co je v dnešní společnosti není větší pořádek ale určitá rezignace a smíření se s nepořádkem,společenská letargie.

Božím Synem se musí Někdo prokázat,aby jím skutečně byl,nestačí tak někoho jenom označit,kdyby to nebyla pravda,tak by to za čas naprosto vyšumělo,pokud by to vůbec někdo kdy bral nějak na zřetel.

Nevyšumělo, pokud by lidé věřili, že je to pravda...

Nikoliv Šribere,nestačí jenom v něco věřit.Pokud věříš v nepravdu,tak ta nepravda dříve či později nadobro skončí a můžeš v ní věřit sebevíc.A navíc,pokud by se použilo proti této nepravdě různých prostředků k jejímu odstranění,tak by si jí taky odstranil,nepravda nemá takovou sílu jako pravda,aby se udržela za každou cenu.

Ukazuje to zároveň i na to,že samotný výskyt nějaké látky nijak nedokazuje,že se tato látka sama o sobě uspořádá vlivem působení nikým neřízených sil do nějaké formy

1. Organické sloučeniny se zcela prokazatelně uspořádávají vlivem působení nikým neřízených sil do nějaké formy...

A ty síly podle tebe nikým neřízené,či nenaprogramované,se asi tak vzali odkud?

2. Křemík se v přírodě vyskytuje, ale ne ve své surové formě. Chápe rozdíl mezi prvkem a složitými sloučeninami ?

Chápu.A chápu i to,že se nic neudělá samo.Ani prvek sám nevzejde z ničeho,ani sloučenina nevznikne jen tak.Ani oheň by nebyl,kdyby k tomu nebyli stanoveny podmínky,ani hvězda by nevzešla s nicoty.A život nevzejde nikdy z neživota.Budu ti to opakovat neúnavně stále dokola,protože žádná jiná pravda o životě není.

Důvod že něco existuje věčně je ten,že nyní něco vůbec existuje.

Ne, to není...

Ale je,a prokaž mi,že to tak není.Prokaž mi,že všechno vzešlo z ničeho,a ne z Věčně existujícího života.

Samozřejmě že se nemám starat,protože ty sám nemáš ani ponětí o tom,co by mělo být takovým důkazem

Jistěže mám - nic...

No vidíš,takže nemáš.

Nesplňuje to v tvém vidění reality

Nesplňuje to v realitě...

To je o ničem.

Něco ti asi opravdu schází,a nebo se tomu bráníš.

Tobě něco schází zcela určitě - znalosti...

No to jistě ano,já si taky nehraji na všeználka,ono ani není důležité všechno znát.Pro mě je podstatné hlavně to,abych uměl rozpoznat pravdu,protože v pravdě chci žít,tato pravda ovšem není podmíněna znalostí veškerých lidských poznatků.

Víš,jak bys poznal,že existuje rádiové vysílání,kdybys neměl rádiový přijímač?

Snadno. Vzhledem k tomu, že se jedná EM záření o vlnové délce větší než 1 milimetr, můžu jeho existenci odvodit nebo provést experiment...

Jak bys ho odvodil,či jaký experiment by si provedl?Podotýkám,že bys k tomu neměl použít žádné zařízení,jenom své smysli.

Zřejmě určitý přijímač v tobě chybí,abys byl schopen poznat,že tu existuje život,který nemůžeš vidět,a nebo ten přijímač v tobě je,ale momentálně je mimo provoz.

Nebo žádný takový přijímač neexistuje a ti, kteří tvrdí, že existuje život, který nelze vidět, se mýlí, nebo lžou...

Víš tím přijímačem je určitý komplex tvých schopností,dalo by se říct,že přijímačem je v podstatě člověk jako celek,ovšem ne každý přijímač prostě funguje dostatečně na to,aby přijal určité vysílání správně.

To je čistě lidský výmysl

Nikoliv - biologická evoluce je pozorovatelný proces potvrzený experimenty...

Já ale nežiji v tvém experimentu.

může se o tom natočit a napsat nějaká pohádka pro děti jakéhokoliv věku,ale brát tuto pohádku vážně,tak to určitě ne

To se dá i o Bohu a jeho synovi...

Já ti v tom bránit nebudu.

znovu pouze tvoje tvrzení,ovšem fungující pouze v tvém vidění reality,nikoliv v realitě skutečné

Nikoliv - funguje to ve skutečné realitě, ve které probíhá evoluce...

Evoluce probíhá v tvém vidění reality,ale opravdu si uvědom,že tvá realita a REALITA nemusí být jedno a totéž.

to zcela jistě ne,v takové diskuzi by moc normální logiky a zdravého rozumu být nemohlo

Ty neurčuješ, co je normální logika a zdravý rozum...

Já to opravdu neurčuji,ale dokážu rozeznat,když něco logiku nemá,a když je něco v rozporu se zdravým rozumem.

No možná tobě ne

Nikomu ne. K vnímání slouží smysly...

K vnímání slouží i schopnost přemýšlet.Když ti napíšu nevidět pouze očima,a neslyšet pouze ušima,pochopíš jak to myslím?

Pokud někdo,kdo Bibli dobře zná,a přesto řekne,že je vymyšlena člověkem,pak mu chybí nějaké z těch věcí,které jsem uvedl,a nebo dokonce všechny.

To tvrdíš ty. Zcela vylučuješ možnost, že je Bible skutečně vymyšlena člověkem a tedy ten, kdo to tvrdí, má pravdu...

Víš Šribere,tu možnost,že Bible je vymyšlena člověkem jsem kdysi přijímal jako fakt,ale popravdě,nevěděl jsem proč,prostě jsem to tak nějak přijal,ale pak jsem jí dal šanci,aby mi ukázala,jak je to s ní skutečně.Svůj původní názor,či pohled na Bibli jsem postupně zcela změnil,ale na rozdíl od dřívějšího názoru,který jsem zastával,ale přitom přesně nevěděl proč,nyní vím,proč zastávám názor,že Bible není vymyšlená člověkem.Tento názor se už jen tak nezmění.Šribere,co kdyby si dal Bibli stejnou šanci jako jsem jí dal já,přestaň si dělat nějaké povrchní názory,ale postav se k ní bez jakýchkoliv předsudků,řekni si,jestli je to kniha vymyšlena člověkem,tak co mi brání abych to poznal?Postav se k té knize čelem,a zkus na to přijít,jaká je pravda.Uděláš to?Dáš jí šanci?

Takže buď ti Šribere chybí to co jsem uvedl,a nebo tu Bibli dobře neznáš

Opět falešné dilema...

Nic falešného v tom nehledej.

což je na historika docela velké mínus,neboť je to kniha s velkou historií,která měla a má stále vliv na dění na tomto světě,je to navíc velice rozšířená kniha na světě,přeložená celá nebo její části do mnoha různých jazyků,takže neznat takovou knihu není skutečného historika hodné,aspoň podle mě

1. "Znát knihu" neznamená "věřit obsahu knihy"...

Já neříkám,že jí musíš věřit,ale ty jí ne že jenom nevěříš,ale ty jí ani dobře neznáš.

2. Historici mají specializace na různá období, není to tak, že všichni znají všechno...

To je docela možné.

Opravdu mám o tom,že jsi historik vážné pochybnosti!

Vzhledem k tomu, jak zkreslené máš informace, to není překvapující. Ale co, já mám zase pochybnosti o tvém duševním zdraví, takže jsme si kvit...

Se svým duševním zdravím si hlavu nedělám,nejsem na tom o nic hůř,než běžná většina lidí,takže pokud jsem duševně nemocný já,pak jsme patrně duševně nemocní všichni nebo většina z nás,včetně tebe.Ono bylo by i zajímavé přesně specifikovat,kdo je vlastně duševně zdraví člověk?

Kdo je přesně teolog v tvém chápání?

Ten, kdo je teolog dle definice...

Já ale nežiji jenom dle definice Šribere!

A znáš nějakého takového teologa/podle tebe odborníka na Bibli osobně?

Ano, ale ne moc dobře. S tím jdi spíše za Georgem...

Ne moc dobře?Takže ty tvrdíš že teologové,které vlastně ani neznáš,jsou odborníci na Bibli,a že tito odborníci mi můžou potvrdit nesoulad v Bibli?Na George mě neodvolávej,bavím se s tebou.

Naštěstí vyjádřili.

Když je obsah Bible předmětem sporu, nemůžeš ho používat jako důkaz...

Jenže nikdo doposud nevyvrátil,že to co je v Bibli uvedeno,není pravda,a to ohledně ničeho Šribere,jak postav v Bibli uvedených,tak míst,tak událostí atd.,jediné co je předmětem sporu je to,že ne všechno,co je v Bibli uvedeno,se prokázat dá,ale to,co se prokázat nějakým způsobem dalo,co tvrdila Bible,se ukázalo jako pravda.Nikdy se nepřišlo s tím,že by Bible tvrdila něco,co by bylo prokazatelně nepravdivé.

Aha,uveď třeba nejstarší známou verzi Izajáše

Dnešní verze Izaiáše samotná je kompozice minimálně tří textů (nejstarší cca 8. století př.n.l., druhá během babylonského zajetí a třetí po zajetí)...

Kdy byl podle tebe napsán Izajáš 13,14 kapitola?

Je zcela irelevantní,když mi člověk který ani sám nepochopil,v čem byl zdroj nadlidské síly u Samsona

Není to třeba chápat, protože Samson nadlidskou sílu neměl...

Samozřejmě že neměl,ale by jsi to ty kdo psal o nadlidské síle ve vlasech,pokud si nepamatuješ.

píše,že odborníci,podle něj možná nějací teologové,mi potvrdí,že v Bibli neexistuje vnitřní soulad od začátku až do konce

Když mi nevěříš, můžeš si to zjistit sám...

Opravdu bych ti nanejvýš upřímně doporučil,aby sis sám četl Bibli,a tak sám viděl,co je v ní napsáno.Až by sis byl docela jistý,že víš co v ní je,pak by sis tu Bibli mohl vzít sebou,a zajít za nějakým tím teologem,o kterém si myslíš,že je to odborník na Bibli,a pohovořit si o konkrétních záležitostech s Biblí v ruce.To je nejlepší způsob,jak si můžeš udělat jasno v tom,jestli se někdo může označit za odborníka na Bibli,a jestli je nebo není Bible v souladu.

No,měj si pro sebe inteligenci jakou chceš,ale jak vidno,tvoje inteligence ti příliš nepomáhá v chápání významu biblických veršů.

Možná je to tím, že se nijak zvlášť nesnažím o pochopení biblických veršů, protože jsou mi biblické verše celkem ukradené.

To je v podstatě tvoje věc,ale pak měj na zřeteli,že s takovým postojem jen těžko poznáš,kdo je odborníkem na Bibli,jestli vůbec kdo z lidí je,a ani ty sám s takovým postojem té knize nebudeš moct rozumět,je to samozřejmě tvoje volba,ale zkus to ještě zvážit,jestli ta kniha opravdu nestojí za větší pozornost,než jakou jí momentálně ty věnuješ.

Důležitější pro mě je chápat vědecké poznatky...

Ale klidně,to je tvoje záležitost,ale nezapomínej,že jednostranné zaměření v chápání,bývá většinou zaujaté.

Mimo jaký zákon?

Daného státu...

Nevím nic o tom,že by se měli lidé věřící v Boha vměšovat do světských záležitostí,tvoření ústavy,apod.Když toto někdo dělá,a prohlašuje se zároveň za věřícího v Boha,tak u něj s vírou nebude něco v pořádku.Z tohoto pohledu není pro mě ani v pořádku to,když vzniká politická strana,která má ve svém názvu křesťanská.Taková to strana nemá dle Bible ve vládní moci státu co dělat,a lidé zastupující takovou stranu by se měli skutečně sami nad sebou vážně zamyslet,co vlastně dělají.Takže za sebe Šribere ti můžu sdělit,že bych se nijak nestaral o to,aby se ateismus postavil mimo ústavu,neboť z pohledu věřícího člověka v Boha a Bibli,jako Písmo Svaté,toto nepřichází ani v úvahu,vždyť Bůh Sám dal člověku svobodnou volbu k tomu,aby se tak sám od sebe mohl rozhodnout,zdali s Bohem bude chtít žít,či nikoliv.

Takže pak by si žil pouze sám se sebou a pro sebe.

Jsem samotář...

Ale i samotář k sobě většinou někoho potřebuje.Víš,já jsem měl v životě různé periody ohledně potřeby lidí.V dětství jsem byl docela společenský,rychle jsem si hledal kamarády,a byl jsem rád mezi lidmi,a celkem vzato,jsem byl i docela oblíbený.Od nějakého věku,se to ale poněkud změnilo,a potřeba lidí už u mě nebyla tak silná,dokonce bych řekl,že velmi poklesla,tohle trvalo nějakou dobu,a teď se to zase pomalu vrací k těm lidem.Řekl bych,že nyní se stávám vyrovnaným,nejsem extrém ani v jednom směru.Můžu být normálně z lidmi,a mnohdy jsem s nimi rád,a můžu říct,že skutečně lidskou blízkost,společnost potřebuji,a pak jsou zase chvíle,kdy chci mít od lidí klid,a soustředit se na sebe,své myšlenky,přírodu,Boha.A takhle se to u mě nyní střídá.Život je opravdu zajímavý,pokud ho člověk pochopí,a naučí se dobře žít,pak skutečně není důvod,aby musel život skončit.

Takový život raději nechtěj Šribere

Však já ho nechci, ale kdyby všichni ostatní lidé měli zemřít a já měl možnost nezemřít, tak bych ji vzal...

To je smutné,a u člověka v podstatě nepochopitelné.

byl by úplně o ničem,a k ničemu

Proč ?

Zbytečná otázka.

a nakonec by sis ten život možná i sám vzal

Nevzal, ani kdybych chtěl - jsem psychologicky neschopný sebevraždy...

Určitě ses v životě nedostal do všech možných situací a stavů,ani já ne,ale přesto vím,bez čeho bych žít určitě nechtěl a nevydržel.

až by tě úplně přestal bavit,a jestli si myslíš že ne,tak jsi něco,co zde psát nebudu

Já si to nemyslím, já to vím. Mám neobyčejně silný pud sebezáchovy...

Myslím že to by ti asi nestačilo k zabránění toho,aby si sám se sebou přestal žít,až by ti to všechno postupně došlo.Víš kdysi jsi napsal něco ve smyslu,že o věčný život vlastně ani nestojíš,jestli je to pravda,proč asi?Ty nestojíš o věčný život,ale při tom sám se sebou bys tu věčně žil?Tohle nějak nedává smysl.Nejsi si toho zřejmě vědomí Šribere,ale i když se považuješ za samotáře,věčně bys tu sám se sebou prostě nevydržel,pokud by si neztratil vědomí sebe samého.

Hele nespadlo ti před tím,než jsi tohle napsal,něco těžkého na hlavu?

Ne...

Tak jsi praštěný asi přirozeně.

Trochu jsem předpokládal,že to z toho,co jsem napsal pochopíš

Pochopil bych, kdybys odpověděl, na co se tě ptám - ano, nebo ne...

ale jelikož se bavím s člověkem,který chce být zřejmě strojem

Nechce. Nemá smysl chtít něco, co není možné...

Asi by ses divil tomu,co je všechno člověk schopný ze sebe "udělat“.

byla by to pro mě Absolutně dobrá věc!

Je pro tebe absolutně dobrá věc, když ostatní trpí ?

Je pro mě absolutně dobrá věc,obětovat se pro to nejcennější,co je,a co převyšuje i cenu mého života.Ti co by kvůli mojí oběti trpěli,by to měli možnost pochopit a přijmout to,to už by záleželo na nich,a na jejich postoji k tomu.

Tím že obětuji svobodně sám sebe

Jenže ty jsi nenapsal "sám sebe", ale "absolutně všechno"...

Jsi úplně mimo panáčku!

Nejsem úplně mimo, to ty se špatně vyjadřuješ...

Nevyjadřuji,neboť úplně všechno,je můj život,pouze ten můžu já sám ze své vůle obětovat,protože ten mi taky patří,žádný jiný život mi skutečně nepatří,ani život mých případných dětí ne,neboť by to byli jedineční lidé,žijící svůj jedinečný život,jejich život by nebyl můj život.Pokud bys chtěl narážet na to,že bych za ně nesl zodpovědnost,tak to jistě do jisté míry ano,ale pokud by tuto zodpovědnost u mě převyšovala zodpovědnost za pravdu,a postavení se za ní,pak bych dal přednost zodpovědnosti za pravdu,a o děti by se v takovém případě musel postarat někdo jiný než já.

No popravdě primárně využívám sluneční energii

Jak ?

Zbytečná otázka.

ale v podstatě není věda k životu opravdu potřebná

Jistě, lidé bez ní žili tisíce let. Jenže více než polovina dětí se nedožila dospělosti, obyčejná chřipka byla smrtelná nemoc a když se někdo dožil padesáti, byl výjimečný...

Trochu zbytečně to dramatizuješ.Stačí dodržovat určitou hygienu,správnou životosprávu,a mnohé problémy které lidé měli,by jednoduše neměli.Dostatečné hygienické předpisy dostali od Boha už Hebrejci za dob Mojžíše,žádná lidská věda v tom nebyla.Takové předpisy jaké dostali oni od Boha,byli v jejich době nadčasové.

normálně bych bez ní žil

Normálně ne...

Normálně jo,jen bych prostě neměl jisté výdobytky,ale to mi ke štěstí stejně nijak nepřidává,možná že bez nich by ten život byl zajímavější,člověk by se o zábavu a další věci musel více starat sám,a třeba by mě to i více naučilo žít,více si ten život uvědomovat.Dnes jsou lidé zhýčkaní,zpohodlnělí,jsou zvyklí na to,dostávat spoustu věcí snadnou cestou,stačí mít peníze,a o všechno se ti někdo postará.Krásně to lze vidět na dětech,nejsou schopné si tvořivě hrát,neboť jsou zvyklé na hračky,které hrají sami,odrostlejší děti pak usedají k počítačům,a ven chodí jenom ať se neřekne,pak jsou ještě o něco starší,a jelikož se na jejich schopnosti se bavit nic nezlepšilo,tak to první na co přijdou,když jsou takový mladí spolu je z hulit se,když zjistí,že to je docela bžunda,zvyknou si na trávu,a později se bez ní skoro ani nezasmějí,o alkoholu ani nemluvím.Další alternativa této počítačové generace je závislost na sexu.Přístup k internetu má dnes většina mladých,pornografii tam mají jako na podnose,každý si najde to svoje,a tak se tímto krmí jeden za druhým,víc a víc,a k čemu to asi tak za čas povede?No jistě,touhy je potřeba uspokojit,a jelikož jsou tito mladí bez jiných zájmů,pak se zájem o sex stane prioritou číslo jedna,ještě navíc,když se jím tak krásně dává pod nos že?Ale i starší lidé si zvykají na čím dál pohodlnější život,a ani u nich to nevede vesměs k dobrému.Lidé jsou už dnes tak zlenivělí,že se spolu nechtějí ani stýkat.Kde jsou ty časy,kdy za sebou jezdili rodiny,sešli se třeba dvě tři,i čtyři rodiny,a nebylo to nic výjimečného,a dnes?
Škoda mluvit.Lidi jsou od sebe odcizeni,už si skoro ani nezavolají,i když je to tak snadné.Co se s těmi lidmi stalo?Proč už se lidé k sobě tolik nemají?A tohle je docela obecný problém!

To se ovšem nedá říct o slunci a naší planetě

Tak proč neuctíváš Matku Zemi a Slunce jako to lidé dělají po tisíce let ?

Hebrejci toto nedělali ani v době,kdy tyto praktiky byli u jiných národů docela běžné.Je si vybral Pravý Bůh a dal se jim poznat,jim bylo jasné,že žádná planeta,slunce,příroda ani cokoliv jiného není hodno uctívání,že uctívání je hoden pouze Bůh.To je moje odpověď,proč neuctívám Zemi,Slunce ani cokoliv jiného,krom Pravého Boha.

Už jenom z toho důvodu,že je věda lidská záležitost,tak to nemůže být zcela spolehlivé,už jenom z této podstaty!

To nedává smysl. Kovy vedou elektrický proud - to je pravda, na kterou věda spolehlivě přišla, přestože je jen lidskou záležitostí…

A pomůže mi toto k pochopení smyslu života?Pomůže mi to k pochopení jeho skutečného původu?A myslím tím mě,ne někomu za tisíc,deset tisíc,či sto tisíc let.A pomohla snad věda před 300 lety někomu k takovému pochopení?Já se nechci celý život zabývat volovinami Šribere,já chci poznat pravdu o životě,a to ještě za svého života,ale poněkud hlubší pravdu,než kterou mi je schopna poskytnout věda,ta je se svojí "pravdou“ někde jinde,než o jakou pravdu mi v životě jde.Věda zkoumá pouze povrch a to ještě mnohdy velmi nedokonale Šribere,já chci ale poznat hloubku,takovou hloubku,do které věda nemůže přímo vidět.

V průběhu lidského bádání a zkoumání,se již mnohokrát ukázalo,jak jsou lidé schopni se mýlit.

Uveď příklad něčeho, co se dle vědeckého bádání pokládalo za pravdu a o měsíc později se to stalo nesmyslem...

Nebudu ti vypisovat různé vědecké omyly,bludy,výmysly.Tímto samozřejmě neříkám,že všechno co věda tvrdí,jsou nesmysly,ale pouze se takto snažím vysvětlit,že spoléhat se pouze na vědecké bádání je už z toho důvodu,jak je schopné se toto lidské posuzování mýlit,špatně.Není dobré,se v poznávání spoléhat pouze a jenom na vědecké bádání.Protože toto bádání nemá žádný smysl,směr,je to prostě jenom zkoumání bez vědomí si toho,kam vlastně vede.A tohle to člověku jako jsem já,nemůže v žádném případě stačit.Takže vědecké zkoumání v mém životě místo určitě má,ale jistě ne zásadní.Je jisté Šribere,že některé vědecké pravdy,které se dnes považují za platné,zcela jistě pravdivé nejsou,historie o tomto svědčí docela jasně.Žádná doba v tomto nebyla výjimkou,a výjimkou nebude jistě ani doba dnešní.Je jedno jestli trvá nějaký omyl,blud či dokonce lež 1 měsíc,10 let,či dokonce 200 let,v podstatě se dá říct,že čím déle trvá,tím je to horší,protože tím déle žijí lidé v bludech.Není tomu tak dlouho,co se údajně podařilo objevit částice pohybující se rychleji než světlo,aniž by to bylo ověřeno,už se o tom senzačně psalo,až do doby,než se přišlo na to,že za tento senzační výsledek patrně může špatně zapojený konektor.Některé vědecké mylné objevy se ale nepodaří odhalit tak rychle.
Evoluční lež už tu je taky docela dlouho,a i když si to její zastánci nepřipouští,neboť předpokládají,že se postupem času bude více a více prokazovat dalšími a dalšími nálezy a pozorováními,tak ve skutečnosti jí brzy odzvoní umíráček,neboť pokud je to lež,tak jí žádný jiný osud ani čekat nemůže.Zdravě rozumně myslícímu člověku který není zblblý z některých teorií by mělo být jasné,že evoluce je pouhý lidský výmysl,ale hold nějakou dobu to trvá,než na to bude muset přijít celý svět.

Buď prostě jenom normálně lžeš což by u člověka nebylo nic nového a neobvyklého,a nebo jsi opravdu docela ztracená duše.

Nebo jsem psychopat...

Šribere,můžeš se schovávat za koho chceš,je to tvoje věc.

V takovém případě,ti může pomoct jenom láska člověče.

1. Jak, když ji nedokážu cítit ?

No tohle mi jen těžko dokážeš.

2. Proč bych měl potřebovat pomoc ?

Protože jí potřebuješ,když sám tvrdíš,že nedokážeš cítit lásku.Pokud bys skutečně sám stál o to,abys tu lásku mohl opravdu cítit,prožívat ji,pak je tu někdo,kdo by ti s tím mohl pomoct.Ale pokud o to nestojíš,pak tu není co řešit.

Ty by ses tak rozhodl?

Ano...

Dokážeš porozumět tomu,když ti napíšu,že v danou chvíli by sis nedokázal uvědomit nic jiného,než jenom Jeho?

Ano...

Neměl by ses v danou chvíli vůbec o čem rozhodovat!

Jistěže měl - o tom, že ho nebudu uctívat a dodržovat jeho přikázání....

On by takto v podstatě rozhodl za tebe.

Tím, že by se mi ukázal, by ovládl mou mysl a udělal ze mě nemyslící loutku ?

Kdyby se ti ukázal takový jaký Je,tak by tě to zcela pohltilo,nic jiného by pro tebe v danou chvíli už neexistovalo,všechno ostatní co by si v sobě do té doby měl,by se v tom okamžiku ztratilo,ale k tomu by vlastně ani nestačilo dojít,protože dřív než by k tomu došlo,by si přestal existovat,neboť jak se v Bibli píše nelze vidět Boha,a zároveň to přežít,

2.Mojžíšova 33:20

,,Nejsi schopen vidět můj obličej,protože žádný člověk mě nemůže vidět,a přesto žít.“

Jan 1:18

Žádný člověk nikdy neviděl Boha,jediný zplozený bůh který je v Otcově náručí,ten jej vysvětlil.

Jsem si totiž vědom toho,že jakákoliv lidská představa musí být na hony vzdálená skutečnému Bohu/Věčnosti.

Nemusí. Někteří lidé na tom mohou být lépe než ty a mít představu o Bohu, která odpovídá skutečnosti, jelikož ho lépe vnímají...

Jistě,mohou být lidé,kteří jej vnímají silněji,více si Ho uvědomují,vždyť pisatelé biblických spisů právě takovýto lidé byli,dokázali se Mu ještě více otevřít,ale představu o Něm,si stejně dělat nemohli Šribere,neboť jak se v Bibli samotné píše,Boha žádný člověk nikdy přímo neviděl,a proto by bylo hloupé si dělat nějaké představy o Bohu.Je skutečně mnohem ale mnohem lepší cesta,když člověk nechá Boha,aby se On Sám dával člověku poznat,jak On Sám uzná za vhodné.

Proto nebudu souhlasit s žádnou lidskou představou o Bohu,už jenom z tohoto principu.

Fajn - Bůh je dobrý - nemůžeš s touto lidskou představou z principu souhlasit...

To že je Bůh dobrý,není moje ani ničí jiná představa,On sám se člověku takto prokázal,takže takový Bůh je,ať už si Ho každý představuje jak chce.

A mlčet bys měl právě ty,pokud ještě někdy půjde o představy o Bohu,zvláště u někoho takového,který v Boha ani nevěří.

Představování si Boha není nikterak omezeno a to ani vírou. Krom toho když se s někým bavím o Bohu, tak musím pracovat s jeho představou, takže o tom těžko můžu mlčet...

Dobrá,za sebe ti tedy vážně říkám,že já si představy o Bohu nedělám,bylo by to zbytečné,Já chci totiž Boha poznat,a ne si Ho podle sebe představovat,chci Ho poznat takového,jaký skutečně je,čili jak se mi On Sám dá znát.

Věčnost je absolutno.

Psal jsi, že vše bez výjimky je něčeho součástí, tedy i věčnost je něčeho součástí. Čeho ?

To že je všechno něčeho součástí jsem směroval právě k Věčnosti,nebýt této Věčnosti,tak bychom si nyní spolu nepsali.

Pochopil si to teda,a jestli ano tak jak?

Bůh, respektive zasvěcení...

Bůh si Samsona sám vybral,aby mu sloužil,ještě před tím než se narodil,vybral si jej,aby se stal Božím Nazarejcem.Přijetí té služby doprovázeli určité přesně stanovené požadavky a jedním z nich bylo to,že si takovýto Boží služebníci,Nazarejci,nesměli stříhat vlasy.Ve vlasech samotných samozřejmě žádná síla nebyla,ale nestříhání vlasů byl jeden z jasně stanovených dokladů této specifické Boží služby.Pokud si Samson nechal hloupě ostříhat svoje vlasy,porušil tím jednu z podmínek,která byla vyžadována u toho,kdo v této službě chtěl být,a tím se sám z této služby vyřadil,což mu muselo být hnedka jasné,jakmile přišel o vlasy,v tu chvíli věděl,že už nemůže spoléhat na Boha v tom co bude konat.A to je v podstatě celé.

Nepochop mě nyní špatně,já nejsem proti čtení učebnic,to jistě ne,ale Bible mi sděluje tolik věcí o životě,člověku,a Někom,kdo za tím vším stojí,že tohle pro mě v důležitosti přesahuje veškeré poznatky ze všech učebnic na celém světě.

Mně to Bible nesděluje...

Já ti to nebudu nutit.Na tohle musí člověk přijít sám,kéž bys na to jednou přišel.

na začátek by ti v tomto pomohlo neopisovat tolik definice různých pojmů,nepředpokládám u tebe,že bys je měl naučené všechny nazpaměť,proto píšu že je opisuješ

Většinu z nich mám naučenou nazpaměť, u toho zbytku jde o úsporu času, protože nejsem schopen rychle přijít s přesnou a výstižnou formulací...

Tak to potom klobouk dolů.

Abychom dobře viděli jaké to je,když něco nefunguje tak jak má.

Proč je to tak jen v některých případech a proč zrovna v těch ? A jak k tomu přijdou ti postižení, že jsou jen ukázkou pro nás ostatní ?

Kdyby to bylo např. u většiny,asi bychom si toho ani nevšimly,nebo bychom to přijali jako normální.A Šribere,nemysli si,že postižený člověk svým postižením jenom něco ztrácí,mnohdy totiž získá,např.poznání,ke kterému by bez tohoto postižení došel jen těžko.Neboť může např.vnímat lidi z jiného uhlu pohledu.Stejně jako žebrák může získat jiné poznání o lidech a životě než boháč,záleží na tom,jak se ke svému stavu on sám postaví.Stejně tak záleží i a na postiženém samotném,jaké poznání o lidech a životě získá,v závislosti na tom,jak se on sám ke svému handicapu postaví.A postižení nemusí být samozřejmě pouze tělesného charakteru,člověk může být postižený všemožnými neduhy.

Jenže ta smrt nenastane,pokud tělo neopustí životní síla.

Jaký je rozdíl mezi úmrtím v důsledku opuštění životní síly vlivem poškození organismu a úmrtním v důsledku poškození organismu, nebo-li proč do vysvětlení přidávat něco, co pro něj není potřebné, jsi mi nevysvětlil...

Víš,vysvětlit,že při smrti opouští organismus životní síla se dá pouze tak,že aby organismus vůbec žít začal,musí tato životní síla do něj napřed vstoupit,bez ní žít nebude.Uvedl jsem ti nějaké verše z Bible které tuto životní sílu popisují,jako dech života,dech Živého Boha,pak jsem ti uvedl verše,že tento dech se při smrti vrací k Bohu zpět.Lépe ti to asi nevysvětlím.Já ti ten dech života prostě neumím ukázat,abys ho viděl očima,či skrze nějaký měřící přístroj.Na toto zřejmě ani žádný měřící přístroj nejde zkonstruovat.To už by si rovnou mohl chtít změřit i Boha Samého.

Víš kde v mozku je vědomí sebe samého?

1. Neodpovídej na otázku otázkou...
2. Ano - v thalamu...

No vidíš,a pro mě to vůbec není nijak podstatné kde to vědomí sebe samého je,podstatné pro mě je to,že ho mám,a vím to,a stejně podstatné pro mě je i to,že vím,že mám duchovní vědomí,ale znovu už pro mě není nijak podstatné,že ti ho nedokážu ukázat na konkrétní části svého mozku.

No,pokud zastáváš vznik života z neživého,a jeho postupný vývoj do dnešní podoby jako fakt,tak mám ve fantazii proti tobě co dohánět.

Nemáš, neboť věříš ve využití hada jako vysílače, rozestoupení moře, proměny hole v hada, ženy v solný sloup a vody ve víno, oživování mrtvých a dřevěnou loď schopnost pojmout suchozemskou faunu na více než rok jako záchranu před celosvětovou potopou...

Šribere,ty věříš v to,že se z původně naprosto neživé látky stane život v podobě v jaké ho vidíš dnes.Všechno co jsi uvedl,ohledně hada,rozestoupení moře atd.,je mnohem menší pohádka,než to,v co věříš ty.Navíc některé věci ti přijdou jako pohádka proto,protože si je nepřesně vysvětluješ,např.to s tou archou,ale k tomu se zatím nechci vyjadřovat.

V jakém smyslu a komu dobré prospívá,a v jakém smyslu a komu špatné škodí?

Většině v normálním smyslu.

To není tak úplně jednoznačné.

to jistě ne

To jistě ano, stejně jako je přirozený stav nekouření...

Co je přirozeného na nedůvěře dítěte ke svojí matce?Co je přirozeného na nedůvěře matky ke svému dítěti?Co je přirozeného na nedůvěře mezi sourozenci?Co je přirozeného na nedůvěře mezi partnery?Co je přirozeného na nedůvěře mezi kamarády?Co je přirozeného na nedůvěře právě narozených zvířat k samici,která je porodila?Co je přirozeného na nedůvěře lidí k sobě navzájem?Já se tě neptám na to,proč si v některých případech lidé důvěřovat přestali,když si k tomu dali důvod,ale proč by měla být právě nedůvěra přirozená,pokud k ní není patrný důvod?

Nikoliv,ta má být naopak přirozená,jako je přirozená důvěra mezi partnery,mezi dítětem a matkou,rodiči a dětmi,mezi sourozenci,atd.

Ty každému, koho potkáš, automaticky věříš jako svojí partnerce, dětem, rodičům a sourozencům dokud tvojí ůvěru nezklamou ?

My jsme neřešili,jak to vypadá v tomto směru u každého z nás v životě osobně,ale bavíme se o tom,co by mělo být přirozené.Samozřejmě že přirozené by mělo být si navzájem důvěřovat,a nezáleží na tom,jestli se jedná o mého rodinného příbuzného,či člověka,které jsem potkal poprvé v životě.Jaký bych měl mít přirozený důvod k tomu,projevit k takovému člověku nedůvěru?Proč vlastně?Tím že k němu projevím nedůvěru,tak k němu projevím nedůvěru v podstatě bezdůvodně,projevím k němu negativní postoj,aniž by mi k tomu k tomu dal přímo nějaký důvod.Proč jsem neprojevil nedůvěru ke svojí matce když jsem se narodil?Proč jsem neprojevil nedůvěru ke svým rodičům,když jsem byl dítě?Proč jsem neprojevil nedůvěru ke svým sourozencům?

nedůvěra musí vyplívat z nějakého oprávněného důvodu,pokud bude bezdůvodná,tak je u ní něco špatně,ona sama je v takovém případě špatná věc,o tom není pochyb

Samozřejmě, že o tom pochyb je. Tvůj přístup je tak naivní, že by se to dalo nazvat šíleným...

Ne Šribere,tento přístup není vůbec naivní,a dokonce ani šílený ne.Je to naopak jediný možný správný životní postoj.Důvěra má být od počátku přirozená,pokud ale tuto důvěru někdo zřetelně zneužije,a projeví naprostou neochotu v tomto něco změnit,sám se tak tento člověk činí nedůvěry hodným,ale nedůvěry hodným ho nemá dělat bezdůvodně někdo jiný.Tímto postojem eliminuješ případné omyly,a někdy i fatální.Případ člověka a Boha v tomto bije do očí.Co říkal Kristus lidem?Všechno tedy,co chcete aby vám lidé činili,budete podobně činit jim.Potom přišel Petr a řekl: ,,Pane,kolikrát má můj bratr proti mně zhřešit,a já mu mám odpustit?Až sedmkrát?“Ježíš mu řekl:,,Říkám ti,ne až sedmkrát,ale až sedmasedmdesátkrát.“Slyšeli jste,že bylo řečeno: ,Oko za oko,zub za zub.´Ale já vám říkám:Neodporujte tomu,kdo je ničemný,ale ať ti dá políček na pravou tvář kdokoli,obrať k němu i druhou.A chce-li někdo s tebou jít k soudu a přivlastnit si spodní oděv,přenech mu i svůj svrchní oděv.Dej tomu,kdo tě prosí,a neodvracej se od toho,kdo si chce od tebe vypůjčit bez úroku.Slyšeli jste,že bylo řečeno: ,Budeš milovat svého bližního a nenávidět svého nepřítele.´Ale já vám říkám: Neustále milujte své nepřátele a modlete se za ty,kteří vás pronásledují,aby jste se prokázali jako synové svého Otce,který je v nebesích,protože působí,aby slunce vycházelo nad lidmi ničemnými i dobrými a dává déšť na lidi spravedlivé i nespravedlivé.Jestliže totiž milujete ty,kteří milují vás,jakou máte odměnu?A jestliže zdravíte pouze své bratry,co mimořádného děláte?Zatímco ještě mluvil k zástupům,pohleďme,jeho matka a bratři se postavili venku a snažili se s ním promluvit.Někdo mu tedy řekl: ,,Pohleď,tvá matka a tvojí bratři stojí venku a snaží se s tebou promluvit.“Tomu,kdo to povídal,odpověděl a řekl: ,,Kdo je má matka a kdo jsou mojí bratři?“ A vztáhl ruku ke svým učedníkům a řekl: ,,Pohleďte,má matka a moji bratři!Každý totiž,kdo činí vůli mého Otce,který je v nebi,ten je můj bratr a sestra a matka.“

,,Učiteli,které je největší přikázání v zákoně?“ Řekl mu: ,,Miluj svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou myslí.´ To je největší a první přikázání.To druhé,jemu podobné,je: ,Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.“

Šribere,tento svět je už nyní ztracen,neboť má absolutně převrácené hodnoty a smysl pro dobro,a z tohoto stavu,už se sám nedostane!

Obrázek uživatele Šriber

Patrik

Ale látky samotné nejsou podstatou daného života,nedělají sami o sobě život,jsou pouze jeho nositeli.

To je tvrzení, které nejsi schopen dokázat...

Software je pak něco ve smyslu,asi jako naše duševní schopnosti,myšlení,vědomí,atd.

Takže je závislý na hmotě a nemůže bez ní existovat...

a energie,v tomto případě el.energie u počítače,je něco podobného,jako u živého organismu životní síla

Ne. Elektrická energie u počítače je něco podobného jako elektrická energie u živého organismu...

stejně tak se sami neudělají jednotlivé stavební prvky z nichž jsou složeny organismy,stejně tak se z těchto jednotlivých prvků sami neudělají organismy

Samozřejmě, že udělají. Slyšel jsi někdy o chemických reakcích ?

Já si tento Život uvědomuji natolik,že mi jej žádný vědec byť sebe chytřejší,sebe geniálnější,nemůže ani zpochybnit.

To z tebe dělá fanatika...

To píšeš ty.

A opak píšeš ty...

Pro skutečně přemýšlející lidi je Kristus jistější,než cokoliv,co jim tvrdí věda

Ne "přemýšlející", nýbrž "věřící"...

Tohle ty ale se svým způsobem myšlení nyní asi těžko pobereš.

Ano, moje myšlení není zasaženo náboženstvím ani jinou ideologií...

V tomto případě to byl právě tento důvod.

1. Na to jsem se tě neptal...
2. Jak to víš ?

Takže nezbývá Šribere,než se prostě rozhodnout mezi tím,jestli byl Kristus zcela vymyšlená postava,a žádné skutky o kterých se píše v evangeliích nikdy nevykonal,a nestali se ani jiné události které s touto postavou souvisely,a nebo byl Kristus zcela skutečná postava,vykonal všechny skutky o kterých podávají zprávu evangelia

Jistěže zbývá - předvádíš falešné dilema. Kristus mohl být skutečná postava, ale jen byl to jen člověk, třebaže charismatický a nadaný., přičemž autoři evangelií nepopisují přesnou skutečnost...

Není podstatné,jestli byla evangelia napsána až po smrti Krista.

Byla, pokud byla napsána desetiletí po smrti Krista...

Co je podstatné je to,jestli jsou pravdivá,a také to,že je napsali Kristovi současníci

Nenapsali je Kristovi současníci, pokud tedy nebyli za Ježíšova života děti a v době psaní starci...

Pokud by zpráva o Kristu byla lež,nerozšířila by se v takovém rozsahu jak se stalo,a už by zde v dnešní době ani neměla takový vliv,o tomto jsem naprosto ujištěn.

1. Pak jsi ujištěn špatně...
2. Nemusela to být lež, ale mohl to být omyl...

Prostě kdybys jim dal na výběr,jestli chtějí žít,ale s tím že přestanou tvrdit,že Kristus je Syn Pravého Boha,a že pouze skrze Něj mohou být lidé spaseni,a nebo je prostě zbavíš života,tak většina skutečně žijících lidí s Kristem,se rozhodne pro smrt,o tom nepochybuj!

Pravdivost tvrzení není určena ochotou pro něj zemřít...

Naopak většina lidí zastávajících evoluci by pod pohrůžkou smrti evoluci přestali zastávat,o tom rovněž nepochybuj,ostatně ty sám jsi toho příkladem.

1. Možná proto, že lidi zastávající evoluci nejsou fanatici, jejichž život se kolem evoluce točí...
2. Nejsem příkladem. Kdyby mi někdo vyhrožoval smrtí, tak ho zabiji nebo uniknu, ať by to bylo kvůli evoluci nebo jezení mrkve...

Evoluce je naprostá šaškárna

Ne, evoluce je vývoj...

a kdo rozumný by za šaškárnu chtěl obětovat život?

Muslim ?

Žádný jiný Boží Syn z té doby,neodpovídal proroctvím ze Svatých písem,odpovídal jím pouze jeden,a tím byl Ježíš z Nazaretu,narozený z panny v Betlémě.

Jistěže odpovídal, akorát jiným svatým písmům, než těm židokřesťanským...

Ta všechna proroctví,která se napsala dopředu,měla sloužit právě k tomu,aby se takový omyl naprosto vyloučil.

Možná měla, to však neznamená, že se to podařilo. Pokud byla vůbec ta proroctví pravdivá...

Buď je Kristus Pravda,anebo úplná lež

Opět falešné dilema...

Buď je někdo schopen vyléčit skrze víru v Něj jakoukoliv nemoc,nebo ne.

Ne...

Buď je někdo schopen přivést zpět k životu prokazatelně mrtvého člověka nebo ne.

Ne...

Buď je někdo schopen utišit bouři,nebo toho schopen není

Není...

a takového by nebral v podstatě nikdo vážně

To si jenom myslíš. Dějiny jsou plné magorů, které lidi brali naprosto vážně a nemusíme chodit ani do příliš vzdálené minulosti - Hitler a Rasputin...

buď je někdo Syn Pravého Boha,nebo je to někdo,kdo je jenom obyčejný blázen,který nemá lidem absolutně co ukázat a říct

Opět falešné dilema...

No povím ti to asi tak,dneska může být historik prakticky kde kdo,stačí mít přístup k internetu,a vědět kde co hledat

Ne, to nemůže, protože to vážně nestačí...

Nedělám.

Děláš. V říši byl pořádek - na tu dobu, ale ve srovnání s dneškem to byla bída...

Ale tím že někoho takto označíš,se jím ještě automaticky nestane

Však se to taky stát nemuselo...

Božím Synem se musí Někdo prokázat,aby jím skutečně byl,nestačí tak někoho jenom označit,kdyby to nebyla pravda,tak by to za čas naprosto vyšumělo,pokud by to vůbec někdo kdy bral nějak na zřetel.

Nevyšumělo, pokud by lidé věřili, že je to pravda...

Ukazuje to zároveň i na to,že samotný výskyt nějaké látky nijak nedokazuje,že se tato látka sama o sobě uspořádá vlivem působení nikým neřízených sil do nějaké formy

1. Organické sloučeniny se zcela prokazatelně uspořádávají vlivem působení nikým neřízených sil do nějaké formy...
2. Křemík se v přírodě vyskytuje, ale ne ve své surové formě. Chápe rozdíl mezi prvkem a složitými sloučeninami ?

Tento případ právě dosvědčuje

Nedosvědčuje...

Důvod že něco existuje věčně je ten,že nyní něco vůbec existuje.

Ne, to není...

Samozřejmě že se nemám starat,protože ty sám nemáš ani ponětí o tom,co by mělo být takovým důkazem

Jistěže mám - nic...

Nesplňuje to v tvém vidění reality

Nesplňuje to v realitě...

Nejsi schopen si ho uvědomit.

Nikdo to není schopen dokázat, není tedy důvod, abych si to uvědomoval...

Něco ti asi opravdu schází,a nebo se tomu bráníš.

Tobě něco schází zcela určitě - znalosti...

Víš,jak bys poznal,že existuje rádiové vysílání,kdybys neměl rádiový přijímač?

Snadno. Vzhledem k tomu, že se jedná EM záření o vlnové délce větší než 1 milimetr, můžu jeho existenci odvodit nebo provést experiment...

Zřejmě určitý přijímač v tobě chybí,abys byl schopen poznat,že tu existuje život,který nemůžeš vidět,a nebo ten přijímač v tobě je,ale momentálně je mimo provoz.

Nebo žádný takový přijímač neexistuje a ti, kteří tvrdí, že existuje život, který nelze vidět, se mýlí, nebo lžou...

To je čistě lidský výmysl

Nikoliv - biologická evoluce je pozorovatelný proces potvrzený experimenty...

může se o tom natočit a napsat nějaká pohádka pro děti jakéhokoliv věku,ale brát tuto pohádku vážně,tak to určitě ne

To se dá i o Bohu a jeho synovi...

znovu pouze tvoje tvrzení,ovšem fungující pouze v tvém vidění reality,nikoliv v realitě skutečné

Nikoliv - funguje to ve skutečné realitě, ve které probíhá evoluce...

to zcela jistě ne,v takové diskuzi by moc normální logiky a zdravého rozumu být nemohlo

Ty neurčuješ, co je normální logika a zdravý rozum...

No možná tobě ne

Nikomu ne. K vnímání slouží smysly...

Pokud někdo,kdo Bibli dobře zná,a přesto řekne,že je vymyšlena člověkem,pak mu chybí nějaké z těch věcí,které jsem uvedl,a nebo dokonce všechny.

To tvrdíš ty. Zcela vylučuješ možnost, že je Bible skutečně vymyšlena člověkem a tedy ten, kdo to tvrdí, má pravdu...

Takže buď ti Šribere chybí to co jsem uvedl,a nebo tu Bibli dobře neznáš

Opět falešné dilema...

což je na historika docela velké mínus,neboť je to kniha s velkou historií,která měla a má stále vliv na dění na tomto světě,je to navíc velice rozšířená kniha na světě,přeložená celá nebo její části do mnoha různých jazyků,takže neznat takovou knihu není skutečného historika hodné,aspoň podle mě

1. "Znát knihu" neznamená "věřit obsahu knihy"...
2. Historici mají specializace na různá období, není to tak, že všichni znají všechno...

Opravdu mám o tom,že jsi historik vážné pochybnosti!

Vzhledem k tomu, jak zkreslené máš informace, to není překvapující. Ale co, já mám zase pochybnosti o tvém duševním zdraví, takže jsme si kvit...

Kdo je přesně teolog v tvém chápání?

Ten, kdo je teolog dle definice...

A znáš nějakého takového teologa/podle tebe odborníka na Bibli osobně?

Ano, ale ne moc dobře. S tím jdi spíše za Georgem...

Naštěstí vyjádřili.

Když je obsah Bible předmětem sporu, nemůžeš ho používat jako důkaz...

Aha,uveď třeba nejstarší známou verzi Izajáše

Dnešní verze Izaiáše samotná je kompozice minimálně tří textů (nejstarší cca 8. století př.n.l., druhá během babylonského zajetí a třetí po zajetí)...

Je zcela irelevantní,když mi člověk který ani sám nepochopil,v čem byl zdroj nadlidské síly u Samsona

Není to třeba chápat, protože Samson nadlidskou sílu neměl...

píše,že odborníci,podle něj možná nějací teologové,mi potvrdí,že v Bibli neexistuje vnitřní soulad od začátku až do konce

Když mi nevěříš, můžeš si to zjistit sám...

No,měj si pro sebe inteligenci jakou chceš,ale jak vidno,tvoje inteligence ti příliš nepomáhá v chápání významu biblických veršů.

Možná je to tím, že se nijak zvlášť nesnažím o pochopení biblických veršů, protože jsou mi biblické verše celkem ukradené. Důležitější pro mě je chápat vědecké poznatky...

Mimo jaký zákon?

Daného státu...

To je jenom tvoje přesvědčení,a nebo dokonce obyčejná lež.

Zase falešné dilema. Je to biochemický fakt...

Takže pak by si žil pouze sám se sebou a pro sebe.

Jsem samotář...

Takový život raději nechtěj Šribere

Však já ho nechci, ale kdyby všichni ostatní lidé měli zemřít a já měl možnost nezemřít, tak bych ji vzal...

byl by úplně o ničem,a k ničemu

Proč ?

a nakonec by sis ten život možná i sám vzal

Nevzal, ani kdybych chtěl - jsem psychologicky neschopný sebevraždy...

až by tě úplně přestal bavit,a jestli si myslíš že ne,tak jsi něco,co zde psát nebudu

Já si to nemyslím, já to vím. Mám neobyčejně silný pud sebezáchovy...

Hele nespadlo ti před tím,než jsi tohle napsal,něco těžkého na hlavu?

Ne...

Trochu jsem předpokládal,že to z toho,co jsem napsal pochopíš

Pochopil bych, kdybys odpověděl, na co se tě ptám - ano, nebo ne...

ale jelikož se bavím s člověkem,který chce být zřejmě strojem

Nechce. Nemá smysl chtít něco, co není možné...

byla by to pro mě Absolutně dobrá věc!

Je pro tebe absolutně dobrá věc, když ostatní trpí ?

Tím že obětuji svobodně sám sebe

Jenže ty jsi nenapsal "sám sebe", ale "absolutně všechno"...

Jsi úplně mimo panáčku!

Nejsem úplně mimo, to ty se špatně vyjadřuješ...

No popravdě primárně využívám sluneční energii

Jak ?

je jenom má chyba,že jsem hodně zpohodlněl

Ano, to je to, na co narážím...

ale v podstatě není věda k životu opravdu potřebná

Jistě, lidé bez ní žili tisíce let. Jenže více než polovina dětí se nedožila dospělosti, obyčejná chřipka byla smrtelná nemoc a když se někdo dožil padesáti, byl výjimečný...

normálně bych bez ní žil

Normálně ne...

To se ovšem nedá říct o slunci a naší planetě

Tak proč neuctíváš Matku Zemi a Slunce jako to lidé dělají po tisíce let ?

A samozřejmě když píšu,že bych nebyl bez slunce ani země,tak tím zároveň myslím i to,že bych nebyl ani bez Toho,kdo se postaral o to,aby slunce a země vůbec existovali

Ach ano - blahoslavena budiž gravitace...

Už jenom z toho důvodu,že je věda lidská záležitost,tak to nemůže být zcela spolehlivé,už jenom z této podstaty!

To nedává smysl. Kovy vedou elektrický proud - to je pravda, na kterou věda spolehlivě přišla, přestože je jen lidskou záležitostí...

V průběhu lidského bádání a zkoumání,se již mnohokrát ukázalo,jak jsou lidé schopni se mýlit.

Uveď příklad něčeho, co se dle vědeckého bádání pokládalo za pravdu a o měsíc později se to stalo nesmyslem...

Ty pořád nechápeš co mám na mysli.

Ne, to zřejmě opravdu nechápu. Možná proto, že to, co píšeš, nedává smysl...

No pokud tohle myslíš vážně,pak máš zcela jistě problém,a ne zrovna malý.

Myslím to vážně, protože je to fakt. Srdce se na procesu rozhodování nikterak nepodílí, je to sval zajišťující krevní oběh. Pokud toto nevíš, tak má zcela jistě problém a ne zrovna malý...

Buď prostě jenom normálně lžeš což by u člověka nebylo nic nového a neobvyklého,a nebo jsi opravdu docela ztracená duše.

Nebo jsem psychopat...

V takovém případě,ti může pomoct jenom láska člověče.

1. Jak, když ji nedokážu cítit ?
2. Proč bych měl potřebovat pomoc ?

Ty by ses tak rozhodl?

Ano...

Dokážeš porozumět tomu,když ti napíšu,že v danou chvíli by sis nedokázal uvědomit nic jiného,než jenom Jeho?

Ano...

Neměl by ses v danou chvíli vůbec o čem rozhodovat!

Jistěže měl - o tom, že ho nebudu uctívat a dodržovat jeho přikázání....

On by takto v podstatě rozhodl za tebe.

Tím, že by se mi ukázal, by ovládl mou mysl a udělal ze mě nemyslící loutku ?

Jsem si totiž vědom toho,že jakákoliv lidská představa musí být na hony vzdálená skutečnému Bohu/Věčnosti.

Nemusí. Někteří lidé na tom mohou být lépe než ty a mít představu o Bohu, která odpovídá skutečnosti, jelikož ho lépe vnímají...

Proto nebudu souhlasit s žádnou lidskou představou o Bohu,už jenom z tohoto principu.

Fajn - Bůh je dobrý - nemůžeš s touto lidskou představou z principu souhlasit...

A mlčet bys měl právě ty,pokud ještě někdy půjde o představy o Bohu,zvláště u někoho takového,který v Boha ani nevěří.

Představování si Boha není nikterak omezeno a to ani vírou. Krom toho když se s někým bavím o Bohu, tak musím pracovat s jeho představou, takže o tom těžko můžu mlčet...

Věčnost je absolutno.

Psal jsi, že vše bez výjimky je něčeho součástí, tedy i věčnost je něčeho součástí. Čeho ?

Pochopil si to teda,a jestli ano tak jak?

Bůh, respektive zasvěcení...

Nepochop mě nyní špatně,já nejsem proti čtení učebnic,to jistě ne,ale Bible mi sděluje tolik věcí o životě,člověku,a Někom,kdo za tím vším stojí,že tohle pro mě v důležitosti přesahuje veškeré poznatky ze všech učebnic na celém světě.

Mně to Bible nesděluje...

na začátek by ti v tomto pomohlo neopisovat tolik definice různých pojmů,nepředpokládám u tebe,že bys je měl naučené všechny nazpaměť,proto píšu že je opisuješ

Většinu z nich mám naučenou nazpaměť, u toho zbytku jde o úsporu času, protože nejsem schopen rychle přijít s přesnou a výstižnou formulací...

Abychom dobře viděli jaké to je,když něco nefunguje tak jak má.

Proč je to tak jen v některých případech a proč zrovna v těch ? A jak k tomu přijdou ti postižení, že jsou jen ukázkou pro nás ostatní ?

Jenže ta smrt nenastane,pokud tělo neopustí životní síla.

Jaký je rozdíl mezi úmrtím v důsledku opuštění životní síly vlivem poškození organismu a úmrtním v důsledku poškození organismu, nebo-li proč do vysvětlení přidávat něco, co pro něj není potřebné, jsi mi nevysvětlil...

Srdcem.

Srdce není měřící zařízení, ale sval zajišťující krevní oběh...

Když se píše že někdo se rozhoduje,vnímá srdcem,je to myšleno poněkud jinak

Metaforicky...

Pleteš se.

Nepletu. Pleteš se ty, protože nemáš dostatečné vědomosti a navíc jsi silně ovlivněn...

Víš kde v mozku je vědomí sebe samého?

1. Neodpovídej na otázku otázkou...
2. Ano - v thalamu...

No,pokud zastáváš vznik života z neživého,a jeho postupný vývoj do dnešní podoby jako fakt,tak mám ve fantazii proti tobě co dohánět.

Nemáš, neboť věříš ve využití hada jako vysílače, rozestoupení moře, proměny hole v hada, ženy v solný sloup a vody ve víno, oživování mrtvých a dřevěnou loď schopnost pojmout suchozemskou faunu na více než rok jako záchranu před celosvětovou potopou...

V jakém smyslu a komu dobré prospívá,a v jakém smyslu a komu špatné škodí?

Většině v normálním smyslu. Vysvětlovat ti, co znamená "prospívat" a "škodit" nebudu...

to jistě ne

To jistě ano, stejně jako je přirozený stav nekouření...

Nikoliv,ta má být naopak přirozená,jako je přirozená důvěra mezi partnery,mezi dítětem a matkou,rodiči a dětmi,mezi sourozenci,atd.

Ty každému, koho potkáš, automaticky věříš jako svojí partnerce, dětem, rodičům a sourozencům dokud tvojí ůvěru nezklamou ?

nedůvěra musí vyplívat z nějakého oprávněného důvodu,pokud bude bezdůvodná,tak je u ní něco špatně,ona sama je v takovém případě špatná věc,o tom není pochyb

Samozřejmě, že o tom pochyb je. Tvůj přístup je tak naivní, že by se to dalo nazvat šíleným...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

pro Šribera

Co jiného tohle dokazuje než to,že organické molekuly sami o sobě nejsou život.Když organické molekuly existují bez života,znamená to jen jedno jediné,a sice to,že organické molekuly život životem nedělají.

Takže existence samostatných aminokyselin znamená, že aminokyseliny bílkoviny bílkovinami nedělají ?

Aminokyseliny jsou látky určitého druhu,které v různých řetězcích dávají bílkoviny,obé jsou pak současně součástí organismů,ať už živého či neživého.Jak nějaká bílkovina tak nějaká aminokyselina jsou obě látky,rozdíl je pouze v tom,že bílkovina je látka vyššího řádu,takto jsme si tu látku rozdělili my lidé,látce samotné je naše rozdělení asi úplně putna.Čili aminokyselina se neskládá z bílkovin,stejně jako se třeba tranzistor neskládá z integrovaného obvodů,ale bílkovina se skládá z aminokyselin,stejně jako se integrovaný obvod skládá z tranzistorů a jiných součástek.Život je vložen do hmotných organismů,složených s různých látek.Ale látky samotné nejsou podstatou daného života,nedělají sami o sobě život,jsou pouze jeho nositeli.Život vešel do látky od jinud,i když v ní přebývá,nevzešel z látky samotné.Podobně tranzistory a z nich složené složitější integrované obvody,paměti,procesory,a další jiné součástky sami o sobě ještě nedělají fungující počítač.Aby totiž počítač mohl správně fungovat,potřebuje aby všechny ty součástky byly přesným způsobem spolu zapojeny,ale ani to ještě samozřejmě není vše,potřebuje taky software a energii.Software je pak něco ve smyslu,asi jako naše duševní schopnosti,myšlení,vědomí,atd.,a energie,v tomto případě el.energie u počítače,je něco podobného,jako u živého organismu životní síla.Samozřejmě že toto srovnání slouží pouze jen pro určitou představu,ve skutečnosti je úroveň existence člověka s počítačem zcela nesrovnatelná,člověk je oproti počítači mnohem ale mnohem dál,a na rozdíl od počítače skutečně žije,ale pro určitou představu by ten příklad co jsem uvedl přece jenom mohlo posloužit.Ale stejně jako nemůžou sami vzniknout jednotlivé součástky z nichž je složen počítač,stejně jako se pak nemůže počítač z různých součástek sám poskládat,stejně jako se nemůže software sám vymyslet,a uložit do počítače,a stejně jako se nemůže odnikud vzít el.energie a sama napojit na tento počítač a pohánět jej,aby pak vše mohlo správně fungovat,stejně tak se sami neudělají jednotlivé stavební prvky z nichž jsou složeny organismy,stejně tak se z těchto jednotlivých prvků sami neudělají organismy,stejně tak se sám nevloží program pro správné fungování těchto organismu,a stejně tak nevznikne v těchto organismech sama od sebe síla k tomu,aby všechny ty organismy mohli správně fungovat,žít.Jestli ty vidíš život nějak jinak než jak jsem ti to zhruba teď popsal já,je to čistě tvá věc,pro mě je Život absolutním základem všeho,a samozřejmě že i prvopočátek úplně všeho,kdyby nebylo tohoto Života,nebylo by zhola nic,asi stejně jako kdyby nebylo člověka,nebyl by počítač.Já si tento Život uvědomuji natolik,že mi jej žádný vědec byť sebe chytřejší,sebe geniálnější,nemůže ani zpochybnit.

Já vím, pochopil jsem to. Je to blbost...

To píšeš ty.

Chtěl jsem, ať mi ukážeš nehmotnou formu života, ne ať mi napíšeš, co Kristus udělal, když ani není jisté, že to Kristus udělal...

Pro skutečně přemýšlející lidi je Kristus jistější,než cokoliv,co jim tvrdí věda,Kristus je pro ně dokonce mnohem víc jistější než jejich vlastní existence.Tohle ty ale se svým způsobem myšlení nyní asi těžko pobereš.

Jiný důvod pro mučednictví, než to, že věděli, jaká je pravda, tě nenapadá ?

V tomto případě to byl právě tento důvod.

na tom,že vytvoří postavu Božího Syna,která ale při tom musí být v souladu se všemi proroctvími,které o něm byli sepsány setky let dopředu

Jelikož měli ta proroctví k dispozici, tak by to nebyl problém...

Ale to víš že by to byl problém,a jaký!Kdyby ses sám o něco takového pokusil,sám bys viděl,jak bys pohořel.
A to že ta proroctví byla k dispozici ještě automaticky neznamená,že je také všechny znali,a správně pochopili,a taky přece v některých případech by splnění určitých proroctví stálo zcela mimo ně.Takže nezbývá Šribere,než se prostě rozhodnout mezi tím,jestli byl Kristus zcela vymyšlená postava,a žádné skutky o kterých se píše v evangeliích nikdy nevykonal,a nestali se ani jiné události které s touto postavou souvisely,a nebo byl Kristus zcela skutečná postava,vykonal všechny skutky o kterých podávají zprávu evangelia,ale je dost pravděpodobné,že vykonal i další skutky,o kterých už se ale v evangeliích nepíše,neboť by pak byli skutečně příliš obsáhlé,a že se rovněž stali i všechny události,které s touto postavou souvisely,a o kterých se v evangeliích rovněž píše.V tomhle tom si musí každý člověk udělat jasno sám.Já už jasno narozdíl od tebe,soudím dle toho co píšeš mám,a to zcela!

Pak v souladu s těmito proroctvími vytvoříš neexistující postavu a to v dané době ve které ty žiješ,a ve které má žít i tato smyšlená postava,čili v tvojí přítomnosti,z konáním všech zmíněných mocných skutků.

Evangelia byla napsána až po Ježíšově (údajné?) smrti...

Není podstatné,jestli byla evangelia napsána až po smrti Krista.Co je podstatné je to,jestli jsou pravdivá,a také to,že je napsali Kristovi současníci,a jelikož se svědectví o Kristu šířilo i po jeho smrti,i přes odpor opozice,a v některých případech i hodně tvrdý,tak se jistě nešířilo jen tak pro srandu.Pokud by zpráva o Kristu byla lež,nerozšířila by se v takovém rozsahu jak se stalo,a už by zde v dnešní době ani neměla takový vliv,o tomto jsem naprosto ujištěn.Ale vědomí pravdy dělá s lidmi často velké věci,takže jakmile se jí lidé jednou dověděli,tak už je pak nemohl jen tak někdo zastavit,vymazat tu pravdu ze světa,dokonce ani dnes téměř 2 000 let po Kristově smrti a z mrtvých vstání bys neumlčel spoustu lidí,kteří mají o Kristovi naprosto jasno.Prostě kdybys jim dal na výběr,jestli chtějí žít,ale s tím že přestanou tvrdit,že Kristus je Syn Pravého Boha,a že pouze skrze Něj mohou být lidé spaseni,a nebo je prostě zbavíš života,tak většina skutečně žijících lidí s Kristem,se rozhodne pro smrt,o tom nepochybuj!Naopak většina lidí zastávajících evoluci by pod pohrůžkou smrti evoluci přestali zastávat,o tom rovněž nepochybuj,ostatně ty sám jsi toho příkladem.Evoluce je naprostá šaškárna,a kdo rozumný by za šaškárnu chtěl obětovat život?Rozumný asi nikdo!

Aby se ti toto povedlo,budeš muset přesvědčit spoustu lidí,kteří budou lživě potvrzovat veškeré výmysly,které budeš o tomto Božím Synu šířit ve společnosti,ale přitom v takové společnosti,která je v tomto ohledu velmi přísná,a nedopustí,aby si jen tak někdo o někom vymýšlel takové věci.

Tvé představy o tehdejší společnosti jsou značně zkreslené. Ježíš nebyl jediný kazatel považovaný za Božího syna, ani jediný, v jehož zmrtvýchvstání lidé uvěřili. Ježíš je ten, který vyhrál, jelikož se jeho následovníci prosadili...

Není podstatné,že bylo více lidí,označovaných za „Boží syny“ ,podstatné je to,jestli ten,kdo byl za syna Božího označován,taky Synem Božím skutečně byl.Žádný jiný Boží Syn z té doby,neodpovídal proroctvím ze Svatých písem,odpovídal jím pouze jeden,a tím byl Ježíš z Nazaretu,narozený z panny v Betlémě.

Micheáš 5:2

A ty Betléme Efrato,příliš maličký,aby ses dostal mezi judské tisíce,z tebe mi vyjde ten,který se má stát panovníkem v Izraeli,jehož původ je od raných časů,ode dnů neurčitého času.

V těchto hodně těžkých podmínkách,ty budeš šířit naprostou lež

Nemusí to být naprostá lež, ale omyl či mírně upravená pravda...

Omyl?Ta všechna proroctví,která se napsala dopředu,měla sloužit právě k tomu,aby se takový omyl naprosto vyloučil.A mírné upravení pravdy?Nechápu jak tohle myslíš.Buď je Kristus Pravda,anebo úplná lež,žádná mírně upravená pravda není možná.Buď je někdo schopen vyléčit skrze víru v Něj jakoukoliv nemoc,nebo ne.Buď je někdo schopen přivést zpět k životu prokazatelně mrtvého člověka nebo ne.Buď je někdo schopen utišit bouři,nebo toho schopen není,buď někdo je schopen odpustit hřích člověku,nebo je to jenom totální magor,a takového by nebral v podstatě nikdo vážně,ani židovští znalci zákona,buď je někdo schopen sdělit lidem o životě a Bohu pravdu,která je nesrovnatelně jasnější než jakékoliv lidské výmysly a nesmysli,nebo je to jenom naprostý pomatenec.No a když to shrnu,buď je někdo Syn Pravého Boha,nebo je to někdo,kdo je jenom obyčejný blázen,který nemá lidem absolutně co ukázat a říct.Ať si každý človíček udělá jasno sám,jestli Kristus na naší zemi skutečně byl,a jestli byl a je skutečně tím,za koho se označuje.

Nedělej si iluze o tom Šribere,že v té době,v té společnosti,o které ti píšu,si mohl dělat každý,co si jen usmyslel

Já jsem historik, nedělám si iluze...

No povím ti to asi tak,dneska může být historik prakticky kde kdo,stačí mít přístup k internetu,a vědět kde co hledat.Takových historiků,biologů,a ,,odborníků“ téměř na cokoliv už může být dneska mraky.

v té společnosti byl možná větší pořádek,než je v té naší dnes,a vše bylo docela přísně sledováno

To ty si děláš iluze...

Nedělám.

nešlo jen tak si vymyslet postavu Syna pravého Boha,aniž by opravdu existovala

Šlo však někoho označit za syna pravého boha...

Ale tím že někoho takto označíš,se jím ještě automaticky nestane,pokud jím skutečně není.Božím Synem se musí Někdo prokázat,aby jím skutečně byl,nestačí tak někoho jenom označit,kdyby to nebyla pravda,tak by to za čas naprosto vyšumělo,pokud by to vůbec někdo kdy bral nějak na zřetel.

To že se v čisté podobě křemík,který tvoří základ pro polovodičové součástky v přírodě nevyskytuje,ještě umocňuje význam mojí otázky.

Nikoliv. Ukazuje to, proč je nemožné, aby procesor vznikl sám z křemíku...

Ukazuje to zároveň i na to,že samotný výskyt nějaké látky nijak nedokazuje,že se tato látka sama o sobě uspořádá vlivem působení nikým neřízených sil do nějaké formy.Tento případ právě dosvědčuje,že aby se do určité formy látka uspořádala,je třeba úmyslu,myšlení človíčku,nikoliv působení nemyslících sil.Stejně tak žádná látka v přírodě nijak nedokazuje,že se sama uspořádá v život,i když organismus v němž život je,je uspořádán z látek,prvků,které se v přírodě vyskytují.

1.Mojžíšova 2:7

A Jehovah Bůh pak vytvořil člověka z prachu zemské půdy a vdechl do jeho chřípí dech života,a člověk se stal živou duší.

Zde je přece jasně uvedeno,že tělo člověka je vzato z prachu zemské půdy.Čili naše tělo je složeno z prvků,které se všechny na zemi vyskytují,ale také se ti jasně tímto uvádí,že se z těch prvků neudělalo jen tak samo od sebe,a že navíc ani jen tak samo od sebe nezačalo žít.

Šribere,víš ty vůbec,co by ti mohlo dokázat,že něco existuje věčně?

Neodpovídej na otázku otázkou. Ptám se, proč je racionální přijmout, že něco existuje věčně,

Důvod že něco existuje věčně je ten,že nyní něco vůbec existuje.Je vůbec schopen tvůj mozek tohle pobrat?Tady v tom ti totiž wikipedie nepomůže,k pochopení tohoto je potřeba opravdu přemýšlet.

o to, co by mi to mohlo dokázat, se nestarej...

Samozřejmě že se nemám starat,protože ty sám nemáš ani ponětí o tom,co by mělo být takovým důkazem,já po tobě ty bambulo můžu chtít abys mi dokázal,že vesmír vzešel z něčeho,co věčné není,a nebudeš mi schopen napsat nic rozumného.

Je tvoje záležitost,že život nedokážeš vidět bez organických molekul.

Pokud něco existuje, tak se to projevuje a lze to zaznamenat bez ohledu na světonázor. Život bez organických molekul toto nesplňuje...

Nesplňuje to v tvém vidění reality.Nejsi schopen si ho uvědomit.Něco ti asi opravdu schází,a nebo se tomu bráníš.Víš,jak bys poznal,že existuje rádiové vysílání,kdybys neměl rádiový přijímač?Zřejmě určitý přijímač v tobě chybí,abys byl schopen poznat,že tu existuje život,který nemůžeš vidět,a nebo ten přijímač v tobě je,ale momentálně je mimo provoz.

Jistě že byla kdysi první žena,a přijdeš na to obyčejnou logickou dedukcí,není v tom nic záhadného.
Jelikož je evoluce kontinuální proces bez ostrých přechodů,

To je čistě lidský výmysl,může se o tom natočit a napsat nějaká pohádka pro děti jakéhokoliv věku,ale brát tuto pohádku vážně,tak to určitě ne.

tak první žena neexistovala

znovu pouze tvoje tvrzení,ovšem fungující pouze v tvém vidění reality,nikoliv v realitě skutečné.

na to přijdeš obyčejnou logickou diskuzí,

to zcela jistě ne,v takové diskuzi by moc normální logiky a zdravého rozumu být nemohlo.

není v tom nic záhadného...

záhadného určitě ne,je to jenom výmysl.

Možná láska,pokora,upřímnost?

To neslouží k vnímání.

No možná tobě ne,pokud ti tohle všechno chybí.

A tvrdit, že všem, kterým Bible nedokazuje svou pravdivost, chybí láska, pokora a upřímnost, je dost odvážné...

Pokud někdo,kdo Bibli dobře zná,a přesto řekne,že je vymyšlena člověkem,pak mu chybí nějaké z těch věcí,které jsem uvedl,a nebo dokonce všechny.Takže buď ti Šribere chybí to co jsem uvedl,a nebo tu Bibli dobře neznáš,což je na historika docela velké mínus,neboť je to kniha s velkou historií,která měla a má stále vliv na dění na tomto světě,je to navíc velice rozšířená kniha na světě,přeložená celá nebo její části do mnoha různých jazyků,takže neznat takovou knihu není skutečného historika hodné,aspoň podle mě.Opravdu mám o tom,že jsi historik vážné pochybnosti!

Koho považuješ za odborníka na Bibli?

Třeba teologa...

Kdo je přesně teolog v tvém chápání?A znáš nějakého takového teologa/podle tebe odborníka na Bibli osobně?

Je jasné,že větším odborníkem na Bibli než Bůh a Kristus být jistě nikdo nemůže.

Naneštěstí se nám k tomu nevyjádřili...

Naštěstí vyjádřili.

Jednotlivé spisy,ze kterých dnes Bible sestává jsou jedny a tytéž,když ještě nebyli sestaveny do tohoto celku,kterým je dnes Bible.

Ne, to tedy nejsou. Víme to, protože ty starší verze máme...

Aha,uveď třeba nejstarší známou verzi Izajáše,a zásadní významové rozdíly mezi touto nejstarší verzí,a dnešními moderními překlady.

V Bibli není rozporu,a kdo tvrdí že ano,pak je to jenom proto,protože tu Bibli celkově opravdu nepoznal,někoho takového bych za odborníka nikdy noznačil!

Za co bys ty koho označil je zcela irelevantní vzhledem k tomu, že dokážeš označit rostliny za neživé...

Je zcela irelevantní,když mi člověk který ani sám nepochopil,v čem byl zdroj nadlidské síly u Samsona píše,že odborníci,podle něj možná nějací teologové,mi potvrdí,že v Bibli neexistuje vnitřní soulad od začátku až do konce.V tomto jsi opravdu komik Šribere.

Myslíš,že to bude svoboda,pokud budeš žít ve lži?

To je velké "pokud". Jelikož mi tvrdí, že žiji ve lži, akorát fanatici s nižší inteligencí, pokládám tu možnost za vysoce nepravděpodobnou...

No,měj si pro sebe inteligenci jakou chceš,ale jak vidno,tvoje inteligence ti příliš nepomáhá v chápání významu biblických veršů.

A vůbec,řekni ty sám,jakými způsoby se dá ohrozit svoboda?

Třeba postavením ateismu mimo zákon...

Mimo jaký zákon?

A má tvůj život pro tebe větší cenu než právě tebou zmíněná svoboda a třeba i pravda?

Ne. Svoboda má pro mě stejnou cenu jako život - buď budu žít svobodně, bojovat abych mohl žít svobodně nebo mrtvý...

Tak to je v celku správný postoj.

Chceš žít bez lásky?

Ano. Bez lásky žiji tak jako tak a nemám v tom na výběr...

To je jenom tvoje přesvědčení,a nebo dokonce obyčejná lež.Jedno z toho zcela určitě!

Chtěl by si žít i tehdy,když by měli všichni ostatní kolem tebe zemřít?

Ano…

Takže pak by si žil pouze sám se sebou a pro sebe.Takový život raději nechtěj Šribere,byl by úplně o ničem,a k ničemu,a nakonec by sis ten život možná i sám vzal,až by tě úplně přestal bavit,a jestli si myslíš že ne,tak jsi něco,co zde psát nebudu.

Dále bych se tě zeptal,když má tvůj život pro tebe větší cenu,než existence Boha,pravdivost evoluce či velkého třesku,proč zde o tom tolik diskutuješ,a trávíš tím tak svůj životní čas?

Kreacionisté představují hrozbu pro moji svobodu...

Hele nespadlo ti před tím,než jsi tohle napsal,něco těžkého na hlavu?

Obětovat úplně všechno pro to,pro co žiju,je bez váhání maximum co můžu udělat,a pokud by k takové oběti měl u mě někdy dozrát ten správný čas,tak je taková oběť současně tím největším darem,jaký jsem mohl dostat.

Ptám se, zda je to podle tebe dobrá věc.

Trochu jsem předpokládal,že to z toho,co jsem napsal pochopíš,ale jelikož se bavím s člověkem,který chce být zřejmě strojem,jsem nucen odpovědět trochu jinak,byla by to pro mě Absolutně dobrá věc!

Upozorňuji, že do "úplně všechno" spadají tvoje děti, tvoje osobnost, lidstvo...

Nikoliv,všichni máme svůj jedinečný život,jak já,tak případně mé děti,pokud kdy budou,tak jakýkoliv jiný člověk,jejich život není můj život.Tím že obětuji svobodně sám sebe,neobětuji svoje dítě,ani kohokoliv jiného,pouze svůj jedinečný život,protože pouze ten mi skutečně patří,a pouze toto je skutečně všechno,co mám,a co můžu sám za sebe obětovat.Jsi úplně mimo panáčku!

Můžeš si dělat o serióznosti vědeckého/lidského poznání iluze jaké chceš,ale podobnost některých způsobů,které se ve vědě uplatňují,z věštěním ze zvířecích vnitřností,lógru od kafe,či z hvězd,prostě nepopřeš.

Popřu a to velice snadno. Jestli si někdo dělá iluze, pak jsi to ty. Krom toho jsi pokrytec - využíváš výdobytků vědy a přitom vědu znevažuješ...

No popravdě primárně využívám sluneční energii,a podmínky na této zemi,což je dohromady široká škála věcí.Lidská věda,a její výdobytky,je v pořadí někde hodně vzadu,a bez těch věcí,které jsem uvedl jako první,by si tady člověk se svojí vědou ani neškrtl.Bez vědy se klidně obejdu,když na to přijde,k životu jí nepotřebuji,je jenom má chyba,že jsem hodně zpohodlněl,a že jsem se naučil používat některé její vynálezy,ale v podstatě není věda k životu opravdu potřebná,normálně bych bez ní žil.To se ovšem nedá říct o slunci a naší planetě,bez nich bych prostě nebyl,a na tohle Šribere nezapomínám,a nezapomínej ani ty!A samozřejmě když píšu,že bych nebyl bez slunce ani země,tak tím zároveň myslím i to,že bych nebyl ani bez Toho,kdo se postaral o to,aby slunce a země vůbec existovali,a kdo se taky postaral i o to,aby byl člověk,člověk v tomto nemá zásluhu a to ani v nejmenším.

Jestli teda věda neumí spolehlivě přijít na to co je pravda,jakou vážnost si lidská věda potom zasluhuje?

Věda dokáže spolehlivě přijít na to, co je pravda, ale nemá na ni patent...

Spolehlivě?Už jenom z toho důvodu,že je věda lidská záležitost,tak to nemůže být zcela spolehlivé,už jenom z této podstaty!

Jakou hodnotu má to,co se dnes dle vědeckého bádání pokládá za "pravdu",ale už třeba za měsíc se to stane nesmyslem?

Uveď příklad, kdy se něco takového stalo...

V průběhu lidského bádání a zkoumání,se již mnohokrát ukázalo,jak jsou lidé schopni se mýlit.Nebudu vypisovat historii těch různých omylů.Proč bych to dělal,sám přece musíš vědět,o jakých věcech byli lidé v historii přesvědčeni,a při tom se brali jako pravdivé,ale časem se ukázalo,že je to poněkud a nebo dokonce úplně jinak.A dnešní doba není v tomto jistě výjimečná.Nesmysli se šířili,šíří,a šířit budou dokud bude člověk takovým jakým je.

Když si bude vědoma toho,že ten muž je opravdu jediný,tak to zásadně ovlivní její rozhodnutí.

Zásadní ovlivnění rozhodnutí neznamená absenci svobodného rozhodnutí. Pořád se může rozhodnout, že se s tím mužem dohromady nedá...

Ty pořád nechápeš co mám na mysli.

nebude to rozhodnutí vyplívající ze srdce,ale z jiných pohnutek

Žádné rozhodnutí nevyplývá ze srdce...

No pokud tohle myslíš vážně,pak máš zcela jistě problém,a ne zrovna malý.

Dám ti otázku,chtěl bys mít takové kamarády,kteří by s tebou byli zejména proto,protože by s tebe měli nějaký užitek,a třeba taky pro to,protože by neměli jiné kamarády momentálně k mání,anebo spíše proto,protože by s tebou byli prostě a jenom rádi,k vůli tobě samému?

Moje vztahy jsou založeny na vzájemném užitku. Jestli mě má někdo rád kvůli mě samotnému je pro mě irelevantní, vzhledem k tomu, že nechápu, co to znamená...

Co ti na tohle říct.Buď prostě jenom normálně lžeš což by u člověka nebylo nic nového a neobvyklého,a nebo jsi opravdu docela ztracená duše.V takovém případě,ti může pomoct jenom láska člověče.

Výborně,a jak to souvisí s tím příkladem,když se ti Bůh prokáže takovým způsobem,že se pak nezmůžeš ani na slovo odporu?

Nijak, protože způsob prokázání, po kterém se nezmůžeš ani na slovo odporu, neexistuje. I když se Bůh spolehlivě dokáže, lze se rozhodnout ho neuctívat a nedržet se jeho pravidel. Já bych se tak rozhodl...

Ty by ses tak rozhodl?Dokážeš porozumět tomu,když ti napíšu,že v danou chvíli by sis nedokázal uvědomit nic jiného,než jenom Jeho?Neměl by ses v danou chvíli vůbec o čem rozhodovat!On by takto v podstatě rozhodl za tebe.Ale tohle právě dělat nechce.

A co můžu jiného než nesouhlasit,když ti píšu,že o Bohu nemám zcela jasnou představu?

Mlčet. Abys mohl nesouhlasit, musíš mít nějakou představu, protože jinak bys neměl důvod nesouhlasit...

Když ti píšu,že o Bohu v podstatě nemám žádnou představu,tak ti to tak nepíšu jen tak pro nic za nic.Jsem si totiž vědom toho,že jakákoliv lidská představa musí být na hony vzdálená skutečnému Bohu/Věčnosti.Proto nebudu souhlasit s žádnou lidskou představou o Bohu,už jenom z tohoto principu.Člověk si jej může pomalu a postupně uvědomovat,a to hlavně tak,že Mu nebude bránit v tom,aby se On Sám dával člověku poznat,a ne si dělat o Někom,kdo mě nezměrně přesahuje jakési nemastné neslané představy,tohle není cesta k pravdě.A mlčet bys měl právě ty,pokud ještě někdy půjde o představy o Bohu,zvláště u někoho takového,který v Boha ani nevěří.

Všechno je něčeho součástí,bez výjimky.

Čeho je součástí věčnost ?

Věčnost je absolutno.

Škoda,kdybys to s tím Samsonem totiž pochopil,možná bys pak snadněji pochopil i jiné záležitosti

Já netvrdím, že jsem to nepochopil, ale že mou předchozí odpověď nemáš brát jako že jsem to pochopil...

Pochopil si to teda,a jestli ano tak jak?

Neuškodilo by ti se trochu více ponořit do čtení Bible

Neuškodilo by ti se trochu více ponořit do čtení učebnic...

Nepochop mě nyní špatně,já nejsem proti čtení učebnic,to jistě ne,ale Bible mi sděluje tolik věcí o životě,člověku,a Někom,kdo za tím vším stojí,že tohle pro mě v důležitosti přesahuje veškeré poznatky ze všech učebnic na celém světě.

A to už je opravdu mizérie,je to znovu strojová odpověď,bez normálního chápání smyslu.

Kdo jiný (než Šriber) = někdo, kdo není Šriber. V kontextu naší diskuze bylo navíc zcela irelevantní kdo konkrétně by to měl být. Nauč se formulovat svoje otázky...

Nauč se odpovídat spíše jako člověk,než jako stroj,na začátek by ti v tomto pomohlo neopisovat tolik definice různých pojmů,nepředpokládám u tebe,že bys je měl naučené všechny nazpaměť,proto píšu že je opisuješ.

Vždyť právě postižení lidé,těžce nemocní,by ti měli dávat najevo,jak by život vypadal,kdyby životní síla tělo nikdy neopustila.

Proč je životní síla neopustí ?

Abychom dobře viděli jaké to je,když něco nefunguje tak jak má.Abychom se probudili ze svého životního spánku.

Jenom si zkus domyslet,jak by ten život vypadal,kdyby životní síla živočichy neopouštěla za žádných okolností,to by byl mnohem ale mnohem nepříjemnější pohled,než na to nejhorší,co si kdy v životě viděl.

Na to nepotřebuji vůbec brát v úvahu životní sílu, stačí prostě absence smrti...

Jenže ta smrt nenastane,pokud tělo neopustí životní síla.Životní síla je totiž nezničitelná,mohl by si poškozovat tělo všemožným způsobem,ale pokud by v něm životní síla stále byla,k smrti,čili opuštění životní síly z těla,by prostě nedošlo a tohle by bylo něco hrozného.Naštěstí je zařízeno,aby životní síla tělo opustila,neboť člověk zhřešil,a od toho okamžiku nežije normálním dobrým zdravým způsobem života,takže smrt,je od tohoto okamžiku nezbytná věc,bez ní by to bylo za současného stavu něco nepředstavitelného.Smrt nemusí být tam,kde je všechno v pořádku,ovšem tam,kde je většina věcí v nepořádku to bez smrti nebude.

Neumím jí přesně měřit,ale vnímat určitě ano.

Pokud ji neumíš měřit, tak to není skutečná síla, ale metafora...

Srdcem.

Srdce neměří, nýbrž pumpuje krev. S láskou má společné akorát zvýšení tepu při vzrušení...

Když se píše že někdo se rozhoduje,vnímá srdcem,je to myšleno poněkud jinak,než že toto rozhodování,vnímání,probíhá v orgánu,který označujeme srdce.Ale ty jsi hold poněkud …

O vlastním přežití ten živočich v danou chvíli nemá příliš ponětí.

On nemá ponětí ani o životech ostatních, jsou to instinkty...

Pleteš se.

Nemusíš mi věřit,ale já opravdu nepotřebuji vědět,kde v mozku mám duchovní vědomí

Znáš někoho, kdo to ví ?

Víš kde v mozku je vědomí sebe samého?

Já nejsem tak zaškatulkovaný člověk,jako jsi ty,Šríbere.

Jsi hlavně velký fantasta...

No,pokud zastáváš vznik života z neživého,a jeho postupný vývoj do dnešní podoby jako fakt,tak mám ve fantazii proti tobě co dohánět.

Z čeho základního dobrého a špatného se vychází?Co tvoří naprostý primární základ dobrého a špatného,od kterého se to dál odvíjí?

Dobré prospívá, špatné škodí...

V jakém smyslu a komu dobré prospívá,a v jakém smyslu a komu špatné škodí?

Jde o to,že pokud je nedůvěra bezdůvodná,neoprávněná,tak je to v principu špatná věc,je to totiž nedůvěra,která vychází ze špatného myšlení.

Nedůvěra je přirozený stav,

to jistě ne,

důvodná a oprávněná musí být důvěra...

Nikoliv,ta má být naopak přirozená,jako je přirozená důvěra mezi partnery,mezi dítětem a matkou,rodiči a dětmi,mezi sourozenci,atd.,nedůvěra musí vyplívat z nějakého oprávněného důvodu,pokud bude bezdůvodná,tak je u ní něco špatně,ona sama je v takovém případě špatná věc,o tom není pochyb.

Obrázek uživatele Šriber

Patrik

Co jiného tohle dokazuje než to,že organické molekuly sami o sobě nejsou život.Když organické molekuly existují bez života,znamená to jen jedno jediné,a sice to,že organické molekuly život životem nedělají.

Takže existence samostatných aminokyselin znamená, že aminokyseliny bílkoviny bílkovinami nedělají ?

Podstata života je mimo organické molekuly

Tak ukaž život bez organických molekul...

Když jsem ti psal,že Život tvoří organické molekuly,bylo to myšleno tak,že tento Život tvoří všechno,včetně organických molekul.

Já vím, pochopil jsem to. Je to blbost...

To určitě ne Šribere.

Důkazy vs. Patrikovy fantazie - důkazy mají větší váhu...

Kristus,se stal na zemi člověkem

Chtěl jsem, ať mi ukážeš nehmotnou formu života, ne ať mi napíšeš, co Kristus udělal, když ani není jisté, že to Kristus udělal...

někteří svědkové,pro toto svědectví obětovali všechno,a to při normálním vědomí,neboť naprosto přesně věděli,co je pravda,a právě pro tuto pravdu obětovali i svůj život

Jiný důvod pro mučednictví, než to, že věděli, jaká je pravda, tě nenapadá ?

že spousta lidí se prostě jenom domluvila

Není vůbec nutné, aby se někdo domlouval...

na tom,že vytvoří postavu Božího Syna,která ale při tom musí být v souladu se všemi proroctvími,které o něm byli sepsány setky let dopředu

Jelikož měli ta proroctví k dispozici, tak by to nebyl problém...

Pak v souladu s těmito proroctvími vytvoříš neexistující postavu a to v dané době ve které ty žiješ,a ve které má žít i tato smyšlená postava,čili v tvojí přítomnosti,z konáním všech zmíněných mocných skutků.

Evangelia byla napsána až po Ježíšově (údajné?) smrti...

Aby se ti toto povedlo,budeš muset přesvědčit spoustu lidí,kteří budou lživě potvrzovat veškeré výmysly,které budeš o tomto Božím Synu šířit ve společnosti,ale přitom v takové společnosti,která je v tomto ohledu velmi přísná,a nedopustí,aby si jen tak někdo o někom vymýšlel takové věci.

Tvé představy o tehdejší společnosti jsou značně zkreslené. Ježíš nebyl jediný kazatel považovaný za Božího syna, ani jediný, v jehož zmrtvýchvstání lidé uvěřili. Ježíš je ten, který vyhrál, jelikož se jeho následovníci prosadili...

V těchto hodně těžkých podmínkách,ty budeš šířit naprostou lež

Nemusí to být naprostá lež, ale omyl či mírně upravená pravda...

Nedělej si iluze o tom Šribere,že v té době,v té společnosti,o které ti píšu,si mohl dělat každý,co si jen usmyslel

Já jsem historik, nedělám si iluze...

v té společnosti byl možná větší pořádek,než je v té naší dnes,a vše bylo docela přísně sledováno

To ty si děláš iluze...

nešlo jen tak si vymyslet postavu Syna pravého Boha,aniž by opravdu existovala

Šlo však někoho označit za syna pravého boha...

Ano.

Nejsem si vědom, že tvrdím něco, co není pravda, tudíž nelžu...

To že se v čisté podobě křemík,který tvoří základ pro polovodičové součástky v přírodě nevyskytuje,ještě umocňuje význam mojí otázky.

Nikoliv. Ukazuje to, proč je nemožné, aby procesor vznikl sám z křemíku...

Šribere,víš ty vůbec,co by ti mohlo dokázat,že něco existuje věčně?

Neodpovídej na otázku otázkou. Ptám se, proč je racionální přijmout, že něco existuje věčně, o to, co by mi to mohlo dokázat, se nestarej...

Takhle prosté je to v tvém pohledu vidění

Nikoliv, tak to prostě je nezávisle na vidění...

Je tvoje záležitost,že život nedokážeš vidět bez organických molekul.

Pokud něco existuje, tak se to projevuje a lze to zaznamenat bez ohledu na světonázor. Život bez organických molekul toto nesplňuje...

Znovu velmi nevhodné srovnání

Proč ?

Jistě že byla kdysi první žena,a přijdeš na to obyčejnou logickou dedukcí,není v tom nic záhadného.

Jelikož je evoluce kontinuální proces bez ostrých přechodů, tak první žena neexistovala - na to přijdeš obyčejnou logickou diskuzí, není v tom nic záhadného...

Možná láska,pokora,upřímnost?

To neslouží k vnímání. A tvrdit, že všem, kterým Bible nedokazuje svou pravdivost, chybí láska, pokora a upřímnost, je dost odvážné...

Koho považuješ za odborníka na Bibli?

Třeba teologa...

Je jasné,že větším odborníkem na Bibli než Bůh a Kristus být jistě nikdo nemůže.

Naneštěstí se nám k tomu nevyjádřili...

Jednotlivé spisy,ze kterých dnes Bible sestává jsou jedny a tytéž,když ještě nebyli sestaveny do tohoto celku,kterým je dnes Bible.

Ne, to tedy nejsou. Víme to, protože ty starší verze máme...

V Bibli není rozporu,a kdo tvrdí že ano,pak je to jenom proto,protože tu Bibli celkově opravdu nepoznal,někoho takového bych za odborníka nikdy noznačil!

Za co bys ty koho označil je zcela irelevantní vzhledem k tomu, že dokážeš označit rostliny za neživé...

Myslíš,že to bude svoboda,pokud budeš žít ve lži?

To je velké "pokud". Jelikož mi tvrdí, že žiji ve lži, akorát fanatici s nižší inteligencí, pokládám tu možnost za vysoce nepravděpodobnou...

A vůbec,řekni ty sám,jakými způsoby se dá ohrozit svoboda?

Třeba postavením ateismu mimo zákon...

A má tvůj život pro tebe větší cenu než právě tebou zmíněná svoboda a třeba i pravda?

Ne. Svoboda má pro mě stejnou cenu jako život - buď budu žít svobodně, bojovat abych mohl žít svobodně nebo mrtvý...

Chceš žít za každou cenu?

Ne...

Chceš žít bez lásky?

Ano. Bez lásky žiji tak jako tak a nemám v tom na výběr...

Chtěl by si žít i tehdy,když by měli všichni ostatní kolem tebe zemřít?

Ano...

Dále bych se tě zeptal,když má tvůj život pro tebe větší cenu,než existence Boha,pravdivost evoluce či velkého třesku,proč zde o tom tolik diskutuješ,a trávíš tím tak svůj životní čas?

Kreacionisté představují hrozbu pro moji svobodu...

Obětovat úplně všechno pro to,pro co žiju,je bez váhání maximum co můžu udělat,a pokud by k takové oběti měl u mě někdy dozrát ten správný čas,tak je taková oběť současně tím největším darem,jaký jsem mohl dostat.

Ptám se, zda je to podle tebe dobrá věc. Upozorňuji, že do "úplně všechno" spadají tvoje děti, tvoje osobnost, lidstvo...

Můžeš si dělat o serióznosti vědeckého/lidského poznání iluze jaké chceš,ale podobnost některých způsobů,které se ve vědě uplatňují,z věštěním ze zvířecích vnitřností,lógru od kafe,či z hvězd,prostě nepopřeš.

Popřu a to velice snadno. Jestli si někdo dělá iluze, pak jsi to ty. Krom toho jsi pokrytec - využíváš výdobytků vědy a přitom vědu znevažuješ...

Jestli teda věda neumí spolehlivě přijít na to co je pravda,jakou vážnost si lidská věda potom zasluhuje?

Věda dokáže spolehlivě přijít na to, co je pravda, ale nemá na ni patent...

Jakou hodnotu má to,co se dnes dle vědeckého bádání pokládá za "pravdu",ale už třeba za měsíc se to stane nesmyslem?

Uveď příklad, kdy se něco takového stalo...

Když si bude vědoma toho,že ten muž je opravdu jediný,tak to zásadně ovlivní její rozhodnutí

Zásadní ovlivnění rozhodnutí neznamená absenci svobodného rozhodnutí. Pořád se může rozhodnout, že se s tím mužem dohromady nedá...

nebude to rozhodnutí vyplívající ze srdce,ale z jiných pohnutek

Žádné rozhodnutí nevyplývá ze srdce...

Dám ti otázku,chtěl bys mít takové kamarády,kteří by s tebou byli zejména proto,protože by s tebe měli nějaký užitek,a třeba taky pro to,protože by neměli jiné kamarády momentálně k mání,anebo spíše proto,protože by s tebou byli prostě a jenom rádi,k vůli tobě samému?

Moje vztahy jsou založeny na vzájemném užitku. Jestli mě má někdo rád kvůli mě samotnému je pro mě irelevantní, vzhledem k tomu, že nechápu, co to znamená...

Výborně,a jak to souvisí s tím příkladem,když se ti Bůh prokáže takovým způsobem,že se pak nezmůžeš ani na slovo odporu?

Nijak, protože způsob prokázání, po kterém se nezmůžeš ani na slovo odporu, neexistuje. I když se Bůh spolehlivě dokáže, lze se rozhodnout ho neuctívat a nedržet se jeho pravidel. Já bych se tak rozhodl...

A co můžu jiného než nesouhlasit,když ti píšu,že o Bohu nemám zcela jasnou představu?

Mlčet. Abys mohl nesouhlasit, musíš mít nějakou představu, protože jinak bys neměl důvod nesouhlasit...

Pocit,který doprovází uvědomění si pravdy,já nazývám pocit uvědomění si pravdy.

Uvědomění si pravdy nedoprovází jeden pocit, nýbrž např. zklamání, radost, hněv, smutek v závislosti na situaci...

Není směrodatné,že pocit při takové situaci mohou mít lidé trochu odlišný

Nikoliv "trochu odlišný pocit", ale naprosto odlišnou emoci...

Nesmysl je to pouze v tvém vidění reality.

Ne, nesmysl to je v realitě...

Všechno je něčeho součástí,bez výjimky.

Čeho je součástí věčnost ?

Škoda,kdybys to s tím Samsonem totiž pochopil,možná bys pak snadněji pochopil i jiné záležitosti

Já netvrdím, že jsem to nepochopil, ale že mou předchozí odpověď nemáš brát jako že jsem to pochopil...

Neuškodilo by ti se trochu více ponořit do čtení Bible

Neuškodilo by ti se trochu více ponořit do čtení učebnic...

Víš totiž,chtít se dobře naučit matematiku,ale při tom nebýt ochotný jí studovat,není zrovna správný postoj.

Ano, to vím. Jenže já Bibli zase tak dobře chápat nepotřebuji, zvlášť když se pod "chápat" myslí "uvěřit". Ty zase zřejmě nechceš chápat biologii, chemii a fyziku...

A to už je opravdu mizérie,je to znovu strojová odpověď,bez normálního chápání smyslu.

Kdo jiný (než Šriber) = někdo, kdo není Šriber. V kontextu naší diskuze bylo navíc zcela irelevantní kdo konkrétně by to měl být. Nauč se formulovat svoje otázky...

Neříká.

Tak si o ní něco zjisti...

Vždyť právě postižení lidé,těžce nemocní,by ti měli dávat najevo,jak by život vypadal,kdyby životní síla tělo nikdy neopustila.

Proč je životní síla neopustí ?

Jenom si zkus domyslet,jak by ten život vypadal,kdyby životní síla živočichy neopouštěla za žádných okolností,to by byl mnohem ale mnohem nepříjemnější pohled,než na to nejhorší,co si kdy v životě viděl.

Na to nepotřebuji vůbec brát v úvahu životní sílu, stačí prostě absence smrti...

Rozdíl mezi tím není žádný

Tak proč uvažovat životní sílu, když není pro vysvětlení potřebná ?

v obou případech smrt nastává když tělo opustí životní síla

V druhém případě se s životní silou nepočítá...

Neumím jí přesně měřit,ale vnímat určitě ano.

Pokud ji neumíš měřit, tak to není skutečná síla, ale metafora...

Srdcem.

Srdce neměří, nýbrž pumpuje krev. S láskou má společné akorát zvýšení tepu při vzrušení...

To že jí ale tímto siloměrem změřit neumíš,neznamená,že není.

Nelze ji změřit ničím...

O vlastním přežití ten živočich v danou chvíli nemá příliš ponětí.

On nemá ponětí ani o životech ostatních, jsou to instinkty...

Nemusíš mi věřit,ale já opravdu nepotřebuji vědět,kde v mozku mám duchovní vědomí

Znáš někoho, kdo to ví ?

je to stejné,jako s láskou,nepotřebuji její velikost umět vyjádřit v newtonech

Nejen, že to nepotřebuješ, ani to udělat nemůžeš, protože je to nesmysl...

Já nejsem tak zaškatulkovaný člověk,jako jsi ty,Šríbere.

Jsi hlavně velký fantasta...

Zkus to trochu rozvést.

Tehdy bylo otrokářství naprosto normální, takže bylo rovněž naprosto normální zahrnout ho do přikázání. Předpokládám, že podle tebe otrokářství normální není. To proto, že hodnoty se mění - pisatelé pocházeli z otrokářské společnosti, kdežto ty z protiotrokářské společnosti...

Z čeho základního dobrého a špatného se vychází?Co tvoří naprostý primární základ dobrého a špatného,od kterého se to dál odvíjí?

Dobré prospívá, špatné škodí...

Jde o to,že pokud je nedůvěra bezdůvodná,neoprávněná,tak je to v principu špatná věc,je to totiž nedůvěra,která vychází ze špatného myšlení.

Nedůvěra je přirozený stav, důvodná a oprávněná musí být důvěra...

Lidé se taky často velmi rádi vymlouvají.

Ano, např. když mají uvést důkaz, tak tvrdí, že nemusí dokazovat něco, co je naprosto jasné...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Customize This