Úžasná DNA

**

Don Batten

(Z časopisu Creation 35(1) 2013, str. 38, přeložil M. T. – 2/2013)

Dnes je pro kreacionisty skvělá doba! Po pilotních studiích zveřejněných roku 2007 (1) publikoval nyní projekt ENCODE (Encyklopedie prvků DNA) ve druhé fázi asi 30 článků svědčících o tom, že většina naší DNA je funkční, a zcela tak pohřbil evolucionistický názor o tom, že téměř všechna naše DNA je „odpadem“.

Výzkum provádělo přes 440 vědců ze 32 institucí, a v jeho rámci proběhlo přes 1600 pokusů (2). Zjistili, že přes 80% lidské DNA něco dělá, i když podrobnosti o tom, co přesně to je, nejsou většinou ještě k dispozici. Méně než 2% DNA kóduje bílkoviny; zbytek se zdá být čímsi jako obřím velínem, s miliony přepínačů, které zapojují či vypojují geny produkující proteiny. A různé buňky mají různé uspořádání takových přepínačů, protože potřebují pro svou činnost aktivitu různých částí DNA.

Na webových stránkách časopisu Discover se píše (3):

„A co je ve zbývajících 20 procentech? Možná, že ani tam není odpad, podle Ewana Birneye, koordinátora řídicí analýzy projektu a, podle vlastních slov, ´vedoucího stáda´. Vysvětluje, že ENCODE zkoumal pouze (!) 147 druhů buněk, a v lidském těle jich je několik tisíc. Daná část genomu možná kontroluje gen jednoho druhu buněk, ale ne jiných druhů. Prozkoumáme-li všechny buňky, objevíme možná funkce i pro zbývající část genomu. ´Je pravděpodobné, že se z 80 procent stane 100 procent´ , říká Birney. ´Skutečně nemáme žádné velké shluky přebytečné DNA. Ta metafora s odpadem je dosti jalová´“.

Evoluce potřebuje „odpadní DNA“

Ani při nejpříznivějších předpokladech nedokázali evolucionisté vysvětlit víc než jen nepatrnou část lidské DNA, takže dlouho tvrdili, že 97% či více DNA tvoří nepoužitelné zbytky z evoluce – „odpad“. Naproti tomu, na základě předpokladu, že jsme byli stvořeni superinteligentním Stvořitelem – „úžasně a jedinečně stvořeni“ - , zpochybňovali kreacionisté dlouho představu, že máme hlavně nepoužitelnou DNA. Roku 1994 napsal zakladatel časopisu Creation Carl Wieland,

„Kreacionisté měli dlouho podezření, že se nakonec ukáže, že tato ´odpadní DNA´ má svou funkci“ (4).

Mnoho evolucionistů tyto nové objevy nemá vůbec v lásce. Jeden z nich v diskuzi na webových stránkách Scientific American napsal, že pochybuje o smrti odpadní DNA, stěžoval si na ´škodu způsobenou veřejnosti´ publikováním zprávy projektu ENCODE (5). Škodu čemu? Jistě ne vědě? Ateizmu? Poté, co uvedl tři důvody, proč evoluce potřebuje spousty odpadní DNA, usoudil, že objev 80% (+) funkčnosti DNA musí být omylem či si ho špatně vykládáme. Ale odpadní DNA je mrtvá a tato diskuze ukazuje jen na to, že evoluce by měla zemřít s ní.

„Práce zdaleka nekončí“

Vědci mají před sebou obrovský kus práce při zjišťování toho, čemu všemu tato aktivní DNA slouží. Mnohé z jejich objevů budou nepochybně velmi důležité, další část jejich práce snad méně. Je to obrovský úkol. Genetik Rick Myers poznamenal, „Ještě jsme zdaleka neskončili. Mohli byste namítnout, že takhle by to mohlo pokračovat donekonečna.“

**

PřílohaVelikost
00581-13.2.2013-uzasna_dna-2-creation.doc2.33 MB
Průměr: 2.3 (3 votes)
Obrázek uživatele Šriber

Patrik

vyplývá z toho jednoznačně

Ne, to tedy jednoznačně nevyplývá. Programy mají rozdílné vlastnosti než organismy...

Nikoliv irelevantní

Vzhledem ke vzniku života to irelevantní je, stejně jako je vzhledem k evoluci irelevantní vznik života...

Až na jednu "maličkost",pokud by si přemýšlel trochu hlouběji k podstatě věci,přijdeš na to,že to nemá žádnou logiku

Dopouštíš se jednoho logického klamu za druhým a poučuješ mě o logice ? Zábavné...

Z pozorovaného vyplývá,že z hmoty život nevzniká,neboť život se pouze předává a sice z života,a dále hmota nemůže vzejít sama z ničeho,musí se stvořit,zhmotnit.

1. Z pozorovaného vyplývá, že život se z hmoty skládá...
2. Z toho, že dnes nepozorujeme vznik života nevyplývá, že život vzniknout nemůže...

Je to přece jasné,ty částice nikdy sami neurčí,aby fungovali naprosto logicky a účelně.Aby mohli plnit přesně určený,logický úkol,tak bez myšlení je to zhola nemožné.

To neznamená, že nejsou podstatou programu a že je jím inteligence či myšlení...

Lidský úmysl.

Ach tak. Pokud tedy používáš slovo "podstata" v tomto smyslu, tak ano...

Inteligence není jen předpoklad,ale naprostá nutnost,bez ní by žádný program nebyl.

Ano, inteligence je nutný předpoklad, nikoliv však podstata...

Až na jednu "maličkost",člověk se v jisté záležitosti svým lidským zkoumáním neposunul ani o sebemenší kousek,je stále stejně špatný jaký byl i v minulosti

Účelem vědy není, aby byl člověk charakterově lepší. Věda je způsob poznávání skutečnosti, ne univerzální filosofie...

1.Korinťanům 2:7-16

Takže neznáš...

Jsem schopen pochopit,že když někdo lidem tvrdí,že je něco prokázané,a chce to tvrdit celému světu,měl by to být schopen také celému světu prokázat

Jsi zvyklý, že ti každý všechno nosí pod nos ?

Obyčejná výmluva,zde nejde o informace,ale o neschopnost vědců evoluci prokázat přirozeným způsobem vnímání a pozorování.

Ne, to ty jsi neschopný, neochotný či obojí zjistit a pochopit informace. Chyba je na tvojí straně. Vědci jsou evoluci schopni prokázat přirozeným způsobem vnímání a pozorování, vzhledem k tomu, že evoluce je přesně takovým způsobem prokázána. Nadpřirozeným způsobem prokázána opravdu není...

Když budeme spolu v nějaké místnosti,a světlo které v ní je nebude svítit,a já ti řeknu,že světlo v místnosti nesvítí,zeptal by ses mě hloupě jak to vím

Odpověz na mou otázku a to nikoliv špatnou protiotázkou...
1. V tvém případě světlo nesvítí, v mém případě evoluce probíhá. Chceš-li srovnávat, tak buď klad s kladem, nebo zápor se záporem...
2. Nejsi a zřejmě jsi ani nikdy nebyl na místě, kde bys mohl evoluci, kdežto v tvém případě bychom byli na místě, ke kterému se otázka vztahuje...
3. Zeptat se tě, jak to vím, by nebylo hloupé. Byla by to zcela legitimní otázka. Zřejmě bys odpověděl, že světlo nevidíš, existují však i jiná vysvětlení, než že by světlo nesvítilo...

Jednoduše,nemůžeš využívat něco,co není.

Dokazuji existenci něčeho tím, že poznatky o tom využíváme v praxi a ty mi to vyvracíš tím, že ty poznatky v praxi využívat nemůžeme, protože to, o čem je máme, neexistuje. Jinými slovy vyvracíš existenci důkazu předpokladem, že dokazovaná věc neexistuje. Vskutku fascinující. Jen jedna otázka - kde bereš tu drzost ohánět se logikou ?

Nemám obavy,že by se mi někde prokázala evoluce,klidně napiš místa,kde se na evoluci,která vedla k rozvoji života zde na zemi od původní nejzákladnější formy až do té dnešní můžu jít podívat.

V laboratořích institucí zabývajících se evoluční biologií...

To máš pravdu,mojí děvkou jistě nejsou,ale něčí zcela určitě.

Právě jsi sdělil, že vědci jsou na sto procent něčí děvka...

Pokud by byla pravda evoluce,pak by nebylo pravdou stvoření Bohem které je uvedeno v Bibli

To je pravda...

ale potom rovněž není pravda ani Ježíš Kristus,a zase naopak.

Co znamená "není pravda Ježíš Kristus" ?

Není co vymazávat.

Tvůj souhlas ani tvá víra nejsou vyžadovány...

Bůh a Kristus je FAKT

Fakt, pro nějž na rozdíl od evoluce neexistuje evidence. Já spoléhám na evidenci, ty na svoji víru...

Srovnávat možnosti změny mluveného jazyka s možnostmi změny živých organismů je už opravdu zoufalství

Obojí provází drobné odchylky a přenos na další generaci, které v delším čase znamenají výrazné rozdíly. Žádné zoufalství, vývoj jazyků a vývoj organismů mají některé společné vlastnosti a lze je tedy srovnávat. Evidentně nevíš, jak funguje analogie...

tohle srovnání si snad nemohl myslet ani trochu vážně

Samozřejmě, že mohl a taky myslím. Je to běžně užívaná analogie, která splňuje všechny náležitosti a je naprosto v pořádku. Máš nějakou jinou námitku, krom toho, že se ti to nelíbí ?

A já ti zase řeknu,že kdysi lidé mluvili jedním stejným jazykem

Fajn, teď to jenom dokaž...

Já jsem původně nečetl Bibli s úmyslem,že budu věřit Bohu

To taky netvrdím. Četl jsi Bibli s vědomím, že je ta kniha považována za Boží slovo...

až se to jednou najde a zveřejní

Až budou prasata létat...

Je zjevné,že ti dopad případného naprostého kolapsu evoluce na tento svět úplně nedochází.

Znám dopad naprostého kolapsu geocentrismu na tento svět - zase tak strašné to nebylo...

Jsi vskutku naivní pokud si myslíš,že by tohle svět nechal jen tak bezstarostně pustit do éteru,a to jenom proto,že by se tím někdo chtěl zviditelnit.

Nejsem naivní, jsem realista a ne konspiratik. Já vycházím z historické zkušenosti, ty ze svých představ...

Ty jsi ateista a proto jsi kvalifikovanější pro posuzování pohledu ateisty?

Ano. Ty jsi křesťan, a proto jsi kvalifikovanější pro posuzování pohledu křesťana...

No já jsem byl kdysi také člověk

Ale už nejsi...

takže z toho plyne,že já na rozdíl od tebe dokážu posoudit určitou záležitost z obou stran

Ne, to z toho opravdu neplyne. Vlastně je to přesně naopak, pro což svědčí fakt, že konvertité obvykle bývají fanatičtější než ti, kteří mají pořád jednu víru. Neznáš přísloví "poturčenec horší Turka" ?

Ale v současnosti je evoluční učení jedním z hlavních pilířů,na kterém lidé staví své odmítání Boha ve svém životě.

Máš proto nějaký důkaz ?

Pokud by o tento pilíř přišli,měli by to lidé,kteří Boha do života nechtějí,či v Něj zásadně nevěří mnohem ale mnohem obtížnější.

Proč ?

Život koho?

Život sám o sobě...

Život bez smrti není "velmi dobrý" možná pro tebe,protože jsi nepoznal smysl života.

Život bez smrti není velmi dobrý, protože má velmi špatné důsledky. Můj postoj ke smyslu života s tím nikterak nesouvisí...

ale právě proto,protože jsou v Bibli zcela smysluplné a pravdivé věci

Jenže jsou tam i věci, která evidentně pravdivé nejsou...

To že si nemohu historicky prokázat všechny události a postavy

To, že Π není 3 si můžeš bez problému ověřit...

Jinými slovy,nejsi schopen vysvětlit co znamená tvé vyjádření, že "každý je Ježíš v očistci."

Uvedl jsem příklad, který běžně k vysvětlení stačí...

Já se kvůli webovým odkazům které mi dáváš,nebudu učit anglicky.

Naučit se anglicky bys se měl ze spousty jiných důvodů než kvůli odkazům, které ti dávám...

To mi neříkej,dnes už by většina informací na internetu být měla.

Proč by "měla" ?

Takže ty nevíš,kde na internetu se můžu podívat na spoustu fotografií fosílií organismů z předkambrijského období,a kde o nich bude uvedeno to,co jsem požadoval?

Pro fotografie použij google vyhledávač obrázků, pro informace si zajdi do knihovny nebo se nauč anglicky...

Díval

Pak jsi se díval jinam nebo špatně...

Už jsem ti psal,že já se světem nepotřebuji být kamarád

To je irelevantní. Tvrdil jsi, že používat slovo "důkaz" v souvislosti s evolucí působí trapně. Evidentně nepůsobí. Tvá absence potřeby kamarádství se světem na tom nic nemění...

Neměj naivní představu o tom,že kdyby se třeba tobě povedlo najít fosílii člověka v jurské vrstvě navíc společně s nějakým obřím dinosaurem,že by si to okamžitě mohl nechat vysílat do televize,a zveřejňovat na internetu

Nález bych bez problému zveřejnil okamžitě. Co se týče závěru, že evoluce je vyvrácena, nejprve bych si několikrát a pořádně ověřil, že se jedná o fosilii člověka v jurské vrstvě s nějakým obřím dinosaurem a kdyby byly výsledky pozitivní, teprve pak bych ten závěr zveřejnil. Nic naivního na tom není, paranoiku...

Jako vědec,bys to tak jednoduše udělat nemohl.

Každý vědec je krom své profese rovněž soukromá osoba a jako takový může na vlastní triko zveřejnit, co se mu zlíbí...

Spolehlivě vím,že mrtvý živočichové ani rostliny,včetně velkých stromů nezkamení jen tak

1. To je pravda. Co ovšem nevíš je, že mezi podmínky zkamenění patří i doba, která je vyšší než stáří Země podle mladozemců...
2. Neodpověděl jsi na mou otázku...

Chceš teda tvrdit,že eroze na horách nefunguje?

Ne...

No je sice logické,že lidé,žijící poblíž vodních toků zažívaly různé záplavy,ale není logické předpokládat,že byli tak hloupí,aby si lokální záplavy,které ani náhodou nejsou schopny zatopit kopce a hory,a před kterými spousta lidí vždycky nějakým způsobem stejně utečou,zaměňovali za potopu světa

Kdo tvrdí, že ti, co ji zažili, ji považovali za potopu světa ? Za potopu světa ji považovali až ti, kteří žili o generace později, z nichž někteří se rozhodli tuto zveličenou historku zapsat...

Nepředpokládej,že lidé v minulosti byli úplní vulgaritai

To nepředpokládám. Ty zase nepředpokládej, že se v příběhu můžou během generací změnit jména, ale nikoliv rozsah potopy...

Jak říkám,to bys musel předpokládat,že lidé v dřívější době,neměli mozek v hlavě

Nikoliv, k tomu stačí předpokládat obecně známou skutečnost, že lidé ve vyprávění zveličují...

Stopy tu máme,a není jich zrovna málo

Po celosvětové potopě v nedávné době není ani jeden...

Já opravdu nemám osobně potřebu tebe ani kohokoliv jiného o tomto přesvědčovat

Já zase nemám potřebu tebe přesvědčovat o evoluci...

A víš že jo?

Ne...

Lhal bych kdybych tvrdil,že jsem nikdy nevyužil např.prášky od bolesti.

Takže "ne"...

Život je Bůh,a Bůh předává život v lásce.

Život je život, Bůh je Bůh a láska je láska. Nenapadlo tě někdy, proč na to máme odlišná slova ?

Protože pokud je pravda to co o sobě píšeš,tak ti v životě schází něco naprosto zásadního,bez čehož nemůžeš žít plný život.

Mně to neschází, jsem spokojen s tím, že to nemám. Pokud kvůli tomu někdo považuje můj život za neúplný, je to jeho věc...

Jenže láska nebyla příčinou toho,proč se ten druhý nedokázal vyrovnat se smrtí svého partnera.

Byl to jeden z důvodů. Dalším byla jeho slabost...

A Ježíš se vydal na cestu všemi městy a vesnicemi, vyučoval v jejich synagógách a kázal dobrou zprávu o království a léčil kdejakou chorobu a kdejaký neduh.

1. Neplyne z toho, že můj stav není vrozený, ale způsobený člověkem...
2. "Kdejaký" nerovná se "každý"...

skrze víru může Kristus vyřešit i tvoji záležitost,je to na tobě.

Budu předpokládat, že to je skutečně možné...
1. Já nechci svůj stav měnit...
2. Já nemůžu skutečně přijmout Krista...
3. Já bych neměl přestupovat k žádnému vyznání. Náboženství a psychopatie je velice špatná kombinace...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

pro Šribrse

Ani hmota,prostor,život nic z toho nevznikne samo od sebe

To dokázáno není...

Stejně tak se nikdy nikomu nepovedlo dokázat opak.A protože z praxe dobře víme že jasně logicky fungující systém,např. námi probrané programy nemůžou vzniknout samy od sebe bez inteligence,myšlení,vyplývá z toho jednoznačně,že ani naprosto určitě a zcela účelně fungující procesy třeba v živém organismu,nemohli nikdy vzniknout samy od sebe.

Napřed,aby mohl být vložen život do hmoty,ta hmota musí začít existovat.Ale kde máš hmotu?Jak jsi k ní vůbec přišel?Hmota vznikla z neexistující hmoty?Z čeho asi tak hmota mohla vzejít,když neexistovala?

Neznámo a vzhledem ke vzniku života irelevantní...

Nikoliv irelevantní.Věda,čili lidské zkoumání NIKDY A NIJAK neprokázala,že původně tu byla hmota,která buď vznikla ale nikdo není schopen prokázat z čeho,nebo je tu věčně,což rovněž nikdo neumí nijak prokázat,a že následně pak z této hmoty sám vzešel život,tohle je jen a pouze představa.V případě možnosti že Život je věčný,a hmota tu existuje právě díky tomuto Životu je zbytečné mluvit o nějakém vzniku Života,neboť tento Život nevznikl nikdy,Je věčně,i když si nejsme schopni vysvětlit,jak je to vůbec možné.

Římanům 11:33-36

Ó hloubko Božího bohatství a moudrosti a poznání! Jak nevyzkoumatelné [jsou] jeho soudy a [jak] nevysledovatelné [jsou] jeho cesty!Vždyť „kdo poznal Jehovovu mysl nebo kdo se stal jeho rádcem“?Nebo: „Kdo Mu nejdříve dal, aby Mu to muselo být oplaceno?“Protože od Něho a skrze Něho a pro Něho je všechno. Jemu buď sláva navždy. Amen.

Nepřijde ti logické a rozumné,že aby mohl být život předán do hmoty,musí být tímto životem tato hmota napřed stvořena?

Logické mi přijde, že před vznikem života existovala hmota, její stvoření však nikoliv...

Až na jednu "maličkost",pokud by si přemýšlel trochu hlouběji k podstatě věci,přijdeš na to,že to nemá žádnou logiku.Z pozorovaného vyplývá,že z hmoty život nevzniká,neboť život se pouze předává a sice z života,a dále hmota nemůže vzejít sama z ničeho,musí se stvořit,zhmotnit.

Žalm 19:1,2

Nebesa oznamují Boží slávu;
a prostor vypráví o díle jeho rukou.

Jeden den za druhým dnem působí, že překypuje řeč,
a jedna noc za druhou nocí předvádí poznání.

Římanům 1:20

Jeho neviditelné [vlastnosti] jsou totiž jasně patrné od stvoření světa, protože je lze pochopit z učiněných věcí, dokonce i Jeho věčnou moc a Božství, takže jsou neomluvitelní,

Může se ale náboj v počítači měnit samovolně,když jsou jeho změny přesně určeny algoritmem?

Ne. Pointa ?

Je to přece jasné,ty částice nikdy sami neurčí,aby fungovali naprosto logicky a účelně.Aby mohli plnit přesně určený,logický úkol,tak bez myšlení je to zhola nemožné.

Ale je třeba si uvědomit,že ony sami nejsou podstatou programu.Ony v tom počítači dělají co dělají,protože jsou k tomu někým donuceny,a to je ten program.

Co je podstatou vozidla ?

Lidský úmysl.

Program by bez inteligence nevzešel.

Ano, protože inteligence je předpoklad pro vytvoření programu...

Inteligence není jen předpoklad,ale naprostá nutnost,bez ní by žádný program nebyl.

Jinými slovy čistě lidským způsobem zkoumání

Jsme lidé, takže věci zkoumáme lidským způsobem, který se nám už několik staletí osvědčuje.

Až na jednu "maličkost",člověk se v jisté záležitosti svým lidským zkoumáním neposunul ani o sebemenší kousek,je stále stejně špatný jaký byl i v minulosti,kdy neměl vědecké poznatky dnešní doby,dokonce se nebojím říct,že vědeckotechnický pokrok má díky určitým lidským vlastnostem a sklonům na lidi spíše zhoubný vliv.Tohle zde ale nebudu více rozebírat,neboť by to bylo obsáhlé téma.

Znáš-li nějaký jiný a lepší, sem s ním...

1.Korinťanům 2:7-16

Ale mluvíme Boží moudrost v posvátném tajemství, utajenou moudrost, kterou Bůh předem stanovil před systémy věcí pro naši slávu.Tuto [moudrost] nepoznal ani jeden z panovníků tohoto systému věcí, neboť kdyby [ji] poznali, nepřibili by na kůl slavného Pána.Ale právě jak je napsáno: „Oko nevidělo a ucho neslyšelo ani v srdci člověka nevyvstaly věci, jež Bůh připravil těm, kdo ho milují.“Nám je totiž Bůh zjevil prostřednictvím svého ducha, neboť duch zkoumá všechno, i hluboké Boží věci.

Vždyť kdo mezi lidmi zná lidské věci kromě ducha člověka, který je v něm? Tak také nikdo nepoznal Boží věci kromě Božího ducha.Nepřijali jsme však ducha světa, ale ducha, který je od Boha, abychom znali věci, které nám Bůh laskavě dal.O těchto věcech také mluvíme, ne slovy, jež vyučuje lidská moudrost, ale těmi, jež vyučuje duch, když spojujeme duchovní [záležitosti] s duchovními [slovy].

Ale hmotný člověk nepřijímá věci Božího ducha, neboť jsou pro něj pošetilostí; a nemůže [je] poznat, protože jsou zkoumány duchovně.Duchovní člověk však zkoumá skutečně všechno, ale sám není zkoumán žádným člověkem.Vždyť „kdo poznal Jehovovu mysl, aby ho poučoval“? Ale my máme Kristovu mysl.

neboť já jsem také člověk,a nikdo mi doposud nebyl schopen ani lidským způsobem toto prokázat

Pořád ty osobní zájmena. Jsi schopen pochopit, že když je něco vědecky prokázané, tak to není prokázané někomu a že není povinností vědců tobě osobně něco prokazovat ?

Jsem schopen pochopit,že když někdo lidem tvrdí,že je něco prokázané,a chce to tvrdit celému světu,měl by to být schopen také celému světu prokázat,a to naprosto přirozenou cestou skrze lidské vnímání a pozorování přirozené skutečnosti v níž normálně žije,viz.můj příklad se sluncem,tímto způsobem ovšem evoluce nikdy prokázaná nikým nebyla,chceš-li mi nadále tvrdit že ano,pojď mi jí osobně prokázat.

Nejde o to, že oni nejsou schopni něco tobě, ale že ty nejsi schopen si zjistit informace a pochopit je...

Obyčejná výmluva,zde nejde o informace,ale o neschopnost vědců evoluci prokázat přirozeným způsobem vnímání a pozorování.

Pozorovaná není ani zdaleka

Jak to víš ?

Když budeme spolu v nějaké místnosti,a světlo které v ní je nebude svítit,a já ti řeknu,že světlo v místnosti nesvítí,zeptal by ses mě hloupě jak to vím,nebo by ses spíše sám podíval na světlo,jestli opravdu nesvítí?

a úspěšně využívaná v praxi není nikde

Jak to víš ?

Jednoduše,nemůžeš využívat něco,co není.

Fungování evoluce si neověřím nikde

...protože na místo, kde by to šlo, nikdy nepůjdeš. Mohlo by to otřást tvým přesvědčením, tak to radši neriskovat a raději dokola opakovat, že evoluce je fantazie...

Nemám obavy,že by se mi někde prokázala evoluce,klidně napiš místa,kde se na evoluci,která vedla k rozvoji života zde na zemi od původní nejzákladnější formy až do té dnešní můžu jít podívat.

Mě nikdo z vědců který tvrdí že evoluce je skutečnost nijak nedokázal,že má pravdu

A žádný učitel ti nedokázal, že zájmeno "já" zní ve třetím pádě jednotného čísla "mně". Je to chyba toho učitele, nebo tebe, že jsi si to nezjistil ? Není povinností vědců ti něco dokazovat, to ty bys se měl s výsledky jejich práce seznamovat. Oni nejsou tvoje děvka...

To máš pravdu,mojí děvkou jistě nejsou,ale něčí zcela určitě. 

Neboť jsem naprosto ujištěn o pravdivosti toho,co jsem napsal výš.

Tvoje "naprosté ujištění" není zárukou toho, že máš pravdu. Jiní lidé jsou "naprosto ujištěni" o jiných věcech a všichni mít pravdu nemůžete...

To už jsem ti psal i já že není možné,aby byla pravda vše.Pokud by byla pravda evoluce,pak by nebylo pravdou stvoření Bohem které je uvedeno v Bibli,ale potom rovněž není pravda ani Ježíš Kristus,a zase naopak.

Takové důkazy skutečně neexistují

To, že o nich nevíš, nebo je odmítáš, jejich existenci nevymaže...

Není co vymazávat.

Není ani jeden.

Jsi jako děcko - "ne ne a ne!" Můžeš si zacpávat uši, zakrývat si oči a trucovat, ale realitu to nezmění.

Matouš 13:10-15

Tu přistoupili učedníci a řekli mu: „Proč k nim mluvíš v podobenstvích?“Odpověděl a řekl: „Vám je dáno porozumět posvátným tajemstvím nebeského království, ale těm lidem to není dáno.Kdokoli totiž má, tomu bude dáno více a bude mít hojnost, ale kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má.Proto k nim mluvím v podobenstvích, protože hledí a hledí marně, slyší a slyší marně, ani smysl toho nechápou;a plní se na nich Izajášovo proroctví, které říká: ‚Slyšením uslyšíte, ale smysl toho rozhodně nepochopíte; a pohlédnete a budete hledět, ale rozhodně neuvidíte.Vždyť srdce těchto lidí se stalo nevnímavým a ušima slyšeli bez odezvy a zavírali oči, aby nikdy očima neviděli a ušima neslyšeli a aby smysl toho nepochopili svým srdcem a neobrátili se zpět, a já je neuzdravil.‘

Biologická evoluce je prostě fakt a jediné, co s tím můžeš dělat, je nesouhlasit...

Bůh a Kristus je FAKT,a jediné co s tím můžeš dělat je buď svobodně Je přijmout nebo odmítnout.

Jazyky se můžou postupně měnit,no a?

Můžou se postupně měnit tak, až se od původního liší natolik, že jsou nesrozumitelné a nepovažujeme je za jeden jazyk.

Ano,můžou se měnit,neboť jsou měnitelné,nejde to totiž proti stanovené přirozenosti.

Organismy se můžou postupně měnit tak, až se od původního liší natolik, že se nemůžou navzájem rozmnožovat a nepovažujeme je za jeden druh...

Srovnávat možnosti změny mluveného jazyka s možnostmi změny živých organismů je už opravdu zoufalství,tohle srovnání si snad nemohl myslet ani trochu vážně.

Ale kdy vznikly,mi asi tak jednoduše neřekneš co?

U některých ti to řeknu. Např. čeština vznikla v 2. polovině 10. století...

A já ti zase řeknu,že kdysi lidé mluvili jedním stejným jazykem,a také žili společně,ale Někdo rozhodl,aby to bylo jinak,a určil různé lidské jazyky,z nichž se teprve odvíjeli další,na tom už se podíleli lidé.Prvotním původcem různých jazyků ale není člověk.

On se ti dokáže Sám,pokud nebudeš tak zaslepený člověk,jakým jsi doposud.

Jinými slovy, když budu chtít a snažit se, tak si ho vsugeruji...

Hebrejcům 11:1…

Víra je jisté očekávání věcí, na něž je naděje, zřejmý projev skutečností, ačkoli je nelze spatřit…

Římanům 8:24,25

Byli jsme totiž zachráněni v [této] naději; ale naděje, která je vidět, není nadějí. Když totiž člověk nějakou věc vidí, doufá v ni?Doufáme-li však v to, co nevidíme, dál na to s vytrvalostí čekáme.

Římanům 10:11,12,13

Písmo totiž říká: „Žádný, kdo na něm zakládá svou víru, nebude zklamán.“Není totiž rozdíl mezi Židem a Řekem, neboť nade všemi je týž Pán, bohatý ke všem, kdo ho vzývají.Vždyť „každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bude zachráněn“.

Římanům 10:17

Víra tedy následuje za slyšeným. Slyšené je zase prostřednictvím slova o Kristu.

Římanům 10:20,21

Izajáš se však stává velmi smělým a říká: „Byl jsem nalezen těmi, kdo mě nehledali; stal jsem se zjevným těm, kdo se po mně neptali.“Ale o Izraeli říká: „Po celý den jsem rozprostíral ruce k lidu, který je neposlušný a odmlouvá.“

Skrze Jeho Slovo poznáš,že to není jenom slovo vymyšleno prolhaným a omezeným člověkem.

Ne, to tedy nepoznám. Ani ty bys to nepoznal, kdybys předem nevěděl, že to tak prý je...

Já jsem původně nečetl Bibli s úmyslem,že budu věřit Bohu,a ani jsem předem nijak nevěděl a nepřijímal,že je to Slovo od Boha. 

Já se bavím o dinosaurech,kteří se tu měli pohybovat před 65 a více milióny lety.

Fajn. Pokud se tedy ukáže, že někteří neptačí dinosauři přežili až do doby, kdy žil člověk, evoluci to nevyvrátí. Problém není, když se něco najde potom, co to mělo vyhynout, ale pokud se najde něco před tím, než se to mělo vyvinout...

Vždyť já píšu právě o takovém případu,kdy se najde fosílie člověka v takových vrstvách,kdy podle evolučních představ ještě neměl vůbec být,až se to jednou najde a zveřejní,a prokáže se,že se nejedná o podvod,budou se pak ve světě dít různé a tuším špatné věci.Až k tomu dozraje čas,stane se to.

Proslavili tím,že by pokořili celé evoluční učení?

Ano. Stejně jako se proslavil Koperník tím, že pokořil celé geocentrické učení...

Je zjevné,že ti dopad případného naprostého kolapsu evoluce na tento svět úplně nedochází.

Jan 15:18

To vám přikazuji, abyste milovali jeden druhého.Jestliže vás svět nenávidí, víte, že mě nenáviděl dříve, než nenáviděl vás.Kdybyste byli částí světa, svět by měl rád to, co je jeho vlastní. Protože však nejste částí světa, ale já jsem vás vyvolil ze světa, proto vás svět nenávidí.

Svět potřebuje naprosto všechno,aby nemusel přemýšlet o Bohu,a o tom,koho Bůh na tento svět vyslal,Ježíši Kristu.Svět bude dělat všechno proto,aby Boha ze své mysli,ze svého způsobu bytí,ze svého svědomí pokud možno vymazal.Svět Boha a Krista nenávidí!Bůh a Kristus totiž zobrazují světu jeho vlastní obraz v zrcadle tak jasně,že svět nemůže jednoduše zůstat takový jaký je a být s Bohem a Kristem,musel by se změnit a to zcela,ale tohle svět dělat nechce a nebude! A proto se bude svět snažit na Boha a Krista raději vůbec nemyslet,zapomenout na Ně,a nebo je pokud možno naprosto zesměšnit,aby je nemusel brát vážně.A z tohoto důvodu si svět nemůže dovolit s tímto přístupem k Bohu a Kristu vzdát se evoluce,neboť by se zbavil pásky ze svých očí,kterou si před Bohem a Kristem skrze evoluci na oči nasazuje.

Jan 16:7-11

Říkám vám však pravdu: Je k vašemu prospěchu, že odcházím. Neodejdu-li totiž, pomocník k vám rozhodně nepřijde; ale jestliže opravdu odejdu, pošlu vám ho.A ten, až přijde, dá světu přesvědčivý důkaz o hříchu a o spravedlnosti a o soudu:Nejprve o hříchu, protože neprojevují víru ve mne;pak o spravedlnosti, protože jdu k Otci a již mě nespatříte;potom o soudu, protože panovník tohoto světa byl odsouzen.

Jan 17:1-10

Ježíš to pronesl, zvedl oči k nebi a řekl: „Otče, přišla ta hodina; oslav svého syna, aby tvůj syn oslavil tebe podle [toho], jak jsi mu dal autoritu nade vším tělem, aby dal věčný život plnému [počtu] těch, které jsi mu dal.To znamená věčný život, že přijímají poznání o tobě, jediném pravém Bohu, a o tom, kterého jsi vyslal, Ježíši Kristu.Oslavil jsem tě na zemi, když jsem dokončil dílo, které jsi mi dal, abych [je] konal.Otče, nyní mě tedy oslav vedle sebe slávou, kterou jsem měl vedle tebe, dříve než byl svět.

Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji, a dal jsi je mně, a zachovali tvé slovo.Nyní poznali, že všechno, co jsi mi dal, je od tebe;protože výroky, které jsi mi dal, jsem dal jim a oni je přijali a určitě poznali, že jsem vyšel jako tvůj představitel, a uvěřili, že jsi mě vyslal.Prosím za ně; neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal; protože jsou tvoji,a všechno mé je tvé a tvé je mé, a byl jsem mezi nimi oslaven.

Je známo že svět, Boha a Krista přijmout nechce,a bylo již dopředu známo,že se na tom nic nezmění.Boha velmi bolí,že se člověk rozhodl jak se rozhodl,ale protože se takto rozhodl ze své vlastní svobodné vůle,bude toto rozhodnutí člověka Bohem jednou provždy přijato.Život je možné přijmout z vlastní vůle a svobodně,a nebo se dá z vlastní vůle také odmítnout,nelze jej však vnutit.Věda a evoluce slouží člověku k tomu,aby se před Bohem a Kristem pošetile schovával,ale evoluce nebude Bohem přijata jako omluva k odmítnutí pravdy o životě,člověku,Bohu a Kristu.Bůh skrze Krista zjevil člověku pravdu o životě tak jasně,že už nebude akceptována žádná omluva,neboť každá omluva bude pouhá lež,a ta před Bohem nikdy obstát nemůže.

Znáš příběh kocoura Tommyho?Žil na nákladní lodi a měl tam dobré časy.Avšak jedné noci loď ztroskotala u skalnatého pobřeží.Při záchraně posádky se na Tommyho zapomnělo.Jeden námořník se vrátil na potápějící se loď,aby kocoura přinesl.Ale kocour svému zachránci stále utíkal,až námořník musel opustit vrak s nepořízenou.Teď měl Tommy pokoj.V lodní kuchyni našel vše,co kočky rády jedí.Tommy si užíval své poslední jídlo,ale potom zahynul s lodí.

Bůh nechce aby někdo zahynul z hlouposti,lhostejnosti,umíněnosti,z pýchy,ale bude-li k tomu projevena vlastní svobodná vůle člověka,myslím k tomu,aby zahynul,pak se stane vůle člověka.

Jan 8:42-47

Ježíš jim řekl: „Kdyby byl Bůh vaším Otcem, milovali byste mě, neboť jsem vyšel od Boha a jsem zde. Také jsem vůbec nepřišel ze své vlastní iniciativy, ale On mě poslal.Jak to, že neznáte to, co mluvím? Protože nemůžete naslouchat mému slovu.Jste ze svého otce, z Ďábla, a přejete si činit touhy svého otce. Ten byl zabijákem, když začal, a nestál pevně v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví podle své vlastní povahy, protože je lhář a otec [lži].Protože já naproti tomu mluvím pravdu, nevěříte mi.Kdo z vás mě usvědčí z hříchu? Jestliže mluvím pravdu, jak to, že mi nevěříte?Ten, kdo je z Boha, naslouchá Božím výrokům. Nenasloucháte, protože nejste z Boha.“

Jan 8:31,32

A tak Ježíš přikročil k tomu, aby řekl Židům, kteří mu věřili: „Jestliže zůstanete v mém slovu, jste skutečně moji učedníci a poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.“

Pravda vás osvobodí.Kristus je Cesta,Pravda a Život,ale člověk nechce jít po Cestě,nechce znát Pravdu,a nechce Život,činí tak ale zcela z vlastní vůle.

O takovou slávu človíčku ateista opravdu nestojí.Ateista stojí především o slávu světa,tímto objevem by se ale převážné části světa spíše zhnusil.

Ale no tak. Koukni se, čím vším jsou lid ochotni se proslavit. Naprostá změna toho, jak se na svět díváme, je oproti mnoha možnostem přímo skvělý způsob...

Jsi vskutku naivní pokud si myslíš,že by tohle svět nechal jen tak bezstarostně pustit do éteru,a to jenom proto,že by se tím někdo chtěl zviditelnit. Probuď se!

Kdyby mi o to šlo,byl bych velmi zámožný člověk,a možná i s patřičným vlivem,ale naštěstí mi Bůh zjevil smysl života

To určitě ano. Hlavní je, že bys mohl a máš zdůvodnění, proč tomu tak není...

Není tomu tak proto,protože život není o tom být zámožný,a být kamarád se světem.

Matouš 6:19-24

Přestaňte si střádat poklady na zemi, kde stravuje mol a rez a kde se zloději vloupávají a kradou.Raději si střádejte poklady v nebi, kde nestravuje ani mol, ani rez a kde se zloději nevloupávají a nekradou.Kde je totiž tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.

Lampou těla je oko. Jestliže je tedy tvé oko prosté, celé tvé tělo bude jasné;je-li však tvé oko ničemné, bude celé tvé tělo temné. Jestliže světlo, které je v tobě, je ve skutečnosti tma, jak veliká je ta tma!

Nikdo nemůže být otrokem dvou pánů, protože buď bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se přidrží jednoho a druhým pohrdne. Nemůžete být otroky Boha a bohatství.

Matouš 6:33

Neustále tedy hledejte nejprve království a [Otcovu] spravedlnost, a to všechno [ostatní] vám bude přidáno.

Z pohledu ateisty jistě ne.

Já jsem ateista, takže jsem pro posuzování pohledu ateisty kvalifikovanější než ty.

Ty jsi ateista a proto jsi kvalifikovanější pro posuzování pohledu ateisty? Laughing out loud No já jsem byl kdysi také člověk,který by se dal označit ateistou,takže z toho plyne,že já na rozdíl od tebe dokážu posoudit určitou záležitost z obou stran. Smile

Ateismus na evoluci nestojí…

Já také neříkám,že ateismus stojí ve své podstatě na evoluci,to jistě ne.Lidské fantazírování kolem evoluce tu není ani zdaleka tak dlouho,jako lidská snaha obejít se bez Boha,nedůvěra v Něj,a odloučení se od Něho.Ale v současnosti je evoluční učení jedním z hlavních pilířů,na kterém lidé staví své odmítání Boha ve svém životě.Pokud by o tento pilíř přišli,měli by to lidé,kteří Boha do života nechtějí,či v Něj zásadně nevěří mnohem ale mnohem obtížnější.Takže lidé budou dělat všechno možné,aby o tento svůj základ na kterém Boha a Krista v životě nyní nepřijímají nepřišli.

Milióny let trvající evoluce by s láskou neměla společného absolutně nic

Jak to, že ne ? Život by trval miliony let a ne pár tisíc...

Život koho?Bůh nepředává život proto,aby končil ve smrti.Neboť smrt je nepřítel Života.

1.Korinťanům 15:26

Jako poslední nepřítel má být přivedena vniveč smrt.

Pokud působí smrt,která ničí život,nemá takový život smysl.

Bůh není ten,kdo zapřičinil smrt.

Netvrdím, že ano, ale nakonec, proč by nemohl ? Život bez smrti není "velmi dobrý" ani pro člověka, který si uvědomuje důsledky...

Život bez smrti není "velmi dobrý" možná pro tebe,protože jsi nepoznal smysl života.Příčinou smrti není Boží vůle,ale lidská neopodstatněná nedůvěra v Boha.Skrze tuto nedůvěru,kterou člověk projevil,tímto proti Bohu zároveň zhřešil.Člověk dostal všechno co k spokojenému a šťastnému životu potřeboval,krom toho ale dostal jeden jediný příkaz,který ale svévolně a bezdůvodně porušil.Než aby poslechl Boha,který mu dal všechno,tak se o Něm raději rozhodl pochybovat,a tohle to,co člověk sám v sobě spustil,už nešlo normálně zastavit.

1.Mojžíšova 3:1-7

A had se prokázal být nejobezřetnější ze všech divokých polních zvířat, která Jehovah Bůh udělal. Začal tedy ženě říkat: „Skutečně Bůh řekl, že nesmíte jíst z každého stromu zahrady?“Na to žena hadovi řekla: „Z ovoce stromů zahrady smíme jíst.Ale o [jedení] z ovoce stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: ‚Nebudete z něho jíst, ani se ho nedotknete, abyste nezemřeli.‘“Na to had řekl ženě: „Určitě nezemřete.Bůh totiž ví, že v ten den, kdy z něho pojíte, se vám zcela jistě otevřou oči a zcela jistě budete jako Bůh a budete znát dobré a špatné.“

Žena tedy viděla, že strom je dobrý k jídlu a že je něčím toužebným pro oči, ano, strom byl žádoucí na pohled. Tak si začala brát z jeho ovoce a jedla je. Potom nějaké dala i svému manželovi, když [byl] s ní, a on je začal jíst.Pak se jim oběma otevřely oči a začali si uvědomovat, že jsou nazí. Proto sešili fíkové listy a udělali si bederní pokrývky.

Takže potom,co lidé porušili Boží příkaz,začali si uvědomovat,že jsou nazí.Začali se stydět.A nejenom to,dál to pokračuje,

1.Mojžíšova 3:8-13

Později slyšeli hlas Jehovy Boha, který se procházel po zahradě v době denního vánku, a člověk a jeho manželka se před obličejem Jehovy Boha odešli schovat mezi stromy zahrady.A Jehova Bůh volal člověka a říkal mu: „Kde jsi?“Nakonec řekl: „Slyšel jsem tvůj hlas v zahradě, ale bál jsem se, protože jsem nahý, a tak jsem se schoval.“Na to řekl: „Kdo ti pověděl, že jsi nahý? Jedl jsi ze stromu, o němž jsem ti přikázal, abys [z něho] nejedl?“A člověk přikročil k tomu, aby řekl: „Žena, kterou tys mi dal, aby byla se mnou, ta mi dala [ovoce] ze stromu, a tak jsem jedl.“Jehova Bůh tedy řekl ženě: „Co jsi to udělala?“ Žena na to odpověděla: „Had — on mě podvedl, a tak jsem jedla.“

Takže člověk se začal nejenom stydět,ale také se začal před Bohem bát,do té doby,než se nedopustil nedůvěry vůči Bohu se před Bohem ani nestyděl,ani se Ho nebál,přitom to byl ten samý Bůh.Takže tím když člověk neprávem projevil vůči Bohu nedůvěru se stalo to,že tím narušil do té doby dokonalý vztah mezi člověkem a Bohem.

Jo dobré sledovat,jaké to mělo další důsledky.Potom,co se člověk před Bohem schovával,jej Bůh hledal,On samozřejmě dobře věděl kde člověk je,ale tu otázku Bůh člověku položil se záměrem,aby člověk jasně ukázal,jaké další následky mělo to,že se rozhodl Bohu nedůvěřovat.Jeden se začal vymlouvat na druhého,žena na hada a muž na ženu.Čili to je projev toho,že když se člověk odlučuje od Boha,má následně tendenci hledat výmluvy pro své špatné skutky.Přitom si lidé jsou v životě vesměs dobře vědomi své špatnosti a svých špatných skutků,a schopnost se vymlouvat je pak u člověka naprosto běžná věc.
To co člověk spustil svojí nedůvěrou vůči Bohu nemohlo nakonec vést k ničemu jinému než ke smrti,protože život jaký lidé od toho okamžiku vedli,byl s věčným životem jaký Bůh pro člověka zamýšlel naprosto neslučitelný.

Ale nebyl by to Bůh,aby nedokázal člověka z tak beznadějné situace,do které se člověk sám svojí nedůvěrou vůči Bohu dostal,vysvobodit.

Římanům 5:18,19

Jako tedy jeden přečin měl za následek odsouzení lidí všeho druhu, podobně také jeden skutek ospravedlnění má za následek, že lidé všeho druhu jsou prohlašováni za spravedlivé k životu.Vždyť právě jako prostřednictvím neposlušnosti jednoho člověka byli mnozí učiněni hříšníky, podobně také prostřednictvím poslušnosti jednoho budou mnozí učiněni spravedlivými.

Římanům 6:23

Mzda, kterou platí hřích, je totiž smrt, ale dar, který dává Bůh, je věčný život skrze Krista Ježíše, našeho Pána.

1.Korinťanům 15:21,22

Poněvadž je totiž smrt skrze člověka, vzkříšení mrtvých je také skrze člověka.Vždyť právě jako v Adamovi všichni umírají, tak i v KRISTU budou všichni oživeni.

Když je ti úplně fuk,co se píše v Bibli

Ano, to je. Bible není učebnice biologie. A ty evidentně nemáš vlastní rozum - kdyby se v Bibli psalo, že je čtverec kulatý, tak bys se hádal o tom, že je čtverec kulatý. Jen tak mimochodem, Π není 3...

Víš tvoje vyjadřování je neopodstatněné.O tom kdo má a kdo nemá vlastní rozum se s tebou bavit nebudu,jenom ti naznačím,že vlastní rozum,může být někdy hodně relativní záležitost.Já Bibli naprosto důvěřuji ne proto,že by v ní byli nesmysli,jak jsi naznačoval,že kdyby se v ní psalo že čtverec je kulatý apod.,ale právě proto,protože jsou v Bibli zcela smysluplné a pravdivé věci.To že si nemohu historicky prokázat všechny události a postavy, o kterých se v Bibli píše je pro mě nepodstatné,podstatné je to,že to co se v Bibli píše,a co si v životě taky ověřit můžu,je naprostá pravda,a to je to nejzásadnější.Nakonec se člověku naprosto jasně a spolehlivě prokáže,že Bible má pravdu úplně ve všem,tohle je pouze otázka času.

Nechám tě,abys mi to osvětlil.

V knize je napsáno: Záclony byly modré...
Co učitel tvrdí, že tím autor myslel: Záclony představují jeho nesmírnou depresi a chybějící vůli pokračovat...
Co tím autor myslel: Záclony byly modré...

Jinými slovy,nejsi schopen vysvětlit co znamená tvé vyjádření, že "každý je Ježíš v očistci."
Mohl si třeba použít biblické verše,které to tvé vyjádření potvrzují,ale jak vidno,moc se k tomu nemáš.

Takže příště dávej odkazy na takové stránky,které budou v našem jazyce,jinak mě tvé odkazy nebudou zajímat.

Co kdybys se naučil anglicky ?

Já se kvůli webovým odkazům které mi dáváš,nebudu učit anglicky.Jednodušší je,když budeš dávat odkazy na stránky v našem jazyce.Chceš mi snad říct,že takové v našem jazyce nejsou?

Evoluce je dost propraná problematika na to,aby o ní bylo dostatek informací i v našem jazyce.

1. Tohle není evoluce, ale paleontologie...

Tohle je mi úplně fuk,chtěl jsem po tobě prokázání evoluce organismů,od nichž se dochovali fosílie z před kambrijského období,k organismům,od nichž máme fosílie z období kambria.

2. Ono dost informací je, ale obvykle ne na internetu...

To mi neříkej,dnes už by většina informací na internetu být měla.

Dej k dispozici tisíce fotografií...

A kaviár se šampaňským bys nechtěl ? Jestli to tak moc chceš, tak se snaž, já motivaci pro to, abych ti to sháněl, nemám...

Takže ty nevíš,kde na internetu se můžu podívat na spoustu fotografií fosílií organismů z předkambrijského období,a kde o nich bude uvedeno to,co jsem požadoval?

Zatím jsem žádné neviděl.

Protože jsi se nedíval...

Díval,ale nic nebylo vidět.

Možná bys měl slovo důkaz v souvislosti s evolucí přestat používat,působí to totiž přinejmenším trapně.

Ne, to tedy nepůsobí. Když to budu tvrdit někde na veřejnosti, tak se neztrapníš, kdežto ty se svými neživými rostlinami a Noemovou archou ano...

Už jsem ti psal,že já se světem nepotřebuji být kamarád.Nepatřím mezi takové lidi,kteří se ostýchají říkat či psát druhým takové věci,za které mě pak všemožným způsobem odsoudí,či udělají si o mě jakékoliv názory.Zřejmě ti ještě úplně nedošlo,že já jsem o Bohu,Kristu a spolehlivosti a pravdivosti Bible bytostně přesvědčen. 

Zas taková záhada to opravdu není.V podstatě stačí účinná propaganda,a spousta lidí pak hodně podobně zblbne.Takový Hitler kdyby žil,by ti mohl vyprávět.

Hitler nepřesvědčil ani celý svůj názor, natož celý svět. Jak by to mohlo fungovat ve vědě, kde se jeden snaží překonat druhého ?

Samozřejmě že Hitler nepřesvědčil celý národ,v době kdy získal většinovou moc,to už ale nebylo ani nutné,názory těch,kteří s nim nechtěli táhnout za jeden provaz pak mohl nechat jednoduše odstranit.Neměj naivní představu o tom,že kdyby se třeba tobě povedlo najít fosílii člověka v jurské vrstvě navíc společně s nějakým obřím dinosaurem,že by si to okamžitě mohl nechat vysílat do televize,a zveřejňovat na internetu.Jako vědec,bys to tak jednoduše udělat nemohl.Tohle bys mohl udělat na vlastní triko jako nějaký nadšenec,ale jako vědec opravdu ne.

Nešlo jenom o jejich schopnosti utíkat,na ukládání různých živočichů a rostlin do sedimentárních vrstev mělo jistě vliv více faktorů.

Právě naopak,sedimentární vrstvy a to co v nich je nevypadají jako něco,co by se utvářelo stovky miliónů let

Jak ty víš, jak má vypadat něco, co se utvářelo stovky milionů let ?

Spolehlivě vím,že mrtvý živočichové ani rostliny,včetně velkých stromů nezkamení jen tak.Pokud nějaké zvíře zemře,zůstane na povrchu země,shnije,rozloží se,sežerou ho jiné organismy.Pokud nějaký organismus zakopeš do běžné zeminy,čeká ho stejný osud.Pokud nějaký živočich zemře ve vodě,dopadne stejně.Tím chci říct,že živočichové ani rostliny běžně prostě nezkamení.Na zkamenění je potřeba speciálních podmínek,a sice včasné uložení do vhodné matérie.Vulkanická činnost je v tomto zanedbatelná,drtivá většina fosílií je uložená v sedimentárních vrstvách,které byly uloženy díky vodě.Co to znamená?Jednoduše to,že fosílie,které nacházíme v zemi byli uloženy díky nánosovým vrstvám,které přivedla voda.Ať už jsou to trilobiti,amoniti,bezobratlí,ryby,obojživelníci,dinosauři,savci,ptáci,různé rostliny,stromy,přesněji jejich kmeny,a to někdy obrovské,uložené jak horizontálně tak vertikálně,v naprosté většině případů byli uloženy díky vodním nánosovým vrstvám.

Takže mnoho a mnoho miliónů let trvající eroze která v jednom kuse působí na svrchní vrstvu vyvyšujících se hor,neodstraní fosilní zbytky,které se nachází pod povrchem?!

Ne...

Chceš teda tvrdit,že eroze na horách nefunguje?

Protože dnes vidíme,co jsou takové potopy schopné udělat

No a ?

No b!

Svědčí o tom třeba i to,že se o potopě nepíše pouze v Bibli,ale příběhy o ní se tradují na celém světě.

Možná proto, že většina národů na světě se během své existence setkala s velkou lokální potopou. Vzhledem k tomu, že se lidé původně usazovali u řek, je to logické...

No je sice logické,že lidé,žijící poblíž vodních toků zažívaly různé záplavy,ale není logické předpokládat,že byli tak hloupí,aby si lokální záplavy,které ani náhodou nejsou schopny zatopit kopce a hory,a před kterými spousta lidí vždycky nějakým způsobem stejně utečou,zaměňovali za potopu světa.Nepředpokládej,že lidé v minulosti byli úplní vulgaritai.Lokální záplavy nedokážou to,co se traduje v příbězích o celosvětové potopě,které jsou rozšířeny po celém světě.

ty příběhy se sice postupem času přibarvovali,a oproti původní pravdivé verzi se liší,čemuž se nelze příliš divit,když se předávali hlavně ústní formou

Správně - například potopa se stala z velké celosvětovou...

Jak říkám,to bys musel předpokládat,že lidé v dřívější době,neměli mozek v hlavě.I kdyby lidé neměli znalosti o širokém okolí,a znali pouze malé území,na kterém by žili,nezaměnili by si lokální záplavy se světovou potopou,která měla zaplavit i nejvyšší hory na zemi.Byl bys naivní,kdybys tohle u lidí z minulosti předpokládal.

K potopě světa došlo,a to relativně nedávno.

Kdyby k potopě došlo relativně nedávno, tak by to jasné zanechalo stopy, které však nenacházíme...

Stopy tu máme,a není jich zrovna málo.Je jenom na nás,jestli si je dokážeme správně vysvětlit.Podívej,já nikomu nic nenutím,pokud nejsi přesvědčený o tom,že tu celosvětová potopa byla,je to tvoje záležitost.Já opravdu nemám osobně potřebu tebe ani kohokoliv jiného o tomto přesvědčovat,jak už jsem někde psal,já v tom mám naprosto jasno.Bibli,Bohu a Kristu důvěřuji zcela.Mohli bychom docela dlouho,jeden jak druhý předkládat argumenty,co podle mě potopu prokazuje,a co podle tebe nikoliv,ale na tohle já si čas dělat opravdu nebudu.Zjišťuj si,prověřuj si,uvažuj,a udělej si názor sám.

A kontinenty sami svědčí o tom,že byli kdysi spojeny v jeden

Ano, jenže to bylo před zhruba dvěma stovkami milionů let...

Nemusíš mi psát standardní datování,možná se budeš divit,ale já to znám taky,jenže já na rozdíl od tebe k tomu přistupuji jako k lidskému výmyslu.

k rozdělení kontinentů došlo teprve nedávno

Takže se během krátké doby dostaly na svá současná místa ? Máš představu, jaké by mělo důsledky, kdyby se kontinenty pohybovaly tak rychle?

A víš že jo?Ale nezapomínej,že potopu světa neměla v moci příroda,ale Někdo,kdo jí dokáže použít k vykonání svého úmyslu.

Já spoléhám na Boha,ne na člověka,doufám že mi rozumíš jak to myslím.

Spoléháš na něj dostatečně na to, abys nevyužíval žádných poznatků medicíny a nechal to celé na něm ?

Lhal bych kdybych tvrdil,že jsem nikdy nevyužil např.prášky od bolesti.Ale jinak k praktickému lékaři v podstatě nechodím.Běžné nemoci jako nachlazení,chřipka přejdou sami,během nich pouze zvyšuji příjem některých vitamínů,samozřejmě skrze ovoce a zeleninu,užívám nějaké bylinky,a slivovici v rozumném množství,z loňska mám taky velmi dobrou jaderničku. Smile A co se týká nemocí jako rakovina,či takových zdravotních problémů,které by vyžadovali třeba chirurgický zákrok,tak jsem připravený zdravotnictví nevyužít,pokud bych měl úraz,který by vyžadoval transfůzi krve,pokud bych byl při vědomí,odmítl bych ji.Se smrtí jsem smířený,když přijde můj čas,až si to bude Bůh přát,nebudu se tu zoufale držet zuby nehty,věř nevěř,ale tak to je.Mým smyslem života je žít s Bohem,a takový život není podmíněný bytím v tomto světě.Snad jsem ti odpověděl dostatečně.

Protože Život = Láska a Láska = Život , stačí ti takové vysvětlení?

Ne, nepravdivá rovnice mi jako vysvětlení opravdu nestačí. Život evidentně není totéž co láska...

Život je Bůh,a Bůh předává život v lásce.

To je mi upřímně hodně líto,ať už tomu rozumíš nebo ne.

Proč ?

Protože pokud je pravda to co o sobě píšeš,tak ti v životě schází něco naprosto zásadního,bez čehož nemůžeš žít plný život.

Zdravá a budující láska jistě nebyla skutečnou příčinou toho,že byl někdo zničen. Museli tam být jistě jiné záležitosti,které byli příčinou něčího zničení

Byla jedním z důvodů. Jeden z partnerů zemřel a ten druhý se s tím nedokázal vyrovnat...

Jenže láska nebyla příčinou toho,proč se ten druhý nedokázal vyrovnat se smrtí svého partnera.

Nebudeš tomu věřit,ale je.

Nebudu tomu věřit, protože tomu tak není. Můj stav je vrozený, daný geneticky...

Matouš 9:35

A Ježíš se vydal na cestu všemi městy a vesnicemi, vyučoval v jejich synagógách a kázal dobrou zprávu o království a léčil kdejakou chorobu a kdejaký neduh.

Matouš 15:30,31

Tehdy k němu přistoupily velké zástupy a měly s sebou lidi, kteří byli chromí, zmrzačení, slepí, němí a mnozí jinak [postižení], a takřka mu je házeli k nohám, a on je léčil;zástup byl tudíž ohromen, když viděli, jak němí mluví a chromí chodí a slepí vidí, a oslavovali BOHA Izraele.

Jan 11:1-4

Jistý muž, Lazar z Betanie, z vesnice Marie a její sestry Marty, byl nemocný.Vskutku to byla ta Marie, která potřela Pána vonným olejem a svými vlasy mu osušila nohy, jejíž bratr Lazar byl nemocný.Jeho sestry pro něj tedy poslaly a řekly: „Pane, podívej se, ten, ke kterému máš náklonnost, je nemocný.“Ale když to Ježíš slyšel, řekl: „Tato nemoc není k smrti, ale je pro Boží slávu, aby byl skrze ni oslaven Boží Syn.“

Věřím,že víš co se stalo s Lazarem,a co pro něj Kristus udělal,skrze víru může Kristus vyřešit i tvoji záležitost,je to na tobě.

Odpověď na článek o DNA ;)

To je zase síla... Škoda, že jsem server neodhalil dříve Laughing out loud

http://www.klusik.cz/cs/article/kreacioniste-o-odpadni-dna

Obrázek uživatele Šriber

Patrik

Ani hmota,prostor,život nic z toho nevznikne samo od sebe

To dokázáno není...

Napřed,aby mohl být vložen život do hmoty,ta hmota musí začít existovat.Ale kde máš hmotu?Jak jsi k ní vůbec přišel?Hmota vznikla z neexistující hmoty?Z čeho asi tak hmota mohla vzejít,když neexistovala?

Neznámo a vzhledem ke vzniku života irelevantní...

Nepřijde ti logické a rozumné,že aby mohl být život předán do hmoty,musí být tímto životem tato hmota napřed stvořena?

Logické mi přijde, že před vznikem života existovala hmota, její stvoření však nikoliv...

Může se ale náboj v počítači měnit samovolně,když jsou jeho změny přesně určeny algoritmem?

Ne. Pointa ?

Proč by se měli začarovat?

Neměli. Jen je mi záhadou, jak ty si programování vůbec představuješ...

Ale je třeba si uvědomit,že ony sami nejsou podstatou programu.Ony v tom počítači dělají co dělají,protože jsou k tomu někým donuceny,a to je ten program.

Co je podstatou vozidla ?

Program by bez inteligence nevzešel.

Ano, protože inteligence je předpoklad pro vytvoření programu...

Jinými slovy čistě lidským způsobem zkoumání

Jsme lidé, takže věci zkoumáme lidským způsobem, který se nám už několik staletí osvědčuje. Znáš-li nějaký jiný a lepší, sem s ním...

neboť já jsem také člověk,a nikdo mi doposud nebyl schopen ani lidským způsobem toto prokázat

Pořád ty osobní zájmena. Jsi schopen pochopit, že když je něco vědecky prokázané, tak to není prokázané někomu a že není povinností vědců tobě osobně něco prokazovat ? Nejde o to, že oni nejsou schopni něco tobě, ale že ty nejsi schopen si zjistit informace a pochopit je...

Pozorovaná není ani zdaleka

Jak to víš ?

že je experimentálně prověřená to tvrdíš ty

Ano, to tvrdím. Tvrdí to i spousta jiných, protože je to fakt...

a úspěšně využívaná v praxi není nikde

Jak to víš ?

Fungování evoluce si neověřím nikde

...protože na místo, kde by to šlo, nikdy nepůjdeš. Mohlo by to otřást tvým přesvědčením, tak to radši neriskovat a raději dokola opakovat, že evoluce je fantazie...

Chápu,že když tvrdíš,že evoluce je prokázaná,je to právě pouze to,o čem jsi se v životě nechal přesvědčit.

Nechápeš, protože to tak není. Moje přesvědčení a prokázání jsou dvě různé věci. Evoluce je prokázaná a já jsem o ni přesvědčen. Takový už je můj vztah k prokázaným jevům...

Mě nikdo z vědců který tvrdí že evoluce je skutečnost nijak nedokázal,že má pravdu

A žádný učitel ti nedokázal, že zájmeno "já" zní ve třetím pádě jednotného čísla "mně". Je to chyba toho učitele, nebo tebe, že jsi si to nezjistil ? Není povinností vědců ti něco dokazovat, to ty bys se měl s výsledky jejich práce seznamovat. Oni nejsou tvoje děvka...

Neboť jsem naprosto ujištěn o pravdivosti toho,co jsem napsal výš.

Tvoje "naprosté ujištění" není zárukou toho, že máš pravdu. Jiní lidé jsou "naprosto ujištěni" o jiných věcech a všichni mít pravdu nemůžete...

Takové důkazy skutečně neexistují

To, že o nich nevíš, nebo je odmítáš, jejich existenci nevymaže...

Není ani jeden.

Jsi jako děcko - "ne ne a ne!" Můžeš si zacpávat uši, zakrývat si oči a trucovat, ale realitu to nezmění. Biologická evoluce je prostě fakt a jediné, co s tím můžeš dělat, je nesouhlasit...

a když to stanoveno nebude tak co myslíš,bude docházet k degeneraci?

Ne. A když gravitace nebude, tak zase nebudeme přitahování k Zemi. Jenže gravitace existuje a genetika má své zákonitosti. Zabývat se alternativou je možná zajímavé myšlenkové cvičení, ale v praxi je to k ničemu...

Jazyky se můžou postupně měnit,no a?

Můžou se postupně měnit tak, až se od původního liší natolik, že jsou nesrozumitelné a nepovažujeme je za jeden jazyk. Organismy se můžou postupně měnit tak, až se od původního liší natolik, že se nemůžou navzájem rozmnožovat a nepovažujeme je za jeden druh...

Ale kdy vznikly,mi asi tak jednoduše neřekneš co?

U některých ti to řeknu. Např. čeština vznikla v 2. polovině 10. století...

On se ti dokáže Sám,pokud nebudeš tak zaslepený člověk,jakým jsi doposud.

Jinými slovy, když budu chtít a snažit se, tak si ho vsugeruji...

Skrze Jeho Slovo poznáš,že to není jenom slovo vymyšleno prolhaným a omezeným člověkem.

Ne, to tedy nepoznám. Ani ty bys to nepoznal, kdybys předem nevěděl, že to tak prý je...

Já se bavím o dinosaurech,kteří se tu měli pohybovat před 65 a více milióny lety.

Fajn. Pokud se tedy ukáže, že někteří neptačí dinosauři přežili až do doby, kdy žil člověk, evoluci to nevyvrátí. Problém není, když se něco najde potom, co to mělo vyhynout, ale pokud se najde něco před tím, než se to mělo vyvinout...

Proslavili tím,že by pokořili celé evoluční učení?

Ano. Stejně jako se proslavil Koperník tím, že pokořil celé geocentrické učení...

Ani žádnou omluvu pro to,proč nepřijímají do života Krista a Boha?

Nikdy jsem neslyšel o někom, kdo by evoluci používal jako omluvu pro to, proč nepřijímají do života Boha. Naopak znám spoustu lidí, kteří přijímají oboje...

O takovou slávu človíčku ateista opravdu nestojí.Ateista stojí především o slávu světa,tímto objevem by se ale převážné části světa spíše zhnusil.

Ale no tak. Koukni se, čím vším jsou lid ochotni se proslavit. Naprostá změna toho, jak se na svět díváme, je oproti mnoha možnostem přímo skvělý způsob...

Já jsem si vědom toho,jak funguje tento svět

To evidentně nejsi, když věříš věcem, které jsou v rozporu s fungováním světa...

Věda Šribere funguje jednoznačně pro svět,neboť je jeho součástí,proto by si věda nikdy nedovolila bezstarostně zveřejnit takové věci,o kterých se zde bavíme,protože by se tímto postavila proti světu,čili v podstatě sama proti sobě,neboť věda je jeho nedílnou součástí.

Můžeš to přeformulovat, aby to neznělo tak vágně ?

Já vím moc dobře jak to na světě chodí

Ano, to vidím...

Kdyby mi o to šlo,byl bych velmi zámožný člověk,a možná i s patřičným vlivem,ale naštěstí mi Bůh zjevil smysl života

To určitě ano. Hlavní je, že bys mohl a máš zdůvodnění, proč tomu tak není...

Z pohledu ateisty jistě ne.

Já jsem ateista, takže jsem pro posuzování pohledu ateisty kvalifikovanější než ty. Ateismus na evoluci nestojí...

Ano,ve vědě jde o to,posunout se v daném zkoumání a bádání někam dál,jenže tohle by nebyl posun

Samozřejmě, že by to byl posun - posun k poznání skutečnosti. Tak jako vyvrácení geocentrismu...

Jenže zde by to byla sláva,o kterou by 99,9 % ateisticky smýšlejících lidí nestáli

Co kdybys místo svých představ využíval příkladů z minulosti ? Zastavili se snad heliocentristi, přestože většina učenců a autority zastávali geocentrismus ?

Pokud se fantasmagorické představy zaměňují za fakta

Ty zaměňuješ fantasmagorické představy za fakta...

Milióny let trvající evoluce by s láskou neměla společného absolutně nic

Jak to, že ne ? Život by trval miliony let a ne pár tisíc...

Bůh není ten,kdo zapřičinil smrt.

Netvrdím, že ano, ale nakonec, proč by nemohl ? Život bez smrti není "velmi dobrý" ani pro člověka, který si uvědomuje důsledky...

Když je ti úplně fuk,co se píše v Bibli

Ano, to je. Bible není učebnice biologie. A ty evidentně nemáš vlastní rozum - kdyby se v Bibli psalo, že je čtverec kulatý, tak bys se hádal o tom, že je čtverec kulatý. Jen tak mimochodem, Π není 3...

Nechám tě,abys mi to osvětlil.

V knize je napsáno: Záclony byly modré...
Co učitel tvrdí, že tím autor myslel: Záclony představují jeho nesmírnou depresi a chybějící vůli pokračovat...
Co tím autor myslel: Záclony byly modré...

Takže příště dávej odkazy na takové stránky,které budou v našem jazyce,jinak mě tvé odkazy nebudou zajímat.

Co kdybys se naučil anglicky ?

Evoluce je dost propraná problematika na to,aby o ní bylo dostatek informací i v našem jazyce.

1. Tohle není evoluce, ale paleontologie...
2. Ono dost informací je, ale obvykle ne na internetu...

Dej k dispozici tisíce fotografií...

A kaviár se šampaňským bys nechtěl ? Jestli to tak moc chceš, tak se snaž, já motivaci pro to, abych ti to sháněl, nemám...

Zatím jsem žádné neviděl.

Protože jsi se nedíval...

Možná bys měl slovo důkaz v souvislosti s evolucí přestat používat,působí to totiž přinejmenším trapně.

Ne, to tedy nepůsobí. Když to budu tvrdit někde na veřejnosti, tak se neztrapníš, kdežto ty se svými neživými rostlinami a Noemovou archou ano...

Lépe řečeno,nechat si toho dost nabulíkovat do hlavy co?

Ne. Když píšu "vědět", tak tím mám na mysli "vědět", ne "nechat si něco nabulíkovat do hlavy". Chápu, že ty, který běžně zaměňuješ významy slov, můžeš předpokládat stejné jednání i jiných, ovšem věz, že ne všichni jsou jako ty. Já určitě nejsem...

Zas taková záhada to opravdu není.V podstatě stačí účinná propaganda,a spousta lidí pak hodně podobně zblbne.Takový Hitler kdyby žil,by ti mohl vyprávět.

Hitler nepřesvědčil ani celý svůj názor, natož celý svět. Jak by to mohlo fungovat ve vědě, kde se jeden snaží překonat druhého ?

Nešlo jenom o jejich schopnosti utíkat,na ukládání různých živočichů a rostlin do sedimentárních vrstev mělo jistě vliv více faktorů.

Jako třeba co ? Zatím to vypadá, že jediný faktor, který měl vliv, byl výskyt příslušných organismů v příslušném období...

Právě naopak,sedimentární vrstvy a to co v nich je nevypadají jako něco,co by se utvářelo stovky miliónů let

Jak ty víš, jak má vypadat něco, co se utvářelo stovky milionů let ?

ale jako něco,co bylo způsobeno globální katastrofou,jejichž hlavním činitelem byla mořská voda

Ne, to ani náhodou, což si lidé uvědomovali už staletí před Darwinovým narozením...

Takže mnoho a mnoho miliónů let trvající eroze která v jednom kuse působí na svrchní vrstvu vyvyšujících se hor,neodstraní fosilní zbytky,které se nachází pod povrchem?!

Ne...

Během mnoha z prstu vycucaných miliónů let možná ano,ale ve skutečnosti tu žádné milióny let neproběhli.

Evidentně proběhli. Věřit tomu, že ne, je jako věřit, že se Slunce otáčí kolem Země...

Protože dnes vidíme,co jsou takové potopy schopné udělat

No a ?

chceš snad tvrdit,že dříve potopy probíhaly úplně jinak?

Úplně ne. Ovšem regulace toků apod. věci poněkud změnily...

Svědčí o tom třeba i to,že se o potopě nepíše pouze v Bibli,ale příběhy o ní se tradují na celém světě.

Možná proto, že většina národů na světě se během své existence setkala s velkou lokální potopou. Vzhledem k tomu, že se lidé původně usazovali u řek, je to logické...

ty příběhy se sice postupem času přibarvovali,a oproti původní pravdivé verzi se liší,čemuž se nelze příliš divit,když se předávali hlavně ústní formou

Správně - například potopa se stala z velké celosvětovou...

K potopě světa došlo,a to relativně nedávno.

Kdyby k potopě došlo relativně nedávno, tak by to jasné zanechalo stopy, které však nenacházíme...

Odhad je v tomto případě málo

V tom případě právě není. Jestli ti odhad nestačí, spočítej si to sám...

A kontinenty sami svědčí o tom,že byli kdysi spojeny v jeden

Ano, jenže to bylo před zhruba dvěma stovkami milionů let...

k rozdělení kontinentů došlo teprve nedávno

Takže se během krátké doby dostaly na svá současná místa ? Máš představu, jaké by mělo důsledky, kdyby se kontinenty pohybovaly tak rychle ?

Já spoléhám na Boha,ne na člověka,doufám že mi rozumíš jak to myslím.

Spoléháš na něj dostatečně na to, abys nevyužíval žádných poznatků medicíny a nechal to celé na něm ?

Protože Život = Láska a Láska = Život , stačí ti takové vysvětlení?

Ne, nepravdivá rovnice mi jako vysvětlení opravdu nestačí. Život evidentně není totéž co láska...

To je mi upřímně hodně líto,ať už tomu rozumíš nebo ne.

Proč ?

Zdravá a budující láska jistě nebyla skutečnou příčinou toho,že byl někdo zničen. Museli tam být jistě jiné záležitosti,které byli příčinou něčího zničení

Byla jedním z důvodů. Jeden z partnerů zemřel a ten druhý se s tím nedokázal vyrovnat...

Nebudeš tomu věřit,ale je.

Nebudu tomu věřit, protože tomu tak není. Můj stav je vrozený, daný geneticky...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

pro Šribrse

Potřebuješ dokázat,že počítač který používáš,nevznikl sám od sebe z prvků země?

Ne, protože to už je dokázáno...

Ani hmota,prostor,život nic z toho nevznikne samo od sebe,ne jenom ten primitivní mechanismus,jakým je ve srovnání s životem počítač.Lidi jsou tak zaslepení,že nic nevidí.

Hmota před tím,než začne existovat má nějaké vlastnosti?

Hmota má před tím, než začne existovat, jen jedinou vlastnost - neexistenci. Nechápu, proč ji do toho taháš, život vznikl z existující hmoty...

Ne,život nemohl vzniknout,tohle je naprostý nesmysl.Napřed,aby mohl být vložen život do hmoty,ta hmota musí začít existovat.Ale kde máš hmotu?Jak jsi k ní vůbec přišel?Hmota vznikla z neexistující hmoty?Z čeho asi tak hmota mohla vzejít,když neexistovala?Nepřijde ti logické a rozumné,že aby mohl být život předán do hmoty,musí být tímto životem tato hmota napřed stvořena?

Šribere,doufám že se oba bavíme o tomtéž?

U tebe těžko říct...

Ano,řekl bych,že mi nerozumíš zcela.

Programování funguje tím způsobem,že se určí algoritmus toho,jakým způsobem se bude zpracovávat vstupní veličina,a v závislosti na tom pak bude tímto určena i veličina výstupní.U počítačů se informace,programy převádějí do binárního kódu,jinak řečeno,do jedniček a nul,což v praxi znamená jednouše různě se střídající stav zapnuto,vypnuto,nebo vysoká a nízká úroveň napětí.

Znáš elektrické napětí bez náboje ?

Může se ale náboj v počítači měnit samovolně,když jsou jeho změny přesně určeny algoritmem?Může el.náboj v počítači sám od sebe určit algoritmus?

Částice nejsou podstatou programu,podstatou programu je to,co určilo,aby se částice chovali jasně daným způsobem

Jak se to podle tebe určí ? To se ty částice začarují či se jim domluví, aby se chovali jasně daným způsobem ?

Proč by se měli začarovat?Jenom se využije jejich daná vlastnost k námi požadované činnosti.Ale je třeba si uvědomit,že ony sami nejsou podstatou programu.Ony v tom počítači dělají co dělají,protože jsou k tomu někým donuceny,a to je ten program.

a tou podstatou je inteligence,uvažování,bez toho by se částice nikdy nechovali tak,jak je požadováno

Inteligence je předpoklad pro programování, nikoliv podstata programu...

Program by bez inteligence nevzešel.A tohle se netýká jenom programu v počítači.

Víš člověk může mít dle testů IQ inteligenci dosti nadprůměrnou,to ale ještě zdaleka neznamená,že takový člověk bude dostatečně rozumný,moudrý a uvědomělý života.Život člověka není test IQ či logického myšlení,život je mnohem ale mnohem víc.To že projdeš velice dobře těmito testy vůbec neznamená,že budeš taky velice dobře procházet v záležitostech života.Už jsem v životě poznal dost inteligentních blbů.

Zajímavé, že tohle obvykle tvrdí ti méně inteligentní...

Ale možná více rozumní.Připomínám,že ten kdo dopadne v testu inteligence třeba i vysoce nadprůměrně,neznamená to automaticky,že takový jedinec bude i velmi rozumný.Nejlepším testem rozumu a moudrosti je samotný život,a to,jak v něm člověk celkově obstojí,a samozřejmě také jak obstojí před svým Stvořitelem,před Ním ti bude tvůj nadprůměrně dobrý výsledek v testu IQ houby platný. Smile

Je irelevantní když někdo tvrdí,že evoluce je prokázaná,protože je prokázaná pouze pro takové lidi,kteří jí přijali za pravdivou,uvěřili jí.

Ne. Evoluce není prokázaná někomu, ta je prostě vědecky prokázaná, tj. vědeckými metodami...

Jinými slovy čistě lidským způsobem zkoumání,ale i zde bych si dovolil nesouhlasit,neboť já jsem také člověk,a nikdo mi doposud nebyl schopen ani lidským způsobem toto prokázat.Prokaž mi,že je evoluce stejně tak jasně pravdivá,jako mi slunce když svítí jasně prokazuje,že svítí.

Evoluce je pouze záležitost fantazie,představivosti těch,kteří jí přijali,uvěřili jí,ve skutečnosti ovšem prokázaná není.

Pokud je pozorovaná, experimentálně prověřená a úspěšně využívaná v praxi, tak se těžko může jednat o fantazii...

Pozorovaná není ani zdaleka,že je experimentálně prověřená to tvrdíš ty,a úspěšně využívaná v praxi není nikde,takže se jedná o lidskou fantazii.

Víš,když půjdu za slunečného dne ven,a uvidím,jak svítí slunce,nemusí mi nikdo dokazovat že slunce svítí,mě se přece prokazuje samo že svítí,a prokáže se to komukoliv kdo vyjde ven,a uvidí jak slunce svítí,pochybovat o tom bude tak leda blázen,nebo šprýmař,či třeba slepec.Když mi ale někdo tvrdí že evoluce je prokázaná věc,nedělá mi vůbec žádný problém říct,že prokázaná není,proč asi?No jednoduše proto,protože skutečně nijak prokázaná není.

Špatně. Obojí je prokázáno, rozdíl je akorát v tom, že svit Slunce si můžeš ověřit mnohem snadněji než fungování evoluce...

Fungování evoluce si neověřím nikde,protože evoluce je lidský výmysl.

Chápeš rozdíl mezi "prokázaným“ a PROKÁZANÝM ?

Ano. Jedno je malým písmem v uvozovkách kdežto druhé velkými písmeny bez uvozovek. Chápeš rozdíl mezi "prokázaným" a "tím, o čem jsi se osobně přesvědčil" ?

Chápu,že když tvrdíš,že evoluce je prokázaná,je to právě pouze to,o čem jsi se v životě nechal přesvědčit.To je ale tvoje záležitost,můžeš se tím krmit i nadále,jeli to tvá vůle.

Pokud je člověk přesvědčen o něčem,co ale ve skutečnosti pravda není,pak je jeho přesvědčení mimo realitu,a přesně tak to je s tebou,a tvým přesvědčením že je evoluce prokázaná.

Jsi si nějak jistý na to, že nevíš, co to znamená, když je něco vědecky prokázáno, a chybí ti důkazy, že máš pravdu...

Mě nikdo z vědců který tvrdí že evoluce je skutečnost nijak nedokázal,že má pravdu.O tom,že je evoluce pouhý lidský výmysl nepochybuji ani v nejmenším.

Ano,nechal ses systematicky tak dlouho přesvědčovat o něčem co není pravda,až se ta lež pro tebe stala "pravdou.“

Jak víš, že to jsem já a ne ty ?

Neboť jsem naprosto ujištěn o pravdivosti toho,co jsem napsal výš.

A co je stupidního na tom,když tvrdím,že žába,mravenec,lev,slon,racek,delfín a další a další živočichové včetně člověka zůstanou těmi samými živočichy jakými jsou po nekonečně dlouhou dobu,i v různých podmínkách,či dokud prostě nevyhynou?

To, že to odporuje důkazům...

Takové důkazy skutečně neexistují,pouze v lidské fantazii.

Žádný pomatený vědec který tvrdí,že evoluce je pravdivá nikdy nepředložil ani jeden jasný důkaz toho,že evoluce je pravdivá. Neustále se tady jenom trapně lidem vnucuje,že je něco prokázané,ale skutek jaksi utek.

Samozřejmě, že ano a tvá neznalost či ignorance tě neomlouvá. Důkazů pro evoluci je mnoho.

Není ani jeden.

Konkrétní tu byly již mnohokrát uvedeny, já sám jsem několikrát napsal odkazy s přehledným výčtem...

Ach ty tvé odkazy.

Incest vede k degeneraci tehdy,bude-li to tak stanoveno na genetické úrovni

Ono to "stanoveno" je...

No ano je,a když to stanoveno nebude tak co myslíš,bude docházet k degeneraci?

Bůh kdysi aby od sebe oddělil lidi rozhodl o tom,že lidé nebudou mluvit stejným jazykem,ale rovněž z toho vyplívá i to,že k rozdělení lidstva použil krom popletení jazyků i něco jiného,aby zaručil,že od sebe lidé budou účinně odděleni.

Tenhle příběh by zněl méně absurdně, kdybychom neměli písemné záznamy, ze kterých plyne, že se jazyky postupně vyvíjí...

Jazyky se můžou postupně měnit,no a?Ale kdy vznikly,mi asi tak jednoduše neřekneš co?

Pokud si bude Bůh přát

Pokud si bude Bůh přát, tak gravitace bude odpuzovat místo přitahovat, kyslík nebude podporovat hoření a DNA bude čtyřšroubovice. Nejdřív dokaž, že je Bůh a teprve pak ho můžeš používat jako vysvětlení...

Proč bych ti měl dokazovat Boha.On se ti dokáže Sám,pokud nebudeš tak zaslepený člověk,jakým jsi doposud.

Jinými slovy Šribere,vůbec nezáleží na tom,co mi zde píšeš,na čem opravdu záleží je to,co On bude chtít aby bylo.

Záleží na důkazech, tvrzení, které jimi není podpořeno, je jen tlachání...

To že život vznikl sám z hmoty,a že se postupně vyvíjel do dnešní podoby je jen tlachání.

O tom co v jejich spisech bude zapsáno rozhodl především Bůh

Opět - nejdřív dokaž, že je, pak ho teprve můžeš zahrnovat do vysvětlení. Do té doby to napsali lidé z rozhodnutí lidí tak, jak běžně pozorujeme...

Skrze Jeho Slovo poznáš,že to není jenom slovo vymyšleno prolhaným a omezeným člověkem.

Ne všude musel být proud vody stejně velký,ne všude vznikaly stejné víry,ne všude museli vznikat stejné turbidity,když třeba někde došlo k průrvě ve skále,pak odtékající voda v takové průrvě udělá jistě svoje,navíc byl Grand Canyon vymodelován ještě v měkkých nánosových vrstvách

Kolik toho musíš vymyslet, abys to vysvětlil, když pravda je tak prostá - Grand Canyon byl vyhlouben řekou během dlouhé doby, ne celosvětovou potopou...

Tys tu řeku viděl,jak ten kaňon hloubila milióny let? Víš,ten kaňon má často kaskádovitý tvar,do písmene V,je zjištěno,že takový tvar by mít nemohl,pokud by jej řeka hloubila po velice dlouhou dobu,naopak takto to vypadá právě tehdy,když je něco vodou odmyto v poměrně krátkém čase.Grand Canyon není samozřejmě jediný,či jediné místo,které nese tyto známky.V tom kaňonu je navíc krásně vidět uložení různých vrstev. Každá z těch vrstev měla představovat určité dlouhé období v historii Země,ve kterém tvořila volný zemský povrch.Mezi jednotlivými vrstvami přitom ale nejsou vidět žádné známky eroze,povrchy mezi nimi jsou hladké.Někde jsou dobře vidět tzv.diskordance,chybějící vrstvy,což by podle standardního výkladu znamenalo chybějící čas v historii Země mnoha miliónů let.Jednoduše není možné aby se někde vytvářela postupně vrstva milióny let,ale hned vedle toho by se milióny let tato vrstva prostě nevytvářela.

K proměnám litosféry došlo ještě před tím,než byla přivedena voda na celou zem,neboť díky těm proměnám,se mohla dostat voda na souš.

Takové změny by měly za následek takové zemětřesení, že potopa by už byla nepotřebná...

Já měl na mysli ty proměny,které jsou skryty za slovy v Bibli,a sice , v ten den se provalila všechna zřídla ohromné vodní hlubiny , udělal to co bylo nezbytně nutné k tomu,aby se mořská voda mohla vlévat na souš.

Tohle by se utajit muselo Šribere

Nejen, že nemuselo, ale ani by se to nepodařilo, kdyby se o to někdo pokoušel...

Opakuji,bude záležet na tom,kdo by to objevil.

Dokážeš si vůbec představit,kdyby se najednou prokázalo,že lidé a dinosauři

Lidé a dinosauři spolu žijí i dnes a povyk kolem toho dělají kreacionisti, nikoliv evolucionisti...

Já se bavím o dinosaurech,kteří se tu měli pohybovat před 65 a více milióny lety.

Jak chceš,já ti jenom píšu,že zveřejnění něčeho takového by byla pro evoluci sebevražda,asi stejně jako přiznání toho,že byla celosvětová potopa.

To by se ovšem něco takového nejprve muselo najít. Když se nedá věřit evolucionistům, kteří by to jistojistě utajili, ať to najdou kreacionisté...

Ano,právě takovýto lidé by to museli najít,aby se to mohlo zveřejnit.

Lidé,kteří jasně zastávají evoluční myšlení,a to po dlouhou dobu svého života,by se jistě hnali za tím,aby tento svůj velký úsek svého života v jeden moment zesměšnili takovým to nálezem.

Kdyby se ten nález ukázal jako pravdivý, tak by se nezesměšnili, ale proslavili.

Proslavili tím,že by pokořili celé evoluční učení?Tím,že by se ve škole o původu člověka nemělo co učit?Tím,že by spousta lidí v jednom okamžiku neměla vysvětlení v podstatě pro nic,žádnou omluvu pro svojí špatnost?Ani žádnou omluvu pro to,proč nepřijímají do života Krista a Boha?O takovou slávu človíčku ateista opravdu nestojí.Ateista stojí především o slávu světa,tímto objevem by se ale převážné části světa spíše zhnusil.

Jsi to ty, kdo si neuvědomuje, jak věda funguje...

Já jsem si vědom toho,jak funguje tento svět.Když pro něj budeš žít,budeš žít dle jeho zásad,pravidel,uctívat jej,pak vesměs nebudeš mít se světem větší problém,a budeš se v něm mít možná i velmi dobře,ale jakmile se proti němu postavíš,pak od něj nečekej kladnou odezvu.Věda Šribere funguje jednoznačně pro svět,neboť je jeho součástí,proto by si věda nikdy nedovolila bezstarostně zveřejnit takové věci,o kterých se zde bavíme,protože by se tímto postavila proti světu,čili v podstatě sama proti sobě,neboť věda je jeho nedílnou součástí.Já vím moc dobře jak to na světě chodí,ty mě v tomto nemáš jak poučit.Kdyby mi o to šlo,byl bych velmi zámožný člověk,a možná i s patřičným vlivem,ale naštěstí mi Bůh zjevil smysl života,a tak se tomuto světu nezaprodám,budu žít s Bohem na této zemi do té doby,dokud nevydechnu naposled.

Navíc by si byli vědomi toho,že by tímto zesměšnili a pokořili nejenom sebe,ale velké množství dalších lidí žijících na celém světě

Sebe by nezesměšnil a co je mu po ostatních lidech ? Byl by jako atlet, který porazil všechny své soupeře...

Z pohledu ateisty jistě ne.

Všechny jejich představy o minulosti,všechno to učení,knihy,školské osnovy,laboratorní zkoumání,by se v jeden moment mohlo smést ze stolu,víš kolika lidem by se najednou zhroutila jejich představa o životě?

Ve vědě jde přesně o to zbořit chybné představy, přepsat knihy a změnit nazírání na svět. Spíš bys nad tím měl přemýšlet ty, křesťane a kreacionisto...

Ano,ve vědě jde o to,posunout se v daném zkoumání a bádání někam dál,jenže tohle by nebyl posun,nýbrž totální kolaps,takový kolaps,který by si svět jen tak dovolit nemohl.

Tohle by nešlo zveřejnit jen tak bezstarostně pro chvilku slávy,na to rovnou zapomeň

Chvilku ? Připadá ti, že by Newton či Einstein zažili jen chvilku slávy ?

Jenže zde by to byla sláva,o kterou by 99,9 % ateisticky smýšlejících lidí nestáli,člověku,který by toto zveřejnil,by z těchto lidí nikdo nijak nepoděkoval,a neocenil ho,dokonce si dovolím předpokládat,že by to vyvolalo ve světě velké napětí mezi právě ateisticky smýšlejícími lidmi,a těmi,kdo věří v Boha,další možné důsledky si raději domýšlet nebudu.

Po poměrně krátkém obléhání bylo ostrovní město zničeno.A tak se Ezekielovo proroctví splnilo do podrobností.

Tyros byl obléhán znovu o 17 let později, zůstal důležitým obchodním střediskem a stojí dodnes. Tolik ke zničení města a splnění proroctví do podrobností. Zajímalo by mě, odkud máš informace...

Víš,po starověkém Tyru z dob fénické slávy,čili za doby Šalomouna a ještě i Ezekiela,nezbylo potom,co jej napadl Alexandr makedonský se svými vojsky příliš mnoho.Zbytky původního města,Starého Tyru,naházeli do moře,čímž jeho osud nadobro zpečetili,aby se dostali k ostrovnímu Tyru,který byl následně také zničen.Starověký Tyrus a jeho věhlas byli od té doby v prachu.Na velké části území kde stál původní Starý Tyrus jsou dnes holé kameny,kde jak bylo rovněž Ezekielem předpověděno si rybáři suší sítě.Ezekiel 26: 14, A chci z tebe udělat zářivý holý povrch skalního útesu. Staneš se místem k sušení vlečných sítí.
Aby sis uvědomil splnění Ezekielova proroctví k tomuto městu,je třeba si první uvědomit,jakým městem bylo kdysi,kdy ho založili a měli ve svých rukou Féničané,kdy byl významným městským státem své doby.Po napadení Nebukadnecarem a dlouhém obléhání hlavně té ostrovní části,pevnosti,a kapitulaci,a pak o 250 let později Alexandrem,měl tento městský velmi významný a do té doby velice úspěšný stát svůj osud zpečetěn.Fénický Tyrus byl nadobro pryč.Ezekiel předpověděl k tomuto starověkému Tyru tolik podrobností které se opravdu stali,že by bylo hloupé tvrdit,že jeho proroctví nebyla naplněna.

Ale ano,byl jsi snad svědkem vzniku života z neživého,a jeho postupného vývoje do dnešní podoby?

Ne. Vznik živého z neživého nesouvisí s tím, že dle důkazů, mají druhy společného předka...

Pokud se fantasmagorické představy zaměňují za fakta

Když je něco změřeno a odvozeno z pozůstatků a známých fyzikálních zákonitostí, nejedná se o fantasmagorické představy. Navíc je absurdní, když to tvrdí někdo, kdo věří v zázraky...

Já důvěřuji Bohu,co ty pokládáš za zázrak,může být pro Něj běžná věc.

Ty když chceš něco udělat,a můžeš to udělat okamžitě,budeš to schválně a bezúčelně zdržovat a zdržovat a zdržovat a …?

1. Já nejsem Bůh. Krom toho je legrační, když lidé, kteří na jednu stranu tvrdí, jak Bůh převyšuje člověka a je rozumem nepochopitelný, na druhou stranu předpokládají, že by jednal jako oni...

Já neříkám,že Bůh je rozumem nepoznatelný.Bohu můžeme rozumět,ale postupně,krůček po krůčku,a toto poznávání nebude mít nikdy konec.

2. U věcí, které mě těší ano, protože preferuji, když trvají déle...

Pro Boha je prvořadá věc život,neboť On Sám je život a Láska.Milióny let trvající evoluce by s láskou neměla společného absolutně nic,a tohle je pochopitelné i rozumem,krom inteligence ,máš i rozum?

Potom Bůh viděl všechno, co udělal, a pohleďme, bylo to velmi dobré

Bůh existuje mimo čas a je vševědoucí...

Bůh není ten,kdo zapřičinil smrt.

Evoluce má především jeden zásadní problém, že je to jenom pohádka,která nemá s realitou ve skutečnosti nic společného.

Ano,rostliny nejsou živé,překvapení?Jak vidno asi jo.

Rostliny živé jsou -rozmnožují se, přijímají potravu, mají geny. Co se píše v přes dva tisíce let staré knížce je úplně fuk...

Když je ti úplně fuk,co se píše v Bibli,pak zřejmě nemá smysl,abychom mi dva spolu pokračovali v diskuzi.

Rozumíš tomu co jsi právě napsal?

Ano. Rozumíš tomu, co znamená "Každý je Ježíš v očistci" ?

Nechám tě,abys mi to osvětlil.

Zkus dát někdy odkazy které budou v češtině

Poslal jsem to kvůli názvům organismů, které jsou latině a nepřekládají se, takže je úplně jedno, v jakém jazyce je daná stránka...

Mě nejde o názvy ale popis.Takže příště dávej odkazy na takové stránky,které budou v našem jazyce,jinak mě tvé odkazy nebudou zajímat.Evoluce je dost propraná problematika na to,aby o ní bylo dostatek informací i v našem jazyce.

Ale k tomu tvému odkazu,neviděl jsem tam zhola nic,co by naznačovalo nějaký vývoj organismů které by měli být ve vrstvách před kambriem k těm,co jsou v kambriu.

To, že jsi ty neviděl, je dáno tvými nedostatečnými znalostmi. Krom toho jsi tvrdil, že fosilie rozličných organismů se náhle objevují v kambriu a vypadá to, jako kdyby vzešly z ničeho - ukazuji, že to není pravda...

Neukázal jsi mi vůbec nic.Zkus to ještě jinak.Dej k dispozici tisíce fotografií nebo třeba i videa např.i s komentářem pokud možno českým,kde budou zachyceny fosilie z před kambrijského období,u nichž bude jasně patrné,že z nich měli za dlouhé období vzejít organismy,jejichž fosílie se dochovali v kambriu.Kde bude i jasně uvedeno v jakých lokalitách se našli,atd.,atd.,atd.,atd.To co jsi mi předložil byli nějaké výblitky.

Samozřejmě že se neměnili,neměli vůbec jak.

Důkazy mají větší hodnotu než tvoje předsudky ovlivněné tvrzení...

Důkazy? Zatím jsem žádné neviděl.Možná bys měl slovo důkaz v souvislosti s evolucí přestat používat,působí to totiž přinejmenším trapně.

To máš pravdu nestačí,je třeba u toho ještě myslet.

To taky, ale ještě předtím je třeba toho dost vědět...

Lépe řečeno,nechat si toho dost nabulíkovat do hlavy co?Díky nemám zájem,výkaly do hlavy nepatří,je mnohem lepší a zdraví prospěšnější se jich zbavit.Možná starověcí Egypťané by si dali říct,když si je byli schopni potírat na bolavé rány.

Změny organismů probíhají v lidské představě

Když to lze vidět a zdokumentovat, nejedná se o jev probíhající v lidské představě. Jak někdo může být přesvědčen o tom, že všichni ti vědci podléhají těm samým představám, je pro mě záhadou...

Zas taková záhada to opravdu není.V podstatě stačí účinná propaganda,a spousta lidí pak hodně podobně zblbne.Takový Hitler kdyby žil,by ti mohl vyprávět.

Ale ano,právě tak a ne jinak to je.

Podívej se, jak vypadá fosilní záznam. Pterosauři jsou pod obřími lenochody, ornithomimové pod mamuty apod. Zkrátka fosilie organismů nejsou seřazeny podle jejich schopnosti unikat před potopou...

Nešlo jenom o jejich schopnosti utíkat,na ukládání různých živočichů a rostlin do sedimentárních vrstev mělo jistě vliv více faktorů.

To že jsou jako první uloženi živočichové žijící v moři,je nanejvýš logické.

Jak tedy vysvětlíš třeba to, že nacházíme živočichy žijící v moři nad živočichy žijícími na souši ?

Živočichové žijící v moři se během zaplavování země,a při pozdějším vracení se vody do mořských pánví mohli usadit v podstatě v jakékoliv sedimentární vrstvě.Uvědom si např.,kde se nachází křídová vrstva,a z čeho je?

Logické je v podstatě všechno co lze na zemi a v zemi vidět,pokud si uvědomíš,že tu byla potopa světa.

Svět vůbec nevypadá tak, jak by vypadal, kdyby byla potopa světa. K tomu, abys si to uvědomil, však potřebuješ znalosti, jen nad tím rozjímat ti nepomůže...

Právě naopak,sedimentární vrstvy a to co v nich je nevypadají jako něco,co by se utvářelo stovky miliónů let,ale jako něco,co bylo způsobeno globální katastrofou,jejichž hlavním činitelem byla mořská voda.

Naprosto stupidní je to proč?

Protože vysvětlení je naprosto jednoduché. Himálaje jsou důsledkem srážky Indické a Eurasijské litosférické desky. Před tím, než se srazily, bylo na jejich místě moře...

Aha.Takže mnoho a mnoho miliónů let trvající eroze která v jednom kuse působí na svrchní vrstvu vyvyšujících se hor,neodstraní fosilní zbytky,které se nachází pod povrchem?!

Jak hloupé.Do té země je neuložili milióny let Šribere,ale voda ty prostoduchý

Já netvrdil, že je do země uložily miliony let. Obvykle je opravdu uložila voda, ovšem ne během jedné události, ale mnoha během milionů let...

Během mnoha z prstu vycucaných miliónů let možná ano,ale ve skutečnosti tu žádné milióny let neproběhli.

Jen tak nějaká obyčejná lokální povodeň to jistě nebyla.

Proč by ne ?

Protože dnes vidíme,co jsou takové potopy schopné udělat,chceš snad tvrdit,že dříve potopy probíhaly úplně jinak?

Chlapče,síla která pohřbila takové množství velryb,musela být enormní

To však neznamená celosvětovou potopu před několika tisíci lety...

Ale ano,bylo to dřív,než si většina lidí dokáže připustit.Svědčí o tom třeba i to,že se o potopě nepíše pouze v Bibli,ale příběhy o ní se tradují na celém světě.Čili někdo z lidí jí kdysi pamatoval,a od těchto se to pak s přibývajícími lidmi předávalo dál a dál a dál,ty příběhy se sice postupem času přibarvovali,a oproti původní pravdivé verzi se liší,čemuž se nelze příliš divit,když se předávali hlavně ústní formou,ale nic to nemění na tom,že se příběhy o celosvětové potopě tradují prakticky na celém světě.K potopě světa došlo,a to relativně nedávno.

Tys to nějak spočítal?

Jednoduchý odhad. Vezmi si všechny recentní i fosilní druhy, vezmi si kolik jedinců je třeba pro stabilní populaci a vezmi si plochu Země...

Odhad je v tomto případě málo,spočítej to.

Bůh se mě jistě nebude ptát,jak to že jsem odmítal něco,co je v rozporu s Jeho Slovem.

Jen abys s tou jistotou nenarazil...

1.Mojžíšova 1:9,10

Ach tak. Možná bys měl konečně přestat brát Bibli jako učebnici všeho od archeologie po zoologii...

Já Bibli beru jako spolehlivé vodítko k poznání pravdy.Bibli mi žádné učebnice,encyklopedie ani další knihy nenahradí.A kontinenty sami svědčí o tom,že byli kdysi spojeny v jeden,čili Bible se v tomto s vědou nijak nerozchází,samozřejmě že k rozdělení kontinentů došlo teprve nedávno a ne tehdy,jak se standardně uvádí.

Vy si nechte evoluci tam kde vznikla,ve své palici.

Jestli někdy dostaneš rakovinu, budeš za evolucionistickou léčbu vděčný...

Já spoléhám na Boha,ne na člověka,doufám že mi rozumíš jak to myslím.

Jenže já nepovažuji za hrozbu pro svojí svobodu ani islamisty či neonacisty.

Ani jako velice nepravděpodobnou ?

Pro svojí svobodu je nepovažuji za žádnou hrozbu,stačí?

Jak vidno,tak na rozdíl od tebe si dokážu uvědomovat smysl života,ty v této záležitosti docela tápeš.

Mně je ta záležitost ukradená...

To ti dokonce i věřím.

Žít,a nepoznat co je to láska Šribere,je tak obrovský problém,že nad něho vlastně žádný není.

Proč je to vůbec problém, natož ten největší ?

Protože Život = Láska a Láska = Život , stačí ti takové vysvětlení? Asi ne co? Ale já už ti to asi jasněji napsat nedokážu,promiň.

Skutečné vjemy a pocity můžu poznávat zejména tehdy,pokud nejsem něčím nepřirozeně ovlivněn,např.psychotropní látkou.

Takže rozdíl je v tom, jestli si tu látku dodáš uměle, nebo vznikne v tvém těle ?

Rozdíl je v tom,že když vnímám věci způsobem,jakým mi to určil můj Původce,čili přirozeně,mám mnohem větší šanci Jej skutečně poznat,protože Jej poznávám takovou cestou,kterou určil On,který všem věcem rozumí nesrovnatelně lépe,a nikoliv já,který jsem v poznávání života teprve na úplném počátku,rozumíš?

Jestli předpokládáš,že ti psychotropní látky pomohou lépe vnímat skutečnost,tak si je klidně užívej,ale dej pozor,aby si třeba potom neskákal z takové výšky,ze které se jednoduše zabiješ.

Neberu takové, které by mě mohli ohrozit. Několikrát do roka si je dám, protože je to jedna z nemnoha způsobů, jak něco cítit...

To je mi upřímně hodně líto,ať už tomu rozumíš nebo ne.

Opakuji,v žádném případě.

Znám lidi, které láska zničila...

Zdravá a budující láska jistě nebyla skutečnou příčinou toho,že byl někdo zničen.Museli tam být jistě jiné záležitosti,které byli příčinou něčího zničení.

Lidé jsou ti,kteří se zasluhují o to,aby láska v životě ochladla

Můj stav není lidskou zásluhou...

Nebudeš tomu věřit,ale je.

Obrázek uživatele Šriber

Patrik

Potřebuješ dokázat,že počítač který používáš,nevznikl sám od sebe z prvků země?

Ne, protože to už je dokázáno...

Hmota před tím,než začne existovat má nějaké vlastnosti?

Hmota má před tím, než začne existovat, jen jedinou vlastnost - neexistenci. Nechápu, proč ji do toho taháš, život vznikl z existující hmoty...

Šribere,doufám že se oba bavíme o tomtéž?

U tebe těžko říct...

Programování funguje tím způsobem,že se určí algoritmus toho,jakým způsobem se bude zpracovávat vstupní veličina,a v závislosti na tom pak bude tímto určena i veličina výstupní.U počítačů se informace,programy převádějí do binárního kódu,jinak řečeno,do jedniček a nul,což v praxi znamená jednouše různě se střídající stav zapnuto,vypnuto,nebo vysoká a nízká úroveň napětí.

Znáš elektrické napětí bez náboje ?

Částice nejsou podstatou programu,podstatou programu je to,co určilo,aby se částice chovali jasně daným způsobem

Jak se to podle tebe určí ? To se ty částice začarují či se jim domluví, aby se chovali jasně daným způsobem ?

a tou podstatou je inteligence,uvažování,bez toho by se částice nikdy nechovali tak,jak je požadováno

Inteligence je předpoklad pro programování, nikoliv podstata programu...

Víš člověk může mít dle testů IQ inteligenci dosti nadprůměrnou,to ale ještě zdaleka neznamená,že takový člověk bude dostatečně rozumný,moudrý a uvědomělý života.Život člověka není test IQ či logického myšlení,život je mnohem ale mnohem víc.To že projdeš velice dobře těmito testy vůbec neznamená,že budeš taky velice dobře procházet v záležitostech života.Už jsem v životě poznal dost inteligentních blbů.

Zajímavé, že tohle obvykle tvrdí ti méně inteligentní...

Je irelevantní když někdo tvrdí,že evoluce je prokázaná,protože je prokázaná pouze pro takové lidi,kteří jí přijali za pravdivou,uvěřili jí.

Ne. Evoluce není prokázaná někomu, ta je prostě vědecky prokázaná, tj. vědeckými metodami...

Evoluce je pouze záležitost fantazie,představivosti těch,kteří jí přijali,uvěřili jí,ve skutečnosti ovšem prokázaná není.

Pokud je pozorovaná, experimentálně prověřená a úspěšně využívaná v praxi, tak se těžko může jednat o fantazii...

Víš,když půjdu za slunečného dne ven,a uvidím,jak svítí slunce,nemusí mi nikdo dokazovat že slunce svítí,mě se přece prokazuje samo že svítí,a prokáže se to komukoliv kdo vyjde ven,a uvidí jak slunce svítí,pochybovat o tom bude tak leda blázen,nebo šprýmař,či třeba slepec.Když mi ale někdo tvrdí že evoluce je prokázaná věc,nedělá mi vůbec žádný problém říct,že prokázaná není,proč asi?No jednoduše proto,protože skutečně nijak prokázaná není.

Špatně. Obojí je prokázáno, rozdíl je akorát v tom, že svit Slunce si můžeš ověřit mnohem snadněji než fungování evoluce...

Chápeš rozdíl mezi "prokázaným“ a PROKÁZANÝM ?

Ano. Jedno je malým písmem v uvozovkách kdežto druhé velkými písmeny bez uvozovek. Chápeš rozdíl mezi "prokázaným" a "tím, o čem jsi se osobně přesvědčil" ?

Pokud je člověk přesvědčen o něčem,co ale ve skutečnosti pravda není,pak je jeho přesvědčení mimo realitu,a přesně tak to je s tebou,a tvým přesvědčením že je evoluce prokázaná.

Jsi si nějak jistý na to, že nevíš, co to znamená, když je něco vědecky prokázáno, a chybí ti důkazy, že máš pravdu...

Ano,nechal ses systematicky tak dlouho přesvědčovat o něčem co není pravda,až se ta lež pro tebe stala "pravdou.“

Jak víš, že to jsem já a ne ty ?

Co je stupidní,že život z neživota nevzejde?

Nic. To je zcela legitimní, i když troufalé tvrzení...

A co je stupidního na tom,když tvrdím,že žába,mravenec,lev,slon,racek,delfín a další a další živočichové včetně člověka zůstanou těmi samými živočichy jakými jsou po nekonečně dlouhou dobu,i v různých podmínkách,či dokud prostě nevyhynou?

To, že to odporuje důkazům...

Žádný pomatený vědec který tvrdí,že evoluce je pravdivá nikdy nepředložil ani jeden jasný důkaz toho,že evoluce je pravdivá. Neustále se tady jenom trapně lidem vnucuje,že je něco prokázané,ale skutek jaksi utek.

Samozřejmě, že ano a tvá neznalost či ignorance tě neomlouvá. Důkazů pro evoluci je mnoho. Konkrétní tu byly již mnohokrát uvedeny, já sám jsem několikrát napsal odkazy s přehledným výčtem...

Incest vede k degeneraci tehdy,bude-li to tak stanoveno na genetické úrovni

Ono to "stanoveno" je...

Bůh kdysi aby od sebe oddělil lidi rozhodl o tom,že lidé nebudou mluvit stejným jazykem,ale rovněž z toho vyplívá i to,že k rozdělení lidstva použil krom popletení jazyků i něco jiného,aby zaručil,že od sebe lidé budou účinně odděleni.

Tenhle příběh by zněl méně absurdně, kdybychom neměli písemné záznamy, ze kterých plyne, že se jazyky postupně vyvíjí...

Pokud si bude Bůh přát

Pokud si bude Bůh přát, tak gravitace bude odpuzovat místo přitahovat, kyslík nebude podporovat hoření a DNA bude čtyřšroubovice. Nejdřív dokaž, že je Bůh a teprve pak ho můžeš používat jako vysvětlení...

Jinými slovy Šribere,vůbec nezáleží na tom,co mi zde píšeš,na čem opravdu záleží je to,co On bude chtít aby bylo.

Záleží na důkazech, tvrzení, které jimi není podpořeno, je jen tlachání...

No to těžko.

Vlastně velice lehko...

O tom co v jejich spisech bude zapsáno rozhodl především Bůh

Opět - nejdřív dokaž, že je, pak ho teprve můžeš zahrnovat do vysvětlení. Do té doby to napsali lidé z rozhodnutí lidí tak, jak běžně pozorujeme...

Faraón si klidně mohl nechat zapsat co chtěl

Proč by ale psal, že "jeho pyramida" byla postavena staletí před jeho narozením ?

Ne všude musel být proud vody stejně velký,ne všude vznikaly stejné víry,ne všude museli vznikat stejné turbidity,když třeba někde došlo k průrvě ve skále,pak odtékající voda v takové průrvě udělá jistě svoje,navíc byl Grand Canyon vymodelován ještě v měkkých nánosových vrstvách

Kolik toho musíš vymyslet, abys to vysvětlil, když pravda je tak prostá - Grand Canyon byl vyhlouben řekou během dlouhé doby, ne celosvětovou potopou...

K proměnám litosféry došlo ještě před tím,než byla přivedena voda na celou zem,neboť díky těm proměnám,se mohla dostat voda na souš.

Takové změny by měly za následek takové zemětřesení, že potopa by už byla nepotřebná...

No a?

Spočítej si to...

Tohle by se utajit muselo Šribere

Nejen, že nemuselo, ale ani by se to nepodařilo, kdyby se o to někdo pokoušel...

Dokážeš si vůbec představit,kdyby se najednou prokázalo,že lidé a dinosauři

Lidé a dinosauři spolu žijí i dnes a povyk kolem toho dělají kreacionisti, nikoliv evolucionisti...

Jak chceš,já ti jenom píšu,že zveřejnění něčeho takového by byla pro evoluci sebevražda,asi stejně jako přiznání toho,že byla celosvětová potopa.

To by se ovšem něco takového nejprve muselo najít. Když se nedá věřit evolucionistům, kteří by to jistojistě utajili, ať to najdou kreacionisté...

Lidé,kteří jasně zastávají evoluční myšlení,a to po dlouhou dobu svého života,by se jistě hnali za tím,aby tento svůj velký úsek svého života v jeden moment zesměšnili takovým to nálezem.

Kdyby se ten nález ukázal jako pravdivý, tak by se nezesměšnili, ale proslavili. Jsi to ty, kdo si neuvědomuje, jak věda funguje...

Navíc by si byli vědomi toho,že by tímto zesměšnili a pokořili nejenom sebe,ale velké množství dalších lidí žijících na celém světě

Sebe by nezesměšnil a co je mu po ostatních lidech ? Byl by jako atlet, který porazil všechny své soupeře...

Všechny jejich představy o minulosti,všechno to učení,knihy,školské osnovy,laboratorní zkoumání,by se v jeden moment mohlo smést ze stolu,víš kolika lidem by se najednou zhroutila jejich představa o životě?

Ve vědě jde přesně o to zbořit chybné představy, přepsat knihy a změnit nazírání na svět. Spíš bys nad tím měl přemýšlet ty, křesťane a kreacionisto...

Tohle by nešlo zveřejnit jen tak bezstarostně pro chvilku slávy,na to rovnou zapomeň

Chvilku ? Připadá ti, že by Newton či Einstein zažili jen chvilku slávy ?

Po poměrně krátkém obléhání bylo ostrovní město zničeno.A tak se Ezekielovo proroctví splnilo do podrobností.

Tyros byl obléhán znovu o 17 let později, zůstal důležitým obchodním střediskem a stojí dodnes. Tolik ke zničení města a splnění proroctví do podrobností. Zajímalo by mě, odkud máš informace...

Ale ano,byl jsi snad svědkem vzniku života z neživého,a jeho postupného vývoje do dnešní podoby?

Ne. Vznik živého z neživého nesouvisí s tím, že dle důkazů, mají druhy společného předka...

Pokud se fantasmagorické představy zaměňují za fakta

Když je něco změřeno a odvozeno z pozůstatků a známých fyzikálních zákonitostí, nejedná se o fantasmagorické představy. Navíc je absurdní, když to tvrdí někdo, kdo věří v zázraky...

Ty když chceš něco udělat,a můžeš to udělat okamžitě,budeš to schválně a bezúčelně zdržovat a zdržovat a zdržovat a …?

1. Já nejsem Bůh. Krom toho je legrační, když lidé, kteří na jednu stranu tvrdí, jak Bůh převyšuje člověka a je rozumem nepochopitelný, na druhou stranu předpokládají, že by jednal jako oni...
2. U věcí, které mě těší ano, protože preferuji, když trvají déle...

Potom Bůh viděl všechno, co udělal, a pohleďme, bylo to velmi dobré

Bůh existuje mimo čas a je vševědoucí...

Evoluce má především jeden zásadní problém, že je to jenom pohádka,která nemá s realitou ve skutečnosti nic společného.

Podle pohádek se rakovina neléčí...

Ano,rostliny nejsou živé,překvapení?Jak vidno asi jo.

Rostliny živé jsou -rozmnožují se, přijímají potravu, mají geny. Co se píše v přes dva tisíce let staré knížce je úplně fuk...

Rozumíš tomu co jsi právě napsal?

Ano. Rozumíš tomu, co znamená "Každý je Ježíš v očistci" ?

A dokázal jsi ve čtyřech letech pochopit,obsáhnout význam toho,co jsi četl?

Předpokládám, že podle samozvaného posuzovatele pochopení významu Bible ne...

Zkus dát někdy odkazy které budou v češtině

Poslal jsem to kvůli názvům organismů, které jsou latině a nepřekládají se, takže je úplně jedno, v jakém jazyce je daná stránka...

Ale k tomu tvému odkazu,neviděl jsem tam zhola nic,co by naznačovalo nějaký vývoj organismů které by měli být ve vrstvách před kambriem k těm,co jsou v kambriu.

To, že jsi ty neviděl, je dáno tvými nedostatečnými znalostmi. Krom toho jsi tvrdil, že fosilie rozličných organismů se náhle objevují v kambriu a vypadá to, jako kdyby vzešly z ničeho - ukazuji, že to není pravda...

Samozřejmě že se neměnili,neměli vůbec jak.

Důkazy mají větší hodnotu než tvoje předsudky ovlivněné tvrzení...

To máš pravdu nestačí,je třeba u toho ještě myslet.

To taky, ale ještě předtím je třeba toho dost vědět...

Změny organismů probíhají v lidské představě

Když to lze vidět a zdokumentovat, nejedná se o jev probíhající v lidské představě. Jak někdo může být přesvědčen o tom, že všichni ti vědci podléhají těm samým představám, je pro mě záhadou...

Ale ano,právě tak a ne jinak to je.

Podívej se, jak vypadá fosilní záznam. Pterosauři jsou pod obřími lenochody, ornithomimové pod mamuty apod. Zkrátka fosilie organismů nejsou seřazeny podle jejich schopnosti unikat před potopou...

To že jsou jako první uloženi živočichové žijící v moři,je nanejvýš logické.

Jak tedy vysvětlíš třeba to, že nacházíme živočichy žijící v moři nad živočichy žijícími na souši ?

Logické je v podstatě všechno co lze na zemi a v zemi vidět,pokud si uvědomíš,že tu byla potopa světa.

Svět vůbec nevypadá tak, jak by vypadal, kdyby byla potopa světa. K tomu, abys si to uvědomil, však potřebuješ znalosti, jen nad tím rozjímat ti nepomůže...

Tohle potopu nepopírá ani v nejmenším.

Potopu popírá, že takových případů je velké množství...

Naprosto stupidní je to proč?

Protože vysvětlení je naprosto jednoduché. Himálaje jsou důsledkem srážky Indické a Eurasijské litosférické desky. Před tím, než se srazily, bylo na jejich místě moře...

Jak hloupé.Do té země je neuložili milióny let Šribere,ale voda ty prostoduchý

Já netvrdil, že je do země uložily miliony let. Obvykle je opravdu uložila voda, ovšem ne během jedné události, ale mnoha během milionů let...

Jen tak nějaká obyčejná lokální povodeň to jistě nebyla.

Proč by ne ?

Chlapče,síla která pohřbila takové množství velryb,musela být enormní

To však neznamená celosvětovou potopu před několika tisíci lety...

Tys to nějak spočítal?

Jednoduchý odhad. Vezmi si všechny recentní i fosilní druhy, vezmi si kolik jedinců je třeba pro stabilní populaci a vezmi si plochu Země...

Bůh se mě jistě nebude ptát,jak to že jsem odmítal něco,co je v rozporu s Jeho Slovem.

Jen abys s tou jistotou nenarazil...

1.Mojžíšova 1:9,10

Ach tak. Možná bys měl konečně přestat brát Bibli jako učebnici všeho od archeologie po zoologii...

Vy si nechte evoluci tam kde vznikla,ve své palici.

Jestli někdy dostaneš rakovinu, budeš za evolucionistickou léčbu vděčný...

Že nemůže být pravda obojí,čili že to hrozba skutečně je,a současně že to hrozba skutečně není.

"Ty nepociťuješ hrozbu" neznamená "hrozba není skutečná". Krom toho tobě to ani nemusí připadat jako hrozba a uvítal bys to...

Jenže já nepovažuji za hrozbu pro svojí svobodu ani islamisty či neonacisty.

Ani jako velice nepravděpodobnou ?

Já taky netvrdím že nebyl,ale pro můj život nemá jeho život žádný zásadní význam.Naproti tomu je život Mojžíše spojen s naprosto zásadními událostmi na naší zemi.

Héraklés zabil např. hydru nebo nemejského lva - to je velice zásadní...

Jak vidno,tak na rozdíl od tebe si dokážu uvědomovat smysl života,ty v této záležitosti docela tápeš.

Mně je ta záležitost ukradená...

Žít,a nepoznat co je to láska Šribere,je tak obrovský problém,že nad něho vlastně žádný není.

Proč je to vůbec problém, natož ten největší ?

Ale co je skutečná láska Šribere,ti ani zdaleka není jasné.

Mimo jiné je to emocionální závislost na jiné osobě...

Skutečné vjemy a pocity můžu poznávat zejména tehdy,pokud nejsem něčím nepřirozeně ovlivněn,např.psychotropní látkou.

Takže rozdíl je v tom, jestli si tu látku dodáš uměle, nebo vznikne v tvém těle ?

Jestli předpokládáš,že ti psychotropní látky pomohou lépe vnímat skutečnost,tak si je klidně užívej,ale dej pozor,aby si třeba potom neskákal z takové výšky,ze které se jednoduše zabiješ.

Neberu takové, které by mě mohli ohrozit. Několikrát do roka si je dám, protože je to jedna z nemnoha způsobů, jak něco cítit...

Opakuji,v žádném případě.

Znám lidi, které láska zničila...

Lidé jsou ti,kteří se zasluhují o to,aby láska v životě ochladla

Můj stav není lidskou zásluhou...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Pro Patrika

Incest vede k degeneraci tehdy,bude-li to tak stanoveno na genetické úrovni,pokud to stanoveno nebude,nebude záležet na tom,kdo s kým bude mít pohlavní styk.A s tou variabilitou.Bůh kdysi aby od sebe oddělil lidi rozhodl o tom,že lidé nebudou mluvit stejným jazykem,ale rovněž z toho vyplívá i to,že k rozdělení lidstva použil krom popletení jazyků i něco jiného,aby zaručil,že od sebe lidé budou účinně odděleni.Popletení jazyků by totiž nemělo dlouhodobý efekt,takže aby se lidé dohromady již nikdy nedali,musel v lidech udělat ještě něco jiného,a to co udělal už byla dostatečná záruka toho,že se lidé na celém světě nikdy nesjednotí,pokoušet se o to sice můžou,ale jejich odlišnost,bariéru, kterou Bůh stanovil nebudou skutečně schopni překonat,žádnými písemnými dohodami,uniemi,mezinárodním obchodem,politikou,ničím.Ta bariéra je pro člověka samého v podstatě nepřekonatelná,tu může v člověku odstranit pouze její původce.

A s tím se krásně shoduje jedno proroctví, které dostal Daniel, když žil u babylonskeho krale Nabuchodonozora. Že, lidé se budou mísit, ale nesmísí se spolu, to znamená, že ty rozdíly mezi lidmi, že někteří jsou mongolci, jiní číňani, jiní evropani, jiní afričani, jiní laponci, jiní vietnamci atd. tyto rozdíly se dále zachovají. To znamená, že tyto vlastnosti se krásně ukazují mezi lidmi, že když si vezme vietnamec češku, tak mohou mít děti, které prostě budou buď vietnamského vzezření, nebo evropského. Tyto rozdíly jsou přece vidět. Ty nikdo nemůže zapřít. V.S.

Jinak Patriku díky za další postřeh. Já jsem si vždy jen myslel, že jazyk je to, co bylo tehdy rozdílné. O tom, že by se tehdy stalo ještě něco jiného jsem nepřemýšlel. Ale je to logické.

pro Šribrse

Mě se to dokazuje samo tím,že o tom přemýšlím Šribere,tak přemýšlej taky.

Mě nezajímá, jal se to "tobě dokazuje" - přemýšlení ani jeho výsledek není důkaz...

Potřebuješ dokázat,že počítač který používáš,nevznikl sám od sebe z prvků země?

Jak by asi tak podle tebe hmota před tím,než by začala existovat rozhodla

Nijak, hmota o ničem nerozhoduje.

Souhlasím,a současně chválím dobrý postřeh. :)

To, jaká je, je určeno jejími vlastnostmi a vnějšími okolnostmi...

Hmota před tím,než začne existovat má nějaké vlastnosti?Kdo dává neexistující hmotě vlastnost?Šribere,doufám že se oba bavíme o tomtéž?A jaké budou vnější okolnosti,když žádné neexistují?Takže nemáš tu ani hmotu s vlastnostmi,a nemáš tu ani žádné vnější okolnosti,odkud teda bereš vlastnosti a okolnosti toho,co neexistuje?

Způsob určení fungování bude záležet na tom,čeho se to bude týkat.Víš,programovaní se ani nemusí nutně týkat počítače.Můžu například určit zábavní program večera.

Ptám se, jak podle tebe programování funguje - v tomto případě programování elektronických zařízení...

Programování funguje tím způsobem,že se určí algoritmus toho,jakým způsobem se bude zpracovávat vstupní veličina,a v závislosti na tom pak bude tímto určena i veličina výstupní.U počítačů se informace,programy převádějí do binárního kódu,jinak řečeno,do jedniček a nul,což v praxi znamená jednouše různě se střídající stav zapnuto,vypnuto,nebo vysoká a nízká úroveň napětí.Program,je přesně určený způsob zpracovávání vstupních veličin,čili těchto příchozích jedniček a nul,na veličiny výstupní.Když např.pozměním algoritmus zpracování vstupních veličin,pak jedna a ta samá posloupnost jedniček a nul bude na výstupu představovat jinou veličinu,než u jiného algoritmu.Tento algoritmus,stanovený postup zpracování,se dá určit různými způsoby,buď přímo v hardwaru,přesně daným zapojením vstupů,vodičů,který pak bude opakovaně fungovat daným způsobem v závislosti na tom,jak byly zapojeny vstupy,nebo se dá algoritmus uložit do nějaké paměti,jako třeba na hard disk pomocí magnetického záznamu a odtud pak bude skrze různé součásti,operační paměť,procesor,vykonávat v počítači požadovanou funkci,činnost.Skutečnost je taková Šribere,že program,software,určující přesně daný způsob fungování opravdu nevychází z hardware,neboli z hmoty,evidentně je odjinud,a sice z myšlení.Na HDD i v operační paměti může fungovat různý algoritmus,v tomto případě tento algoritmus není podstatou dané hmoty,ona sama o sobě v podstatě žádný algoritmus nemá,a ani z ní nemůže sám od sebe nějak vzejít,jinými slovy,není možné aby mělo přesně dané vymyšlené a logické fungování původ v něčem,co s logikou a přemýšlením samo o sobě nemá nic společného.Řeknu ti to ještě takto,kdyby si chtěl napsat program,který by měl určovat složitou a jasně specifikovanou činnost,není možné,aby si ho napsal bez toho,že bys o tom přemýšlel.Bez myšlení je jednoduše něco takového zhola nemožné,mohl by si ťukat bezmyšlenkovitě na klávesnici sebe déle,či mohl by si bezmyšlenkovitě přiřazovat jednotlivé součástky k sobě třeba do nekonečna,ale k ničemu by to nevedlo kdybys u toho absolutně nijak nepřemýšlel,a absolutně si nesledoval co píšeš,či co zapojuješ.Už chápeš odkud pochází program?Přesně daný a logický způsob fungování?

Nepleť si program s energií.Částice nejsou podstatou programu.

1. Já si nepletu program s energií...
2. Částice jsou podstatou programu. Bez nich žádný program není...

Částice nejsou podstatou programu,podstatou programu je to,co určilo,aby se částice chovali jasně daným způsobem,a tou podstatou je inteligence,uvažování,bez toho by se částice nikdy nechovali tak,jak je požadováno.Za chováním těch částic stojí něco,čeho ty si zřejmě nejsi vědom,ale to mě u tebe vcelku nepřekvapuje.Víš člověk může mít dle testů IQ inteligenci dosti nadprůměrnou,to ale ještě zdaleka neznamená,že takový člověk bude dostatečně rozumný,moudrý a uvědomělý života.Život člověka není test IQ či logického myšlení,život je mnohem ale mnohem víc.To že projdeš velice dobře těmito testy vůbec neznamená,že budeš taky velice dobře procházet v záležitostech života.Už jsem v životě poznal dost inteligentních blbů.

Já si můžu určit,co se mi v životě prokázalo

Co se "tobě" prokázalo je irelevantní - je to jen jiný způsob jak vyjádřit "co jsi přijal" či "čemu jsi uvěřil"...

Je irelevantní když někdo tvrdí,že evoluce je prokázaná,protože je prokázaná pouze pro takové lidi,kteří jí přijali za pravdivou,uvěřili jí.Evoluce je pouze záležitost fantazie,představivosti těch,kteří jí přijali,uvěřili jí,ve skutečnosti ovšem prokázaná není.Víš,když půjdu za slunečného dne ven,a uvidím,jak svítí slunce,nemusí mi nikdo dokazovat že slunce svítí,mě se přece prokazuje samo že svítí,a prokáže se to komukoliv kdo vyjde ven,a uvidí jak slunce svítí,pochybovat o tom bude tak leda blázen,nebo šprýmař,či třeba slepec.Když mi ale někdo tvrdí že evoluce je prokázaná věc,nedělá mi vůbec žádný problém říct,že prokázaná není,proč asi?No jednoduše proto,protože skutečně nijak prokázaná není.Takže není tady prokázaná evoluce,ale jsou zde pouze lidé kteří tvrdí,že prokázaná je,ale to je tak všechno.Chápeš rozdíl mezi "prokázaným“ a PROKÁZANÝM ? 
Ty nemůžeš za to,že jsou tu lidé,kteří tvrdí,že je evoluce prokázaná,za co si ale můžeš je to,že jsi jí přijal jako prokázanou a pravdivou,a že nyní tvrdíš,papouškuješ,to samé co oni.Tohle tvrzení,papouškování je ale úplně o ničem.

Jednoznačně se mi nijak neprokázalo,že evoluce je skutečnost,tohle je pouze přání a představa nějakých lidí,nic víc.

Možná to pro tebe bude novinka, ale realita je na tvém přesvědčení zcela nezávislá.

No to máš pravdu,stejně jako na tvém přesvědčení.Pokud je člověk přesvědčen o něčem,co ale ve skutečnosti pravda není,pak je jeho přesvědčení mimo realitu,a přesně tak to je s tebou,a tvým přesvědčením že je evoluce prokázaná.Ano,nechal ses systematicky tak dlouho přesvědčovat o něčem co není pravda,až se ta lež pro tebe stala "pravdou.“ Tohle je evoluce.

Evoluce byla prokázána - ne mě, ne nějakým lidem, prostě byla a to, že s tím mají někteří jedinci problém, je úplně jedno...

Evoluce prostě prokázaná nebyla,a to že někdo bude tvrdit,že prostě prokázaná byla jí pravdivou nikdy neudělá.

Já si můžu psát a říkat co chci.

Však ti to ani nezakazuji. Každý si může psát a říkat co chce, bez ohledu na to, jak stupidní to je...

Co je stupidní,že život z neživota nevzejde?A proč by to mělo být stupidní?Ty snad běžně v životě vidíš něco jiného,nebo si aspoň jednou v životě viděl že to bylo jinak?A co je stupidního na tom,když tvrdím,že žába,mravenec,lev,slon,racek,delfín a další a další živočichové včetně člověka zůstanou těmi samými živočichy jakými jsou po nekonečně dlouhou dobu,i v různých podmínkách,či dokud prostě nevyhynou?Žádný pomatený vědec který tvrdí,že evoluce je pravdivá nikdy nepředložil ani jeden jasný důkaz toho,že evoluce je pravdivá.Neustále se tady jenom trapně lidem vnucuje,že je něco prokázané,ale skutek jaksi utek.

Ať se budou vědátoři v tomto snažit sebevíce,ať se do toho investuje jakékoliv množství prostředků,všechny snahy skončí naprosto stejně,fiaskem.

Jak vidím, tak bude sranda...

Patrně nevíš co bude.

Z jednoho lidského páru,vzešlo celé lidstvo,je to logické,v souladu s tím co může člověk kolem sebe vidět,v souladu s normálním stavem skutečnosti.

Není. Ty kolem sebe můžeš vidět, jak z jednoho páru vzejde lidstvo ? Vyvrátím to naprosto snadno - dva jedinci neposkytují dostatečnou variabilitu a incest vede k hromadění negativních mutací a tím pádem k degeneraci...

Incest vede k degeneraci tehdy,bude-li to tak stanoveno na genetické úrovni,pokud to stanoveno nebude,nebude záležet na tom,kdo s kým bude mít pohlavní styk.A s tou variabilitou.Bůh kdysi aby od sebe oddělil lidi rozhodl o tom,že lidé nebudou mluvit stejným jazykem,ale rovněž z toho vyplívá i to,že k rozdělení lidstva použil krom popletení jazyků i něco jiného,aby zaručil,že od sebe lidé budou účinně odděleni.Popletení jazyků by totiž nemělo dlouhodobý efekt,takže aby se lidé dohromady již nikdy nedali,musel v lidech udělat ještě něco jiného,a to co udělal už byla dostatečná záruka toho,že se lidé na celém světě nikdy nesjednotí,pokoušet se o to sice můžou,ale jejich odlišnost,bariéru, kterou Bůh stanovil nebudou skutečně schopni překonat,žádnými písemnými dohodami,uniemi,mezinárodním obchodem,politikou,ničím.Ta bariéra je pro člověka samého v podstatě nepřekonatelná,tu může v člověku odstranit pouze její původce.

Když už to nedokážeš pochopit,tak by ses s tím mohl aspoň smířit,než si místo toho namlouvat mírně řečeno voloviny.

Nesmysly pochopit opravdu nedokážu, natož abych se s nimi smiřoval. Zeptej se nějakého biologa, zda jeden pár stačí na zachování druhu...

Pokud si bude Bůh přát zachování druhu z jednoho páru,pak to bude bohatě stačit.Pokud si bude Bůh přát,abychom žili třeba 900 let,budeme místo nynějších 90,100 let žít 900 let.A naopak,pokud bychom se běžně dožívali 900 let,a Bůh řekne,abychom se dožívali maximálně nějakých 120 let,pak se nestane,že se budeme dožívat mnohem delšího věku než tohoto.Jinými slovy Šribere,vůbec nezáleží na tom,co mi zde píšeš,na čem opravdu záleží je to,co On bude chtít aby bylo.

Nikoliv - prostě byli postaveny ..., Smile patrně si dohlížel na jejich stavění že jo?

Ne. Důkazy, které máme, jsou spolehlivé...

Spolehlivé u člověka není v podstatě nic.

Jakou archeologickou metodou spolehlivě poznáš,že byli postaveny ve 26.století.př.n.l.?

Radiometrickým datováním

No to těžko.

lingvisticky

no nevím jak podle lingvistiky spolehlivě určíš,že se pyramidy museli postavit právě ve 26.století

podle nalezených předmětů...

můžeš odhadovat,nikoliv však spolehlivě určit

Pravda je taková Šribere,že Egypťané si dobře vybírali,co na ty svoje chrámy budou tesat

A Izraelci si dobře vybírali, co do těch svých knih budou zapisovat...

O tom co v jejich spisech bude zapsáno rozhodl především Bůh,neboť to byl Jeho vyvolený lid,a On po nich vyžadoval určitou poslušnost,pokud se měli odlišovat od okolních národů,a pokud měli být jimi zapsané spisy Jeho Slovem.

Nechali si stavět monumentální sochy,zobrazovali se jako mocní,krásní,a v podstatě neomylní,nechali se mumifikovat v šílené víře,že jim to zajistí život po smrti,nechali si stavět pyramidy,byli naprosto pošetilí ze svého scestného přesvědčení o sobě samých.Skutečnost ovšem byla úplně jiná,byli to obyčejní s prominutím usraní lidé,jako všichni ostatní,ale tím že se jenom bláznivě zveličovali,byli vlastně ještě mnohem horší,než ti,co ze sebe nic takového nedělali,tak prostá a jednoduchá je pravda.Takže bláznivým a pošetilým faraónům já svou důvěru nesvěřím.

Jak to souvisí se spolehlivostí zápisu, že se pyramida postavila X-tého roku za panování faraona Y ? To jako nějaký faraon nechal napsat, že se pyramida postavila staletí před jeho narozením, nebo co ?

Faraón si klidně mohl nechat zapsat co chtěl,a nezáleželo na tom,jestli to byla pravda či nikoliv,pokud byla jeho vůle vytesat tu nebo onu lež na zdivo chrámů,stélu,atd.,tak se tak stalo,i když byli v Egyptě jistě i takoví lidé,kteří věděli,že to tak není.Kdo by ovšem riskoval svůj život proto,aby si faraón nezaznamenával lži?Vzpomeň si na to,jak jsem psal,že v mnohým případech člověk nebude svůj život riskovat,neboť daná věc,pro něj není třeba nijak zásadní,nebo tak zásadní,jako žít zde na zemi.V době kdy se fašisti s Hitlerem dostali v Německu pevně k moci,nebyli všichni Němci fašisty obelháni,bylo jistě mnoho lidí,kteří věděli,že fašisté v čele s Hitlerem vlastnímu národu v různých věcech lžou,ale bylo jim jasné,že věci došli už tak daleko,že kdyby se veřejně ozvali,měli by o velké problémy v podstatě okamžitě postaráno,tak to na tomto světě chodilo a chodí.Takže Egyptské hieroglyfy a zobrazení,bych bral vzhledem k tomu,kdo byli faraóni opravdu s velkou rezervou.

Proč by měla voda či pohyb litosférických desek,popraskání zemské kůry totálně zničit všechny megalitické stavby,které v té době byli na zemi postaveny?

Protože vyhloubila Grand Canyon - oproti tomu jsou kameny poskládané na sobě hračka...

Ano Grand Canyon vyhloubila voda,ale to ještě neznamená,že voda musí rozbortit stavbu postavenou z kamenných monolitů,bude záležet na daných podmínkách.Ne všude musel být proud vody stejně velký,ne všude vznikaly stejné víry,ne všude museli vznikat stejné turbidity,když třeba někde došlo k průrvě ve skále,pak odtékající voda v takové průrvě udělá jistě svoje,navíc byl Grand Canyon vymodelován ještě v měkkých nánosových vrstvách.Takže voda má velkou sílu to ano,ale ne vždy způsobí ty samé škody,záleží na okolnostech.Megalitické stavby z obrovských kamenných monolitů které jsou mnohdy naskládané na sebe a do sebe s velkou přesností,může voda povalit,může jí zanést sedimenty,ale může jí také obtéct,zaplavit,a v zásadě nijak vážně nepoškodit,záleží na mnohých okolnostech.Asi by ses měl zeptat odborníka,architekta,zdali by bylo možné,aby některé megalitické stavby postavené z obrovských kamenných monolitů,třeba ty,o kterých jsem ti už psal,by mohli přečkat potopu světa.Víš ono ty megalitické stavby taky nezřídka poškozené jsou,a nejsou ani kompletní,a někdy to dokonce vypadá že zůstali spíš jenom jejich základy.

ale je hloupost si myslet,že k vůli potopě světa museli být totálně zničeny všechny megalitické stavby,vymazány ze země,nebo zaneseny v sedimentech tak hluboko,že by byli jen stěží dohledatelné

Hloupost je si myslet, že potopa vyhloubí Grand Canyon a způsobí totální proměny litosféry...

K proměnám litosféry došlo ještě před tím,než byla přivedena voda na celou zem,neboť díky těm proměnám,se mohla dostat voda na souš.

Některé z těch staveb byli postaveny i z několika set tunových kamenných monolitů,ty největší monolity pak mají na váhu i více jak 800 tun

Grand Canyon je téměř 446 kilometrů dlouhý, se šířkou od 500 metrů do 29 kilometrů. Největší hloubka je okolo 1 600 metrů...

No a?

Např.kdyby se našli fosilie těchto lidí ve vrstvách,kde se nachází fosílie dinosaurů,nikdo z vědců,zastávající evoluci by to do světa jen tak nepustil,protože by jednoduše nemohl,zásadně by to totiž měnilo lidské představy ohledně minulosti,a tohle si propagátoři evoluce prostě nemůžou dovolit

Když se objevilo něco, co údajně představovalo pro evoluční teorii problém, nikterak se to netajilo.

Tohle by se utajit muselo Šribere,alespoň do doby,než by se proto vymyslelo nějaké přijatelné vysvětlení.Dokážeš si vůbec představit,kdyby se najednou prokázalo,že lidé a dinosauři … 

Tyhle řeči o tom, jak by se, kdyby se jsou jen výmluvy, kterými se kreacionisté snaží vysvětlit, proč nic nemají.

Jak chceš,já ti jenom píšu,že zveřejnění něčeho takového by byla pro evoluci sebevražda,asi stejně jako přiznání toho,že byla celosvětová potopa.

Jaksi jim uniká, že kdyby někdo objevil něco, co vyvrací evoluci, tak by se tím proslavil a tajit to by bylo v rozporu s jeho zájmem...

Spíš tobě uniká uvědomění si spousty problémů,které by takové zveřejnění doprovázelo.Lidé,kteří jasně zastávají evoluční myšlení,a to po dlouhou dobu svého života,by se jistě hnali za tím,aby tento svůj velký úsek svého života v jeden moment zesměšnili takovým to nálezem.Navíc by si byli vědomi toho,že by tímto zesměšnili a pokořili nejenom sebe,ale velké množství dalších lidí žijících na celém světě,a dokonce i ty lidi,co už nežijí.Všechny jejich představy o minulosti,všechno to učení,knihy,školské osnovy,laboratorní zkoumání,by se v jeden moment mohlo smést ze stolu,víš kolika lidem by se najednou zhroutila jejich představa o životě? Dokážeš si vůbec uvědomit celkový dopad toho?Tohle by nešlo zveřejnit jen tak bezstarostně pro chvilku slávy,na to rovnou zapomeň!Tohle by mohl zveřejnit jenom ten,který by počítal pro sebe se všemi možnými následky.Je to něco podobného jako u fašistů,člověk se mohl pokusit jim do očí říct,kým jsou opravdu zač,ale v takovém případě pak musel počítat úplně se vším.

Nauč se přijímat odpovědi,které nebudou ve tvaru ano/ne,které budou odpovídat jiným způsobem,přesto ale odpovídat budou.

Proč bych se měl učit přijímat odpovědi typu "zelený nátěr místnost opticky zvětší lépe než červený" na otázku "líbí se ti zelená barva ?" ?

Já jsem ti na tvou otázku odpověděl,a jestli jsi tu odpověď nepoznal,je to tvůj problém.

Tito lidé by se měli co nejdříve probudit

Tito lidé nevěří v doslovnost Bible...

Tito lidé patrně neví v co věří.

Matouš 5:17,18

Nemyslete, že jsem přišel zničit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem, abych zničil, ale abych naplnil;vždyť vám vpravdě říkám, že dříve by pominulo nebe a země, než by jakkoli pominulo jedno nejmenší písmeno nebo jedna částečka písmena ze Zákona a všechno se nestalo.

Matouš 24:35

Nebe a země pominou, ale má slova rozhodně nepominou.

Kdo si chce z Bible vybírat,že něco platí,ale něco už ne,že něco se skutečně stalo,ale něco se nestalo neboť to třeba už nelze historicky doložit,že nějaká postava v biblických příbězích byla skutečná,ale nějaká už ne,atd.,pak může rovnou říct,že Ježíš Kristus je lhář,a Bibli může rovnou zahodit.

Možnosti se dávají často u testů,já ale tuhle diskuzi nepovažuji za test.Budu ti odpovídat dle svého svědomí a vědomí,ne dle nějakých možností,které mi ty dáš.

Z těch "odpovědi dle tvého vědomí a svědomí" se nedozvím to, co se dozvědět chci. Mohl jsi klidně dát příklad, ale ne, ty místo toho napíšeš vágní odpověď, ze které vůbec není jasné, co konkrétně bys dělal. Zřejmě si takovou situaci nedokážeš představit a nevíš, co bys dělal...

Až se do takové situace dostanu,bude záležet na různých konkrétních okolnostech,které neumím já ani ty všechny domyslet,a v závislosti na tom,bych se teprve pak rozhodl,jak se zachovat.

Vypíšeme si ty proroctví?Podíváme se na to,co se ze starověkým Tyrem stalo?

Jen do toho...

Ezekiel 26:3,4,12

A v jedenáctém roce, první [den] měsíce, se stalo, že ke mně přišlo Jehovovo slovo a říkalo:„Synu člověka, protože Tyros řekl proti Jeruzalému: ‚Aha, je rozbit, ty dveře národů! Jistě se bude směřovat ke mně. Budu naplněn — on byl zpustošen‘,proto tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: ‚Hle, jsem proti tobě, Tyre, a přivedu proti tobě mnoho národů, právě jako moře přivádí své vlny.A jistě zničí zdi Tyru a strhnou jeho věže, a oškrábu z něho jeho prach a udělám z něho zářivý holý povrch skalního útesu…A jistě ukořistí tvé jmění a vydrancují tvé prodejní zboží a strhnou tvé zdi a zboří tvé žádoucí domy. A tvé kameny a tvé dílo ze dřeva a tvůj prach složí přímo doprostřed vody.‘

Nějakou dobu potom,babylonský král Nebukadnecar začal Tyrus obléhat.Tyrus ležel částečně na pevnině,tato část se jmenovala Starý Tyrus,ale část města byla na ostrově vzdáleném asi 800 metrů od pobřeží.Nebukadnecar obléhal ostrov nějakých 13 let,než se mu toto ostrovní město vzdalo.Tohle by ale nebylo naplnění Ezekielova proroctví do uvedených podrobností.V roce 332 př.n.l. vpadl do Asie Alexandr Veliký,a Tyrus mu stál v jeho dobyvatelské cestě.Alexandr měl s dobytím ostrovního Tyru problém,ale jelikož chtěl pokračovat dál,nepřál si,aby mu v týle zůstal případný nepřítel,jenže nechtěl obléháním ostrovního Tyru strávit mnoho let,jak to udělal Nebukadnecar.Vyřešil to po svém.Postavil mezi pevninou a ostrovem hráz neboli násep,po němž mohli jeho vojáci přejít a zaútočit na ostrovní město.Co Alexandr použil ke stavbě toho náspu?Uvádí se,že z trosek pevninské části města,kterou před tím zničil,vybudoval v roce 332 ohromný násep,jimž spojil ostrov s pevninou.Po poměrně krátkém obléhání bylo ostrovní město zničeno.A tak se Ezekielovo proroctví splnilo do podrobností.Dokonce i kameny a dílo ze dřeva a prach Starého Tyru byly složeny přímo doprostřed vody.
Co tedy zbylo ze starověkého Tyru?Po původním Tyru,který znal Šalomoun a izraelští proroci,nezbylo v podstatě nic,krom nějakých hrobek vytesaných v horských úbočích a krom základových zdí.Dokonce ani na ostrově,z něhož Alexandr vytvořil při obléhání poloostrov,neexistují z doby před křižáckými válkami v podstatě žádné pozůstatky,jejichž totožnost by bylo možné spolehlivě určit.Novodobé město,které je celé poměrně nové,je na severní polovině někdejšího ostrova,zatímco celé zbývající území je pokryto sutinami,ze kterých lze těžko něco rozeznat.

Bůh stvořil každého živočicha dle svého druhu

Evidentně nestvořil...

Ale ano,byl jsi snad svědkem vzniku života z neživého,a jeho postupného vývoje do dnešní podoby?

Ty potřebuješ stovky miliónů,či dokonce miliardy let k tomu,aby sis mohl představit jakési postupné vyvíjení se naprosto jednoduché formy života ve složitější a složitější a složitější

Já nepotřebuji a nemusím si představovat vůbec nic. Miliardy let a postupný vývoj jsou fakta...

Pokud se fantasmagorické představy zaměňují za fakta,tak už zde asi není o čem diskutovat.

On nepotřebuje žádný čas

No a co ? To, že nepotřebuje, neznamená, že ho nepoužije. To, že něco může, neznamená, že musí...

Ty když chceš něco udělat,a můžeš to udělat okamžitě,budeš to schválně a bezúčelně zdržovat a zdržovat a zdržovat a …?

Rozumíš?

Ano. Rozumíš ty tomu, že třeba nechtěl, aby to všechno bylo hned (což mimochodem ani podle Bible nebylo - trvalo to šest dní), ale rozhodl se, aby se věci děli po dlouhou dobu postupně ?

Ale tady nejde jenom o záležitost času,ale i o tohle, Potom Bůh viděl všechno, co udělal, a pohleďme, bylo to velmi dobré. Rozumíš tomu jak to myslím? Člověk ještě nebyl stvořen,to znamená že na zemi ještě neexistovalo co?

Věřit v evoluci není jenom věřit v obrovskou pohádku,ale nechat pracovat fantazii v podstatě bez omezení.

To ani náhodou. Evoluce má velmi mnoho omezení...

Evoluce má především jeden zásadní problém, že je to jenom pohádka,která nemá s realitou ve skutečnosti nic společného.

Bez Boha budeš nemluvnětem stále,a nikdy se z tohoto stádia nedostaneš.

Nebo bez Odina. Nevidím důvod, proč brát vážně někoho, kdo dokáže napsat např. to, že rostliny nejsou živé...

Ano,rostliny nejsou živé,překvapení?Jak vidno asi jo.

1.Mojžíšova 1:11,12

A Bůh dále řekl: „Ať ze země vyrazí tráva, rostlinstvo nesoucí semeno, ovocné stromy, které na zemi podle svých druhů vydávají ovoce, v němž je jejich semeno.“ A stalo se tak.A země začala vyhánět trávu, rostlinstvo nesoucí semeno podle jeho druhu a stromy vydávající ovoce, v němž je jejich semeno podle jejich druhu. Bůh pak viděl, že [to je] dobré.

Ani slovo o tom,že mají rostliny vzejít ze země a žít na ní.Rostliny dostali příkaz vzejít a růst,nežijí,ale vyráží ze země,nesou semeno dle svého druhu,rostou,voní,atd.,ale jednu podstatnou věc přesto nedělají,nežijí.Není v nich životní síla,která je v živých duších,čili živočiších všeho druhu.Když pojíš ovoce ze stromu,využiješ sílu země,kterou nám Bůh skrze rostliny poskytuje,ale nic nezabiješ.Když zničíš nějakou kytku,zničíš umělecké dílo,ale znovu tím nikoho nezabiješ.Rostliny nejdou zabít,protože nežijí,nejsou živými dušemi.

1.Mojžíšova 1:20-22

A Bůh dále řekl: „Ať se vody zahemží hemžením živých duší a ať létající tvorové létají nad zemí na přední straně nebeského prostoru.“A Bůh přistoupil k tomu, aby stvořil velké mořské obludy a každou živou duši, jež se pohybuje, kterou se zahemžily vody, podle jejího druhu a každého okřídleného létajícího tvora podle jeho druhu. A Bůh uviděl, že [to je] dobré.

Teprve zde se píše o tom,že něco žije.Živé duše žijí,rostliny ovšem živými dušemi nejsou,rostliny proto nežijí.

1.Mojžíšova 1:24,25

A Bůh dále řekl: „Ať země vydá živé duše podle jejich druhů, domácí zvíře a pohybujícího se živočicha a divoké zemské zvíře podle jeho druhu.“ A stalo se tak.A Bůh přistoupil k tomu, aby udělal divoké zemské zvíře podle jeho druhu a domácí zvíře podle jeho druhu a každého pohybujícího se živočicha zemské půdy podle jeho druhu. A Bůh uviděl, že [to je] dobré.

1.Mojžíšova 2:7

A Jehovah Bůh pak vytvořil člověka z prachu zemské půdy a vdechl do jeho chřípí dech života, a člověk se stal živou duší.

Já mám jasno ohledně toho,co je život,co žije.

Budeš si žít ve svém dětském,myšleno čistě lidském světě mluvení,myšlení,uvažování,ale v tomto světě svůj život taky dožiješ

No a ?

Pak je to tvoje volba.

Přečíst si knihu s velkým kulturním dopadem ovšem ještě neznamená uvědomit si hloubku a význam jejího obsahu

Každý je Ježíš v očistci...

Rozumíš tomu co jsi právě napsal?

Někdo tě k tomu přiměl,nebo si jí chtěl číst pouze sám od sebe?

Ano. Moje babička mi ji dala k přečtení. Byla pyšná, že jsem se ve čtyřech naučil číst a domnívala se, že Bible by měla být jednou z prvních knih, kterou přečtu. Když jsem ji přečetl jisté pasáže o zabíjení, byla docela šokovaná...

A dokázal jsi ve čtyřech letech pochopit,obsáhnout význam toho,co jsi četl?

Zkameněliny,které reprezentují mnoho rozličných druhů živočichů,se objevují náhle ve skalní vrstvě země,kterou evolucionisté řadí do tzv. etapy kambria.,tento masivní nástup různých živočichů,je označován jako evoluční exploze,zajímavé na tom celém je to,že pod touto vrstvou,čili před kambriem,se nenalézají téměř žádné zkameněliny.Jinými slovy,v ranějších vrstvách před touto neexistuje fosilní záznam,který by ukazoval vývoj jednodušších organismů právě k těm,které se objevují v podstatě současně v kambriu,takže to vypadá,jako by všichni tito živočichové vzešli z ničeho.

1. Zjisti si, co skutečně znamená "kambrická exploze"...
2. Fosilie z prekambrického období máme. Tady jsou jen některé z nich...

Zkus dát někdy odkazy které budou v češtině,předpokládám že jde-li o zásadní věci v nějaké problematice,že se někdo uráčil,a přeložil je do našeho jazyka.Ale k tomu tvému odkazu,neviděl jsem tam zhola nic,co by naznačovalo nějaký vývoj organismů které by měli být ve vrstvách před kambriem k těm,co jsou v kambriu.

A ještě jedna taková maličkost,živočichové kteří v té době žili,a jejichž fosílie se dochovali,se ve svrchnějších vrstvách vůbec nijak neměnili

Samozřejmě, že se měnili.

Samozřejmě že se neměnili,neměli vůbec jak.

Ono nestačí "kouknu a vidím"

To máš pravdu nestačí,je třeba u toho ještě myslet.Změna organismu v reálu není jedno a totéž,co změna organismu ve fantazii člověka,čili v jeho makovici.Změny organismů probíhají v lidské představě,skutečnost s tím ale nemá nic společného.

a krom toho, fosilie ukazují jen část skutečné podoby organismu...

A tím chceš říct co?

Víš Šribere,je to prostě tak,byla tu potopa světa,během ní se postupně vytvářeli různé sedimentární vrstvy,v nichž se nám do dnešní doby dochovali různí živočichové.

Ne, to opravdu nevím, protože je to nesmysl...

No vědět to sice nemusíš,ale je to tak.

některé druhy mořských živočichů,kteří byli následně zavaleni bahnem jako první,jako byli třeba trilobiti,a různí bezobratlí,pak třeba plazi,obojživelníci,a jiní,kteří pak byli rovněž zavaleni různými nánosy,takový dinosauři byli schopni nějakou dobu před vodou utíkat

Už jsem ti psal, že tak fosilní záznam nevypadá. Tvorové nejsou seřazeni podle jejich schopnosti unikat před potopou.

Ale ano,právě tak a ne jinak to je.Tvorové se ukládali do vrstev v závislosti na tom,jak probíhalo zaplavování země.To že jsou jako první uloženi živočichové žijící v moři,je nanejvýš logické.To že jsou někdy pohromadě pozůstatky různých druhů živočichů,kteří patrně nežili spolu,je rovněž logické.Logické je v podstatě všechno co lze na zemi a v zemi vidět,pokud si uvědomíš,že tu byla potopa světa.

Bezobratlé máš s rybami, obojživelníky i plazi,

No a?

ale megatherium (obří lenochod) máš výše než ornithomima (rychlého pštrosu podobného dinosaura)...

Tohle potopu nepopírá ani v nejmenším.I kdyby nějaké rychlejší zvíře bylo uloženo pod pomalejším,taky přece záleželo na tom,kde se zrovna dané zvíře vyskytovalo,v jaké lokalitě,v nadmořské výšce,na schopnosti plavat,či jestli se po utonutí tělo ve vodě vznášelo nebo kleslo do hlubin atd.,atd.

Já nemůžu za to Šribere

Za svoji neznalost můžeš. Dokazovat potopu např. tím, že v Himalájích jsou fosilie mořských živočichů, je naprosto stupidní...

Naprosto stupidní je to proč?Máš vysvětlení proč se nachází fosílie mořských živočichů ve vysoko položených místech?Nebo např.,v uhelných slojích?

Navíc mi věda žalostně není schopna vysvětlit,proč vůbec tolik zkamenělin v té zemi vlastně je

Věda ti není žalostně schopna vysvětlit ? Ty jsi ještě hloupější, než jsem se domníval. Je jich tolik, protože se nastřádali během milionů let - jak prosté...

Jak hloupé.Do té země je neuložili milióny let Šribere,ale voda ty prostoduchý.Běžný osud živočicha je to,že se rozkládá a že slouží jako potrava mnomým tvorům a tvorečkům,nikoliv zkamenění.Co asi tak uloží do různých nánosových vrstev obrovské živočichy jakými byli třeba dinosauři?Přemýšlej človíčku.Jen tak nějaká obyčejná lokální povodeň to jistě nebyla.A co takové skupiny velryb,kterých bylo několik set,co asi je uložilo do nánosových vrstev?Že by ztratili orientační smysl,vpluly do laguny,která pak následně vyschla?To by se z nich jistě udělali zkameněliny co?Chlapče,síla která pohřbila takové množství velryb,musela být enormní,musela je vynést ve vodě nad souš,a následně je pak dost rychle zanést sedimenty,než se začali rozkládat a pohřbít je v nich.Tohle by nedokázala žádná lokální povodeň.Ani nějaké běžné tsunami,které vznikají při zemětřesení pod mořem by je takto nepohřbili.

když země neměla být zatopená vodou,ale přitom je drtivá většina zkamenělin uložena právě díky vodním sedimentačním nánosům?

Ovšem nikoliv díky vodním sedimentačním nánosům v jednu dobu. Kdyby měli žít všechny vyhynulé a recentní organismy najednou, tak se na Zemi "nevejdou"...

Tys to nějak spočítal?Jestli ano tak jak?Navíc uvědom si,že před potopou bylo na zemi jiné klima než dnes,nebyli zde takové teplotní rozdíly,živočichové žili hojně na celé zemi.

Není moje záležitost někoho odsuzovat,za cokoliv,dokonce ani za to,když vědomě mluví lež,Bůh je soudce,a On bude každého člověka soudit spravedlivě,člověku tento soud do rukou nepatří,takže ani já nebudu žádného člověka za nic odsuzovat,Bůh je spravedlivý,ať teda soudí On,až k tomu dojde čas.

Abys nebyl překvapen. Taky se může stát, že předstoupíš před Boha a ten se tě zeptá "jak to, že jsi odmítal můj výtvor evoluci, přestože důkazy byly naprosto jasné ?"

Bůh se mě jistě nebude ptát,jak to že jsem odmítal něco,co je v rozporu s Jeho Slovem.Takhle by se mě mohl spíše ptát ďábel,který by se chtěl vydávat za "boha.“

nebyl jsi v matematice geniální?

Vlastně byl, ale to je teď irelevantní...

a ?

Voda by muselo stoupnout o hodně více, než kolik je jí k dispozici...

Vody bylo na planetě k dispozici dostatek,nejvyšší vrcholy té doby byly zaplaveny až o 15 loket.

V době,kdy byla země zatopena neexistovali tak vysoké hory a souš nebyla rozdělena na kontinenty

Jak jsi přišel na to, že před několika tisíci lety neexistovali tak vysoké hory a souš nebyla rozdělena na kontinenty ?

1.Mojžíšova 1:9,10

A Bůh dále řekl: „Ať se shromáždí vody pod nebesy na jedno místo a ať se objeví souš.“ A stalo se tak.A Bůh začal nazývat souš Zemí, ale shromážděné vody nazval Moři. Bůh pak viděl, že [to je] dobré.
Země se začala rozdělovat až po potopě.Čili i hory začali vznikat až po ní.

1.Mojžíšova 11:1,4,6,7,8,9

A celá země měla dále jeden jazyk a jednu slovní zásobu…Nyní řekli: „Pojďme, postavme si město a také věž s vrcholkem v nebesích a učiňme si proslulé jméno, abychom nebyli rozptýleni po celém povrchu země.“… Potom Jehova řekl: „Pohleďme, je to jeden lid a pro všechny je jeden jazyk, a tohle začínají dělat. Ano, není teď nic, co by zamýšleli udělat a co by bylo pro ně nedosažitelné.Pojďme, sestupme a zmaťme tam jejich jazyk, aby jeden nenaslouchal jazyku druhého.“Proto je Jehova odtamtud rozptýlil po celém povrchu země, a oni postupně zanechali stavění města.Proto se nazývalo Bábel, protože tam Jehova zmátl jazyk celé země a Jehovah je odtamtud rozptýlil po celém zemském povrchu.

Ale řeknu ti to klidně ještě jinak,kdyby chtěl Bůh zatopit celou zemi dnes,udělá to,a nic mu v tom nezabrání

To je právě ten důvod, proč Bůh nemá ve vědě co dělat...

Bůh do lidského vědění nezasahuje,když se chce člověk obelhávat,je to jeho volba.

Aby si netlachal nesmysly o tom,že na zemi není dostatek vody k jejímu celému zatopení.

To, že na Zemi není dostatek vody k jejímu celému zatopení, je fakt. Nesmysl je tvůj výpočet...

Ten výpočet není nesmysl,a pokud jsi byl v matematice geniální jak jsi sám přiznal,tak by sis měl skutečně umět spočítat,že vody je na zemi k jejímu zatopení při určitých podmínkách víc než dost.

Vyloučeno není absolutně nic,a už vůbec ne poznatky geologie či fyziky.

Já se bavím o faktech, kouzla si nech pro děti...

Vy si nechte evoluci tam kde vznikla,ve své palici.

Ty nevěříš že konala

Ne. Já vím, že nekonala...

Buď o tom nevíš zhola nic,anebo něco víš,či aspoň tušíš,ale nechceš to přiznat,což by bylo horší.

Jak už jsem uvedl výš,nechci s tebou probírat,proč vůbec jsou nějaké fosilie v zemi,proč existují křídové vrstvy,právě nad vrstvami velkého vyhynutí živočichů na zemi

Samozřejmě že nechceš, protože bys si na tom vylámal zuby...

Ale ne to není ten důvod.Skutečný důvod je ten,že pro mě,je daná věc zcela vyřešena,a nemíním o tom vést sáhodlouhé diskuze s lidmi,kteří tomu jenom nechtějí věřit.Není mojí povinností o potopě někoho přesvědčovat,proč bych s tebou do nekonečna rozebíral to,co si můžeš i beze mě sám lehce zjistit.Těch informací a poznatků je více než dost,a jsou docela dobře dostupné,stačí chtít,já bych tímto zbytečně strávil spoustu času,a to opravdu dělat nebudu.Všimni si,že já se příliš nezapojuji ani do diskuzí zde,protože nemám důvod.Opakuji,já mám v dané věci jasno,a nemám potřebu o tom každého zvlášť nějak přesvědčovat.Dávám spíše prioritu tomu,když se rozebírají nějaké biblické verše,a když vidím,že v pochopení jejich významu někdo tápe,tak se někdy pokusím mu v pochopení významu nějak pomoct,pokud budu cítit,že by to mohlo být k něčemu dobré.Ale rozebírat sáhodlouze potopu světa,co všechno jí na zemi dokazuje já opravdu nebudu,a to ne jenom s tebou Šribere,ale s nikým,na to nemám a ani nechci mít čas,tohle si probírej s těma,kdo k tomu svůj čas obětovat chtějí.

Problém je v tom,že ty tvrdíš,že oni se o něco takového pokouší,ale ve skutečnosti to tak není,něco si nalháváš,čili i ta hrozba pro tu tvojí svobodu,je nalhávání sobě samému

Samozřejmě, že to tak ve skutečnosti je - dokonce to i sami přiznávají. O žádné nalhávání se nejedná...

Zvláštní,já od nich skutečnou hrozbu pro svojí svobodu nepociťuji.

Já na tom nic zvláštního nevidím. A co to má podle tebe dokazovat ?

Že nemůže být pravda obojí,čili že to hrozba skutečně je,a současně že to hrozba skutečně není.

Není tohle taky tak trochu součástí života psychopatů,myslím to,že si namlouvají hrozby pro svou svobodu,které ale nejsou skutečné?

Ne. Je však součástí života naivků a ignorantů, že nevnímají hrozby. Krom toho ty jsi kreacionista, je pochopitelné, že kreacionismus nepovažuješ za hrozbu...

Jenže já nepovažuji za hrozbu pro svojí svobodu ani islamisty či neonacisty.

Zeptám se tě ještě jednou,když si chceš umýt jenom ruce,nebo tvář,myješ si k vůli tomu celé tělo?

1. Ne...
2. Ptáš se mě ještě jednou, ale na zcela jinou otázku...

První jsem se tě zeptal takto, když si potřebuješ umýt jenom nějakou část těla,myješ se kvůli tomu vždycky ve vaně,nebo chodíš do sprchy? Což bylo míněno tak,jestli si kvůli jedné části těla,myješ celé tělo,neboť ve vaně či sprše se to běžně dělá. Tvá odpověď byla,já nemám vanu a sprchu zvlášť. Čili zeptal jsem se tě ještě jednou,pro strojově myslícího člověka jako ty patrně srozumitelněji,a sice,když si chceš umýt jenom ruce,nebo tvář,myješ si kvůli tomu celé tělo?Tvá odpověď je ne.Tvůj dodatek k tomu,že se tě ptám ještě jednou ale na zcela jinou otázku raději ponechám stranou.

Hele dle "moudrých" starověkých Egypťanů mají lidské výkaly příznivý vliv na poranění,a když to říkali oni,kteří si stavěli pyramidy pro naprosto praktické a moudré účely,tak to přece musí být pravda i v 21.století mimochodem po Kristu že?

Egypťané byli moudří na svoji dobu, ne na Evropu 21. století. Dnes existují mnohem efektivnější způsoby...

Egypťané neoplývali ani na svojí dobu takovou moudrostí,jakou Jehovah obdařil svůj vyvolený lid.Postavit chrámy či pyramidy pro naprosto nepraktické účely není ani zdaleka známka rozumu a moudrosti.

Mojžíš kdysi existoval stejně,jako dnes existuješ ty

Nikoliv. Moje existence je naprosto spolehlivě dokázána, Mojžíšova není...

No za 3,5 tisíce let,po tobě nemusí být dochována ani zmínka,a to dokonce ani z dnešní doby,kdy se ukládají informace na všemožná média.Z doby kdy žil Mojžíš v případě kdyby si v ní žil,jenom zopakuji,nevěděl by o tobě dneska vůbec nikdo,a vůbec nic.

ale na rozdíl od tebe,je to jedna z ústředních postav v historii jednoho národa,dále se o něm mluví,píše,přemýšlí,diskutuje v mnoha jiných národech,točí filmy,atd.,a to zhruba 3,5 tisíciletí po jeho smrti

To i o Hérakleovi...

Já taky netvrdím že nebyl,ale pro můj život nemá jeho život žádný zásadní význam.Naproti tomu je život Mojžíše spojen s naprosto zásadními událostmi na naší zemi.

A jinak,já nejsem člověk,který si nechal školou striktně určit,jak se má chovat,o čem má přemýšlet,jak má odpovídat atd.

A jak vidno, tak jsi ani nepochytil, co je gramaticky správně...

Jak vidno,tak na rozdíl od tebe si dokážu uvědomovat smysl života,ty v této záležitosti docela tápeš.

Tvoje přirovnání,když má člověk v sobě lásku ke stavu,který má člověk po požití nějakých psychotropních látek či co,je naprosto scestný

Není zcestný, jelikož obojí je výsledek chemické reakce. Rozdíl je v tom, že v jednom případě látku užiješ, kdežto v druhém ji vyrobí tvoje tělo...

Žít,a nepoznat co je to láska Šribere,je tak obrovský problém,že nad něho vlastně žádný není.

Zamilovanost Šribere je určitý stav v člověku,který není sám o sobě zralá láska

Netvrdím, že ano. Jak jsem psal, rozdíl mezi zamilovaností a klasickou ("zralou") láskou je mi jasný...

Ale co je skutečná láska Šribere,ti ani zdaleka není jasné.

Psychotropní látky vyvolávají v člověku spíše iluzorní a neskutečné vjemy a pocity

Jak rozlišíš iluzorní a neskutečné vjemy a pocity od těch skutečných ?

Skutečné vjemy a pocity můžu poznávat zejména tehdy,pokud nejsem něčím nepřirozeně ovlivněn,např.psychotropní látkou.Pokud požiji psychotropní látku,a vyjdu na střechu nějakého domu v domnění,že např.umím lítat,což následně povede k tomu,že skočím ze střechy dolů,a přinejlepším se pořádně dolámu,tak tomu já říkám iluzorní a neskutečné vjemy.Pokud požiji psychotropní látku,sednu do auta a pojedu s tím,že jsem schopen jet velmi rychle a mít to přitom pod kontrolou,přičemž ve skutečnosti tu příliš velkou rychlost nebudu mít pod kontrolou ani zdaleka,tak tomu já znovu říkám iluzorní a neskutečné vjemy,pocity.A dalo by se takto psát velmi dlouho.Nevím jak ty človíčku,ale já nemám příliš problém rozlišit skutečné vjemy a pocity,od iluze,namlouvání si něčeho.Jestli předpokládáš,že ti psychotropní látky pomohou lépe vnímat skutečnost,tak si je klidně užívej,ale dej pozor,aby si třeba potom neskákal z takové výšky,ze které se jednoduše zabiješ.

V žádném případě nemá skutečná,zdravá a rostoucí láska v životě člověka špatný či dokonce destruktivní vliv na jeho život

V "žádném případě" ? To jsou silná slova...

Opakuji,v žádném případě.

Láska je princip života Šribere,a Bůh chce abychom jí v životě poznali

Pokud chce, abychom ji poznali, proč dopouští, aby existovali lidé, kteří ji nejsou schopni ?

Lidé jsou ti,kteří se zasluhují o to,aby láska v životě ochladla,možná i zcela vymizela,tohle by Bůh nikdy neudělal,leda že by chtěl zničit Sám Sebe,a vlastně úplně všechno.

Obrázek uživatele Šriber

Patrik

Mě se to dokazuje samo tím,že o tom přemýšlím Šribere,tak přemýšlej taky.

Mě nezajímá, jal se to "tobě dokazuje" - přemýšlení ani jeho výsledek není důkaz...

Jak by asi tak podle tebe hmota před tím,než by začala existovat rozhodla

Nijak, hmota o ničem nerozhoduje. To, jaká je, je určeno jejími vlastnostmi a vnějšími okolnostmi...

Způsob určení fungování bude záležet na tom,čeho se to bude týkat.Víš,programovaní se ani nemusí nutně týkat počítače.Můžu například určit zábavní program večera.

Ptám se, jak podle tebe programování funguje - v tomto případě programování elektronických zařízení...

To bys mohl chápat sám.

Já to chápu, ptám se, abych zjistil, jestli to chápeš ty. Soudě dle tvého vyhýbání se odpovědi nechápeš...

V prvé řadě z myšlení.

Neptám se na jeho původce, ale na samotný program. Třeba takový Microsoft Word - z čeho je ?

Nepleť si program s energií.Částice nejsou podstatou programu.

1. Já si nepletu program s energií...
2. Částice jsou podstatou programu. Bez nich žádný program není...

Pořád nerozumíš,co mám na mysli pod slovem program.

Mě nezajímá, co máš na mysli pod slovem program, bavím se o tom, co je program...

Já si můžu určit,co se mi v životě prokázalo

Co se "tobě" prokázalo je irelevantní - je to jen jiný způsob jak vyjádřit "co jsi přijal" či "čemu jsi uvěřil"...

Jednoznačně se mi nijak neprokázalo,že evoluce je skutečnost,tohle je pouze přání a představa nějakých lidí,nic víc.

Takže ty jsi nepřijal, že evoluce je skutečnost a tím pádem je evoluce pouze přání a představa nějakých lidí. Možná to pro tebe bude novinka, ale realita je na tvém přesvědčení zcela nezávislá. Evoluce byla prokázána - ne mě, ne nějakým lidem, prostě byla a to, že s tím mají někteří jedinci problém, je úplně jedno...

Já si můžu psát a říkat co chci.

Však ti to ani nezakazuji. Každý si může psát a říkat co chce, bez ohledu na to, jak stupidní to je...

Ať se budou vědátoři v tomto snažit sebevíce,ať se do toho investuje jakékoliv množství prostředků,všechny snahy skončí naprosto stejně,fiaskem.

Jak vidím, tak bude sranda...

Z jednoho lidského páru,vzešlo celé lidstvo,je to logické,v souladu s tím co může člověk kolem sebe vidět,v souladu s normálním stavem skutečnosti.

Není. Ty kolem sebe můžeš vidět, jak z jednoho páru vzejde lidstvo ? Vyvrátím to naprosto snadno - dva jedinci neposkytují dostatečnou variabilitu a incest vede k hromadění negativních mutací a tím pádem k degeneraci...

Když už to nedokážeš pochopit,tak by ses s tím mohl aspoň smířit,než si místo toho namlouvat mírně řečeno voloviny.

Nesmysly pochopit opravdu nedokážu, natož abych se s nimi smiřoval. Zeptej se nějakého biologa, zda jeden pár stačí na zachování druhu...

Nikoliv - prostě byli postaveny ..., Smile patrně si dohlížel na jejich stavění že jo?

Ne. Důkazy, které máme, jsou spolehlivé...

Jakou archeologickou metodou spolehlivě poznáš,že byli postaveny ve 26.století.př.n.l.?

Radiometrickým datováním, lingvisticky, podle nalezených předmětů...

Pravda je taková Šribere,že Egypťané si dobře vybírali,co na ty svoje chrámy budou tesat

A Izraelci si dobře vybírali, co do těch svých knih budou zapisovat...

Nechali si stavět monumentální sochy,zobrazovali se jako mocní,krásní,a v podstatě neomylní,nechali se mumifikovat v šílené víře,že jim to zajistí život po smrti,nechali si stavět pyramidy,byli naprosto pošetilí ze svého scestného přesvědčení o sobě samých.Skutečnost ovšem byla úplně jiná,byli to obyčejní s prominutím usraní lidé,jako všichni ostatní,ale tím že se jenom bláznivě zveličovali,byli vlastně ještě mnohem horší,než ti,co ze sebe nic takového nedělali,tak prostá a jednoduchá je pravda.Takže bláznivým a pošetilým faraónům já svou důvěru nesvěřím.

Jak to souvisí se spolehlivostí zápisu, že se pyramida postavila X-tého roku za panování faraona Y ? To jako nějaký faraon nechal napsat, že se pyramida postavila staletí před jeho narozením, nebo co ?

Proč by měla voda či pohyb litosférických desek,popraskání zemské kůry totálně zničit všechny megalitické stavby,které v té době byli na zemi postaveny?

Protože vyhloubila Grand Canyon - oproti tomu jsou kameny poskládané na sobě hračka...

Jak si to představuješ,že se rozpadli na prach,či rozpustili ve vodě?

Ne. Čekal bych, že to kameny, ze kterých jsou postaveny rozhází, ne že budou pyramidy pořád stát a vypadat, že jediná voda, která se jich kdy dotkla, je v Egyptě nepříliš častý déšť...

ale je hloupost si myslet,že k vůli potopě světa museli být totálně zničeny všechny megalitické stavby,vymazány ze země,nebo zaneseny v sedimentech tak hluboko,že by byli jen stěží dohledatelné

Hloupost je si myslet, že potopa vyhloubí Grand Canyon a způsobí totální proměny litosféry...

Některé z těch staveb byli postaveny i z několika set tunových kamenných monolitů,ty největší monolity pak mají na váhu i více jak 800 tun

Grand Canyon je téměř 446 kilometrů dlouhý, se šířkou od 500 metrů do 29 kilometrů. Největší hloubka je okolo 1 600 metrů...

Např.kdyby se našli fosilie těchto lidí ve vrstvách,kde se nachází fosílie dinosaurů,nikdo z vědců,zastávající evoluci by to do světa jen tak nepustil,protože by jednoduše nemohl,zásadně by to totiž měnilo lidské představy ohledně minulosti,a tohle si propagátoři evoluce prostě nemůžou dovolit

Bezva, další zastánce spiknutí. Připomínám, že vždy, když se objevil nějaký podvod, odhalili ho (evoluci zastávající) vědci. Když se objevilo něco, co údajně představovalo pro evoluční teorii problém, nikterak se to netajilo. Tyhle řeči o tom, jak by se, kdyby se jsou jen výmluvy, kterými se kreacionisté snaží vysvětlit, proč nic nemají. Jaksi jim uniká, že kdyby někdo objevil něco, co vyvrací evoluci, tak by se tím proslavil a tajit to by bylo v rozporu s jeho zájmem...

Nauč se přijímat odpovědi,které nebudou ve tvaru ano/ne,které budou odpovídat jiným způsobem,přesto ale odpovídat budou.

Proč bych se měl učit přijímat odpovědi typu "zelený nátěr místnost opticky zvětší lépe než červený" na otázku "líbí se ti zelená barva ?" ?

Opakuji,já jejich DNA nepotřebuji k tomu,abych poznal,že Kristus je Boží Syn.Mě stačí to co vím.

Já opakuji, že to není důkaz...

Tito lidé by se měli co nejdříve probudit

Tito lidé nevěří v doslovnost Bible...

Možnosti se dávají často u testů,já ale tuhle diskuzi nepovažuji za test.Budu ti odpovídat dle svého svědomí a vědomí,ne dle nějakých možností,které mi ty dáš.

Z těch "odpovědi dle tvého vědomí a svědomí" se nedozvím to, co se dozvědět chci. Mohl jsi klidně dát příklad, ale ne, ty místo toho napíšeš vágní odpověď, ze které vůbec není jasné, co konkrétně bys dělal. Zřejmě si takovou situaci nedokážeš představit a nevíš, co bys dělal...

Vůbec ne.

Ale ano...

Vypíšeme si ty proroctví?Podíváme se na to,co se ze starověkým Tyrem stalo?

Jen do toho...

Bůh stvořil každého živočicha dle svého druhu

Evidentně nestvořil...

Ty potřebuješ stovky miliónů,či dokonce miliardy let k tomu,aby sis mohl představit jakési postupné vyvíjení se naprosto jednoduché formy života ve složitější a složitější a složitější

Já nepotřebuji a nemusím si představovat vůbec nic. Miliardy let a postupný vývoj jsou fakta...

On nepotřebuje žádný čas

No a co ? To, že nepotřebuje, neznamená, že ho nepoužije. To, že něco může, neznamená, že musí...

Rozumíš?

Ano. Rozumíš ty tomu, že třeba nechtěl, aby to všechno bylo hned (což mimochodem ani podle Bible nebylo - trvalo to šest dní), ale rozhodl se, aby se věci děli po dlouhou dobu postupně ?

Věřit v evoluci není jenom věřit v obrovskou pohádku,ale nechat pracovat fantazii v podstatě bez omezení.

To ani náhodou. Evoluce má velmi mnoho omezení...

Bez Boha budeš nemluvnětem stále,a nikdy se z tohoto stádia nedostaneš.

Nebo bez Odina. Nevidím důvod, proč brát vážně někoho, kdo dokáže napsat např. to, že rostliny nejsou živé...

Budeš si žít ve svém dětském,myšleno čistě lidském světě mluvení,myšlení,uvažování,ale v tomto světě svůj život taky dožiješ

No a ?

Přečíst si knihu s velkým kultůrním dopadem ovšem ještě neznamená uvědomit si hloubku a význam jejího obsahu

Každý je Ježíš v očistci...

Někdo tě k tomu přiměl,nebo si jí chtěl číst pouze sám od sebe?

Ano. Moje babička mi ji dala k přečtení. Byla pyšná, že jsem se ve čtyřech naučil číst a domnívala se, že Bible by měla být jednou z prvních knih, kterou přečtu. Když jsem ji přečetl jisté pasáže o zabíjení, byla docela šokovaná...

Zkameněliny,které reprezentují mnoho rozličných druhů živočichů,se objevují náhle ve skalní vrstvě země,kterou evolucionisté řadí do tzv. etapy kambria.,tento masivní nástup různých živočichů,je označován jako evoluční exploze,zajímavé na tom celém je to,že pod touto vrstvou,čili před kambriem,se nenalézají téměř žádné zkameněliny.Jinými slovy,v ranějších vrstvách před touto neexistuje fosilní záznam,který by ukazoval vývoj jednodušších organismů právě k těm,které se objevují v podstatě současně v kambriu,takže to vypadá,jako by všichni tito živočichové vzešli z ničeho.

1. Zjisti si, co skutečně znamená "kambrická exploze"...
2. Fosilie z prekambrického období máme. Tady jsou jen některé z nich...

A ještě jedna taková maličkost,živočichové kteří v té době žili,a jejichž fosílie se dochovali,se ve svrchnějších vrstvách vůbec nijak neměnili

Samozřejmě, že se měnili. Ono nestačí "kouknu a vidím" a krom toho, fosilie ukazují jen část skutečné podoby organismu...

Stručně řečeno,fosilní záznamy neukazují nic jiného,než existující organismy v plné složitosti,a komplexnosti,a to prakticky od počátku,kdy se objevují v geologických vrstvách jejich fosílie.

Všechny organismy jsou v plné složitosti a komplexnosti (což je mimochodem jedno a to samé). Žádný neúplný organismus neexistuje...

Víš Šribere,je to prostě tak,byla tu potopa světa,během ní se postupně vytvářeli různé sedimentární vrstvy,v nichž se nám do dnešní doby dochovali různí živočichové.

Ne, to opravdu nevím, protože je to nesmysl...

některé druhy mořských živočichů,kteří byli následně zavaleni bahnem jako první,jako byli třeba trilobiti,a různí bezobratlí,pak třeba plazi,obojživelníci,a jiní,kteří pak byli rovněž zavaleni různými nánosy,takový dinosauři byli schopni nějakou dobu před vodou utíkat

Už jsem ti psal, že tak fosilní záznam nevypadá. Tvorové nejsou seřazeni podle jejich schopnosti unikat před potopou. Bezobratlé máš s rybami, obojživelníky i plazi, ale megatherium (obří lenochod) máš výše než ornithomima (rychlého pštrosu podobného dinosaura)...

Já nemůžu za to Šribere

Za svoji neznalost můžeš. Dokazovat potopu např. tím, že v Himalájích jsou fosilie mořských živočichů, je naprosto stupidní...

Navíc mi věda žalostně není schopna vysvětlit,proč vůbec tolik zkamenělin v té zemi vlastně je

Věda ti není žalostně schopna vysvětlit ? Ty jsi ještě hloupější, než jsem se domníval. Je jich tolik, protože se nastřádali během milionů let - jak prosté...

když země neměla být zatopená vodou,ale přitom je drtivá většina zkamenělin uložena právě díky vodním sedimentačním nánosům?

Ovšem nikoliv díky vodním sedimentačním nánosům v jednu dobu. Kdyby měli žít všechny vyhynulé a recentní organismy najednou, tak se na Zemi "nevejdou"...

Je to katastrofa,co se lidem učí ve škole

Katastrofa je, že lidé jako ty žijí v Evropě ve 21. století...

Můžu ti upřímně říct,že určitých tajtrlíků kteří obelhávají lidi na tomto světě mám plné zuby

Takže máš plné zuby církví ?

Není moje záležitost někoho odsuzovat,za cokoliv,dokonce ani za to,když vědomě mluví lež,Bůh je soudce,a On bude každého člověka soudit spravedlivě,člověku tento soud do rukou nepatří,takže ani já nebudu žádného člověka za nic odsuzovat,Bůh je spravedlivý,ať teda soudí On,až k tomu dojde čas.

Abys nebyl překvapen. Taky se může stát, že předstoupíš před Boha a ten se tě zeptá "jak to, že jsi odmítal můj výtvor evoluci, přestože důkazy byly naprosto jasné ?"

nebyl jsi v matematice geniální?

Vlastně byl, ale to je teď irelevantní...

a ?

Voda by muselo stoupnout o hodně více, než kolik je jí k dispozici...

V době,kdy byla země zatopena neexistovali tak vysoké hory a souš nebyla rozdělena na kontinenty

Jak jsi přišel na to, že před několika tisíci lety neexistovali tak vysoké hory a souš nebyla rozdělena na kontinenty ?

Ale řeknu ti to klidně ještě jinak,kdyby chtěl Bůh zatopit celou zemi dnes,udělá to,a nic mu v tom nezabrání

To je právě ten důvod, proč Bůh nemá ve vědě co dělat...

Aby si netlachal nesmysly o tom,že na zemi není dostatek vody k jejímu celému zatopení.

To, že na Zemi není dostatek vody k jejímu celému zatopení, je fakt. Nesmysl je tvůj výpočet...

což není ničím vyloučeno,že to tak nebylo

1. Je...
2. I kdyby to ničím vyloučeno nebylo, tak to nestačí - je třeba dokázat, že to tak bylo...

Vyloučeno není absolutně nic,a už vůbec ne poznatky geologie či fyziky.

Já se bavím o faktech, kouzla si nech pro děti...

Ty nevěříš že konala

Ne. Já vím, že nekonala...

Jak už jsem uvedl výš,nechci s tebou probírat,proč vůbec jsou nějaké fosilie v zemi,proč existují křídové vrstvy,právě nad vrstvami velkého vyhynutí živočichů na zemi

Samozřejmě že nechceš, protože bys si na tom vylámal zuby...

Není písemný záznam jako písemný záznam.

Samozřejmě, že ne - úřední zápis a mýtus nejsou totéž...

Bibli beru jako výjimečný písemný záznam,a tobě jistě nemusím vysvětlovat proč.

Protože věříš, že měl s jejím napsáním Bůh společného víc, než že je její hlavní postavou...

Problém je v tom,že ty tvrdíš,že oni se o něco takového pokouší,ale ve skutečnosti to tak není,něco si nalháváš,čili i ta hrozba pro tu tvojí svobodu,je nalhávání sobě samému

Samozřejmě, že to tak ve skutečnosti je - dokonce to i sami přiznávají. O žádné nalhávání se nejedná...

Zvláštní,já od nich skutečnou hrozbu pro svojí svobodu nepociťuji.

Já na tom nic zvláštního nevidím. A co to má podle tebe dokazovat ?

Dle toho,co píšeš,bude tvůj život stresován asi mnohými hrozbami,z nichž ale drtivá většina bude jen ve tvé hlavě,nikoliv ve skutečnosti

1. Můj život stresován není ničím. Psychický stres se u mě nevyskytuje...
2. Ty hrozby jsou skutečné. Jejich nízká pravděpodobnost neznamená, že neexistují. A to, že hrozí s tak nízkou pravděpodobností je mimo jiné dáno množstvím argumentů proti nim...

Není tohle taky tak trochu součástí života psychopatů,myslím to,že si namlouvají hrozby pro svou svobodu,které ale nejsou skutečné?

Ne. Je však součástí života naivků a ignorantů, že nevnímají hrozby. Krom toho ty jsi kreacionista, je pochopitelné, že kreacionismus nepovažuješ za hrozbu...

Zeptám se tě ještě jednou,když si chceš umýt jenom ruce,nebo tvář,myješ si k vůli tomu celé tělo?

1. Ne...
2. Ptáš se mě ještě jednou, ale na zcela jinou otázku...

Hele dle "moudrých" starověkých Egypťanů mají lidské výkaly příznivý vliv na poranění,a když to říkali oni,kteří si stavěli pyramidy pro naprosto praktické a moudré účely,tak to přece musí být pravda i v 21.století mimochodem po Kristu že?

Egypťané byli moudří na svoji dobu, ne na Evropu 21. století. Dnes existují mnohem efektivnější způsoby...

Mojžíš kdysi existoval stejně,jako dnes existuješ ty

Nikoliv. Moje existence je naprosto spolehlivě dokázána, Mojžíšova není...

ale na rozdíl od tebe,je to jedna z ústředních postav v historii jednoho národa,dále se o něm mluví,píše,přemýšlí,diskutuje v mnoha jiných národech,točí filmy,atd.,a to zhruba 3,5 tisíciletí po jeho smrti

To i o Hérakleovi...

Můj způsob odpovídání není špatný,ale je můj.

Je špatný...

A jinak,já nejsem člověk,který si nechal školou striktně určit,jak se má chovat,o čem má přemýšlet,jak má odpovídat atd.

A jak vidno, tak jsi ani nepochytil, co je gramaticky správně...

Tvoje přirovnání,když má člověk v sobě lásku ke stavu,který má člověk po požití nějakých psychotropních látek či co,je naprosto scestný

Není zcestný, jelikož obojí je výsledek chemické reakce. Rozdíl je v tom, že v jednom případě látku užiješ, kdežto v druhém ji vyrobí tvoje tělo...

Zamilovanost Šribere je určitý stav v člověku,který není sám o sobě zralá láska

Netvrdím, že ano. Jak jsem psal, rozdíl mezi zamilovaností a klasickou ("zralou") láskou je mi jasný...

Psychotropní látky vyvolávají v člověku spíše iluzorní a neskutečné vjemy a pocity

Jak rozlišíš iluzorní a neskutečné vjemy a pocity od těch skutečných ?

navíc postupně uživatele těchto látek likvidují

Ne vždy. Závisí na druhu látky, množství a četnosti užívání...

V žádném případě nemá skutečná,zdravá a rostoucí láska v životě člověka špatný či dokonce destruktivní vliv na jeho život

V "žádném případě" ? To jsou silná slova...

Láska stmeluje,buduje,chce žít pro druhé,miluje dobro,pravdu,spoustu věcí snáší,je trpělivá,není žárlivá,nevyhledává své vlastní zájmy,nechce urážet a ubližovat,nemá radost z nespravedlnosti,neraduje se z neštěstí druhých,ani u nepřátel ne,láska doufá.

To zní jako ze špatné básně. Fajn, já ti odpovím názvem písně, kterou nejspíš znáš - Love Hurts...

Láska je princip života Šribere,a Bůh chce abychom jí v životě poznali

Pokud chce, abychom ji poznali, proč dopouští, aby existovali lidé, kteří ji nejsou schopni ?

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

omluva

zapomněl jsem u tvých příspěvků změnit styl písma,ale předpokládám,že si je poznáš Smile

Customize This