Uhlík C–14 nalezen v dinosauřích fosiliích

Brian Thomas, M. S.

Z http://www.icr.org/article/8822 přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 7/2015. Článek vyšel na stránkách ICR 6. června 2015. ICR – Institute for Creation Research /Institut pro výzkum stvoření/ byl založen v USA roku 1970 a patří k nejstarším kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. CRS, AiG, CMI aj./. Zabývá se výzkumem a rozšiřováním vědecké pravdy o Božím stvoření v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe. Naším cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od zhoubných mýtů, lží a neexistujících materialistických bohů. Svět nestvořily atomy, shoda okolností, záření a milióny let, ale živý, milující a vysoce inteligentní Bůh. Ten nám nabízí osvobození z pavědecké propagandy myšlenkových fekálií, kterými sekta darwinistických darebáků už 150 let terorizuje lidskou společnost, a nabízí nám osvobození od hříchu, bláznění i smrti vírou v jeho syna, Ježíše Krista.

*******

Nové vědecké objevy přímo zpochybňují dogma o milionech let zmiňované mnohokrát v průběhu filmového trháku Jurassic World (Jurský park). Zvláštní vydání časopisu Creation Research Society Quarterly (CRSQ) z jara 2015 pojednává o výzkumu dinosauřích proteinů uvnitř fosilních kostí. Poslední článek tohoto čísla předkládá dosud neznámá data o uhlíku u 14ti různých fosilií včetně dinosaurů. Protože se radioaktivní uhlík rozpadá relativně rychle, neměly by fosilie byť i jen 100 000 let staré obsahovat prakticky žádný radiouhlík.1 Ale ony ho obsahují.

Postavy filmu Jurassic World se v souvislosti se svými dinosaury opakovaně zmiňují o tom, že to bylo „před milióny let“. Smyšlení vědci v tomto smyšleném filmu od základů křísí a geneticky rekonstruují dinosaury, pterosaury, a dokonce i obřího mosasaura – tvory údajně vymřelé před 65-75 milióny let.

Autoři studie v CRSQ zkoumali sedm dinosauřích kostí včetně Triceratopse z Montany, hadrosauridů, chrupavčitého veslonose, kostnaté ryby a čerstvě vypadajícího dřeva a ještěrčích kostí z permských vrstev v Kanadě a Oklahomě. Pět různých komerčních i akademických laboratoří zjistilo uhlík-14 ve všech vzorcích, ať už z hornin kenozoika, druhohor či prvohor. Jak se tam onen radiouhlík dostal?

Tým rovněž porovnal výsledky s několika tucty publikovaných nálezů uhlíku-14 ve fosiliích, dřevě a uhlí z celého světa a napříč celou geologickou časovou škálou. Srovnatelné množství radiouhlíku bylo zjištěno celkem téměř u 50 vzorků.2

Obhájci evolučních časových měřítek budou muset tvrdit, že veškerý radiouhlík pocházel z nějaké kontaminace, kdy se nedávný či moderní uhlík jaksi vplížil do všech těchto vzorků. To se tvrdilo už dřív, ale testovací proces samotný oplývá procedurami, které přísně odstraňují kontaminanty.

Světští badatelé rutinně zjišťují radiouhlík v materiálech obsahujících uhlík jako je uhlí, ropa, mramor a diamant – materiálech, které by rádi používali jako standardy „mrtvého uhlíku“. Máme-li za těmito výsledky opravdu vidět kontaminaci, pročpak se potom objevuje u takto údajně starého materiálu, jakož i u každé jednotlivé fosilie ve zprávě CRSQ? Obecná hrubá tvrzení, že jde o kontaminaci, pozbývají na věrohodnosti s každým novým, takto zdokumentovaným nálezem uhlíku-14, ve skutečně starém materiálu.

Jurský park poskytuje dobrou zábavu, pokud budou diváci přehlížet mizernou vědu, která stojí v jeho základech. Pokusy ze skutečného, reálného světa, vyvracejí totiž proveditelnost procedur „znovu navrácení vymřelých organizmů“ a svědčí i proti opakovaným tvrzením o „milionech let“.

Podobné články v angličtině

Bloody Mosquito Fossil Supports Recent Creation
Scientists Broom Challenging Discoveries Beneath 'Contamination' Rug
The Incredible, Edible '190 Million-Year-Old Egg'
Triceratops Horn Soft Tissue Foils 'Biofilm' Explanation
Dinosaur Bone Tissue Study Refutes Critics
Bone DNA Decays Too Fast for Evolution
Fresh Fossil Squid Ink 160 Million Years Old?
Are Iceman Blood Cells Really the Oldest?
Researchers Find Fossil Salamanders' Last Meals
2011 Another Frustrating Year for Evolution
Over 100 Frozen Original Mammoth Proteins Found
Evolution Can't Explain Organic Fossils
Skin Sample Is Two Million Years Old?
Trace Metals Study Confirms Fossil Has Original Feathers
Green River Formation Fossil Has Original Soft Tissue
Paleozoic Scorpion Exoskeleton Gainsays Assigned Age
Origins Breakthroughs of 2010: Paleontology
The Mysteries of Stunning Soft Tissue Fossil Finds
'Remarkably Preserved' Shrimp Is 350 Million Years Old?
Cache of Amber in India Looks Young
How Long Can Cartilage Last?
Giant Penguin Feather Poses Problem for Long Ages
Teen Finds Lobster Fossil with Original Shell
'80 Million-Year-Old' Mosasaur Fossil Has Soft Retina and Blood Residue
Fantastic Australian Amber Supports Young World
A New Evolutionary Link? Australopithecus sediba Has All the Wrong Signs
Feathered Dinosaur Debate Exhibits Young Earth Evidence
Fresh Tissues from Solid Rock
Intact DNA Discovered in Ancient Salt Deposits
Fresh Salamander Tissue Found in Solid Rock
A Global Catastrophic Event Wiped Out Ancient Forests
Fresh Fossil Feather Nanostructures
Fresh Jurassic Squid Ink
'45-Million-Year-Old' Brewer's Yeast Still Works
Mummified Dinosaur Skin Looks Young

Odkazy

1. Thomas, B. and V. Nelson. 2015. Radiocarbon in Dinosaur and Other Fossils. Creation Research Society Quarterly. 51(4): 299-311.
2. Every one of the 14 specimens had Radiocarbon Years BP (Before Present) of between 17,850 and 49,470, corresponding to evolutionary age assignments of 10 million and 280 million years, respectively. Radiocarbon years do not correspond to calendar years because of past changes in the rate of carbon-14 formation and carbon content.

PřílohaVelikost
00788-15.8.2015-uhlik_c-14_nalezen_v_dinosaurich_fosiliich.doc311.5 KB
Průměr: 2.3 (3 votes)
Obrázek uživatele KLM

Re: Uhlík C–14 nalezen v dinosauřích fosiliích

·a ještě jedna Současníci, heterotrofní bakterie absorbují organický uhlík a třeba aerobní druhy mají stejný obsah izptopu c14?

KLM

Obrázek uživatele KLM

Re: Ještě jedna zajímavá úloha

Kolik je přibližně atomů 14C v jedné bakterii? Jaký vliv na "stáří" 1 mg vzorku bude mít kontaminace jednou bakterií

U které metody zjišťování stáří podle. C14.se používa 1mg vzorku,? Ajak se zzjišťuje velikost různé kontaminace a její vliv na množství měřeneho izotopu?

KLM

Re: Happymax88 - výpočet

Tak co Telesto opřeme se do toho? Matematiku popřít nemůžou.
To budeš překvapený co všechno můžou popřít Wink

Obrázek uživatele happymax88

Re: Happymax88 - výpočet

:DDD Tak už vím kde jsem udělal chybu. Já jsem Ak místo dělení molární hmotnosti násobil a přišel jsem na to ve chvíli když jsem se ti snažil popsat kam se ti ztratily 2 řády pač mě to vycházelo cca 11900.... prostě píšu tak vynásobíme molární hmotností uhlíku a dostaneme počet částic.... Puzzled Moment.... Vynásobíme??? já su ale kkt Laughing out loud

Ono občas si to člověk musí prostě napsat na papír a ne jen klikat do kalkulačky tam se snadno stane chyba. Ještě že tě tu mám.

Takže výsledek je takový že stačí aby vzniklo 124 atomu 14C ročně a stáří uhlí se bude jevit 35 000 let Grade

Pro zajímavost kdyby byl vzorek zdánlivě stáry 55 000 let stačí pouze 11 atomů ročně. Proto se radiouhlíkova metoda NEPOUŽÍVÁ k datování starých hornin, fosilii ani sedimentu . 1 atom ročně na miligram dá stáří cca 80 000 let. Tzn když se na detektoru usadí 1 současný mikrob tak jdou výsledky měření do háje. Pak už není problém vzít kostru dinosaura a datovat ji na 50 000 let nehledě na to že pro kreaci je i tohle pěkný průůůser. Pač svět nemůže byt starší 12 tisíc let a tohle bezpečně měřit umíme ale zpět k tématu

Máme cílové číslo (124 atomu/rok/mg) a budeme hledat zdroje 14C. Radon i Uran se vyskytuji ve stopovém množství defakto po celém světě. Já bych začal tím že odečteme tu nejmenší hodnotu a nejnepravděpodobnější variantu a to emise 14C z radonu a dalších izotopu. (
223 Ra → 14C + 209Pb
viz https://en.wikipedia.org/wiki/Cluster_decay

Jestli nám chcete někdo pomoct tak bych ocenil odkazy na statistiky výskytu těchto výše zmíněných izotopů v zemské kůře.
Ty pravděpodobností jsou extrémně malé, ale doufám že v součtu nám pár atomu 14C vysvětlí. Teprve potom přejdeme na uran a spočítáme kolík nevysvětlených 14C nám zbude Laughing out loud

Tak co Telesto opřeme se do toho? Matematiku popřít nemůžou. Až budeme mít výsledky tak tomu dáme štábní kulturu aby to pochopil i laik. Ty už jsi to jednou dělal, jak jsem četl na tvých stránkách, ale já bych to chtěl vzít ještě jednou a důkladně jen pro zábavu (začalo mě to bavit, škoda jen že na to mám tak málo času Sad )

Obrázek uživatele Telesto

Happymax88 - výpočet

upřímně 130 se mi zdá málo. Prověř exponenty.

Upřímně... mě také Smile Nicméně tady je hrubý výpočet. Není složitý, tak ho dávám sem:

Hmotnost vzorku: 0,001 g
Avogadrova konstanta: 6,02E+23 mol^-1
Halflife C14: 5730 let
Rozpadová konstanta (lambda): 1,20942408E-4

Počet atomů v 0,001 g uhlí dle obsahu:
94% C: ~4,71E+19
3% H: ~1,79E+19
2% O: ~7,53E+17
1% S: ~1,88E+17

Celkem: ~6,6E+19 tedy 66 000 000 000 000 000 000 atomů

Rozložení uhlíku 1,5 C14 na 1 000 000 000 000 C12
C12 (98,9%): ~4,66E+19
C13 (1,1%): ~4,78E+17
C14 (stopy): ~6,99E+07 (= 4,66E+19/1E+12 * 1,5)

Předpokládejme, že poměr C14/C12 je konstantní:

Tudíž původní počet atomů C14 N0 = 6,99E+07
Vypočtený věk t - dohodou : 35 000 let
Výpočet pro zbývající počet atomů C14 Nt:

Nt = e^(-t/lambda)*N0 = ~1014439 atomů

O jeden rok později t = 35001 let

Nt = ~1014316 atomů

Takže aby se vzorek po 35001 letech jevil jako 35000 let starý musí vzniknout za ten jeden rok 1014439 - 1014316 = 123 atomů. Tedy stejný počet co se za ten rok rozpadl.

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

Obrázek uživatele happymax88

Re: Happymax88, KTE a ostatní (odpověď)

Mě to vyšlo mezi 1000 a 100 000 ale je možné že jsme udělal chybu počítal jsem to "na ubrousku", ale zítra to udělám pořádně. (Snad bude čas) Spočítám si jak přírůstek nutný k zachování stabilní hladiny, tak i jako limitu funkce. Smile

upřímně 130 se mi zdá málo. Prověř exponenty.

Obrázek můžeme nahrát někam na net a poslat to jako odkaz, ať to máme to včetně rovnic ať víme kde je chyba Smile

Obrázek uživatele Telesto

Re: Happymax88, KTE a ostatní (odpověď)

Hm... Tak jsem udělal chybu. Nevím kde jsem vzal poměr C12/C14 před tím. Počítal jsem o řád mimo. Takže upřesňuji, přepočítal jsem to s poměrem 1,5 C14 na 1 000 000 000 000 C12. Zdroj zde:
https://en.wikipedia.org/wiki/Radiocarbon_dating#Physical_and_chemical_d...

Ale nevyšlo mi to "mezi" jak píšeš, ale ještě méně než před tím (i když teď jsem počítal 35000 let).

Ať nechodím kolem horké kaše. Na zhruba 66 000 000 000 000 000 000 atomů v mg antracitu (94% C, 3% H, 2% O, 1% S ), který vykazuje zdánlivé stáří 35000 let a toto zdánlivé stáří má být konstantní (počet rozpadnutých C14 je nahrazen zhruba stejným počten nových C14) musí za rok vzniknout zhruba 130 atomů C14.

A teď by mě zajímalo kam si se dostal ty, když píšeš mezi Smile

Možná dělám někde chybu Smile

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

Obrázek uživatele happymax88

Re: Happymax88, KTE a ostatní (odpověď)

Jak to myslíš zredukoval, ja zanedbal Laughing out loud to bylo dobré Laughing out loud

Jo v pohodě chápu jak s to myslel já se ptal jen ze zvědavosti, vím že na výsledek to bude mít zanedbatelný vliv.

Problem je že mi to nesedělo ani řádově, tam jsem se trefil přesně mezi. jako 10^3 na 6 nebo 9 to je secsakramensky rozsah. To je jako brokovnici trefit stodolu zevnitř, ale tohle tady snad provozovat nebudeme od toho jsou tu jiní experti Laughing out loud

škoda taky že tu není aparát pro vkládáni rovnic.

Mám ještě dotaz kam ti můžu poslat soukromou zprávu?

Obrázek uživatele Telesto

Re: Happymax88, KTE a ostatní (odpověď)

No to je zajímavá otázka. Já jsem si taky započítal a řek bych že ses trošku sekl.

Určitě to možné je Smile Má čísla nejsou přesná. Jsou spíš řádově. Spoustu věcí jsem zjednodušil, zanedbal či odhadl. Řádově by to však nemělo vadit...

P.S. jak jsi z redukoval počet atomu cizích prvku? Vím že to je nepodstatné ale když už počítáme ta k ať to stoji za to.

Nevím, co myslíš tím redukoval. Spíše zanedbal. Uhlí má tu výhodu, že to skoro čistý uhlík.

Ale zkusím přepočítat přesněji Wink

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

Re: Happymax88, KTE a ostatní (odpověď)

No to je zajímavá otázka. Já jsem si taky započítal a řek bych že ses trošku sekl. Nechci prozrazovat výsledek hned dám šanci i ostatním, ale mě to vyšlo mezi. A v tvé matematické úloze vidím problém. Neuvádíš skutečné stáři vzorku.

Prostě předpokládejme že ho známě a zadáním bude určit rychlost produkce 14C(dejme tomu že je konstantní ať nemusíme řešit nelineární závislost) aby se věk vzorku určovaný radiokarbonovou metodou ke dnešnímu dni stabilizoval v rozmezí 35 000 +-2000 let.

Pak to zkusíme z proměnlivou rychlosti tvorby radiouhlíku a nakonec pokud to půjde koukneme se na nutný neutronový tok z čehož by se dalo odvodit množství potřebného štěpného materiálu Laughing out loud

P.S. jak jsi z redukoval počet atomu cizích prvku? Vím že to je nepodstatné ale když už počítáme ta k ať to stoji za to.

Customize This