Tři citáty o metodologii vědců

Tři citáty o metodologii vědců
Přeložil M. T. v prosinci 2007

„První domněnkou bylo, že živý materiál vznikl z neživých věcí. To je však pouhá domněnka. Lze si též představit, že živý materiál se mohl náhle objevit na tomhle světě nějakým zvláštním způsobem, řekněme z jiné planety, ale to pak vyvolává otázku : „Jak vznikl život na oné planetě?“ Mohli bychom říci, že život existuje odjakživa, ale takové vysvětlení příliš neuspokojí. Zato vysvětlení, že z neživých věcí vznikly složité systémy mající vlastnosti věcí živých je obecně přijatelnější pro většinu vědců. Existuje však málo důkazů pro biogenezi a zatím nemáme důkazy o tom, že by byla proveditelná. Existuje mnoho schémat, jak mohlo k biogenezi dojít, ale všechno to jsou jen návrhy a nic víc. Mohou naznačit, jaké experimenty by bylo třeba provést, ale neřeknou nám nic o tom, co se skutečně stalo před miliardou let. Je tedy otázkou víry biologa, zda k biogenezi došlo a biolog si může vybrat, jaká metoda biogeneze mu nejlépe sedí; důkazy o tom, co se skutečně stalo, nemáme.“
Kerkut, G. A. v: Mezinárodní série monografií o čisté i aplikované biologii. Divize: Zoologie.
Pergamon Press, New York, NY (1960), str. 150.

„Na tomto místě je třeba odhalit něco z vnitřních informací o tom, jak vědci pracují, něco, co vám učebnice obvykle neřeknou. Faktem je, že vědci ve skutečnosti nejsou ve své práci tak objektivní a věcní, jak by chtěli, abyste je chápali. Většina vědců nejprve získá své představy o tom, jak svět funguje, nikoli přísně logickými procesy, ale pomocí předtuch a hrubých odhadů. Jako lidé často dospějí k víře, že je cosi pravda, dlouho předtím, než nasbírají minimum důkazů, které přesvědčí někoho druhého, že to pravda je. Motivován vírou ve své vlastní ideje a touhou být uznán svými kolegy, vědec se bude po léta plahočit (i když v srdci ví, že jeho teorie je správná) a provádět experiment za experimentem, o nichž se domnívá, že podpoří jeho pozici.“
Rensberger, Boyce v: Jak funguje svět – průvodce největšími objevy vědy.
William Morrow et Co., New York, NY, 1986, str. 17-18.

„Ale naše cesty poznávání světa jsou silně ovlivněny sociálními předsudky a předpojatými způsoby myšlení, které každý vědec musí zohlednit při řešení jakéhokoli problému. Stereotypní představa o plně racionální a objektivní „vědecké metodě“, s jednotlivými vědci jako logickými (a zaměnitelnými) roboty, je samoobslužnou mytologií.“
Gould, Stephen Jay. V pozorovatelově mysli. Z časopisu Natural History, 103, str. 14, únor 1994.

PřílohaVelikost
Tři citáty o vědcově metodologii.doc23 KB
Průměr: 5 (1 vote)
Customize This