Tradiční stezka v Siccar Point, Skotsko

Připomínka myšlenky, která nefungovala

Ciccar-point

Siccar Point | CC BY-SA Dave Souza

(Z http://creation.com/siccar-point-trail přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 5/2015. Translated with permission from Creation.com - přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 35(2):18-19 v dubnu 2013. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistické víře, že svět se stvořil sám. Cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od evolucionistických báchorek, lží a smyšlených materialistických bohů-stvořitelů.)

Vysoko nad útesy na skotském pobřeží —60 km východně od Edinburghu — je informační tabule, která shlíží na skalnatý štít.1 Je to součást tradiční stezky, otevřené roku 2006, která připomíná život Jamese Huttona, místního farmáře a lékaře, který se stal známým jako ‘ otec moderní geologie ’.2 Formuloval geologickou filozofii uniformitarianizmu — pojetí, podle kterého jsou nynější geologické procesy klíčem k pochopení procesů vzniku geologických útvarů.

Místní lidé jsou na Siccar Point jaksepatří hrdí a říkají, že je to nejdůležitější geologické naleziště na světě.2 Vypráví se, že tyto skály dovedly Huttona k závěru, že země nebyla stvořena v šesti dnech. Že spíše bylo důležitým procesem v evoluci krajiny různé vrásnění.3 Místní informační tabule hovoří o tom, že horniny prokázaly, že geologický čas je prakticky neomezený, na rozdíl od oněch pár tisíc let, ve která v Huttonově době většina lidí věřila.1

Hutton však neobjevil hluboký čas, předpokládal ho. Z části tomu tak bylo proto, že Huttonovy znalosti geologie byly koncem 18. století značně omezené. Nevěděl, že horniny spodního siluru jsou usazenými kaly nanesenými rychlými a vydatnými podmořskými proudy, které se hnaly přes dno oceánu ryhlostí celých 100 km za hodinu.4 Rovněž nevěděl, že svrchní vrstvy jsou suchozemského původu a uložily je velké masy rychle tekoucí vody pokrývající velkou část kontinentu a zanechávající za sebou vysoké, vzájemně křížově propojené vrstvy.5,6

Co je však nejpodstatnější, Hutton měl za to, že k Noemově Potopě nikdy nedošlo. Nebyl si vědom nesmírného rozsahu oné globální katastrofy, v jejímž důsledku docházelo k vrásnění a ukládání i erozi obrovských mas hornin. Během Potopy byly horniny v Siccar Point narušovány vodou v řádu dnů či týdnů, nikoli po miliony let.

10191-Tradi269n237_stezka_v_Siccar_Point__Skotsko

Hutton je uctíván jako otec moderní geologie za svou filozofii uniformitarianizmu, ale ironií je, že geologové se nyní shodují na tom, že uniformitarianizmus nefunguje. Na sklonku svého profesionálního působení řekl Derek Ager, profesor geologie na Swansea, Wales, o uniformitarianizmu, “ Nechali jsme si klidně vymýt mozky, když jsme odmítali všechny výklady minulosti počítající s extrémními a co bychom mohli nazvat ‘ katastrofickými ’ procesy.”7

Huttonův přítel (a popularizátor) John Playfair, který ho roku 1788 doprovázel na člunu do Siccar Pointu, je slavný svými postřehy z oné cesty. Informační tabule cituje jeho výrok: “ Bylo to, jako by naši mysl jímala závrať z tohoto pohledu do tak hluboké propasti času.”

Avšak je škoda, že Playfair, jako syn presbyteriánského pastora, neviděl spojení mezi svou Biblí a světem kolem sebe. Lepší reakcí by bylo, “Mysl nám trnula v úžasu při pohledu na závratnou velikost Božího soudu v Noemově době.”

Odkazy a poznámky

  1. Interpretation board, Siccar Point; geograph.org.uk/photo/2143249. Zpět.
  2. International interest in new James Hutton trail, Berwickshire News, 21 June 2006; berwickshirenews.co.uk/news/local-headlines/international-interest-in-new-james-hutton-trail-1-237894. Zpět.
  3. Siccar Point, Gazetteer for Scotland, 2011; scottish-places.info/features/featurefirst5590.html. Zpět.
  4. Fine, I.V. et al., The Grand Banks landslide-generated tsunami of November 18, 1929: preliminary analysis and numerical modelling, Marine Geology 215:45–57, 2005. Zpět.
  5. Browne, M., et al., Stratigraphical Framework for the Devonian (Old Red Sandstone) Rocks of Scotland south of a line from Fort William to Aberdeen, British Geological Survey, Research Report RR 01 04, p. 50, 2002; nora.nerc.ac.uk/3231/1/Devonian[1].pdf Zpět.
  6. For a detailed geological analysis of Siccar Point see: Walker, T., Unmasking a long-age icon, Creation 27(1):50–55, 2004; creation.com/siccarpoint. Zpět.
  7. Ager, D., The Nature of the Stratigraphical Record, Macmillan, London, p. 70, 1993. Zpět.
  8. Poté byla země erodována ledovými příkrovy v popotopní době ledové. Zpět.
PřílohaVelikost
00773-28.5.2015-tradicni_stezka_v_siccar_point_skotsko-ve_starsim_wordu.doc458 KB
Průměr: 2 (3 votes)
Obrázek uživatele Telesto

Fotonovi

Jasné, že vždy. Samozrejmé veci netreba dokladať. Dostal si názorné video z oblasti úplnych základov. Základné znalosti sa predpokladajú. Nikto okrem teba nemôže za to, že ich neovládaš, a potrebuješ ešte školské video.

Všechna videa podporovala můj názor. Ani jediné ten tvůj. Možná, že to je pro tebe samozřejmé. Pro mne je samozřejmé, že sis to vymyslel a teď to nejsi schopen doložit ani přijmout svůj omyl.

Veď ty ani nevieš, čo píšeš - komédia. Napísal si: "Tvá definice je velmi obecná a nikde jsem toto použití na kreacionistickém webu neviděl."
...Myslím, že aj v českej republike platí, že otázky bývajú obyčajne zakončené otáznikmi - nemýlim sa?

No tak to je naprostý trapas. Ty něco říkej o vynechaných větách z citací. To je tak ubohé... Co třeba: To je oficiální kreacionistická definice, nebo fotonovská?

Vidíš tam ten otazník? Je tam na konci věty. Pro jistotu jsem ti ho zvýraznil tučně. Vážně maximálně ubohé... vždyť ty jsi úplně mimo.

A to co jsem napsal já, sa týkalo už len tvojej reakcie. Opravdu nemůžu za to, že se nedokážeš koncentrovat na to, o čem je řeč...

Už jsem jednou psal, že není moje vina, že se nedokážeš držet kontextu... Jak říkám. Trapné slovíčkaření místo věcné diskuze... na to jsi mistr.

Neviem aký zaujímavý "zvrat", ale v tvojej hlave to musel byť ozaj poriadne veľký zvrat. Z toho čo som totiž napísal nikde nevyplýva, že "potopa proběhla před miliony let".

Hehe... Smile Vyplývá nepřímo. Ale to je fuk... to bys stejně nepochopil Smile

Odkaz na zdroje, ktoré vyvracajú tvoje tvrdenia, sú tvojou už kultovne známou kratochvílí. -Mohol by si citovať v ktorej vete to píšu?

Tragédie. Budiž: "Assuming that the chalk was deposited during the Flood period of one year"

BTW jak to vyvrací můj názor ty projektante?

Máš to paradoxne hneď v prvom tebou odkazovanom zdroji:
"Tyler (1996) subsequently tried to show that the model proposed by Snelling was not tenable, and offered an alternative diluvialist view that the chalk had to be a post-Flood deposit, 1 but could still be explained within a timescale of years (rather than millions of years)." - strawman majster.

No to je masakr... Vždyť ty ani nedokážeš chápat nejen kontext, ale ani obyčejný psaný text. O nějaký logických klamech ani nemluvě. O čem byla řeč? Všiml sis toho co jsem tučně zvýraznil? Fraška... Nejde přece v první řadě o tu křídu, ale o to, co jsou potopní a popotopní vrstvy. Citace, kterou jsem já uvedl jasně říká, že vrstvy, které se uložily během potopy se uložily za jeden rok. Tvá citace říká, že to mohlo trvat i více let a tudíž se mohlo jednat POpotopní sedimenty. Zkus někdy používat to, co máš v hlavě (jestli to už neatrofovalo)...

Písal som to v súvislosti s mojim predošlým výrokom "1 rok nie je tak dlhý. Ja sa o kontexte 1 roku napr. nebavím., na ktorý si reagoval". Čiže mal som tým na mysli dĺžku obdobia.

Zase to tvé "měl jsem na mysli". Kecáš jako obvykle a vymlouváš se z vlastních chyb. Jasně jsi napsal, že jsem použil slovo pomalý špatně, což bylo nesmysl. Pak jsi trval na přesném výrazu "dlouhé období" a když jsem tě opět usvědčil z omylu, tak si zase vymýšlíš, že jsi to jen myslel... No tragédie. Z kontextem to opravdu nemá co dělat. Protože to ani z kontextu nevyplývá...

Aby si zistil, čo geológovia rozumejú pod pojmom "dlouhé období".

A jak by měla znít má část sázky? Pozor na strašidla Smile

Fyzika a účinky síl niesu slovíčkarenie, ale holý fakt. Či sa to nepriateľom fyziky (evolucionistom) páči, alebo nie.

Máváním pojmy opravdu nic nedokážeš... Dokaž svá tvrzení a přestaň konečně s těmi nepodloženými spekulacemi. Vím, že jako pravý kreacionista ses naučil považovat za vysvětlení "to Bůh" nebo "to fyzika". Ale to opravdu nestačí... Wink

Chceš to, lebo pochybuješ o účinkoch bočnej sily na rovinne uložený materiál.

Jak souvisí pomačkané plechy a svit slunce s vrásněním zapříčiněným boční silou, která je vyvolána náhlým pohybem zemské kůry. To jako vážně chceš dokazovat vznik vrás při zemětřesení pomačkanými plechy u auta a sluníčkem??? No to je vážně už moc silné kafe... Shock

Tisíce kilometrov štvorcových sedimentárnych hornín niesu jedna cihla. Klamná analogie.

No tak to je masakr!!! Big smile Big smile Ty tady něco mluv o klamné analogii ty pomačkaný plechu a svítící sluníčko. No to snad nemůžeš myslet vážně... Můj příklad nebyla analogie, byla to jen reakce na tvé pokusy o analogii (klamnou analogii). Můj příklad byl mnohem bližší diskutovanému tématu. Zatímco ten tvůj je naprosto absurdní...

Napr. už len tým, že netreba pri bežnom centimetrovom pohybe za rok čakať na taký veľký posun 1000ce rokov. Stačil na to 1 deň. (to je zmena v rýchlosti o 5 až 6 rádov!)

1. Víš ty vůbec jakou povahu mají tyto posuny?
2. Problém bude v tom, že na 20 metrů dva dny nestačí.
3. Která celá kontinentální deska se pohnula?

Než začneš zase operovat s čísly (což ti vůbec nejde), tak by sis měl nejprve zjistit co tvrdí desková tektonika. Co se děje, když se pohne rychle země o metry při zemětřesení a jak to souvisí s pohybem kontinentů.

Zase projekcia tvojej hlúposti. Ty sa toho asi nezbavíš.

Zatím jsi za hlupáka pouze ty...

Človeku, ktorý nie je schopný pochopiť primitívne jednoduché základy fyziky, nepomôžu žiadne ďalšie argumenty.

I tak se dá okecat absence důkazů a fakt, že sis svá tvrzení vymyslel a nemáš je nijak podložené.

Ty bys koukal a stále nic, i keby ti tie vrásy vznikli z večera na ráno rovno pred nosom.

A další okecávání místo důkazů.

Takže chápu to tak, že vznik vrás při zemětřesení sis vymyslel... Děkuji za tvé potvrzení. Protože už X-tý příspěvek a stále samé okecávání a důkaz žádný.

Jak říkám... naprostá fraška... Jdu hledat nějaký dárek pro tebe - leporelo o geologii. Protože diskuze s tebou je opravdu jako diskuze se školáčkem.

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

Obrázek uživatele Foton

Telesto

Nikdo tě z toho neobviňuje. Tvrdíš však, že při boční síle vznikne VŽDY i vrásnění. A to je to, co nejsi schopen doložit...

Jasné, že vždy. Samozrejmé veci netreba dokladať. Dostal si názorné video z oblasti úplnych základov. Základné znalosti sa predpokladajú. Nikto okrem teba nemôže za to, že ich neovládaš, a potrebuješ ešte školské video.

A co je na tom špatného zeptat se, jestli je tvůj názor něčím podložen nebo ne?

Veď ty ani nevieš, čo píšeš - komédia. Napísal si: "Tvá definice je velmi obecná a nikde jsem toto použití na kreacionistickém webu neviděl."
...Myslím, že aj v českej republike platí, že otázky bývajú obyčajne zakončené otáznikmi - nemýlim sa? Smile (naprostá fraška! - zas si tu spravil zo seba hlupáka, ktorý nevie o sebe, čo píše)

A to co jsem napsal se týkalo článku.

A to co jsem napsal já, sa týkalo už len tvojej reakcie. Opravdu nemůžu za to, že se nedokážeš koncentrovat na to, o čem je řeč... Wink

Raději nic... Škoda, že tu není smajlík "facepalm" :/

Opakujem oznam: PS" nebola žiadna nápoveda, ale kotrmelec, a poriadne veľký. Nemôžem za to, že sa opäť ako vždy snažíš vykrútiť zo svojho strašiaka (citujem): "Takže podle tebe potopa proběhla před miliony let? Docela zajímavý zvrat""
...Neviem aký zaujímavý "zvrat", ale v tvojej hlave to musel byť ozaj poriadne veľký zvrat. Z toho čo som totiž napísal nikde nevyplýva, že "potopa proběhla před miliony let". Wink

Např. zde se píše o uložení křídových vrstev během jednoho roku:

Odkaz na zdroje, ktoré vyvracajú tvoje tvrdenia, sú tvojou už kultovne známou kratochvílí. -Mohol by si citovať v ktorej vete to píšu? Smile

Můžeš mi ty ukázat nějaký oficiální web, kde se potopními vrstvami myslí vrstvy, které vznikly za delší dobu než přibližně jeden rok?

Máš to paradoxne hneď v prvom tebou odkazovanom zdroji:
"Tyler (1996) subsequently tried to show that the model proposed by Snelling was not tenable, and offered an alternative diluvialist view that the chalk had to be a post-Flood deposit, 1 but could still be explained within a timescale of years (rather than millions of years)." - strawman majster. Smile

Myslel jsem si to... že ty podstatné věci jsou pro kreacionisty nepodstatné

To niesu podstatné veci. -To je ako keby som tvrdil, že je podstatný rozdiel, keď niekto tvrdí, že kambrium začal pre 550 mil. rokov a iný zas pred 542 mil rokov.
...Keď treba odvádzať pozornosť nepodstatnými vecami, tak treba, že? Smile Zmena priorít ako som už ukázal, patrí do obecné množiny Telestovského prostoru transformací. Big smile

Jenže reakce byla tato tvá slova:
Nie su až tak relatívne. V geológii slovo pomalý/rýchly vzťahujeme k dĺžke ľudského života.

Písal som to v súvislosti s mojim predošlým výrokom "1 rok nie je tak dlhý. Ja sa o kontexte 1 roku napr. nebavím., na ktorý si reagoval". Čiže mal som tým na mysli dĺžku obdobia.
...Opět jsi ztratil nit, a vytrhávaním z kontextu to chceš zachránit... Fraška. Smile

Nepochopil, neboť to z kontextu vůbec nebylo jasné. Mluvil jsi o tom, že já jsem se chtěl vsadit a mám TEDY příležitost.

Ano, príležitosť vsadenia sa. (Nie rovnakého dôvodu vsadenia sa.)

O jiné sázce řeč nebyla.

Zaviedol som novú sázku. (môžem)

Proč bych se měl vsázet o něco takového co navrhuješ?

Aby si zistil, čo geológovia rozumejú pod pojmom "dlouhé období". Smile

Aké argumenty napr.
No právě! Smile Téměř žádné...

Nejaké tam teda museli byť - takže? Smile

Začal jsi pokusně argumentovat se zemětřesením v Nepálu, že tam vznikly vrásy. A tím prakticky tvé argumenty skončily, protože od té doby jen slovíčkaříš, vyhýbáš se věcné diskuzi a odmítáš doložit své spekulace...

Fyzika a účinky síl niesu slovíčkarenie, ale holý fakt. Či sa to nepriateľom fyziky (evolucionistom) páči, alebo nie. Wink

Typická projekce

Ty si ju premietal. Smile

To po tobě nikdo nechce.

Chceš to, lebo pochybuješ o účinkoch bočnej sily na rovinne uložený materiál.

To měla být analogie??? Nebo proč začínáš se světlem nebo pomačkanými plechy???

Nie to nebola analógia. Nerozoznáš analógiu od príkladu? (Už minule si s tým mal problémy) Smile

Pokud mi někdo řekne, že když hodil na sklenici cihlu a ta se nerozbila, ale zdeformovala, tak přirozeně bych chtěl důkaz... A to je podobné i u tvého tvrzení, že náhlý posun zemské kůry při zemětřesení vytvoří vrásy...

Tisíce kilometrov štvorcových sedimentárnych hornín niesu jedna cihla. Klamná analogie.

Jaké lživé spekulace máš na mysli? Cituj... Zatím jsi nevysvětlil, jak je náhlý pohyb o 10m v Himálajích nemyslitelný s konceptem dlouhých geologických procesů. A to už nemluvím o absenci důkazu o vzniku vrás při tomto zemětřesní.

Napr. už len tým, že netreba pri bežnom centimetrovom pohybe za rok čakať na taký veľký posun 1000ce rokov. Stačil na to 1 deň. (to je zmena v rýchlosti o 5 až 6 rádov!)

Jinými slovy. Tvé nepochopení geologických procesů a standardní geologie maskuješ výmysly, pro které nemáš naprosto žádné důkazy.

Tu nie je v hre pochopenie geologických procesov, ale flexibilné evolučné lži, ktorých obsah je funkciou času. Smile

A svou neschopnost a neuvěřitelnou hloupost se snažíš projektovat na oponenta...

Zase projekcia tvojej hlúposti. Ty sa toho asi nezbavíš. Smile

PS: Očekávám už hodnou chvíli dva argumenty z tvé strany ohledně těch vrás.

Človeku, ktorý nie je schopný pochopiť primitívne jednoduché základy fyziky, nepomôžu žiadne ďalšie argumenty.

Abys své výmysly mohl alespoň částečně obhájit... Koukám koukám a stále nic... jen samé okecávání

Ty bys koukal a stále nic, i keby ti tie vrásy vznikli z večera na ráno rovno pred nosom. Smile

Obrázek uživatele Telesto

Fotonovi

Ja som netvrdil, že tam nemohol vzniknúť aj zlom.

Nikdo tě z toho neobviňuje. Tvrdíš však, že při boční síle vznikne VŽDY i vrásnění. A to je to, co nejsi schopen doložit...

Špatné je, keď si sa ma spýtal aká je podľa mňa definícia, a keď som ti odpovedal, začal si tvrdiť, že si takú nevidel na žiadnom kreacionistickom webe.

A co je na tom špatného zeptat se, jestli je tvůj názor něčím podložen nebo ne?

Moja odpoveď tebe sa týkala toho čo si napísal, nie článku ty hruška.

A to co jsem napsal se týkalo článku. Opravdu nemůžu za to, že se nedokážeš koncentrovat na to, o čem je řeč...

Čo mám hľadať?

Raději nic... Škoda, že tu není smajlík "facepalm" :/

Ukáž mi nejaký oficiálny kreacionistický web, na ktorom sa výrazom "potopné vrstvy" myslí vždy iba "počas 1 roku potopy".

Např. zde se píše o uložení křídových vrstev během jednoho roku:
https://answersingenesis.org/the-flood/chalk-upper-cretaceous-deposits-p...

http://creation.com/defining-the-flood-post-flood-boundary-in-sedimentar...

Ukáž mi nejaký oficiálny kreacionistický web, na ktorom sa výrazom "potopné vrstvy" myslí vždy iba "počas 1 roku potopy".

Můžeš mi ty ukázat nějaký oficiální web, kde se potopními vrstvami myslí vrstvy, které vznikly za delší dobu než přibližně jeden rok?

Ano, správne.

Myslel jsem si to... že ty podstatné věci jsou pro kreacionisty nepodstatné Smile

Nie je v nej tebou očakávaný výraz "dlouhé období".

Jenže reakce byla tato tvá slova:

Nie su až tak relatívne. V geológii slovo pomalý/rýchly vzťahujeme k dĺžke ľudského života.

Takže opět jsi ztratil nit Smile A "dlouhým obdobím" to chceš zachránit... To je fraška Smile

Teraz nie je reč o tvojej sázke. Ty si to nepochopil? -Teraz sa chcem vsadit ja, ty "nit".

Nepochopil, neboť to z kontextu vůbec nebylo jasné. Mluvil jsi o tom, že já jsem se chtěl vsadit a mám TEDY příležitost. O jiné sázce řeč nebyla. Proč bych se měl vsázet o něco takového co navrhuješ? Jak by měla znít má část tvrzení?

Aké argumenty napr.

No právě! Smile Téměř žádné... Začal jsi pokusně argumentovat se zemětřesením v Nepálu, že tam vznikly vrásy. A tím prakticky tvé argumenty skončily, protože od té doby jen slovíčkaříš, vyhýbáš se věcné diskuzi a odmítáš doložit své spekulace...

Na to nemáš aby si to len hral.

Typická projekce Smile

Komédia. O logike sa pokúša hovoriť človek, ktorý dýcha logickými klammi a žije projekciou. Je možné vymyslieť ešte väčši výsmech zdravému rozumu než toto?

Opravdu nemůžu za to, že tvé logické uvažování je velmi slabé. A že nevidíš ty své klamy, které zde roznášíš... To už je úplně mimo. Vždyť ty bys bez svých logických klamů, falešných obvinění a špatného logického uvažování neměl ani co psát Smile

Ja nepotrebujem ako ty dokazovať, že uprostred letného dňa dopadá na porch zemský svetlo, alebo po zrážke dvoch áut v 100 km rýchlosti sa dokrivia plechy.

To po tobě nikdo nechce. To měla být analogie??? Nebo proč začínáš se světlem nebo pomačkanými plechy??? Pokud mi někdo řekne, že když hodil na sklenici cihlu a ta se nerozbila, ale zdeformovala, tak přirozeně bych chtěl důkaz... A to je podobné i u tvého tvrzení, že náhlý posun zemské kůry při zemětřesení vytvoří vrásy...

Takže tvé okecávání chápu tak, že sis to vymyslel...

Takú kamufláž si potreboval ty, keď si sa dozvedel, že pri zemetrasení v Nepále sa pohlo celé pohorie Himalájí naraz o 10m, čo je z hľadiska tvojich lživých špekulácii o pomalých a dlhých geologických procesoch nemysliteľné.

Jaké lživé spekulace máš na mysli? Cituj... Zatím jsi nevysvětlil, jak je náhlý pohyb o 10m v Himálajích nemyslitelný s konceptem dlouhých geologických procesů. A to už nemluvím o absenci důkazu o vzniku vrás při tomto zemětřesní.

Jinými slovy. Tvé nepochopení geologických procesů a standardní geologie maskuješ výmysly, pro které nemáš naprosto žádné důkazy. A svou neschopnost a neuvěřitelnou hloupost se snažíš projektovat na oponenta...

PS: Očekávám už hodnou chvíli dva argumenty z tvé strany ohledně těch vrás. Abys své výmysly mohl alespoň částečně obhájit... Koukám koukám a stále nic... jen samé okecávání Smile

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

Obrázek uživatele Foton

Telesto

To ovšem není pravda. Dalším efektem boční (ale nejen boční) síly je zlom. A ten je doprovázen zemětřesením.

Ja som netvrdil, že tam nemohol vzniknúť aj zlom.

A co je špatného na tom, zeptat se jestli je to nějaká rozšířená definice nebo jen tvůj výmysl. Je to tvůj výmysl, tak OK... To jsem chtěl vědět.

Špatné je, keď si sa ma spýtal aká je podľa mňa definícia, a keď som ti odpovedal, začal si tvrdiť, že si takú nevidel na žiadnom kreacionistickom webe.

Mé tvrzení se týká však článku. A tam je situace jasná. Zase mícháš hrušky a jabka? Jako obvykle... Já o voze, ty o koze

Moja odpoveď tebe sa týkala toho čo si napísal, nie článku ty hruška. Smile

Hledej šmudlo

Čo mám hľadať?

Ale nebudeme se bavit čí definice potopních vrstev je lepší, že? Jestli ta moje (která se používá běžně na kreacionistických webech) nebo tvoje, kterou používáš patrně jen ty.

Ukáž mi nejaký oficiálny kreacionistický web, na ktorom sa výrazom "potopné vrstvy" myslí vždy iba "počas 1 roku potopy". Smile

Takže to, jestli proběhlo vrásnění během potopy nebo začalo při potopě a probíhalo potom je nepodstatné. Chápu to správně?

Ano, správne.

Viz citace v jednom z předchozích příspěvků... Opět ztrácíš nit?

Nie je v nej tebou očakávaný výraz "dlouhé období". Wink

Opět trháš nit. O tom sázka být neměla... Wink Opět překrucuješ.

Teraz nie je reč o tvojej sázke. Ty si to nepochopil? -Teraz sa chcem vsadit ja, ty "nit". Smile

Jaký základní fyzikální zákon nechápu?

Vektorom a účinkom sily.

Opět výmluva jak zaobalit to, že jsi se mýlil a že ti došly argumenty.

Aké argumenty napr.? Smile

Opravdu ti nevěřím, že si s lidmi hraješ... Na to totiž nemáš. Ve skutečnosti ze sebe děláš pouze hlupáka...

Ani raz si v našej diskusii nič také neukázal. Len si sa vždy zhovadil konverziami slov, vypadávaním viet a hlúpym projektovaním svojho primitivizmu na oponanta. Wink

Cha cha cha... Je hezké, jak tě to štve, že jsem použil záměrně tvůj styl diskuze. Který jsi pak označil za evolucionistický. To jsem ani nečekal, ale jako třešnička na dortu - super!

Neštve ma, že si nedokázal zakamuflovať svoj čiernobily primitivizmus projekciou. To by malo štvať teba. -Na to nemáš aby si to len hral. Ve skutečnosti si ze sebe udělal pouze hlupáka... Wink

No vzhledem k tomu, že nerozumíš ani naprostým základům, své spekulace vydáváš za pravdy, a tvé logické uvažování je bídné... tak je jasné, že si myslíš, že jsem nic nevyvrátil. Opak je však pravdou.

Komédia. O logike sa pokúša hovoriť človek, ktorý dýcha logickými klammi a žije projekciou. Je možné vymyslieť ešte väčši výsmech zdravému rozumu než toto?

Ovšem v této diskuzi není ani tak důležité co jsem ti vyvrátil, ale hlavně to, že jsi nedokázal jedinou ze svých spekulací. A to je to podstatné

Ja nepotrebujem ako ty dokazovať, že uprostred letného dňa dopadá na porch zemský svetlo, alebo po zrážke dvoch áut v 100 km rýchlosti sa dokrivia plechy. Takú kamufláž si potreboval ty, keď si sa dozvedel, že pri zemetrasení v Nepále sa pohlo celé pohorie Himalájí naraz o 10m, čo je z hľadiska tvojich lživých špekulácii o pomalých a dlhých geologických procesoch nemysliteľné. Smile

Obrázek uživatele Trojica je podvod

Fotonovi-záhady bible

Obrázek uživatele Trojica je podvod

Fotonovi

Vysvetlenie Mojžíšovho zázraku: Vysvetlenie zázraku

Obrázek uživatele Trojica je podvod

Fotonovi

Vysvetlenie Mojžíšovho zázraku: Vysvetlenie zázraku

Obrázek uživatele Telesto

Fotonovi

To se ví, že každá bočná sila s dostatočnou veľkosťou vyvolá vrásnenie. Smile Účinky síl niesu o farbách. Sila keď pôsobí, tak na daný objekt účinkuje. Či sa ti to páči, alebo nie.

To ovšem není pravda. Dalším efektem boční (ale nejen boční) síly je zlom. A ten je doprovázen zemětřesením. Ovšem pokud je to podle tebe tak jasné, nebude problém citovat nějakou literaturu, kde to co tvrdíš bude napsáno. Ale nezapomeň, že to musí být v souvislosti se zemětřesením. O to v prvé řadě jde... Nebo sis to vymyslel?

Pýtal si sa: "Co je podle TEBE potopní, předpotopní a popotopní vrstva?" Tak som ti odpovedal, čo je podle mne.
...Veď ty už ani nevieš, čo sa pýtaš. Naprostá fraška!

A co je špatného na tom, zeptat se jestli je to nějaká rozšířená definice nebo jen tvůj výmysl. Je to tvůj výmysl, tak OK... To jsem chtěl vědět.

Nevyplýva. Z toho, že vrásnenie muselo skončiť pred eróziou vrás nevyplýva, že vrásy museli vzniknúť pred koncom potopy. (o článku a o mojom postoji k nemu som sa už vyjadril)

Mé tvrzení se týká však článku. A tam je situace jasná. Zase mícháš hrušky a jabka? Jako obvykle... Já o voze, ty o koze Smile

Ja chápem o čom je reč, o vrásach a o erózii vrás. Ty sa tu bavíš s článkom, ale ja sa bavím s tebou. (možno si si to za ten čas ešte nevšimol)

Všiml jsem si, že často já mluvím o voze a ty o koze... To opravdu není nic nového.

Nedal si žiadnu nápovedu. Napísal si len: "PS: Takže podle tebe potopa proběhla před miliony let? Docela zajímavý zvrat"
..."PS" nie je nápoveda, ale kotrmelec, a poriadne veľký.

Hledej šmudlo Smile

Ja som kontext porozumel dobre. Reagoval som k nemu relevantne, podľa jeho predmetnej podstaty.

Ty to asi těžko můžeš posoudit Smile

Hrušky nejsou jabka. Fiktívne obdobie jury trvalo v predstavách umelcov ktorí ju stvorili veľmi dlho. Potopa však trvala len krátko. Preto potopa ovplyvnila i to, čo nesúviselo s dĺžkou jej trvania, ale aj s obdobím po nej.

Kdybys mi neřekl, že hruška není jablko, asi bych neusnul Smile Není důležité jak dlouho co trvalo. Ale nebudeme se bavit čí definice potopních vrstev je lepší, že? Jestli ta moje (která se používá běžně na kreacionistických webech) nebo tvoje, kterou používáš patrně jen ty.

A čo si si myslel? Pokus o výklad detailov bol v geológii vždy iba o názoroch. Podstatné veci o dôkazoch. Kde žiješ, na Marse?

Takže to, jestli proběhlo vrásnění během potopy nebo začalo při potopě a probíhalo potom je nepodstatné. Chápu to správně?

Jak se tak dívám, tak na Marsu asi žiješ ty.

Vďaka tvojmu trhaniu nite by sa v tom fakt nejeden stratil. Držím ju však za správny koniec, nemaj strach.

Obávám se, že to není ta správná nit Wink

Čo v nej vyvrátilo môj názor?

Viz citace v jednom z předchozích příspěvků... Opět ztrácíš nit?

Načo si sa potom chcel staviť? Aby som ti ho dokazoval ja?

Chtěl jsem vidět jak moc si stojíš za svým vlastním názorem. A jestli něco tvrdíš, tak bys to měl také dokázat ty. Pokud to není tvůj výmysl... Jako že je, jak to tak vidím Smile

To, že sa v geológii pojmom "dlouhé období" rozumie čas trvania výrazne prevyšujúci dĺžku trvania ľudského života nie je špekulácia. Chcel si sa vsadit. Máš teraz príležitosť.

Opět trháš nit. O tom sázka být neměla... Wink Opět překrucuješ.

Človeku, ktorý nechápe základné fyzikálne zákony nedoložíš nič. (iba jeho naivné predstavy o pôvode z podobnosti)

Jaký základní fyzikální zákon nechápu?

To má být argument nahrazující tvou neschopnost doložit tvé spekulace? Chápu to správně?

Nepochopil si, v čom sa s tebou hrám. Čakal som to. Smile -Výraz ktorý chybne dokazuješ vulkanológiou v tvojom zdroji chýba. Držal som ťa v naivnej predstave, že tam je. Nechal si sa nachytať vlastným omylom založeným na (ako u teba už zvykom) chybnom pospájaní myšlienok z odkazovaného textu.

Opět výmluva jak zaobalit to, že jsi se mýlil a že ti došly argumenty. Opravdu ti nevěřím, že si s lidmi hraješ... Na to totiž nemáš. Ve skutečnosti ze sebe děláš pouze hlupáka... Smile

To nebol dobrý deň (teda aspoň pre teba nie). Písal si to s najväčšou vážnosťou. Čiže opäť sa len snažíš vykrútiť z toho, že si bol usvedčený, tento raz z čiernobieleho videnia sveta.

Cha cha cha... Je hezké, jak tě to štve, že jsem použil záměrně tvůj styl diskuze. Který jsi pak označil za evolucionistický. To jsem ani nečekal, ale jako třešnička na dortu - super! Smile

Ani jeden si nevyvrátil. Ani na jeden si neprišiel. Kde?

No vzhledem k tomu, že nerozumíš ani naprostým základům, své spekulace vydáváš za pravdy, a tvé logické uvažování je bídné... tak je jasné, že si myslíš, že jsem nic nevyvrátil. Opak je však pravdou.

Ovšem v této diskuzi není ani tak důležité co jsem ti vyvrátil, ale hlavně to, že jsi nedokázal jedinou ze svých spekulací. A to je to podstatné Wink

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

Obrázek uživatele Foton

Telesto

S tebou je legrace... Dokážeš pochopit, že ne každá boční síla vyvolá vrásnění? Je neuvěřitelné, že to co jsi napsal napíše někdo, kdo si v minulém příspěvku stěžoval na to, že vidím svět černobíle Smile Fraška...

To se ví, že každá bočná sila s dostatočnou veľkosťou vyvolá vrásnenie. Smile Účinky síl niesu o farbách. Sila keď pôsobí, tak na daný objekt účinkuje. Či sa ti to páči, alebo nie. Wink

Hm... To je oficiální kreacionistická definice, nebo fotonovská? Tvá definice je velmi obecná a nikde jsem toto použití na kreacionistickém webu neviděl.

Pýtal si sa: "Co je podle TEBE potopní, předpotopní a popotopní vrstva?" Tak som ti odpovedal, čo je podle mne.
...Veď ty už ani nevieš, čo sa pýtaš. Naprostá fraška! Big smile

???? Nechápu o co ti jde... Druhé tvrzení vyplývá z toho prvního a z toho, co se píše v článku. Vždyť ty ani nevíš o čem je řeč...

Nevyplýva. Z toho, že vrásnenie muselo skončiť pred eróziou vrás nevyplýva, že vrásy museli vzniknúť pred koncom potopy. (o článku a o mojom postoji k nemu som sa už vyjadril)

Musely. Není to žádný strašák... Patrně jen nechápeš o čem je řeč. Jako obvykle...

Ja chápem o čom je reč, o vrásach a o erózii vrás. Ty sa tu bavíš s článkom, ale ja sa bavím s tebou. (možno si si to za ten čas ešte nevšimol) Smile

Hehe... Hádej Smile Dal jsem ti nápovědu...

Nedal si žiadnu nápovedu. Napísal si len: "PS: Takže podle tebe potopa proběhla před miliony let? Docela zajímavý zvrat"
..."PS" nie je nápoveda, ale kotrmelec, a poriadne veľký.

Opravdu nemůžu za to, že nedokážeš porozumět kontextu...

Ja som kontext porozumel dobre. Reagoval som k nemu relevantne, podľa jeho predmetnej podstaty.

Proto je logické, že "potopní" vrstvou je ta vrstva, která vznikla během potopy. Stejně jako jurská vrstva vznikla v juře. Kambrijská v kambriu. Tvá definice je nelogická...

Hrušky nejsou jabka. Fiktívne obdobie jury trvalo v predstavách umelcov ktorí ju stvorili veľmi dlho. Potopa však trvala len krátko. Preto potopa ovplyvnila i to, čo nesúviselo s dĺžkou jej trvania, ale aj s obdobím po nej.

Takže je to jen o názoru a nikoliv o důkazech. Chápu... A počítám, že i to tvé "mal až tak velký problém" je jen čistě tvůj názor. Opět ničím nepodložený... Je to tak?

A čo si si myslel? Pokus o výklad detailov bol v geológii vždy iba o názoroch. Podstatné veci o dôkazoch. Kde žiješ, na Marse?

Na psychiatrii jsi zjevně zralý ty... Vždyť ty nedokážeš držet nit. To snad ani nemá cenu komentovat... Opravdu fraška.

Vďaka tvojmu trhaniu nite by sa v tom fakt nejeden stratil. Držím ju však za správny koniec, nemaj strach. Smile

Opět jako je tvým zvykem zastíráš svou neschopnost. Mluvil jsi o geologii. Vulkanologie je obor geologie! Když něco vyvrací tvé názory, tak to lehce označíš za irelevantní Smile Jak prosté...

Čo v nej vyvrátilo môj názor? Smile

Cha cha... Klasika Smile Já mám dokazovat tvé tvrzení (resp. jeho opak)... No to je masakr Smile Fraška jako blázen..

Načo si sa potom chcel staviť? Aby som ti ho dokazoval ja? Smile

Tvé vysvětlení je opravdu zcela irelevantní, neboť je to typická vymyšlená ničím nepodložené fonotonovská spekulace Smile Proto v diskuzi s tebou požaduji důkazy, nikoliv nějaká tvá vysvětlení termínů. Ty dokážeš vyplodit kdejaký nesmysl... Ale tvými nesmysly se opravdu nehodlám řídit Smile

To, že sa v geológii pojmom "dlouhé období" rozumie čas trvania výrazne prevyšujúci dĺžku trvania ľudského života nie je špekulácia. Chcel si sa vsadit. Máš teraz príležitosť. Smile

Vždyť ty ani nedokážeš doložit své tvrzení o tom, že při zemětřesení v Nepálu vznikly vrásy a zakládáš na tom své další tvrzení. Není divu, že dospěješ k naprostým nesmyslům...

Človeku, ktorý nechápe základné fyzikálne zákony nedoložíš nič. (iba jeho naivné predstavy o pôvode z podobnosti) Smile

Klasika Smile Svou neschonpost a chybnou argumentaci opět maskuješ tím, že si se mnou "hraješ"...

Nepochopil si, v čom sa s tebou hrám. Čakal som to. Smile -Výraz ktorý chybne dokazuješ vulkanológiou v tvojom zdroji chýba. Držal som ťa v naivnej predstave, že tam je. Nechal si sa nachytať vlastným omylom založeným na (ako u teba už zvykom) chybnom pospájaní myšlienok z odkazovaného textu. Smile (problém tradičnej logiky)

Cha cha cha... nedokážeš zkousnost, že si z tebe někdo udělal dobrý den?

To nebol dobrý deň (teda aspoň pre teba nie). Písal si to s najväčšou vážnosťou. Čiže opäť sa len snažíš vykrútiť z toho, že si bol usvedčený, tento raz z čiernobieleho videnia sveta. Smile

Cha cha... asi tě to musí hodně štvát Smile Tvé nesmysly lze vyvrátit velmi snadno. Nemůžu za to, že tomu nerozumíš...

Ani jeden si nevyvrátil. Ani na jeden si neprišiel. Kde? Smile

Obrázek uživatele Telesto

Fotonovi

Môže byť otázka strašiak? Keď nevieš čo je to strašiak, tak ten výraz radšej nepoužívaj. Vyzerá to dosti blbě.

Může...

Čiže k vrásneniu dochádza bočnou silou, ale pri zemetrasení nie. Neříkáš však, že pri zemetrasení sa bočná sila neuvoľňuje.

S tebou je legrace... Dokážeš pochopit, že ne každá boční síla vyvolá vrásnění? Je neuvěřitelné, že to co jsi napsal napíše někdo, kdo si v minulém příspěvku stěžoval na to, že vidím svět černobíle Smile Fraška...

To hovorí človek, ktorému vypadávajú nevyhovujúce vety so zdrojov. Sranda.

Lžeš... Opět...

Potopná vrstva je taká vrstva, ktorej príčinou vzniku bola buď priamo alebo nepriamo potopa. "Príčina vzniku..." a "vznik počas..." sú 2 celkom rozdielne veci.

Hm... To je oficiální kreacionistická definice, nebo fotonovská? Tvá definice je velmi obecná a nikde jsem toto použití na kreacionistickém webu neviděl.

Ja som hovoril o tvojom tvrdení, nie o článku: "vrásnění muselo skončit před erozí vrás a ukládáním dalších vodorovných vrstev." Z toho nevyplývá, že "...vrásy MUSELY vzniknout velmi rychle a jejich vznik byl ukončen dlouho před koncem potopy."

???? Nechápu o co ti jde... Druhé tvrzení vyplývá z toho prvního a z toho, co se píše v článku. Vždyť ty ani nevíš o čem je řeč...

Ďaleko menšia špekulácia, než tvoje legendy o vzájomnom vývoji podobajúcich sa entít.
Vylučuje to tvojho strašiaka, že "...vrásy MUSELY vzniknout (velmi rychle a jejich vznik byl ukončen dlouho před koncem potopy.)" Nemuseli.

Musely. Není to žádný strašák... Patrně jen nechápeš o čem je řeč. Jako obvykle...

A k tomuto kotrmelcu si ako zas došiel? V Telestovkom priestore plnom fantázie a vzájomne nesúvisiacich konverzií?

Hehe... Hádej Smile Dal jsem ti nápovědu...

Ano, máš pravdu: ako môžem chcieť presnú definíciu od človeka, ktorému sa zamieňajú slová komplexný za kompletný, a ďalšie výkruty.

Opravdu nemůžu za to, že nedokážeš porozumět kontextu...

A?

Proto je logické, že "potopní" vrstvou je ta vrstva, která vznikla během potopy. Stejně jako jurská vrstva vznikla v juře. Kambrijská v kambriu. Tvá definice je nelogická...

Majú odlišný názor. Nemyslím si, že by autor článku mal až tak veľký problém prijať fakt, že tie vrásy vznikali za mäkka ešte po potope počas tektonických pohybov zapríčinených potopou. (...tj prv, než sa z usadenín stali horniny)

Takže je to jen o názoru a nikoliv o důkazech. Chápu... A počítám, že i to tvé "mal až tak velký problém" je jen čistě tvůj názor. Opět ničím nepodložený... Je to tak?

To už je z tvojej strany na psychiatriu. Naprostá fraška.

Na psychiatrii jsi zjevně zralý ty... Vždyť ty nedokážeš držet nit. To snad ani nemá cenu komentovat... Opravdu fraška.

Ano. Ukázal si ako je uŽ u teba štandardným zvykom naprosto irelevantný príklad z vulkanológie. Už som ti vravel, že popisom kozy nevysvetlíš princíp traktora.

Opět jako je tvým zvykem zastíráš svou neschopnost. Mluvil jsi o geologii. Vulkanologie je obor geologie! Když něco vyvrací tvé názory, tak to lehce označíš za irelevantní Smile Jak prosté...

Načo tu z toho robiť hazard. Dokáž to. To bude stačiť.

Cha cha... Klasika Smile Já mám dokazovat tvé tvrzení (resp. jeho opak)... No to je masakr Smile Fraška jako blázen...

Minule som ti už vysvetlil, čo pojem medzi geológmi znamená. Ak si na to zabudol, choď si to zopakovať.

Tvé vysvětlení je opravdu zcela irelevantní, neboť je to typická vymyšlená ničím nepodložené fonotonovská spekulace Smile Proto v diskuzi s tebou požaduji důkazy, nikoliv nějaká tvá vysvětlení termínů. Ty dokážeš vyplodit kdejaký nesmysl... Ale tvými nesmysly se opravdu nehodlám řídit Smile

Vždyť ty ani nedokážeš doložit své tvrzení o tom, že při zemětřesení v Nepálu vznikly vrásy a zakládáš na tom své další tvrzení. Není divu, že dospěješ k naprostým nesmyslům...

Ano, vulkanológia síce patrí ku geológii, ale pretože vývoj erupcie býva spravidla porovnateľný s dĺžkou ľudského života, výraz "dlouhé období" sa v súvislosti s ňou nepoužíva. Ani v tvojom odkaze výraz nie je. (trošku som ťa zas ponaťahoval)

Klasika Smile Svou neschonpost a chybnou argumentaci opět maskuješ tím, že si se mnou "hraješ"...

Podľa mňa k ukladaniu sedimentov dochádzalo ešte aj po potope.

OK. Tudíž na tom se shodneme, že to co se píše v tom "co se skutečně stalo" se ve skutečnosti nestalo...

Výhovorka. Nie si zas až tak dobrý, aby si dokázal takto kamuflovať. V príspevku si to písal evidentne s plnou vážnosťou.

Cha cha cha... nedokážeš zkousnost, že si z tebe někdo udělal dobrý den? Smile

...a už vôbec sa ti nepodarilo ani zďaleka ma napodobniť. Keď totiž ja rozrobím nejaké svoje chytáky, nikdy ich nevyvrátiš aj keď na ne prídeš (i keby sa jednalo o ten najväčší nezmysel sveta).

Cha cha... asi tě to musí hodně štvát Smile Tvé nesmysly lze vyvrátit velmi snadno. Nemůžu za to, že tomu nerozumíš...

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

Customize This