Teorie velkého třesku: současné rozpaky

MJ IntelliChristian

Z http://science.intellichristian.com/the-big-bang-theory-current-dilemmas... přeložil Pavel Kábrt - 4/2016

Víte o tom, že v Blaníku jsou ukryti rytíři, připraveni v čele se svatým Václavem vyjet českému národu na pomoc, až bude nejhůř? Víte také, že naši zeměkouli nesou čtyři sloni stojící na obrovské želvě? Pokud tomuhle věříte, tak jste na tom s rozumem ještě celkem pořád hodně dobře ve srovnání s mnoha lidmi, kteří věří, že před nějakou dobou nebylo vůbec nic, pak toto nic bouchlo, a tím vznikl náš vesmír a v něm lidi a živá příroda, vše jen tak samo od sebe. Téhle neuvěřitelné blbině věří dnes mnozí vzdělaní i nevzdělaní lidé, dokonce to učí na školách a troubí do veřejnosti. Poznáte je podle těchto společných rysů: prolhanost, fanatická zarputilost, duchovní tupost a darebácké manýry, se kterými opovrhují fakty, pronásledují odpůrce a tento svůj směšný darwinisticko-evolucionistický mýtus nazývají exaktní vědou. Ta s tím má společné jen jedno: všechno to vyvrací a označuje za materialistickou báchorku pro tupce.

*****

Tento článek zkoumá realistické problémy, které by zakusil raný vesmír, kdyby se na začátku pokoušel vzniknout sám od sebe explozí.

Od roku 1920 je teorie velkého třesku široce přijímána jako ZPŮSOB, jakým začal existovat vesmír. Tato teorie zní jednoduše a elegantně. Pokud Vám to tlačí do hlavy dostatečně dlouhou dobu, tak to dokonce dává i smysl a mohli byste pro tuto teorii shledávat důkazy v prostoru. Ale zkusme se podívat na to realisticky, s uplatněním zákonů fyziky, na každý ten krok evoluce hvězd.

1. Na počátku nebylo nic. Pak se z tohoto nic objevila hmota.
Problém - Zákon zachování hmoty a energie říká, že hmota nemůže vzniknout ani zaniknout, ale může být jen přeměněna na něco jiného.
Řešení - Pokud věříte v Boha, řeknete "jasně", Bůh stvořil hmotu a pak se dělo i vše ostatní. Pokud v Boha nevěříte, mohli byste hledat jiné způsoby, jak to vysvětlit, snad pomocí multivesmírů?

2. Nic se rozhodlo sbalit se do malinkatého hustého bodu.
Problém - Jaký mechanizmus sbalí nic do hustého bodu? Gravitace funguje jen ve hmotě, ale tu ještě nemáme. A když tedy mluvíme o nicotě, nemůžeme hovořit o hustotě, protože absolutní objem je v protikladu k absolutní hustotě.
Řešení - předpokládejme, že se gravitace vytvořila naprosto bezvadně už v prvním zlomku sekundy, aby to vše natlačila k sobě.

3. Malinkatý bod explodoval.
Problém - existují jen dva typy explozí, chemická a jaderná. Tento typ exploze nemohl být chemickou explozí, protože dosud neexistovaly žádné chemikálie. Nemohl být ani jadernou explozí, protože dosud neexistovaly žádné atomy.
Řešení - předpokládejme, že tento bod nějak explodovat mohl.

4. Hmota prudce expandovala.
Problém - jakým mechanizmem expandovala? Pokud se v kroku 2 vytvořila dokonalá gravitace, aby stlačila vakuum, pak by ta samá gravitace zabránila tomuto hustému bodu expandovat.
Řešení - předpokládejme, že tam byl nějaký mechanizmus, který by poslal onu hmotu směrem ven.

5. Obrovská teplota, způsobená explozí, vytvořila protony, neutrony a elektrony.
Problém - bez zdroje energie nemůže existovat žádné teplo.
Řešení - předpokládejme, že tam byl nějaký tajemný zdroj tepla.

6. Exploze se řídila extrémně přesnými matematickými rovnicemi.
Problém - Exploze se neřídí žádnými rovnicemi, chová se jen chaoticky. Kdyby například vesmír expandoval jen o 0,1 % rychleji, tak by současná rychlost expanze byla 3 000krát vyšší. Kdyby expandoval jen o 0,1 % pomaleji, tak by se vesmír rozšířil jen na 3 miliontinu současného poloměru a poté by zkolaboval.
Řešení - předpokládejme, že...

7. Jak se částice řítily směrem ven, zpomalovaly a začaly obíhat jedna kolem druhé.
Problém - v tomto okamžiku nemáme ještě vedle expandujícího proudu částic žádnou hmotu. Jaká by to byla síla, která by přinutila částice zpomalit a změnit směr? Dnes předměty zpomalují následkem síly tření, odporu vzduchu atd. V úplném vakuu by částice pokračovaly ve svém letu lineárně, navždy.
Řešení - předpokládejme, že nějaký mechanismus byl schopen přimět částice, aby začaly rotovat.

8. Oblaka plynu začala kondenzovat a tvořit hvězdy.
Problém - plyn nemůže kondenzovat, pokud ho něco kondenzovat nepřinutí. Plyn pouze expanduje. V reálu, hvězdy mohou pouze explodovat a ne se samy od sebe tvořit.
Řešení - předpokládejme pro tento případ, že plyn nějak sám od sebe zkondenzoval.

9. Velký třesk vyprodukoval pouze vodík a helium, ostatní prvky se vytvořily až z těchto dvou.
Problém - existuje "problém mezery u atomové hmotnosti 5 a 8". Nemáme žádné stabilní atomy o hmotnosti 5 nebo 8. Ani proton, ani neutron se nemohou spojit s jádrem helia o hmotnosti 4. Výbuch vodíkové bomby může vyprodukovat jen vodík 2, který se naopak přemění na helium 4. Kvůli této mezeře u hmotnosti 5 nemůže řetězová reakce pokračovat. Ta samá mezera se opakuje u hmotnosti 8. Kdyby tato mezera neexistovala, naše Slunce by na nás chrlilo uran!
Řešení - předpokládejme, že se ostatní prvky nějak musely vytvořit.

10. Hvězdy první generace, tvořené vodíkem a heliem, explodovaly, aby vyprodukovaly hvězdy s těžšími prvky.
Problém - žádné hvězdy první generace nebyly nalezeny. K tomu přistupuje fakt, že ani za víc jak 15 miliard let by se nestačily vytvořit všechny hvězdy, které tu dnes máme. K explozím supernov, které měly vyprodukovat nové těžší hvězdy, dochází pouze jednou či dvakrát za století. Ve vesmíru máme bilióny hvězd druhé a třetí generace (měly tedy explodovat jednou či dvakrát). Aby se tyto hvězdy vytvořily, potřebovaly by bilióny staletí. A nemohly třeba předtím vybuchovat nějakým rychlejším tempem? Ne, na základě toho, co pozorujeme. Hvězdy, které se dnes nacházejí na okraji našeho vesmíru, jsou vlastně teoreticky takovými fotografickými momentkami z počátku času, a právě zde nepozorujeme, když se díváme na sám okraj vesmíru, žádný zvýšený počet explozí.
Řešení - předpokládejme, že se těžší hvězdy přece jen nějak musely vytvořit.

11. Vznikají jemné struktury slunečních soustav, galaxií, klastrů a super klastrů.
Problém - exploze nemohou vytvářet uspořádaný stav, produkují jen nepořádek. Jak by planety zaujaly svoje dokonalé postavení, aniž by se zhroutily do svých hvězd? Jak by hvězdy zaujaly svoje dokonalé postavení, aniž by se zhroutily do svých galaktických středů? Jak by se všechny síly ve vesmíru jen tak samy od sebe jemně sladily, aby se vytvořil vesmír, který funguje jak hodinový stroj?
Řešení - uplatněte svou představivost...

Myslím si, že toto procvičení je dobrou ilustrací typické debaty na téma stvoření versus evoluce! Jste-li přesvědčeni, že k velkému třesku došlo, tak já jsem zase přesvědčen, že najdete řešení výše uvedených jedenácti problémů a možná stovek dalších. Ale tvrdit, že teorie velkého třesku je mnohem vědečtější než to, že vesmír vznikl na základě inteligentního projektu, no... Každá teorie bude místy trochu děravá. Pokud se vám chce, můžete usilovat tyto díry nějak zalátat, ale doporučuji nezahazovat svoji Bibli jen proto, že není v souladu s právě teď přijímanou, stále se měnící, teorií vědy.

Zdroje:
Ferrell, Vance. The Evolution Handbook. Altamont, TN: Evolution Facts, 2005. Print.

PřílohaVelikost
935-3.4.2016-teorie_velkeho_tresku_-_soucasne_rozpaky.doc48 KB
Průměr: 1 (3 votes)
Obrázek uživatele happymax88

Re: Foton

Takhle tě už chápu, ale v tom případě by byla vhodnější otázka co to vlastně je prostor.Stejně to je i z elektronem. Víme že existuje víme že má nějaké vlastnosti a když dokonale pochopíme jaké a jak se chová tak můžeme vytvořit více méně dobrou představu o tom co to vlastně je, ale jistotu mít nikdy nebudeme. Z prostorem to je podobné. Zkus si představit prostor ne jako gumičku*, ale jako balounek z nekonečně pružného materiálu akorát že rozdíl je v tom že do balounku musíš foukat (vyvíjet silu) aby zvětšoval svou plochu, ale u prostoru je to naopak tady musíš vyvinout sílu na to aby věci zůstaly pohromadě. Lepší přirovnání mě nenapadá. Pro nás to ale v tuto chvíli není důležité, my si prozatím vystačíme z vlastnostmi a otázky typu proč se to chová zrovna takhle můžeme prozatím odložit (třeba se k tomu ještě vrátíme)

Omluvám se že jsem tě podezíral z nechápavostí:) Takže z rozpínáním prostoru máme jasno, můžeme pokračovat dál.

Předpokládám že problém horizontu je ti znám. Zeptám se tě na jinou věc. Chápeš jakým způsobem se muže prostor rozpínat nadsvětelnou rychlosti aniž by to porušovalo kauzalitu, nebo to mam vysvětlit?
(nebo napovědět tak abys na to přišel sám- to je podle mě mnohem zábavnější forma Smile a o zábavu jde především)

Obrázek uživatele Foton

happymax88

Je to prostě vlastnost prostou.

Mal si povedať hneď, že nevieš. To je totiž hlavná otázka, ktorá ma v tejto téme zaujíma. ...Hmotné objekty sa od seba vzďaľujú v dôsledku rozpínania priestoru. Preto som sa na hmotu už nepýtal. Pátram po príčine tohoto javu, teda po rozpínajúcom sa priestore. To nie je ako gunmička. Keď naťahuješ gumičku, gumičky tým nepribúda. Keď ale rozširuješ priestor, priestoru pribúda. Odkiaľ? Čo za sila ho rozťahuje? Odbyť to strohým tvrdením "je to vlasttnosť priestoru" nestačí. Odniekiaľ sa ten nový priestor musí brať.
...Ano, ľudia sa pýtajú aj na také veci, ako: čo spôsobuje náboj elektrónu, spin kvarku alebo dúhu. Zvedavosť je prirodzená vlastnosť človeka a tiež túžba po poznaní neznámeho (teda aspoň mňa to baví). Preto sa pýtam.

Obrázek uživatele happymax88

Re: Foton

Já se v kruhu netočím. Je to prostě vlastnost prostou. Co na tom nechápeš?

Zkus odpovědět ty na otázky typu. Co způsobuje náboj elektronu, co způsobuje spin kvarku, co způsobuje duhu?

Obrázek uživatele Foton

happymax88

Pokud máme prostor mezi body A a B tak ten se rozpíná v závislosti na tom kolik toho prostoru máme. A a B se od sebe vzdalují tak rychle jak jsou od sebe daleko. A čim víc máme prostou tím víc prostou vzniká za jednotku t a tím rychleji se A i B od sebe vzdalují.
Z toho plyne že z prostou vzniká nový prostor.
Už chápeš?

Skúsim to ešte raz:
ako z toho vyplýva, že "PROSTOR sám VYTVÁŘÍ nový prostor"?

To viem, že rozpínaním vesmíru vzniká nový priestor. Ale z čoho? To bola otázka! -Odkiaľ sa berie? -Čo ho generuje? Čo ho vytvára? Čo ho vyrába? (...snáď som to už teraz dostatočne jasne vyjadril...) Ty si tvrdil, že ho vytvára sám priestor. Tomu ale predchádzala moja hlavná otázka, "čo rozpína priestor". Položil som ti ju na základe tvojho tvrdenia "že "částice nového vesmíru se od sebe nevzdalovaly v důsledku působení sil, ale v důsledku zvětšujícího se prostoru.". Odpovedal si mi záporným tlakom látky na počiatku vesmíru. Lenže to je v priamom rozpore s tým, čo si tvrdil, že "částice nového vesmíru se od sebe NEvzdalovaly v důsledku působení sil".

Ty nevnímaš, že sa točíš v kruhu?

Ešte raz teda kladiem hlavnú otázku:

ČO SPÔSOBUJE ZVÄČŠOVANIE PRIESTORU?

Obrázek uživatele happymax88

Re: Foton

To jako fakt nechápeš nebo si ze mě děláš srandu?
Teď fakt nevím Shock

Takže máme body v prostoru A a B. Mezi nimi je vzdálenost r.
Vzdálenost r se v čase exponenciálně zvětšuje.

a polopatě:

Pokud máme prostor mezi body A a B tak ten se rozpíná v závislosti na tom kolik toho prostoru máme. A a B se od sebe vzdalují tak rychle jak jsou od sebe daleko. A čim víc máme prostou tím víc prostou vzniká za jednotku t a tím rychleji se A i B od sebe vzdalují.
Z toho plyne že z prostou vzniká nový prostor.
Už chápeš?

Obrázek uživatele Foton

happymax88

.

Achjo chlapče s tebou je to fakt těžké. Chvílemi mi připomínáš Vlastu zkříženého s Hrabětem.

Argument ad Hominem.

Edwin Hubble pozoroval svým teleskopem galaxie a zjistil že čim je od nás galaxie dál tím rychleji se vzdaluje. v=Hr.
Z toho jednoduchého vztahu můžeme dnes odvodit spoustu zajímavých věci. Například to že pokud bude r(vzdálenost) dostatečně velká tak v (rychlost) bude větší než c(rychlost světla)...... (atď) .....

To viem, ale ako z toho vyplýva tvoje tvrdenie, že "Prostor sám vytváří nový prostor"? (Lebo to sme riešili.)

Obrázek uživatele happymax88

Re: Foton

Achjo chlapče s tebou je to fakt těžké. Chvílemi mi připomínáš Vlastu zkříženého s Hrabětem.

Tak to vezmeme postupně ať se do toho nezamotáváme.

Prostor a jeho vlastnosti.

Edwin Hubble pozoroval svým teleskopem galaxie a zjistil že čim je od nás galaxie dál tím rychleji se vzdaluje. v=Hr.
Z toho jednoduchého vztahu můžeme dnes odvodit spoustu zajímavých věci. Například to že pokud bude r(vzdálenost) dostatečně velká tak v (rychlost) bude větší než c(rychlost světla).

Ptal jsem se na to jak velký je náš vesmír. Jde o to že to je chytaček. Máme 2 velikosti, pozorovatelný a také skutečný. Jak ty dvě věcí spolu souvisí?

Dejme si jednoduchý příklad na ukázku:

EGS-zs8-1
je prozatím asi nejvzdálenější galaxie kterou jsme pozorovali.
Když k nám vyslala světlo tak byla cca 4Gpc daleko. Takže v momentě kdy vysílala světlo které pozorujeme dnes její rychlost vzdalování od nás byla?
v=Hr
H (použijí 68 km/s/Mpc)
v= 68* 4 * 1000
v=272000 km/s
což není větší než rychlost c ,ale....

Světlo k nám dorazilo až za 13 mld let. Takže mezitím se galaxie EGS-zs8-1 zase o trošku posunula a její rychlost se zvýšila.

Než budeme pokračovat je ti to jasné? Pokud ne čemu nerozumíš? A jsi schopen dopočítat jak je teď daleko a jak rychle se pohybuje?

Nápověda H - Hubbleova konstanta je v jednotkách s^-1
můžeme z ni odvodit Ht -Hubbleuv čas Hl Hubbluvou délku nebo poloměr a také
Ht1/2 (H s indexem t půl) Poločas Smile

* pro jednoduchost uvažujme prozatím že H je konstantní.

Obrázek uživatele Foton

happymax88

Tak já jsem říkal fyziku ne matiku ale to je fuk.
Jseš schopen mi tedy do termodinamické rovnice dosadit tlak způsobený gravitaci? Vem taky v úvahu tlak záření.

Najprv si musíme ujasniť zopár vecí než sa bude dosádzať, pretože každý z nás tu zatiaľ píše o niečom inom. Začalo to otázkou "Čo spôsobovalo/spôsobuje zväčšovanie PRIESTORU?", čomu predchádzalo tvoje tvrdenie, že "prostor tzn částice nového vesmíru se od sebe nevzdalovaly v důsledku působení sil, ale v důsledku zvětšujícího se prostoru." -A teraz zrazu odomňa chceš, aby som počítal pôsobenie síl v hmote/energii. Zatiaľ je z diskusie len cirkus. Najprv si treba veci ujasniť a ujednotiť, inak tu budeme počítať len ruletu.

Ničím nepodložený dohad, domnenka - ktorá naviac nedáva žiadnu logiku.
Jo chlapče logika ti chybí. Koukni na to co objevil Edwin Hubble:) A zkus na to aplikovat selský rozum:)

Edvin Hubble niekde pozoroval, že "Prostor sám vytváří nový prostor"? -A kde? ....Pokiaľ je mi známe, tak Hubble objavil, že existujú ďalšie galaxie okrem našej a červený posun v ich spektrách, z čoho usúdil na základe dopplerovho javu na ich vzájomné vzďaľovanie = rozpínanie vesmíru. -To mi však vysvetli, kde pozoroval to čo si tvrdil, že "priestor vytvára nový priestor".

Určitě krom gravitace nic neexistuje?

Nič, čo by prekonalo únikovú rýchlosť svetla. (I keď rátame uzavretú sústavu z vnútra)

Co třeba fakt že gravitace je 10˄38 slabší než ostatní síly.

Je to však na druhej strane sila, ktorá sa vždy len navyšuje súčtom cez celý priestor ktorý obsahuje entity majúce hmotnosť. (čiže aj energiu) Na sile interakcie v tomto prípade nezáleží.

A co vznik prostoru? Pokud má hmota VT zakřivit časoprostor tak i ten musí odněkud pocházet ne? A prostor sám se při rozpínáni neomezuje na rychlost světla. Schválně víš jak velký je náš vesmír?

Veď o to tu ide. Otázka bola, "čo rozpína priestor". Sám si tvrdil, že "částice nového vesmíru se od sebe nevzdalovaly v důsledku působení sil, ale v důsledku zvětšujícího se prostoru." -A tým to celé začalo.
...Aj priestor sa obmedzuje na rýchlosť svetla. Nikto nikdy nepozoroval objekty vzďaľujúce sa od nás rýchlejšie než svetlo.

Obrázek uživatele happymax88

Re: Foton

Tak já jsem říkal fyziku ne matiku ale to je fuk.
Jseš schopen mi tedy do termodinamické rovnice dosadit tlak způsobený gravitaci? Vem taky v úvahu tlak záření. Nezapomeň že na počátku máš zhruba stejné množství hmoty a antihmoty(hmota převládá dejme tomu 1 částice z miliardy.)

Ničím nepodložený dohad, domnenka - ktorá naviac nedáva žiadnu logiku.
Jo chlapče logika ti chybí. Koukni na to co objevil Edwin Hubble:) A zkus na to aplikovat selský rozum:)

Táto jedna interakcia je neprekonateľnou prekážkou ostatným interakciám.
Určitě krom gravitace nic neexistuje? Co třeba fakt že gravitace je 10˄38 slabší než ostatní síly. A co vznik prostoru? Pokud má hmota VT zakřivit časoprostor tak i ten musí odněkud pocházet ne? A prostor sám se při rozpínáni neomezuje na rychlost světla. Schválně víš jak velký je náš vesmír?

Obrázek uživatele Foton

happymax88

A o tohle právě vůbec nejde.Prostor sám vytváří nový prostor.

Ničím nepodložený dohad, domnenka - ktorá naviac nedáva žiadnu logiku.

Stejné to je i z tvou neustálou námitkou na Schwarzschildův poloměr. Nemůžeš používat jednu interakci na popis celého vesmíru a pokud chceš uvažovat o Velkém třesku měl by ses seznámit i z dalšími interakcemi.

Táto jedna interakcia je neprekonateľnou prekážkou ostatným interakciám.

A další věc kterou jsi ignoroval je to že nemůžeš uvažovat o nějaké nahuštěné látce na malém prostoru a posuzovat to zvenku. žádné zvenku ještě není je jen uvnitř.

Úplne stačí o nej uvažovať len uvnitř.

Atd atd. Zkrátka se středoškolskou fyzikou a wikipedii si fakt nevystačíš.

Kto tu hovorí o stredoškolskej matematike či wikipédii? Začať s matematickou analýzou okolo ničím nepodložených nelogických predpokladov je zbytočná strata času a glukózy do mozgu. Najprv treba vymyslieť niečo, čo dáva aspoň akú-takú logiku. Potom sa môžeme pustiť do práce.

Customize This