Tekutá voda na Marsu?

Jake Hebert, Ph. D.

(Dr. Hebert je vědeckým asistentem v Institutu pro výzkum stvoření a získal svůj titul Ph.D. z fyziky na univerzitě v Dallasu v Texasu, USA.)

Z http://www.icr.org/article/8980 přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 10/2015. Článek vyšel na stránkách ICR 8. října 2015. ICR – Institute for Creation Research /Institut pro výzkum stvoření/ byl založen v USA roku 1970 a patří k nejstarším kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. CRS, AiG, CMI aj./. Zabývá se výzkumem a rozšiřováním vědecké pravdy o Božím stvoření v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Naším cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od zhoubných mýtů, lží a neexistujících materialistických bohů. Svět nestvořily atomy vzniklé výbuchem ničeho, shoda okolností, záření a milióny let, ale živý, milující a vysoce inteligentní Bůh. Ten nám nabízí osvobození od hříchu, bláznění i smrti vírou v jeho syna, Ježíše Krista a pomoc vybřednout z pavědecké propagandy myšlenkových fekálií, kterými sekta prolhaných darwinistických darebáků už 150 let terorizuje lidskou společnost.

*******

Vědci oznámili nepřímé důkazy o tekuté vodě na povrchu Marsu, což mezi materialistickými vědci oživilo naděje na to, že na "rudé planetě" může snad být přítomen život.1,2,3 Ale proč v to doufají - a jsou takové naděje realistické?

Na snímcích získaných sondou Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) jsou vidět tmavé, úzké nepravidelné pásy (zhruba 100 metrů dlouhé) sbíhající z kopců. Tyhle pásy zvané opakující se svahové linie (erozní rýhy) se prodlužují a tmavnou během teplých období, avšak blednou v obdobích chladnějších. Spektroskopické snímky nám napovídají, že rýhy jsou tvořeny hydratovanými solemi (solemi obsahujícími vodu).

Řídká atmosféra Marsu a teploty povrchu zůstávající často pod bodem mrazu v podstatě brání existenci tekuté vody na povrchu. Avšak přítomnost solí ve vodě by dovolovala vodě existovat jako tekutina za větší škály teplot než je tomu u vody v čistém stavu. Z tohoto důvodu autoři studie věří, že soli umožní existenci tekuté vody na povrchu, ovšem jen na krátkou dobu.

Zdroj vody pro tyto rýhy je stále neznámý, ačkoli jedna hypotéza zní, že soli si natahují vodní páru z marsovské atmosféry v procesu zvaném delikvescence (pohlcování vlhkosti).

Plné potvrzení tohoto tak zvaného objevu se odkládá, možná na neurčito, jelikož mezinárodní smlouva zakazuje "škodlivou kontaminaci" nebeských těles. Vozítkům a robotům, které nebyly kompletně sterilizovány, nebude dovoleno přiblížit se k místům, kde se předpokládá výskyt vody, aby se předešlo možné kontaminaci mikroby, kteří by snad pocházeli ze Země.4,5 Avšak kdyby byla marsovská voda potvrzena, byl by to jistě významný objev, i když ani zdaleka ne tak významný, za jaký by ho evoluční vědci rádi vydávali.

Za prvé je tekutá voda, která by snad mohla na Marsu v dnešní době existovat, jen v malém množství. Když tisková zpráva NASA hovoří o opakujících se svahových liniích, konstatuje: "Vědci říkají, že jde patrně o mělký podpovrchový tok, který má dost vody na to, aby prosakoval na povrch, což by vysvětlovalo tmavnutí tohoto povrchu" (zvýraznění přidáno).2

Za druhé, dlouho je známo, že na marsovském povrchu se vyskytovalo velké množství tekuté vody, i když zřejmě jen krátce. A nejen to, existují rozsáhlé důkazy o katastrofických povodních na Marsu.6 Je jedním z paradoxů sporu mezi stvořením a evolucí, že evoluční vědci nemají potíže s přijetím myšlenky katastrofálních povodní na Marsu (přestože dnes je tekuté vody na povrchu v nejlepším případě velmi málo), ale vehementně popírají možnost globální katastrofální potopy na Zemi, planetě, která je ze sedmdesáti procent stále ještě pod vodou!6

Člověku se zde vkrádá otázka, "Proč jsou evoluční vědci tak nadšeni z možnosti existence tekuté vody na jiné planetě?" Jelikož je tekutá voda zásadní podmínkou pro život, jak ho známe, myslí si, že její přítomnost na jiných planetách znamená, že by tam mohl existovat život.

Vycházeje z úvah založených na Bibli, většina kreačních vědců naprosto neočekává inteligentní život mimo naši planetu a myslí si, že je nepravděpodobné (i když možná ne nemožné), že by jinde ve vesmíru existoval neinteligentní život.7,8,9 Podobně, jelikož se zdá, že mikrobi jsou naplánováni tak, aby prospívali mnohobuněčným tvorům (fakt, že někteří mikrobi způsobují nemoci, je patrně výsledkem genetického rozvratu v padlém světě),10 je nepravděpodobné, že na opuštěné planetě jako je Mars budou nalezeni mikrobi in situ.

Evoluční vědci na druhé straně chtějí zoufale nalézt mimozemský život, protože jsou si vědomi, že život je opravdu zřejmě příliš komplikovaný na to, aby vznikl samovolně. V jejich myslích by nalezení života postavilo evoluční příběh na logičtější základ a odstranilo by potřebu Stvořitele. A protože jakékoliv důkazy reálného mimozemského života chybí, je ceněna jako jiskřička náhradní naděje aspoň tekoucí voda, jakási počáteční podmínka života.

Ale možná přítomnost tekuté vody na jiné planetě evolučnímu příběhu vůbec nepomůže. Tekuté vody je na Zemi spousta, avšak problémy se světskými vysvětleními původu života na téhle planetě jsou tak velké, že i světští badatelé připouštějí, že nevědí, jak život na Zemi vznikl - většina badatelů je naprosto ve slepé uličce.11 Navíc je přítomnost prvotní vody pro materialistické příběhy o vzniku života ve skutečnosti problémem: voda má tendenci štěpit složité biomolekuly chemickými reakcemi známými jako hydrolýza. Takže i když je tekutá voda pro život nutná, její přítomnost je vlastně destruktivní právě pro ty biomolekuly, které by se v prvotní polévce měly údajně tvořit!12 [Viz Přírodní vědy neznají žádnou evoluci od dr. Wildera Smithe, který píše, že voda je tím posledním, nejhorším prostředím, kde by mohl vzniknout život. - pozn. PK]

Takže i kdybychom snad našli mikrobiální život in situ na Marsu, i jeho existence by vyžadovala zázrak, jelikož i jednobuněčné organizmy jsou daleko komplikovanější, než aby je bylo možno vysvětlit přirozenými procesy. Najdeme-li na dvou od sebe vzdálených plážích dva velmi složité hodinkové stroje, oba potřebují být vysvětleny konstruktérem. Avšak materialističtí vědci se tváří, jako by nalezení složitých miniaturních strojků na nějaké jiné další planetě automaticky prokazovalo, že tentýž složitý miniaturní strojek na naší planetě žádného konstruktéra nepotřeboval! Samozřejmě, takové uvažování je nesmysl.13

Nicméně život na Marsu nalezen nebyl, pouze nepřímé důkazy o malém množství tekuté vody na jeho povrchu.

Jak uvedl jeden kreační astronom, tento příběh je ve skutečnosti "mnoho povyku pro nic."14

Odkazy

1. Ojha, L. et al. 2015. Spectral evidence for hydrated salts in recurring slope lineae on Mars. Nature Geoscience. DOI: 10.1038 / 2546.
2. Brown, D., L. Cantillo, G. Webster, and G. Anderson. NASA Confirms Evidence That Liquid Water Flows on Today's Mars. NASA press release. Posted on nasa.gov September 28, 2015, accessed September 30, 2015.
3. Pearson, M. Liquid water exists on Mars, boosting hopes for life there, NASA says. Posted on cnn.com September 29, 2015, accessed September 30, 2015.
4. Crew, B. Here's why NASA's Mars rovers are banned from investigating that liquid water. Posted on sciencealert.com September 30, 2015, accessed October 1, 2015.
5. United Nations Resolution 2222 (XXI). Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies. Article IX. Posted on unoosa.org.
6. Snelling, A. 2007. Water Activity on Mars: Landscapes and Sedimentary Strata. Acts & Facts. 36 (2).
7. Hebert, J. Strong Evidence for Life on Mars? Science News Update. Posted on icr.org February 8, 2013, accessed September 30, 2015.
8. Vzhledem k všeobecné platnosti kletby vložené na stvoření v důsledku Adamova hříchu (Římanům 8:19-22) by jakýkoli inteligentní život, který by snad mohl existovat ve vesmíru, trpěl rovněž důsledkem tohoto hříchu, což se sotva může jevit jako adekvátní stav. Navíc, z 1. Korintským 4:9 lze zřejmě dovodit, že lidé a andělé jsou jedinými stvořenými inteligentními bytostmi ve vesmíru.
9. Viz Izaiáš 45:18.
10. Francis, J. What About Bacteria? Posted on answersingenesis.org January 23, 2015, accessed October 1, 2015.
11. Gish, D. 2007. A Few Reasons an Evolutionary Origin of Life is Impossible. Acts & Facts. 36 (1).
12. Sarfati. J. 1998. Origin of life: the polymerization problem. Journal of Creation. 12 (3): 281-284.
13. Psarris, S. 2009. DVD. What You Aren't Being Told About Astronomy, Volume 1: Our Created Solar System. Creation Astronomy Media.
14. Faulkner, D. Mars Water: Much Ado About Very Little. Posted on aig.org September 28, 2015, accessed September 30, 2015.

Podobné články v angličtině:

Newfound Planet Is '100 Percent' Sure to Have Life?
Ancient Oxygen-Rich Rocks Confound Evolutionary Timescale
The Search for New Planets
Evolution and the Population Problem

PřílohaVelikost
00808-24.10.2015-tekuta_voda_na_marsu.doc533 KB
Průměr: 3.3 (3 votes)

Re: To všechno evoluce obsahuje.

Jinak doufám, že jste tím nechtěl říct, že jakmile něco obsahuje čas, hmotu a prvek náhody, tak to je evoluční. To je pak byla i chůze po schodech.

Re: To všechno evoluce obsahuje.

Ne "a náhoda", nýbrž "nebo náhoda". Při dostatečně dlouhé době už to náhoda není, to už tam "pár" meteoritů stihne spadnout a nějaké úlomky se i dostat k Zemi.
Pouze další z tuny faktorů poukazující na pošetilost myšlenky mladé Země. Skutečné stáří na nás křičí z každého koutku vesmíru.

To všechno evoluce obsahuje.

Aby k tomu došlo, je potřeba hodně meteoritů, hodně času, nebo velká náhoda.

Hodně hmoty, hodně času a náhodu. Pointa? V.S.

Ano Fotone.

Myslím, že máme to samé. Prodávali to v obchodech na těch pultech s různými DVD-ky. Bylo toho asi pět, či šest dílů. Nevím, jestli mám všechny, ale jestli mi chybí, tak možná jen jeden, či dva.

Mám z toho období spoustu bezvadných dvd-ček. Např. Australasii, či Tichomoří. Vždycky asi po dvou dvd-kách. Moc hezké dokumenty, moc hezké. Mám i další - také pěkné. Např. o kukačce takové jedno dvd-ko. To bylo tak dobré, že jsem ho koupil tuším dvakrát a jedno dal našemu ornitologovi - a on to někdy pouštěl při přednáškách. Prostě co ta kukačka dělala, to bylo skoro neuvěřitelné. Ok. To jen tak naokraj. Pokoj Tobě Fotone. V.S.

Obrázek uživatele Foton

Vlasta

Inak Sagan mal niektoré dokumenty fakt dobré (keď si odmyslíme jeho evolučné fantazírovanie). Dokázal veci perfektne podať. Mám doma mnoho jeho dokumentov na DVD (istý čas to vypredávali za pár centov). Rád si to občas pozerám.

Tu sú tie jeho dokumenty ktoré mám na mysli.

Pokusím se najít a přeposlat.

To od toho Sagana byla realita (fotodokumentace) nebo fotomontáž jeho materialistické obrazotvornosti?

Dovedete si představit, jak by průlet takového tělesa zemskou atmosférou toto těleso rozžhavil? A pak na kus žhavé koule "nabrat bakterie"? Legrační. PK

Snad se mi podaří to nějak dobře "okopčit" no - prodávalo se to před časem v Coopu, bylo toho asi pět, nebo šest dvdček. Nevymýšlím si. Obávám se, že Sagan by něčemu jen tak "nevěřil"...a nedal to na svoje "video"))))). V.S.

Vlastik

Jen tak mimochodem pane Kábrt. Viděl jsem jedno video, od P.Sagana - jak nějaký velký meteorit prolétává pouze - jak to říct - pouze vzduchem - .... Takže nabrat pár bakterií potulujících se ve vzduchu jistě nebyl žádný problém. V.S

To od toho Sagana byla realita (fotodokumentace) nebo fotomontáž jeho materialistické obrazotvornosti?

Dovedete si představit, jak by průlet takového tělesa zemskou atmosférou toto těleso rozžhavil? A pak na kus žhavé koule "nabrat bakterie"? Legrační. PK

Re: Tekutá voda na Marsu?

Ano, při nárazu meteoritu se snadno stane, že nějaké částice planety dostanou takovou rychlost, že vyletí do prostoru. To, že taková částice pak trefí Zemi, ať už přímo, nebo po několika obězích na orbitě křížící dráhu Země, je samozřejmě poměrně málo pravděpodobné. Aby k tomu došlo, je potřeba hodně meteoritů, hodně času, nebo velká náhoda.
Jisté je však to, že výzkum Marsu či historie sluneční soustavy nejsou záležitostí biologické evoluce. Používání přívlastku "evoluční" je tedy v tomto kontextu zcela směšné. Je tam sice společný faktor toho dlouhého času, se kterým vy máte problém a který zcela nezávisle plyne z kosmologie, geologie, astronomie a řady dalších oborů a suboborů, ale to z toho nedělá evoluční myšlenky. Skoro to vypadá na nějakou posedlost.

Ano, na to jsem zapoměl, že když tehdy ty meteority létaly, tak

Měl jsem na mysli evolucionistické pohádky o vzniku těles v naší sluneční soustavě nějakou akrecí či srážkami jednotlivých těles, myslím, že oni v těch svých pohádkách mají, jako ostatně ve všem, značný bordel - a v té době zřejmě ještě žádné bakterie neexistovaly, dle evoluční mytologie, které by mohly v těch úlomcích létat. Tak to jen pro vysvětlení, jak jsem to myslel - zdraví Pavel

je zatím nikdo moc nepozoroval.

Jen tak mimochodem pane Kábrt. Viděl jsem jedno video, od P.Sagana - jak nějaký velký meteorit prolétává pouze - jak to říct - pouze vzduchem - no tou vrstvou, která je tvořena vzduchem. Byl to nějaký záznam ještě na VHS kameře hodně starý z pohledu několika desítek let. Zanechával za sebou hrozně moc kouře. To byl nejzajímavější video, které jsem někdy viděl. Prostě prolétl vzduchem a byl fuč. Takže nabrat pár bakterií potulujících se ve vzduchu jistě nebyl žádný problém. V.S.

Foton

Děkuji Ti Fotone, za vysvětlení. Mám dojem, že jsme si před časem tykali, ale jestli se mýlím, tak prosím za prominutí.

Asi ano, snad by nějaký pořádný impakt mohl udělit pozemským horninovým úlomkům druhou kosmickou rychlost (cca 11km/sec), netuším však, co by bylo pak - aby přistály s bakteriemi právě na Marsu?

Měl jsem na mysli evolucionistické pohádky o vzniku těles v naší sluneční soustavě nějakou akrecí či srážkami jednotlivých těles, myslím, že oni v těch svých pohádkách mají, jako ostatně ve všem, značný bordel - a v té době zřejmě ještě žádné bakterie neexistovaly, dle evoluční mytologie, které by mohly v těch úlomcích létat. Tak to jen pro vysvětlení, jak jsem to myslel - zdraví Pavel

Customize This