Tak se nám ta Darwinova parta opět trochu zapotí

Není to teď nějak moc často? Darwinovi pohrobci jsou opět nuceni malilinko přepracovat svoji evoluční dějepravu pod tlakem nových faktů. Jó, věda je věda, tu kreacionisti nezastaví, to mají marné. Zde je o tom článek:

A zase je to špatně: Několik druhů Homo se zhroutí do jednoho

(Z http://crev.info/2013/10/wrong-again-several-species-of-homo-collapse-in... vybral a přeložil Pavel Kábrt – 10/2013, autor neuveden, uveřejněno 18. října 2013.)

Velice dobře zachovalá kompletní lebka, nalezená v Dmanisi v Gruzii, zapálila požár, protože hrozí, že mnohé údajné druhy Homo budou deklasifikovány na druh jediný, Homo erectus. Pojednání v Science od Lordkipanidze a spolupracovníků opět převrátilo káru s příběhy o evoluci člověka. (Ale to už je běžná praxe evolucionistů převracet káry s jejich shnilotinami, říkají tomu „pokrok vědy“ – viz 5/19/10 v angličtině.) Souhrn v tom článku říká,

´vzorek z Dmanisi, který nyní sestává z pěti lebek, poskytuje přímý důkaz pro širokou morfologickou variaci uvnitř a mezi ranými Homo paleodemes. To naznačuje existenci jediné vývojové linie raného Homo, s fylogeografickou kontinuitou napříč kontinenty.´

Spolu s touto nově nalezenou, dobře zachovalou kompletní zkamenělinou z Dmanisi, našli vědci v jeskyni v Gruzii (poblíž Černého moře) pět lebek, které mezi sebou vykazovaly morfologickou variabilitu vyšší než je mezi v současnosti nabízenými druhy Homo (Homo rudolfensis, Homo habilis atd.) To ukazuje, že všechny tyto údajné různé druhy by měly být zahrnuty pod Homo erectus. BBC News tohle nazývá „ránou do představy o mnohosti druhů“. Všechny tyto typy byly vlastně jen variacemi toho samého druhu, jak vykazuje srovnávání těchto lebek vedle sebe.

Mělo by to být zřejmé. Žijící lidé přestavují obrovskou morfologickou variaci: výšky, robustnosti, rysů obličejů, délky končetin – ale přesto jsou to všechno příslušníci jen jednoho jediného druhu, Homo sapiens. Je pravděpodobné, že lovci zkamenělin byli poněkud posedlí dělit vývojové linie, aby si mohli nárokovat slávu, že našli cosi nového.

Evolucionisté datují lebku z Dmanisi na 1,8 miliónu let, ale jiní evolucionisté tvrdí, že členové rodu Homo existovali v Africe dávno předtím – 2,4 miliónu let. Avšak rozdílnosti mezi těmito lebkami jsou minimální, uvažuje se, že je dělí údajných půl miliónu let.

Články s novinkami, které přináší National Geographic, si stále libují v tom, nazývat tyto exempláře „primitivní“ (musely by jimi být, aby se jim mohl udělit statut našich předchůdců), je však všeobecně věřeno, že Homo erectus (dosud zahrnující tři členy Homo) používal oheň, vařil si jídlo a vyráběl nástroje (ale jaksi nikdy nesnil o farmě nebo jízdě na koni). Někteří dokonce uvažují, že si stavěli plavidla pro plavbu přes oceán (2/18/10) – což by bylo tak šokující jako najít iPod v hrobce Tutanchamona. To je jen jeden příklad, kdy se zjistí neočekávaně moderní manýry mezi „primitivními“ členy našeho rodu Homo.

......

Článek pokračuje dál v angličtině, jak se evolucionisti přou a jeden na druhého házejí bláto. Závěr zní takto: Vykašleme se na evoluční paleoantropology; jsou to slepci vedoucí slepé. Jejich metoda je tato:

1. Spadni do jámy
2. Opraš se
3. Opláchni se a zopakuj to.

Odjinud z webu:

PřílohaVelikost
00599-21.10.2013-tak_se_nam_ta_darwinova_parta_opet_trochu_zapoti.doc587 KB
Průměr: 2.9 (7 votes)
Štítky:
Obrázek uživatele Eva

Re: Gn 3:15

ad - 1.) že tuto pasáž židé považovali za mesiášské proroctví

To je klidně možné. Mystický náboj v tom verši každopádně je. Já jsem se ohradila vůči Hraběcímu výkladu Marie => Ježíš.
Za zamyšlení ta formulace určitě stojí...proč Bůh vkládá nepřátelství zrovna mezi Hada/Lucifera a ženu. Proč mezi "símě ženy" a "símě Hada". Proč zde nehraje roli "símě muže". Podle mě je to souboj principů - Vy sice píšete o patriarchátu, jenže původní kořeny téhle mystiky leží mnohem hlouběji v minulosti. Tohle není původní židovský text.

ad - ortodoxní židé mj. i na základě tohoto proroctví, které považují dodnes za mesiášské očekávají Mesiáše dodnes = nikoli v osobě Ješui HaNocri.

Je mi jich líto, že čekají tak dlouho - a marně. Každopádně - ve své době Joshua svou úlohu splnil.

ad - Ano, ale to lze zobecnit prakticky na cokoli = i na vaše tvrzení. Ale prakticky nic to konkrétně nedokazuje.

Ano, souhlasím. Hledání pravdy někdy spočívá pouze v eliminaci nepravdy.

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Re: Gn 3:15

Vím, že nemusím odpovídat. Smile

Chci jen říct, že to co jsem napsal řešilo jen jednu ze dvou věcí :

1.) že tuto pasáž židé považovali za mesiášské proroctví

2.) což nutně nedokazuje, že oním Mesiášem byl Ješua HaNocri

.. ortodoxní židé mj. i na základě tohoto proroctví, které považují dodnes za mesiášské očekávají Mesiáše dodnes = nikoli v osobě Ješui HaNocri.

do formy se dá nastrkat všechno možné, aby z ní nakonec vypadla ta správná, pěkně uplácaná bábovička.

Ano, ale to lze zobecnit prakticky na cokoli = i na vaše tvrzení. Ale prakticky nic to konkrétně nedokazuje.

Příjemný věčer Smile

Obrázek uživatele Eva

Re: Gn 3:15

Trite, do formy se dá nastrkat všechno možné, aby z ní nakonec vypadla ta správná, pěkně uplácaná bábovička. Když je ten verš tak zjevným proroctvím židovského Mesiáše, a konkrétně ausgerechnet Ježíše z Marie Nazaretské, proč jej tedy Židé za toho Mesiáše neuznali?

Je to akademická otázka, nemusíte odpovídat...pěkný večer přeji.

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Gn 3:15

To nevykonstruoval až Ireneaus, ale bylo to tak chápáno dávno před vznikem křesťanství..

Od starověku Židé považovali toto proroctví za mesiášské. Několik Targúmů, židovských parafrází Svatých písem, které se všeobecně používaly v prvním století, vysvětlovalo, že toto proroctví by se mělo splnit „ve dni Krále Mesiáše“.

Předchozí generace rabínů věřily, že mesiášská naděje prostupovala celými Písmy. Spatřovali záblesky této naděje v takových biblických textech, jako je například 1. Mojžíšova 3:1549:10. Palestinský targum uplatňuje splnění 1. Mojžíšovy 3:15 na „den Krále Mesiáše“.13 O 1. Mojžíšově 49:10 uvádí Midráš rabba: „Zde je narážka na královského Mesiáše.“14 Rovněž Talmud řadu proroctví Izajáše, Daniela a Zecharjáše uplatňuje na Mesiáše.15 „Všichni proroci prorokovali pouze pro Mesiášovy dny,“ říká Talmud. — Sanhedrin 99a.16

13. Neophyti 1, Targum Palestinense, Ms de la Biblioteca Vaticana, Génesis, 1968, díl I., strany 503–4; The Messiah: An Aramaic Interpretation, Samson H. Levey, 1974, strany 2–3.

14. Midrash Rabbah, přeložil a redigoval dr. H. Freedman a Maurice Simon, 1961 (první vydání 1939), díl II., strana 956; Chumash With Targum Onkelos, Haphtaroth and Rashi’s Commentary, přeložili A. M. Silbermann a M. Rosenbaum, 1985, strany 245–6.

15. The Babylonian Talmud, přeložil dr. H. Freedman, 1959, díl II., strany 663–5, 670–1 (Sanhedrin 98a, 98b).

16. New Edition of the Babylonian Talmud, redigoval a přeložil Michael L. Rodkinson, 1903, část IV., díl VIII., strana 312 (Traktát Sanhedrin); The Babylonian Talmud, díl II., strana 670 (Sanhedrin 99a).

DOKONCE JE MOŽNÉ, ŽE TO MÁ JEŠTĚ STARŠÍ, PŘEDŽIDOVSKÉ KOŘENY :

Lidé, kteří byli od Bábelu rozptýleni, si s sebou do všech míst, kam odešli, odnesli své falešné náboženství, kterému se potom věnovali v nových podmínkách, v novém jazyce a v nových územích. K rozptýlení lidí došlo za dnů Pelega, který se narodil asi jedno století po potopě a zemřel, když mu bylo 239 let. Noe a jeho syn Sem přežili Pelega; k rozptýlení tedy došlo v době, kdy byly známy skutečnosti o dřívějších událostech, mezi něž patřila i potopa. (1Mo 9:28; 10:25; 11:10–19) V paměti lidí, kteří byli rozptýleni, tyto informace jistě zůstaly nějak uchovány. Určitým důkazem toho je skutečnost, že v mytologii starověkých národů se odrážejí různé části biblické zprávy, avšak v překroucené, polyteistické podobě. Legendy líčí, že určití bohové zabíjeli hady. K náboženství mnoha starověkých národů také patřilo uctívání boha, který byl postaven do role dobrodince, jenž zemře násilnou smrtí na zemi a potom bude přiveden opět k životu. Z toho je možné usuzovat, že takový bůh byl vlastně zbožštěný člověk, na něhož se nesprávně pohlíželo jako na ‚zaslíbené semeno‘. (Srovnej 1Mo 3:15.)

Navíc v tak silné patriarchální společnosti by mělo proroctví jen těžko matriarchální smysl.

Obrázek uživatele Eva

Re: EVA

ad - Vy si asi děláte legraci, nebo co....?? A co celou dobu říkám?? Umíte chápat psaný text?? Nejde zde o žádné "ono", ale o zaslíbení příchodu Mesiáše. A já neříkám celou dobu nic jiného. A vy mi dáte text, kterým cosi vyvracíte, moje tvrzení, přičemž ten text tvrdí přesně to, co říkám....!

Ne. Nejde zde o žádné zaslíbení Mesiáše. Ten verš říká, že Bůh pokládá nepřátelství mezi símě Hada a símě ženy.
Tu verzi o zaslíbení Mesiáše si vykonstruoval Ireneus, tvořil pochybnou historii ex post. Tu citaci jsem vložila především proto, abyste si všimnul, že "je citovaný verš Gn 3,15 zfalšován. "

ad - No a Marii se narodil syn, který dostal jméno Ježíš, a který se svou obětí na kříži se stal Spasitelem světa, a který nakonec rozdrtí hadovi hlavu...!

Jenže Maria zde není ztělesněním "símě ženy". To, co vykonstruoval Ireneus /a Vy/ je úplně zběsilá a svévolná rekonstrukce biblického textu.
Právě proto Vám strkám pod nos, že:
"Tím dostává uvedený verš zcela jiný význam. Hadovi tak údajně nerozdrtilo hlavu „ono“ – semeno ženy – Pán Ježíš, nýbrž „ona“ – žena – Maria."

Ale chápu, že asi přeceňuji Váš intelekt. Sorry.

ad - A Eva se domnívala, že Kain bude již oním Spasitelem.

No to na beton....Nic takového jsem se nedomnívala.

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Obrázek uživatele Šriber

Hrabě

To je pravda, evoluční ideologie je šílená, takže cokoliv jí uškodí, je fajn. Co se týče evoluční teorie, tak to žádná rána není...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Bez komentáře

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Trituruss

Zrušit hned 14 z nich najednou, to bude absolutní peklo.

Je to další rána evoluční ideologii! A to je dobře.

Smile Smile Smile

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Trituruss

S rušením a přejmenováním druhů rodu Homo to nakonec tak horké nebude.

Obrázek uživatele Šriber

Trituruss

Jde jen o to, že místo čtrnácti různých názvů jich bude méně. Růže jinak zvána voněla by stejně...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Customize This