Studie týmu RATE o uhlíku 14 odolává zpochybňování

Dave Hawkins

(Z http://truthmatters.info/ přeložil M. T. – 7/2011. Článek vyšel na Creation/Evolution, Genesis Flood, 1. června 2010)

Studie týmu RATE o uhlíku 14 odolává zpochybňování.jpg
„…Baumgardnerovy vzorky uhlí skutečně vykazují významné množství radiouhlíku, vyšší, než jeho hodnoty v okolí, což vyžaduje vysvětlení.“ – Dr. Kirk Bertsche, expert AMS.
Urychlovačový hmotový spektrometr (AMS) v Národní laboratoři Lawrence Livermora (Foto Wikipedie)

Z práce týmu RATE z Institutu pro výzkum Stvoření vyplynuly některé velmi zajímavé fyzikální důkazy pro mladou zemi…jeden z jejich pokusů se týká měření obsahu uhlíku 14 v uhlí. Stručně řečeno, v uhlí starém údajně 300 milionů let by neměl být žádný uhlík 14. AVŠAK…on tam je a Dr. Baumgardner a jeho kolegové si toho rychle všimli. (Zde je jejich studie.) Paul Giem z GRISDY prostudoval v příslušné literatuře články referující o nálezech „příliš velkého množství“ uhlíku 14. To bylo podnětem pro tým RATE, aby provedl vlastní pokus a opravdu…zjistil hodnoty uhlíku 14, které významně překračovaly hodnoty okolí. Dr. Baumgardner tvrdí, že je tento C14 původní, zastánci teorie staré země však samozřejmě říkají, že tomu tak není. Jaké jsou jejich argumenty? Dr. Bertsche ve svém článku na webu Talk Origins uvádí mobilní huminové kyseliny, přírůstek díky činnosti mikroorganizmů a bombardování neutrony. Kathleen Huntová ve svém článku na Talk Origins říká

Krátká verze: C14 v uhlí vzniká patrně de novo radioaktivním rozpadem izotopové řady uran-thorium, ke kterému dochází v horninách přirozenou cestou (zmíněné izotopy nalézáme v různých horninách v proměnlivých koncentracích – z toho plynou rozdíly v obsahu C14 v různých druzích uhlí). V současné době výzkum tohoto jevu dále pokračuje.

(Hypotéza stavící na houbách a bakteriích [že totiž C14 v uhlí produkují moderní mikroorganizmy žijící tam v současné době - - pozn. D. H.] by také přicházela v úvahu, ale hodnoty C14 by se podle ní patrně zvýšily jedině tehdy, kdyby bylo uhlí v teple a vlhku vystavené účinkům okolního vzduchu [což nebyl tento případ - - přečtěte si Baumgardnerův článek o tom, jak se se vzorky nakládalo]. Přibývá sice dokladů o tom, že bakterie jsou běžně rozšířeny v hlubinných horninách, není však jasné, zda by mohly zvyšovat úroveň C14. Snad ale zvyšují množství C13.)

...

Takže to vypadá tak, že produkce nového C14 in situ je nejobhajitelnější hypotézou;

Zdá se tedy, že tahle hypotéza je hlavním argumentem zastánců staré země, ovšem Dr. Bertsche se ve svém článku nezmínil o tom, že Dr. Baumgardner už o téhle hypotéze uvažoval a propočítal množství uhlíku 14, které by zmíněnými procesy vzniklo. A z jeho výpočtů vyplývá, že toto množství by bylo o 4 řády nižší než množství C14 zjištěné ve vzorcích. Vyzval jsem členy fóra Talk Rational, aby dokázali, že propočty Dr. Baumgardnera nejsou správné, a několik z nich včetně Dr. Bertsche se o to pokusilo. V dalším textu uvádím, co nedávno napsal…

„Když si na rubu obálky spočítám zmíněný výpočet – zda může bombardování neutrony z 14N vyprodukovat v uhlí 14C - , dojdu k závěru, že množství 14C je o 3 řády menší než by mělo být.“ Odkaz zde.

Takže zjištění obou vědců jsou prakticky v souladu. Dr. Bertsche se však dnes (6. 1. 2010) k celé věci vrátil a konstatoval, že ještě není rozhodnuto a že kontaminace in situ stále není vyloučena. Tak dobře, pane Dr. Bertsche, myslíte-li si, že to ještě není dořešeno…vyzýváme Vás k dalším výpočtům. Pokud jde o kontaminaci „in situ“, nemyslíte, že Váš přítel Dr. Gove už zvážil i ony další zdroje kontaminace? Proč by si jinak myslel, že produkce nového 14C „in situ“ je nejobhajitelnější hypotézou? Kdyby zastánci staré země přestali ignorovat slona v obýváku* – celosvětovou potopu, bylo by snazší vysvětlit TOLIK MOC věcí…třeba ohromná množství zkamenělin po celém světě, které musely být pohřbeny rychle, aby se uchovaly, nebo celosvětové vrstvy usazených hornin, krátké dějiny civilizace, legendy o celosvětové potopě vyprávěné na celém světě a tak dále. Jo, a abych nezapomněl…také uhlík 14 v uhlí, který by tam neměl být.

*Dodatek od Pavla Kábrta pro Vás, kteří nevíte, o čem narážka na „slona v obýváku“ je:

V souvislosti s mapováním lidského genomu poskytl jeden molekulární biolog, pracující na identifikaci geneticky podmíněných chorob, interview americkému časopisu The Ledger ve státě Virginia. Článek pod názvem The Biologist vyšel 17. února 2000. Tento vědec chtěl zůstat v anonymitě, žurnalista se jmenoval George Caylor. Rozhovor začal diskuzí o složitosti lidského genetického kódu.

Genetik: „Jsem jako takový editor, snažím se najít pravopisné chyby v dokumentu větším než 4 kompletní svazky Encyklopedie Britanica.“
Otázka: „Věříte, že se tato informace vyvinula?“
Genetik: „Nikdo, koho znám ve svém oboru, nevěří, že se vyvinula. Byla vytvořena ´géniem nad génii´, a taková informace nemohla být napsána žádným jiným způsobem. Papír a inkoust nenapíší knihu! Na základě toho, co o tom víme, je směšné myslet si něco jiného.“
Otázka: „Řekl jste toto někdy při veřejné přednášce nebo napsal jste to někdy veřejně?“
Genetik: „Ne, říkám jen, že se to vyvinulo. Aby mohl být člověk molekulárním biologem, musí se stále držet dvou šíleností. Ta první je věřit v evoluci, když sám pro sebe vidíte pravdu. A to druhé, byla by šílenost říci, že v evoluci nevěříte. Všechny vládní úkoly, výzkumné granty, publikace, významné univerzitní přednášky – vše by se zastavilo. Přišel bych o práci, nebo by mne přesunuli někam na okraj, kde bych si už nemohl slušně vydělávat na živobytí.“
Otázka: „Nerad to říkám, ale tohle zní dost intelektuálně nečestně.“
Genetik: „Práce, kterou dělám v genetickém výzkumu, je ušlechtilá. Nalezneme léčbu pro mnoho nejhorších lidských chorob. Ale zároveň musíme žít se ´slonem v obýváku´.“
Otázka: „S jakým slonem?“
Genetik: „Stvořitelský plán. Je jako slon v obýváku. Všude chodí, zabírá ohromný prostor, hlasitě troubí, strká do nás, převrací věci, žere tuny krmení a páchne jako slon. A přesto my musíme přísahat, že tam není!“
(Acts&F 10/2000/d)

PřílohaVelikost
Studie týmu RATE o uhlíku 14 odolává zpochybňování.doc49.5 KB
Průměr: 5 (1 vote)

Stará nebo mladá země?

Jak je stará nebo mladá země?

Stačilo by snad jednoduše hledat a porovnávat izotopy s dlouhým poločasem rozpadu - používají se například izotopy uranu 238U, thoria 232Th, rubidia 87Rb, draslíku 40K - a další…

Obrázek uživatele Chameleon

Pavel

.

Tak toto je perfektný článok. -Jeho prečítanie som si ponechal až na dnes ako skvost, a nesklamal som sa.

Dík Pavle. Wink

Šťoura

- vybavila se mi jedna nádherná kniha. Jmenuje se Chazarský slovník. Pokud jste nečetli, vřele doporučuji.

Koukla jsem na wiki a trochu si rozšířila obzor.
Určitě to stojí za přečtení. Orient, Persie, Byzantská říše...téměř nic o tom nevím.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Chazarský_slovník
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chazarsk%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e

Věřící, ateista a žid

Hádají se věřící, nevěřící a žid o to co je nejrychlejší. Věřící říká, že je to myšlenka. Nevěřící říká, že je to světlo a žid říká, že je to průjem. Věřící s nevěřícím se ptají proč průjem ? Žid říká: "Než jsem stačil pomyslit, než jsem rozsvítil, tak jsem se posral."

Ferdo

s Tvým názorem nesouhlasím,už jsem zde často objasnil proč.Pokud Ti vyhovuje ateismus,tak si tak žij.Každý si volí to co mu vyhovuje,anebo to ,o čem je přesvědčen,že je pravdivé.

Host

Host

Hospodin SZ je krutý a ješitný Bůh. Přečti si pořádně Bibli. Podle mne nejlépe vystihuje Boha ateismus, i když to také není to pravé ořechové.

Zajisté Ferdo

,že Bůh je Bohem všech lidí,ale nejlépe ze všech náboženství ho vystihuje SZ a NZ.Takže Bible.

Host

Host

Pestrobarevný svět neznabohů má k Bohu daleko blíž než šedivý svět svatých. Problém je jen v tom, že ten Bůh neznabohů není pouze křesťanem či mohamedánem, ale má daleko větší hloubku a šířku.

Eva and Stoura

Edgar Alan Poe se zabýval také kosmologií. Dokonce v dílku Eureka zachytil svojí vizi Stvoření.

Zajisté

vím,že anarchista Hašek byl otře vyhraněn proti převážně katolické církvi a byl to jeho slovy samými beznaboh.To ovšem neznačí,že byl jedním z nejlepších českých satiriků a to neznačí,že se mi nemůže líbit. Víš já nejsem cenzor,každý vede převážně zápas sebe samého se sebou,ale směr cesty by měl vést k Bohu.Věř mi,že to není špatná cesta.

Host

Customize This